Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

11:09 - 27/08/2020

«Χαίρομαι» όταν μέ επαληθεύει ό Elon Muskας καί ό Λιακόπουλος διά κάτι οπού έλεγα από τό έτος 2003….. Ό πειό συγκεκριμμένος στόχος τού διαβόλου….. 28/08/2020

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Ήταν τό 2003 όταν σέ έναν μουσικοχορευτικόν σπίτι καθώμουνα δίπλα από τό συγκρότημα καί ρουφούσα τό νοτιαίον ρόκ (southern rock) είς τό Λέξιγκτων τού Κεντάκυ…..

Σκεπτώμουνα διάφορα, πολύ βαθειά καί αιφνίς μού ήρθε η σκέψη: «άν υπήρχε μία μηχανή νά μαγνητοφωνεί καί αναμεταδίδει τήν σκέψη μού, καθαρά τήν σκέψη μού δίχως νά λέγω γρί»….. Μέ συνεπήρε καί έκτοτε τό συνέδεσα μέ τίς μηχανές οπού προφυτεύονται διά τόν καιρόν τού Αντίχριστου…..

Νά έναν απόσπασμα από τί μάς λέγει ό Λιακόπουλος διά τόν Έλον Μάσκ+αρά: «Αυτά λέει ο MUSK. Έλα όμως που με το τσιπάκι αυτό θα συνδέεται ουσιαστικά ο εγκέφαλος και η συνειδητότητα του ανθρώπου με ένα κέντρο τεχνητής νοημοσύνης που ευελπιστεί να κυβερνάει τον πλανήτη. Έτσι θα μπορούν να δίνουν σε όλους όχι μόνο εντολές αλλά και να τους λένε τι θέλουν , τι πρέπει να επιθυμούν και αυθόρμητα οι άνθρωποι να το εκτελούν, αφού θα θεωρούν ότι αποτελεί δική τους απόφαση. Το τσιπάκι του BILL GATES είναι τσιπάκι για γατάκια και παιδική χαρά μπροστά σε αυτό». Όλον τό άρθρον τού είς τό τέλος….

Πρέπει νά είπα τά κατωτέρω 3,000 φορές σέ συνζητήσεις είς τό προσωποβιβλίον (φατσοβιβλίον) καί σέ παλαιότερα μού άρθρα…. Τό συμπέρασμα μού μέ διάφορες αποδείξεις, λεκτική είς τίς αντιρρήσεις, καί προσεγγίσεις τού θέματος ήταν κατ’ ουσίαν τό ίδιον αυτόν:

Ό διάβολος δέν ενδιαφέρεται άν θά χάσεις τήν ζωήν σού διότι ό θάνατος είναι αναπόφευκτος….

Ό διάβολος δέν ενδιαφέρεται άν αποθάνεις εντός βασσάνων ή μέ φρικτόν θάνατον διότι ό θάνατος είναι θάνατος καί θά έρθει, άλλωστε πολλοί είχαν φρικτόν θάνατον…. τόν οποίον επιτρέπει Ό Θεός, από διαφορετικούς λόγους είς τόν καθένα, π.χ. άλλον νά τόν τιμωρρήσει καί άλλον νά τόν φέρει σέ κατάσταση νά γίνει Μάρτυρας Χριστού, επίσης διά νά παραδειγματίσει προγόνους οπού προξένησαν φρικτόν θάνατον σέ άλλους κυρίως έν αδίκω…., αμαρτίες γονέων πληρώνουσι τέκνα… καί νά μετανοήσουν, τίποτε έν ματαίω…. Γνωρίζω δεκάδες παραδείγματα οπού αυτόν ίσχυσε…., όπως καί θάνατος όμοιος μέ τόν φρικτόν θάνατον οπού πρόσφερε κάποιος, άγνωσται αί βουλαί Κυρίου….

Ό διάβολος θέλει κάτι πολύ συγκεκριμμένον. Τήν τελική νίκη!….. Καί τελική νίκη είναι η απώλεια τής ψυχής…. Ή μέ τό νά πιστεύεις ότι δέν υπάρχει ψυχή, ή μέ τό νά τού τήν παραδώσει έν γνώσει σού, ή μέ τό νά τού τήν παραδώσεις έν αγνοία σού, ή τό ανάμεικτον αυτών βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος. Τόν βολεύουν καί οί τρείς περιπτώσεις…. Απώλεια νάναι καί όπως νάναι….

Ό διάβολος δέν θέλει νά σού εμφυτεύσει ηλεκτρονικόν μικροψήγμαν όπως καί άν είναι αυτόν είς τήν τελική τού μορφή, μέ σκοπόν νά σ’ ελέγχει εδώ κάτω είς τά σαρκικά/υλικά εγκόσμια καί τίποτε άλλον καί νά χαριεντίζονται αυτοί τής Σιών! Εάν αυτόν έσωζε τήν ψυχήν σού θά έκανε τόν εαυτόν τού κομμάτια διά νά πείσει όλη τήν ανθρωπότητα νά μήν δεχθεί μικροψήγματα….

Ό διάβολος γνωρίζει ότι η ζωή δέν τελειώνει μέ τήν ζωή τού σαρκίου. Είναι πνεύμα καί γνωρίζει τήν ύπαρξη τού πνεύματος/ψυχής πέραν πάσης αμφιβολίας….

Ό διάβολος θέλει νά κόψει τό νήμα τής ζωής εκείνης η οποία συνεχίζει πρίν τόν θάνατον τού σαρκίου καί ενυπήρχε μέ τό σαρκίον ενόσω τό σαρκίον ζούσε…. Είπαμε, θέλει τήν νίκη, σ’ αυτόν δέν είναι βλάκας, βλάκας είναι επειδή τά έβαλε από υπερηφάνεια μέ Τόν Θεόν….

Συνεπώς ό διάβολος επιθυμεί τήν κυριολεκτική νίκη κατά τών εχθρών τού, ήτοι τήν απώλεια τής ψυχής…. Απώλεια τής ψυχής σημαίνει ζωή είς τό ίδιον μέρος οπού θά ζή ό διάβολος, είς τόν τόπον τής πλήρης απώλειας Τής Χάρις Τού Αγίου Πνεύματος….

Ό διάβολος ζηλοφθονεί καί σέ κατεβάζει είς τά μέτρα τού, δέν σ’ αφήνει υψηλότερα….

Ό Θεός επιτρέπει είς τούς ανάξιους νά σωθούν, είς τούς φιλόκακους επί συνειδήσει από αγάπη νά καταλήξουν είς τήν κόλλαση, καί συνάμα νά τιμωρρούνται…. όπως τούς αξίζει αφού έφυγαν αμετανόητοι καί βλασφημώντας συνειδητώς….. Τέτοιοι όπως ήσαν δέν έχουν θέση παρά Τώ Αγίω Πνεύματι καί ούτως ή άλλως εξύβρισαν Τώ Αγίω Πνεύματι εμμέσως ή αμέσως ή έστω τήν Θεία Χάριν, Τόν Πατέρα καί Τόν Υιόν ή παράμειναν αμετανόητοι σ’ άλλες βαριές αμαρτίες…. Τώρα διατί από αγάπη είς τήν κόλλαση ό κολλασμένος; Πολύ παράξενη υπόθεση έ;…. Η απάντηση είναι πολύ συνετή καί σαφής, εάν ό κολλασμένος ισταθεί έμπροσθεν Τού Θεού η φρίκη όπου θά νοιώθει από τήν παμφώτειση τής αδικίας τού θά είναι πολλαπλασίως δηλαδή απείρως μεγαλύτερη από τό νά κάθεται εντός τής κολλάσεως. Η καλύτερη περιοχή διά τόν κολλασμένον είναι η κόλλαση. Γνωρίζω ανθρώπους θαραλλαίους, ασυνείδητους, μάγκες, ισχυρούς, όπου άμα εισέλθουν εντός Ιερού Ναού συγχύζονται σφόδρα καί χάνεται η γή κάτω από τά πόδια τούς…. Αυτή είναι η απόδειξη σέ όσα λέγω ανωτέρω καί μία ευκαιρία τσιμπήματος από Τόν Θεόν νά προχωρήσουν μέ υπερταπείνωση από μόνοι τούς είς τήν Μετάνοια καί τήν Εξομολόγηση….

Όσοι εισέρχονται εντός Ιερού Ναού καί δέν νοιώθουν καμμία φρίκη καί σύγχυση ενώ έχουν κάμει υπερκαταίσχιστα πράγματα, είναι ήδη καυμένα χαρτιά (καί συνήθως δέν είχαν χριστιανική διδαχή), καυμένες συνειδήσεις καί τίποτε δέν ττακκουρά/τίκτει εντός τής καρδίας τούς…. Όποιος καταφέρει νά επαναφέρει σέ συνειδητότητα ηθικής τέτοιον άνθρωπον είναι πολύ μάγκας καί θά τού αποκοπούν τεράστιες αμαρτίες ίσως καί όλες…. Σώσε άνθρωπον καί θά σωσείς, χάσε άνθρωπον καί θά χαθείς…. Κρίνε καί θά κριθείς, μήν κρίνεις καί δέν θά κριθείς…. Πώς ό άδικος νά μήν κρίνει;…. Τό νά κρίνεις έν δικαίω δέν είναι κατάκριση αλλά ευλογία…. Κρίνεις καί τόν εαυτόν σού ενώπιον Θεού…. κάθε βράδυ εί δυνατόν…. Σέ κάθε Εξομολόγηση…. Όσοι δέν τήν είχαν ποτέ δέν εξεύρουν….

