Κάποιοι Τοῦρκοι χαίρονται γιά τά κακά στήν Ἑλλάδα. Ἑπόμενο κτύπημα καμμία ἀνατίναξη σέ κανένα λιμάνι….. Πώς τό ξέρω; Ἦρθε σῆμα ! ἔρχεται σῆμα !

Κάποιοι Τοῦρκοι χαίρονται γιά τά κακά στήν Ἑλλάδα. Ἑπόμενο κτύπημα καμμία ἀνατίναξη σέ κανένα λιμάνι….. Πώς τό ξέρω; Ἦρθε σῆμα ! ἔρχεται σῆμα ! Οἱ Τοῦρκοι ἔχασαν δεκάδες χιλιάδες ἀνθρώπων στόν σεισμό πρίν ἀπό τήν δολοφονία στά Τέμπη, ἀλλά χαίρονται γιά τίς πυρκαγιές καί τήν ἀνατίναξη στήν Ἀγχίλαο, τούς βλέπω γιά κάτι χειρότερο , μέ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κάποιοι Τοῦρκοι χαίρονται γιά τά κακά στήν Ἑλλάδα. Ἑπόμενο κτύπημα καμμία ἀνατίναξη σέ κανένα λιμάνι….. Πώς τό ξέρω; Ἦρθε σῆμα ! ἔρχεται σῆμα !.