Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

08:19 - 03/07/2020

Η Ελληνική Καταγωγή τών λέξεων Ιουδαίος, Εβραίος, Ισραηλ, Βαβυλωνία, Μιχαήλ, Γαβριήλ, pizza, μπάμπ κ.α……1

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Η Ελληνική Καταγωγή τών λέξεων Ιουδαίος, Εβραίος, Ισραηλ, Βαβυλωνία, Μιχαήλ, Γαβριήλ, pizza, μπάμπ κ.α……1

Εγράψα έναν άρθρον διά τήν Baby+lon καί πώς προήλθε η λέξη baby = μωρόν αγγλιστί…., όπως αυτοί οπού πίνουν αίμα μωρών καί παιδοβιάζουν τώρα στήν Αμερική λένε τά κοριτσάκια συνθηματικώς pizza/πίτσα = πίττα, πίσσα, πίστα, καθότι οί φθόγγοι «σσ», «ττ», «στ» καί «τσ» σημαίνουν τό ίδιο νόημα εκτός ίσως ολίγων αλλά σύγχρονων εξαιρέσεων, τά επαναλάβαμε σέ άλλον άρθρον.

Είς τήν Κύπρον τό μουνί (μέ συγχωρείται) καλείται πούττος, πουττίν, πούττα, επειδή είναι διά τόν άνδρα μία αφρούγια πίττα!!!! Η ιταλική λέξη pizza η οποία προφέρεται πίτσα ενώ είναι πίζζα από τό πίσσω καί πίσσα διότι πίζει, έπηξε, πηκτόν, εξού καί η πιτιά επειδή είναι τό αποξηραμένον γάλα από βρέφος αμνού ή εριφίου καί τό βάζουμε σέ τύρους διά νά πήξουν…. Η πίτσα είναι άρτος οπού πίσσει…. Η λέξη pizza είναι η παραφθορά ή καί συνάμα αλλαγή τών δύο ταύ (ττ) σέ δύο (ζζ) αλλά προφέρεται ώς έναν «τ» καί έναν «σ» = ό φθόγγος «τσ»…. είναι η λέξη pitta = πίττα καί όχι πίτα όπως κατέληξε είς τήν νέαν ελληνική δημοτική παραδημοτική γλώσσα….. Καί είναι όμοιας ρίζας μέ τήν λέξη πούττα…. καί απ’ εκεί πούτσος ή πούττος ή πούσσος ή πούστος (εξού καί πούστης ή από τό push = διπλή καταγωγή λέξεως) από τήν λέξη πούττα επειδή εισέρχεται εντός αυτής ή από τό πέος, αλλά έχουμε επαναλάβει ότι συναντάται είς τήν Ελληνική Γλώσσα μία λέξη νά έχει πέραν τής μίας καταγωγής. Θά κάνουμε ολόκληρη σειρά από αυτές είς τό μέλλον νά τίς ιδείτε…..

Λοιπόν, αυτοί οπού πίνουν αίμα τό καράσιον τό λένε πίτσα, τό αγόρι τό λένε χόντ ντόγκ ήτοι τό μακρουλό λουκάνικο οπού τό ονόμασαν ωσαύτως επειδή ομοιάζει μέ πέος κύνα = dog = hot dog = ζεστός σκύλος ήτοι μέ υπόνοια ζεστόν πέος σκύλου καί πόσοι τό κατάλαβαν ακόμη καί από τούς Άγγλούς………….;

Συνεπώς υφίσταται ό συμβολισμός λέξεων μέ άλλες λέξεις διά νά υπάρχει κωδικιποιημένη συνθηματολογία καί άμα διαρρεύσει μένει καί γίνεται αποδεκτή καί συχνή σέ όλους είς τήν γλώσσα τούς καί μετά λησμονούν από πού προήλθε…. Αυτόν έγινε εκατομμύρια φορές σέ όλες τίς Γλώσσες…..

Π.χ. η λέξη συκοφάντης οπού σημαίνει κατήγορος προήλθε από τό γεγονός ότι είς τήν Αρχαία Αττική κάποιοι έτρωγαν λαθραίως τά σύκα άλλων ήτοι συκοφάντες = συκοφάγωντες καί έκτοτες έμεινε η έννοια συκοφάντης καί συκοφαντώ διά τούς ψευδοκατήγορους….. (αυτός ό ορισμός είναι αφιερωμένος είς τούς φιλοκατήγορους)…..

Η λέξη λωποδύτης από τό λωπός όπου έγινε ρωπός αγγλιστί = ρόπ καί εμείς μέ αντιδάνειον τήν πήραμε καί τήν κάναμε ρόπα…. Λωποδύτης είναι εκείνος όπου βυθίζει τό χέρι τού είς τόν λωπό καί δή τήν πούγκα/τζέπη τού άλλου διά νά τόν κλέψει ήτοι άμεσα δηλαδή τσαντάκιας ή έμμεσα μέ τό χειρόκτιον/γάντι ήτοι μέ απάτη, δάνεια, υποσχέσεις καί άλλα, όπως «καλή ώρα» είς τίς ημέρες μάς. Δυτώ σημαίνει βυθίζω, βυθίζομαι εξού καί δύτης, καταδύτης, κατάδυση….

Η μπούρδα ήταν έναν εύσχιστον ύφασμα σακούλας καί επειδή ήταν ανάντεχον λέμε όταν κάτι δέν έχει νόημα ώς μπούρδα, χωρίς πλέον νά γνωρίζουμε ότι ήταν ύφασμα σακούλας τόν 20ον αιώνα μ.Χ…..

Η λέξη baby προέκυψε επειδή εκεί έπιναν κατά κόρον αίμα μωρών = ανδρόχρωμα…. Τώρα κάποιος πήρε τό αγγλικό λεξικό καί μού είπε ότι η Βαβυλώνα προέρχεται από τήν έκφραση Μπάμ Ιλανί ή Μπάμπ ίλλι (οί Πύλες τών θεών/θεού, ποίων θεών;……) νομιζόμενος ότι δέν θά έχω Γλωσσολογική απάντηση…..

Πρώτον, οί Άγγλοι δέν δύνονται νά προφέρουν κάποιες λέξεις καί τίς μεταφράζουν κατά τό δοκούν είς τήν γλώσσα τούς. Τόν Ηρακλή τόν έκαναν Χερκουλής καί τόν Οδυσσέα Γιουλίσσυς…..

Δεύτερον, οί εκφράσεις Μπάμπ Ιλανί ή Μπάμπ ίλλι διίστανται, αλλά έστω… Η λέξη μπάμπ βεβαίως δέν είναι pub από τήν εκσυντόμευση τού public place…. Η λέξη μπάμπ είναι η ελληνική λέξη πύλη…. Άν ζητήσετε από έναν Άγγλον ή άλλον βάρβαρης γλώσσας νά ειπεί τήν λέξη πύλη θά σάς τήν προφέρει μπίλλυ ή μπίλυ = billy ή bily….. Συνεπώς η πύλη έγινε μπάμπ ή έτσι νομίζουν ότι προφέρεται οί Άγγλοι η σφηνοειδής μεσοποτάμια λέξη. Σέ κάποια φάση θά ιδούμε πώς σέ χωριά διπλανά είς τήν υπεραρχαία Κύπρον προφέρονταν μέ διαφορετικούς ήχους τά ίδια γράμματα ή αναλόγως τής σειράς καί σέ κάποια απομακρυσμένα χωριά όμοια μέ κάποια διπλανά άλλων χωριών….

Τώρα τό Ιλανί καί τό Ίλλι είναι η ελληνική λέξη Έλ = Θεός, λευκόν καί φώς ώς νοήματα καί γράφεται επίσης Ηλ, Υλ, Άλ, Είλ, Οίλ, Ώλ, Αίλ, Όλ+υμπος, Ούλ…. Έλ είναι ό Θεός εβραϊστί, Αλλά καί όχι Αλλάχ, δέν προφέρεται τό χί αραβιστί, εξού καί Ήλιος = ήλ+ιός = τού φωτός ό ιός = ακτινοβολία…..

Ιουδαίος βάσει λεξικού σημαίνει χωμάτινος…. Εντούτοις, υπήρχε καί η σύνθεση Υιού+δέος = οί έχοντες δέος είς Τόν Υιόν Θεού….

Εβραίος = εύ+ραίω = ρέω πρός τό εύ = αγαθόν, καλόν, άγιον…..

Ισραήλ = ισ+ρά+ήλ…. Τρείς όμοιες εκδοχές,

α) είς ρά ήλ = πρός τόν ρά/βασιλέα τού ήλ/φωτός

β) ίσος ρά ήλ = ίσος μέ τόν βασιλέα τού φωτός καί

γ) είς ρά ήλ = πρός τήν ροή Τού/Θεού…..

