00:27 - 04/06/2021

Πλήρης επαλήθευση όσων έλεγα: τά προλεγκτικά Κινούμενα Σχέδια: What Happens To Sherry Years After Being Infected with the G-Virus? – Resident Evil 2 Remake …..Μέρος 2

Πλήρης επαλήθευση όσων έλεγα: τά προλεγκτικά Κινούμενα Σχέδια: What Happens To Sherry Years After Being Infected with the G-Virus? – Resident Evil 2 Remake …..Μέρος 2 Αποκαλυπτικό βίδεο!

Μέρος 1: Πλήρης επαλήθευση από Μοντανιέ όσων έλεγα χωρίς νά ξέρω τίποτα απ’ όσα έλεγε καί επαλήθευση όλων τών άλλων. Η τηλεϋπνωση καί τηλεχειρίαση τού DNA/Γονιοδομής είναι γεγονός Μέρος 1….
Πρίν ή μετά από αυτό τό άρθρον πρέπει νά διαβάσετε οπωσδήποτε τήν συνέχεια ήτοι τό Μέρος 1 καί κατόπιν τά λοιπά Μέρη που ακολουθούν…

Πρώτη Παρατήρηση: ό ιός καλείται G-Virus. Θά σάς μεταφράσω τί εννοούν. Πρώτον, μέ τό γράμμα G συμβολίζεται λακωνικώς η έννοια God = Θεός στούς μασσώνους καί χρησιμοποιείται ευρέως στά σύμβολα τούς καί δή κλασικώς στόν διαβήτη καί τόν γνώμονα…

Δεύτερον, God «τούς» είναι ό Εωσφόρος, όπως αποκαλύπτουν έξ’ άλλου στόν 33ον βαθμόν τής μασσωναρίας….

Τρίτον, αναγραμματιστί είναι η λέξη κύνας, κύων, σκύλλος ήτοι Dog, ήτοι ό Λύκος, ό Λυκάνθρωπος, ό Βρυκόλαξ ήτοι αυτός βρυχείται καί κολακεύει ενδελεχώς χωρίς παύση επειδή τά κύτταρα τού είναι συνεχώς στρηνιασμένα καί σέ οίστρον. Φανταστείτε έναν άνθρωπον νά είναι σέ οργιώδη κατάσταση ηδονισμού, λαγνείας καί διάθεσης γιά διεστραμμένα όργια συνεχώς! Αυτόν μπορεί νά επιτευχθεί μέ μεταλλαγή τής Γονιοδομής/DNA ώστε νά γίνει συνεπαρμένος από άφρενη ηλιγγιώδη καταρρακτώδη διάθεση καί υπερταχύτητα Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικομηχανικής Διακίνησης καί συγκεκριμένης ροής συχνοτήτων… Αυτά όλα μέ έναν όνομα είναι ό δαιμονισμός ό οποίος έχει απροσμέτρητες ήτοι άπειρες παραλλαγές καί αποχρώσεις από ηλεκτροφορίες μέχρι όψεις έως σκέψεις, ύβρεις, βλασφημίες, κακίες, ασχημονοδιαθέσεις κ.ο.κ…

Τέταρτον, παρατηρείστε τήν συλλαβή G-Virus…. Δηλαδή G παύλα Virus όπως COVID (Certifigate Of Vaccination International Data) παύλα 19 (-19)… Τουτέστιν, πρώτον, GVIRUS = God/Dog Virus = Virus τής (κορώνας, στέμματος, στεφάνης) Coronas = Corona Virus = Coronovirus… Ελπίζω νά είναι καλή καί κατανοητή η εξεκλείδωση τού παραλληλιστικού συμβολισμού που ΜΑΣ προέλεγε στά κινούμενα σχέδια EVIL = Εύηλ (κάθε άλλον παρά εύ Ήλ ή ήλ, αντιθέτως είναι Κακήλ καί Δυσήλ, αλλά ό Εωσφοράκος είπαμε σφετερίζεται κάθε Όνομα Τού Θεού καί πλανεί μέ τό νά παρουσιάζεται είς τήν θέση Τού ή ώς αντιπρόσωπος Τού σ’ άλλες περιπτώσεις)…

Αντιστρόφως τό EVIL = LIVE δηλαδή Ζήσε είναι τό αντίστροφον τού Κακού, ήτοι μέ τό κακό δέν θά ζήσεις αλλά θά πεθάνεις μέσα σέ αθάνατα βάσσανα ώς αθάνατος βασσανιζόμενος ψυχικώς… Νομίζετε ότι η αποκρυπτογράφηση μού είναι ενσφαλμένη; Πάμε νά δούμε πάρακατω… Τό LIVE ώς LIVED = έζησε/έζησες καί τελείωσες καί πέθανες ΉΤΟΙ είσαι μακρυά από τόν χώρον τής Ευλογίας Θεού είναι η σύνθεση τού LIVE+D! Κάνετε τό τώρα αναγραμματιστί νά δείτε τί προκύπτει;… = D+EVIL = DEVIL = Διάβολος = D’ EVIL = D+VIL = DE VIL = Τό Κακόν… Καί συνεχίζεται νά νομίζετε πώς όλα είναι τυχαία καί ότι δέν έχει άλλη προέκταση; Χαχαχαχα! Μά είστε αφελείς;….

