Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
09:00 - 27/05/2021

Ζαχαρίας… Ό προφύτης ή προφήτης είναι ένας Προδότης… Πλήρης περιγραφή συμπτωμάτων πυρηνικής καί χυμικής λαίλαπας… ή καί πυρχυμικής έκρηξης…

Ζαχαρίας… Ό προφύτης ή προφήτης είναι ένας Προδότης… Πλήρης περιγραφή συμπτωμάτων πυρηνικής καί χυμικής λαίλαπας… ή καί πυρχυμικής έκρηξης…

Στίς αριανές/πολεμικές τέχνες μαθαίνουμε ή καί ασυνείδητα πράττουμε τό ρητόν επανάληψη μητήρ μαθήσεως… Επαναλαμβάνεις κινήσεις ξανά καί ξανά επ’ αόριστον καί κάθε φορά που τίς κάνεις καταλάβεις άλλα… Μέ τόν καιρόν καταλάβεις άλλα καί γίνεσαι ανώτερος μ’ αυτές… Ο ευφυής καταλάβει άλλα, πολύ περισσότερα απ’ όσα ό αρχάριος καί ό μέσης ευφυίας, μέχρι βαθμού νά κατανοήσει βαθύτερα καί δυσνόητα πολύπλοκα αλληλοεμπλεκόμενα μυστικά… Ομοίως συμβαίνει μέ τές προφυτείες… εμβαθύνεις, εμβαθύνεις, εμβαθύνεις,.. όσον τίς επαναλαμβάνεις τίς μαθαίνεις, τίς καταλαβαίνεις, τίς διατρέχεις καλύτερα καί ηλιγγιωδώς βαθύτερα… Αυτά ισχύουν μέ όλες τίς τέχνες, από τίς απάτες έως τά μυστήρια Τού Θεού…

Παρατήρησα έναν περίεργον μέ τήν εβραϊκή γλώσσα, κάθε προφύτης, βασιλέας, σπουδαίος τής Παλαιάς Διαθήκης έχει όνομα που ερμηνεύεται ότι έχει σχέση μέ Τόν Θεόν… Συνάμα παρατήρησα ότι δέν αναφέρεται τό ίδιο γιά άτομα που είναι κακά.., ενώ τά ονόματα τούς ομοιάζουν μέ ονόματα κάποιων καλών καί που δίνεται ερμηνεία σ’ αυτά σχέσις μετά Τού Θεού… Κατάλαβα πρίν κάν διαπιστώσω αυτόν τό δεύτερον ότι τά ονόματα που τούς δίνονται καί έχουν σχέση μέ Τόν Θεόν είναι κατά προσέγγιση, από ιδιομματισμό καί από ελληνικές λέξεις καί ρήσεις… Μπορεί κάποια ημέρα νά κάνουμε έναν κατάλογον σέ άρθρον μέ αυτά γιά νά δείτε τού λόγου τό αληθές…

Π.χ. Ζαχαρίας ερμηνεύεται ώς: «όν Ό Θεός ενθυμείται»… Αλλά ταυτόχρονα είναι ολοφάνερη η λέξη Χάρις εντός τής λέξεως Ζαχαρίας. Συνταυτόχρονα είναι ολοφάνερη η λέξη Ζεύς ή Ζέους ήτοι Ζεουχάρις = Ζευσχάρις = Ζεχάρις = Ζαχάρις = Ζαχαρίας… Καί τό επιχείρημα είναι πώς είναι δυνατόν νά τόν θυμάται κάποιον Ό Θεός χωρίς νά έχει Τήν Θεία Χάριν. Σημειώνω ότι δέν υπονοώ ότι ό Ζεύς/Δίας όπως τόν εννοούν οί ειδωλολάτρες ή αρχαιολάτρες είναι Ό Θεός, αλλά έναν όνομα Τού Θεού, που είχε αυτός ό λαός μέ τό όνομα Ισραήλ ή Εισραήλ ήτοι αντιστοίχως ίσος μέ τόν ρά/βασιλέα τού ήλ/φωτός ή είς/πρός τόν ρά/βασιλέα τού ήλ/φωτός ή/καί όπως ό Ιώσηπος Ιαχούντα/Γιαχούντα λέγει είς/πρός τόν ρά/ροή τού ήλ/Θεού…, δέν διαφέρει σχεδόν καθόλου από τίς δύο ερμηνείες που προαναφέρω… Ίσος μέ τόν ρά τού ήλ ή ίσος πρός τήν ροή τού Ήλ, σημαίνει άγιος, θεωμένος κατά Χάριν Θεού αφού έκ τών προτέρων τόν έκρινε άξιον καί δίκαιον… Ό Μετανοημένος είναι καί γίνεται δίκαιος…