Οί δύο πρώτες ιδικές μού η τρίτη τού υπερκορυφαίου Ιουδαίου Γλωσσολόγου Joseph Yahunda είς τό βιβλίον τού «Hebrew is Greek» = «Τά Εβραϊκά/Εβραίοι είναι Ελληνικά/Έλληνες»…. Τό έκδοσε τό Πανεπιστήμιον τής Οξφόρδης, αγόρασαν τά πλείστα αντίτυπα οί Σιωνισταί καί απαγορεύτηκε έκτοτε τό έτος 1982…. Επειδή διέρρευσε πρίν μερικά έτη εντός διαδικτύου αναπωλείται πλέον είς τό ποσόν τών 1500 στερλίνων…. Τό ότι συμφωνεί ό Γιαχούντα μαζύν μού μέ ικανοποιεί απολύτως….

Μιχαήλ, ό Αρχάγγελος τής Μάχης κατά τών δαιμόνων…. Απλά αναγραμματείστε τό άλφα μέ τό ήτα καί σάς κάνει τήν λέξη Μαχιήλ = Μάχης Ήλ = Μάχης Φώς…..

Γαβριήλ….. Όπου γράφει βήτα αντικαταστείστε τό μέ ύψιλον, όπως Εβραίος = Ευραίος = ευρεία…. καί όπως Γαβριήλ σέ Γαυριήλ…. = Γαύρος ήλ, υπάρχει καί τό οψάριον Γαύρος καί οί «Ολυμπιακοί» αλλά δέν αναφέρεται σ’ αυτούς αλλά πρώτη φορά θά ιδείτε τήν λέξη Ολυμπιακοί εντός εισαγωγικών, διότι η λέξη Ολυμπιακοί αναφέρεται ουσιαστικώς είς τούς κατοίκους τής Αρχαίας Ολυμπίας ή τού Ολύμπου….

Η λέξη γαύρος σημαίνει γαίαυρος = γαίας+αύρα….. Καί Γαιαυριήλ είς τό φώς/ήλ, θεόν, λευκόν τής αύρας τής γαίας/γής…..

Τάσσερεις Αρχαγγέλοι είς τά 4 σημεία τής Γής…. είναι γνωστόν. Ό Γαιαυριήλ είναι αυτός ός έδωκε τό χαρμόσυνον μήνυμα Τής έκ Αγιωπνεύματου «Τηλεχειριστηρικού» = Εγκαστρώματος (Τηλεγονιμοποίησης) Τής Παναγίας…. Τής Θείας Αύρας Γής Η Οποία θά Γεννούσε Τόν Θεάνθρωπον Χριστόν….

Η Εβραϊκή Παράδοση είναι γεμάτη μέ ελληνικά ονόματα τά οποία δέν έπαθαν παραλλαγή όπως συμβαίνει καί μέ τήν λατινική, γερμανική, γαλλική, αγγλική καί όλες τίς άλλες οπού έχουν λέξεις αυτούσιες όπως λέγονται ελληνιστί ή σχεδόν αυτούσιες καί άλλες παραφθαρμένες καί πολυμεταπαραφθαρμένες…. Ένας ραββίνος = ιεραβίνος = ιεραυίνος ός πίστευσε είς Τόν Χριστόν καλείτο Νικόδημος καί ό αδελφός τού Ιωσήφ = Ιώσηπος. Η ρίζα ιώ είναι ελληνική καί εκβαρίστηκε σέ πολλές γλώσσες….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (32)

 1. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 07/03/2020 @ 12:38 ΜΜ

  Ο ΜΙΧΑΗΛ = ΗΛΙΟ Α(Ι)ΧΜ(Η) = ΗΛΙΟ ΜΑΧ(Η) + Ι = ΙΛΙΟ(Ν) ΜΑΧΗ = Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΙΧΜΗ, το κωνάριο, το άκρο του δόρατος – επίφυση – λωτός, η αιχμή, η ακίδα, η μάχη της Τροίας – Ίλιον , για την ηλιακή αιχμή – ακίδα = δια + κα + (ρ) = αρκαδί(α) = κάρα δία = καρδιά + α. Ο ΜΙΧΑΗΛ ή Ο ΜΙΧΑΛΗΣ, εάν Η = Υ ως ομόηχα ακουσματικά Ο ΜΙΧΑΛΗΣ = Ο ΜΥΣ Χ + ΑΛΙΣ (alice = Αλίκη = άλυσος) ΧΥΜΟΣ + ΑΛΙΣ = ΧΥΜΟΣ + ΛΑΙΣ(η μικρή ασπίδα μάχης) = ΧΥΜΟΣ + ΛΑΣ + Ι = ΜΥΟ ΛΑΣ ΧΙ = ΧΙΛΑΣ + ΜΥΟ = ΧΟΛΑΣ ΜΥΙ = Ο ΧΙΛΙΑΣ + ΜΥ(Σ) = ΙΛΙΑΣ + ΜΥ + ΧΟ, η ΧΙΛΙΑΣ – ΧΙΛΙΑΔΑ – ΙΛΙΑΣ, και αργότερα η ΟΔΥΣΣΕΙΑ = ΙΛΙΑΣ ΧΥΜΟ(Σ), Ο ΧΥΜΟΣ της ΧΙΛΙΑΔΟΣ, το ιχώρ – ιχώρας = ώχρας + ι = ιώχρας = ιόχρας = ιόχρουν, το βιολετί χρώμα του τσάκρα του κωνάριου κτλ . Η μάχη για την ηλιακή κατάσταση – θέωση, η μύηση και ο ηλιακός μυς – ο παλμός + υ = ολυμπάς + ι = της ΟΛΥΜΠΑΣ καρδιάς, η ποιηθείσα φωτεινή ηλιακή λίθος – λάς, Λυτώ – Λιθώ, των Αλχιμιστών = Αλ χι μυστών = χιλά μυστών = χιλ(ι)ας μυστών = λας μυστών στην καρδιά, η οποία θα γεννήσει εις την ΔΗΛΟ = Η ΔΗΛΟΣ = ΗΛ(Ι)ΟΣ + Δ = ΔΗΛΙΟΣ, τον Δήλιο, ήλιο Απόλλωνα, όπου συναριθμικά το γράμμα Ι(ΩΤΑ) = 10 = 1 + 2 +3 + 4, η τετρακτύ, τα τέσσερα στοιχειά. Ο ΓΑΒΡΙΗΛ = ΓΑ + Β(Ι)ΡΗΛ(Λ)ΟΣ = (Ι = Η) = Γ(Α) ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ = ΓΑ ΒΥΡΙΛΛΟΣ + ΑΝΘΟΣ, ο Μινώταυρος και ο Θησέας) ο ακατέργαστος εξερχόμενος πολίτιμος λίθος εκ της γα (κόκκυ + γα = κόκκος + γα = ο κόκκος της γα – γης) εντός ημών, ο ανενεργός ηλιακός χρυσοβύριλος, ο οποίος θα πρέπει να λάβει την ηλιακή ακτίνα Ι(ΩΤΑ = 10)του ήλιου – Μιχαήλ – νοητό ηλιακό φως του Απόλλωνος, δια να καταστεί ενεργή. Όλα μέσα από προσθαφαιρέσεις γραμμάτων και αναγραμματισμούς, ομοηχίας αυτών ( ΦΩΝΗ = ΗΧΟΣ = ΑΙΘΕΡΑΣ, ΠΥΡ = ΟΡΑΣΗ – ΟΠΤΙΚΗ, εκ του ηλιακού φωτός, διανοητική σκέψη με βάση την οπτική προσέγγιση – απομνημόνευση των ορατών αντικειμένων ), παραβολές, αλληγορίες, παρομοιώσεις, ιδιότητες, ενέργειες και λειτουργίες, ως προέκταση της σκέψεως στον χρόνο και τον χώρο, στις τέσσερεις αρχές της κρίσεως αποκαλύπτονται, σε όσους ευρίσκονται εις θέσιν να τα θεαθούν, και να τα δεχθούν.

 2. Απόλλων Έρως 07/03/2020 @ 1:01 ΜΜ

  Λογω και του ασυμβιβαστου της παπαδοξιας με την Ελληνικη φιλοσοφια και το Απολλονειο πνευμα οι Ελληνορθοδοξοι που καταφευγουν εις τον νοητικον μαλακισμον για να δομησουν ενα παραληλο συμπαν απο καποιο σημειο και μετα καταντανε γραφικοι καθοτι αντι να αναζητουν την Αληθεια ψαχνουν για περισσοτερα ψεματα για να ταιζουν τα ανυπερβλητα και ασυγκριτα εθνικα συμπλεγματα που προσεγγιζουν τον πατο της γελοιοτητας και τα ηδη υπαρχοντα ψευδη που λογικα οδηγουν σε ενα αδιεξοδο καρμικο συμπλεγμα αν και σε τελικη αναλυση τα αρθρα του Παναγιωτη ειναι οτι πιο διασκεδαστικο εχει υπαρξει ποτε στο παγκοσμικο ιντερνετ.