DE VIL…. Η λέξη de σημαίνει τού/τής/τών/τούς/τά/τό… όπως λέμε Ντέ Ρόθτσιηλντ κούχ κούχ, είπατε κάτι;… Θυμάστε τά άρθρα μού προσφάτως σχεδόν, γιά τόν Bill Gates = ώς Βήλ Πύλας = Βήλ τής Πάμπυλων τών δαιμονίων οπου ύστερα κατέληξε ΒΑΒΥΛΩΝ καί ΒΑΒΥ+ΛΩΝ αγγλιστί;… Θυμάστε που είπαμε ότι οί θεοί τούς που κατέρριψε ό προφύτης Δανιήλ ήταν ό Βήλ καί ό Δράκος; Θυμάστε που σάς είπα ότι αυτός είναι ό Βήλ Παμπύλας, ήτοι ό Βήλ που άνοιξε πάν πύλη ή πάσα πύλη δαιμονίων όπως έκανε καί στήν Βαβυλώνα = Παμπυλώνα = Πάν+Πυλώνα;… Τώρα συγκρίνετε αυτά μέ τήν έννοια DE VIL (DEVIL) = DE ΒΗΛ/VIL!!!! Ό Θεός κανόνισε ό διάβολος νά εξέρχεται ώς λέξη τόσον από τήν σύνθεση διά+βολή όσον καί από τήν σύνθεση Τουβήλ = Τού Βήλ ή Ληβούτ; Ή Τοβήλ; Καί βήλος αρχαιοελληνοκυπριαστί είναι ό πέος, αυτήν τήν έννοια χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα διά τόν πούτσα ήτοι η βήλα ή ό βήλος (προφέρεται βήλλα ή βήλλος)… Ό Devil lived ήταν άγγελος κ’ έχει αποθάνει!!!! Έχει κολλαστεί καί θά καταλήξει είς τό πύρ τό εξώτερον σέ Θείον/θειάφη, πύρ καί καπνόν αιωνίως… Τοβήλ = Top Bill… χεχεχε….

Πάμε καί πάρακατω;…. δεύτερον…

Η έννοια G-Virus εκτός απ’ όσα προείπαμε ΜΑΣ λέγει ότι ό «θεός» ή βρυκόλαξ Λύκος είναι ιός!!!! Συνάμα ότι ό κορωνοϊός είναι ό ιός = υιός τού «θεού» «τούς» σ’ αντιστοιχία μέ Τόν Υιόν Τού Θεού… Αυτός ό συνασπισμός τού G-Virus είναι τό πρώτο θηρίο που θά φέρει τό δεύτερο θηρίο τόν υιόν/ιόν Αντίχριστο καί τόν ψευδοπροφύτη, που ίσως είναι ό Βήλ Παμπυλών!

Τρίτον, ότι ό G-Virus = God Virus (βλασφημία) είναι ό ή ένας Θεοϊός = «θεοϊός», αλλά τώ όντι είναι κατ’ επιλογήν Θεού διά νά σπείρει τόν θάνατον είς τήν ασέλγειαν καί συνάμα νά φανή ποίοι είναι οί Θεϊκοί καί Χριστιανοί!

Τέταρτον, ό αριθμός 5!… τοποθετήστε έναν 5 έμπροσθεν τού G-Virus καί ΜΑΣ κάνει τόν 5G-Virus!!!! Ό 5 είναι ό 6ος αριθμός αλλά καί κάποια άλλα κρύβονται στήν Καμπάλλα καί άλλες Προπαρενέργειες περί αυτού… καί συνάμα εντός τού βίδεο…

Πέμπτον, τό γράμμα G ομοιάζει μέ καλλιτεχνικό 6… καί μαζύν μέ τό 5 = 56 = 11 καί συνάμα 56+65 (αναγραμματιστί = 11+11 = 1111 = 6666 διότι τό σύμβολον 1 = 6 στήν εβραϊκή γραμματοσειρά, 11+11=22 π.χ. 2022; = 2+2+2=6….ήδη από σήμερα η Ελλάδα είναι στό σύνστημα κόβιντ διαβατηρίου, τό 2022 μ.Χ. τί θά συμβεί; Χρονολογία που θυμίζει τά 100 έτη τής Μικρασσιατικής Καταστροφής) = 121!!!! Θυμηθείτε τό σύμβολον τού ενεργειακού αναψυκτικού monster = τέρας οπού φέρει τρία 1 ήτοι 111 = 666!!!! Ήτοι 5G-Virus = 666/Τέρατος Ιός χαχαχα!

Βίρα βίρα στήν κυπριακή διάλεκτο σημαίνει γύρωθεν ή γύρω γύρω αναπηδητώς καί σκαμπανεβαστώς, όπως κάνει δηλαδή ό ιός/βίρος!… 6,666 είναι οί στίχοι τού κορανίου = κορωνίου χαχαχα…

Συνάμα 5G-Virus = πέμπτης γενεάς ιός! Εδώ παραδέχονται αυτόν που γνωρίζουμε ήδη από τούς επιστήμονες καί από τήν αρχαιότητα καί προσωπικώς σύν αυτών από τήν Γλωσσολογία όπως τήν είδα, ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι ιοί εξού καί ήλιος = ήλ+ιός, συγκρίνεται αυτόν μέ τό EVIL, LIVE, LIVED, DEVIL, βάσει τών όσων είπαμε ανωτέρω…. Θά έρθει κι’ άλλος ή ό έκτος είναι ό ίδιος ό κωρονοϊός; Μέ τά ψεκάσματα καί τό 5G έχουν μετατρέψει όλες τίς γρίππες καί τά κρυολογήματα σ’ αυτόν που ονομάζουν κορωνοϊό που έχει άμεση σχέση μέ τό 5G που φαίνεται συνδοιάζεται ή ευνοείται από τά σωματίδια τών ψεκασμάτων!…

Έκτον, στό επεισόδιον τού Έβηλ ή Άβελ ή Εύηλ ή Αύελ που θά δείτε παρακάτω, η εμβολιασμένη Σιέρρυ = Κερασιά μετά από 15 έτη έχει έναν ατύχημα ώστε μία βδελωτή/πτυελωτή πέτρα νά σφηνωθεί μέσα στήν ράχη τής. Παρακαλάει έναν κόπελλον νά τής τήν αφαιρέσει καί αυτός αρνείται πρός στιγμήν επειδή θά πεθάνει από αιμορραγία όπως τήν πληροφορεί. Η Κερασιά από τήν «Κερασούντα» επιμένει καί τής αφαιρεί από τήν ράχη τόν βδελλόλιθον = πτυελόλιθον… Μόλις τήν αφαιρέσει η πληγή κλείνει αμέσως αντί νά διαρρεύσει αίμα… καί ό ανυποψίαστος κόπελλος παραμιλάει άν τό είδε αυτό…

Τί ΜΑΣ λέγει αυτόν;… Ότι θά θεραπεύουν μέ εμβόλια, θά κάνουν υπερανθρώπους αλλά καί ταυτόχρονα ή όποτε θέλουν υπανθρώπους μέ εμβόλια καί Ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανική Σήματα… Μάς λέγει ακομη ότι η Κερασέα δέν φέρει μέσα τής αίμα! Θά αντικαταστήσουν είς τούς εμβολιασμένους τό αίμα μέ άλλη ρευστή ή ποτλώδη ουσία;… Εσείς τί λέτε;…

Εύδομον, γιατί τήν ονομάζουν Σιέρρυ/Sherry/Cherry; Διότι τυχαία ή «τυχαία» γνωρίζουν ότι σιέρρυ στά ελληνικά είναι τά κεράσσια καί η κερασιά καί ότι αυτά έχουν αιματόχρωμα καί ότι τό όνομα τής έχει σχέση μέ τό κέρατο! Καί πού αναφέρονται τά κέρατα τών θηρίων όπως τό εμβόλιο αυτό; Στήν Αποκάλυψη, ευχαριστώ πολύ… Θυμάστε τό σιέρρυ σιέρρυ λέητυ τών μόντερν ττώλκινγκ; Μπορείτε νά τό συνδέσετε;….

Τώρα μπορείτε νά δείτε τό βίδεο, the game…is…over λέγει αυγή αυγή από τό χάραμα τού φού τής ταινείας. Τί εννοεί; Ότι θά πεθάνει η Παμπυλώνα η μεγάλη τής δημοκρατικής ασέλγειας, ιδιοτροπίας, αυθαιρεσείας, εκτροπής, ασέβειας καί θά αντικατασταθεί από δικτατορία Εωσφοροπροσκυνήσεως. Όπως τά γράφει η Αποκάλυψη δηλαδή…

Η σειρά αυτή καλείται Resitent Evil = Κάτοικος Κακός ό 5G-VIRUS!!!! Τό προφανές τό είδατε; Ότι ό 5G θά συνδοιαστεί μέ τόν (Corona/Comora) Virus ήτοι τόν 56/5G = 121 = 5 Ιόν = 5G!!!! = υιόν διάβολου!!!!

Τό εκπληκτικόν είναι αυτό τό βίδεο τό βρήκα «τυχαία» εψές καί σήμερα διάβασα τό άρθρον που εξιστορώ καί εξηγώ στό Μέρος 1 και που «τυχαία» συνδοιάζονται καί γιά νά βρώ τό άρθρον αυτόν έπρεπε νά χακκάρουν = κωδικοπαρέμβουν πειρατικώς στόν Η/Υ ώστε νά μήν μπορώ νά μπώ στά Κατοχικά Νέα!!!! ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΕ!!!!….

Κάτοικος Κακός είναι ό κορωνοϊκός εμβολιασμός καί ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός (5G)…. Ήτοι ό συνδοιαστός συνιός ιού βιολογικού καί ιού ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανισμού!!!!… διά νά πάρει όσους θά πάρει είς τόν Αντίχριστον…

Σάς προαναγγέλλω τίς προεκτάσεις τού Τηλεχειριασμού τού DNA/Γονιοδομής μέ τήν ταχύρυθμη διάγνωση PCR ή μέ εμβολιασμό ή μέ μετάγγιση αίματος ή παραλαγή αίματος σάς, όπως τίς προαναγγέλλει η Παλαιά Διαθήκη καί θά διαβάσω άν χρειαστεί τήν ήμισυ γιά νά εύρω τό σχετικόν εδάφιον μιάς καί πάει καιρός που τό διάβασα καί δέν θυμάμαι… Μία γεύση τί λέγει; Ότι θά γεννούνται τέρατα ανάμεικτα ζώων μέ ανθρώπους = μετανθρώπους = παρανθρώπους = ψευδομεταπαρανθρώπους. Θά στό πώ στά ίσια αυτό που ήθελα από καιρό νά σού πώ αλλά δύσταζα καί τώρα έχω τήν ευκαιρία καί ήξερα ότι θά έρθει καί τό είπα… Δηλαδή θά σού κάνω μία ταχύρυθμη διάγνωση: «όποιος ηλεκτρίζεται, δυσπειρώνει, εκνευρίζεται, ανιαρεί, εκνευρίζεται, οργίζεται, ταράσσεται μέ τήν αναφορά ή ανάγνωση τής Παλαιάς Διαθήκης εσωδιαχειρίζεται ολίγον ή πολύ από πανίσχυρα υπερισχύοντα δαιμόνια! Είτε σ’ αρέσει είτε δέν σ’ αρέσει αυτή είναι η Αλήθεια καί άμα τό διαπιστώσεις θά σού κάνει καλό διότι θά εκκινήσεις νά Προσεχύεσαι καί νά τήν βλέπεις παράλληλα μέ άλλο μάτι, τό αγαθό μάτι… Θέλεις δέν θέλεις θά υποκλιθείς στήν Αλήθεια τής Παλαιάς Διαθήκης καί τής Καινής βεβαίως ώς προέκταση καί αποκορύφωμα. Καί εάν δέν τό παραδεχθείς απλά δέν είσαι εγγεγραμμένος είς τό βιβλίον τής ζωής! Εάν είσαι θά τό καταλάβεις τώρα ή έστω τήν έσχατη πρίν νά είναι αργά στιγμήν!…

Ό ρατσισμός τού από πού έρχεται η γνώση δέν είναι Αλήθεια αλλά ιδιοτέλεια εθνική καί δέν σημαίνει ότι είσαι Πατριώτης ή Εθνικιστής αλλά ότι παραπατριδοποίησες καί παραεθνικοποίησες τόν εγωϊσμό σού καί τίς άκαμπτες πλάνες ιδεοληψίες σού, που μπορεί καί νά έχουν καί μέρος αλήθειας αλλά τίς σακκάτεψες ανεπιστρεπτί ΕΑΝ (ΝΕΑ αναγραμματιστί) δεν Μετανοήσεις ήτοι ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!!!!

(Τί νά μάς δείχνει άρα γέ τό resident evil στά άλλα επεισόδια;;;;;; Μεταξύ άλλλων όλα ΤΑ ΣΩΜΑΤΟΤΕΡΑΤΑ, ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΘΆ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΌ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΕΤΑΛΛΑΓΜΟΥΣ!!!! ΘΆ ΕΥΡΩ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΘΆ ΣΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΩ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΑ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ…)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh