22:40 - 18/11/2020

Υψηλός δακτύλιος προφανώς από τό Πατριαρχείον καί τίς Αρχιεπισκοπές λένε ανοησίες είς τούς Ιερείς περί εμβολίου… Αυτά δηλαδή….

Υψηλός δακτύλιος προφανώς από τό Πατριαρχείον καί τίς Αρχιεπισκοπές λένε ανοησίες είς τούς Ιερείς περί εμβολίου… Αυτά δηλαδή….

Τουλάχιστον η συνομιλία μού μέ τρείς ιερείς λένε πώς εάν φέρουμε στοιχεία ότι τό εμβόλιον είναι βλαβερόν, μέ μικροψήγμα, κατά τής Γονιοδομής, νοσοφερή τότε θά αρνηθούν τό εμβόλιον, διότι βάσει δεδομένων τής τηλεόρασης καί υψηλόβαθμων εκκλησιαστικών παραγόντων τό εμβόλιον είναι αθώον!

Κατάλαβα ότι τούς γίνεται προπαγάνδα καί εκμεταλλεύονται τήν φιλοκαλία ιερέων, τά γεράματα τούς, τήν άγνοια τούς καί τήν αγάπη τούς δι’ υπακοή είς τήν ιεραρχεία ένεκα αγάπης πρός Τόν Χριστόν!

Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι εισάγαγαν αυτές τίς ιδέες είτε έκ τού πονηρού εντός τής Εκκλησίας είτε λόγω αφέλειας, άγνοιας, οκνηρίας, μή αφουγκρασμού τής πραγματικότητος ότι έχουν νά κάνουν μέ κόλακες σιωνιστές, μασσώνους καί εχθρούς τών ψυχών καί τών Χριστιανών!

Οί ταγοί τής Εκκλησίας θά έπρεπε νά γνωρίζουν περισσότερα… εί δυνατόν πλανήσαι καί τούς εκλεκτούς μού είπε Ό Χριστός!

Καιρός νά τούς ενημερώσουμε οί Αγωνιστές θά αμοιφθούν μήν νομίζετε ότι θά μείνετε απλήρωτοι από Τόν Θεόν είτε αγωνιστείτε είτε αδιαφορείσετε είτε συγκαλύψετε είτε συνεργαστείτε μέ τό πανέγκλημα, όλοι θά ικανοποιηθείτε!

Σέ κάθε Αγώνα υπάρχουν προβλήματα καί δυσκολίες εάν δέν υπήρχαν δέν θά λεγόταν αγώνας καί νά έχει αγωνία, ούτε η Ανατροπή τών είς βάρος ΜΑΣ προωθήσεων θά λεγόταν Άθλος! Ευαθλήζεσθαι!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. …… ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

    • ΠάνοςΓέριμου 11/19/2020 @ 8:15 ΠΜ

      Πόση λύπη καί αλήθεια από αυτήν τήν ρήση,…. σού λέγει ό,τι έγινε έγινε… διά τόν καθένα, ό,τι κατάλαβε κατάλαβε….

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*