in

Χα χαΧα χα LikeLike ουαουουαου ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Ποίοι έν τέλει χάλασαν τούς Αρχαίους Ελληνικούς Ναούς καί τ’ Αγάλματα; Γιά νά τελειώνουμε Όλοι! Από κάθε παράταξη!….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

 

Ποίοι έν τέλει χάλασαν τούς Αρχαίους Ελληνικούς Ναούς καί τ’ Αγάλματα; Γιά νά τελειώνουμε Όλοι! Από κάθε παράταξη!….

Οί Παγανιστές, άθεοι, Αντίχριστοι, πολλοί Χριστιανοί υποστηρίζουν ότι τούς αρχαίους ναούς καί τ’ αγάλματα τά χάλασαν οί Χριστιανοί ή έστω μόνον Χριστιανοί!…. Αληθεύει;…..

Αυτή είναι μία απάντηση οπού έδωσα σέ μία συνζήτηση πρίν κάν κάποιος θίξει τό θέμα διότι πρόβλεψα ότι ίσως πήγαινε πρός τά εκεί: «…..Όσον άν απαντήσει κάποιος ότι οί Χριστιανοί χάλασαν αρχαίους ναούς, οί ίδιοι οπού άλλαξαν θρησκεία τίς χάλασαν, επίσης πολλοί ναοί ήσαν ήδη χαλασμένοι από πρίν από ξένες επιδρομές καί από Έλληνες πολυθεϊστές οπού κατακτούσαν άλλες ελληνικές πόλεις πόλεις καί αφού γενοκτονούσαν τούς Συνέλληνες τούς χαλούσαν καί τούς ναούς τούς, θά φέρω μόνον έναν παράδειγμα όταν ό Αχιλλέας κατέβηκε είς τήν Τροία τό πρώτον πράγμα όπου έκανε ήταν νά χαλάσει τόν ναόν τού Απόλλων, δέν θά φέρω ακόμη 500 παραδείγματα δέν χρειάζεται είναι περιττόν…. Ό νοών νοείτο! Επίσης είς τόν τρωικόν πόλεμον οί θεοί ήσαν χωρισμένοι σέ μέν καί δέ στρατόπεδα που σημαίνει δέν υπάρχει ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ άρα τέ όχι ΆΚΤΙΣΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, τέτοια έκαναν οί θεοί σέ όλες τίς εμφύλιες διαμάχες μεταξύ Ελλήνων…. Οί μασσώνοι μάς ξυλώνουν κρυφά καί φανερά μάς υποστηρίζουν γνωστόν κόλπον παγαποτιάς καί αίσχους…. Εσείς είστε απ’ αυτούς καί δέν σ’ αρέσει νά τά λέμε…»….

Εννοείται ότι υπάρχουν καί περιπτώσεις όπου δέν γνωρίζω, δέν ανάγνωσα, διότι η Ιστορία μάς είναι ατελεύτητη….

Ξένοι βόρρειοι επιδρομείς από τήν Ευρώπη χάλασαν πολλά αρχαία κτήρια, όπως είς τήν Μαντινεία Πελοποννήσου…. Γότθοι, Βισιγότθοι, Βάνδαλοι, Γαλάτες καί άλλοι χάλασαν επίσης πολλά αρχαία μνημεία καί όλοι αυτοί δέν ήσαν Χριστιανοί, αλλά έχουν χρεωθούν από κάποιους είς τούς Χριστιανούς…..

Ό Πύρρος ό  Έλληνας Πόντιος κατέσφαξε τούς κατοίκους τής Δήλου καί κατέστρεψαν τά εκεί μνημεία…. Μεταξύ αυτών υπήρχαν ελληνικοί ναοί καί αναθήματα, αιγυπτιακοί ναοί καί αναθήματα, εβραιοσυναγωγές…. Επιτέθηκε σέ όλα….

Οί τότε ανθρώποι καί στρατηγοί δέν έβλεπαν τά αγάλματα, τά μνημεία, τίς πόλεις μέ τήν πολύτιμη αξία οπού τά βλέπουμε ώς αρχαιολογικούς θησαυρούς όπως τούδε…. Όταν ό Βάνγκ Κόνγκ ζωγράφιζε οί πίνακες τού είς τά όμματα τών άλλων άξιζαν μηδέν από μηδέν = μηδέν είς τό πιλήκον…. Αυτά διά νά μήν κρίνουμε αναχρονιστικώς αλλά μέ βάσει τήν ψυχολογική, κοινωνική, βιωτική, θρησκευτική αντίληψη τής έκαστης τότε δεκαετίας, όχι εκατονταετίας…. Εδώ τώρα αλλάζουμε κάθε πενταετία σέ πεποιθήσεις καί νομίζετε ότι δέν ίσχυε αυτόν έκτοτες;…..

Ό στρατηγός τής Αθήνας Αλκιβιάδης κατηγορήθηκε ότι κατάστρεφε αρχαία ελληνικά αγάλματα είς τήν Αττική…. καί ότι είχε λάβει εντολήν κατά υποψίες από τόν Σωκράτη…. τού οποίου Μαθηταί μεταξύ άλλων πολλών ήταν ό Πλάτωνας καί ό Αριστοτέλης…..

Είς τό αρχαίον Κούρειον Λεμεσσού οπού λατρεύετο ό Απόλλων Υλάτης = Θεραπευτής (αυτόν σήμαινε) εξού καί Χ+υλάτης = Χυλάτης = Heller αγγλιστί….., όποτε είχαν έλλειψη από ασβέστη ένεκα τινής ανάγκης έλοιωναν τά αγάλματα όπως τώρα τά χρησιμοποιημένα κεριά τής Εκκλησίας…. Ιδίοις όμμασι αντίκρυσα τά εκεί ασβεστοποιία μέ τίς έν λόγω έγγραφες επεξηγηματικές αναφορές σέ πινακίδες….

Ό καθένας έκανε αγάλματα θεών, ηρώων, ιδιωτών καί ήταν έναν δάσος από αγάλματα η κάθε πόλη τής Ελλάδος…. Αυτά τά είδωλα ούτε βλέπουν ούτε ακούουν κατά τίς εκκλησιαστικές Γραφές….

Ό Περικλής διά νά χρηματοδοτήσει οπλουργούς καί άλλους τεχνίτες όταν οί Σπαρτιάτες ζηλοφθόνησαν τό άγλαμα τής Αθηνάς εντός Παρθενώνος, αναγκάστηκε νά λοιώσει τό άγαλμα καί νά λάβει τόν χρυσόν διά νά πληρώσει τούς τεχνίτες καί άλλους…. Ό Πλάτωνας θεωρούσε τό άγαλμα τής Αθηνά καί τόν διάκοσμον όλον μέ χρώματα αηδιαστικόν καί αποκρουστικόν αντίκρυσμα….

Πέρι έκαστου έν λόγω θέματος αναγνώστε 20 βιβλία διά νά διασταυρώσετε τίς πληροφορίες καί όχι μόνον από τό διαδίκτυον καί τότε θά σχηματίσετε ενδελεχή κάπως έστω ολοκληρωμένη άποψη…..

Όταν μία ελληνική πόλη κατακτείτο από άλλη ελληνική πόλη όχι μόνον καταστρέφωνταν ναοί καί αγάλματα αλλά επίσης θανατώνονταν ιερείς σέ πολλές περιπτώσεις…. Ό λόγος οπού γίνονταν αυτά είναι επειδή οί εκστρατείς άμεσα ή έμμεσα ήταν Πολιτικοί καί τίποτε άλλον καί είχαν ήδη υποβάλει καί υπνωτίσει τούς ακόλουθους τούς εκείνους οί οποίοι κανέναν ουσιαστικόν χρηματικόν καί δοξαστικόν κέρδος δέν είχαν, απά γινόντουσαν φονιάδες καί πολλοί έχαναν τίς ζωές τούς. Όπως τώρα έναν πράμα νά πούμε, μέ διαφορετικές ή όμοιες μορφές…., αλλάζει ό Μανωλιός καί φοράει τά ρούχα τού μέ εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους αλλιώς….

Τό γεγονός ότι Έλληνες σκότωναν τούς Συνέλληνες τούς σέ γειτονικές ή πάρα πέρα πόλεις (χωριά) καί χαλούσαν τούς ναούς τών θεών οπού είχαν αφιερωμένους είς τήν πόλη τούς σημαίνει τά εξής: α) πλήρης παραφροσύνη καί δαιμονισμός ωραιοαυτοματαιοδοξίας β) δέν πίστευαν σ’ αυτούς τούς θεούς καί προσποιούντο σέ όσους πίστευαν ότι ήσαν πιστοί ενώ ήσαν άθεοι καί άπιστοι καί συνάμα δόλιοι καί ύπουλοι παραδόπιστοι καί ματαιοδοξόπιστοι γ) πίστευαν ή έκαναν αυθυποβολή ότι πίστευαν ότι οί πιστοί π.χ. τού Απόλλων είς τήν άλλη πόλη ήσαν αιρετικοί, όπως έκαμαν οί Παπικοί έναντι τών Ορθοδόξων δ) ήταν αλλόθρησκοι αλλά υποτίθεται δέν υπήρχαν; ε) ήσαν δηλωμένοι εχθροί τών Ελλήνων καί ίσως δέν ήταν Έλληνες ζ) ήταν δηλωμένοι άθεοι συμφεροντολόγοι η) τό ανάμεικτον αυτών πέραν τής μίας περίπτωσης…