Ένας φίλος μού τίς προάλλες ό Παναγιώτης, σκάπουλλος = ανύμφευτος. Μία ζωή είς τήν γυναικολατρεία καί τήν προσπάθεια νά πλουτίσει…. μού εξομολογήθηκε ότι τόν πήγαν είς τόν Άγιον Αντώνιον τών Τρούλλων διά νά τόν εξομολογήσει ή νά τού κάνει ευχές…. Όταν ευρισκώταν εντός τής εκκλησίας τού Αγίου Μάμαντος έβλεπε τούς ψάλτες ν’ αλλάζουν μορφές καί νά γίνονται διαβόλοι, φοβήθηκε κ’ έφυγε….

Τού είπα ότι ήταν η έσχατη ευκαιρία τού διαβόλου εκείνη τήν στιγμή νά τόν αποτρέψει από τήν Εξομολόγηση…. Ό άνθρωπος δέν είχε ποτέ επαφή μέ ναρκωτικά καί τέτοια τόν γνωρίζω…, ήταν όμως σέ ψυχική κατάπτωση ένεκα τής ένδειας η οποία ευρισκώταν… Καλόν παιδί καί πολύ κοινωνικός….

Μία ημέρα τόν πήρε ένας ανηψιός τού σ’ έναν Μοναστήρι καί τόν «εγκατέλειψε»….. Είπε θά μείνει δύο τρείς ημέρες εκεί…. Ό ηγούμενος τόν κάλεσε νά προσέλθει σ’ Εξομολόγηση καί νά φύγει διότι απαγορεύεται λόγω κορωνοϊού, ήταν είς τήν διάρκεια τού κατ’ οίκον περιορισμού….

Άρχισε νά εξομολογείται αλλά έν τέλει κόπασε…. Τί τού λέγει ό ηγούμενος ξέχασες; Ναί πάτερ δέν θυμάμαι τίποτε άλλον…. Ό Παναγιώτης είχε τήν εντύπωση ότι δέν εξομολογήθηκε καί μού έλεγε τακτικά ότι θέλει νά εξομολογηθεί…. Κάποια ημέρα τού λέγω: «Ρέ σού έκανεν ευχήν ό ηγούμενος;»…. Μού είπε: «ναί καί απ’ εκείνη τήν ημέρα όλα άλλαξαν γύρω μού πάω καλύτερα σ’ όλα, αλλά δέν εξομολογήθηκα….»…..

Ρέ τού λέγω, εξομολογήθηκες καί δέν τό κατάλαβες, άμα σού έκανε τήν ευχήν εξομολογήθηκες. Ό ιερέας δικαιούται νά ζητήσει από Τόν Θεόν νά επωμισθεί όλες τίς αμαρτίες σού!…. Μού λέγει, πέταξα καί κάτι αγαλματίδια διά τό φέγκ σούι, μού είπε ό πάτερ…. Τού λέγω κ’ εγώ έχω κάτι τέτοια αλλά δέν τά πιστεύω ώς θεούς ή δαίμονες, αλλά ώς σύμβολα οπού διά μέσω τούς άν θέλει Ό Θεός μού δίνει ευλογία ιδιαίτερης κατάστασης. Κατάλαβες τού λέγω; Εξαρτάται πώς βλέπεις έναν αντικείμενον. Δέν τά λατρεύω, διακοσμητικά είναι αλλά τούς θέτω συμβολισμόν ιδιαίτερον. Εννοείται ότι τό σπίτι μού είναι γεμάτον εικόνες. Ίσως είναι καί λάθος μού μέ τά άλλα σύμβολα, αλλά τό ότι υπάρχει η εξάλφα είς τήν τράπεζα τού Βατοπαιδίου από τούς αρχαίους Μοναχούς ζωγραφισμένη δέν έχει τόν ίδιον συμβολισμόν οπού τής αποδίδουν οί σατανιστές, αυτά τά είπαμε καί διά τό 666 καί άλλα, πάμε πάρακατω….

Η πρώτη φορά Εξομολόγησης είναι κατακλυσμική καί ξεχνάμε πολλά πράγματα… Ίσως από Χάριν Θεού διά νά λυπηθείς οπού τά λησμονείς, άρα τέ τ’ αρνείσαι καί μετανοείς καί νά λάβεις τήν Χάριν τής άφεσης αμαρτιών, τήν ψυχική κάθαρση…. Ενώ πολύ δυσκολότερα θά τά έλεγες άν τά θυμώσουν…. Άν τά θυμάσαι μήν δειλιάσεις, πάρε φόρα καί αμόλησε τά, τίποτε κακόν δέν θά πάθεις αλλά όλα τά καλά θά πάθεις….

Είπα είς τόν Παναγιώτη ότι ένας ανύμφευτος, τής νυχθερινής ζωής από τήν Λάρνακα πήγαινε καθ’ οδόν πρός τούς Τρούλλους εκεί κοντά νά εξομολογηθεί…. Από τό άγχος τού όπως τό σχολειόπαιδον πρίν τίς εξετάσεις επαναλάμβανε τίς αμαρτίες, ήτοι τά είδη αμαρτιών εντός τού αυτοκινήτου τού, έκανα αυτό, έκανα καί αυτό κ.ο.κ….

Όταν πήγε είς τόν Άγιον Αντώνιον τών Τρούλλων καί άρχισε νά τού λέγει τίς αμαρτίες τού, είπε μερικές καί ξέχασε. Ό άνθρωπος αυτός λυπηθείς πολύ είπε πάτερ ξέχασα δέν θυμάμαι τίποτε! Καί τού απαντάει ό Άγιος Αντώνιος τών Τρούλλων: «μήν ανησυχείς τέκνον μού όταν ερχόσουν τίς έλεγες στό αυτοκίνητον καί τίς άκουσα»…. Τού έκανε τήν ευχή καί έφυγε! Είναι νά μήν «τρελλαθεί» ό πρώην άσωτος αυτός καί όπου σταθεί καί όπου πάει νά τό λέγει μέ θέρμη αυτόν τό περιστατικόν…. Αυτά συμβαίνουν καί οί άλλοι ψάχνουν τρόπους νά μάς δέσουν…. Εμείς έχουμε τήν Χάριν Τού Άκτιστου Ηλεκτρισμού καί αυτοί σκαρφίζονται παγίδες μέσω τού κτιστού = τεκτονισμένου (τέ κτώ σημαίνει σκοτώνω, διότι διά νά φτειάξεις κάτι καταστρέφεις έναν άλλον όν ή περιβάλλον) ηλεκτρισμού….

Ό διάβολος θέλει τήν ψυχήν σού…. Δέν σέ θέλει έν Παραδείσω, ούτε έν τοίς Ουρανοίς, ούτε είς τό 10ον τάγμα αγγέλων οπού ευρίσκετο πρίν, προπαντώς σ’ αυτόν οπού θά αξιωθούν όσοι δέν δεχθούν τά μασκαραλίκια τού Έλον Μασκαρά καί τών άλλων….

Ό Έλον Mask δέν έχει έγνοια ούτε τούς παράλυτους, ούτε τούς κωφούς, ούτε οίους άλλους…. Θέλει νά εμφυτεύει είς τόν εγκέφαλον αυτών είς τήν αρχή μικροψήγματα διά νά τούς ευαρεστήσει καί αυτοί νά γίνουν οί αφελείς διαφημιστές τού. Άν αγαπούσε τούς πτωχούς, τούς παράλυτους, τούς κωφούς θά πλήρωνε ή μάλλον θά έκανε μία τεράστια κλινική νά τούς ιεατρεύει όλους δωρεάν…. Καί άν δώσει αργότερα δωρεάν τό μασκαραλίκι εμφύτευμα τού είναι είπαμε διά νά δημιουργηήσει οπαδούς…. καί αυτοί νά γίνουν επιπλέοντες διαφημιστές….

Τυχαία τό όνομα τού εμπεριέχει τήν λέξη μάσκ = μάσκα καί τό έλ όν σημαίνει τυχαία φώς επάνω/on = el on mask = φώς επάνω είς τήν μάσκα… ή φωτεινόν όν τής μάσκας…. ήτοι τσαρλατάνος καί ψευδόφωτος όπως ό Αντίχριστος καί όλη η σιωνοκλίκκα, αλλά καί όσοι ανεξαρτήτως ακολουθούν τόν διάβολον….

Ό διάβολος θέλει μικροψήγμα τό οποίον νά σού στέλλει κατευθυντήρια μηνύματα καί τήν υπέρτατη βλασφημία ούτως ώστε νά εξασφαλίσει  τελεσίδικα τήν απώλεια τής ψυχής σού ήτοι τήν νίκη τού 101%. Καί αυτόν δύναται νά τό επιτύχει μόνον εάν σέ βάζει νά βλασφημείς Τώ Αγίω Πνεύματι όπως αναφέρει τό Ευαγγέλιον….. Νά διατί ό Ιωάννης ό Θεολόγος μάς είπεν είς τήν κατά Χριστού Αποκάλυψη Τού ότι όστις έβαλε τό χάραγμα = χάραξ = χαρακιά = χαραυγή = χαρά+αυγή αλλά καί χαράσσω αυγή = έως φέρω = φέρω τό ηλεκτρονικόν φώς τού μικροψήγματος, αλλά χαρακιά/χάραγμα = καί αμυχή…., δέν μπορεί πλέον νά σωθεί καί νά παρακαλεί νά μήν είχε γεννηθεί, διότι υπονοείται ίσως, ίσως, Ό Θεός τόν λυπηθεί καί τόν εξαφανίσει ώς νά μήν υπήρξε ποτέ, ούτε έν Παραδείσω ούτε έν Κολλάσει… είς τήν καλύτερη τών περιπτώσεων, ώς νά λέμε ανακύκλωση καί πληροεξαφάνιση τής ψυχής τού….

Αυτά ήταν έν ολίγοις όσα υποστήριζα έκτοτες διά τό χάραγμα καί νά οπού ό Έλον Μασκαράς μέ επιβεβαιώνει από διαφορετική οπτική αντίληψη…., αλλά κάθε οπτική αντίληψη τού ίδιου πράγματος είναι μία πραγματικότητα….

Θυμάστε τά άρθρα μέ τούς δύο όπου μάλλωναν επειδή ανέβηκαν τό ίδιον βουνόν χωρίς νά φτάσουν είς τήν κορυφή, καί ό μέν έλεγε ότι είναι ξεραϊλα καί ό άλλος δασώδης;…. Ένας τρίτος ανέβηκε επί τής κορυφής καί είδε ότι από τήν μία πλευρά είχε ξεραϊλα, από τήν άλλη δάσος, τήν τρίτη πλευρά ποταμός καί τήν τέταρτη σαβάνα καί κρεμνός…..

Ετοιμαστείτε μέ τά όπλα τής αντοχής, τής υπομονής, τής μετάνοιας, τής εξομολόγησης….. ετοιμαστείτε, ό χρόνος κυλά….

triklopodia.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (104)

 1. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/27/2020 @ 12:09 ΜΜ

  Όλη σου η μπουρδολογία στηρίζεται στο επιχείρημα ότι ο διάβολος γνωρίζει την ύπαρξη της ψυχής.

  Μπορείς να μας αποδείξεις την αλήθεια αυτού του ισχυρισμού, ότι υπάρχει δηλαδή ψυχή, ή είσαι μόνο λόγια του αέρα;

  Έλα διασκέδασε με!

  • Φυσικά και γνωρίζει ο διάβολος την ύπαρξη της ψυχής!
   Γιατί ο διάβολος κατοικεί μέσα στο μυαλό του ανθρώπου στο κομμάτι που ευθύνεται για την ψυχρή λογική.
   Ο Θεός παράλληλα κατοικεί στο συναισθηματικό κομμάτι το λέμε καρδιά .( Συναισθήματα)
   Χωρίς Συναισθήματα είμαστε άψυχα ρομπότ,…..χωρίς χαρά,αγάπη,ελπίδα,.

   Όταν καταφέρουμε να υποταξουμε την ψυχρή λογική στο συναισθηματικό κομμάτι τότε είμαστε πιο κοντά στο Θεό.

   • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/27/2020 @ 5:50 ΜΜ

    Μπορεί ο Πάνος Γέριμου που ανεβάζει αυτές τις αηδίες να αποδείξει την αλήθεια του ισχυρισμού του ή είναι μόνο λόγια; Όσον αφορά εσένα (Τ) είσαι μόνο λόγια!

    • Λίγο είναι?
     Με τα λόγια δημιουργούμε με τα λόγια καταστρέφουμε ολόκληρο σύμπαν, το προσωπικό σύμπαν του κάθε ανθρώπου η πολλών .Χτίζουμε η καταστρέφουμε την ψυχολογία του άλλου,.Σαν γιατρός που είσαι είμαι σίγουρος ότι έχεις έστω και λίγη γνώση ψυχο-λογιας.
     Η θέλεις να πεις ότι είσαι άψυχο ον χωρίς σκέψεις συναισθήματα ,αναμνήσεις ,χαρές λοιπές .
     Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα σύμπαν από μόνος του .

    • Να στο πω κι αλλιώς .
     Αρπάχτηκες με τα λόγια του αρθρογράφου.
     Κάτι σε πείραξε .(άρα ο λόγος του έχει τη δύναμη να σε διεγείρει )
     Απόδειξε μου και εσύ ότι δεν έχω ψυχή – εσωτερικό ψυχολογικό κόσμο,ψυχοσύνθεση,συναισθήματα,αναμνήσεις,
     Και εσύ μόνο λογια είσαι αν δεν μπορείς να το αποδείξεις.

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/27/2020 @ 11:26 ΜΜ

      Άλλο λόγια και άλλο λόγια του αέρα με τα οποία καταγίνεσαι. Εσύ και ο αρθρογράφος απλά με διασκεδάζετε με τις ανοησίες που λέτε. Αν ασχολούμαι μαζί σας το κάνω καθαρά για διασκέδαση καθότι ο λόγος σας είναι προϊόν των αλκοολικών σας φαντασιώσεων. Αν ισχυρίζεσαι ότι έχεις ψυχή αθάνατη κτλ τότε καλείσαι να αποδείξεις την αλήθεια του ισχυρισμού σου.

      Εμπρός λοιπόν διασκέδασε με!

    • Το μόνο λόγια είναι αρκετό .Ακόμα και τα λόγια μπορούν να σώσουν ζωές.

 2. Καί αυτόν δύναται νά τό επιτύχει μόνον εάν σέ βάζει νά βλασφημείς Τώ Αγίω Πνεύματι

  Ο άνθρωπος αμαρτάνει όλο το 24ωρο απέναντι στον εαυτό του και στους γύρω του .Από την σκέψη του μέχρι και στα όνειρα του.
  Είναι αδύνατον για τον άνθρωπο να μην αμαρτάνει.
  Για αυτό στην ερώτηση που κάνουν στον Χριστό :πως διναται να σωθεί κάποιος? ,ο Χριστός απαντάει (Για τον άνθρωπο είναι αδύνατον,για τον Θεό όλα είναι δυνατά .)
  Το συμπέρασμα….
  Σώζεσαι με δύο τρόπους :
  1.Γινεσαι Θεός ( αδύνατον)
  2.Αναγνωριζεις ότι δεν είσαι τέλειος ( κάνεις λάθη- αμαρτιες).Για αυτο προσπαθείς να κάνεις όσο γίνεται λιγότερα ,να πληγώνεις τον εαυτό σου και τους γύρω όσο γίνεται λιγότερο . Είναι ξεκάθαρο οτι δεν γίνεται να μην πληγώνεις καθόλου .
  Και δείχνεις πλήρη εμπιστοσύνη – πίστη στο Θεό.

  Μην ξεχνάμε και τα λόγια του Παισιού: “Με την σκέψη μου Όλα τα έχω κάνει”
  Το όλα σημαίνει όλα όχι τα μισά…

  Μεγάλη σημασία έχει το τι απ’ όλο αυτό το χάος των σκέψεων στο μυαλό μας φέρνουμε στην καθημερινή μας ζωή ,στην πράξη.

 3. Απόδειξε μου ότι είσαι άνθρωπος Γιατρέ..

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/28/2020 @ 1:42 ΜΜ

   Κωλώνεις να αποδείξεις την αλήθεια του ισχυρισμού σου;

   Μάλιστα μάλιστα!
   Είσαι όλο λόγια του αέρα!

   • Χρειάζεται απόδειξη το αυτονόητο γιατρέ?

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/28/2020 @ 10:39 ΜΜ

     Ποιο είναι το αυτονόητο; Έλα διασκέδασε με κι εσύ! Δεν διαφέρεις από τους άλλους με τα μυαλά στα κάγκελα.

     • Το αυτονόητο είναι ότι σ’ αρέσει να διασκεδάζεις με το να μηδενίζεις τα πάντα γύρω σου .
      Το αυτονόητο είναι ότι έχω ψυχή και ελεύθερη βούληση.
      Το αυτονόητο είναι ότι δεν χρειάζεται να σου αποδείξω τίποτα .

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/29/2020 @ 7:40 ΜΜ

      Ασφαλώς και είναι αυτονόητο ότι διασκεδάζω με την ανοησία που δέρνει κάποιους! Το αν έχεις ψυχή αθάνατη όπως λέει το άρθρο, δεν είναι αυτονόητο, αλλά μια αλκοολική φαντασίωση που απλά ικανοποιεί τον συναισθηματικό σου κόσμο. Δεν χρειάζεσαι καμιά απόδειξη και ούτε θέλεις να μου αποδείξεις την αλήθεια του ισχυρισμού σου, καθότι δεν υπάρχει απόδειξη και η οποιαδήποτε προσπάθεια από μέρους σου θα προσθέσει κι άλλο βάρος στο ήδη καταρρακωμένο σου εγώ.

     • Γιατρέ ο καθένας έχει τις εμπειρίες του όπως και εσύ έχεις είμαι σίγουρος αλλά την έχεις δει Ορθολογιστής εδώ μέσα πρόσεχε μην γίνεις ψεύτης στον εαυτό σου. στάση που κρατάς .Αν έχεις γνώση μοιράσου και μην πατάς στα έτοιμα για να βρεις τα “λάθη”
      Μ αυτά που λέω κατάγινομαι γίνομαι και παράγινονται γιατί τα νιώθω και τα λέω.Εσυ μοιραζεις δήθεν λογική για να έχεις την ασφάλεια σου.Μην τυχόν σε κρίνει κανείς.Δειξε θαρρος

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 5:06 ΜΜ

      Α, μάλιστα! Την έχω δει ορθολογιστής; Μοιράζω δήθεν λογική; Άρα λοιπόν με κατατάσσεις στο είδος των ανθρώπων που δεν είναι της γνώσης και της λογικής σκέψης.

      Εγώ απλά ζήτησα να αποδείξεις την αλήθεια του ισχυρισμού σου. Για ποιο λόγο λοιπόν κάνεις τόση φασαρία; Μα είναι πολύ απλό! Προσπαθείς να με ρίξεις στο επίπεδο σου! Εκεί που κατοικεί η ύπαρξη σου, κυριαρχούν μόνο τα συγκινησιακά ένστικτα, τα πάθη και οι ηδονές! Σε αυτό το επίπεδο έχεις όλα τα όπλα για να πολεμήσεις τον γιατρό που σου έκατσε στο στομάχι σαν χταπόδι κρασάτο.

      Μάλιστα μάλιστα!

      Βέβαια, η ευθύνη της απόδειξης δεν είναι δικιά μου, αλλά εκείνου που ισχυρίζεται ότι υπάρχει ψυχή.

   • Να κάνουμε και πείραμα Γιατρέ να είναι έγκυρη η απόδειξη.

 4. Γιατρέ το εγώ μου είναι μια χαρά!
  Με το δικό σου κάτι τρέχει.
  Ποιο είναι το ώφελος στο να αποδείξω κάτι προσωπικο και ιερό για εμενα στο δικό σου εγώ ? Το ΕΓΩ σου με κεφαλαία ,βλέπω ότι προσπαθείς να επιβληθείς με την ανυπαρξία σου και να πείσεις και τους υπόλοιπους .
  Αφού επιμένεις ότι δεν έχεις αιώνια ψυχή καλώς .Το τι γνωρίζω ,αποδέχομαι και πιστεύω εγώ λίγο σ αφορά.
  Με λίγα λόγια μου ζητάς να σε πείσω ότι ΕΣΥ έχεις ψυχή στην οποία δεν πιστεύεις ότι έχεις.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 5:07 ΜΜ

   Δεν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι! Απλά διασκεδάζω μαζί σου! Ισχυρίστηκες ότι έχεις ψυχή (όπως λέει και το άρθρο). Πολύ ωραία! Απόδειξε την αλήθεια του ισχυρισμού σου! Μπορείς;
   Η ευθύνη της απόδειξης δεν είναι δικιά μου, αλλά εκείνου που ισχυρίζεται ότι υπάρχει ψυχή!

   Επιμένω εγώ ότι δεν έχω αιώνια ψυχή;
   ισχυρίστηκα εγώ ότι δεν έχω αιώνια ψυχή;

   Lol

   • Απόδειξε μου ότι δεν έχω ψυχή .Σε προκαλώ.
    Λες ότι δεν μπορώ να το αποδείξω.
    Απαντώ.
    Ούτε εσύ μπορείς να αποδείξεις ότι δεν έχω ψυχή .
    Απαντώ.
    Ξέρω ότι έχω ψυχή Ξέρω ότι υπάρχει Θεος.
    Και δεν νιώθω ότι πρέπει να στο αποδείξω.
    Το ότι προκαλείς δεν με συγκινεί.

    Είναι σαν να σου λέω ότι έχω 500 χιλιάδες ευρώ και εσύ να μου λες σποδειξε το ,δείξτα μου για να σε πιστεψω.
    Γιατί να το κάνω ?
    Λες:
    Επιμένω εγώ ότι δεν έχω αιώνια ψυχή;
    ισχυρίστηκα εγώ ότι δεν έχω αιώνια ψυχή;
    Τι ισχύει για Εσένα τελικά γιατρέ?
    Την έχεις την ψυχή η δεν την έχεις?
    Πάρε θέση.

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 6:54 ΜΜ

     Αυτός που πρέπει να πάρει θέση είναι αυτός που προβάλλει τον ισχυρισμό! Αν νομίζεις ότι σε προκαλώ, τότε ζορίζεσαι και είναι φυσικό άλλωστε καθότι αναγνωρίζεις ότι με προσεγγίζεις με λάθος τρόπο.

     «Απόδειξη είναι η φανέρωση της αλήθειας ενός πραγματικού ισχυρισμού!»

     • Ότι να ναι. ηδονιζεσαι με τον δήθεν τεκμηριωμένο λόγο σου ..ενώ έχεις απαντήσει ο ίδιος στην ερώτηση σου εδώ και μέρες.Σου έχω απαντήσει και εγώ αλλά δεν σου φτάνει θρλεις να προβάλεις τις επιστημονικες λεξουλες σου να φαίνονται όμορφο γραμμένα μπας και κλέψεις εντυπώσεις.Δεν ενδιαφέρει κανέναν να σε πείσει να σου αποδείξει κάτι το οποίο Εσύ ο ίδιος πιστεύεις,γνωρίζεις ( διατύπωσε το όπως σου δίνει περισσότερη ηδονή ) ότι δεν γίνεται να αποδειχτεί.

     • Θα σε τεκμηριώσω γιατρέ.
      Πες μου κάτι.
      Γνωρίζεις η πιστεύεις στην ύπαρξη της ψυχής?

      Αν ναι τότε δεν χρειάζεσαι καμιά απόδειξη.

      Αν όχι Τότε τεκμηριωμένα σου λέω και εγώ ότι εσύ γιατρέ ΔΕΝ έχεις ψυχή.
      Γιατί αν είχες δεν θα ρωταγες.
      Θα ήξερες.

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:04 ΜΜ

      Το ότι να`ναι εκφράζει εσένα! Δεν ηδονίζομαι με τον δικό μου λόγο αλλά βρίσκω την διασκέδαση στον δικό σου. Έβαλες στο τραπέζι έναν ισχυρισμό χωρίς να μπορείς να υποστηρίξεις την αλήθεια του. Είναι αυτό που λέμε ότι πρώτα μιλά το στόμα και μετά το μυαλό. Μάλλον για την ακρίβεια σε σένα μιλά μόνο το στόμα! Είσαι ένα στόμα από το οποίο βγαίνουν μόνο λόγια του αέρα!

      Ρε τι πλάκα που έχεις!

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:05 ΜΜ

      Δεν μπορείς να με τεκμηριώσεις! Προέβαλα κάποιον ισχυρισμό; Καλά θα κάνεις να τεκμηριώσεις την αλήθεια του ισχυρισμού σου αλλιώς θα είσαι μόνο λόγια του αέρα! Τώρα εδώ που τα λέμε μόνο λόγια του αέρα είσαι και τίποτα άλλο. Ένα στόμα που μιλάει χωρίς την συναίνεση του μυαλού. Μιλάει αυθαίρετα και προβάλλει στο πεδίο αυθαίρετους ισχυρισμούς! Βέβαια έχεις και τα καλά σου. Καλύτερα να εκφράζεις με το στόμα σου την ανοησία παρά την βωμολοχία όπως ο δάσκαλος Απόλλων Έρως. Αυτά να τα λέμε!

   • Ενώ λες στους άλλους ότι είναι ανεπαρκείς σύμφωνα με την δική σου άποψη.
    Προσπαθείς να τους μειώσεις
    ( Διασκεδάζεις μαζί τούς)
    Τι είναι οι άλλοι παιχνίδια? Κλόουν?
    Θες διασκέδαση πήγαινε σε παιδότοπο.

    Απόδειξε μου ότι αξίζεις μια τεκμηριωμένη απάντηση.

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:06 ΜΜ

     Ποια δική μου άποψη; Ο μόνος που πάσχει από εγκεφαλική ανεπάρκεια εδώ μέσα είσαι εσύ! Έβαλες στο τραπέζι έναν ισχυρισμό χωρίς να μπορείς να υποστηρίξεις την αλήθεια του! Κλασική περίπτωση! Ασφαλώς και διασκεδάζω με την ανοησία σου! Τι ήθελες να κάνω; Να νευριάσω και να αρχίσω να βρίζω; Να τα σπάσω όλα εδώ μέσα; Άντε καλά! Πως να μην διασκεδάζω όταν έχεις φάει σκάλωμα μαζί μου και σέρνεσαι στην ανοησία σου; Σε ψάρεψα ρε χαζούλη με το αγκίστρι που έριξα στο πεδίο και σε τραβάω μια πάνω μια κάτω. Αν ήμουν σατανιστής σαν τον δάσκαλο, θα σε έπαιζα στο πάνω κάτω και αριστερά δεξιά. Θα σε έριχνα μέσα στο αρχέτυπο της μήτρας (χύτρας) και από πάνω θα σφράγιζα την πόρτα με την απόκρυφη παπαρολογία της Babalon 666. Και μην τον είδατε τον Παναή!

     • Συνέχιζε να οριοθετείς με τη δήθεν λογική σου μπας και μπορέσει να κατανοήσει και το κάνει πιο αντιληπτό ο ανόητος εγκέφαλός σου νους ο οποίος εξ αρχής είναι ψεύτης .Και αν δεν οριοθετήσει τον πιάνει πανικός γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει και να το φέρει στα μέτρα του .
      Όσα ονόματα και να δώσεις στις ανόητες οντότητες που χρειάζεται ο εγκέφαλος για βοηθούς στη ανίερη συμμαχία του .
      Οντότητες ψεύτικες δημιουργημένες από τον εγκέφαλο μέχρι και μορφή τους έδωσε για να έχει ανύπαρκτους συμμάχους μηδενιστές . Όσο βάζει όρια και οριοθετει τόσο καταλαβαίνει τη μικρότητα του και των σψευτο συμμαχούν του.Πως τους ονομασες γιατρέ ….μπαρφουκ και μπαρντουκ αυτούς χρειάζεσαι γιατρέ και άλλους πολλούς ανύπαρκτος ψευτοσυμβουλους …

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 8:31 ΜΜ

      Άντε καλά! Αυτές οι οντότητες δεν είναι δικοί μου σύμβουλοι αλλά του εωσφοριστή Απόλλων Έρως. Αν το μυαλό σου λειτουργούσε θα καταλάβαινες ότι βρίσκομαι σε διαρκή σύγκρουση με αυτούς τους σατανάδες! Αλλά που, το`καψες! Διαρκώς αναφέρεσαι στην λογική μου και ο στόχος σου πίσω από αυτή την ενέργεια είναι πονηρός. Θέλεις απλά να βγεις από το αδιέξοδο στο οποίο έχεις περιέλθει! Η μόνη διέξοδο είναι η εγκατάλειψη! Εγκατέλειψε την ανοησία που έχει ποτίσει το εγώ σου και τότε θα απελευθερωθείς από τα δεσμά του Γιατρού. Μην σου φαίνεται περίεργο αυτό! Σε έχω δέσει χειροπόδαρα και σε κρατώ δέσμιο στην πίστα του Κατοχικά. Αν δεν καταφέρεις να εγκαταλείψεις θα καταλήξεις δέσμιος στο ιατρείο μου!

 5. Επίσης γιατρέ το λες και μόνος ,δεν χρειάζεται καμία απόδειξη .
  Το βλέπω ότι δεν είσαι τυχαίος .Εγκυκλοπαίδεια είσαι.
  Αντί όμως να τα βάζεις με κάποιους εδώ μέσα μπορείς κάλλιστα να βάλεις τις γνώσεις σου στο τραπέζι που διαβάζοντας τα σχόλια σου καταλαβαίνω ότι είναι πολλές.Να μοιραστείς με τους υπόλοιπους χωρίς να κοντραρεις τον καθένα που έχει διαφορετική φωνή.
  Ευχαρίστως να δούμε και την δική σου αποψη και γνώση.
  Τώρα το να ρασπαθεις να μειώσεις τον άλλον μηδενίζοντας τα πάντα ,να προσπαθείς να περάσεις το αλάθητο σου μειώνοντας τον άλλον χτυπάει άσχημα.
  Ξεδίπλωσε τις γνώσεις σου να δούμε και εμείς κάτι αξιόλογο.
  Ο άλλος που κάθεται και αρθρογραφεί είναι εκτεθειμένος ,δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται να κάνουν αυτό που κάνουν.

  Λες συνέχεια σποδειξε ,απόδειξε.
  Ρε φίλε έχω εμπειρία προσωπική .Άρα αφού έχω εμπειρία μπορώ να πω ότι έχω γνώση.Θα βγεις εσύ σαν “προσγειωμένος ” γιατρός να με μηδενίσει.Αρα γιατί να δείξω η να αποδειξω κάτι σε κάποιον ο οποίος Εξ αρχής είναι εδώ απλά για να κοντραρει και να περναει το δικό του.
  Στην ουσία δεν παράγεις ,απλά αναχαιτεις τον άλλον εκ του ασφαλούς.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 5:08 ΜΜ

   Είπα εγώ ότι δεν χρειάζεται καμιά απόδειξη; Προφανώς έχεις κάποιο θέμα κατανόησης! Προσπαθώ να περάσω το αλάθητο μου; Εγώ το μόνο που ζήτησα είναι να τεκμηριώσεις τον λόγο σου με κάποια απόδειξη. Η ευθύνη της απόδειξης δεν είναι δικιά μου, αλλά εκείνου που ισχυρίζεται ότι υπάρχει ψυχή. Τελικά είσαι όλο λόγια! Έχεις τον φόβο ότι η ανοησία σου θα πέσει μπροστά στα πόδια του γιατρού και θα την τσαλαπατήσει. Έτσι μπράβο! Μην το ξεχνάς αυτό!

   • Σιγά τσαλαπατητη.

    ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:6
    «Να μη δωσετε κατι αγιο στα σκυλια, και να μη βαλετε τα μαργαριταρια μπροστα στα γουρουνια, για να μη τα ποδοπατησουν και σας χτυπησουν.

    Σύμφωνα με αυτά που λες Γιατρέ και αυτά που λέει το εδάφιο πιο πάνω ..ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΜΕ ΓΟΥΡΟΥΝΙ.

    την πήρες την απαντηση

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 7:04 ΜΜ

     Τα μαργαριτάρια σας (μπαρούφες) δεν τρώγονται με τίποτα! Αυτό το ήξερε ο Χριστός και για αυτό παρότρυνε τους χαζοηλίθιους ψαράδες του να μην ανοίγουν διάλογο με έξυπνους ανθρώπους. Διότι όποτε συνέβαινε αυτό, τα πανέξυπνα «γουρούνια» τους κατατρόπωναν και διασκέδαζαν με την βλακεία τους!

     • Αν μπορώ να αποδείξω και αν θέλω να το κάνω είναι δικό θέμα.

      Έχω δικαίωμα να θέλω η να μη θέλω.!
      Το παίρνεις αυτό ως αδυναμία…
      Δεν σέβεσαι την Ελευθερία μου αυτή.
      Δεν φτάνει αυτό .
      Προσπαθείς να επιβάλεις την “Μη θέση ‘σου πάνω στο θέμα ως ΤΕΚΜΙΡΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΠΑΝΤΗΣΗ ,ΑΛΗΘΕΙΑ,όπως θέλεις ονόμασε το αυτό το τίποτα .

      Και ας πούμε ότι Δεν έχω απόδειξη.
      Που ίσως ισχύει ίσως όχι.
      Εγώ σου λέω ότι δεν θέλω να το αποδείξω.
      Γιατί Δεν σέβεσαι την Ελευθερία μου αυτή?

      Και Δεν τεκμηριωνεις την σκέψη σου και τη θέση σου.

      Υπάρχει ψυχή?
      Εσύ έχεις ψυχή?
      Αν όχι Τεκμηρίωσε το αποδείξε το.
      Ακριβώς επειδη εσύ δεν μπορεις να αποδείξεις τίποτα.
      Ζητάς παρά αυτά να σου αποδείξω το αντίθετο του ισχυρισμού σου που δεν μπορείς να τεκμηριώσεις.

      Μα ζητάς να θρέψω Εγώ σου ενώ ο ίδιος Δεν τολμάς να πάρεις Θέση αποφεύγεις!!!
      Έχεις ψυχή η όχι?

      Μονολεκτική απάντηση
      ΝΑΙ Η ΟΧΙ?

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:07 ΜΜ

      Αφού για σένα είναι θέμα πρόκλησης ε τότε είτε θα την δεχτείς είτε όχι! Αλλά και σε αυτό το θέμα είσαι όλο λόγια του αέρα! Σε έπιασα με το αγκίστρι και σε τραβάω! Σέρνεσαι πάνω στην πίστα του Κατοχικά και έχεις απολέσει το δέρμα σου φίδι κολοβό! Βέβαια εσύ δεν έχεις κάποια σχέση με το φίδι του εβραιο-παραδείσου καθότι δεν το`χεις με την εξυπνάδα! Αν την έπεφτες στην Εύα αυτή θα σε αγνοούσε ενώ θα γινόσουν εκλεκτός μεζές για τον χοϊκό Αδάμ! Φίδι ψητό στα κάρβουνα με πατάτες τηγανητές! Ταράτσα θα την έκαναν στον παράδεισο! Ε τι όλο φρούτα …

   • Θα στο πω όχι και τόσο ευγενικά (συγνώμη)
    Γουρουνοιατρος μας βγήκες σύμφωνα με
    ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:6

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:10 ΜΜ

     Ακόμα και να με βρίσεις χυδαία όπως κάνει ο δάσκαλος δεν τρέχει μια. Μάλιστα του έχω δώσει και το ελεύθερο. Ε να ξεδίνει που και που ο άνθρωπος για να μην τρελαθεί! Επομένως μην ζητάς συγνώμη. Όσον αφορά τα «γουρούνια» στο Ματθαίο η παραπάνω θέση ισχύει. Δυστυχώς για εσάς τα πρόβατα έτσι είναι!

     • Μαζοχα γιατρέ.Μην σου πω τι τραβάς …από τα τρία το μεσαίο…τραβάς.
      Ξέρουμε και εμείς από τη μόρφωση σου.

      Έλα παραμορφωμένε χαλάρωσε! ο ίδιος κατάλαβες και το εξηγήσες ότι με τα λόγια δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα το τι είναι η ψυχή τα λόγια λειτουργούν στον ορισμό κάποιου που δεν ορίζεται με λογική απλά το κάνουν αντιληπτό στον ανόητο εγκέφαλο σου που έχει ανάγκη να τα ορίζει όλα
      .Για αυτό όσο και να το τεκμηριωνουμε αναλύουμε και εσύ και εγώ δεν μπούμε να το συλλάβουμε και να το μεταδώσουμε με λέξεις.
      Εσύ και ο Ελόν μασκαράς παίξτε με νευρώνες σε μια ύστατη προσπάθεια να συλλάβετε αυτό που χιλιετίες ονομάζουμε ψυχή.
      Θες κατά τη ΔΙΚΗ μου γνώμη τον ελάχιστο ΟΡΙΣΜΟ της ψυχης?

      Αυτό που Ποτέ δεν Αλλάζει και είναι Αληθινό …

      Τώρα συνέχισε να ψάχνεις με την λογική σου την ψυχη.
      Και άσε με στον ρομαντικό μου κόσμο
      γεμάτο αισθήματα και ηδονες..

