23:24 - 14/07/2020

Τά Κατοχικά είναι Κυρίως χώρος έρευνας. Κάποιοι δέν πιστεύουν ότι Έλληνες σκότωναν Έλληνες π.Χ. Δέν θά λέμε κάτι θά παρουσιάζουμε τίς σελίδες….

Καί τότες καί τώρα η πρακτική είναι ομοία καί ό πόνος εφόμοιος

Καί τότες καί τώρα η πρακτική είναι ομοία καί ό πόνος εφόμοιος

Καί τότες καί τώρα η πρακτική είναι ομοία καί ό πόνος εφόμοιος

Τά Κατοχικά είναι Κυρίως χώρος έρευνας. Κάποιοι δέν πιστεύουν ότι Έλληνες σκότωναν Έλληνες π.Χ. Δέν θά λέμε κάτι θά παρουσιάζουμε τίς σελίδες…. 

Σέ συνάρτηση μ’ αυτό https://katohika.gr/ellada/poioi-en-telei-chalasan-tous-archaious-ellinikous-naous-kai-t-agalmata-gia-na-teleionoume-oloi-apo-kathe-parataksi/ καί τά σχόλια σ’ αυτό!

Τά Κατοχικά Νέα είναι χώρος έρευνας έξω από τά δόντια, έτσι έχω καταλάβει από τόν ιδρυτή τούς Stranger…. Εξού καί πιστεύω ότι επέλεξε αυτόν τό αυτοπαρατσούκλι επειδή πολλοί τόν θεωρούσαν καί τόν θεωρούν Παράξενον!…. Διότι η αλήθεια στούς σκοτισμένους, κομματοποιημένους, ιδεοληπτικούς, αδαείς, αδιάβαστους, φαίνεται Παράξενη…. Η αλήθεια είναι πικρή, λέγει η Αληθινότερη Παροιμία….

Κάποιοι νομίζουν ότι στήν Αρχαία Ελλάδα ήταν όλα μέλι γάλα, καλά καί άγια…. Ίχνος ιστόρευσης καί δή κατανόησης τής ιστόρευσης νά είχαν θά καταλάβαιναν ότι εκεί στό μακρυνόν παρελθόν γινόταν σφαγή, χαλασμός, βαρβαρότητα, ανηθικότητα άνευ περιορισμών, ΟΧΙ απ’ όλους αλλά από πολλούς όπως σέ κάθε περίοδον, κάθε εποχή, κάθε Ιστορία Περιοχής, Έθνους, Φυλής, Χώρου καί Τόπου τής Γής….

Καί επειδή σκοπός μάς είναι η άνευ παρατάξεως Έρευνα, δέν μπορούμε νά είμαστε Μεροληπτικοί…. Μέ ψευδοεντυπώσεις, ψευδοδικαιολογίες, ψευδοφαντασιώσεις καί ψευδοωραιοποιήσεις…..

Η Ιστορία κάθε Λαού έγραψε όσα έγιναν ολίγον ή πολύ κρίνοντας πότε ουδέτερα καί πότε μέ Γνώμονα, Μυρογνωμόνιο καί Σπάθα τήν Δικαιοσύνη, ακόμη μία Τετραπιθανότητα μέ τό Ανάμεικτο τής….

Θά αρχίσουμε από τήν Αρχαιότητα καί θά φθάσουμε στό Ελληνοβυζάντιο ή Βυζάντιο, καί τήν μετέπειτα εποχή…. Τά ίδια πράγματα γινόντουσαν σέ κάθε εποχή από τούς κακούς, τά ίδια σέ κάθε εποχή από τούς αγαθούς…. Δύο Έθνη υπάρχουν, τά Έθνη τής Ψυχής…. Τού Κακού καί τού Καλού…. Δέν υπάρχει Πέραν τού Κακού καί τού Καλού στήν ανθρώπινη πράξη…. Εκτός καί άν κάτι είναι Ουδέτερον ή Ανάμεικτον μέ κακόν, καλόν καί ουδέτερον ή δύο απ’ αυτά…. ΠΟΛΛΑ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ!!!!…..