Αυτόν αποδεικνύει ότι καί ν’ αλλάξουμε θρησκεία ώς Έλληνες καί νά γίνουμε ώς συντριπτική πλειοψηφία Παγανισταί, Άθεοι, Βουδισταί, Μωαμεθανοί, Ζωροάστραι, Μανιχαϊσταί καί ο,τιδήποτε άλλον αρέσει καί υποστηρίζει ό καθένας καί συνδοιασμόν τινών αυτών, απλά θ’ αλλάξει ό Μανωλιός καί θά φορέσει τά ρούχα τού μέ κάποιον απ’ αυτούς τούς τρόπους αλλιώς….. Δέν αλλάζουν τά Γονίδια εάν δέν αλλάξει η Ηθική…. Τό είπε Ό Χριστός ότι πρέπει ν’ αλλάξει η καρδία διά ν’ αλλάξεις, ή δέ μή απλά άλλαξεις όνομα Θρησκείας…. Πέραν τούτου, όσοι Χριστιανοί τό γνωρίζουν, γνωρίζουν επίσης ότι Ό Χριστιανός πρέπει ν’ αλλάξει καί ότι Ό Χριστός είναι ό Άκτιστος Τριαδικός Θεός εντός σαρκίου, δικαίωμα τούς…. Όμως επαναλαμβάνω ό Χριστιανισμός λέγει ότι δέν σώζεσαι επειδή βαπτίσθηκες Χριστιανός αλλά επειδή ακολουθείς τίς Εντολές Τού Τριαδικού Θεού…. Τό βάπτισμα είναι μόνον διά τό προπατωρικόν αμάρτημαν, άλλη υπόθεση κουβαλητής αμαρτίας αυτόν, διότι δέν κληρονομούνται μόνον τά γονίδια αλλά καί οί αμαρτίες αίτινες είναι καταγεγραμμένες είς τά αχασικά αρχεία γονιδίων καί πνεύματος….

Σέ 2,000 έτη αναχρονιστικώς κάποιος σοφιστής θά λέγει ότι Χριστιανοί χαλούσαν χριστιανικούς ναούς όπως οί Αρχαίοι Έλληνες αρχαιοελληνικούς ναούς….. Όταν θά μάθει ότι είς τούς Βαλκανικούς Πολέμους οί Βούλγαροι έκαιγαν ελληνικές χριστιανικές εκκλησίες, καί δή εάν σέ 2,000 έτη δέν υπάρχει ανάμνηση βάσει τών τότε στοιχείων ότι υπήρχαν Βούλγαροι, αλλά μόνον Χριστιανοί καί Έλληνες. Σάς έδωσα έναν υποθετικόν στοιχείον διότι αυτόν υπήρξε είς τό παρελθόν, καθότι κάποτε αυτοί οπού ονομάζουμε Βούλγαρους ήσαν Έλληνες καί σμείκτηκαν μέ αυτούς οπού καλούμε Σλαύους = Σκλάβους = Slaves…. Όπως καί αυτοί οπού ονομάζουμε Τούρκους είναι ελληνικής καταγωγής έξ’ αρχής καί ύστερα έκαναν καί παιδομαζώματα από άλλους Έλληνες. Οί Σλαύοι έχουν καταγωγή από τούς Ρώς οί οποίοι βάσει πολλών στοιχείων κατάγονται από πρόσφυγες Τρώες οίτινες ήσαν Έλληνες καί πάει λέγοντας. Θέλετε ακόμη έναν στοιχείον; Η Αρμενία ιδρύθηκε από τόν Άρμενον υιόν τού Ζεύξιππου βασιλέα τής Θεσσαλίας ός ήταν Αργοναύτης μέ τόν Ιάσωνα, τόν Ηρακλή, τήν Ζήνα καί άλλους…. Δηλαδή όλες οί φυλές είναι κύκλος καί ανακύκλος, κύκλωση καί ανακύκλωση, κύκλωμα καί ανακύκλωμα καί σμείξη τών ελληνικών δρώμενων, μεταναστεύσεων, ιστορίας…. συνείδησης καί μετασυνείδησης…..

Ναούς χριστιανικούς έκαψαν καί οί κομμουνισταί είς τόν εμφύλιον πόλεμον μετά τόν Β΄ΠΠ ίσως περισσότερους από τούς Βουλγάρους καί οπωσδήποτε περισσότερους από τούς Γερμανούς…. Άντε νά εύρει άκρη ό σοφιστής τού 4,020 μ.Χ….. Όσην δηλαδή ευρίσκει ό σοφιστής τού 2,020 μ.Χ. έν σχέσει μέ τό 1,300 π.Χ…. ή άλλην αρχαίαν περίοδον…..

Δέν είναι ολίγες οί περιπτώσεις οπού αρχαίοι Έλληνες ήρωες = παλλικάρια καί καλλιτέχνες όπως μουσουργοί καί μουσικοί προκάλεσαν θεούς σέ μονομαχίες ή αψήφισαν τήν ανωτερότητα τινός θεού είς τήν ιδιότητα τούς…. Όπως ό Ιακώβ οπού πάλαιψε μέ Τόν Θεόν, έχει καί άλλη εξήγηση αυτόν διότι έν τέλει Ό Θεός δέν δυσαρεστήθηκε όπως είς τήν περίπτωση τών Αρχαίων Ελλήνων οί αντίστοιχοι θεοί, καί όπως τούς ραββίνους οίτινες ισχυρίζοντε ότι άμα καταφέρεις νά εισέλθεις ή αρπάξεις μία συγκεκριμμένη ενέργεια τήν οποία αποκαλούν μ’ έναν όνομα τήν κατάλληλη στιγμή τότε αρπάζεις τήν εξουσία από Τόν Θεόν, αλλά πώς θά προλάβεις λένε, εννοώντας ποία ταχύτητα; Η μωροπονηρότητα τούς δέν έχει τέλος…. Αυτή η πεποίθηση είναι μία δαιμονική ψύχωση… Παρακολούθησα τίς δηλώσεις τούς σ’ έναν αφιέρωμα είς τό Discovery…..

Κατά συνέπεια, εάν εκείνοι οί Χριστιανοί οπού χαλούσαν αρχαιοελληνικούς ναούς ήταν Χριστιανοί όπως εκείνους τούς Αρχαίους Έλληνες οπού χαλούσαν αρχαιοελληνικούς ναούς ήσαν δωδεκαθεϊσταί ή πίστευαν σέ κάποιους από αυτούς τούς θεούς καί άν οί Βουλγάροι καί κομμουνιστές οπού χαλούσαν Ορθόδοξες Εκκλησίες ήσαν Χριστιανοί καί κάθε άλλος συνδοιασμός ή συμβάν, θά τό κρίνει η Ιστορία αλλά θά τό κρίνει κολοβά…. Ό Θεός όμως τό έκρινε καί τό κρίνει μέ κάθε συνστηματοποιική υπολεπτομέρεια….

Π.χ. Ρωμαίοι ειδωλολάτρες, αξιοματούχοι, αριστοκράτες, πλουτοκράτες, άλλαξαν από τήν μία ημέρα είς τήν άλλη καί έγιναν από Δωδεκαθεϊσταί Χριστιανοί…. Οί ανθρώποι τής εξουσίας συνήθως υποκρίνοντε, ουδέποτε ήσαν ή είναι Δωδεκαθεϊσταί ή Χριστιανοί, αλλά πηγαίνουν μέ τό ρεύμα καί χαλούν οίον καί ό,τι είναι ανά έκαστη αλλαγή εναντίον τού ρεύματος.

Όταν ό Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος Νίκησε μέ Τώ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ….Ήδη υπήρχαν εκατομμύρια Χριστιανοί καί πολλοί αρχαιοελληνικοί λαοί εγκατελειμμένοι καί αποδιοργανωμένοι ήτοι μέ αποσπασμένα τεμάχια….

Σ’ έρευνα μού πώς εξεφανίστηκαν πολλές αρχαίες πόλεις ενώ υπήρχαν πολλές καί μέχρι πρότεινος, από Μαρτυρίες έντοπων καί περίγυρων ανακάλυψα τό εξής: «σέ καιρούς χαλεπούς καί ένδειας οί περίγυροι κατοίκοι από μόνοι τούς ή κατ’ εντολήν Ζυγιστών/Αποικιστών ήτοι αποικιοκρατικής ξενοκρατίας, όπως η Ρώμη, οί Φράγκοι, οί Ενετοί, άρπασσαν ογκόλιθους από διάφορα αρχαία κτήρια καί έκτιζαν μέ τά έτοιμα έν λόγω δομικά υλικά τά σπίτια τούς, φρούρια, πύργους, οχυρώσεις, παλάτια κ.α. σέ καιρούς έκτακτης ανάγκης αλλά καί όταν έφτειαχναν τό νοικοκυριόν τούς….

Πολλά μνημεία χαλάστηκαν από σεισμούς καί άλλες φυσικές ζημίες. Ένας Ιταλός χάλασε τά οχυρά τής Σπάρτης διά νά γραπτεί είς τήν Ιστορία….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Έρχεται η νομιμοποίηση της μαριχουάνας στην Ευρώπη;

Για ένα τέλος και αυτό σε δόσεις