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 8:32 ΜΜ

      Μπα, μας τα μασάς Τ; Τι είναι αυτά που λες; 😂
      Συμφωνείς μαζί μου σε κάτι; Παρα-μορφωμένος κι εσύ;
      Άκου να δεις! Αν δεν μπορείς να αποδείξεις την αλήθεια του ισχυρισμού σου, μπορείς να αποχωρήσεις! Δεν σε κρατάει κανείς! Ή μήπως όχι; Σε κρατάει κάτι; 🤣

 6. Γιατρέ Αφού πιστεύεις ότι δεν υπάρχει απόδειξη ,γιατί την ζητάς συνέχεια? Μήπως για να τα τάσεις το δικό σου φλύαρο εγώ,
  Και να βγεις από πάνω?
  Έχεις μαζί σου τη μπέρτα της κοινής λογικής και οπότε σε βολεύει γίνεσαι πραγματιστης-υλιστης τύπου ( τι μαλακίες είναι αυτές που λέτε)
  Οπότε όμως θέλεις ξετυληγεις ολόκληρη απόκρυφη γνώση ,μυστικισμό και δεν συμμαζευεται,για θεούς δαίμονες μπαρφουκ μαρδουκ αυτά ούτε εγώ δεν τα ξέρω..
  Σταμάτα να το παίζεις εκ του ασφαλούς με τη μπέρτα σου και μοιράσου με τις απόψεις σου ,γνώση έχεις μπόλικη ,μάθε να εκτίθεται και λίγο και όχι απλά να δείχνεις τα λάθη των άλλων.
  Και όταν μιλάω για το μεταφυσικό όπως λέγεται εγώ,το λέω εμπειρικά άρα μπορώ να πω ότι έχω γνώση!
  Τώρα αυτή τη γνωση- εμπειρία πως τη μεταφέρω σε κάποιον ο οποίος λέει ότι ξέρει και εμείς δεν ξέρουμε..Και απειλεί μόνιμος με ψυχοφαρμακα..Για αυτό λέω και λες ότι Δεν χρειάζεται να σου αποδείξω τίποτα .

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 5:09 ΜΜ

   Πιστεύω ότι δεν υπάρχει απόδειξη;
   Η λέξη «πίστη» είναι μια αξία που εκφράζει όλη την ύπαρξη σου. Πάρ`το αλλιώς!

   Όπως είπα και παραπάνω η ευθύνη της απόδειξης είναι δική σου. Όχι δική μου! Δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι έχω αθάνατη ψυχή αλλά εσύ! Και ναι, θα ταΐσω το εγώ μου με το φλύαρο και ανόητο εγώ σου! Θα λιώσω στα γέλια!

   Αν θέλεις να μοιραστώ τις γνώσεις μου μαζί σου, θα πρέπει να δείξεις σημείο ότι είσαι ικανός να τις διαχειριστείς. Εσύ όμως ήρθες στο πεδίο ως διασκεδαστής! Έχεις φάει κόλλημα μαζί μου και θα πέσει πολύ γέλιο!

   Όσον αφορά την απόκρυφη γνώση, είναι απλά γνώση όπως και οποιαδήποτε άλλη γνώση. Δεν υπάρχει καμιά μπέρτα όπως λες!

   • “Αν θέλεις να μοιραστώ τις γνώσεις μου μαζί σου, θα πρέπει να δείξεις σημείο ότι είσαι ικανός να τις διαχειριστείς. ”

    Όταν κρίνω και εγω ότι είσαι στο επιπεδο να διαχειριστείς τις αποδείξεις ίσως το κάνω ίσως πάλι όχι .

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 7:21 ΜΜ

     Οι γνώσεις αυτές στις οποίες αναφέρομαι δεν σχετίζονται με κάποιον ισχυρισμό μου. Εσύ απλά ζητάς γενική πρόσβαση! Ασφαλώς παραλογίζεσαι!

     Πρόσεξε να δεις τώρα ποιο είναι το λάθος σου! Όταν εγώ ισχυρίζομαι κάτι, το τεκμηριώνω απόλυτα! Εσύ όμως φίλε μου είσαι όλο λόγια του αέρα! Άσε τον συγκρητισμό κατά μέρος διότι θα φας τα μούτρα σου!

     • Γιατρέ!!!!!
      Φωτησε μας!
      ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΑΙ
      ΚΑΙ
      ΠΩΣ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙΣ?

      Να το ακούσουμε από το στοματικό σου.

      Μην αρχίζεις να χητας από τους άλλους απαντήσεις!!!

      ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Η

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:11 ΜΜ

      Για πες μας Τ. Είσαι καινούριος στο Κατοχικά; Όταν εγώ ισχυρίζομαι κάτι το τεκμηριώνω χωρίς να μου το ζητήσει κάποιος!

   • Μάθατε τώρα και τους καθρέφτες ….
    Είμαι ο καθρέφτης σου…..
    Τό ειπε ένας ανούσιος ,σου άρεσε το λες και εσύ τώρα.
    Άσε τους καθρέφτες και μάθε να έχεις δική σου προσωπικότητα γιατρέ της “λογικής τεκμηρίωσης”
    Το μόνο που τεκμηριωνεις είναι το ανούσιο δήθεν μορφωμένο εγώ σου που όσο προσπαθεί να ορίσει και να εκλογικεύσει βουλιάζει πιο πολύ στην άβυσσο του άψυχου και του ψευδους

 7. Χαχα Γιατρέ δεν παίζεται “καταρακωμενο εγώ”χαχα ωραίος ο επιστήμονας…

  • `ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΤΑΥ!!! ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ, ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΥΒΛΟ. ΌΜΩΣ, ΘΑ ΉΤΑΝ ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΝΑ “ΜΟΡΦΩΣΩ” ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΔΟΚΤΟΡΑ. ΜΙΑ ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΥΓΕΝΕΙΑ .. ΎΣΤΕΡΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΣΚΟΥΖΕΙ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟΜΑΣΚΑΡΑ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ `ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΤΑΥ

   • Γεια σου Περσέα!
    Όλοι αγράμματοι είμαστε αλλά προσπαθούμε να μάθουμε κάτι.
    Καλύτεροι αγράμματοι παρά παραμορφωμένοι.

    • ..ΣΩΣΤΑ ΜΙΛΑΣ ΤΑΥ, ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ, ΊΣΩΣ ΝΑ “ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ” ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΈΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΚΟΥΖΕΙ! ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 5:12 ΜΜ

      Λιγδιάρη δεν κατάλαβες καλά! Ο Τάσος δεν ισχυρίζεται ότι είμαι σκεπτόμενος!

      Τ: «…την έχεις δει Ορθολογιστής εδώ μέσα… μοιράζεις δήθεν λογική…»
      (08/30/2020 at 12:48 ΠΜ )

      Για πες μου λιγδιάρη! Γιατί ευχαριστείς τον Τάσο;

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 5:11 ΜΜ

     Τ, μπορείς να μας δώσεις τον ορισμό του αγράμματου;

     • Τον ορίζω ως εξής : το να μην είσαι παραμορφωμένος ,χαχα

     • Η αν θέλεις χρησημοποιω τη δικιά σου μέθοδο….

      Μορφωμένος είναι αυτός που ΔΕΝ είναι αμόρφωτος )))
      Τώρα έγινα Γιατρός…
      Πώς σου φαίνεται?

      Σταμάτα τις ελεημοσύνες …κανείς δεν θα σου δώσει κάτι το οποίο δεν σου ανήκει.

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 6:45 ΜΜ

      Δεν σου κάνει ο ορισμός του λεξικού;

   • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 5:10 ΜΜ

    Περσέα λίγδη, είμαι ταπεινός άνθρωπος και θα ήθελα να με νουθετήσεις με ευγένεια. Θα δεχτώ να με μορφώσεις (εσύ ο αγράμματος), ώστε να γίνω όμοιος με σένα και να κερδίσω την βασιλεία των ουρανών, που έταξε ο Κύριος Ιησούς στους φτωχούς τω πνεύματι. Μόρφωσε με και σώσε με!

    Σώσε με…
    Δώσ’ μου να πιω το δηλητήριο
    θα `ναι η ζωή μου ένα μαρτύριο

    Σώσε με…

    • Πείσε με ότι είναι ωφέλιμο να σου αποδείξω κάτι?
     Ωφέλιμο για εσένα και ωφέλιμο για εμένα πείσε με …αν μπορείς..?!

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/30/2020 @ 7:29 ΜΜ

      Ασφαλώς και είναι ωφέλιμο! Ακόμα κι αν θεωρείς ότι δεν πρόκειται να ωφεληθώ, η απόδειξη σου θα είναι ένας μάρτυρας στον δημόσιο τομέα για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να μάθει και να γνωρίσει.

    • Ευγενικά στο λέω Γιατρε είσαι αγενής.

     • Δημόσιο τομέα γιατρέ …
      Μάρτυρας γιατρέ…
      Αίμα θέλεις γιατρέ..
      Γιατρέ σε βγάζω από τάξη ..
      Δεν σε θέλω για μαθητή μου..
      Να πας σλλου

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:12 ΜΜ

      Είμαι αγενής; Ωραίο ανέκδοτο αυτό ρε μεγάλε! Θα σου πω αμέσως τι είμαι! Είμαι ένας καθρέφτης που αντανακλά το εγώ σου! Παίρνεις αυτό που σου αξίζει! Τίποτα παραπάνω! Αν θέλεις να φύγω απομακρύνσου από τον καθρέφτη.

    • ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΩ ΚΑΙ ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ ΛΙΓΟ. ΠΑΝΤΩΣ ΧΛΕΥΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΙΧΝΕΙΣ ΤΑΧΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ . ΠΑΨΕ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕ ΤΑ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ. ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΣΟΥ ΠΑΕΙ ΑΠ`ΤΟ ΝΑ ΘΕΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ. ΆΚΟΥ ΓΙΑΤΡΕ: Η ΛΕΞΗ “ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ” ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗ ΛΕΞΗ ΨΥΧΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ!!! ΧΑΧΑΧΑ ΑΛΜΠΑΝΗΔΕΣ.. ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ

     • Ωραίος ο φίλος!! )))

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:13 ΜΜ

      Αυτοί που το ρίχνουν στο τραγούδι είστε εσείς! Αλλά δεν είστε καλοί ερμηνευτές! Είστε οι χειρότεροι του είδους, το κατακάθι που λέμε. Μιλάτε για νουθεσίες για ισχυρισμούς και το αποτέλεσμα ποιο είναι; Λόγια του αέρα χωρίς αντίκρισμα! Ο λόγος σας δεν έχει καμιά αξία!

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:14 ΜΜ

      Και τι σημαίνει η λέξη ψυχή;

      «Η λέξη ¨ψυχή¨ (από το ρήμα «ψύχω», δηλ. «φυσώ», «πνέω») κυριολεκτικά σημαίνει την ύστατη ένδειξη της ζωής στο σώμα που γίνεται αισθητή από την αναπνοή.»

      Αλλά που να καταλάβεις εσύ είσαι αγράμματος!

      Όταν η ιατρική λέει ψυχικό κόσμο, εννοεί χημικές αντιδράσεις, που γίνονται μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το συναίσθημα (χαρά, λύπη) είναι θέμα χημείας μέσα στον εγκέφαλο, ουσιών διαβιβαστικών. Είναι ουσίες που δρουν από κύτταρο σε κύτταρο του εγκεφάλου και μεταφέρουν πληροφορίες (νευροδιαβιβαστές). Εκεί παρεμβαίνει και το ψυχοφάρμακο και επαναφέρει κάτι που έχει διαταραχθεί.

      Σιγά μην κατάλαβες τώρα!

 8. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΝΟΥΘΕΤΗΣΩ ΕΜΕΝΑ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΘΑ ΝΟΥΘΕΤΗΣΩ ΕΣΈΝΑ; ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΖΗΤΑΣ…! ΓΙΑΤΡΕ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ; ΕΓΩ ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ. ΆΝ ΉΣΟΥΝ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΘΑ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΓΙΑΤΡΕ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΛΕΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ-ΣΤΟΧΟ ΣΟΥ Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΣΥ. ΒΡΙΖΕΙΣ ΈΛΛΗΝΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΟΦΟΥΣ,ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ!!! ΜΠΡΑΒΟ ΔΟΚΤΩΡ

  • Πολύ ταπεινός …
   Θέση δεν παίρνει ,
   γνώμη προσωπική Δεν έχει,
   Οι γνώμες των άλλων είναι ανοησίες,
   Ζητάει τεκμηρίωση ενώ ο ίδιος δεν πιστεύει ότι τεκμηριώνεται
   Διασκεδάζει
   Ζητάει όλα και δίνει το απόλυτο τίποτα

   Τόση τεκμηρίωση δεν έχω ξανασυναντήσει.

   • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:16 ΜΜ

    Τ και βέβαια παίρνω θέση! Όταν εκθέτω κάποιον ισχυρισμό τον τεκμηριώνω χωρίς να το ζητήσει κάποιος. Όχι σαν κι εσένα τον φλούφλη που είσαι μόνο λόγια του αέρα!

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:15 ΜΜ

   Πέρση, αν δεν μπορείς να νουθετήσεις (συμβουλέψεις) τον εαυτό σου, τότε είσαι ένας άνθρωπος που παρασύρεται από τα συγκινησιακά ένστικτα, τα πάθη και τις ηδονές! Από αυτή την κατάσταση στην οποία έχεις περιέλθει μην δίνεις συμβουλές για νουθεσίες κτλ. Αστο δεν το`χεις! Έκανα ένα λογοπαίγνιο (σχετικά με το ταπεινός) αλλά εσύ δεν κατάλαβες μια και πιάστηκες από αυτό για να αναπτύξεις την μπουρδολογία σου που τόσο με διασκεδάζει. Έλεος έπιασες πάτο! Δεν βρίζω, απλά ως καθρέφτης στο πεδίο αντανακλώ το εγώ σας! Και μπράβο μου δηλαδή διότι προβάλλω με ακρίβεια (χιλιάδων μεγαπίξελ) τον εσωτερικό σας κόσμο.

 9. Εκφράζει κάποιος την γνώμη (εγώ,αρθρογράφος κλ)
  Έρχεσαι γιατρέ και λες τεκμηριωσε τη γνωμη-αποψη γιατί εγώ ο γιατρός την απορρίπτω.
  Τεκμηρίωσε την απορηψη να στο πω και έτσι)
  Αμφισβητείς την ύπαρξη της ψυχής,ωραία …
  Γιατί την αμφισβητείς ,αποδείξεις και τεκμήρια όπως λες ότι δεν υπάρχει..
  Αν δεν το δεχτεί ο α η ο β τότε ζητάς τις δικές του αποδείξεις ,τεκμηριώσεις .

  Αυτή είναι η σειρά τεκμηρίωσεων γιατρέ ..)).

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/31/2020 @ 8:17 ΜΜ

   Ισχυρίστηκα εγώ εδώ ότι δεν υπάρχει αθάνατη ψυχή;

   Αυτός που πρέπει να πάρει θέση είναι αυτός που προβάλλει τον ισχυρισμό!

   Αυτή είναι η σειρά αγράμματε και αμόρφωτε!

   Δεν οφείλω να τεκμηριώσω κάτι για το οποίο δεν προβάλλω ισχυρισμό!

   Είσαι μόνο λόγια του αέρα! Ο λόγος σου δεν έχει καμιά αξία!

   • ΠΕΡΣΕΑΣ ΛΙΓΔΗΣ 09/01/2020 @ 2:54 ΠΜ

    ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΡΕ ΟΙ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΚΑΠΙΞΕΛ ΣΟΥ. ΆΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΕΓΩ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΙΣΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΚΑΠΙΞΕΛ ΤΟΥ “ΜΥΑΛΟΥ” ΣΟΥ

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 8:35 ΜΜ

     Αυτό που αποδεικνύεται εδώ, είναι ότι το απόλυτο τίποτα το εκφράζεις εσύ! Ήρθες εδώ να συνάψεις συμμαχία με έναν όμοιο σου εναντίον μου και σαν κυνηγημένος ανταλλάσσεις με αυτόν χαιρετισμούς και ευχαριστίες. Προφανώς δεν με γουστάρεις αλλά επειδή δεν μπορείς να αντιπαρατεθείς μαζί μου σε κάτι ουσιώδες, συνάπτεις ανίερες συμμαχίες μόνο και μόνο για να κάνεις γνωστή την παρουσία σου. Μια παρουσία η οποία στερείται κάθε αξίας! Στο πλαίσιο αυτό η επικοινωνία μου μαζί σας έχει ως στόχο την διασκέδαση. Αυτό μόνο μπορείτε να προσφέρετε. Για τίποτα άλλο δεν είστε ικανοί!

   • ΠΕΡΣΕΑΣ ΛΙΓΔΗΣ 09/01/2020 @ 4:25 ΠΜ

    ΓΙΑΤΡΕ ΓΙΝΕΣΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ`ΣΕΝΑ. ΝΑ ΛΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΑΣ! ΟΜΩΣ ΞΕΧΑΣΑ ΓΙΑΤΡΟΥΛΗ,,ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΠΟΤΙΜΑΣ- ΥΠΕΡΤΙΜΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΧΝΕΙ Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ. ΟΙ ΚΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΕΤΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΕ ΑΝΑΚΑΤΩΣΟΥΡΗ ΦΙΛΑΡΑΚΟ.

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 8:51 ΜΜ

     Ασφαλώς σας εκτιμώ και σας ευχαριστώ για το σπουδαίο έργο που έχετε αναλάβει εδώ στο Κατοχικά. Την διασκέδαση φυσικά! Δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνεις τον άλλον να γελάσει. Εσείς πάντως έχετε έμφυτο ταλέντο! Με το που σκάτε μύτη στην πίστα του Κατοχικά λιώνουμε στα γέλια.

     Μπράβο σας μπράβο σας μην σταματάτε!

     Α, μιας και είπες κάτι για κότες εγώ ξέρω μια που βοσκάει στο Κατοχικά. Είναι Περσική και λιγδιάρα! Τρώει ότι φτύνει ο εωσφοριστής Απόλλων Έρως και από τον φόβο της μας έχει καταχέσει.

   • ΠΕΡΣΕΑΣ ΛΙΓΔΗΣ 09/01/2020 @ 4:45 ΠΜ

    ΓΙΑΤΡΕΛΑ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΚΕΤΑ ΜΕ ΕΝΑ Ή Μ`ΈΝΑ ΟΧΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ;

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 8:37 ΜΜ

     Πας να μου την κάνεις γυριστή; Ψιτ παλικάρι όταν εσύ πήγαινες, εγώ γύριζα! Αλλά επειδή είμαι ωραίος τυπάς σου λέω τούτο: Έλα σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο και κάνε μου αυτή την ερώτηση! Θα δεις πως ξηγιέμαι και πως τεκμηριώνω τον λόγο μου!