Τά κακά καί τά καλά γίνονται από μεγάλους αντίθετους ανθρώπους, τά ουδέτερα, είναι κυρίως τά καθημερινά, όπως νά φάει, νά πιεί, νά κοιμηθεί…. Τά Ανάμεικτα εμπεριέχουν δύο ή καί τρία απ’ αυτά κατά ποσοστόν…. είτε σέ καθημερινόν βίον είτε σέ γεγονότα μεγάλα….

Τά όσα γίνονταν στήν Αρχαία Ελλάδα, γίνονταν καί στούς Αρχαίους Ιουδαίους καί τά κατάγραψαν μέ Γνώμονα, Μυρογνωμόνιο καί Σπάθη τήν Ηθική…. Πολλά από τά γεγονότα στήν Αρχαία Ελλάδα γράπτηκαν μέ τήν ίδια Τρίπτυχη Τακτική…. Τά ίδια γίνονταν καί στήν Αρχαία Ινδία, Περσία, Χαζζαρία, Αμερική, Ευρώπη, Μαλαισσία, Ωκεανία καί δή παντού…. Είπαμε δύο Έθνη ή μάλλον τέσσερα βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος, αλλά δέν μπορεί κάποιος νά είναι συνεχώς ουδέτερης Ηθικής στήν πράξη, αλλά μπορεί ίσως νά είναι ανάμεικτης. Τά γεγονότα τής Παλαιάς Διαθήκης περιγράφουν ολίγους αγίους καί πολλούς αμαρτωλούς όπως καί τά γεγονότα στούς αναρίθμητους εμφυλίους καί άλλους πολέμους καί άλλα γεγονότα τής Αρχαίας Ελλάδος…..

Πρίν προχωρήσουμε θά αναφέρουμε ότι οί πλείστοι Έλληνες δέν έχουν Ιδέα τί έγινε στόν Εμφύλιον Πόλεμον τού 1940 καί εντεύθεν…. Ούτε τί έγινε στήν Μικρασσιατική Καταστροφή…. Οί αναφορές γιά αυτά τά δύο έπη, κυρίως τό πρώτον είναι υπερεπιφανειακώς επιγραμματικές, χαλαρές, υπαινιγατικές, μέ ωραιολογία τής κακίας όπου έγινε, μέ υπεκφυγές καί αποκρύψεις οπού σύν τώ χρόνω χάνονται επειδή κανείς δέν τίς έγραψε καί κανείς δέν θά τίς γράψει…. διότι Υπεραηδιάζει μόνον καί μόνον νά τίς ακούσει…. Καί δέν θέλει νά ξύνει πληγές, αλλά όμως… ό,τι δέν διδάσκεται γιά Παραδειγματισμόν είναι Καταδικασμένον νά Επαναληφθεί…. Μ’ αυτόν απαντάω σ’ όσους φίλους λένε ότι δέν πρέπει νά λέγω αυτόν καί εκείνον…. καί τούς είπα ότι ενώ αυτοί νομίζουν ότι οί Έλληνες ενώνονται μία καινούργια «Αριστέρα» αναδύεται αυτή τού Παγανισμού καί μία καινούργια «Δεξιά» αυτή τού «Χριστιανισμού» ή Χριστιανισμού, άν θέλετε αντιστρέψετε τούς όρους γιά τόν καθένα σέ «Δεξία» καί «Αριστέρα», τό ίδιο είναι….

Βλέπω δηλαδή τά ζωώδη Διχασμικά Γονίδια νά αναδύονται επί οιασδήποτε αφορμής καί εφαρμόζουν τήν Τακτική: «αφορμή βοήθα μέ». Σκοπός μού δέν είναι νά φέρω Διχασμό αλλά Ενότητα μέσω τής αυτογνωσίας καί τής αυτογνωσίας τού τί Υποστηρίζει ό καθένας καί τί έγινε ή γίνεται καί όχι τί νομίζει ότι έγινε ή γίνεται….

Λοιπόν, αρχίζουμε μέ αυτόν, πολλοί νομίζουν ότι οί Αρχαίοι Έλληνες ήταν Έναν Διηνηκές Ενιαίον Αγαπημένον Σύνολον, έ λοιπόν, όχι, δέν ήσαν τέτοιοι, τό λέγει η Ιστορία τούς… καί αυτά δέν τά γράφω γι’ αυτούς οπού έχουν εντριβήσει σέ πηγές καί τό γνωρίζουν αλλά γιά εκείνους που δέν τά γνωρίζουν, δέν κατανοούν ή στρουθοκαμηλίζουν…. Καί επαναλαμβάνω, πρίν αρχίσουν νά λένε κάποιοι γιά τό Βυζάντιο που ήταν ούνα φάτσα ούνα ράτσα ούνα γονιοδομή ήτοι γενετήσιοι κληρονόμοι τών π.Χ. Ελλήνων, καί εκεί τά ίδια έκαναν…. Ενώ καί στήν Αρχαιότητα καί στό Βυζάντιο υπήρχαν αγαθοί ανθρώποι…. Όπως πάντοτε καί πάντοτε καί Μελλοντοπάντοτε!….

Δύο πηγές. Ό Αχιλλεύς σκοτώνει απόγονον τού Απόλλων παρά τίς εντολές τής μητέρας τού Θέτιδος, γυιό ή εγγονό κατ’ άλλους τόν Τένη ός επήρε η κατεχόμενη Τένεδος τό όνομα τού:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82#%CE%A4%CE%BF_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%AC%CF%86%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CE%BF

http://elhalflashbacks.blogspot.com/2017/04/i-zoi-toy-achillea-prin-kai-kata-tin-diarkeia-you-polemou-tis-troias.html

Θά βάζω μία πηγή, ψάξετε τό καί αλλού. Π.χ. αλλού θά λέγει ότι δέν πήγε τυχαία στούς Κικόνες ό Οδυσσέας, αλλά σκοπίμως γιά νά τούς σφάξει καί λεηλατήσει καί αρπάξει τίς γυναίκες τούς. Δηλαδή όπως έκαναν οί Τούρκοι εξ’ αμνημονεύτων χρόνων, όπως έκαμαν στήν Κύπρο τό 1974. Καί όταν λέμε ότι είμαστε ίδιας Εθνότητος μέ τούς Τούρκους φαίνεται από τίς τακτικές τούς καί συνάμα τό παιδομάζωμα αλλά καί από τήν αρχή τούς οί οποίοι δέν ήταν Μόγγολοι (άλλο θέμα αυτό άλλη φορά)… Απλά δέστε αποδείξεις γιά νά μήν φαντασιοποιείτε τά πάντα μέ βάση τό συναίσθημα σάς, όπως κάνουν καί Τούρκοι, καί Ιταλοί, καί Μουσουλμάνοι καί Χριστιανοί καί οποιοιδήποτε άλλοι…. Ό Οδυσσέας σφάζει όπως ένας Τούρκος καί όπως ένας Εβραίος ή Ενετός, καμμία μά καμμία διαφορά…. Μελετήστε κι’ άλλες σελίδες… Έπεται συνέχεια….

users.sch.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (26)

 1. ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 07/14/2020 @ 11:57 ΜΜ

  Πονάει που οι παπάδες πρόδωσαν και κατέσφαξαν την Ελλάδα και το κάνουν ακόμα και σήμερα αντί να ζητήσουν συγνώμη πείτε τους αν θέλουν να σώσουν αυτό τον τόπο να παραδεχθούν τα λάθη τους και να προχωρήσουμε ενωμένοι γιατί έρχονται τραγωδίες ο λαός των Ελλήνων πέρασε δια πυρός και σιδήρου θα τους συχωρέσει δεν είναι τυχαίο που υπάρχει 18000 χρόνια ( Δευκαλίων Δαρδάνου Ωγύγου ) Σας ικετεύω κάντε το πριν είναι αργά

  • ΠάνοςΓέριμου 07/15/2020 @ 12:37 ΠΜ

   Εύγε, κατάλαβες τό νόημα, ουδέν άλλον σχόλιον!

  • ο τρελός του χωριού 07/15/2020 @ 11:06 ΠΜ

   Βλέπουμε πως η χριστιανική (κατ”όνομα μόνον) εκκλησία της Ελλάδος ,φροντίζει τόσο τους Έλληνες ,όσο και την Ελλάδα! Οι κοιλαράδες αρχισιωνιστές μεγαλόσχημοι παπάρες το μόνο που κάνουν είναι αυτό ακριβώς! Να τρέφουν κοιλιές!Και πάλι όμως να μην μπερδεύουμε την πίστη με αυτά τα σκατά!

 2. Κωνσταντίνος 07/15/2020 @ 12:01 ΠΜ

  Ο Έλληνας ζει στο παραμύθι του και δεν θέλει να ξυπνήσει.

  Ο μέγιστος των Ελλήνων μέγας Αλέξανδρος έσφαξε τους Θηβαίους. Τα ξεχνάμε γιατί μας βολεύουν αυτά. Οι Αθηναίοι έσφαζαν Σπαρτιάτες και το αντίθετο. Οι κουμουνιστες πιο πρόσφατα έσφαζαν όσους δεν αρνιόταν τη πίστη τους και την ελλαδα. Παραδείγματα πολλά.

  Ο νεοέλληνας δεν βάζει μυαλό θα σφάξει τον διπλανό του αν είναι υποστηρικτής άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας ή άλλης κομματικής παράταξης ή αν έχει οικονομικές διαφορές. Έχει γεμίσει η Ελλάδα εφιάλτες.

  Βέβαια στο μόνο που διαφωνώ είναι η περι ομοιότητας με τους Τούρκους. Από την αρχαιότητα είτε ονομαζόταν Πέρσες , είτε Οθωμανοί , είτε Τούρκοι είναι πάντα οι εχθροί μας. Από τη θρησκεία μέχρι και στο τρόπο σκέψης είμαστε η νύχτα με τη μέρα. Η οποιαδήποτε ομοιότητα οφείλεται στο μπασταρδεμα των λαών εξαιτίας της τουρκικής κατοχής.

  • ΠάνοςΓέριμου 07/15/2020 @ 12:40 ΠΜ

   Εύγε Κωνσταντίνε, κάνε έναν άρθρον ή όποιος προλάβει χαχαχα…. Δέν λέω ότι θεωρώ τούς Τούρκους τό αντίθετον απ’ ό,τι εσύ…. Λέω π.χ. ότι υπάρχει γραφή που λέγει ότι ό Έλληνας Περσέας ήταν ό γενάρχης τών Περσών, τροφή διά περισυλλογή. Άμα αλλάξει κάποιος καί γίνει άσπονδος εχθρός έγινε, δέν αμφισβητείται, αλλά άμα γνωρίζουμε τήν καταγωγή τού τό λέμε. Αυτό γίνεται καί μεταξύ συγγενών, λένε π.χ. ό τάδε μαλάκας είναι καί συγγενής μάς καί νά πώς μάς συμπεριφέρεται, αλλά δέν αρνούμαστε τήν συγγένεια επειδή είναι δεδομένη, καί αυτόν διδάσκει….

   • Οι Πέρσες είναι οι Ιρανοί και καμιά σχέση δεν έχουν με Τούρκους και Οθωμανούς. Επίσης ο Μεγ. Αλέξανδρος έκανε ότι έκανε στη Θήβα και στα υπόλοιπα ελληνικά μέρη για να φυλάξει τα νώτα του, από ενδεχόμενη προδοσία. Υπήρχε ο φόβος κάποια Πόλη-Κράτος να χρηματιστεί από τους Πέρσες και έτσι, ενώ θα βρισκόταν με το στρατό του στη Μ. Ασία, να βρεθεί εκτεθειμένος από πίσω. Δεν μπορούμε να σχολιάζουμε με τα δεδομένα και τα μυαλά του σήμερα εκείνες τις εποχές, ζούσαν σε διαφορετική κοινωνία, η έννοια της χώρας δεν υπήρχε και είχαν μια κοσμοθεωρια που δεν μπορούμε εμείς σήμερα εύκολα να κατανοήσουμε.

  • Απόλλων Έρως 07/15/2020 @ 11:22 ΠΜ

   Ολοι ειμαστε μπασταρδοι. Καλα τα λεει ο Μπαρουφακης αναφορικα και με τα συμπερασματα της επιστημης καθοτι οταν μιλανε μαλιστα καποιοι εθνοπαρανοικοι για “μπασταρδεμα” λογικα εξαγεται το απολυτο συμπερασμα αναφορικα με την πραγματικοτητα καθοτι δεν υπηρξε ποτε και δεν υπαρχει ασφαλως αυτο το πραγμα που λεγεται “φυλετικη καθαροτητα”.
   ,
   Επισης συμφωνα με την λογικη του “Ελληνορθοδοξου” αρχαιοκαπηλου που γεννησε τους “Ελληνοκεντρικους” αρχαιοκαπηλους και τωρα ψαχνει το λαθος ο γιος του Αλεξανδρου ηταν ενας μπασταρδος, καθοτι η μητερα του ηταν ασιατισα. Ασφαλως το γεγονος οτι και ο Αλεξανδρος δηλωσε και Περσης και αρα μπασταρδος δεν εχει καμια σημασια καθοτι αλλωστε η ιστορια του ανηκει στους Ελληναρες εθνικιστες που ζαλιζουν τους ορχεις στο συμπαν.

   • Κωνσταντίνος 07/15/2020 @ 2:03 ΜΜ

    Να το και το μασωνακη. Κάνε καμία θυσία εσύ στον Απόλλωνα και περίμενε το θεό Ήλιο.

    Δεν διαβάζω καν τι λες πλέον.

    • Απόλλων Έρως 07/15/2020 @ 3:09 ΜΜ

     Ναι ειμαι μασονακος αν και δεν εχω μπει ποτε μου μεσα σε στοα οπως και οι Απολλωνιοι που διδασκαν για τον θεο Ηλιο και ο Αλεξανδρος κλπ. Η βλακεια σας πλεον εχει ξεπεραει τα συμπαντικα ορια.

     • Κωνσταντίνος 07/15/2020 @ 3:49 ΜΜ

      Μη τα λες απότομα αυτά γιατί θα σηκωθεί ο Αλέξανδρος από το τάφο και θα σε κυνηγάει. Αλλα από τη μια σκεφτομαι με ταυτα που λες αν τον καταφέρεις και τον σηκώσεις θα δουν οι ψευτο-μακεδωνες τι θα πει Μακεδόνας.

 3. Ιωάννης 07/15/2020 @ 1:03 ΠΜ

  Ποιά η σκοπιμότητα του άρθρου αυτού; Ειδικά στις ημέρες που ζούμε αντι να ανεβαίνουν άρθρα που θα ενώσουν επομένως και θα ενδυναμωσουν τον Ελληνικό λαο εσείς δημοσιεύεται άρθρα που διχάζουν, αποδυναμώνουν, γεμιζουν με μίσος τον εναν Έλληνα απέναντι στον αλλον για να αποδείξετε τι άραγε; Επικεντρωθείτε στα θετικά της ένδοξης φυλής μας, στα μοναδικά της παγκοσμίως επιτεύγματα στον τομέα του ανθρώπινου Πολιτισμού και αφήστε στην άκρη κάποιες μελανές σελίδες που κάθε έθνος στον πλανήτη έχει να παρουσιάσει.

 4. τι κακοι που ειναι οι ελληνες…
  αρα παμε με τους τουρκους, τους ισλαμιστες και τουρκαλμπανους…

 5. το πραγματικο χαρακτηριστικο 07/15/2020 @ 4:32 ΠΜ

  ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΔΡΕΊΑ ..ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΛΈΣ ΦΥΛΈΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΑΝΔΡΕΊΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥΣ ..
  ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΌ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΧΌΝΟΙΑ ..ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΌΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ..ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ……ΔΙΟΤΙ Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ
  ΖΗΛΟΦΘΟΝΟΣ ΕΚ ΓΕΝΝΗΣΙΜΙΟΎ ΤΟΥ ..ΑΡΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΈΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΌΝΟΥΣ ΜΑΣ

 6. το πραγματικο χαρακτηριστικο 07/15/2020 @ 4:33 ΠΜ

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΔΡΕΊΑ ..ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΛΈΣ ΦΥΛΈΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΑΝΔΡΕΊΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥΣ ..
  ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΌ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΧΌΝΟΙΑ ..ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΌΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ..ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ……ΔΙΟΤΙ Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ
  ΖΗΛΟΦΘΟΝΟΣ ΕΚ ΓΕΝΝΗΣΙΜΙΟΎ ΤΟΥ ..ΑΡΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΈΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΌΝΟΥΣ ΜΑΣ

 7. ο τρελός του χωριού 07/15/2020 @ 10:54 ΠΜ

  Οι Έλληνες όντως είμαστε λαός ικανός για τα κρείττονα μα και τα φαύλα! Και ναι μπορεί οι Έλληνες να έχουμε σκοτώσει πολλές φορές Έλληνες και στο απώτερο παρελθόν μα και στο πρόσφατο , αλλά οι Εβραίοι σου με τον φιδοθεό τους, που με τόσο πάθος διαφημίζεις έχουν διαλύσει την ανθρωπότητα! Σταμάτα να ασχολείσαι με την ιστορία των Ελλήνων και ψάξε λίγο βαθύτερα αυτούς και αυτά που υποστηρίζεις! Γράφεις, γράφεις και μα΄το Θεό δεν ξέρω τι επιδιώκεις! Ποιον αλήθεια άνθρωπε μου θέλεις να πείσεις? Πίστευε ότι σου κάνει κέφι τελικά, αλλά μην περνιέσαι για πιο Χριστιανός ή καλύτερος από οποιονδήποτε! Και ναι ! Είτε σου αρέσει, είτε όχι , είμαστε πολύ διαφορετικοί και πολύ καλύτεροι από τα ανθρωποσκουπίδια που έχεις για παράδειγμα! Ακόμα και μέσα στην απόλυτη παρακμή μας, είμαστε καλύτεροι ή τουλάχιστον δεν έχουμε χάσει τελείως την ανθρωπιά μας , παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των φίλων σου! Απάλλαξε κι εμάς και τα κατοχικά από αυτές τις ανοησίες!

 8. Απόλλων Έρως 07/15/2020 @ 10:58 ΠΜ

  “Κάποιοι νομίζουν ότι στήν Αρχαία Ελλάδα ήταν όλα μέλι γάλα, καλά καί άγια…. Ίχνος ιστόρευσης καί δή κατανόησης τής ιστόρευσης νά είχαν θά καταλάβαιναν ότι εκεί στό μακρυνόν παρελθόν γινόταν σφαγή, χαλασμός, βαρβαρότητα, ανηθικότητα άνευ περιορισμών, ΟΧΙ απ’ όλους αλλά από πολλούς όπως σέ κάθε περίοδον, κάθε εποχή, κάθε Ιστορία Περιοχής, Έθνους, Φυλής, Χώρου καί Τόπου τής Γής….

  Καί επειδή σκοπός μάς είναι η άνευ παρατάξεως Έρευνα, δέν μπορούμε νά είμαστε Μεροληπτικοί…. Μέ ψευδοεντυπώσεις, ψευδοδικαιολογίες, ψευδοφαντασιώσεις καί ψευδοωραιοποιήσεις…..”

  Σε αυτο συμφωνω και με αυτο βασικα διαφωνουν μονον ηλιθιοι που εχουν υποστει πλυση εγκεφαλου.


  Απο εκει και μετα:

  Οι Τρωες δεν ηταν Ελληνες.

  Ο σφαγιασμος των Ελληνων απο τους Ρωμαιους Βυζαντινους δεν ηταν εμφυλιος καθοτι οι Βυζαντινοι δεν ειχαν Ελληνικη συνειδηση και απαγορευοταν μαλιστα να εχουν και η εθνικοτητα οριζεται απο την συνειδηση και απο τιποτα αλλο καθοτι τα παραμυθια περι “φυλετικης καθαροτητας” και Ελληνας ηταν και ειναι αυτος που αυτοπροσδιοριζεται ως Ελληνας ανεξαρτητως της καταγωγης και του θρησκευματος του και ακομα και της γλωσσας του.

  Αριστεροι και δεξιοι και τα @@ του συμπαντος κουνιουνται. Συμφωνα με το πως προσδιοριζουμε σημερα την πραγματικοτητα ο Ιησους ηταν ενας αριστερος επαναστατης της εποχης του πο πηγε κοντρα στο Ιουδαικο και Ρωμαικο κατεστημενο και εγινε η ασπιδα του φτωχου και του αδυναμου ανεξαρτητα ασφαλως απο την φυλη.

  Οι “Ελληνρθοδοξοι” και οι οποιοιδηποτε παιρνουν το μερος καποιας ομαδας μεσα στα πλαισια αυτης της ακραιας πολωσης που ειναι αποκληστικη ευθυνη της ακροδεξιας ειναι μεροληπτικοι εξ ορισμου.

  • Απόλλων Έρως 07/15/2020 @ 11:11 ΠΜ

   .*αποκλειστικη

   • ο τρελός του χωριού 07/16/2020 @ 8:15 ΠΜ

    Οι Τρώες ήταν Έλληνες! Και μάλιστα πολλοί εξ αυτών μετά την καταστροφή της Τρίας έφυγαν στην Ιταλία και έγιναν οι μεγαλύτεροι γενίτσαροι!

 9. ο τρελός του χωριού 07/15/2020 @ 10:59 ΠΜ

  Επίσης κάνε μας την χάρη, ή μάθε να χειρίζεσαι καλώς την Ελληνική ή γράφε πιο απλά! Γράφε όπως μπορείς και όχι όπως θα ήθελες να μπορείς!

 10. Απόλλων Έρως 07/15/2020 @ 11:28 ΠΜ

  Ειμαστε ολοι μπασταρδοι συμφωνα με την “λογικη” (που δεν ειχε ποτε) της ακροδεξιας των Ελληνορθοδοξων που γεννησαν τους Ελληνοκεντρικους και προσπαθουν εμμεσα και αμεσα να καταλογισουν το δικο τους φαιδρο δημιουργημα σε καποιον Διαβαολο και αυτο ασφαλως οδηγει στο ασφαλες συμπερασμα οτι αυτοι και ο “θεος” τους ειναι Διαβολος καθοτι αυτοι αρχικα δημιουργησαν αυτην την τραγελαφικη κατασταση που στο τελος της ημερας οδηγει στο συμπερασμα οτι αυτος που εκανε αρχικα το πρωτο μεγαλο μπασταρδεμα της περιουσιας Ελληνικης φυλης ηταν ο Εβραιος Ιησους και οι Ιουδαιοι ακολουθοι του και ας μην αναφερθω παλι στους “αψυχους” δουλους τους προγονους μας που ηταν η πλειοψηφια του τοτε πληθυσμου και την φυλετικη μιξη που προφανως προεκυψε μεσα στα πλαισια του Βυζαντιου.

  Ειναι ξεκαθαρο περαν πασης αμφιβολιας. ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΑΤΑΡΔΟΙ συμφωνα με τα λεγομενα της μιας και μοναδικης αιρετικης αληθειας της “Ελληνορθοδοξιας” και οχι μονο γιατι το λεει ο Βρουφακης.

 11. Θα συμφωνήσω με το άρθρο και τον αρθρογράφο, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά ή μπορούν να γίνουν γνωστά από όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται να μάθει Ιστορία. Δυστυχώς ο ΝεοΈλληνας έχει την τάση να κρατάει αυτό που τον βολεύει και τα άλλα να προσπαθεί να τα αποβάλλει. Η Ιστορία της Ελλάδας και δεν θα μιλήσω για την Αρχαία, αλλά για τη σύγχρονη από το 1821 μέχρι και σήμερα που είναι γραμμένη με 4 εμφύλιους πολέμους μεταξύ άλλων. Πάντα μιλάμε για την και καλά ενότητα των Ελλήνων, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα ήταν και είναι αντίθετη. Ας δούμε την επανάσταση του 1821 την ενότητα που είχαμε σαν λάος. Σκοτωνόμασταν μεταξύ μας 2 χρόνια (1823-1825), μέχρι που φτάσαμε στο 1946 και ο αδερφός σκότωνε τον αδερφό! Δυστυχώς σαν λαός τα άσχημα που έχουμε τα παραγκωνίζουμε και δεν κοιτάμε να τα διορθώσουμε ώστε να μην επαναληφθεί η ιστορία και λένε πως όποιος δεν μάθει από την ιστορία τότε αυτή θα σε εκδικηθεί!
  Γενικώς μπορεί σαν λαός να είμαστε καλοί, όμως είμαστε και αδερφοκτόνοι. Το μίσος, η ζήλια, ο φθόνος για την καταστροφή του γείτονα είναι βαθιά ριζωμένο στο dna μας όσο και να μην θέλουμε να το δεχτούμε.
  Με τον συνσχολιαστή Ιωάννη διαφωνώ ότι το άρθρο διχάζει. Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Για εμένα τέτοια άρθρα είναι σημαντικά ώστε να μαθαίνουν όσοι δεν γνωρίζουν και να κοιτάνε να αλλάξουν προς το καλύτερο και πιστεύω ότι αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως έθνος, μόνο μια αλλαγή θα μας σώσει και όχι με το να καπηλευόμαστε τα τις δάφνες των προγόνων μας και να επαναπαυόμαστε σε προφητείες, τάματα και στην δήθεν μεγαλοσύνη της ξεζουμισμένης Ελλάδας.

 12. Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΔΟΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙ Δ-Ι-Ε-Θ-Ν-Ι-Σ-Τ-Ι-Κ-Ο-Σ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΚΟΥΚΙΑ ΤΟΥ, ΔΛΔ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΥΞΗΣΕΙ, ΠΟΛΕΜΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΟΧΛΕΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΜΟΠΑΤΡΙΔΟΥΣ ΤΟΥ.
  ΟΠΩς ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΑΝ ΟΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ
  ΥΓ
  ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΑΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ.
  ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ Η ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΥ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΡΕΕΙ ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗ.
  ΑΠΛΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΚΘΕΤΕΤΕ. ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ.
  ΑΠΟΡΩ ΜΕ ΤΟΝ STRANGER, ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΚΥΡΗΓΜΑ ΜΙΣΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

 13. H ιστορια επαναλαμβανεται.
  Οι δογματικοι, πιστοι στα κελευσματα του δογματος, ενω οι εχθροι ειναι προ των πυλων, αυτοι αντι να ομονοησουν, προσπαθουν να πληξουν, ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕ ΑΝΙΕΡΑ ΜΕΣΑ, τους ομοφυλλους τους.
  Οπως και στην ΑΛΩΣΗ, οπου ο Κωνσταντινος ο Παλαιολογος πολεμουσε στα τειχη τους ΤΟΥΡΚΟΥς και ο Γενναδιος Σχολαριος, ΤΟΙΧΟΚΟΛΟΥΣΕ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ.
  ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ “ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ” ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ.
  ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΤΕ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΩΡΑ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΑΝΤΑ

 14. Απόλλων Έρως 07/15/2020 @ 3:56 ΜΜ

  Ρε ηλιθε εσυ βριζεις τον Ηλιο και τον γιο τον μπασταρδο τον Ασιατη. Κανε καμια προσευχη στον Εβραιο θεο σου και ασε τον Αλεξανδρο τον Βαρβαρο Μακεδονα και ειναι μετρημενα τα δευτερολαπτα της εθνοπαρανοιας που σπειρατε που εχετε και το ΘΡΑΣΟΣ να επικαλειστε τον Αλεξανδρο καθως βριζετε τον Ηλιο.

 15. Απόλλων Έρως 07/15/2020 @ 4:07 ΜΜ

  Δεν προκειται ασφαλως να κατσω να σε εξηγησω αναφορικα με τον Αλεξανδρο και τους Βρβαρους Μακεδονες καθως ειναι ξεκαθαρο συμφωνα με τα λεγομενα σας οτι ειναι μπασταρδος και αυτος οπως ο Ασιατης γιος του οπως και εσεις αλλωστε.

  Δεν υπαρχει κατι να συζητησουμε καθοτι μαλιστα προπαθειτε να αφαιρεσετε το δικαιωμα και του Λογου καθως μαλιστα προσπαθειτε να δολοφονηστε την Εννοια και το δικαιωμα του αυτοπροσδιορισμου συμφωνα με τις εντολες του σκοτους που σας εξουσιαζει και για αυτο δεν εχετε δικαιωμα να λεγεστε ανθρωποι και μια χαρα ανθρωποι και οι Βορειο Μακεδονες και πιεστε και λιγο ξυδακι και αρκετα εχει τραβηξει η εθνοπαρανοια σας.

  Τωρα ειναι η ωρα της πληρωμης και δεν προκειται ολοι οσοι οι εθνοπαρανοικοι εθνοκαπηλοι αρχαιοκαπηλοι θεοκαπηλοι να βρειτε τρυπα να κρυψετε την απυθμενη και ασυγκριτη βρωμια που προσπαθειτε να την καταλογισετε και σε καποιον Χριστο και σε καποιον Αλεξανδρο τον οποιον μαλιστα βριζετε με καθε τροπο και οχι μονο μεσα απο την ψυχωση σας εναντια στον αρχετυπο Ηλιο καθοτι ολοκληρη σας η υπαρξη αποτελει την υψιστη προσβολη για την μνημη του.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh