Αυτό που Ποτέ δεν Αλλάζει και είναι Αληθινό …

Τα μόνα πράγματα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε, είναι αυτά που δεν αλλάζουν ποτέ μέσα στην αιωνιότητα, άρα μπορούμε να τα θεωρήσουμε και ως τα μόνα πραγματικά ή αληθινά. Τα οικονομικά δεδομένα μας αλλάζουν, το μίσος, ο φόβος, η αγάπη υπό όρους αλλάζει. Όλα αλλάζουν και όχι μόνο όταν τα σκεφτόμαστε στο πλαίσιο της αιωνιότητας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αυτό που Ποτέ δεν Αλλάζει και είναι Αληθινό ….