12:10 - 04/06/2021

Πλήρης επαλήθευση Μέρος 3… Ό,τι δύναται η ψυχεδέλεια τό κάνουν μέ τεχνολογικά μέσα…

Πλήρης επαλήθευση από Μοντανιέ όσων έλεγα χωρίς νά ξέρω τίποτα απ’ όσα έλεγε καί επαλήθευση όλων τών άλλων. Η τηλεϋπνωση καί τηλεχειρίαση τού DNA/Γονιοδομής είναι γεγονός Μέρος 1….

Πλήρης επαλήθευση όσων έλεγα: τά προλεγκτικά Κινούμενα Σχέδια: What Happens To Sherry Years After Being Infected with the G-Virus? – Resident Evil 2 Remake …..Μέρος 2 Αποκαλυπτικό βίδεο!

Η διατήρηση τής αγνότητος είναι τό γνησιότερον…. τί, τής ύπαρξης… Σέ μαγεύουν μέ τεχνοάμαξες χαμηλών συχνοτήτων γιά νά μήν διακρίνεις ότι καθημερινώς διανύεις… χώρο πρός στά εκεί που σέ θέλουν… καί προορίζουν

Η ψυχεδέλεια έχει απίστευτες δυνατότητες, είναι αυτόν οπού μπορεί νά πάρει βουνό καί νά τό μετακινήσει στήν θάλασσα καί νά πάρει θάλασσα καί νά τό στήσει στήν κορυφή όρους…

Εντούτοις, είναι πολύ εκλεπτυσμένη καί υπολεπτομερής υπόθεση, σέ βαθμό μεγαλύτερο από τόν χειρισμό τής λεπτομερέστερης βιοτεχνολογίας που αρχίσαμε νά ζούμε σήμερον…

Μέ τήν ψυχεδέλεια έναν όν μπορεί νά επιτύχει τήν Αυτομεταλλαγή σέ κακό, καλό, ουδέτερο, ανάμεικτο, βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος. Η δύναμη τής θέληψης μέσα από τήν ενέργεια τής ψυχής αυτομεταλλάζει καί μεταλλάζει… Ό διάβολος αυτομεταλλάχθηκε κατά αυτοπροαίρεση…
Η επιτυχία ενός όντος, ενός ανθρώπου στήν ψυχεδέλεια προαπαιτεί αγνότητα, κάθαρση, εξιλασμό, σ’ αντίθετη περίπτωση η ψεχεδέλεια θά πορευτεί σέ σουρεαλιστικές ασυναρτησίες χάους!… Αυτό που θέλουν νά ΜΑΣ κάνουν στόν τρέχον χρόνον… Η ψυχεδελική επήρρεια «τούς» σέ όσους «τούς» ακολουθήσουν ώς άθεα, άπιστα, άβουλα ζώα, θά είναι Καταλυτικότατη!… Κατάλαβες τί σού είπα μόλις τώρα;….

Ότι τό επόμενο βήμα μετά τόν πανεμβολιασμό όσων θά εμβολιαστούν καί δή Γονιδιοχακκαριστούν καί συνάμα δεκτούν έν γνώσει ή έν αγνοία τούς νά τοποθετηθούν ούκ ολίγα μικροψήγματα μέσα τούς, θά είναι Τό Όργιον τής Κακής Ψυχεδέλειας!!!!

Η μετά θάνατον κατάληξη τής ψυχής όποια καί άν είναι είναι τόπος καί πεδίον ψυχεδέλειας…

Ένας αγνός καθαρός ταπεινός ψυχεδελής άνθρωπος μπορεί νά μετακινήσει, καταστρέψει, αποτρέψει καί Προαντιδοτοπυροδοτήσει άμυνες καί επιθέσεις ψυχεδέλειας! Γιά νά σέ διαλύσει ψυχικώς τό κακό πρωτίστως πρέπει νά σέ κάνει έρμαιο τού κακού ή αυτοκακού τού… Ένας άνθρωπος μέ ευλογία μέσα τού δέν μπορεί νά ψυχοδιαλυθεί, πόσον μάλλον δέ μία κοινωνία καί μία παγκοινωνία… Αφού αφαίρεσαν Τόν Θεόν από τήν παγκοινωνία προχώρησαν σέ εφόρμηση ταχύας ανάπτυξης τής κολλασοψυχίας καί τής κακοψυχεδέλειας…

Πέρασαν εικοσιπέντε έτη σύν πλήν απ’ όταν είπα πώς η ψυχεδέλεια είναι τό άκρον άωτον μέλλον τής τεχνολογικής αυτοκαταστροφής τής ανθρωπότητος… Ό άνθρωπος δι’ αυτής εισήλθε σέ χωράφια που χαρακτηρίζονται από Αλλονόμους όπως είπα τότες, σήμερα τούς λέγω Ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανισμούς, αλλά τό Αλλόνομοι εκφράζει περισσότερο τήν αλήθεια αυτή…

Οί ασκοί τού χάους, οί ασκοί τής Πανδώρας, τά κύτια τών αιθερικών ανέμων τού Αιόλου εκδηλώνονται ψυχεδελικώς σέ μία ασυνάρτητη συνεύρεση ορμονών, ιδεών, πίστεων, τηλεχεριάσεων καί προτηλεχειριάσεων τής ψυχής…

Άκρατη ψυχεδέλεια είναι η εφόρμηση τής ελευθερίας μέσα από παναυθαιρεσία χωρίς κανόνες, ελέγχους καί δυνάμεις πράου ελέγχου. Απλά εσύ θά είναι τό αντικείμενο πλεόν, που θά Πονεί όμως μέ κάθε τρόπο, φοβία, φρίκη, τρέλλα, ακράτεια… Η ψεχεδέλεια μπορεί νά σέ φέρει στήν πολιτεία τού Άδη ή τής Έκστασης, τής τρέλλας ή τής υπερτύψης… Αλλά μπορεί μέσα από τήν Προσευχή καί τήν ταπεινότητα νά σέ κάνει διορατικό, ευσταθή, διοραματικό… σέ αληθινές ατραπούς, χωρίς νά σημαίνει ότι δέν υποβόσκει ό κίνδυνος τής ψευδαίσθησης ή τής πλανερής παραίσθησης…

Από τήν αρχή τής Ιστορίας ό άνθρωπος έπληττε καί ήθελε νά «τρελλαθεί» γιά λίγο, νά ξεφύγει, νά πάει στό ανώτερο αλλού καί νά επιστρέψει στό σπίτι τής ώς ψυχής. Αυτή είναι η ψυχεδέλεια… Ό άνθρωπος ανακάλυψε τήν ψυχή στήν πρωτόγονη μεγάλη ευφυία τού μέσω τών παραισθησιογόνων καί τού αλλοπαραισθησιακού διαλογισμού. Αντιλαμβανόταν τό άλλο που στό λέγω Αλλονόμοι ή κβάντα ή υπερκβάντα ή Υπερηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανική Ανάρτηση…

Τά οράματα ήταν τό ταξείδι καί η σύνδεση μέ Τό Θείον άν καί πάντοτε παρέμβαιναν εκτός από καθαρά καί μολυσμένα αυτομολυσμένα πνεύματα…

Οί μέχρι τινός βαθμού αγνοί ανθρώποι ή φιλάγνοι… είναι οί καλύτεροι ψυχεδελιστές που μπορούν νά κατανοήσουν τήν παγκόσμια απάτη πίσω από τόν προσχεδιασμό κορωνοϊό καί τίς προεκτάσεις μέσα από τίς διάφορες εκφάνσεις που βιώνουμε στόν τρέχοντα χρόνο…

Ένας ισχυρός μυστικιστής τηλεχειριστής ψυχεδελιστής μπορεί νά μεταφέρει ή διασπείρει τόνους Υπερμεγατόνους πληροφορίας σέ έναν ή περισσότερους ανθρώπους, στήν φύση, στά όντα, εκτός καί άν τού θέσει δεικλείδα περιορισμού Ό Θεός!…

Αυτό έγινε καί γίνεται από τά βάθη τής Ιστορίας. Ανθρώποι που ζούν σήμερα επικοινωνούν μέ τή γνώση ανθρώπων τού μακρυνού παρελθόντος μέσω τού συγγραφικού ή σιωπηλού ή προφορικού Λόγου…
Όταν αυτός ό άνθρωπος βλέπει σ’ αυτά τά βιβλία καί σ’ αυτό τό μακρυνό παρελθόν τού αποκαλύπτεται γνώση που σ’ άλλους αποκρύβεται καί λαμβάνει τήν γνώση κενή μέ ελάχιστον ή καθόλου περιεχώμενο μέσα σέ ερμητικώς κλειστό ασυντονισμό μέ τίς λέξεις καί τίς ενέργειες που Προφέρουν τίς έννοιες που ό άλλος λαμβάνει σάν αστραπή… έν αιθρία… ή σέ κακοκαιρία μέ κάθε έννοια…

Τά οράματα τής ψυχεδέλειας τού παρελθόντος πραγματοποιούνται σήμερα μέ τόση φυσικότητα που προξενεί δέος καί ρίγος σ’ όποιον τό συνειδητοποιεί σέ υπέρμετρον συναισθητό βαθμό…

Οί μάγοι τού παρελθόντος έγραψαν τό μέλλον σάν νά τό είχαν μπροστά στά πόδια τούς… Δέν εννοώ τούς στενόμυαλους ή τούς κακοπροαίρετους μάγους αλλά τούς μάγους τής σύλληψης καί προσύλληψης τής γνώσης… Οί μάγοι αυτοί είναι οί υιοί τού φωτός, αυτοί που βλέπουν καί εσωδιακρίνουν εκείνα που άλλοι είτε κοιττάζουν απλά ή δέν αντιλαμβάνονται κάν…

Έρχεται μία Υπερλαίλαπα άνευ προηγουμένου… Οί μάγοι θ’ αντέξουν μέσα από τήν Επίκληση Τού Θείου Ονόματος, Τής Θείας Προστασίας, Τής Θείας Πίστης, διότι δέν νοείται ψυχεδέλεια άνευ Πίστεως!…

Ό ψυχεδελικός άνθρωπος Προέχει τήν Πίστη νά Οξυκαλπάσει στούς αιώνες καί τά Σύμπαντα μέ τόση φυσικότητα καί ασφάλεια ψυχής ή περίπου, ή καί μέ συγκρατημένη καί ανεκτή ψυχοταραχή, όπως ένας πεζοπόρος διανύει νωχελικά έναν ερημικό δρόμο…

Αυτό τό τελευταίο είναι τό Κλειδί αντάμα μέ τήν αγνότητα, αυτός ό ερημικός χώρος… Εάν δέν θέσεις τήν ψυχή σ’ ερημικό λιτό οίστρο δέν μπορείς νά ιππεύσεις τά μυστήρια τού Φωτός!

Η ηδονές (απολαύσεις) τού κόσμου είναι τό σκότωμα τής ταχύτητος…. Η ηδονή είναι τό πολυφάσμα τού Άδη, η ηδονή λέγεται καί αδονή, ό Άδης καί Ήδης καί Άδωνις… Δέν είναι τυχαίο που τά γεννητικά είναι κάτω όπως η κόλλαση στόν Τάρταρο… Ούτε τυχαίο που τό πνεύμα είναι στήν κωρωνίδα τής κεφαλής… Όταν ό άνω κόσμος τού ανθρώπου κυριαρχείται από τόν κάτω κόσμο τού ανθρώπου, τότε αναπτύσσεται μία πνευματικότητα χαμηλών συχνοτήτων υπνωτικής υποαποδιέγερσης ή από τήν διέγερση τού νού πρός τήν ύλη… τόν μαμωνά, τήν απληστία νά κατέχεις περισσότερο απ’ αυτό που ποτέ δέν κατέχεις αλλά έχεις τήν ψευδαίσθηση ότι είναι δικό σού επειδή όλοι οί άλλοι ή σχεδόν όλοι οί άλλοι παραδέχονται βάσει υποκοσμικού ανθρωποδάριου νόμου ότι σού ανήκει…
Αυτό άμα τό καταλάβεις θά συνειδητοποιήσεις μέσα από συγκλονιστική ήρεμη διέγερση τήν Ελαφρύτητα τής Ακτημοσύνης καί τήν Αχθότητα τής Κτημοσύνης…

Τό νά κουβαλάς πατσαρίκια/πράγματα μέσα στό φώς είναι ώς νά κουβαλάς ψέματα μέσα στό φώς… Αυτό τό ανάμεικτο σύμπλεγμα μόνον στήν πλάνη καί τήν υποκρισία μπορεί νά σέ βγάλει… πέρα…
Η γυμνή ψυχεδέλεια είναι ό δρόμος πρός τήν πνευματική ανύψωση, αλλά δέν αρκεί μόνον αυτό… Η γυμνή ψυχεδέλεια πρέπει νά Προλατρεύει τήν Πηγή Τής Άκτιστης Ψυχεδέλειας, μόνον έτσι θά ελκυστεί κοντά τής άπαξ διαπαντός, ή δέ μή θά καταλήξει μία βιρτουόζα κενόδοξη ματαιόδοξη αργόσχολη απώλεια χρόνου συνοδευμένη μέ ψυχική ζημιά…

Μπορείς νά ταξειδεύσεις, είναι καλό, αλλά δέν είναι καλό νά χαθείς γιά πάντα καί δέν θά χαθείς εάν όπου πάς είσαι εσύ, η φύση, η αγιότητα καί Ό Θεός!..

Η μεταστροφή τού ανθρώπου στήν διαστροφή τής μεταλλαγής είναι η αυτοκαταστροφή τής ψυχής. Ό,τι σού δείχνουν τά διεγερτικά ερεθίσματα, παραισθησιογόνα, υπερευφυείς ικανότητες σέ μερικά δευτερόλεπτα στό δείχνει η τεχνολογία σέ δεκαετίες. Η παραισθησιογονία είναι τέτοια όπως είναι, μεθυσμένη, μαστουρωμένη, συνεπαρμένη, επειδή η ψυχή καί ό νούς λαμβάνουν πληροφορία σέ χρόνον τόσον μικρό καί ταχύ που αλλοιώνει τήν αντίληψη καί συνάμα τήν ανυψώνει εάν ό άνθρωπος αυτός είναι καλλιεργημένος καί αγνοποιημένος… Αυτό μπορεί νά σού φαίνεται κάπως τί;;;;;

Γιά κατάλαβε αυτό! Ό,τι θά σού έκανε ένα κακό παραισθησιακό όνειρο σέ μερικά δευτερόλεπτα στό κάνει η τεχνολογία στόν τρέχοντα χρόνο υπό τήν συγκάλυψη αργόσχολης νηφαλιότητας που στήν κυριολεξία είναι απώλεια νηφαλιότητας ήτοι ψευδονηφαλιότητα… Μέ άλλα λόγια σ’ οδηγούν στήν τρέλλα αργά καί σταθερά γιά νά τό συνηθείζεις, άν τό κάνουν απότομα τότε δημιουργείται τό αίσθημα τής παραίσθησης, αλλαίσθησης, υπαίσθησης καί ψευδαίσθησης καί αφού ξιππαστείς ξυπνάς…

Ενώ στήν περίπτωση τής εποχής ΜΑΣ, η τρέλλα προωθείται μέ μικρές καθημερινές ανεκτές δόσεις μέ τό νόημα ότι αυτές οί δόσεις δέν είναι ικανές νά ξυπνήσουν τούς αποκοιμισμένους Φύλακες τής ψυχής, τού νού καί τού σώματος, μέ τήν ίδια μέθοδον που τό βαρύν ύδωρ μέ γατοπελματικό δόλο εισήλθε απαρατήρητο στόν πυρήνα τού σωματιδίου τού ατόμου καί τόν έσχασε αφού πρωτίστως διήλθε προσυνσχατικώς στίς ακροπόλεις τού ατόμου ήτοι στά ύψη που κινούνται τά ηλεκτρόνια…

Εάν σού καταστρέφω ένα ή μερικά κύτταρα κάθε ημέρα δέν θά τό καταλάβεις, εκτός άν είσαι Ευαφυπνισμένος, εάν σού καταστρέφω πέραν τού δέοντος πολλά κύτταρα θ’ αφηνιάσεις, θά τρομοκρατηθείς καί θά εκτιναχθείς έστω μέχρι τινός ικανοποιητικού βαθμού από τόν βαρυλήθαργο τής ηδονής καί τής απληστίας τού μαμωνά…

Εάν ξεκόβω ένα κοτσάνι φύλλου κάθ’ ημέρα από τό δένδρο τού γείτονα δέν θά τό πάρει είδηση καί όταν τό δένδρο ξεράνει θά λέγει ήρθε η ώρα τού θανάτου τού, αρρώστησε, κάτι συνέβη καί δέν ξέρω… Εάν όμως τού ξεκόβεις εκατόν φύλα ημερησίως τότε πολύ σύντομα θά τό συνειδητοποιήσει καί θά λάβει τά μέτρα τής αντίδρασης τού…

Κάθημερα σέ κάνουν νά λησμονείς τό φύλλο ήτοι αυτοφύλλο που είχες εχθές επειδή απασχολούν τήν συνείδηση σού μέ άλλα προβλήματα ή πάγια προβλήματα που επανέρχονται καί επαναεπανέρχονται καί που ανατρέπουν κάθε σχέδιον σού συγκεκριμένο… αλλά καί επειδή δέν είδες τό αυτοφύλλο που σού πήραν εχθές, πρίν τό εχθές καί κάθημέρα πρίν τό εχθές…

Σέ κόβουν….

Είναι οί διαχειριστές τής ψυχεδέλειας σού μέσα από τήν αποβλακωτική παρανηφαλιότητα τών χαμηλών συχνοτήτων! Τυχαία νομίζεις στό λένε ότι σού στέλλουν χαμηλές συχνότητες καί κουραστικές από τά μέσα μαζικής ηλεκτροφόρας διασύνδεσης;…

Δέν κατάλαβα άν κατάλαβες ότι σού λέγω ότι είσαι μία ψυχεδέλεια που από έκτοτες αποκοιμίζουν γιά νά αποκωμίζουν καί αρμεγοκλεφτουριάζουν! Ούτε κάν υποψιάστηκες ότι είσαι ψυχεδέλειας επειδή σέ περιέμπλεξαν στούς κανόνες τής αριθμιτικής τής οικονομίας…, στό πεδίον δηλαδή που γιά νά ευλειτουργήσεις πρέπει νά είσαι μόνον…. άντε τό πολύ πολύ καλύτερον ώς επί τώ πλείστον μόνον σαρκοσώμα…

Γιά νά επιβιώσεις ή πλουτίσεις ξέχασες τήν ψυχεδέλεια, αλλά γιά νά επιβιώσει η ψυχή πρέπει νά ξεχάσεις αυτά που σέ κάνουν νά λησμονείς τήν ψυχεδέλεια… Όση ώρα είσαι ψυχεδελετικός, ψυχοδελεασμένος, καταλάβεις πώς κατά κάποιον τρόπον είσαι αθάνατος αλλού καί αλλού αθάνατος…

Είναι η στιγμή που στό προσκήνιο τής ύπαρξης σού προβάλλεται η ψυχή αντί τό σαρκοσώμα…
Αυτά τά χρώματα που πρέπει νά βάλεις στήν σειρά τής συνειδητότητας σού είναι αυτά τά χρώματα που ρυθμίζουν ώς πυρότουβλα τά Μυστήρια τής ψυχής σού, τά Μυστήρια μέσα στήν ψυχή σού, τά Ψυχικά Μυστήρια έξω από τήν ψυχή σού….

Έγινες τόσον στεγνός πηλός που έγινες χώμα ανύδατον, άρευστον, έναν άγονον πνεύμα… Η Ψυχεδελική σωφροσύνη κατάγεται από τήν προέκταση τής Ερήμου τής σιγής τής κενότητας καί ματαιότητας. Η έρημος είναι η προέκταση τής όρασης… Η έρημος δέν είναι ερειποσύνη αλλά ησυχία σύνεσης…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh