15:51 - 14/07/2020

Ποίοι έν τέλει χάλασαν τούς Αρχαίους Ελληνικούς Ναούς καί τ’ Αγάλματα; Γιά νά τελειώνουμε Όλοι! Από κάθε παράταξη!….

 

Ποίοι έν τέλει χάλασαν τούς Αρχαίους Ελληνικούς Ναούς καί τ’ Αγάλματα; Γιά νά τελειώνουμε Όλοι! Από κάθε παράταξη!….

Οί Παγανιστές, άθεοι, Αντίχριστοι, πολλοί Χριστιανοί υποστηρίζουν ότι τούς αρχαίους ναούς καί τ’ αγάλματα τά χάλασαν οί Χριστιανοί ή έστω μόνον Χριστιανοί!…. Αληθεύει;…..

Αυτή είναι μία απάντηση οπού έδωσα σέ μία συνζήτηση πρίν κάν κάποιος θίξει τό θέμα διότι πρόβλεψα ότι ίσως πήγαινε πρός τά εκεί: «…..Όσον άν απαντήσει κάποιος ότι οί Χριστιανοί χάλασαν αρχαίους ναούς, οί ίδιοι οπού άλλαξαν θρησκεία τίς χάλασαν, επίσης πολλοί ναοί ήσαν ήδη χαλασμένοι από πρίν από ξένες επιδρομές καί από Έλληνες πολυθεϊστές οπού κατακτούσαν άλλες ελληνικές πόλεις πόλεις καί αφού γενοκτονούσαν τούς Συνέλληνες τούς χαλούσαν καί τούς ναούς τούς, θά φέρω μόνον έναν παράδειγμα όταν ό Αχιλλέας κατέβηκε είς τήν Τροία τό πρώτον πράγμα όπου έκανε ήταν νά χαλάσει τόν ναόν τού Απόλλων, δέν θά φέρω ακόμη 500 παραδείγματα δέν χρειάζεται είναι περιττόν…. Ό νοών νοείτο! Επίσης είς τόν τρωικόν πόλεμον οί θεοί ήσαν χωρισμένοι σέ μέν καί δέ στρατόπεδα που σημαίνει δέν υπάρχει ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ άρα τέ όχι ΆΚΤΙΣΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, τέτοια έκαναν οί θεοί σέ όλες τίς εμφύλιες διαμάχες μεταξύ Ελλήνων…. Οί μασσώνοι μάς ξυλώνουν κρυφά καί φανερά μάς υποστηρίζουν γνωστόν κόλπον παγαποτιάς καί αίσχους…. Εσείς είστε απ’ αυτούς καί δέν σ’ αρέσει νά τά λέμε…»….

Εννοείται ότι υπάρχουν καί περιπτώσεις όπου δέν γνωρίζω, δέν ανάγνωσα, διότι η Ιστορία μάς είναι ατελεύτητη….

Ξένοι βόρρειοι επιδρομείς από τήν Ευρώπη χάλασαν πολλά αρχαία κτήρια, όπως είς τήν Μαντινεία Πελοποννήσου…. Γότθοι, Βισιγότθοι, Βάνδαλοι, Γαλάτες καί άλλοι χάλασαν επίσης πολλά αρχαία μνημεία καί όλοι αυτοί δέν ήσαν Χριστιανοί, αλλά έχουν χρεωθούν από κάποιους είς τούς Χριστιανούς…..

Ό Πύρρος ό  Έλληνας Πόντιος κατέσφαξε τούς κατοίκους τής Δήλου καί κατέστρεψαν τά εκεί μνημεία…. Μεταξύ αυτών υπήρχαν ελληνικοί ναοί καί αναθήματα, αιγυπτιακοί ναοί καί αναθήματα, εβραιοσυναγωγές…. Επιτέθηκε σέ όλα….

Οί τότε ανθρώποι καί στρατηγοί δέν έβλεπαν τά αγάλματα, τά μνημεία, τίς πόλεις μέ τήν πολύτιμη αξία οπού τά βλέπουμε ώς αρχαιολογικούς θησαυρούς όπως τούδε…. Όταν ό Βάνγκ Κόνγκ ζωγράφιζε οί πίνακες τού είς τά όμματα τών άλλων άξιζαν μηδέν από μηδέν = μηδέν είς τό πιλήκον…. Αυτά διά νά μήν κρίνουμε αναχρονιστικώς αλλά μέ βάσει τήν ψυχολογική, κοινωνική, βιωτική, θρησκευτική αντίληψη τής έκαστης τότε δεκαετίας, όχι εκατονταετίας…. Εδώ τώρα αλλάζουμε κάθε πενταετία σέ πεποιθήσεις καί νομίζετε ότι δέν ίσχυε αυτόν έκτοτες;…..

Ό στρατηγός τής Αθήνας Αλκιβιάδης κατηγορήθηκε ότι κατάστρεφε αρχαία ελληνικά αγάλματα είς τήν Αττική…. καί ότι είχε λάβει εντολήν κατά υποψίες από τόν Σωκράτη…. τού οποίου Μαθηταί μεταξύ άλλων πολλών ήταν ό Πλάτωνας καί ό Αριστοτέλης…..

Είς τό αρχαίον Κούρειον Λεμεσσού οπού λατρεύετο ό Απόλλων Υλάτης = Θεραπευτής (αυτόν σήμαινε) εξού καί Χ+υλάτης = Χυλάτης = Heller αγγλιστί….., όποτε είχαν έλλειψη από ασβέστη ένεκα τινής ανάγκης έλοιωναν τά αγάλματα όπως τώρα τά χρησιμοποιημένα κεριά τής Εκκλησίας…. Ιδίοις όμμασι αντίκρυσα τά εκεί ασβεστοποιία μέ τίς έν λόγω έγγραφες επεξηγηματικές αναφορές σέ πινακίδες….

Ό καθένας έκανε αγάλματα θεών, ηρώων, ιδιωτών καί ήταν έναν δάσος από αγάλματα η κάθε πόλη τής Ελλάδος…. Αυτά τά είδωλα ούτε βλέπουν ούτε ακούουν κατά τίς εκκλησιαστικές Γραφές….

Ό Περικλής διά νά χρηματοδοτήσει οπλουργούς καί άλλους τεχνίτες όταν οί Σπαρτιάτες ζηλοφθόνησαν τό άγλαμα τής Αθηνάς εντός Παρθενώνος, αναγκάστηκε νά λοιώσει τό άγαλμα καί νά λάβει τόν χρυσόν διά νά πληρώσει τούς τεχνίτες καί άλλους…. Ό Πλάτωνας θεωρούσε τό άγαλμα τής Αθηνά καί τόν διάκοσμον όλον μέ χρώματα αηδιαστικόν καί αποκρουστικόν αντίκρυσμα….

Πέρι έκαστου έν λόγω θέματος αναγνώστε 20 βιβλία διά νά διασταυρώσετε τίς πληροφορίες καί όχι μόνον από τό διαδίκτυον καί τότε θά σχηματίσετε ενδελεχή κάπως έστω ολοκληρωμένη άποψη…..

Όταν μία ελληνική πόλη κατακτείτο από άλλη ελληνική πόλη όχι μόνον καταστρέφωνταν ναοί καί αγάλματα αλλά επίσης θανατώνονταν ιερείς σέ πολλές περιπτώσεις…. Ό λόγος οπού γίνονταν αυτά είναι επειδή οί εκστρατείς άμεσα ή έμμεσα ήταν Πολιτικοί καί τίποτε άλλον καί είχαν ήδη υποβάλει καί υπνωτίσει τούς ακόλουθους τούς εκείνους οί οποίοι κανέναν ουσιαστικόν χρηματικόν καί δοξαστικόν κέρδος δέν είχαν, απά γινόντουσαν φονιάδες καί πολλοί έχαναν τίς ζωές τούς. Όπως τώρα έναν πράμα νά πούμε, μέ διαφορετικές ή όμοιες μορφές…., αλλάζει ό Μανωλιός καί φοράει τά ρούχα τού μέ εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους αλλιώς….

Τό γεγονός ότι Έλληνες σκότωναν τούς Συνέλληνες τούς σέ γειτονικές ή πάρα πέρα πόλεις (χωριά) καί χαλούσαν τούς ναούς τών θεών οπού είχαν αφιερωμένους είς τήν πόλη τούς σημαίνει τά εξής: α) πλήρης παραφροσύνη καί δαιμονισμός ωραιοαυτοματαιοδοξίας β) δέν πίστευαν σ’ αυτούς τούς θεούς καί προσποιούντο σέ όσους πίστευαν ότι ήσαν πιστοί ενώ ήσαν άθεοι καί άπιστοι καί συνάμα δόλιοι καί ύπουλοι παραδόπιστοι καί ματαιοδοξόπιστοι γ) πίστευαν ή έκαναν αυθυποβολή ότι πίστευαν ότι οί πιστοί π.χ. τού Απόλλων είς τήν άλλη πόλη ήσαν αιρετικοί, όπως έκαμαν οί Παπικοί έναντι τών Ορθοδόξων δ) ήταν αλλόθρησκοι αλλά υποτίθεται δέν υπήρχαν; ε) ήσαν δηλωμένοι εχθροί τών Ελλήνων καί ίσως δέν ήταν Έλληνες ζ) ήταν δηλωμένοι άθεοι συμφεροντολόγοι η) τό ανάμεικτον αυτών πέραν τής μίας περίπτωσης…