Τό άλλον που ΜΑΣ θυμίζει ό Ζαχαρίας είναι η ζάχαρις ήτοι ζάκχαρις δηλοί Ζέους/Ζεύς χάρις ή ζωής χάρις… Ώς γνωστόν η ζάκχαρις είναι γλυκόζη καί μεταφέρει τό οξυγόνον είς τά κύτταρα, άρα τέ χαρίζει τήν αναπνοή τών κυττάρων δηλαδή κατ’ ουσίαν τούς χαρίζει τήν ζωή! Όπως λέμε τού έκανε τεχνητές αναπνοές καί τού έσωσε/παραχάρισε τήν ζωήν…

Ό Ζαχαρίας έζησε είς τήν Βαβυλώνα επί Ναβουχοδονόσορος… Τροφή διά σκέψη, επειδή γνωρίζουμε ότι οί Χαζζάροι = Χασάροι (από τό χάνω, χάση, χασίς, χαμένος) ελέγχουν τούς Ιουδαίους καί αιρετικοποίησαν τήν ιουδαϊκή θρησκεία, αρκετά τουλάχιστον από τήν εποχή τού Σολομώντος οί Βαβυλώνιοι καί ευλόγως υποψιάζομαι ότι Χασάροι καί Βαβυλώνιοι είναι η ίδια φυλή, τουλάχιστον πνευματικώς, καί η λέξη Ναβουχοδονό+σορός μάς θυμίζει τόν «Γεώργιον» Σόρο!…

Δεύτερον, οί Νάβαχο τών Εσπερίδων/Αμερικής θυμίζουν τόν Ναβουχοδονόσορα, διότι Νάβα καί Νάβου είναι η ίδια ρίζα καί επειδή η αρχική ρίζα είναι η λέξη ναύς ήτοι Ναύα καί Ναύουχοδονόσορος, τότε αμφότερες λέξεις ελληνικές καί Έλληνες αυτοί τουλάχιστον υπό πνευματικής προτάξεως… Επιχείρημα σ’ αυτά είναι ότι ενώ εντόπισα ότι η λέξη Ναύαχο/Νάβαχο είναι ελληνική, μετά από πολλά έτη σέ αμερικάνικο πρόγραμμα είδα έναν Ναύαχον νά λέγει ότι η φυλή τούς ήρθε από πολύ μακρυά μέ πλοία καί ναυάγησε = ναβάγησε = Νάβαχο = Ναύαχο = Ναυαγός, είς τό Τεράστιον Κάνυον = Κάννη = Γκράντ Κάνυον, τί άλλο θέλετε διά νά πιστέψετε;…

Η λέξη Σολομώντας ομόρριζα μέ τήν λέξη Σόλωνας… τουλάχιστον έν μέρει…
Καί τώρα πάμε στό εκπληκτικόν προφυτικόν κείμενον τού Ζαχαρία…

Εντός παρενθέσεων η γνώμη μού μέ βάση τήν λογική:

αχ. 14,9 καὶ ἔσται Κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν.
Ζαχ. 14,9 Τοτε ο Κυριος θα βασιλεύση εις ολόκληρον την γην. Κατά την ημέραν εκείνην ο Κυριος θα είναι ένας και τα Ονομά του θα είναι ένα.

Ζαχ. 14,10 κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ Γαβὲ ἕως Ῥεμμὼν κατὰ νότον Ἱερουσαλήμ· Ῥαμὰ δὲ ἐπὶ τόπου μενεῖ ἀπὸ τῆς πύλης Βενιαμὶν ἕως τοῦ τόπου τῆς πύλης τῆς πρώτης, ἕως τῆς πύλης τῶν γωνιῶν καὶ ἕως τοῦ πύργου Ἀναμεήλ, ἕως τῶν ὑποληνίων τοῦ βασιλέως. Ζαχ. 14,10 Το ρέον ύδωρ θα περικυκλώνη και θα ποτίζη όλην την κατωκημένην και ακατοίκητον χώραν, από Γαβέ έως Ρεμμών προς νότον της Ιερουσαλήμ. Η Ραμά, δηλαδή η υψηλή και επί υψηλής θέσεως Ιερουσαλήμ, θα υψωθή εις την θέσιν της, από την πύλην Βενιαμίν έως στον τόπον της πρώτης πύλης, μέχρι της πύλης των γωνιών, έως στον πύργον Αναμεήλ και μέχρι των ληνών του βασιλέως. (Δέν αναφέρει ύδωρ τό πρωτότυπον. Μπορεί νά σημαίνει κύκλωση από στρατιωτικές δυνάμεις ή κάτι άλλον. Η λέξη Αναμεήλ θυμίζει τήν λέξη αναμένω αλλά καί τόν αναμμένον ήλ = Θεός, φώτος/πυρός, λευκόν).

Ζαχ. 14,11 κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀνάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι καὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ πεποιθότως.
Ζαχ. 14,11 Οι πιστοί θα κατοικήσουν εις την πόλιν αυτήν και κατάρα δεν θα υπάρχη πλέον εκεί. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα κατοικούν εις αυτήν έχοντες ακλόνητον πεποίθησιν εις την ασφάλειάν της. (Εδώ ίσως αναφέρεται είς τήν συγχώρεση τών Ιουδαίων από Τόν Θεόν καί τήν επάνοδον τούς είς τά Ιεροσόλυμα, ή τήν επάνοδον τών Χριστιανών μετά από τόν διωγμόν τούς, όπως αναφέρεται είς τήν Αποκάλυψη ότι η γυναίκα θά φύγει είς τήν έρημον).

Ζαχ. 14,12 Καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις, ἣν κόψει Κύριος πάντας τοὺς λαούς, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Ἱερουσαλήμ· τακήσονται αἱ σάρκες αὐτῶν ἑστηκότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ῥυήσονται ἐκ τῶν ὀπῶν αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν τακήσεται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Ζαχ. 14,12 Αυτή θα είναι η συντριβή και η πτώσις, με την οποίαν ο Κυριος θα καταστρέψη όλους τους λαούς εκείνους, που εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θα λυώσουν αι σάρκες των, καθ’ ον χρόνον ακόμη θα ίστανται αυτοί στους πόδας των. Τα μάτια τών θα χυθούν από τάς κόγχας των και η γλώσσα των θα λυώση μέσα στο στόμα των. (Περιγραφή πυρηνικού ή χυμικού πολέμου, λοιώσιμον σάρκας, πτώσης οφθαλμών από τίς κόγχες τούς, λοιώση/τήξη τών γλωσσών τούς μέσα είς τό στόμα τούς. Φαίνεται ότι περιγράφει τήν τήξη μαλακάς σαρκός. Αναφέρεται είς τήν ήττα τών Ανατολίτων καί Ρώσσων κατά τής Ιερουσαλήμ όπως καί άλλοι προφύτες τής Παλαιάς Διαθήκης καί ώς κατά κάποιον τρόπον νά εμπνέεται εκάτερος από τούς προηγούμενους καί τά ίδια λέγει η Αποκάλυψις κεφ. 16 περί Αρμαγεδδών. Δέν αποκλείεται η τήξη σαρκών, οφθαλμών καί γλωσσών νά εννοεί συμπτώματα από εμβόλια ή συνδοιασμόν εμβολίων μέ χυμικά καί ηλεκτρονικά όπλα καί δή νά καταφέρουν κάποιοι νά συνδοιάσουν τά εμβόλια μέ άλλα όπλα μεταγενέστερα εναντίον τού στρατού ός θά πληγεί. Τό ότι μία πληγή κατά τών αμαρτωλών θά είναι τό μάσημα τών γλωσσών τούς τά μέλη τών θηρίων τής Αποκάλυψης, αποκαλύπτει ίσως ότι είς τόν πόλεμον αυτόν θά ηττηθεί τό θηρίον, αλλά από ποίον; Διά τόν Εξαδάκτυλον αναφέρει ότι θά νικήσει ασεβείς λαούς μέχρι καί ναύαρχον Ρώσσον διά προσευχής επειδή δέν θά φεύγει από τό Αιγαίον. Έλκη καί πληγές αναφέρει η Αποκάλυψη).

Ζαχ. 14,13 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκστασις Κυρίου μεγάλη ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐπιλήψονται ἕκαστος τῆς χειρὸς τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ συμπλακήσεται ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ.
Ζαχ. 14,13 Κατά την εποχήν εκείνην θα επιπέση επάνω εις αυτούς παρά Κυρίου κατάπληξις και πανικός τόσον, ώστε θα συλλαμβάνη ο ένας το χέρι του άλλου και θα εμπλέκωνται αι χείρες του ενός εις τα χέρια του άλλου, έτοιμοι προς πόλεμον. (Εδώ περιγράφεται εκτός τών άλλων αλληλοσυμπλοκή τών επιτιθέμενων, όπως καί τών Φιλισταίων επί βασιλείας Σαούλ καί όπως περιγράφεται σέ άλλους προφύτες τής Παλαιάς Διαθήκης ότι διά τήν πτώση από τάς χείρας τού Ρώς τού τόξου καί τού βέλους ή καί τόξων καί τοξευμάτων).

Ζαχ. 14,14 καὶ ὁ Ἰούδας παρατάξεται ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ συνάξει τὴν ἰσχὺν πάντων τῶν λαῶν κυκλόθεν, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ ἱματισμὸν εἰς πλῆθος σφόδρα.
Ζαχ. 14,14 Οι Ιουδαίοι θα παραταχθούν εις την Ιερουσαλήμ προς μάχην εναντίον των εχθρών των, θα τους νικήσουν και θα συγκεντρώσουν όλην την δύναμιν του πλούτου όλων των γύρω λαών· χρυσίον και αργύριον και ιμάτια εις αναρίθμητον πλήθος. (Κατά τήν κρίσιν τών Αγίων η δύναμη τού Ιούδα θά έλθει από τούς Αμερικανούς αλλά τούτον είναι έξ’ άλλου πασιφανές οί οποίοι θά επιβάλουν συμμαχία κατά τών εκστρατευόντων κατά τής Ιερουσαλήμ ήτοι τών Ρώσσων καί διάφορων σχιστομμάτικων/μογγολικών λαών. Θά συνάξει τόν πλούτον τών πέριξ λαών επειδή θά τούς έχει ήδη νικήσει τό Ισραήλ/Αμερική, ήδη αυτόν συμβαίνει αφού ελέγχουν πετρελαιοπηγές καί άλλους πόρους άμεσα ή έμμεσα καί υπό συγκάλυψη. Αυτήν τήν προφυτεία είχε υπόψιν ό Κκκίσσινγκερ όταν είπε ότι τό Ισραήλ μέσα από τούς αραβικούς πολέμους θά αρπάξει τουλάχιστον τήν ήμισυ Αραβία).

Ζαχ. 14,15 καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις τῶν ἵππων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν ὄντων ἐν ταῖς παρεμβολαῖς ἐκείναις κατὰ τὴν πτῶσιν ταύτην.
Ζαχ. 14,15 Αυτή θα είναι η τρομερά καταστροφή των ίππων, των ημιόνων και των καμήλων, των όνων και όλων των άλλων κτηνών, που ευρίσκοντο εις τα στρατόπεδα των εχθρών κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της καταστροφής των. (Τά λάφυρα οπού περιγράφονται ώς ζώα καί έν τέλει τά λέγη κτήνη = κτίσματα πρός υπηρεσία είναι στρατιωτικά οχήματα καί υλικά).
Ζαχ. 13,16 καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν καταλειφθῶσιν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐλθόντων ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀναβήσονται κατ᾿ ἐνιαυτὸν τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ παντοκράτορι καὶ τοῦ ἑορτάζειν τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.

Ζαχ. 14,16 Θα συμβή δε και τούτο· όσοι από τους εθνικούς, που επήλθαν εναντίον της Ιερουσαλήμ, επιζήσουν από την καταστροφήν, θα ανεβαίνουν κάθε έτος, δια να προσκυνούν τον βασιλέα Κυριον και παντοκράτορα, και να εορτάζουν την εορτήν της Σκηνοπηγίας. (Δέν γνωρίζουμε εάν αναφέρεται είς Τόν Χριστόν ή Πατέρα… Η δέ σκηνοπηγία δέν γνωρίζουμε εάν εννοεί κατασκήνωση προσκυνητών ή ανοικοδόμησης τού ναού τού Σολομώντος ή εορτής πρός Τόν Χριστόν εάν η γενικότερη προφυτεία εννοεί εκστρατεία εκχριστιανοποίησης όλης τής ανθρωπότητος καί δή Ορθοδοξοποίησης. Ήτοι είτε θά συμβεί μετά τήν ανέγερση τού ναού τού Σολωμόνος εάν ποτέ ανεγερθεί, βάσει εύλογων υποψιών οπού αναφέρω αλλού, είτε χωρίς τήν ανέγερση θά ανεβαίνουν κάπου δίπλα ήτοι είς τό Όρος Σύ Ών = Συών = Σιών = Κύριος είς τήν λακωνική διάλεκτον, είτε είς Τόν Ναόν Τής Αναστάσεως Τού Σωτήρος).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. Ελεος Παναγιώτη, δεν παλεύεται αυτο.. προφΥτης, (για φυτό μιλάμε;)χΥμικής; (τι χυμος; Φάντα;)
  Το κάνεις εσκεμμένα αναμφίβολα και δε μ’ενδιαφέρει γιατί το κάνεις. Με θυμώνει που “φυτεύεις” στα παιδιά σακατεμένη την ελληνική… λες και η εκπαίδευση (οχι παιδεία) τους προσφέρει ικανά εργαλεια μάθησης για να ξεχωρίζουν τις εξοφθαλμες ανορθογραφίες. Δε μιλαω, δε μιλάω, αλλα εντάξει…και τα ματια μας προσβάλλεις και το μπλογκ ευτελίζεις. Λυπάμαι.

 2. Και οχι, δε διάβασα το άρθρο, οσο κι αν νιώθεις οτι σε αδικεί αυτό. Μπήκα επειδή είδα τον τίτλο.
  Η διαδρομή ατομου που εσκεμμένα και ύποπτα κατακρεουργεί διαρκώς τη γλώσσα μου, δε θα’χε τίποτα να μου δώσει.

 3. ΠάνοςΓέριμου 05/27/2021 @ 7:00 ΜΜ

  Βασούλα δέν μ’ ενδιαφέρουν οί φθόνοι σού καί η “κοινή λογική” σού σέ Ελληνόγλωττα… Δέν ξέρεις τί νά πείς καί λές τά ίδια καί καλά έκανες καί δέν διάβασες τό άρθρον αφού θά σέ κάνει νά νευριάσεις η αλήθεια τού… Τό ξέρω ότι η λέξη ξέρω είναι ξέρω από τό ξερόλας όπως εσύ καί όχι από τό εξεύρω = έξ+εύρω όπως τό γράφω εγώ… Είσαι άλλου επιπέδου, επιπέδου φθόνου μέ τίς υγείες σού… χεχού!

 4. ΠάνοςΓέριμου 05/27/2021 @ 7:04 ΜΜ

  Γράφεις μέ περισπωμένες, άνω τελείες, μέ καθαρή ελληνική, καί πού δέν βλέπεις τήν ελληνική που τήν ακρωτηριάζεις εσύ επειδή νομίζεις ότι είναι κτήμα σού καί δέν δέχεσαι φασίστρια κουμμουνίστρια τίς παραλλαγές που όλες έχουν νοήματα όπως τό προφύτης προφήτης καί αυτόν που θά σέ βρυκολακιάσει ακόμη περισσότερον Σιών = λακωνική κύριος σέ Σύ Ων = Σύ Ο Ών αριθμός Σύ Ών όχι τυχαία ό μυστικός αριθμός τής Αποκάλυψης 144…

 5. Λέγε ο,τι θες, αλλα μην κρινεις εξ ιδιων τα αλλότρια προσάπτοντάς μου “φθονους”…
  Τον φθόνο, το στρεβλό θρησκειομπούκωμα και οι δήθεν εμπνευσμένες λεξιπλασίες της σάχλας,
  είναι πράγματα στα οποια είσαι κορυφαίος και
  τα συντηρείς μια χαρά όσο καιρό βλέπω (έστω και
  μέσω τίτλων μόνο) αναρτήματά σου.

 6. zahar στα τουρκικά με βάση αραβική γλώσσα, σημαίνει “και αποτι φαινεται,άρα, σημαίνει ότι” και “χάρη”

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*