     Σε περιμένω και μάλιστα σε προκαλώ!

  • ΠΕΡΣΕΑΣ ΛΙΓΔΗΣ 09/01/2020 @ 2:38 ΠΜ

   ΤΑΥ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΓΚΑΠΙΞΕΛ ΚΟΥΤΑΜΑΡΑΣ ΥΠΕΚΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ. ΑΥΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΕΜΕΙΣ ΌΧΙ ΧΑΧΑΑΑΑ. ΜΑΣ ΔΕΙΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΡΟΜΠΟΤΟΕΙΔΕΣ-ΜΟΝΟΤΟΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ.

   • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 8:38 ΜΜ

    Πέρση το ότι τεκμηριώνω τον λόγο μου είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο!
    Όλοι το γνωρίζουν στο Κατοχικά εκτός από `σένα και καλά! Αλλά εσύ φιλαράκι μου δεν έχεις λόγο και ως εκ τούτου δεν οφείλεις να αποδείξεις τίποτα. Για να είμαστε ακριβείς κάτι έχεις! Έχεις ένα στόμα που μιλά αυθαίρετα χωρίς την έγκριση του μυαλού! Ασφαλώς ένα τέτοιο στόμα δεν εκφράζει τίποτα άλλο από την ανοησία η οποία προσφέρει άφθονη διασκέδαση στους αναγνώστες του Κατοχικά.

 10. ΠΕΡΣΕΑΣ ΛΙΓΔΗΣ 09/01/2020 @ 4:57 ΠΜ

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΟΚΤΩΡΑΚΟ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ, ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙΣ ΤΑ “ΦΩΤΑ” ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ :1) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 2)ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ;

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 8:39 ΜΜ

   Πολύ ευχαρίστως!

   Ο ορισμός της ψυχαγωγίας διαχωρίζεται από εκείνον της διασκέδασης. Ως ψυχαγωγία ορίζεται η τέρψη που επιτυγχάνεται μέσα από πνευματικά μέσα. Αντίθετα, η διασκέδαση δηλώνει την απομάκρυνση από τα καθημερινά προβλήματα, το διασκορπισμό των εννοιών μέσα από το ξέδομα -το ξαλάφρωμα.

   Ερώτηση: Εσείς με ψυχαγωγείτε ή με διασκεδάζετε;

   • Και τα δύο γιατρέ
    Και αγωγή περί ψυχής σου κάνουμε
    Και σε διασκεδαζουμε

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 11:18 ΜΜ

     Αγωγή περί ψυχής;
     Εσείς είστε ανίκανοι να αποδείξετε την αλήθεια του ισχυρισμού σας περί ψυχής και ισχυρίζεστε ότι μου κάνετε αγωγή περί ψυχής;

     Ωραίο ανέκδοτο αυτό ρε μεγάλε!

     • Η ΖΩΗ ΧΑΛΒΑΔΟΓΙΑΤΡΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ . ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΜΗΝΕΥΤΗ. ΕΙΣΑΙ ΣΚΡΑΠΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΟΧΝΩΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΤΟΣ ΣΑΝ ΛΕΞΙΚΟ. ΣΕ ΓΟΥΣΤΑΡΩ Η ΟΧΙ Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΟΥ ΣΤΑ ΛΕΕΙ ΑΥΤΑ!

     • Η αλήθεια δεν χρειάζεται απόδειξεις είναι πασιφανής.Αν είσαι ανίκανος να την δεις είναι θέμα δικό σου.

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/02/2020 @ 4:43 ΜΜ

      Η λέξη «ζωή» Λιγδιάρη σχετίζεται με τα ενόργανα όντα και χαρακτηρίζεται από σημαντικές λειτουργίες, όπως η αύξηση, η αναπνοή, η διατροφή, ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή κτλ. Όχι με την ψυχή!

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/02/2020 @ 4:44 ΜΜ

      Μπα, η αλήθεια είναι ολοφάνερη; Και δεν μου λες Τ; Ο Αριστοτέλης γιατί δεν έβλεπε την δήθεν αλήθεια σου; Γκαβός ο Αριστοτέλης; Λέμε και ανέκδοτα τώρα; Ολοφάνερη;

 11. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 8:40 ΜΜ

  Παλικάρια της φακής μπορείτε να αποδείξετε την αλήθεια του ισχυρισμού σας;
  Ναι ή Όχι;

  • Ποιος θα πάρει πρώτος τον Λόγο γιατρέ;

   • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/01/2020 @ 11:19 ΜΜ

    Γιατί να πάρω τον λόγο; Ισχυρίστηκα κάτι;
    Μπορείς να αποδείξεις την αλήθεια του ισχυρισμού σου Ναι ή Όχι;

    • Σωστά δεν μπορείς να έχεις λόγο . Παραμένει σε μένα .
     Τώρα σου λέω όσο ευγενικά μπορώ..
     ΔΕΝ θέλω να σου αποδείξω κάτι.
     Σέβεσαι την Ελευθερία μου αυτή?

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/02/2020 @ 4:45 ΜΜ

      Γράφεις: «Σωστά δεν μπορείς να έχεις λόγο»

      Για πες Τ γιατί δεν έχω τον λόγο;

   • ΤΑΥ ΦΙΛΕ ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΤΟ ΠΙΞΕΛΑΤΟ ΜΕΓΚΑΔΟΚΤΩΡΙ : “ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙ ΣΕ ΤΙ ΚΑΛΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙ” ! Ή ΘΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ Ή ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΤΑΧΑ ΝΑ ΜΕ ΡΕΖΙΛΕΨΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΖΕΧΝΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΒΟΥΣ. ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/02/2020 @ 10:19 ΠΜ

     Λιγδιάρη, στο εδώ και τώρα, οι μόνοι που πρέπει να αποδείξουν την αλήθεια του ισχυρισμού τους, είστε εσείς και κανένας άλλος. Εσείς βάλατε στο τραπέζι τον ισχυρισμό και εσείς οφείλετε να αποδείξετε την αλήθεια του. Δεν οφείλω να τεκμηριώσω κάτι για το οποίο δεν προβάλλω ισχυρισμό!

     Γεμίσαμε φλούφληδες!

     • ΓΙΑΤΡΕ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΣ “ΤΥΠΑΣ”, ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ: ΜΠOΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ ΤΑΠΕΙΝΑ;

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/02/2020 @ 4:51 ΜΜ

      Λιγδιάρη αποφεύγεις να τοποθετηθείς σε ένα ζήτημα ή να απαντήσεις ξεκάθαρα σε μια ερώτηση! Τι γράφω εγώ παραπάνω και τι απαντάς εσύ; Ότι να`ναι! Έχεις τα χάλια σου! Σε έχω στριμώξει και τρέχεις με χίλια!

 12. ΚΑΛΕ ΚΑΛΕ ΓΙΑΤΡΟΥΛΗ, ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ..! ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΜΩΣ, ΟΤΙ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟΥΛΙΝΙ ΜΑΣ, ΔΙΧΝΕΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΖΗΛΟ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ…; ! ΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΤΙ Ο ΦΛΟΥΦΛΗΣ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥΛΙΝΗΣ ΜΑΣ;

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/02/2020 @ 4:46 ΜΜ

   Και βέβαια έχω να σου πω λιγδιάρη!
   Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε!

   Αντί να πάρεις θέση και να τεκμηριώσεις τον λόγο σου, σέρνεσαι στην ανοησία σου και μιλάς περί ανέμων και υδάτων γεμίζοντας τον σκληρό δίσκο του stranger με αυτήν. Είσαι ο διασκεδαστής μου! Ο προσωπικός μου καραγκιόζης! Μόνο σε θρησκευτικά άρθρα βρίσκω καραγκιόζηδες!

   Για ρώτησε με; Μπορώ να αποδείξω την αλήθεια του ισχυρισμού μου, ότι δηλαδή είσαι καραγκιόζης; Έλα ρώτησε με!

   • ΧΑΧΑΧΑΑΑΑ .. ΚΛΑΙΩ ΓΙΑΤΡΕ ΜΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΟΥΞΙΜΟ ΣΑΣ..!

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 09/03/2020 @ 10:25 ΠΜ

     Βλέπω ότι εγκατέλειψες κάθε προσπάθεια! Τι έγινε στέρεψε η πηγή που χύνει την ανοησία στο πεδίο;

     «Ο άνθρωπος που δε γνωρίζει γράμματα αδυνατεί να αντιληφθεί την
     ουσία των πραγμάτων, να κατανοήσει την πραγματικότητα, να δια-
     κρίνει το σωστό από το λάθος, να αντικρίσει την πραγματικότητα κατάματα. Ζει σ’ έναν κόσμο εικονικό, γεμάτο ψευδαισθήσεις κι οφθαλμαπάτες, σ’ έναν κόσμο εντυπώσεων και όχι ουσίας. Για να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση και να συνειδητοποιήσει πού ακριβώς βρίσκεται και τι επιβάλλεται να πράττει στη ζωή ου προκειμένου να αρχίσει να ζει πραγματικά και να δίνει νόημα στη ζωή του, οφείλει να ενδιαφερθεί για τη μόρφωσή του και για την ποιότητα της παιδείας του, διαφορετικά θα ζει διαρκώς βυθισμένος στο σκοτάδι της άγνοιας και της αμάθειας, θα νομίζει ότι βλέπει τα πάντα, ενώ στην πραγματικότητα δε θα βλέπει τίποτε το αξιόλογο.» (Μένανδρος)

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*