Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

12:07 - 07/08/2023

Ἦρθε ἡ ὥρα νά σοῦ ἐξηγήσω γιατί δέν ὑψώνεται κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων…. Θά ἐκπλαγεῖς !

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Ἦρθε ἡ ὥρα νά σοῦ ἐξηγήσω γιατί δέν ὑψώνεται κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων…. Θά ἐκπλαγεῖς !

Ἀφοῦ δέν τό θέλουμε , στό γενικά δέν τό θέλουμε , στό συνολικά τό ἀναθεματίζουμε καί τό σπρώχνουμε πίσω !

Γιατί;

Ἐρωτᾷς γιατί ;

Ἐάν διαβάσεις τήν Παλαιά Διαθήκης , θά διαπιστώσεις τώρα πού στό λέγω , ὅτι ἡ συγκίνηση , ἔρχεται ἀπό τό γεγονός , ὅτι οἱ προφύτες εἰδικά , ἔφεραν αὐτό πού καλῶ Ἱερόν Θράσος , Ἱερόν Θάρρος , Ἱερόν Θρασοθάρρος , Ἱερόν Θαρροθράσος ! ὄχι μουνίσια πράματα δειλίας !

Τώρα , ἀντιθέτως , βλέπουμε Βλάσφημο θάρρος καί θράσος καί αὐτονών ὑψώνεται τό κέρας !

Ὅταν ἔγινε ἡ Ἀποστολή ἀπό τούς 12 καί 72 καί σύν αὐτῶν ἄλλοι γιά ἐκχριστιανισμό τῆς ἀνθρωπότητας , ἐφαρμόζετο τό Ἱερόν Θαρροθράσος !

Καί τότε ὑψώθηκε τό κέρας Χριστιανῶν , στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα τό λέμε Ὁ ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ !
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙ , ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΕΝΙΚΑ !

Μέσα στό Ἱερόν του Ναοῦ , ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος σέ μουνί , τυχαῖα νομίζεις ; Ἐκτός ἀπό τήν ἐμμηνόρεια , ὁ Ἱερεύς πρέπει νά ἔχει Ἱερά Πνευματικά Χορχίδια ! Ἁπλά Πραγματούδια τοῦ Δημοτικοῦ Κρυφοῦ καί Φανεροῦ Σχολείου , ἀλλά ἤσουν ἀπρόσκετος , καί ἔγινες τραβεστί της ἀλά κάρτ’ Πωλείτη !

12 καί 72 εἶναι 84 διά 12 = 7 , πόσες φορές στήν Ἀποκάλυψη ἀναφέρεται τό 7;

Τό ἀφήνω σ’ ἐσένα !

Τί συμβαίνει μέ τό Κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ;

Ὅταν γινόταν ἡ Ἐκστρατεία Ἐκχριστιανισμοῦ , οἱ Ἀποστόλοι ἐναντιώνονταν σφόδρα στούς Ἐξουσιαστές , τότε Μάξ Μάχ Μᾶς Ὄνους καί ὕψωσαν τό ἰδικόν τους Κέρας , ΤΟ ΙΕΡΟΝ !

Τώρα , ἰσχύει τό ἀντίστροφον , πηγαίνεις στούς Ναούς καί βλέπεις στίς ἐμπρόσθιες θέσεις τούς μαζόνους μέσα στίς φορεσιές μέ σοβαροφάνεια , ἐνῶ στήν στοά πτύνουν Τόν Ἐνσταυρωμένον , Κατάλαβες ;

Ὁ Ἱερέας καί ἡ συνοδεία , εἶναι ὑπό τῶν σατανιστών , πῶς νά ὑψωθεῖ τό Κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων !

Καί γιατί νά γίνεται διάκριση , γιατί νά μήν κάθεται μπροστά ἡ γρηά ἀγράμματη πού εἶναι Εὐχριστιανή , ὁ νηστεύων , ὁ κοσμοκαλόγηρος , ὁ ἅγιος πού τόν περιφρονοῦν ἐπειδή εἶναι ἀδέκαρος , ἀδέκαστος καί σαλός διά Χριστόν καί ὕστερα θέλουν ὕψωμα Κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων , ἀφοῦ ἀναιρεῖται τό κέρας ,, τοῦτο,, ἐντός Ναοῦ ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας , διά πράξεως !

Νά κάθονται οἱ παρευρισκόμενοι ὅπου λάχει ὄχι , ἐξουσία τῆς 6ουσίας ἐμπρός ἐνῶ γνωρίζουμε τήν στοϊκή τους Κάρτα του Πωλείτη γιά νά ἀνεβοῦν στήν σατανοϊεραρχία ! καλά τά λέγω !

Τό νά μπαίνουν μπροστά οἱ φοροθέτες , τραπεζῖτες , δικαστές , βουλευτές , προέδροι , πρωθυπουργοί , ὑπουργοί , δημάρχοι , καί ἄλλοι , καί ἐν ὧ ὁ βίος τους δέν εἶναι τῆς Ἐκκλησίας μέ Ἱερόν Θράσος , τότε μαγαρίζεται ὁ Ναός , ὅπως σωστά ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι Ἑβραῖοι , οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί ὅλοι Ἀρχαῖοι γιά τίς ἑκάστοτε θρησκεῖες τους !

Ὅταν κάθεται ὁ μαξόνος μπροστά , εἶναι καλύτερα νά τοποθετήσεις στήν θέσῃ του ἕνα ἄψυχο εἴδωλο , διότι τό ζωντανό εἴδωλο , εἶναι αἰσχιστότερο , !

Νά γιατί δέν ὑψώνεται Κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων καί πᾶμε κατά διαόλου , διότι ἐντός Ναῶν εἶναι πιό σεβαστός ὁ σατανᾶς καί ὁ σατανάνθρωπος , ἀπό δειλία ! Καί ὅταν ἐκεῖνος ὁ ἅγιος [Νήφων Κωνσταντιανής] ἔλεγε ὅτι εἶδε τό δαιμόνιο τῆς δειλίας καί ἦταν ταῦρος , ἤξερε τί ἔλεγε , σέ μουντάρει σάν ταῦρος , καί ποῖος δειλός δέν τό βάζει στά πόδια ἔναντι τῆς βλέψῃς ἑνός ταύρου κατά πάνω του ; ἐρωτᾶτε τούς ταυρομάχους , πώς φοβοῦνται καί πώς τούς ἀντιμετωπίζουν , καί ἐννοεῖται στόν Χριστιανισμό Πνευματικά !

Νά γιατί ἀπεχθάνομαι στόν Ναό ὅταν βλέπω τούς καρεκλοκένταυρους μπροστά ὡς καλύτερους Πωλεῖτες , πού βεβαίως εἶναι , ἀφοῦ ἀπεχθάνομαι τήν Πωλειτεία τοῦ Διαβόλου ! Προτιμῶ Ναόν πού δέν πάτησε τό πόδι τοῦ πολιτικός πωλειτικός !

Καί ὅσοι Ἱερεῖς συμφωνοῦν , ἄς κάνουν ἕνα κρυφό ἐξωκκλήσιον , πού νά μήν τό γνωρίζουν οἱ πωλειτικοί οὔτε νά πάτησαν ποτέ ἐκεῖ , μικροί καί μεγάλοι καί οἱ Κοπαδοί τους !

Καί κάτι ἄλλον , ἄς κάνουν ἀγρυπνίες , ἔστω καί μόνοι τους , ἐναντίον τοῦ Πωλειτισμοῦ καί τῆς βλασφημίας τά εἴδωλα νά κάθονται μπροστά ἐντός Ἐκκλησίας , καί τότε νά περιμένει τό Θαῦμα ὁ Ἱερέας αὐτός , στήν ἀρχή μικρό ἀλλά μεγάλο τοπικό , πάει στοίχημα ὅτι θά Λειτουργήσει !

ΒΛΕΠΕΙ Ὁ ΘΕΟΣ καί λέγει, πώς θά σᾶς ὑψώσω Κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ἀφοῦ μόνοι σας ὑποχωρεῖτε στόν διάβολο; Σᾶς λυπᾶμαι καί δή ὡς μονάδες καί σᾶς συγκρατῶ νά μήν σᾶς φάει τελεσίδικα !

Θυμᾶστε τόν Μεγαλέξανδρο τόν υἱόν τοῦ Φιλίππου; Πώς ὕψωσε τό Κέρας του ; Κτύπησε ὁ ἴδιος κατ’ εὐθεῖαν στήν σφηκοφωλειά , ἤ δέ ἀλλέως , κάποτε οἱ ὄσφηκες τῆς Περσίας θά κατακτοῦσαν τελεσίδικα τήν Ἑλλάδα !

Ἱἐρεὺς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου, καὶ ἔὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σοῦ• ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον σου ἐν ἐλέει καὶ ὁἰκτιρμοῖς• ὕψωσον κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, …

Διαβάστε τό Ἱερόν Θράσος τῶν καλούμενων Μικρῶν Προφυτῶν [ὀλίγα λόγια] τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Μιχαία, Μαλαχία Σοφονία, Ἀββακούμ καί θά καταλάβετε πώς ὕψωσαν τό Κέρας Δικαίων Ἰσραηλιτῶν !

Ὅσον γιά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τά ἴδια ἔκαναν , ἀπό μόνοι τους νικοῦσαν πλήθη ! Τώρα ψιττακίζουν , καί Ὁ Θεός ἐκνευρίζεται ὡς ἀπό ὑποκρισία , ὅπως λέγει καί στούς ἀνωτέρους προφύτες !

Μέ τούς μάχ Ὄνους μπροστά στίς Θεῖες Λειτουργίες καί μέ Ἱερεῖς Κρατόφιλους καί Κρατόλαγνους Ἐξουσιαστόλαγνους , Πωλειτόλαγνους , Ὁ Θεός ἐξοργίζεται καί μιάζεται ὁ Ναός μέ μόλυνση στό ποίμνιον , νά γιατί παρακολουθοῦν τίς Θεῖες Λειτουργίες καί δέν κατανοοῦν γροίν !

Ἔξω οἱ μαχόνοι ἀπό τούς Ναούς , νά ὑψωθεῖ ἡ Ἀναλαμπή Τῆς Χριστορθοδοξίας , καί ὅταν γίνει , ἐάν γίνει , τότε θά μιλᾶνε γιά τούς αἰῶνες τοῦ Σκοταδισμοῦ ἀπό τά ζωντόβολα !

Εἶμαι ὁ πιό ἁμαρτωλός ἄνθρωπος ἀλλά παραδέχομαι ὅτι Ὁ Θεός εἶναι Ὁ Θεός , δέν ἀνέχομαι οἱ Ἀντίθεοι σατανόθρησκοι νά μολύνουν τούς Ναούς , προσωπικά ὑψώνω τό Κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ….

Τό Κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων δέν μεγαλώνει καί δέν ὑψώνεται διότι εἶναι βλαστάρι κατοικίδιο στήν Γλάστρα τῶν Μαξόνων πού μπῆκαν καί στήν Ἐκκλησία καί στήν ΙΕΡΑΡΧΙΑ !

Κάρτα τοῦ Μαξόνου ἤ ὕψωμα Κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ἐλεύθερης ψυχῆς ἀπό δεσμά ἀξεδιάλυτης μαγείας;

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (5)

 1. Κεραυνός Κυβερνητος 08/07/2023 @ 1:25 ΜΜ

  Τρέμουν Χαζάροι – βρε
  Κι Αγαρηνοί
  Το παλληκάρι – βρε
  Τον Διγενή
  Τρέμουν Μασωνοι – βρε
  Και Ψευδο πιστοί
  ……

 2. DogFishAttack 08/08/2023 @ 6:44 ΠΜ

  Πας στην εκκλησια και το πρωτο πραγμα που θα πει ο παππας μετα την λειτουργια ειναι να ευχαριστησει τους δημαρχο, αντιδημαρχο, αρχηγο αστυνομιας, περιφερειαρχη κλπ με ενα χαμογελο μεχρι τα αυτια…αμα τον κραξεις εκεινη την ωρα θα εισαι ο τρελος του χωριου? Ο Χριστος δεν ειπε να τον ομολογουμε οταν μας δινεται η ευκαιρια; Μαλλον πιο πολυ φταιμε εμεις που δεν μιλαμε παρα οι παππαδες.

 3. ΠάνοςΓέριμου 08/11/2023 @ 2:28 ΠΜ

  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΣ, Μετάνοια κάνει Θαύματα, και ή θα την πάρουμε ή θα μας πάρουν, χωρίς χαιρεκακία…. και όλα Ο Σύμμαχος Θεός τα κανονίζει, πες το για να μην γίνει μεν, λέγαμε περύσι και παλαιότερα στα Κστοχιά, και μην το πεις με αγάπη, και γίνεται ό,τι και νάναι.

  Κάποιοι Τοῦρκοι χαίρονται γιά τά κακά στήν Ἑλλάδα. Ἑπόμενο κτύπημα καμμία ἀνατίναξη σέ κανένα λιμάνι….. Πώς τό ξέρω; Ἦρθε σῆμα ! ἔρχεται σῆμα !

 4. ΠάνοςΓέριμου 08/11/2023 @ 2:29 ΠΜ

  Χαιρώντουσαν οι Τούρκοι για την Αγχίλαο, τους ήρθε Απάντηση….

 5. ΠάνοςΓέριμου 08/11/2023 @ 2:31 ΠΜ

  DOGFISHATTACK, πταίμε εμείς διότι είμαστε δειλοί εις την Ομολογία Πίστεως και Έλεγχον, εις την Αγία Γραφή είναι γεμάτο με Θαύματα από την δίκαιη οργή έστω του ενός που είπε την αλήθεια ενώπιον όλων των υποκριτών….

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*