  • ανώνυμος 07/03/2020 @ 6:01 ΜΜ

   Μην είσαι και τόσο σίγουρος για το τελευταίο. Εχω κάνει μαρτίνι πάρτυ, διαβάζοντας τα δικά σου… Εκεί να δεις γέλια!

   • Απόλλων Έρως 07/03/2020 @ 10:31 ΜΜ

    Βασικα τα πλειστα απο τα δικα μου αρθρα ηταν χιουμοριστικου χρακτηρα και βασικα λαθος εκανα αν ημουν καπου σοβαρος μετα και απο τα γνωστα με τους γελοιους παρανοικους που προσπαθουν να σκοτωσουν τον Ιησου και την Σοφια του συμπαντος για να ταιζουν την απυθμενη γελοιοτητα και που νομιζουν οτι εχουν και αποψη.

 3. Απόλλων Έρως 07/03/2020 @ 3:57 ΜΜ

  Εκαμα like παλε γιατι θεωρω συμαντικο για την συμπαντικη ισορροπια και για το θεικο μου σχεδιο να συνεχισει να γραφει ο Παναγιωτης ο οποιος ειναι ενας ανυπερβλητος πνευματικος γιγαντας που επιασεν το νοημα σχετικα και με τον πουττον. Θα πρεπει να αφεθει ελευθρος απο τα δεσμα της παπαδοξιας και δηλαδη να τον αμολυσουμεν να τα καμει ουλλα μια πιτταν-πουτταν.

  • ΓραικοImmortal 07/04/2020 @ 1:02 ΠΜ

   Ρε μαλακισμενε εισαι κυπραιος; αν ναι πραγματικα πρεπει να βρεθουμε που κοντα να μου εξηγησεις λιο τουτα που μας λαλεις δαμεσα

   • Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 9:24 ΠΜ

    Τι θελεις να σου εξηγησω παιδι μου? Για το ασυμβιβαστο της ορθοδοξιας με την Ελληνικη φιλοσοφια και για το αδιεξοδο της εθνικιστικης πλυσης εγκεφλου? Οτι θελεις ρωτα με.

    • ΓραικοImmortal 07/05/2020 @ 3:03 ΠΜ

     Αιστο καλυττερα..εν θα συμφωνησουμε πουποτε..εθκιαβασα ουλα σου τα αρθρα δαμεσα τζαι λεω σου εν συμφωνω σε πολλα…αλλα εν εχω τωρα την ορεξη να ανοιξω κουβεντα..σε μεταγενεστερο σου αρθρο ισως σε ρωτησω καποια πραματα..

 4. ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/03/2020 @ 9:03 ΜΜ

  Έλεος πιά!!!!! Μόνο δυο τρία πραγματάκια και δεν θα ασχοληθώ ξανά με την παραετυμολόγηση κατά το δοκούν των Ελληνικών λέξεων!

  1. Πούττος: Από την αρχαία Ελληνική λέξη βύττος (Fύττος, με δίγαμμα) = γυναικείο αιδίον. Η αρχαία προφορά του ‘υ’ ως ‘ου’ διατηρήθηκε και αντικαταστάθηκε με του “ου” και το δίγαμμα F που προφερόταν π ή φ ή β αντικαταστάθηκε στην προφορά και στην γραπτή μορφή με το Π: Fύττος > βύττος > βούττος > πούττος.

  (Ούτε πίτες, ούτε πίτσες που λες φίλε Παναγιώτη. Η πίτσα με την σημασία που λες έχει ως αφετηρία το Pizzagate).

  2. Συκοφάντης: Παράγεται βεβαίως από το σύκο, το γνωστό φρούτο και το «φάντης», το ουσιαστικό που προέρχεται από το ρήμα φαίνω, δηλαδή φανερώνω. Συκοφάντης, είναι, κατά λέξη, αυτός που φανερώνει τα σύκα. Που φανερώνει δηλαδή τα σύκα που κάποιος έκλεψε.

  (Η μόνη σχέση με το φάγωμα των σύκων είναι στο ότι επειδή τις πιο πολλές φορές ήταν ψευδής η καταγγελίες και δεν έβρισκαν τα σύκα, ο καταγγέλλων έλεγε ότι ο κλέφτης τα έφαγε. Από αυτή την ψευδή κατηγορία (συκοφαντία) πήρε την σημερινή σημασία της αυτή η λέξη).

  3. Εβραίος: Προέρχεται από την εβραϊκή ρίζα «ivri/hever» που σημαίνει «περνάω πέρα» και αναφέρεται στο πέρασμα του Ιορδάνη Ποταμού από τους Εβραίους κατά την Έξοδο από την Αίγυπτο προς στην Γη της Χαναάν (άλλοι ισχυρίζονται ότι αφορά το πέρασμα από τον Ευφράτη όταν ο Αβραάμ μετανάστευσε από την Μεσοποταμία). Υπάρχει και η εκδοχή ότι είναι Αιγυπτιακή λέξη και σημαίνει “περιπλανόμενος” κι έτσι τους αποκαλούσαν οι Αιγύπτιοι επειδή δεν είχαν σταθερό μέρος διαμονής.

  (Το μόνο που ρέει είναι τα δάκρυα από τα γέλια)

  4. Ισραήλ: Ο Ιακώβ μετά από μια πάλη με τον Θεό άλλαξε το όνομα σε Ισραήλ, που σημαίνει «ο Θεός τον ενδυνάμωσε» και έτσι έχουμε τους Ισραηλίτες – τους απογόνους του Ιακώβ. Στην Παλαιά Διαθήκη (την Τορά των Ισραηλιτών) οι Ισραηλίτες αναφέρονται με την αυθεντική Εβραϊκή έκφραση “Γιοι του Ισραήλ”.

  (Μην κάνεις κανένα αστείο και πεις σε Ορθόδοξο Ισραηλίτη για Ρα και Βασιλιά Ήλιο, γιατί θα σε πάρουν στο κυνήγι)

  5. Ιούδας: Εξελληνισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος יהודה (Yehudah) που προφέρεται Γεχουντάχ = ευλογημένος. Οι απόγονοί του είναι οι Ιουδαίοι, δηλαδή όσοι ανήκαν στην φυλή του Ιούδα. Ιουδαία είναι η περιοχή που κατοικούσαν και στην οποία επέστρεψαν μετά την Βαβυλώνα.

  (Κανενός ιού δέος και δεν σου συνιστώ να πεις σε Ισραηλίτη ότι Ιουδαίος σημαίνει χωμάτινος)

  6. Γαύρος = Ο οπαδός του Ολυμπιακού Πειραιώς

  7. Το βιβλίο «Hebrew is Greek», «Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά» (και όχι οι Εβραίοι είναι Έλληνες) δεν έχει καμιά επιστημονική αναγνώριση ή στήριξη γιατί παίρνει λέξεις μ.Χ. ως ρίζα λέξεων π.Χ. Σε άλλες περιπτώσεις παραβλέπει τη διαφορά μεταξύ τής γλώσσας της Π. Διαθήκης των Εβδομήκοντα και της γλώσσας των ομηρικών κειμένων, παραβάλλοντας τύπους που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Επιπλέον, οι ετυμολογικές αναφορές του είναι αντίθετες με τα κριτήρια της επιστημονικής σπουδής τής ετυμολογίας, καθώς έχουν αγνοηθεί οι κανόνες παραγωγής και συνθέσεως της Ελληνικής και, επιπλέον, πλάθονται κατά βούληση υβριδικά σύνθετα.

  Δεν θα ασχοληθώ άλλη φορά με τις παραετυμολογήσεις που βολεύουν τον φίλο Παναγιώτη για να αποδείξει τα αναπόδεικτα, σεβόμενος τους ισχυρούς δεσμούς που έχω με την Κύπρο.

  Υ/Γ.: Αναρωτιέσαι φίλε Παναγιώτη εκεί που λες πάλι για το μπέιμπυ και την Βαβυλώνα, επειδή είπα ότι σημαίνει Πύλη των Θεών (αυτό σημαίνει, που να απογειώνεσαι στα ουράνια και βροντάς πάλι κάτω) για ποιους Θεούς είναι Πύλη! Κάνε τον κόπο (αν και δεν θα είναι για σένα κόπος, μιας και σου αρέσει το διάβασμα και η έρευνα απ’ ό,τι έχω καταλάβει) και διάβασε το βιβλίο “Ο 12ος Πλανήτης” του Ζαχαρία Σίτσιν, που βασίζεται στους κυλίνδρους με την σφηνοειδή γραφή των Σουμερίων που έχουν βρεθεί και διαβαστεί από τον ίδιο (όσοι έχουν διαβαστεί γιατί είναι εκατοντάδες) και αναφέρεται στον πλανήτη Νιμπιρού, στους Ανουνάκι, στον Ανού, τον Ενλίλ και τον Ένκι.

  • ΠάνοςΓέριμου 07/05/2020 @ 4:05 ΠΜ

   Βεβαίως μ’ αρέσει τό διάβασμα αλλά έχω καί υποχρεώσεις καί είτε νά γράφω είτε νά διαβάζω είτε νά κάνω τίς υποχρεώσεις…. Είς τά πλείστα δέν διαφωνείς μαζύν μού, βεβαίως δέν ανατρέχω σέ λεξικά. Εάν τό fυττος έγινε πύττος καί ύστερα πούττος καί ύστερα πίττα, πίτσα ήτοι μέ διαφορετική σειρά δέν είναι τό θέμα μού, αλλά τό ότι συγγενεύουν είναι τό θέμα μού άλλωστε, οί απόψεις διίστανται ακόμη καί από τούς διπλομματούχους γλωσσολόγους, αστροφυσικούς κ.α. σέ κάθε περίπτωση. Τώρα άν τό σάμπαθ τό έλεγαν είς τήν βαβυλωνία σαμπατού καί αλλού σαμπατί, εκείνον οπού μ’ ενδιαφέρει είναι νά εντοπίσω τήν ελληνική ρίζα άν υπάρχει, π.χ. είς άβατον = εισάβατον = σάβατον διότι συχνάκις τό “ει” κόβεται, όπως π.χ. “είς τό” = έγινε “στό”…. Κατά συνέπεια, έξ’ ανέκαθεν πίστευα π.χ. πίστευα ότι τό σάμπαθ ή άλλη προφορά τού προέρχεται από τό “είς άβατον” καί τό πιστεύω καί τώρα. Δέν μπορώ ν’ απαντήσω περαιτέρω είναι ήδη 4:03 τό πρωίν. Καλόν ξημέρωμα σέ όλους καί θά τά ξαναπούμε…

  • ΠάνοςΓέριμου 07/05/2020 @ 4:08 ΠΜ

   Αυτόν που σού λέγω παρακάτω θά τό αποδείξω έν σχέσει μέ τά αγγλικά, τά οποία όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε…. Π΄.χ. στό λεξικό θ’ αναγνώσεις ότι προέρχεται από τό τάδε γερμανικό ή τινά γαλλικό ή τό λατινικό καί εγώ θά σού βάλω 1,000 λέξεις που όλες αυτές “τυχαία” έχουν συγγενική προφορά καί γραφή μέ τά ελληνικά καί ότι 99% αυτών τών λέξεων αρχίζουν από τήν ίδια λέξη που αρχίζει στά ελληνικά. Καί όλα αυτά χωρίς τήν βοήθεια τών λεξικών διότι κάθε λεξικό όσα ξέρει λέγει ή όσα δέν κρύβει λέγει….

  • ΠάνοςΓέριμου 07/05/2020 @ 4:14 ΠΜ

   Ίδε καί αυτόν https://katohika.gr/video/etymologia-lekseon-kypros-alasia-kai-to-ksekleidoma-epistimis-paradoksou-ellinikis-glossologias-mathimatikon/ έν σχέσει μέ όσα λές καί έν σχέσει μέ όσα λέω κατωτέρω γιά τήν αγγλική γλώσσα σού προαναγγέλνω ότι θά γράψω ώς πρώτον παράδειγμα τήν λέξη οίνος….

   • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/05/2020 @ 12:45 ΜΜ

    Καμία αντίρρηση ότι η αγγλική αλλά και η λατινική γλώσσα έχουν πάρει πάρα πολλές λέξεις Ελληνικές ως δάνεια (και μετά μας τις επιστρέφουν ως αντιδάνεια). Π.χ. Father από το ΠΑΤΕΡ και μάλιστα διατήρησαν και τον αρχικό τύπο με δίγαμμα FΑΤΕΡ και το mother από το ΜΑΤΕΡ. Όπως επίσης στα ονόματα ή τις λέξεις που δασύνονται που κράτησαν την δασεία ως ηχητικό σύμβολο με το λατινικό Η. Η δασεία χρησιμοποιήθηκε όπως όλα τα πνεύματα και οι τόνοι για να μπορούν οι αλλόφωνοι να προφέρουν με μουσικότητα την γλώσσα μας. Ο Ηρακλής που κάπου το ανέφερες (διαβάζω απ’ ό΄,τι έχεις καταλάβει όλα τα κείμενά σου, άσχετα με τις διαφωνίες μου) στην αγγλική γλώσσα γράφεται Hercules με Η στην αρχή, ή το Ελλάς Hellas και το Ελένη Helen. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλες οι λατινογενείς λέξεις είναι Ελληνικές (εκεί έγκειται η διαφωνία μου πολλές φορές, στην προσπάθεια να τα κάνουμε όλα ελληνικά).

 5. Απόλλων Έρως 07/03/2020 @ 11:11 ΜΜ

  Βασικα συμφωνω στα περισσοτερα που λεει ο Αγανακτισμενος αλλα ειναι προφανες οτι η Εβραικη θρησκεια βασιζεται και στην Αιγυπτιακη μνημη σχετικα δηλαδη και με τον Ρα οχι οτι το αναγνωριζουν και δηλαδη βασικα ακομα και το YAH-ΙΑΗ ειναι απο την Αιγυπτιακη παραδοση του Θωθ. Σχετικα με τους Ανουννακι ειναι προφανες οτι μιλαμε και για τους Ελοχιμ. Σχετικα με τον Σιτσιν δεν αναγνωριζεται ασφαλως απο την επιστημη σχετικα και με τον πλανητη Νιμπιρου που δεν υπαρχει κατι σχετικο στα Σουμεριακα κειμενα περα δηλαδη απο τον πλανητη Δια-Μαρδουκ που λεγοταν και Νιμπιρου. Σχετικα με τους θεους και την πυλη των θεων θεωρω οτι η Πλατωνικη θεολογια περι αρχετυπων μπορει να βοηθησει σχετικα με την κατανοηση του θεματος και η μελετη του Ερμητισμου της Καμπαλα κλπ και οχι η ουφολογια του Σιτσιν κλπ.

  • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/03/2020 @ 11:51 ΜΜ

   Για τον Σίτσιν πρέπει να έχεις δική σου γνώμη διαβάζοντάς τον και βλέποντας τους κυλίνδρους που έχουν σχέδια με το ηλιακό μας σύστημα και τον 12ο πλανήτη μέσα. Μελέτησε την Σουμερική παράδοση παράλληλα με την μετάφραση των Σουμερικών κειμένων του Σίτσιν και θα βγάλεις αρκετά συμπεράσματα.

   Το Αιγυπτιακό YAH-ΙΑΗ μπορεί να συνδέεται και με τις ιαχές για τον Ίακχο και τα Ελευσίνια μυστήρια (μπορεί, όχι ότι είναι αποδεδειγμένο).

 6. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 12:46 ΠΜ

  Για τον Σιτσιν εχω αποψη καθοτι εχω μελετησει τις επισημες μεταφρασεις των Σουμεριακων κειμενων περα απο το γεγονος οτι οι θεοι μου ειπαν οτι ειναι ενας απατεωνας οπως εξηγω εδω:

  https://www.esophoria.net/the-truth-about-the-fallen-angels-and-the-anunnaki/

  • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/04/2020 @ 5:12 ΜΜ

   Προφανώς δεν έχεις δια βάσει Σίτσιν, αλλά άλλες ύποπτες θεωρίες γύρω από τους Σουμέριους. Ο Σίτσιν δεν αναφέρει ούτε πεσμένους Αγγέλους ούτε σηκωμένους, ούτε Χριστούς και Παναγίες και Μαρντούκ και Χαζάρους και όλα αυτά που λέει το Λινκ που έδωσες. Το καθένα από αυτά είναι ξεχωριστό και δεν μπορούν να μπουν σ’ ένα τσουβάλι όλα μαζί.

   Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του Σίτσιν αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και ιστορία γύρω από το όνομά του. Για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται, ο Σίτσιν έμαθε τέλεια την νέα και αρχαία εβραϊκή γλώσσα, καθώς και άλλες σημιτικές και ευρωπαϊκές γλώσσες. Είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους στον κόσμο, που μπορεί να διαβάσει τις πήλινες πλάκες και τους κυλίνδρους των Σουμερίων. Λίγοι είναι αυτοί που μελέτησαν επίμονα κι επισταμένα και τελικά κατάλαβαν την Σουμερική γραφή. Ένας απ’ αυτούς είναι ο Ζαχαρίας Σίτσιν. Η δικαίωση του Σίτσιν για την σωστή ανάγνωση των Σουμερικών κειμένων δεν ήρθε από το συγγραφικό του έργο, αλλά με τη διαστημική πτήση του «Voyager 2» (που οι Αμερικάνοι έστειλαν στο διάστημα για κάποιους ειδικούς λόγους δύο εβδομάδες πριν τον «Voyager 1»). Είναι μεγάλη η ιστορία αυτή αλλά αν θες να μάθεις ψάξε να βρεις τί είχε πει ο Σίτσιν για το τί θα συναντούσε ο «Voyager 2» που τα είχε διαβάσει στα Σουμερικά κείμενα και δεν έπεσε σε τίποτα έξω, τρελαίνοντας τους επιστήμονες της NASA. Οι Σουμέριοι γνώριζαν πράγματα που δεν γνώριζαν μέχρι πρόσφατα στην NASA. Και οι Έλληνες ήξεραν αντίστοιχα πράγματα όταν οι άλλοι λαοί έλεγαν ότι η Γη είναι επίπεδη (Αβρααμικές θρησκείες). Διάβασε τον Φαίδωνα του Πλάτων, αλλά και τα Ορφικά Αργοναυτικά και θα καταλάβεις.

   Δίνω και μερικά βιβλία για διάβασμα για όποιον ενδιαφέρεται για θέματα Θεογονίας και Κοσμογονίας (είναι καλύτερες πηγές πληροφόρησης από την Wikipedia). Ελπίζω πολλά από αυτά να έχουν μεταφραστεί και στα Ελληνικά.

   1. The Star Gates Conspiracy (Η Συνωμοσία των Αστρικών Πυλών) Λιν Πρίκνετ & Κλάιβ Πρίνς
   2. Worlds in Collision (Κόσμοι σε Συγκρούσεις) Εμμανουήλ Βελικόφσκυ
   3. Ages in Chaos (Εποχές Χάους) Εμμανουήλ Βελικόφσκυ
   4. Earth in Upheaval (Η Γη σε Αναστάτωση) Εμμανουήλ Βελικόφσκυ
   5. Oedipus and Akhnaton (Οιδίπους και Αχνατόν) Εμμανουήλ Βελικόφσκυ
   6. The Alexander Conspiracy (Συνωμοσία του Αλεξάνδρου) Εμμανουήλ Βελικόφσκυ
   7. The 12th Planet (Ο Δωδέκατος Πλανήτης) Ζαχαρίας Σίτσιν
   8. Genesis Revisited (Επανεπίσκεψη στη Γένεση) Ζαχαρίας Σίτσιν
   9. Stairway to Heaven (Σκάλα στον Ουρανό) Ζαχαρίας Σίτσιν
   10. The Wars of Gods and Men (Οι Πόλεμοι Θεών και Ανθρώπων) Ζαχαρίας Σίτσιν
   11. The Lost Realms (Τα Χαμένα Βασίλεια) Ζαχαρίας Σίτσιν
   12. When Times Began (Όταν Άρχισε ο Χρόνος) Ζαχαρίας Σίτσιν
   13. The Cosmic Code (Ο Κοσμικός Κώδικας) Ζαχαρίας Σίτσιν
   14. The Sirius Mystery (Ο Άγνωστος Σείριος) Ρόμπερτ Τέμπλ
   15. The Sign and the Seal (Τα Σύμβολα και οι Σφραγίδες) Γκρέαμ Χάνκοκ
   16. Lords of Poverty (Άρχοντες της Φτώχιας) Γκρέαμ Χάνκοκ
   17. Fingerprints of the Godsο (Αποτυπώματα των Θεών) Γκρέαμ Χάνκοκ
   18. The Mars Mystery (Το Μυστήριο του Άρη) Ρόμπερτ Ντουβάλ & Γκρέαμ Χάνκοκ
   19. Τίμαιος (Πλάτων)
   20. Φαίδων (Πλάτων)

 7. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 11:21 ΠΜ

  Σε οτι αφορα τους θρησκευτικους πολεμους κλπ η φαση ειναι οτι εγω δεν ειχα ποτε κανενα προβλημα να συζητησουμε το οτιδηποτε αλλα βασικα αυτο που προκυπτει ειναι μια προσπαθεια επιβολης των εθνικιστικοθρησκευτικων ψυχωσεων μεσα και απο την αναπαραγωγη και ανατροφοδοτηση του ψευδους και αυτο που συμβαινει ασφαλως δεν μπορει να οδηγησει πουθενα περα απο το αδιεξοδο οταν ο αλλος μαλιστα δεν το αντιλαμβανεται οτι η θρησκεια του τον θεωρει αιρετικο και οτι μονο ως απειλη και προς αυτον θα μπορουσε να εκληφθει η επαναφορα του θρησκευτικου κατεστημενου στο παλαιο του status.

  Απο την αλλη πλευρα εχουμε τους ακραιους εθνικιστες, που προπαγανδιζουν και παπαγαλιζουν καποιου ειδους “γνησιοτητα” των δικων τους αντιληψεων κατι που ειναι εκ των πραγματων αστειο καθοτι και σε οτι αφορα την αρχαια πραγματικοτητα υπηρχαν διαφορες προσεγγισεις που τελικα μαλιστα μεσα απο την Ελληνιστικη εποχη κατεληξαν σε μια universal προσεγγιση αναφορικα με ολες τις παραδοσεις.

  Σε οτι αφορα τις απειλες χεστηκαμε καθοτι βασικα ειμαι σε μια φαση που πραγματικα δεν εχω τιποτα να χασω καθοτι ειμαι περα απο τα ορια μου και απλα αναμενω τον βαρκαρη να με παρει.

 8. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 11:29 ΠΜ

  Σε οτι αφορα το θεμα της Πυλης τα πραγματα μπορει να γινουν πολυ απλα μεσα απο μια Νεοπλατωνικη προσεγγιση περι και των αρχετυπων που εκφραζουν την κοσμικη συνειδηση και τις θεικες δυναμεις καθοτι μαλιστα οι χριστιανοι εσωτεριστες εχουν προσεγγισει ηδη αυτην την εννοια αναφορικα και με την πυλη του Πρωινου Αστερα που ειναι η Πυλη του Παραδεισου συμφωνα και με την δικη τους προσεγγιση που ειναι η Μητερα Θεα και δηλαδη η Παναγια (σχετικα https://en.wikipedia.org/wiki/Litany_of_the_Blessed_Virgin_Mary) που εκφραζει για τους χριστιανους μυστηκιστες μια εσωτερικη πραγματικοτητα και οχι ενα εξωτερικο ειδωλο που συγκρουεται μεσα στον χρονο με καποιο αλλο εξωτερικο ειδωλο μεσα στον χρονο με βαση και τις εθνικιστικοθρησκευτικες ψυχωσεις κλπ.

  Σε τελικη αναλυση ο εθνικιστοθρησκευτισμος δεν εχει ουδεμια σχεση με την αναζητηση της Αληθειας και αυτο ειναι ξεκαθαρο.

 9. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 11:41 ΠΜ

  Ναι βασικα το Αιγυπτιακο Yah-Iah συνδεεται με τον Ιακχο και οι αρχαιοι εκαναν αυτην την συνδεση αναφορικα και με τον θεο των Εβραιο που ειναι προφανες οτι ειναι η δικη τους εκδοση του αρχετυπου Οσιρι μεσα στα πλαισια της δικης τους προσεγγισης.

  “Tacitus, John the Lydian, and Cornelius Labeo all identify Yahweh with the Greek god Dionysus. Jews themselves frequently used symbols that were also associated with Dionysus such as kylixes, amphorae, leaves of ivy, and clusters of grapes. In his Quaestiones Convivales, the Greek writer Plutarch writes that the Jews hail their god with cries of “Euoi” and “Sabi”, phrases associated with the worship of Dionysus. According to Sean M. McDonough, Greek-speakers may have confused Aramaic words such as Sabbath, Alleluia, or even possibly some variant of the name Yahweh itself for more familiar terms associated with Dionysus.”

  Quote from: https://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh

  Ο εθνικιστοφασισμος και των Εβραιων κλπ εκφραζει βασικα οχι μονο την διανοητικοπνευματικη αδυναμια αλλα θα ελεγα μαλιστα οτι μιλαμε ξεκαθαρα για μια διανοητικοπνευματικη διαστροφη, που σε τελικη αναλυση και σε οτι μας αφορα στρεφεται εναντια σε οτιδηποτε δηλωνει οτι εκροσωπει και καταληγει στην αυτοαναιρεση καθοτι ειναι προφανες οτι μιλαμε για ενα υπερδιογκωμενο ψευδος με πολιτικη στοχευση που οδηγει στο αδιεξοδο.

 10. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 12:30 ΜΜ

  Ασφαλως η αναλυση του Παναγιωτη σχετικα με την πουτταν ειναι ιδιατερα συμαντικη καθοτι βασικα οταν μιλαμε για την Πυλη μεσα απο την οποια εισερχεται η ζωη μιλαμε ασφαλως για το Vesica Piscis και η Μητρα της μανας μας ειναι η πυλη εισοδου μας σε αυτον τον κοσμο και το Vesica Piscis ειναι η Πυλη εισοδου της κοσμικης συνειδησης και συνεπως και των θεων που ειναι πνευματικες δυναμεις και οχι ουφο για παραδειγμα αν και θα μπορουσε ασφαλως να υπαρχει καποια σχεση αναφορικα και με το πως παρεμβαινει η συμπαντικη συνειδηση στον οργανισμο μας οπου για παραδειγμα οι εγωγηινοι μπορει να εχουν αναπτυξει τεχνολογια που να σχετιζεται με συχνοτητες που παρεμβαινουν στον γεννετικο μας προγραμματισμο αλλα και στην συνειδηση μας μεσα απο τον προγραμματισμο των ενεργιακων μας κεντρων αναλογα με τις ενεργειες των αιωνων στοχο την υλοποιηση του συμπαντικου νομου η και το αντιθετο και δηλαδη να μιλαμε για κακοβουλες οντοτητες που εχουν στοχο να υποταξουν την συνειδηση μας οπως για παραδειγμα οι εθνοφασιστες για να μας οδηγησουν στον ολεθρο οπως και συμβαινει αλλωστε καθοτι ο κοσμος μας οδηγειται στην παρανοια και στον 3ΠΠ.

  Δεν μπορει ασφαλως η θρησκεια και οι εθνικιστοφασιστικες ψυχωσεις να βοηθησουν προς την δομηση μιας προσεγγισης, που να δινει απαντησεις σχετικα και με τα crop circles και το φαινομενο με τα ουφο και ολα αυτα που τα αποκρυπτουν γιατι ακριβως δεν ξερουν πως να τα διαχειριστουν και για αυτο στοχευουν στον νοητικο ελεγχο.

  Εγω θεωρω βασικα οτι αυτο που γινεται ενας πολεμος συχνοτητων και οτι η συντριπτικη πλειοψηφια ειναι υπνοτισμενη απο τις κατωτερες συχνοτητες και σε οτι αφορα δηλαδη τις εθνικιστοθρησκευτικες ψυχωσεις που εγκλωβιζουν την συνειδηση καθοτι η προσεγγιση του ολου θεματος γινεται πανω στην βαση της πολωσης του ατομικου και του συλλογικου εγω που οδηγει και στα φαινομενα με τους ψιψιλων και ολα αυτα τα τραγελαφικα που σε τελικη αναλυση οχι μονο δεν βοηθουν ως προς την κατανοηση αναφορικα και με τις υλοποιησεις των αιωνων και του συμπαντικου νομου πιθανοτητα και μεσα απο την παρεμβαση ουφο κλπ αλλα αντιθετα μαλιστα σε εγκλωβιζουν σε μια παραισθηση που δινει “απαντησεις” σχετικα με τα φαινομενα που μεσα στα πλαισια του εθνικιστοφασισμου μετατρεπονται σε κατευθυνομενες ασφαλως ψυχωσεις που εγκλωβιζουν την συνειδηση μεσα σε παραισθησεις και αποτρεπουν τις συχνοτητες που θα μπορουσαν να οδηγησουν στην πνευματικη αφυπνιση.

 11. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 5:47 ΜΜ

  Οι εθνικιστοφασιστικες συχνοτητες ειναι ασφαλως συχνοτητες επιβολης και ελεγχου απο τους εξουσιαστες και αυτος που αμφιβαλλει ειναι προφανες οτι ειναι δεκτης αυτων των συχνοτητων και υπηρετης του “αρχοντα του κοσμου τουτου” καθοτι μαλιστα το ολο θεμα καταληγει στην φαιδρη προσπαθεια μπλοκαρισματος των ενεργειακων μας κεντρων και του νου μας προς μια συγεκριμενη κατευθυνση και η διαφωνια μαλιστα με αυτο το κεντρο ελεγχου ξεσηκωνει τους δαιμονες του εθνικιστοφασισμου που ειναι οι φυλακες αυτου του ματριξ της επιβολης και του ελεγχου.

  Μεσα σε αυτο το πλαισιο αυτοι που μπορουν να ισχυριστουν οτι ειναι η αντισταση σε αυτο που συμβαινει ειναι ασφαλως οι αναρχικοι που δεν δεχονται εκ των πραγματων την οποιανδηποτε επιβολη απο τα κεντρα ελεγχου και προγραμματιζουν την συνειδηση τους προς αυτην την κατευθυνση και δηλαδη προς την πνευματικη Ελευθερια και την απελευθερωση απο τον καθε ειδους εξουσιαστη που που στοχευει στην επιβολη στις μαζες.

  Επειτα σε οτι αφορα τα θελογικα ζητουμενα ειναι οι αθρησκοι και ασφαλως οι “θεοσοφοι” και δηλαδη οι φιλοσοφοι της εποχης μας που στοχευουν στην απελευθερωση της συνειδησης απο τους εξουσιαστες του κοσμου τουτου και τα δεσμα της υλης και στην αντιπερα οχθη ειναι ασφαλως και οι θρησκευτικες εξουσιες, που ουδεμια σχεση εχουν με αυτο που ευαγγελιζονται καθοτι αναπραγαγουν το ψευδος και στοχευουν στην οικοδομηση ενος παραλληλου συμπαντος με μοναδικο στοχο την επιβολη και τον ελεγχο και για αυτο αλλωστε η λυση δεν ειναι και δεν προκειται ποτε σε καμια περιπτωση να ειναι ο εθνικισμος, που ειναι αλλωστε εναι παιδι του καπιταλισμου και της οικονομικης ελιτ που λειτουργει ως φυλακας του ολου συστηματος του ψευδους και της επιβολης.

 12. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 5:52 ΜΜ

  Λυπαμαι πραγματικα που εχασες τον χρονο σου να διαβαζεις τις ανοησιες του Σιτσιν αλλα δεν ισχυριστικα οτι ο παρανοικος απατεωνας Εβραιομογγολος Χαζαρος Σιτσιν εχει καμια σχεση με την πραγματικοτητα αναφορικα με τα Σουμεριακα κειμενα που αναφερονται σχετικα και με τους Igigi-watchers οπως λεει και ο συνδεσμος που παρεθεσα που απλα εξηγει οτι βασικα ο Σιτσιν ειναι Χαζαρος εκτος απο απατεωνας.

  Σε οτι αφορα τον Νιμπιρου εξηγω εδω:

  https://www.esophoria.net/the-cosmic-axis-888/

 13. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 6:02 ΜΜ

  Ασφαλως το ολο θεμα με τον Σιτσιν ειναι αστειο εκει οπου μαλιστα παραπανω επικαλεισε επιστομονικο validation καθοτι ο Σιτσιν ειναι ενας αναγνωρισμενος ψευδοεπιστημονας συγγραφεας επιστημονικης φαντασιας που τον εχει απορριψει καθολικα η επιστημονικη κοινοτητα αλλα βασικα δεν ειναι ασφαλως καθολου τυχαιο που εχει κανει καταληψη στις σχετικες συχνοτητες που απευθυνονται στους ουφολογους σε αντιδιαστολη ασφαλως με τις συχνοτητες του εσωτερισμου που ολες καταληγουν σε αυτη την πηγη και αυτο ειναι το ολο θεμα και ο εγκλωβισμος δηλαδη μεσα στις κατωτερες συχνοτητες και σε τελικη αναλυση ο εγκλωβισμος των σχετικων με τους θεους συχνοτητων μεσα στα ορια του ΙουδαιοΧαζαρικου ματριξ.

  Sitchin’s ideas have been rejected by scientists and academics, who dismiss his work as pseudoscience and pseudohistory. His work has been criticized for flawed methodology and mistranslations of ancient texts as well as for incorrect astronomical and scientific claims.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin

 14. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 6:18 ΜΜ

  Δεν υπαρχει καμια ουσια να κατσει καποιος να μελετησει τα βιβλια του Σιτσιν απο την στιγμη που ειναι διαθεσιμες οι επισημες μεταφρασεις των Σουμεριακων κειμενων. Ειναι προφανες οτι εισαι υπο την επιρροη αυτων των συχνοτητων που στοχευουν στην ουφοαποβλακωση αναφορικα και με τις υλοποιησεις των Αιωνων και στο μπλοκαρισμα της πνευματικης αφυπνισης αναφορικα με τις υλοποιησεις των αιωνων σχετια και με τις συχνοτητες των Γνωστικων και της θεοσοφιας που ανεφερα κλπ και μου παρουσιαζεις τον αναγνωρισμενο απατεωνα ως επιστημονα και ως αυθεντια μαλιστα εκει οπου η ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ μαλιστα φανερωνει οτι εσυ εχεις μπλεξει με “υποπτες θεωριες” αναφορικα με τους Σουμεριους.

  Αυτο που λεω ειναι ξεκαθαρο αναφορικα και με τους IGIGI που μεταφραζεται και ως watchers και ειναι αυτοι που επαναστατησαν εναντια στους θεους (ελοχιμ συμφωνα με την Εβραικη μνημη) και δηλαδη βασικα ανεξαρτητα και απο το αν αυτες οι ιστοριες εχουν καποια βαση το γεγονος ειναι οτι η Εβραικη παραδοση βασιζεται σε αυτην την μνημη σχετικα με το θεμα των εκπτωτων αγγελων-watchers και μιλαμε απλα για ενα θεμα ΛΟΓΙΚΗΣ οχι για κατι που ειναι δυσκολο για καποιος ανθρωπο ο οποιος δεν ειναι βλακας η υπο καταληψη να κατανοησει.

  Σε οτι αφορα τον Μαρδουκ ειναι προφανες και περαν πασης αμφιβολιας οτι μιλαμε για τον Οσιρι που στα Αιγυπτιακα ειναι ο Ασαρ καθως ο Μαρδουκ ηταν γνωστος και ως ΑΣΑΡι και ως ΑΣΑΡluhi και η πραγματικη γνωστικη ερευενα βασικα καταληγει σε αυτο το συμπερασμα. Τωρα αν εχει προβλημα βασικα με τον Χριστο λυπαμαι αλλα αυτο δεν μπορει κανενας να σου το λυσει.

 15. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 7:16 ΜΜ

  Για να σου δωσω να καταλαβεις τι πραγματικα συμβαινει και πως τελικα και εσυ οπως και οι περισσοτεροι μαλιστα θα ελεγα που ασχολουνται με αυτα τα θεματα αγνοωντας η δαιμονοποιοντας τις εσωτερικες παραδοσεις και σε προεκταση και τις Νεοπλατωνικες αντιλψηεις εν αγνοια τους οι περισσοτεροι (οπως οι προγονοι σου που δαιμονοποιησαν τον Εωσφορο που ειναι αυτος που φερνει το πνευματικο φως και για αυτο ειναι και εχθρος ολων των ουφοσυνωμοσιολογων) απλα θα απευθυνθω στο ΛΟΓΙΚΟ σου ανεξαρτητα απο το αν υπηρξαν-υπαρχουν αυτες οι οντοτητες και τα αρχετυπα του Πλατωνα που υλοποιοιουνται ως κοσμικες δυναμεις κλπ και που ειναι βασικα η μοναδικη οδος για την προσεγγιση του θεματος και για αυτο αυτη η αναζητηση καταληγει σε συνευρεση με τον Ερμητισμο καθοτι αλλωστε και ο Carl Gustav Jung ηταν Ερμητιστες και μαθητες του Ροδοσταυρου Ερμητιστη Manly Palmer Hall και το τραγικο για την δικη μας περιπτωση σε οτι αφορα και τους μεν και τους δε σε αυτη την ηλιθια εθνικιστοθρησκευτικη κοντρα ειναι οτι ολα αυτα βασιζονται στην Ελληνικη μνημη οπως αλλωστε και ο Διαφωτισμος και για αυτο αλλωστε η γελοιοτητα μας πλεον εχει προσεγγισει τον πατο.

  Θα κανω μια απλη ερωτηση στοχευοντας το ΛΟΓΙΚΟ και ΤΙΠΟΤΑ αλλο που μπορει να απασχολει το μυαλο σου:

  Ποιος τελικα οφελειτε απο τις παπαριες του Σιτσιν που ταιζουν το θρησκευτικο αφηγημα περι των εκτπωτων αγγελων-watchers που ειναι οι Ανουννακι εκει οπου η ιστορια με τους εκπτωτους watchers που επαναστατησαν εναντια στους θεους και στον Ενλιλ προερχεται απο την Σουμεριακη-Βαβυλωνιακη παραδοση οπως ακομα και στο Sabbath που προερχεται απο το Βαβυλωνιακο Sabattu και εσυ τελικα για ποιος εργαζεσε με το να υπερασπιζεσε τον Εβραιομογγολο Χαζαρο Σιτσιν μεσα στα πλαισια αυτης της συγκρουσης των Εβραιων με τους Βαβυλωνιους απο οπου προερχεται η παραδοση τους καθως μαλιστα ο Αβρααμ και οι πρωτοι Εβραιοι καταγονται απο την πολη Ουρ της Μεσοποταμιας?

 16. ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/04/2020 @ 9:49 ΜΜ

  Εγώ εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν έχεις διαβάσει Σίτσιν. Πουθενά δεν μιλά για Αγγέλους. Αυτοί που κατεβαίνουν από τον Ουρανό δεν είναι Άγγελοι, αλλά στις μέρες μας τους λέμε και εξωγήινους.

  Διαβάζουμε σήμερα, λοιπόν: «…Είχε δημιουργήσει το όπλο, που εκτοξεύθηκε σαν θάνατος. Οι πενήντα Ανουνάκι κτυπήθηκαν. Τα υπέρτατο ιπτάμενο που έμοιαζε με πουλί, κτυπήθηκε στο στήθος». Σουμερικός «μύθος» είναι αυτό.

  Τώρα, αν κάποιος σκεφθεί ότι στη Σουμερική «Ανουνάκι» είναι «Αυτοί που κατέβηκαν στη Γη από τον ουρανό», διερωτάται: Τι ακριβώς αναφέρουν οι Σουμέριοι; Το ίδιο περίπου που αναφέρουν και οι πανάρχαιοι Ινδοί με: «Τα θαυμαστά μπλε και κόκκινα ανάπτυξαν ταχύτητα με μουγκρητό στην κορυφογραμμή του ουρανού και λούστηκαν με ακτίνες από φως… Λαμπροί, ουρανοκατέβατοι με αστραπές στα χέρια τους και κράνη από χρυσό στα κεφάλια τους»!

  Και κάτι άλλο. «ΤΙ.ΤΑ.ΑΝ» στη Σουμερική σημαίνει «Αυτός που ζει στον ουρανό»! Την έχουμε ξανακούσει κάπου αλλού αυτή τη λέξη; «ΤΙΤΑΝ» (εκτός από τα τσιμέντα)!

  Οι Σουμέριοι μιλάνε για μάγκες εξωγήινους, για αρχηγούς που είχαν κατέβει στη Γη όταν δεν υπήρχε κάποια μορφή ζωής, και είχαν φτιάξει τον άνθρωπο με γενετικό πολλαπλασιασμό. Ανοησίες, λες εσύ ότι λέει ο Σίτσιν και όλοι όσοι μετέφρασαν τις Σουμερικές γραφές, έτσι; Με συγχωρείς, αλλά οι ανοησίες των Σουμερίων ήταν μεγαλύτερες από τις ανοησίες των Εβραίων, με τον Γιαχβέ που έφτιαξε τον κήπο της Εδέμ, τον Αδάμ και την Εύα κι έστειλε τον γιό του να σταυρωθεί, να πεθάνει, αλλά να αναστηθεί στα σίγουρα ; Να είμαστε δίκαιοι και αμερόληπτοι! Τώρα τί σόι θυσία είναι αυτή αφού θα ξαναστηνόταν στα σίγουρα, είναι ένα άλλο θέμα για διερεύνηση.

  Διάβασε τι λένε οι γραφές των Σουμερίων: «Εκείνες τις ημέρες, στον ΘΑΛΑΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ των Θεών, στον οίκο της ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, στον Αγνό Λόφο, τα Λαχάρ (τριχωτά βόδια) και τα Ανσάν (δημητριακά) πλάστηκαν με ομορφιά. Ο τόπος είχε γεμίσει με φαγητό για τους Θεούς. Με τον Πολλαπλασιασμό των Λαχάρ και των Ανσάν, οι Ανουνάκι (αυτοί που κατέβηκαν στη Γη από τον ουρανό και φυσικά όχι Αγγελάκια Χριστουγεννιάτικα) έφαγαν στο Ιερό Ανάχωμά τους αλλά δεν παράφαγαν. Το καλό γάλα από τα πρόβατα ήπιαν οι Ανουνάκι, αλλά δεν παραήπιαν»!

  Υπάρχουν κι άλλα: «Μετά που ο Ανού, ο Ενλίλ, ο Ένκι και ο Σουντ έπλασαν τους ανθρώπους με τη μαύρη κεφαλή (τους μαύρους; Ίσως), πολλαπλασίασαν τη χλωρίδα στη γη. Με μεγάλη τέχνη έφτιαξαν τετράποδα ζώα και τα έβαλαν στο Ε.ΝΤΙΝ. (Στην Αγγλοσαξονική γλώσσα, η ΕΔΕΜ γράφεται Eden, και προφέρεται Ίντεν!)

  Υπάρχουν και κάτι άλλα, περίεργα μεν, αλλά πολύ σημαντικά. «Για χάρη των πραγμάτων που σε χορταίνουν, για τ’ αγνά πρόβατα, πλάστηκε η πολιτισμένη ανθρωπότητα… Ας μάθει η πολιτισμένη ανθρωπότητα πώς καλλιεργούν τους αγρούς και πως φυλάνε τα πρόβατα, για χάρη των Θεών»! Με το «πολιτισμένη ανθρωπότητα» (ΝΑΜ.ΛΟΥ.ΓΚΑΛ.ΛΟΥ), οι Σουμέριοι εννοούν μια ανθρωπότητα που έχει λογική!

  Ας δούμε τώρα και κάτι που έγραψαν για την εισβολή του πλανήτη τους στο Ηλιακό μας σύστημα και για την περιστροφή του γύρω από τον Ήλιο, πριν φύγει πάλι (για να επιστρέψει ίσως κάποτε;). Ο «ΑΠ.ΣΟΥ» είναι ο Ήλιος στην Σουμερική: «Διέσχισε τους ουρανούς και καταμέτρησε τις περιοχές και υπολόγισε τα λημέρια του ΑΠ.ΣΟΥ, ο Άρχοντας μέτρησε τις διαστάσεις του ΑΠ.ΣΟΥ»! Άρχοντας, είναι ο άγνωστος σ’ εμάς πλανήτης κατά τους Σουμέριους.

  Όπως βλέπεις καμία σχέση με τον Γιαχβέ και τους παραμυθένιους έκπτωτους Αγγέλους του, τον διάβολο και όλα τα άλλα τα καλούδια. Μάλλον ο Αβραάμ και κατ’ επέκταση οι Εβραίοι οικειοποιήθηκαν την μυθολογία-ιστορία των Σουμερίων. Αυτά όλα είναι μεταφρασμένα κείμενα Σουμερίων και όχι από το μυαλό μου ή το μυαλό κάποιου άλλου. Και οι Ινδοί αν διαβάσεις την μυθολογία τους, τα ίδια περίπου λένε. Και οι Μάγιας (που έχουν μεγάλη συγγένεια με τους Ινδούς) τα ίδια περίπου λένε. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι λαοί με τέτοιες παραδόσεις, που αν ψάξεις θα βρεις. Φυσικά καμία σχέση με θρησκείες και πολέμους επιβολής “Αληθινών” Θεών.

  Εγώ δεν “δημιουργώ” θρησκείες, ούτε προσπαθώ να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα των θρησκειών. Βασίζομαι ΠΑΝΤΑ σε υπαρκτά και παραδεκτά γνήσια κείμενα. Δεν με έχει επισκεφτεί κανένας Θεός, δεν μου έχει μιλήσει κανένας Θεός, απλά διαβάζω και προσπαθώ να φτάνω σε όσο το δυνατόν περισσότερο τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

  Αυτά και δεν το συνεχίζω άλλο γιατί είναι κουραστική και αγενής η αντιπαράθεση σε ένα σάιτ που μας παραχωρεί χώρο για δημιουργικές συζητήσεις και όχι για για να βγάζουμε λόγους ή να κάνουμε κατήχηση (πολιτική, θρησκευτική ή ό,τι άλλο).

 17. Παντελής Βλαχάκης 07/05/2020 @ 12:45 ΠΜ

  PITTA = με τρέξιμο γραφής PIZZA
  Ούδας = αυτόχθων, Ι-Ούδας (Ιούδας) = αυτόχθων ελέω θεού (δεν εκτόπισε καπιον άλλο) το Ιώτα = η αμφίδρομη πορία της θείας χάριτος από και προς τον ουρανό
  Δευραίος = Εβραίος… από το Δεύρο = Εξωδείτης
  Από το “Ισχυρός Ήλιος” το Ισραηλ (τίτλος Αρχιερέως και Βασιλέως Η χώρα του Ισχυρού Ήλιου λέγεται Ισραήλ συντομογραφικά

  ΓΑ-Β-ΡΑ-ΗΛ = Γαβριήλ
  Γα – γη
  Β = δεύτερη
  ΡΑ = ακτίνες φωτός
  Ηλ = Θεός
  Γαγριήλ = το Μάτι (ρα) του θεού (Ηλ) στην Δεύτερη μας (Β) Γη (Γα)

 18. ΠάνοςΓέριμου 07/05/2020 @ 4:04 ΠΜ

  Βεβαίως μ’ αρέσει τό διάβασμα αλλά έχω καί υποχρεώσεις καί είτε νά γράφω είτε νά διαβάζω είτε νά κάνω τίς υποχρεώσεις…. Είς τά πλείστα δέν διαφωνείς μαζύν μού, βεβαίως δέν ανατρέχω σέ λεξικά. Εάν τό fυττος έγινε πύττος καί ύστερα πούττος καί ύστερα πίττα, πίτσα ήτοι μέ διαφορετική σειρά δέν είναι τό θέμα μού, αλλά τό ότι συγγενεύουν είναι τό θέμα μού άλλωστε, οί απόψεις διίστανται ακόμη καί από τούς διπλομματούχους γλωσσολόγους, αστροφυσικούς κ.α. σέ κάθε περίπτωση. Τώρα άν τό σάμπαθ τό έλεγαν είς τήν βαβυλωνία σαμπατού καί αλλού σαμπατί, εκείνον οπού μ’ ενδιαφέρει είναι νά εντοπίσω τήν ελληνική ρίζα άν υπάρχει, π.χ. είς άβατον = εισάβατον = σάβατον διότι συχνάκις τό “ει” κόβεται, όπως π.χ. “είς τό” = έγινε “στό”…. Κατά συνέπεια, έξ’ ανέκαθεν πίστευα π.χ. πίστευα ότι τό σάμπαθ ή άλλη προφορά τού προέρχεται από τό “είς άβατον” καί τό πιστεύω καί τώρα. Δέν μπορώ ν’ απαντήσω περαιτέρω είναι ήδη 4:03 τό πρωίν. Καλόν ξημέρωμα σέ όλους καί θά τά ξαναπούμε…

 19. Απόλλων Έρως 07/05/2020 @ 1:22 ΜΜ

  “Εγώ εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν έχεις διαβάσει Σίτσιν. Πουθενά δεν μιλά για Αγγέλους. Αυτοί που κατεβαίνουν από τον Ουρανό δεν είναι Άγγελοι, αλλά στις μέρες μας τους λέμε και εξωγήινους.”

  Αδελφε η φαση ειναι οτι δεν ισχυριστηκα ποτε οτι εκατσα να διαβασω τις παπαριες του Σιτσιν η οτι μιλησε για αγγελους για αυτο και δεν υπαρχει λογος να συνεχισουμε αυτη την συζητηση. Με εχει απασχολησει το θεμα για ευνοητους λογους γιατι εγω μιλαω για τις παραδοσεις των Ανουννακι με βαση και τις προσεγγισεις του εσωτερισμου = Νεοπλατωνισμος, Ερμητισμος, Γνωστικισμος κλπ και αυτοι μου ζαλισουν τα αρχιδια και οποτε παει καπου να ανοιξει σχετικο θεμ ειναι παντα καποιοι αποβλακωμενοι ουφολογοι να σπερνουν ανοησιες τις οποιες εχω βαρεθει να απαντω καθως ειναι προφνανης και ο λογος υπαρξης του και η στοχευση των συχνοτητων που υπηρετουν. Για αυτο αστο καλυτερα.

 20. Παντελής Βλαχάκης 07/23/2020 @ 1:27 ΠΜ

  Η μπούρδα ήταν έναν εύσχιστον ύφασμα σακούλας καί επειδή ήταν ανάντεχον λέμε όταν κάτι δέν έχει νόημα ώς μπούρδα, χωρίς πλέον νά γνωρίζουμε ότι ήταν ύφασμα σακούλας τόν 20ον αιώνα μ.Χ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Στη αρχαία Σπάρτη τα “εστιατόρια” λεγόντουσαν “Πέρδαι” από εδώ το πέρδομαι (κλάνο) και η πορδή και η Πούρδα ( BURDA) Μπούρδα……
  Οι Αρχαίοι Σπαρτιάτες δεν ήταν φημισμένοι για την γαστρονομία τους

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*