in

Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία

ÌÝôñá áóöáëåßáò óôá äéêáóôÞñéá ôçò ïäïý Åõåëðßäùí áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá ôçí ÊõñéáêÞ 29 Ïêôùâñßïõ 2017. Ï 29÷ñïíïò ðïõ öÝñåôáé íá ó÷åôßæåôáé ìå ôçí áðïóôïëÞ öáêÝëùí ìå åêñçêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò óôïí ðñþçí ðñùèõðïõñãü ËïõêÜ ÐáðáäÞìï áëëÜ êáé óå áîéùìáôïý÷ïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ïäçãÞèçêå óôá äéêáóôÞñéá ôçò Åõåëðßäùí ãéá óõìðëçñùìáôéêÞ äßùîç, áíáöïñéêÜ ìå ôá åõñÞìáôá ðïõ åíôïðßóôçêáí óôï óðßôé ôïõ óôçí ðëáôåßá ÁôôéêÞò êáé áöïý ðáñïõóéÜóôçêå óôï Åöåôåßï åíþðéïí ôïõ åéäéêïý åöÝôç áíáêñéôÞ ãéá íá åêôåëåóôåß ôï Ýíôáëìá óýëëçøçò. ¼ðùò Ýãéíå ãíùóôü, êáôÜ ôç óýëëçøÞ ôïõ åîåñ÷üìåíïò áðü ðïëõêáôïéêßá, üðïõ åß÷å íïéêéÜóåé äéáìÝñéóìá ìå ôç ÷ñÞóç ðëáóôþí óôïé÷åßùí ôáõôüôçôáò, Ýöåñå 3 ôáîéäéùôéêïýò óÜêïõò, ôóáíôÜêé ìÝóçò êáé óáêïýëá óêïõðéäéþí, ðïõ ìåôáîý Üëëùí ðåñéåß÷áí 8 ðëáóôÝò ôáõôüôçôåò, üðëá, åêñçêôéêÞ ýëç. ê.á. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Με το στόμα ανοικτό έμειναν περίοικοι όταν είδαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/09/2019) ένα βρέφος λίγων ημερών μέσα σε ένα καρότσι σούπερ – μάρκετ και τυλιγμένο με μια πετσέτα. Το κοριτσάκι, ήταν εγκαταλελειμμένο μπροστά στα σκαλιά πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, ενώ εκτιμάται ότι το καρότσι το είχαν πάρει από ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και οι αστυνομικοί πήραν το μωρό και το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Παίδων όπου εξετάστηκε από γιατρούς και είναι καλά στην υγεία του.

Αυτό που ψάχνουν τώρα είναι μέσα από τις κάμερες ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή να βρουν ποιος εγκατέλειψε το μωρό μέσα στη νύχτα.

ρεπορτάζ: Θεοδόσης Πάνου

newsit.gr

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Φρίκη: Μάνα έπνιξε τα δυο παιδιά της επειδή την παράτησε ο σύντροφός της

Θελουν να ελενξουν την τροφη σου για να σε κανουν τον απολυτο σκλαβο ..!