Αυτόν αποδεικνύει ότι καί ν’ αλλάξουμε θρησκεία ώς Έλληνες καί νά γίνουμε ώς συντριπτική πλειοψηφία Παγανισταί, Άθεοι, Βουδισταί, Μωαμεθανοί, Ζωροάστραι, Μανιχαϊσταί καί ο,τιδήποτε άλλον αρέσει καί υποστηρίζει ό καθένας καί συνδοιασμόν τινών αυτών, απλά θ’ αλλάξει ό Μανωλιός καί θά φορέσει τά ρούχα τού μέ κάποιον απ’ αυτούς τούς τρόπους αλλιώς….. Δέν αλλάζουν τά Γονίδια εάν δέν αλλάξει η Ηθική…. Τό είπε Ό Χριστός ότι πρέπει ν’ αλλάξει η καρδία διά ν’ αλλάξεις, ή δέ μή απλά άλλαξεις όνομα Θρησκείας…. Πέραν τούτου, όσοι Χριστιανοί τό γνωρίζουν, γνωρίζουν επίσης ότι Ό Χριστιανός πρέπει ν’ αλλάξει καί ότι Ό Χριστός είναι ό Άκτιστος Τριαδικός Θεός εντός σαρκίου, δικαίωμα τούς…. Όμως επαναλαμβάνω ό Χριστιανισμός λέγει ότι δέν σώζεσαι επειδή βαπτίσθηκες Χριστιανός αλλά επειδή ακολουθείς τίς Εντολές Τού Τριαδικού Θεού…. Τό βάπτισμα είναι μόνον διά τό προπατωρικόν αμάρτημαν, άλλη υπόθεση κουβαλητής αμαρτίας αυτόν, διότι δέν κληρονομούνται μόνον τά γονίδια αλλά καί οί αμαρτίες αίτινες είναι καταγεγραμμένες είς τά αχασικά αρχεία γονιδίων καί πνεύματος….

Σέ 2,000 έτη αναχρονιστικώς κάποιος σοφιστής θά λέγει ότι Χριστιανοί χαλούσαν χριστιανικούς ναούς όπως οί Αρχαίοι Έλληνες αρχαιοελληνικούς ναούς….. Όταν θά μάθει ότι είς τούς Βαλκανικούς Πολέμους οί Βούλγαροι έκαιγαν ελληνικές χριστιανικές εκκλησίες, καί δή εάν σέ 2,000 έτη δέν υπάρχει ανάμνηση βάσει τών τότε στοιχείων ότι υπήρχαν Βούλγαροι, αλλά μόνον Χριστιανοί καί Έλληνες. Σάς έδωσα έναν υποθετικόν στοιχείον διότι αυτόν υπήρξε είς τό παρελθόν, καθότι κάποτε αυτοί οπού ονομάζουμε Βούλγαρους ήσαν Έλληνες καί σμείκτηκαν μέ αυτούς οπού καλούμε Σλαύους = Σκλάβους = Slaves…. Όπως καί αυτοί οπού ονομάζουμε Τούρκους είναι ελληνικής καταγωγής έξ’ αρχής καί ύστερα έκαναν καί παιδομαζώματα από άλλους Έλληνες. Οί Σλαύοι έχουν καταγωγή από τούς Ρώς οί οποίοι βάσει πολλών στοιχείων κατάγονται από πρόσφυγες Τρώες οίτινες ήσαν Έλληνες καί πάει λέγοντας. Θέλετε ακόμη έναν στοιχείον; Η Αρμενία ιδρύθηκε από τόν Άρμενον υιόν τού Ζεύξιππου βασιλέα τής Θεσσαλίας ός ήταν Αργοναύτης μέ τόν Ιάσωνα, τόν Ηρακλή, τήν Ζήνα καί άλλους…. Δηλαδή όλες οί φυλές είναι κύκλος καί ανακύκλος, κύκλωση καί ανακύκλωση, κύκλωμα καί ανακύκλωμα καί σμείξη τών ελληνικών δρώμενων, μεταναστεύσεων, ιστορίας…. συνείδησης καί μετασυνείδησης…..

Ναούς χριστιανικούς έκαψαν καί οί κομμουνισταί είς τόν εμφύλιον πόλεμον μετά τόν Β΄ΠΠ ίσως περισσότερους από τούς Βουλγάρους καί οπωσδήποτε περισσότερους από τούς Γερμανούς…. Άντε νά εύρει άκρη ό σοφιστής τού 4,020 μ.Χ….. Όσην δηλαδή ευρίσκει ό σοφιστής τού 2,020 μ.Χ. έν σχέσει μέ τό 1,300 π.Χ…. ή άλλην αρχαίαν περίοδον…..

Δέν είναι ολίγες οί περιπτώσεις οπού αρχαίοι Έλληνες ήρωες = παλλικάρια καί καλλιτέχνες όπως μουσουργοί καί μουσικοί προκάλεσαν θεούς σέ μονομαχίες ή αψήφισαν τήν ανωτερότητα τινός θεού είς τήν ιδιότητα τούς…. Όπως ό Ιακώβ οπού πάλαιψε μέ Τόν Θεόν, έχει καί άλλη εξήγηση αυτόν διότι έν τέλει Ό Θεός δέν δυσαρεστήθηκε όπως είς τήν περίπτωση τών Αρχαίων Ελλήνων οί αντίστοιχοι θεοί, καί όπως τούς ραββίνους οίτινες ισχυρίζοντε ότι άμα καταφέρεις νά εισέλθεις ή αρπάξεις μία συγκεκριμμένη ενέργεια τήν οποία αποκαλούν μ’ έναν όνομα τήν κατάλληλη στιγμή τότε αρπάζεις τήν εξουσία από Τόν Θεόν, αλλά πώς θά προλάβεις λένε, εννοώντας ποία ταχύτητα; Η μωροπονηρότητα τούς δέν έχει τέλος…. Αυτή η πεποίθηση είναι μία δαιμονική ψύχωση… Παρακολούθησα τίς δηλώσεις τούς σ’ έναν αφιέρωμα είς τό Discovery…..

Κατά συνέπεια, εάν εκείνοι οί Χριστιανοί οπού χαλούσαν αρχαιοελληνικούς ναούς ήταν Χριστιανοί όπως εκείνους τούς Αρχαίους Έλληνες οπού χαλούσαν αρχαιοελληνικούς ναούς ήσαν δωδεκαθεϊσταί ή πίστευαν σέ κάποιους από αυτούς τούς θεούς καί άν οί Βουλγάροι καί κομμουνιστές οπού χαλούσαν Ορθόδοξες Εκκλησίες ήσαν Χριστιανοί καί κάθε άλλος συνδοιασμός ή συμβάν, θά τό κρίνει η Ιστορία αλλά θά τό κρίνει κολοβά…. Ό Θεός όμως τό έκρινε καί τό κρίνει μέ κάθε συνστηματοποιική υπολεπτομέρεια….

Π.χ. Ρωμαίοι ειδωλολάτρες, αξιοματούχοι, αριστοκράτες, πλουτοκράτες, άλλαξαν από τήν μία ημέρα είς τήν άλλη καί έγιναν από Δωδεκαθεϊσταί Χριστιανοί…. Οί ανθρώποι τής εξουσίας συνήθως υποκρίνοντε, ουδέποτε ήσαν ή είναι Δωδεκαθεϊσταί ή Χριστιανοί, αλλά πηγαίνουν μέ τό ρεύμα καί χαλούν οίον καί ό,τι είναι ανά έκαστη αλλαγή εναντίον τού ρεύματος.

Όταν ό Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος Νίκησε μέ Τώ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ….Ήδη υπήρχαν εκατομμύρια Χριστιανοί καί πολλοί αρχαιοελληνικοί λαοί εγκατελειμμένοι καί αποδιοργανωμένοι ήτοι μέ αποσπασμένα τεμάχια….

Σ’ έρευνα μού πώς εξεφανίστηκαν πολλές αρχαίες πόλεις ενώ υπήρχαν πολλές καί μέχρι πρότεινος, από Μαρτυρίες έντοπων καί περίγυρων ανακάλυψα τό εξής: «σέ καιρούς χαλεπούς καί ένδειας οί περίγυροι κατοίκοι από μόνοι τούς ή κατ’ εντολήν Ζυγιστών/Αποικιστών ήτοι αποικιοκρατικής ξενοκρατίας, όπως η Ρώμη, οί Φράγκοι, οί Ενετοί, άρπασσαν ογκόλιθους από διάφορα αρχαία κτήρια καί έκτιζαν μέ τά έτοιμα έν λόγω δομικά υλικά τά σπίτια τούς, φρούρια, πύργους, οχυρώσεις, παλάτια κ.α. σέ καιρούς έκτακτης ανάγκης αλλά καί όταν έφτειαχναν τό νοικοκυριόν τούς….

Πολλά μνημεία χαλάστηκαν από σεισμούς καί άλλες φυσικές ζημίες. Ένας Ιταλός χάλασε τά οχυρά τής Σπάρτης διά νά γραπτεί είς τήν Ιστορία….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (51)

 1. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 4:51 ΜΜ

  Οχι οτι με ενδιαφερουν οι παραταξεις σας που ειναι του κλοτσου τζιαι του πατσου αλλα ειναι και τραγικο να προσπαθειτε μεσα απο αυτα τα ψευδη να μας πουλησετε το σχιζοφρενικο παραμυθι περι Ελληνοχριστιανισμου που ειναι και καλα η ιστορικη συνεχεια του Ελληνισμου που επι της ουσιας μας εχει οδηγησει στον απολυτο πνευματικο εκφυλισμο μεσα σε ενα πλαισιο που δεν χρειαζετε καν να εισαι πολυμαθης για να χωρεσεις μεσα στον νου σου οτι μιλαμε για δυο αντιθετες και ασυμβιβαστες καταστασεις. Απλα μονο αμα γνωριζεις τον κωδικα του Ιουστιανιανου που απγορευσε ακομα και με την ποινη θανατου τον ορο Ελληνας που ηταν ενα φαντασμα για τουλαχιστον 1200 χρονια και αυτο απο μονο του μαρτυρα το ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ οτι δεν εχει υπαρξει ΚΑΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

  Απο εκει και μετα αμα παραμερησουμε τα πολιτικα μεσα και απο τον αποκλεισμο της θρησκευτικης απο το παιδευτικο και πολιτικο συστημα και οχι μονο τον απολυτο διαχωρισμο θησκειας κρατους θα μπορουσαμε να μιλησουμε για το πνευματικο κομματι του θεματος μεσα σε ενα Ελληνιστικο πλαισιο και να αναδειξουμε μαλιστα την Αληθεια του Χριστου μεσα απο μια εμπεριστατωμενη γνωστικη και νεοπλατωνικη θεωρηση των πραγματων μεσα δηλαδη και απο την πληρη αποσυναρμολογιση του φαιδρου δογματος του σκοτους που αλλωστε σε θεωρει αιρετικο και καποτε σε στοχευσε με τα βελη του θανατου για να επιβαλει τον νοητικο ελεγχο και την θρησκευτικη βλακοπαρανοια για να σε υποταξει στην αυταρχικη και σαδιστικη εξουσια του σκοτους και για να σε μετατρεψει σε ενα αβουλο ζωο που μασαει τρωει κουτοχωρτο και μασαει ταραμα σε αντιθεση με τα υπολοιπα κατσικια.

  Δεν μιλαω ως “Ελληνοκεντρικος” και ουτε καν ως εθνικοφρονας οπως ο πατερας μου καθοτι δεν αποδεχομαι πλεον καμια ταμπελα διαχωρισμου και τα βρισκω και με τους διεθνιστες και επιφυλασσομαι για το δικαιωμα μου να εχω αυτοσυνειδησια και Ελευθερια της βουλησης και κανω την Αρχη που θα φερει το τελος του τυραννου “θεου” που θα του βαλει ο Εωσφορος εναν παλουκο στον κω..λο και ετσι θα τον θεραπευσει με την μεθοδο του Greek way.

  Εμενα βασικα δεν με απασχολει σε τοσο μεγαλο βαθμο το τι εγινε τοτε και περα δηλαδη απο τα προβληματα που μας δημιουργει στο σημερα η ιστορια και οι ιστορικες διαμαχες και δεν καθομαι ασφαλως να κλαιω για τα αγλαματα και τις πετρες ενος λαου που υπηρξε πριν απο 2000 χρονια που οι προγονοι μου μαλιστα ειναι ξεκαθαρο οτι στην συντρηπτικη τους πλειοψηφια ηταν εχθροι του και συνεβαλαν ασφαλως στον αφανισμο του πολιτισμου τους οπως λεει και εδω και το θεμα ειναι ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ και το ΨΕΜΑ δεν προκειται να επικρατησει σε καμια περιπτωση καθοτι μαλιστα εχουμε μπει σε μια διαδικασια καρμικου καθαρισμου και ολοι οι ψευτες και οι απατεωνες θα χεστουν μεσα στο σκατο τους και η βαρκα τους θα βουλιαξει.

  https://www.protothema.gr/stories/article/963792/oi-katastrofes-ton-arhaion-ellinikon-mnimeion-apo-tous-hristianous/

  Απο που λοιπον ξεκιναει αυτο το προβλημα αν οχι απο τις εθνικιστιες ανοησιες περι συνεχειας ταχα μου του αρχαιου Ελληνισμου απο τον χριστιανισμο?

  Προσεξτε εγω δεν λεω οτι δεν ειμαστε Ελληνες ειτε οι χριστιανοι ειτε οι μη χριστιανοι (το ακουσαμε και αυτο απο τους εθνικιστες) καθοτι αυτο αφορα την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ μας και το δικαιωμα του ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ που επανακτησαμε λογω του ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ και για αυτο αλλωστε τελικα τιθετε επι της ουσιας το αν ειμαστε Ελληνες η Ρωμιοι και για αυτο ουτε εγω ουτε ο οποιοσδηποτε αλλος μπορει να κανει το οτιδηποτε για να το αλλαξει.

  Καθοτι μαλιστα σημερα λεγομαστε Ελληνες λογω των Ελληνιστων ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΩΝ χριστιανων η μη και οχι ασφαλως λογω της θρησκειας και του θρησκευτικου κατεστημενου που ειναι καιπροφανες αλλωτε οτι εχει ξεπερασει καθε οριο φαιδροτητας και αυτο ασφαλως που συμβαινει δεν εχει καμια σχεση με κανενα “θεο”.

 2. κοκκινιστό με ρύζι 07/14/2020 @ 4:57 ΜΜ

  Δε το γνώριζα ότι ο Αχιλλέας κατέστρεψε το ναό του Απόλλωνα,αυτό σημαίνει ότι ο Απόλλωνας είναι ο Εωσφόρος-Λούσιφαρ,συμπερασματικά από πληροφορίες που συνδύασα ενώνοντας κομμάτια του παζλ.

  • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/14/2020 @ 6:53 ΜΜ

   Αυτά τα ανόητα γράφονται από Χριστιανικό ταλιμπανισμό. Δεν διάβασε προφανώς την Ιλιάδα, αλλά είδε την ταινία με τον Μπραντ Πιτ που παραποιεί την ιστορία. Άλλο παίρνω την κόρη του Ιερέα του Απόλλωνα και δεν την επιστρέφω, κάτι που θεώρησε ο Θεός ύβρη και άλλο καταστρέφω τον ναό!

  • ΠάνοςΓέριμου 07/14/2020 @ 10:19 ΜΜ

   Σκότωσε καί τόν γυιόν τού Τένη ή Τέννη παρά τήν εντολήν τής μητέρας τού νά μήν σκοτώνει υιούς ή εγγονούς τού Απόλλων, φύρδην μίγδην….. χάος η κατάσταση

   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82#%CE%A4%CE%BF_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%AC%CF%86%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CE%BF

   http://elhalflashbacks.blogspot.com/2017/04/i-zoi-toy-achillea-prin-kai-kata-tin-diarkeia-you-polemou-tis-troias.html

   • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/15/2020 @ 1:50 ΠΜ

    1. Περιμένεις να πάρω στα σοβαρά τις πηγές σου με βασική την wikipedia και το BBC;;;;; Να είμαστε σοβαροί!

    2. Γράφεις: Τόν κατάστρεψε καί πήρε όμηρον τήν Μοναχή παρθένα μάντισσα πριγκίπισσα Κασσάνδρα, αλλά η Θεία Χάρις δέν άφησε νά τήν μαγαρίσει….

    Τι λες ρε άνθρωπε;;;; Πότε έγινε αυτό και ο Αχιλλέας κατέστρεψε τον ναό του Απόλλωνα και πήρε την Κασσάνδρα;;; Ποια Μοναχή και ποιά θεία Χάρις;;;; Που τα βρήκες αυτά να τα διαβάσω κι εγώ;;;; Γράφει πουθενά στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία κάτι τέτοιο;;;; Ο Όμηρος;;; Έστω οι τραγωδοί μας;;;;;

    3. Πότε Έλληνες κατέστρεψαν ναό Έλληνα Θεού σε κατάκτηση άλλης πόλης;;;;; Που τα βρήκες αυτά όλα τα παραμύθια και τα παράλογα ψεύδη;;;;;

    Όταν μιλάς μαζί μου δεν θα αναφέρεις κανένα BBC, κανένα Χόλιγουντ, καμιά wikipedia και κανένα ανθέλληνα συγγραφέα, παλαιό ή σύγχρονο. Ότι γράφεις θα το τεκμηριώνεις ιστορικά από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και τους σύγχρονους των γεγονότων Έλληνες ή ξένους συγγραφείς. Είναι δυνατόν να λες ότι οι Έλληνες κατέστρεψαν ναούς όχι απλά Ελλήνων Θεών αλλά και ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ άλλης θρησκείας;;;;;;; Ντροπή!!!

    Οι Έλληνες στην Ιερή Δήλο που γεννήθηκαν η Άρτεμις και ο Απόλλωνας είχαν ακόμα και Συναγωγή εκτός των Ιερών άλλων ξένων Θεοτήτων. Στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε άλλες πόλεις είχαν ναούς και βωμούς για θεούς που δεν γνώριζαν καν, για άγνωστους Θεούς!!!!!! Πες μου τεκμηριωμένα ΜΙΑ φορά που Έλληνες γκρέμισαν Ιερά Θεοτήτων!!!! ΜΙΑ ΜΟΝΟ!!!!! Τεκμηριωμένα όχι με το τί λένε οι Γέροντες και οι Θεόπνευστοι μαυροφόροι Ιουδαιοχριστιανοί.

 3. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΝ ΠΛΩ 07/14/2020 @ 5:13 ΜΜ

  ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙΣ!ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ!ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ Ο ΑΛΑΡΥΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΥΟΓΡΑΦΕΙΣ ΚΙ ΩΣ ΔΙΑΣ.
  ΣΟΥ ΛΕΩ ΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣ ΠΝΩΗ ΠΑΝΤΩΝ!!

  • ΠάνοςΓέριμου 07/14/2020 @ 9:23 ΜΜ

   Τά στοιχεία είναι γραμμένα σέ αρχαία βιβλία όχι αυτά οπού διαβάζεις σύγχρονων παγανιστών. Πήγαινε στίς πηγές καί βλέπουμε. Όπως καί στήν πηγή τού Άγγελου Ευάγγελου Γιαννόπουλου ότι βάσει Ηρόδοτου ό πολυθεϊσμός αφίχθηκεν έν Ελλάδι από τήν Αίγυπτον μέσω Φοινίκων…. Είς τά άρθρα τού αναφέρει πηγές αρχαίες…. Τώρα εάν δέν θέλεις νά τίς πιστέψεις δικαίωμα σού, αλλά είναι γραμμένες….

 4. Ρε παναγιωτη τι ειναι αυτα που γραφεις τι εμφυλιακα πετας και βαζεις και αλλους μεσα οτι εσπαγαν ετσι για να λεμε κατι δηλαδη τι μας λες οτι εσπαγαν οι εθνικοι τα αγγαλματα τους λοιπον θα τσαμπουνας και αλλα τετοια και θα δημιουργεις διχασμο αμα ειναι να αρχισω να γραφω και εγω για τα μαυρα ιερατεια για δελφους για το σεουλ ποιοι εμφυλιοι ακομα να παρεις χαμπαρι οτι ειχαν μπει αλλωτρια ιερατεια ακομα και στην θρησκεια των αρχαιων νομιζεις αυτο ειναι πολιτισμος ελληνων η κατρακυλα απο κει ξεκινησε πολυ ψηλοτερα ειμασταν πριν με Αιγιηδα και Ωγυγεια παρτο χαμπαρι η χειροτερη περιοδος ηταν μετα τον χριστο για εμας μην συνεχιζεις της ανουσιες αναλυσεις το θεμα μας ειναι η ενωση και οχι η ταμπελα του καθενα μας

  • ΠάνοςΓέριμου 07/14/2020 @ 9:27 ΜΜ

   Εκτιμώ τήν προσπάθεια σού, αλλά από εμπειρία δεκαετιών καί από τήν Ιστορία γνωρίζω ότι κάποιοι δέν ενώνονται μέ τίποτε, μόνον η Αλήθεια ενώνει…. Απλώς δημιουργείται η εντύπωση τής ένωσης αλλά ο διχασμός υποσκάπταται από κάποιους τούς οιουσδήποτε οπού έχουν ενσφαλμένες εντυπώσεις καί απόψεις ή μονόχρωμες καί αιφνίς αντιλαμβάνεσαι πώς η δήθεν ένωση ήταν χάρτινος καμένος πύργος…. Όποιος αγαπά τήν αλήθεια πρώτα μπορεί νά θυμώσει αλλά ύστερα ερευνά, όποιος δέν τήν αγαπά καί είναι μονο+κόμματος ό,τι στοιχεία καί άν τού φέρεις εκεί στό κόμμα όπως καί άν λέγεται. Είναι στά γονίδια μάς ό διχασμός, ψέματα; Κοίτταξε από π.Χ. έως μ.Χ.!

  • ΠάνοςΓέριμου 07/14/2020 @ 9:33 ΜΜ

   Συνεπώς τά λέγω δι’ όσους θέλουν νά ερευνήσουν αρχαίες πηγές, όχι δι’ όσους δέν θέλουν νά δεχθούν ό,τιδήποτε θεωρούν εναντίον τής παράταξης τούς. Επειδή δέν βλέπεις τά σχόλια οπού μού γράφουν όχι σ’ αυτό τό άρθρον αλλά σέ άλλα ανύποπτα καί τί αντιπολίτευση γίνεται, που πολλά δέν έχω χρόνον νά κοιττάξω, γι’ αυτό δέν κατάλαβες. Τώρα π.χ. άμα κάνω έρευνα σύναξης ημερομηνιών από βιβλία τό τί χαλασμός γινόταν τότε π.Χ. πάλαι δέν θά τά πιστεύσουν…. κάποιοι, αλλά κάποιοι θά τά πιστεύσουν. Τό κακό παράγινε επειδή υπάρχει μία νεοθεωρία διά παλειά πράγματα που είναι γραμμένα αλλιώς καί αποσιωποιούνται πολλά από τά παλειά, ενώ οί πλείστοι γνωρίζουν όσα γνωρίζουν έκ διαδικτύου καί από τήν νεοθεωρία τών παγανιστών. Ακόμη καί σέ θέματα πίστης οί Αρχαίοι Έλληνες όσοι ήταν Πιστοί είχαν τίς ίδιες αντίστοιχες συνήθειες θρήσκευσης μέ τούς Χριστιανούς, άρα άμα χλευάζεις Χριστιανούς γιά κεριά καί λιβάνια χλευάζεις καί τούς Αρχαίους που είχαν καιριά καί λιβάνια καί άλλα παρόμοια έθιμα, όπως κόλλυβα κ.α……. Σέ κάθε πόλη μία πληθώρα από όμοια καί διαφορετικά ιδιαίτερα θρησκευτικά έθιμα όπως καί τώρα.

 5. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 5:29 ΜΜ

  Τα ψευδη δεν βοηθουν σε τιποτα και για να βρεθει η οποιαδηποτε λυση για το συγκεκριμενο προβλημα που αφορα σε τελικη αναλυση τον πυρηνα της συνειδησης μας και πρεπει να ξεκινησουν οι παραδοχες αναφορικα και με τα ψευδη της “Ελληνορθοδοξιας” και αναφορικα με την “φυλετικη ανωτεροτητα” και “φυλετικη καθαροτητα” μαλιστα των αρχαιων μεσα απο το δικο μας πρισμα που τα εκαναν ολα σωστα και τα ηξεραν ολα και ολοι πηραν απο αυτους και αυτοι δεν πηραν τιποτα κλπ και να σταματησει η ακραια μαλιστα προσπαθεια ωραιοποιησης της μιας η της αλλης καταστασης εναντια στην δαιμονοποιηση της μιας η της αλλης καταστασης αλλα και ταυτοχρονα η ταυτιση με την μια η την αλλη κατασταση καθοτι εμεις ειμαστε μια νεα κατασταση και για αυτο αλλωστε αυτοπροσδιοριστηκαμε ως νεοελληνες, μετα και απο την Θεικη Παρεμβαση του Μεγα Αρχετικτονα που μας υποχρεωσε βασικα να ονομαστουμε Ελληνες συμφωνα και με το Ελληνιστικο πνευμα του Διαφωτισμου.

  Θα πρεπει λοιπον να περασουμε απο την διδικασια ταυτισης και μιμησης στην διδικασια δομησης της δικης μας ταυτοτητας αλλιως θα μεινουμε για παντα για οσο δηλαδη κρατησει αυτο το τσιρκο στην σκια των ταχα μου “προγονων” μας που τους εξαφανισαν αυτοι που μπορουμε να ειμαστε βεβαιοι οτι ηταν προγονοι μας.

  Δεν απορριπτεται λοιπον η εννοια του Ελληνοχριστιανισμου και η ταυτοτητα του Ελληνοχριστιανου (που αλλωστε ηταν η ταυτοτητα και των φιλικων) αν και εφοσον αυτη δομηθει μεσα σε ενα νεο πλαισιο και τεκμηριωθει επι της ουσιας ΕΞΩ ασφαλως απο τα πλαισια του δογματος και της ιστοριας του θρησκευτικου κατεστημενου που ειναι εκ των πραγματων ασυμβατη με τον Ελληνισμο και αν παψει σφαλως να ψευδεται και να ισχυριζεται πολτισμικη συνεχεια απο την αρχαια Ελλαδα για να “τεκμηριωσει” το ψευδος.

 6. Γιωργος 07/14/2020 @ 5:33 ΜΜ

  Θαμμενη Ελλαδα.βιβλιο pdf. δωρεαν.να το διαβασετε κυριε.

 7. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 6:01 ΜΜ

  Ασφαλως η ορθοδοξια μπορει να κρατησει το δογμα της κλπ και τους ναους της και ολα τα δικα της αλλα δεν μπορει να μας πλασαρετε ως εθνικη θρησκεια που δεν ηταν καν στο προγραμμα της να γινει και ποσον μαλλον εθνικη θρησκεια των Ελληνων καθοτι αυτο ειναι το επι της ουσιας προβλημα που γεννησε και το προβλημα με τους αρχαιοκαπηλους, καθοτι ασφαλως απο καποιο σημειο και μετα αποτελει προκληση ολο αυτο το οικοδομημα βασικα που μας μιλαει και για ιστορικη συνεχεια απο τον αρχαιο Ελληνισμο και οδηγει τα μυαλα μας στο καψιμο.

  Δεν μπορει ασφαλως να ελεγχει την παιδεια του Ελληνικου εθνους και δεν μπορει ασφαλως να εμπλεκετε σην πολιτικη εκτος και αν δηλαδη εχει καποια συγκεκριμενη πολιτικη προταση οπως αυτη του Βελοπουλου π.χ για να μπορουμε δηλαδη να μετρησουμε και ποσα ψαρια πιανει και οχι να μας πλασαρετε αν εχεις την θεα σου ως η πνευματικη εκπροσωπος του Ελληνισμου και ως η “εθνικη θρησκεια” και που μαλιστα θα “ενωσει” του Ελληνες εκει οπου θα ταιριαζε ασφαλως καλυτερα η λεξη θα καθυποταξει αντι της λεξης “ενωσει” καθοτι αυτο εκανε απο παντα και αυτο εκανε και στους αρχαιους Ελληνες και αυτο ειναι ξεκαθαρο.

 8. ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/14/2020 @ 6:38 ΜΜ

  Φτάνει πια η Χριστιανική προπαγάνδα! Έλεος! Δεν θέλω να ασχολούμαι με τέτοια θέματα, αλλά δεν μπορώ και να ανέχομαι παραποίηση της ιστορίας, της γλώσσας και οτιδήποτε άλλου Ελληνικού στοιχείου! Ναι, λοιπόν, οι Χριστιανοί κατέστρεψαν τις βιβλιοθήκες, έκαψαν τα χιλιάδες βιβλία, κατέστρεψαν τους Ναούς και τα αγάλματα, κατάκλεψαν τον πλούτο των αρχαίων προγόνων μας, την κληρονομιά και παρακαταθήκη των προγόνων μας δηλαδή και στο τέλος τους κατέσφαξαν.

  Επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας όποιος δήλωνε Έλληνας θανατωνόταν και η περιουσία του δημευόταν. Η επέλαση του Αλάριχου και των ρασοφόρων θεόπνευστων κατέκαψε, κατέσφαξε και κατάκλεψε τους Έλληνες. Όποιος δεν δήλωνε χριστιανός, η θρησκεία της Αγάπης τον αφάνιζε. Έτσι γίναμε χριστιανοί. Με το ζόρι. Κι όταν κάποιος αυτοκράτορας δήλωνε Έλληνας γινόταν αμέσως «Ιουλιανός ο Παραβάτης». Και τον σκότωναν ύπουλα, πισώπλατα την ώρα της μάχης και ο δολοφόνος του ανακηρυσσόταν από τους θεόπνευστους σε άγιο…Μερκούριο!

  Έτσι φτάσαμε στην πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και την υποδούλωση της πατρίδος μας από τους Οθωμανούς. Και άρχισε νέος κύκλος καταπιέσεων των Ελλήνων από τους Τούρκους. Από κοινού, όμως, με τους θεόπνευστους ρασοφόρους και τους χριστιανούς κοτζαμπάσηδες! Που επέβαλαν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας άγρια φορολογία. Ο κάθε χριστιανός ήταν υποχρεωμένος να δίνει το ένα τρίτο του εισοδήματός του στην Εκκλησία!!! Το δε πατριαρχείο και τα μοναστήρια κατείχαν σχεδόν το μισό έδαφος της υποδουλωμένης χώρας μας. Έτσι οι Έλληνες μετατράπηκαν σε δουλοπάροικους των Θεόπνευστων και των Αρχόντων. Και έγιναν ζητιάνοι οι Έλληνες και γύρευαν φαγητό στα μοναστήρια. Και οι καλόγεροι τους έλεγαν να φάνε χόρτα από τους αγρούς. Και αυτοί μέσα στα μοναστήρια έκαναν πλάκα χαϊδεύοντας το γεμάτο στομάχι τους και έλεγαν «χόρτασα»! Από εκεί προέρχεται αυτή η έκφραση. Από την ειρωνεία των θεόπνευστων ρασοφόρων!

  Και δεν ήταν μόνο η φορολογία η περιοδική ή η κατά κεφαλή (χαράτσι). Υπήρχαν και οι έκτακτες. Οι λεγόμενες «απανταχούσες». Και αν κάποιος δεν πλήρωνε έπεφτε ξύλο και ψυχικός εκφοβισμός με την συνεχή απειλή του αφορισμού. Και αν τυχόν ο ξεσηκωμός για την μη απόδοση φόρων στην Εκκλησία γενικευόταν σε μια περιοχή, οι Θεόπνευστοι ζητούσαν τη βοήθεια του Πασά της περιοχής για να καταπνιγεί η… «επανάσταση».

  Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι ρασοφόροι ζητούσαν από τους αγράμματους ραγιάδες τυφλή πίστη στο χριστιανισμό και υποταγή στην Υψηλή Πύλη. Και ας αφήσουν τα παραμύθια περί συμμετοχής και ευλογίας της επανάστασης του 1821. Το αντίθετο έγινε. Το λάβαρο της επανάστασης, με την απειλή όπλων το ευλόγησαν οι Θεόπνευστοι! Ας μας πουν επιτέλους ΤΙ προσέφεραν τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ας αφήσουν τα παραμύθια περί διάσωσης της γλώσσας με τα κρυφά σχολειά. Δεν υπήρξαν κρυφά σχολειά. Αφού υπήρχαν εκατοντάδες φανερά. Ποια γλώσσα προστάτεψαν. Αφού αυτοί με τους θεόπνευστους εμπρηστές τους κατέκαψαν την πνευματική παρακαταθήκη των προγόνων μας, και όχι μόνο των Ελλήνων. Των περισσότερων λαών τις πνευματικές παρακαταθήκες προσπάθησαν να αφανίσουν. Σαν να προσπαθούσαν να εξαφανίσουν κάποιες αποδείξεις ή έστω ενδείξεις για κάτι (για ποιο πράγμα; τι προσπαθούσαν να μην γίνει γνωστό ή να ξεχαστεί;).

  Σταματώ εδώ κι ελπίζω να σταματήσει αυτή η λαίλαπα Χριστιανικής κατήχησης με ψεύδη και διαστρέβλωση της ιστορίας των Ελλήνων και όχι των Ρωμιών ή των Χριστιανών. Αυτοί είναι άλλη ράτσα. Δεν είναι Έλληνες όπως οι ίδιοι διατείνονται, είναι Χριστιανοί. Ποιοι Μέγας Κωνσταντίνος και Ιουστινιανός και Πορφυρογέννητος!!! Μάθετε τί εθνικότητας ήταν. Τι σχέση έχουμε εμείς που κρατάμε από τον Πυθαγόρα, τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Μέγα Αλέξανδρο και τον γίγαντα τον Ξενοφώντα, με τον Κωνσταντίνο, τον Ιουστινιανό και τον Πορφυρογέννητο; Σταματήστε αυτό το βιολί γιατί θα με αναγκάσετε να γίνω πιο σκληρός απέναντι στα ψεύδη, στην παραποίηση της ιστορίας της Πατρίδας μας και στην κατασυκοφάντηση των προγόνων μας. Άκου “οι ίδιοι τα κατέστρεψαν”!!!! Ντροπή!!!!

 9. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 6:45 ΜΜ

  Απλα να αναφερω ενα θεμα για το οποιο ψευδονται και οι δυο πλευρες. Οι μεν λενε ο χριστιανισμος επικρατησε δια πυρος και σιδηρου και αυτο ειναι η μιση αληθεια και θα εξηγησω και οι δε θυμουνται τα εκατομμυρια μαρτυρων ΠΡΙΝ να γινει κατεστημενο ο χριστιανισμος που επιβληθηκε ακομα και σε χριστιανους και επεβαλε το δογμα της Ρωμης για λογους νοητικου ελεγχου.

  Και οι δυο ψευδονται και λενε την μιση αληθεια και οπως τους συμφερει για να συνεχισουν να ταιζουν αυτη την αρρωστια και να υπερασπιζονται τα αφεντικα τους, καθοτι ο χριστιανισμος ως η θρησκεια της Ρωμης ασφαλως και επιβληθηκε δια πυρος και σιδηρου και με σφαγες και καψιμο της γνωσης και του νου κλπ αλλα ο Χριστος δεν εκανε τιποτα απο αυτα και οι χριστιανοι επιβιωσαν τις σφαγες και επικρατησαν με εναν “μαγικο” μαλιστα θα ελεγε καποιος τροπο μεσα στα πλαισια μια εκφυλισμενης καταστασης, που και αυτο δεν θα σας το πουν οι απατεωνες της μια πλευρας, καθοτι αν δεν ηταν εκφυλισμενη η κατασταση ασφαλως δεν θα εβρισκε χωρο αυτο το πνευμα και αυτη η νεα κατασταση και δεν θα υπηρχαν τοσοι μαρτυρες και δεν θα επιβιωνε μαλιστα αυτο το κινημα μετα απο τοσες σφαγες, που επειτα εγινε θρησκεια και απο την θεση του Ρωμαιου κατεσφαζε και χριστιανους και αυτο επισης δεν σας το λενε οι “Ελληνιστες” που ειναι απογονοι των ουφο κλπ καθοτι αυτοι δεν εχουν σχεση για παραδειγμα με τους “αψυχους” δουλους που ηταν η πλεοψηφια του τοτε πληθυσμου που τους εδωσε ψυχη ο Ιησους.

  Αυτοι ειναι “φυλετικα ανωτεροι” και “φυλετικα καθαροι” Ελληναρες και ειναι απογονοι μονο των αρχαιοι Ελληνων που σφαγιασαν οι Ρωμοι που ειναι και αδυνατον αλλωστε να εχουν απογονους και για αυτο χεστηκαν για ολους τους υπολοιπους καθως ειναι προφανες οτι μιλαμε για μια ραγδαιως αναπτυσσομενη παρανοια και αυτοι ειναι τα ΠΑΙΔΙΑ σας βασικα. Εσεις τους παιδευσατε για αυτο βραζετε στο ιδιο καζανι και οταν θα ψηθειτε καλα θα σας βαλω μπαχαρικα και θα σας ταισω στον Δρακο που εχετε και το ΘΡΑΣΟΣ να μιλατε για καποιον Χριστο.

  • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/14/2020 @ 8:17 ΜΜ

   Πρέπει να διαβάσεις καλύτερα την ιστορία γιατί από Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ διωγμοί Χριστιανών. Και οι Ρωμαίοι δεν έκαναν διωγμούς λόγω θρησκείας κατά Χριστιανών, αλλά κατά Ιουδαίων και είχαν τους λόγους τους!!!!!! Οι Χριστιανοί όμως έκαναν διωγμούς και εγκλήματα κατά των Ελλήνων και ο λόγος ήταν ότι οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν ποτέ τον Ελληνισμό και η Βίβλος είναι γεμάτη με προτροπές αφανισμού των Ελλήνων! Διαβάστε επιτέλους λίγη ιστορία χωρίς να προσπαθείτε να συνδέσετε Ελληνισμό με Χριστιανισμό!!! Δεν μπορούν να υπάρξουν μαζί αυτές οι έννοιες γιατί είναι αντίθετες και αντίπαλες! Γι’ αυτό υπάρχουν και οι αναθεματισμού κατά των Ελλήνων την Κυριακή της Ορθοδοξίας!!!!!!

   • Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 10:39 ΜΜ

    Δεν υπαρχει τροπος να συνενωηθει καποιος με φανατισμενα αντιανθρωπινα ζομπι που παριστανουν τους απογονους και βλεπουν φαντασματα. Εμενα οι προγονοι μου ειναι οι Ρωμιοι που ειχαν μια αλλεργια στους πουστηδες και στους παιδοφιλους και ασφαλως και οι αψυχοι δουλοι και μαλλον εχουμε και καποια μακρινη σχεση με τους αρχαιους Ελληνες και με τους Πελασγους και με τυς Φοινικες οπως ο Καδμος και πατερας του Πυθαγορα και επι του πρκειμενου απλα αναφερθηκα στην εκφυλισμενη πραγμαγματικοτητα των αρχαιων πουστηδων και παιδοφιλων Ρωμαιων του Καλλιγουλα που τον επαιρναν απο τον κωλο και γαμουσαν παιδακια οπως οι δασκαλοι τους (να μην αναφερουμε ποιοι) και κατεληξαν μεσα απο τον παιδοφιλο αυτοκρατορα Αδριανο να μας λενε οτι η παιδεραστια ειναι το υψιστο ιδανικο του Ελληνισμου και οτι βασικα ο ενσαρκωμενος Διονυσος-Φαλλος ηταν ο παθητικος εραστης του!!!

  • ΠάνοςΓέριμου 07/14/2020 @ 9:38 ΜΜ

   Δέν διάβασα όλον τό άρθρον, τουλάχιστον πρός τό παρόν….. Αλλά τά στοιχεία λένε άλλα καί δέν τό παραδέχεσαι…. Δεύτερον, πρίν σφάξουν οί Χριστιανοί τύποις ψευδοχριστιανοί αξιωματούχοι έλληνες, ρωμαίοι κ.α. είχαν σφακτεί Χριστιανοί Μάρτυρες εκατομμύρια από αυτούς οπού λές σφάκτηκαν καί τρίτον οί Χριστιανοί δέν γεννήθηκαν αυθαίρετα, είχαν καταγωγή Ελληνική καί Ρωμαϊκή ώς επί τώ πλείστον….

   • Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 9:47 ΜΜ

    Βασικα δεν εχω διαφωνησει καν με τα στοιχεια του αρθρου και δεν εχω λογω να διαφωνησω. Διαφωνω με το ψεμα περι ιστορικης συνεχειας του Ελληνισμου μεσα απο τον χριστιανισμο και ασφαλως αυτες οι ανοησιες δεν περνανε πουθενα αλλου εκτος απο την Ελλαδα και κανενας δεν σας παιρνει στα σοβαρα και για αυτο δεν ευθυνεται κανενας 3ος παραγοντας.

    Οι πρωτοι χριστιανοι ηταν ασφαλως ιουδαιοι και ο ισχυρισμος περι του αντιθετου συνιστα υψιστη παρακρουση. Επειτα ειναι προφανες οτι χριστιανοι εγιναν και οι “αψυχοι” δουλοι και οχι οι προνομιουχοι του παγανιστικου κοσμου. Οι δουλοι δεν ηταν ουτε Ελληνες ουτε Ρωμαιοι πολιτες και ηταν η πλειοψηφια του πληθυσμου που εψαχνε την ευκαιρια αλλωστε απο τοτε με τον Σπαρτακο.

 10. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07/14/2020 @ 6:53 ΜΜ

  ΚΎΡΙΕ ΓΕΡΙΜΟΥ ΚΡΑΤΉΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΣΑΣ.
  Α ΚΑΙ ΚΆΤΙ ΆΛΛΟ… ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΕΒΛΑ….
  ΚΑΛΌ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

  • ΠάνοςΓέριμου 07/14/2020 @ 9:35 ΜΜ

   Αγαπητέ Αλέξανδρε, τά όσα είχα νά σού πώ τά έγραψα σέ σχόλια άλλων. Εάν δέν σού αρέσει δικαίωμα σού νά μήν τά διαβάζεις, όσον διά τήν αριθμολογία, ανάφερε μού έναν τρόπον καί δή διαφορετικόν από αυτόν οπού χρησιμοποιώ νά τόν κρίνουμε πόσον σωστός είναι. Όποιος είναι απέξω τού χορού πολλά τραγούδια ξέρει, ελληνοκυπριακή παροιμία.

   • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07/14/2020 @ 11:47 ΜΜ

    αριθμολογια π.χ
    δαμαντος =666
    αρα μπορει και αββοκατος η ιαπετος η αιγιβοτος

    το να πιασεις αριθμολογικα ενα γεγονος και να ξεκινησεις να λυνεις καποιον γριφο πανω σε ιδια αριθμολογικα αποτελεσματα συμβαντων να πω ναι .;
    για αδαμαντο και τον δαμαντο τι να πω;

 11. Ενα ματσο τεχνολογοι αλογοι σαταναδες κι πανεπιστημονες του κωλου ειστε ολοι…Διηλυζετε τον κονωπα …την δε καμηλον καταπινουσιν…Ολοι Ελληναραδες απ το πληκτρολογιο ειστε…Ρεε κοπανογυφτοι ολοι μαζι οτι πληροφορια εχετε σας την εχουν δωσει…νομιζετε οτι ξερετε αλλα ολοι σε καποιου τα ” γραπτα ” στηριζεστε. Ρε καραγκιοζηδες κι ειδικα εσυ Ερως Ramazzoti χαψαψχαχαχα ειστε για κλαματα ομοιαζετε με ρους αλλους που ξεεεερουν τι γινεται στο διαστημα ,ξεεερουν τι εγινε 5.000.000 χρονια πριν κτλ. 2 γαιδαροι μαλωνανε σε ξενο αχθρωνα…ο αχυρωνας λακαμαδες ειναι του δημιουργου…δεν τον φτιαξατε εσεις οποτε τπτ δε ξερετε περι αυτου οπως κι οποιος λακαμας εγραψε πολλα χρονια πριν διαφορες παπαρολογιες που εσεις κανατε κανονα. Ρε Χοουυυηηντα ρε λυκοτομαρα!!!

  • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/14/2020 @ 8:36 ΜΜ

   Σωστά. Είναι όλοι λακαμάδες (φιλοσοφημένη έκφραση) και μόνο εσύ γνωρίζεις ότι ο αχυρώνας είναι του Δημιουργού!!!! Από πού το γνωρίζεις αυτό;;;

  • ΠάνοςΓέριμου 07/14/2020 @ 9:40 ΜΜ

   Ωραία κορυφαία απάντηση περί τού τί γνωρίζει ό άνθρωπος: έν οίδα ότι ουδέν οίδα καί ότι καί νά γνωρίζεις τά πάντα καί χάσεις τήν ψυχή σού μώρος είσαι, εύγε!

 12. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 8:14 ΜΜ

  Σε ξενο αχυρωνα μαλωνετε και οι δυο πλευρες, καθοτι ουτε ο πλανητης σας ανηκει ουτε τα αστρα και οι θεοι και ουτε το συμπαν. Ενα τσουρμο απο γιδια εισαστε που σπειρατε μια πανουκλα για να κανετε πασαρελα καθως παριστανετε τους Ελληναρες και τους χριστιαναρες και καθως εξευτελιζετε το ανθρωπινο ειδος και οτιδηποτε ιερο υπαρχει σε αυτο το συμπαν για να ταιζετε το αρρωστο εγω του ξεφτυλα παπαρομαλακα που παριστανει τον φυλετικα ανωτερο απογονο καθως εξευτελιζει το ανθρωπινο ειδος και που νομιζει οτι γυρναει ολοκληρο το συμπαν γυρω απο την εθνοαρρωστια του. Αμφιβαλλω να υπαρχουν πιο ξεφτυλισμενα υποκειμενα και απο τους μεν και απο τους δεν σε πλανητικη βαση και το τελος σας εχει ηδη ερθει απλα δεν εχετε την απαιτουμενη αντιληψη να δειτε περα απο την μυτη σας.

  Ασφαλως θα πληρωσουν και αυτοι που σας εσπειραν που παριστανουν τους απογονους και τους κληρονομους της Σοφιας οι μεγαλυτεροι υβριστες της σε πλανητικη βαση που παριστανουν τους απογονους καθως εξεφτελιζουν το ανθρωπινο ειδος. Αν ειναι δυνατον!

 13. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/14/2020 @ 8:19 ΜΜ

  Θα αφήσω να μιλήσει ο Πατέρας της Ελληνικής Ιστοριογραφίας Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος.

  «Οι εξαγριωμένοι όχλοι (χριστιανοί) στις επαρχίες δεν αρκούνταν στην κατάργηση της λατρείας και ήθελαν να καταστρέψουν και τα ιδια τα οικοδομήματα όπου τελούνταν. Οι πολιτικές αρχές αναγκάζονταν να υποχωρούν η να αδιαφορούν στην κατεδάφιση εκείνων των μνημείων. Μερικοί απο τους επισκόπους και οι περισσότεροι απο τους μοναχούς συντελούσαν με μεγάλη προθυμία σε αυτόν τον όλεθρο. Μάταια διαμαρτύρονταν οι ειδωλολάτρες.» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τομ 9 σελ 63)

  Μάλιστα μάλιστα!

  Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ

  « Ένα από τα μεγάλα χαρίσματα που είχε ο Άγιος ήταν η καθαρή προσευχή προς τον Θεό, η οποία εισακούονταν αμέσως. Έτσι ό,τι ζητούσε από τον Πανάγιο Θεό, Εκείνος του το έδινε. Οι ειδωλολατρικοί βωμοί που ευρίσκονταν στην επαρχία του Αγίου, γκρεμίζονταν αμέσως με την προσευχή του και διαλύονταν σε χώμα, οι δε δαίμονες που κατοικούσαν σε αυτούς – όπως διαβάζουμε στο συναξάριο – εξαφανίζονταν περίλυποι για τη συμφορά τους. Υπήρχε ένας ακόμη μεγάλος ειδωλολατρικός βωμός αφιερωμένος στην Άρτεμη (Σελήνη) τον οποίο θέλησε να αφανίσει. Μετά από τη φλογερή προσευχή του Αγίου, κατέπεσε ο βωμός και τα είδωλα σαν τα φύλλα του δένδρου.» (ΠΗΓΗ : ΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΤΕΡΗ)

  Μόνο που εδώ έχω μια εικόνα του Αγίου που με τα χέρια του γκρεμίζει τα είδωλα

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuJFK1jlGkrQOrQWsjtZPRKAVyGYWOji_cqKI9Oi9H6SD44tut

  Μια εικόνα χίλιες λέξεις!

 14. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 8:19 ΜΜ

  Ποιο κομπλεξικα αλαζονοεγωμανιακα υποκειμενα απο τους ταχα μου απογονους και ειδικα απο τους “Ελληνοκεντρικους” δεν εχουν υπαρξει στον πλανητη και δεν χρειαζετε να εισαι σοφος για να καταλαβεις οτι παιρνουν απο τον Χρονο ακριβως αυτο που τους αξιζει. Να ανησυχουν και αυτοι που σας εσπειραν αλογα ζωα που παριστανετε και τους Ελληναρες καθοτι η αρρωστια σας εχει ξεπερασει καθε οριο.

 15. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/14/2020 @ 8:20 ΜΜ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΕΛ 23

  «Εναντίον των ειδωλολατρών εφαρμόστη­καν μέτρα που πήραν συχνά το χαρακτήρα πραγματικών διώ­ξεων. Τα ιερά λεηλατήθηκαν από τους χριστιανούς. Η αρχαιότητα με το ανθρωπιστικό και ανεκτι­κό της πνεύμα παρήλθε οριστικά. Η Εκκλησία, τέλος, μετά τον τελικό της θρίαμβο απέναντι στην ειδωλολα­τρία ( οι ειδωλολάτρες εξοντώθηκαν από τον Ιουστινιανό και η Σχολή των Αθηνών έκλεισε ) παίρνει τον αυστηρό της χαρα­κτήρα.»

 16. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/14/2020 @ 8:21 ΜΜ

  Επειδή λοιπόν η Ελλάδα ήταν Παγανιστική, στάλθηκε ο Αλάριχος από τους στρατιωτικούς άρχοντες του Βυζαντίου, και με την βοήθεια του χριστιανικού κλήρου ισοπέδωσε τους Ναούς της παλιάς θρησκείας, σφάζοντας ταυτόχρονα τους άντρες από 18 χρονών και πάνω. (Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 76 και 80)

 17. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/14/2020 @ 8:21 ΜΜ

  HISTORY OF THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE Edward Gibbon, Chapter XXVIII: Destruction Of Paganism.–Part II. σελ 81

  «Ο άγιος Μάρτιν οδήγησε τους πιστούς Μοναχούς του να καταστρέψουν τα είδωλα, τους ναούς και τα αφιερωμένα δέντρα της μεγάλης επισκοπής του. Κατά την εκτέλεση αυτής της επίπονης αποστολής, ο συνετός αναγνώστης θα κρίνει Αν ο Μάρτιν υποστηρίχθηκε από τη βοήθεια θαυματουργών δυνάμεων ή από Σαρκικά όπλα.»

 18. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/14/2020 @ 8:22 ΜΜ

  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου έκδοση National Geographic Society τομ 9 σελ 187

  «είδαμε τους όχλους (χριστιανοί) και πριν από την έκδοση των νόμων και μετά, παραβιάζοντας τους, να επιχειρούν συχνά και χωρίς οίκτο ληστρικές επιδρομές και καταστροφές των ιερών καθώς και αρπαγές των πλουσίων αφιερωμάτων και των περιουσιών τους.Το χειρότερο μάλιστα είναι ότι οι όχλοι αυτοί (χριστιανοί) μερικές φορές σκότωσαν ορισμένους από τους πιο επιφανείς εκπροσώπους της αρχαίας ζωής» (και σελ 193)

 19. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/14/2020 @ 8:23 ΜΜ

  Oι σημερινοί χριστιανοί τα θέλουν όλα, και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο και βασιλιά. Είναι βλέπετε άνθρωποι γεμάτοι αρετές, αλλά κρυφές Γιατί αυτά που βλέπει κανείς είναι την μανία που έχουν να καταδιώκουν εκείνον που δεν υποτάσσεται στην αλάνθαστη γνώμη τους. Κι έχουν αυτή την στάση από παράδοση. Είναι αυτοί ακριβώς που πάντα καταδίωκαν και δολοφονούσαν, οι αυτοκράτορες των Ρωμαίων και οι επίσκοποι που αυτοί διόριζαν. Οι άγιοι των χριστιανών είναι οι εγκληματίες αρχιερείς που με τα πλήθη των καλογέρων και των μονομάχων γκρέμισαν και λεηλάτησαν τους ναούς των Ελλήνων και των αιρετικών χριστιανών.

 20. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/14/2020 @ 8:23 ΜΜ

  «Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέτρεψε το Χριστιανισμό από διωκόμενη θρησκεία σε θρησκεία διώκτη.»

  John Coffey, Persecution and Toleration on Protestant England 1558–1689, 2000, p.22
  Girard, Rene The Scapegoat, σελ. 204.

  «Η Ελληνική ποίηση, η φιλοσοφία, η φιλολογία και η ιστορία καταπολεμήθηκαν από την εκκλησία» (Ιστορία Ελληνικού Έθνους Τομ 9 σελ 194 )

  Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα.

 21. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 8:38 ΜΜ

  Ρε αλογε “απογονε” επιχειρηματα για το οτιδηποτε εχεις ποτε η απλα κλανεις?

  Αυτα τα αλογα υποκειμενα εχετε σπειρει που νομιζουν οτι αποκτουν αξια απο την καταγωγη τους και απο τους κουτοπονηριες και τις ηλιθιοτητες, καθως εξευτελιζουν τον Λογο και καθως βιαζουν την Εννοια και καθως προσβαλλουν οτιδηποτε ιερο υπαρχει στο συμπαν και καθως επι της ουσιας δεν γνωριζουν καν ποιο ειναι το προβλημα τους περα απο την εθνοπαρανοια που σπειρατε που απευθυνετε στον πατο της γελοιοτητας.

 22. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 9:08 ΜΜ

  Τωρα αυτο το πραγμα το Nick δεν ξερω τι ψαχνει και τι πιστευει αλλα εγω βασικα σας εξηγησα πως εχει η φαση αναφορικα και με τον Γεωργο (= Οσιρις) που ειναι ο πατερας του Ιησου που ειναι η αμπελος η αληθνη = Διονυσος και ειναι προφανες οτι η ασεβεια σας σε καθε τι ιερο εχει ξεπερασει καθε οριο με βαση και την νοοτροπια που σας εμφυσησαν οι αντιθεοι που σε συνδιασμο με την γελοιοτητα που σας διακρινει σας εχει οδηγησει περα απο τα συμπαντικα ορια της βλακειας, καθως αυτη η νοοτροπια του να φορτωνουμε την ευθυνη του Λογου στον Δημιουργο (η και σε καποιον παρανοικο Εβραιο γυφτο που παριστανει τον Ελεηναρα οπως ο φιλος σας) εκει οπου δεν εχουν επιχειρηματα ειναι προφανες οτι προερχεται απο το κατεστημενο των αντιθεων και βαλε τωρα στο μιξερ και την γενικοτερη γελοιοτητα που και αυτοι εσπειραν οπως αλλωστε ειναι ξεκαθαρο και θα φτιαξεις το “μαγικο φιλτρο” του θανατου και περι αυτου προκειται.

  Η πραγματικοτητα σας ειναι βλαβερη και οδηγειται στον θανατο καθοτι δεν μπορεις να οικοδομεις πανω σε ψεματα και ανοησιες και να τα ριχνεις ολα σε καποιον (Εβραιο) αγνωστο “Δημιουργο” που δεν εκφραζετε μεσα απο τον Λογο και μεσα απο την αναλογικη σχεση του πανω με το κατω οπως διδασκει και ο Νεοπλατωνισμος και ο Ερμητισμος κλπ.

  Ολες οι πραγματικοτητες θα κριθουν απο τους καρπους τους και ο καρπος της σαπιας “πραγματικοτητας” σας ειναι ο Nick και για αυτο αλλωστε εχετε καταδικαστει απο μονοι σας μεσα στην “πραγματικοτητα” σας.

 23. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 9:24 ΜΜ

  Το μεγαλο ψεμα που σας λενε οι Ελεηνοκεντρικοι ταχα μου “απογονοι” και “κληρονομοι” κλπ ειναι η μιση αληθεια που ανεφερα καθως το πνευμα του Χριστου τελικως επικρατησε πριν ακομα γινει κατεστημενο ο χριστιανισμος, καθοτι οχι μονο επιβιωσαν οι χριστιανοι αλλα συμφωνα με τα δεδομενα εγιναν μαλιστα η πλειοψηφια οταν τους αναγνωρισε ο Μεγας Κωστακης προφανως και για πολιτικους λογους.

  Γιατι ταυτιζετε βασικα αυτο το πνευμα με καποια θρησκεια και προσπαθειτε να περασετε μαλιστα οτι αυτο το πνευμα που εγκλωβισαν οι Ρωμαιοι μεσα στις σαπιες εξουσιαστικες δομες της Ρωμης υπαρχει μονο για την “μοναδικη αληθεια” του Ρωμαικου δογματος και επι της ουσιας υποθετεται κιολας οτι δεν υπαρχει ουτε για τον εαυτο του εξω απο τα ορια που θετει το δογμα της Ρωμης? Απο που αντλειτε αυτο το απυθμενο θρασος που γεννησε και το καρπο της πραγματικοτητα σας τον Nick και το καθε Nick αλλα και τον καθε παρανοικο Εβραιο γυφτο που παριστανει τον Ελληναρα και τον “απογονο” και εχει ψυχωση εναντια στο πνευμα του Ιησου γιατι ειναι πνευματικα νεκρος?

 24. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 9:53 ΜΜ

  Να το τελικα συμφωνειτε σε ολα. lol

 25. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 10:04 ΜΜ

  Σχετικα με το αρθρο δεν καθομαι καν να εξετασω το περιεχομενο του αν και το διαβασα βασικα δεν υπαρχει λογος καθοτι ειναι καταρχην προκλητικο και τελικα τι θελει να μας πει?

  Το θεμα ειναι ασφαλως οτι δεν υπαρχει ουδεμια ιστορικη συνεχεια του αρχαιου Ελληνισμου μεσα απο την θρησκεια της Ρωμης καθοτι υπαρχει ενα κενο τουλαχιστον 1200 χρονων οπου δεν επιτρεποταν καν ο ορος Ελληνας.

  Η φαση ειναι οτι μιλατε για δυο αντιθετα πραγματα και προσπαθειτε με καποιο τροπο να μας πεισετε οτι εσεις εισαστε η συνεχεια και των δυο εκει οπου μαλιστα αυτη και μονο η δηλωση σας οδηγει στην αυτοναιρεση, καθοτι μιλαμε για δυο αντιθετες και εχθρικες πραγματικοτητες και αυτη η συγκρουση ασφαλως δεν μπορει να “σβηστει” με προσευχες και παπαροθεωριες καθοτι αυτο που εγινε εγινε και δεν αλλαζει.

  Απο καποιο σημειο και μετα θα πρεπει να εισαι ηλικρινης με τον εαυτο σου. Δεν μπορεις να εισαι και Ελληνας παιδι του Διαφωτισμου και ορθοδοξος υπερ του Ρωμαικου κατεστημενου και της Ιουδαικης θεοκρατιας. Μιλαμε για δυο αντιθετα πραγματα.

 26. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 10:53 ΜΜ

  Να το ηρθε και το μανιακο παρανοικο με τον Ελεηνισμο του. Ε ρε που..α που θελουν οι αρχαιοκαπηλοι “απογονοι” και οι μεν και οι δε οι τουτρκογυφτοι που εχουν ζαλιστει τα @@ στο συμπαν με την απυθμενη βλακεια και τον κομπλεξισμο τους..

  Αντε να βγαλεις ακρη τωρα που μαζευτηκαν τα Ελεηνοκεντρικα σαπιοπαρασιτα που εξευτελιζουν το ανθρωπινο ειδος.

  Ρε βαλτε τον Ελεηνισμο στον κ.λο καθοτι αυτη μονο θα μπορουσε να ειναι η χρησιμοτητα του και αρκετα εχετε ζαλισει τον πουτσο στο συμπαν με τον κομπλεξισμο σας και με τις λαμογιοπαπαριες σας και αντε να σας ελεησει ο Αιγυπτιος φυλετικα “κατωτερος” Απολλωνας για να μην σας πω και για τον Σουμεριο σαπιοηλιθια μιασματα που νομιζετε οτι γυρναει το συμπαν γυρω απο την εγωμανια και την αρρωστια σας αναφορικα με την ταχα μου καταγωγη σας.

  Αντε και αρκετα ασχοληθηκα με τα πτωματα και το πτωμα τον Ελεηνισμο τους.

 27. Απόλλων Έρως 07/14/2020 @ 11:01 ΜΜ

  Οι μεν βλεπουν φαντασματα αμα διαφωνεις με τα ψεματα και την τρισαθλιοτητα τους που ομοια της δεν υπαρχει σε πλανητικη βαση και σε λενε χριστιανο καθοτι μαλιστα μιλαμε για εκφυλισμενα αντιανθρωπινα υποκειμενα που παριστανουν τους Ελεηναρες.

  Οι δε βλεπουν φαντασματα σε βαζουν στο ιδιο κλουβι με τους πρωτους. Και οι μεν και οι δε εισαστε το τερμα της παπαροβλακειας και αυτο που χρειαζεστε και εσεις και οι θρησκειες σας και ο Ελεηνισμος σας οι ψευτοθεοι σας ειναι μαστιγιο μπας και γινεται πρωτα ανθρωποι και μετα βλεπουμε και χεστηκε το συμπαν για την “καταγωγη” σας.

  Αντε καλο τελος να εχεται και οι μεν και οι δε και μην ξεχασετε να πειτε αντιο απο μενα στο ψοφιμι τον Ελεηνισμο σας.

 28. Ιωάννης 07/15/2020 @ 1:18 ΠΜ

  Ρε φιλε σιωνιστής είσαι, ανθέλληνας ή ισλαμολάγνος και βγάζεις τέτοιο μίσος απεναντι στους Ελληνες; Διάβασα και το άλλο αρθρο σου περί αλληλοσφαξιματος των Ελλήνων και σε ερωτω πλεον σε προσωπικό επίπεδο. Τα θετικά του Ελληνικού Έθνους διαχρονικά υπερξεπερνούν κάθε ατόπημα αυτής της υπέροχης φυλής εσύ γιατί και καλά στο όνομα της πλουραλιστικής ενημέρωσης βγάζεις τετοια χολή για τους συμπατριώτες σου; Και εσύ ρε Νίκο γιατί επιτρέπεις τετοια μεροληπτική και κατευθυνόμενη πληροφόρηση κατά της Ελλάδος, τι συμβαίνει εδώ για πείτε και σε μας να μάθουμε τι στ’αληθεια συμβαίνει…

  • Κατοχικά Νέα 07/15/2020 @ 1:30 ΠΜ

   Η ερευνα και η ελευθερια του λογου δεν επιδεχονται κριση , διαλογος – αντιλογος ναι , δεκα χρονια προσπαθησαμε να αφυπνισμουμε την κριση του Ελληνα που προσπαθησαν να την κοιμισουν και το καταφεραν , σημερα το 90% βρισκεται στο φβ να του επιλεγει τι πληροφορια θα δει σαν υπνωτισμενο ποντικη , κατευθυνομενη προπαγανδα σε ολα τα μεσα , θελετε η δεν θελετε την ελευθερια του λογου ;.. Κανεις δεν εμποδισε κανεναν να αντιπαρασταθει σε οπιαδηποτε πληροφορια με διαλογο , αν μια πληροφορια ειναι λαθος τοτε ποια ειναι η σωστη; .. που ειναι αυτος που θα πει την σωστη; Ποιος σας εμοδιζει να πειτε την αληθεια; .. Αυτο δεν γινεται σε ολο τον κοσμο ; καποιοι μιλανε και δημιουργουν το πολιτικως ορθο εμεις θα μλησουμε ολοι τελικα ;….Εγω θα υπερασπισω την ελευθερια του ατομου να εκφραζει την αποψη του οποια και αν ειναι αυτη ..εσεις τι θα κανετε; .. Το δικο μου εργο ειναι εδω μεσα σε χιλιαδες αρθρα οπως και οι θεσεις μου , οπως και οι αγωνες μου και οι προσπαθειες μου ..σε εναν κοσμο που θελει την στερηση της Ελευθεριας του λογου ομως θα δωσω την απολυτη μαχη μου μεχρι τελους !

 29. απλη απαντηση τεκνο μου 07/15/2020 @ 4:40 ΠΜ

  ΜΟΛΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ .ΤΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΥΥΥΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 3 ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ …ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ …ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΟΙ ΝΑΟΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΞΕΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΥΣΙΑΣΤΉΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΆΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΜΟΝΆ ΤΟΥΣ …ΘΕΙΟ ΜΈΛΗΜΑ

 30. Πρώτον: Οι Θεοί των Ελλήνων ήταν οι ίδιοι σε όλες τις πόλεις. Οι Έλληνες σεβόντουσαν τους Θεούς και ούτε είχαν πρόβλημα με την θρησκεία και τους Θεούς των άλλων . Δεύτερον εάν ανατρέχεις στην βίκυ Παδεία ή είσαι αφελής ή υπηρετείς κάποιους άλλους. Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα έπρεπε να γράφεις στα Κατοχικά!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh