16:34 - 03/06/2021

Πλήρης επαλήθευση από Μοντανιέ όσων έλεγα χωρίς νά ξέρω τίποτα απ’ όσα έλεγε καί επαλήθευση όλων τών άλλων. Η τηλεϋπνωση καί τηλεχειρίαση τού DNA/Γονιοδομής είναι γεγονός Μέρος 1….

Πλήρης επαλήθευση από Μοντανιέ όσων έλεγα χωρίς νά ξέρω τίποτα απ’ όσα έλεγε καί επαλήθευση όλων τών άλλων. Η τηλεϋπνωση καί τηλεχειρίαση τού DNA/Γονιοδομής είναι γεγονός Μέρος 1….

Μέρος 2: Πλήρης επαλήθευση όσων έλεγα: τά προλεγκτικά Κινούμενα Σχέδια: What Happens To Sherry Years After Being Infected with the G-Virus? – Resident Evil 2 Remake …..Μέρος 2 Αποκαλυπτικό βίδεο!

Μέ τό πάρακατω επιστημονικό άρθρο Επαληθεύομαι Πλήρως σέ ό,τι έλεγα καί σέ ό,τι σού έγραψα καί δέν εννοώ τά συνήθη που γράφουν οί πλείστοι, αλλά τά παράξενα, αλλόκοτα, παράδοξα, τής Κβαντομηχανικής ήτοι Ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανικής Φυσικομαθηματικής Προέκτασης Εγκόσμιων Δεδομένων. Πρέπει νά διαβάσεις προσεκτικά καί αργά άν χρειαστεί γιά νά κατανοήσεις κάθε λεπτομέρεια… Μέ αφορμή ένα χακκάρισμα νά εισέλθω στά Κατοχικά Νέα μπήκα στήν σελίδα τής Τρικλοποδιάς που ομολογουμένως πάει καιρός νά επισκεθφώ καί βρήκα τό πάρακατω άρθρο…

Όσα όλα γράφει καί πολύ περισσότερα τά είχα υποψιαστεί καί αναλύσει χωρίς νά έχω υπόψιν μού τίποτε απ’ όσα γράφει τό άρθρον. Στίς αναφορές τού στό παρελθόν γιά κάποιες ανακαλύψεις, θυμάμαι ότι από τίς τό 1990 μ.Χ. είχα υποψιαστεί αυτά τά πράγματα. Είχα συνδέσει τήν μαγεία μέ τήν τεχνολογία καί ότι η κάθε μία είναι η ίδια από άλλη οδό πρόσβασης. Είχα συνδέσει τήν ψυχεδέλεια μέ τά παραισθησιογόνα καί είχα καταλάβει ότι καί τά τέσσερα αυτά ήτοι μαγεία, τεχνολογία, ψυχεδέλεια καί μυστήρια τών παραισθήσεων ή τών εκστάσεων συνδέονται αναντίρρητα καί αδιάκοπτα καί είναι αλληλοσυνδεδεμένα ώς ένα φάσμα μέ τέσσερεις Πόλους έξαρσης καί εξαγωγής. Τά θεμέλια αυτά τής Κβαντομηχανικής είναι αξεδιάλυτα καί δέν μπορεί νά υφίσταται τό καθένα εάν δέν υφίστανται ενδελεχώς καί τά τέσσερα, όπως οί τρείς διαστάσεις υπάρχουν επειδή στήν κάθε περίπτωση υπάρχει η κάθε άλλη καί η κάθε άλλη αλλάζει όνομα διάστασης π.χ. από ύψος σέ πλάτος αναλόγως από ποία οπτική θά τό δείς ή θά περιστρέψεις τό αντικείμενο. Παράλληλα όλ’ αυτά είναι Ηλεκτομαγνητοβαρυτισμός καί είναι οί τρείς μορφές προσωπικής εκδήλωσης τής ίδιας Φυσικής Ισχύος. Ό καθένας δηλαδή ηλεκτρισμός, μαγνητισμός καί βαρυτισμός/βαρύτητα ήτοι Προπέδη τού Εύδοξου λαμβάνουν όπως καί στίς διαστάσεις ήτοι ύψος, πλάτος καί μήκος, τήν θέση τού άλλου αναλόγως τής επήρρειας καί τής αλληλοεπήρρειας. Όλα αυτά τά διέκρινα μέσω τής οδούς τής Συνειδητοποίησης καί Συναίσθησης τής Τετραπιθανότητος…

Ό όρος Ηλεκτρομαγνητισμός είναι σέ όλους σάς γνωστός, είναι ένας όρος που χρησιμοποίησαν κατά κόρον οί μεγάλοι αστροφυσικοί. Είμαι ό πρώτος που χρησιμοποίησα αυτόν τόν όρον ώς Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμό καί νομίζω ότι κανένας άλλος έκτοτε δέν τόν χρησιμοποίησε παρότι τόν έχω εξηγήσει. Ό λόγος που συνέταξα στήν λέξη αυτή Ηλεκτρομαγνητισμός είναι επειδή κατάλαβα ότι δέν υπάρχει Καμμία Περίπτωση από οία έκφανση ηλεκτρισμού καί μαγνητισμού καί εννοείται αυτοί οί δύο είναι παντού καί πάντοτε, νά λείπει η Βαρύτητα/Προπέδη. Προχώρησα στήν διαπίστωση ότι π.χ. η Προπέδη δέν βρίσκεται μόνον στά έγκατα τής γής ή στό βάραθρο κάθε ουράνιου σώματος μόνον αλλά σέ κάθε Υπερμικροπεριοχή τής Ύλης όλων τών Συμπάντων όπως καί άν είναι αυτά καί τό καθένα εξεχωριστά… Όχι μόνον συνειδητοποίησα αυτόν αλλά καί τό Αρχέτυπο Γεγονός καί Προγεγονός ότι ό ηλεκτρισμός καί μαγνητισμός προκύπτουν από τούς αιθέριους χώρους τής Προπέδης!

Σάν συμβολισμό παραθέτω τήν σπείρα ή τόν έλικα τού Ηλεκτρομαγνητισμού όπως παρασουσιάζεται ό κυματισμός τούς στό κηρυκείο τού θεού Ασκληπειού αλλά ακόμη καλύτερα τού Ερμή τού Τρισμέγιστου ός έχει ένα κηρυκείο που στήν μέση έχει μία ευθεία γραμμή, αυτή είναι η Βαρύτητα επί τής οποίας κινείται ό ηλεκτρισμός καί ό μαγνητισμός, δηλαδή αυτοί οί δύο δέν μπορούν νά υπάρξουν εάν δέν περιτυλίσσονται ή εάν δέν διακινούνται επάνω στήν Προπέδη, συνεπώς ό σωστός όρος είναι Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός καί ό Ηλεκτρομαγνητισμός, αυτός ό δεύτερος δέν υπάρχει άνευ τής Προπέδης!

Μετά από αυτή τήν ανακάλυψη σημείωσα δηλαδή έγραψα περί τών χιλίων σελίδων αναφορές γιά τούς Νόμους αυτούς που δέν ξανά ειπώθηκαν καί πού στήν πλειστότητα τούς δέν έχουν δεί τό φώς τής δημοσιότητας… Τό τελευταίο που θά σημειώσω είναι η διαπίστωση μού καί είναι καταγεγραμμένη σ’ αυτές τίς χίλιες σελίδες ότι κάθε Νόμος τής Φύσης εάν έχετε αυτά υπόψιν μπορείτε καί σείς νά διαπιστώσετε ότι είναι Τριαδικός! Καί κατά παράδοξον λόγον Τριαδικός είναι καί Ό Θεός καί μέσα από τήν συγγραφή μού αποδεικνύω ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά καί προεκτάσεις, ώστε νά επαληθεύεται ό λόγος τού Ερμή τού Τρισμέγιστου: «ό,τι υπάρχει πάνω υπάρχει καί κάτω». Καί σάς ερωτώ βάσει τού Ερμή τού Τρισμέγιστου, τής Καινής Διαθήκης καί τού Ινδουισμού, ακόμη καί τού Αιγυπτιασμού, υπάρχει Ένας Τριαδικός Πρώτος Άκτιστος Θεός! Ενώ ό αριθμός τρία είναι ό ιερότερος στίς κατά συντριπτική πλειοψηφία αρχαίες παραδόσεις συμπεριλαμβανομένης καί τής Ελλάδος. Αναφορές γιά τριαδικό θεό έκαναν καί Αρχαίοι Έλληνες, αλλά δέν είναι τού παρόντος θέματος…

Πάμε νά δούμε τί λέγει τό άρθρο, τά λόγια μού σέ παρενθέσεις μέ τήν αρχική σημείωση Π*** …..

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το πως μπορεί σήμερα να επηρεαστεί η ζωή των ανθρώπων με τα ονομαστικά δεδομένα DNA που αποκτούν οι κυβερνήσεις από τα PCR τεστ (Π***: γιά αυτά έγραψα πολλά άρθρα κυρίως στά Κατοχικά Νέα καί παλαιότερα στά Ιστολόγια μού Θεομετρία, Θεομετρία Λόγος καί Κόμπρα, στό Κόμπρα μπορείτε νά τά βρείτε όλα) σε συνδιασμό με τις υποδομές δικτύου 5G, μέσα από τα ευρήματα ενός πειράματος του Νομπελίστα Δρ. Luc Montagnier ο οποίος συνδίασε την θεωρία Μνήμη του Νερού” του Δρ. Jacques Benveniste και την εφεύρεση του PCR του Νομπελίστα Kary Mullis.

Πώς θα μπορούσαν τα ευρήματα του Montagnier που θεμελιώνουν την τηλεμεταφορά DNA να χρησιμοποιηθούν σήμερα;

Σήμερα βλέπουμε ευρεία, λανθασμένη (και καταδικασμένη από διάφορα δικαστήρια ανά τον κόσμο) χρήση των PCR για τον εντοπισμό μολύνσεων από την επιδημία του Covid. Η επιμονή στην λανθασμένη χρήση κάνει πολλούς να αναρρωτιούνται μήπως τα PCR χρησιμοποιούνται κατ΄ αυτόν τον τρόπο προκειμένου να παρατείνεται η “πλανδημία” και τα περιοριστικά μέτρα που την συνοδεύουν για πολιτικούς λόγους (παγκοσμιοποίηση, ολοκληρωτισμός κλπ). (Π***: καί γι’ αυτά μιλήσαμε)…

Αυτό που κατανοείται από το παραπάνω πείραμα είναι ότι γνωρίζοντας το DNA κάποιου και αποκωδικοποιώντας το με PCR, υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορεί να αποσταλλεί σε αυτόν τον άνθρωπο από πρωσοποποιημένη θεραπεία μέχρι μόλυνση, μέχρι και μια αλλεργία στην οποία ο λήπτης είναι ευάλωτος, μέσω ηλεκτρομαγνητικών σημάτων (EMS) που δύναται να παράγονται με το 5G δίκτυο (EMS παράγονται και από τα δίκτυα προηγούμενης γενιάς 2g, 3g, 4g (Π****: σάς έγραψα γιά αυτά όλα τά g καί τίς δυνατότητες τούς από περύσι) όμως τα προσωπικά δεδομένα DNA που αποκτούνται τώρα ονομαστικά μέσω των PCR, και το 5g που προσφέρει ύψηλή ακρίβεια και δεν.. λαγκάρει.., θυμηθείτε τον τυφλό ποδηλάτη στην διαφήμιση της Vodafone, δίνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για ευρεία εφαρμογή των όσον αναφέρονται στο πείραμα). Αν το συνδιάσουμε και με την αγωγή που έχει κάνει ο Δρ. Yeadon με τον Δρ. Wolfgang για συστατικά βιοεντοπισμού και στειρότητας στο εμβόλιο της Pfizer / BioNTech (mNeonGreen) κατανοούμε ότι οι δυνατότητες που δίδονται πια στις κυβερνήσεις για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων φτάνουν στο έπακρο. (Π***: Μέ άλλα λόγια έχεις έναν κινητόν τηλέφωνον, κάθε άλλον παρά τηλέφωνον είναι. Έχεις έναν προσωπικόν αριθμόν γιά τήν προσωπική συχνότητα τηλεφώνου σού καί σού στέλλει κάποιος σήμα μία εικόνα, ένα μύνημα, ένα ηχομήνυμα ή σού τηλεφωνεί από τήν άλλη άκρη τής γής… Μέ τήν ίδια λογική αφού ξέρουν τόν κωδικόν τής ιδιαίτερης Γονιοδομής/DNA δηλαδή τό προσωπικό ιδιαίτερο Γονιδίωμα σού στέλλουν έναν σήμα καί τού λένε πήγαινε βρές τόν κάτοχο ή αυτό τό Γονιδίωμα καί μπές μέσα. Αυτά σάς τά έλεγα από τό 2010 μ.Χ.. τουλάχιστον)…

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα σας βοηθήσει να τηλεμεταφέρεστε ή να εξυγιαίνεται ο οργανισμό σας αυτόματα και απομακρυσμένα και αυτό θα αποτελεί δημόσιο αγαθό υγείας (για ποιούς; για ποιούς; για τους άνεργους, για τους άπορους; Νομίζετε ότι θα κοιμηθεί κανείς με το αυτιστικό του παιδάκι και θα ξυπνήσει και θα το δει θεραπευμένο; Πιστεύετε ότι όλα αυτά αποκρύπτονται για το καλό σας; Τί δείγματα υπάρχουν από τα παγκόσια κέντρα, τις φαρμακευτικές και τις κυβερνήσεις και ειδικότερα την Ελληνική για τον.. φιλανθρωπισμό τους;

Πολλοί συμπολίτες έχουν κάνει έστω και ένα καταγεγραμμένο ονομαστικά PCR και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες δεν δίνουν νέες νόρμες για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο EMF από το 5G (Π***: στό δεύτερον μέρος τού άρθρου θά σού δώσω έναν βίδεο μέ κινούμενα σχέδια εικονικής ομοίωσης μέ ανθρώπους πολλά έτη πρίν οπού τό G Virus θεραπεύεται από έναν εμβόλιον που θεραπεύει πάσα πληγή καί ελκος πάσα ασθένεια… Μάς διαφημίζουν τά εμβόλια κορωνοϊού καί αυτόν που έρχεται, αλλά καί τήν τηλασθένεια καί καί τηλεθεραπεία μέσω συνειρμικών συχνοτικών δονητικών κραδασμών που πολλές φορές συνάφερα στά άρθρα μού https://www.youtube.com/watch?v=29UWDN2ZX10&t=7s)
αλλά το αφήνουν στις αρμοδιότητες του κάθε κράτους. Για αυτό τον λόγω είναι πιο επιτακτική η ανάγκη παρά ποτέ για μια πατριωτική κυβέρνηση με κανόνες βιοηθικής καθορισμένους από ανοιχτό δημόσιο διάλογο, αντ’ αυτής των 300 ομοϊδεατών βουλευτών που απαρτίζουν σήμερα την ελληνική βουλή ως υπάλληλοι της Καγκελαρίας (γιατί ουσιαστικά συγκυβερνούν ήδη και οι 300..). Οι περισσότεροι από του 300 δεν έχουν ιδέα για τις συνέπειες των πράξεων/αποφάσεων τους (έχουν μείνει στην ίδια τάξη από τα χρόνια που δεν διάβαζαν ούτε τα μνημόνια που υπερψήφιζαν), ενώ αυτοί που γνωρίζουν αποτελούν τους πιο δόλιους εθνοπροδότες της μεταπολίτευσης.

**Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια σας**

Διαβάστε αναλυτικά το ανατρεπτικό για τις αρχές της βιολογίας και φαρμακολογίας πείραμα που τεκμηριώνει την θεωρία “Η Μνήμη του Νερού”

Η τηλεμεταφορά DNA θεμελιώθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι το DNA παράγει ηλεκτρομαγνητικά σήματα (EMS), μετρήσιμα όταν αραιώνεται σε νερό. Αυτό το σήμα μπορεί να καταγραφεί και να μεταδοθεί ηλεκτρονικά. Το εκπληκτικό είναι ότι, όταν το ηλεκτρομαγνητικό αυτό σήμα αναπαραχθεί στοχεύοντας εκ νέου σε άλλο, διαφορετικό δείγμα καθαρού νερού, ο ηλεκτρομαγνητικός ερεθισμός του μείγματος ενεργοποιεί την διαδικασία παραγωγής DNA, στο δείγμα αποστειρωμένου νερού. Το DNA τηλεμεταφέρεται. Το νερό έχει μνήμη της ζωής. (Π***: Είχα γράψει παλαιότερα ότι όπου υπάρχει νερό παράγεται ζωή ανεξάρτητη καί ότι στήν στεριά παράχθηκε η ζωή εκτός τών άλλων ή καί η πρώτη ζωή θηλαστικών κυρίως καί άλλων επίσης προέκυψε μέσα σέ σπήλαια που λειτουργούν σάν μήτρες θηλαστικών. Προσφάτως έβλεπα έναν πρόγραμμα μέ έναν Έλληνα επιστήμονα στό εξωτερικό που ανακάλυψε πώς ό ηλεκτρισμός μέσω τής βροχής εξαπλώθηκε καί δημιούργησε ενδελεχής σπινθηροβολία σ’ έναν αερόπλοιο ώστε ν’ αρπάξει φωτειά από τό εσωτερικό μέρος τών σκελετικών πλαισίων τού αφού ό σπινθηροβολισμός τρύπησε τά μέταλλα. Η περίπτωση αυτή εξάπλωσης ομοιάζει πολύ μέ τήν εξάπλωση κάθε ηλεκτρισμού όπως καί στήν Γονιοδομή που αραιώνεται σέ νερό).

Αυτό συμβαίνει με το DNA να μπορεί να αναπαραχθεί μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης PCR, παρά την απουσία του αρχικού DNA στο νέο, καθαρό δείγμα νερού. Η επιστημονική σύλληψη εισήχθη από τον βραβευμένο με Νόμπελ Ιολόγο που ανακάλυψε τον ιό HIV/AIDS Λουκ Μοντανιέ (Luc Montagnier) το 2009. (Π**** Διατηρώ τίς επιφυλάξεις μού γιά τόν Μοντανιέ, τόσον επειδή όπως είπα κατ’ επανάληψη καί προσφάτως σέ άρθρα κάθε επικύνδινη τεχνολογία πρέπει νά αποκρύβεται καί νά εξυλώνονται τά ίχνη που θά οδηγούσαν εκεί άλλους επιστήμονες, όπως συνέμβαινε κατά κάποια θεωρία από τούς Δελφούς στήν Αρχαία Ελλάδα. Η αθεϊα καί η απιστία προώθησαν γιά αιώνες τήν άφρενη δημοσιοποίηση από τούς επιστήμονες επικύνδινων ανακαλύψεων επειδή στόν πολιτισμό τής αθεϊας, απιστίας, αθρησκείας ή νερόβραστης θρησκευτικότητος κυρίαρχο κίνητρο είναι η ματαιοδοξία καί η κενοδοξία. Συνάμα ό Μοντανιέ μπορεί νά είναι ένας πράκτωρ ό οποίος τήν δεδομένη στιγμή μάς λέγει στήν ουσία παραδοθείτε γιατί δέν έχετε άλλη επιλογή, έστω καί άν έν τέλει μπλοφάρει ή όχι καί σέ κάθε περίπτωση οί χειρισμοί μάς θά πρέπει νά είναι διαφορετικοί ή απλά νά προάγουν μία ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΑΡΝΗΣΗ!). Η άρνηση ΜΑΣ πρέπει νά είναι καθολική καί μέχρι τέλους, ιδιαιτέρως σ’ ΕΜΑΣ τούς Χριστιανούς που προσδοκούμε νά μήν απωλαίσουμε τίς ψυχές ΜΑΣ)

Θεωρία αυτή είναι συναφής με την “Μνήμη του Νερού”, που διαδόθηκε από τον Jacques Benveniste το 1988.

Ηλεκτρομαγνητικά σήματα από το DNA

Το 2009, ο Montagnier και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν ένα άρθρο με τίτλο: “Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα παράγονται από υδατικές νανοδομές, που προέρχονται από βακτηριακές αλληλουχίες DNA” στην οποία ανέφεραν ότι το βακτηριακό DNA μπορεί να παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα (EMS). Το DNA “μιλάει”. (Π**** Πρόκειται γιά ανακάλυψη ισάξια τής πυρηνικής σχάσης ή καί ανώτερη καί τής μέτρησης τής ταχύτητας τού φωτός. Θυμίζουμε ότι είχει γίνει ανακάλυψη στήν Αγγλία μέ επιστήμονες σέ αερόστατο σέ πολύ μεγάλο καί παρακινδυνευμένο ύψος οπού τό νερό παγώνει καί γίνεται χιόνι οπού άκουαν τά παιανίζοντα κωδωνοστάσια τών εκκλησιών στήν πόλη που κοίτετο από κάτω τούς ωσάν νά ήταν δίπλα τούς, συμπεραίνοντας ότι τό νερό είναι καλός αγωγός Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού ήτοι μέσω συννέφων, εξού καί η αγωγημότητα τού νερού σέ κάθε υγρή ιδιαιτέρως μορφή τού)

Το πείραμα μεταγωγής DNA

Το πείραμα έγινε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2005 και επαναλήφθηκε και γυρίστηκε για ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ το 2013, το οποίο προβλήθηκε στο γαλλικό κανάλι France 5 στις 5 Ιουλίου 2014. Το διαδικτυακό περιοδικό Ouvertures περιέγραψε λεπτομερώς το πρωτόκολλο δοκιμών μέσω συνεντεύξεων με τον Montagnier.

Ένα γνωστό δείγμα νερού με 2 ng / ml 104 βάσεων DNA από έναν ασθενή μολυσμένο με HIV αραιώνεται δια του 10 σε νερό και αναδεύεται για 15 δευτερόλεπτα. Μετά τη διήθηση για απομάκρυνση του DNA, τα στάδια αραίωσης και ανάδευσης επαναλαμβάνονται 10 φορές, φθάνοντας σε υψηλά επίπεδα αραίωσης 10 εις την δεκάτη. Το εξαιρετικά αραιωμένο δείγμα εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά σήματα (EMS) χαμηλών συχνοτήτων. (Π**** Είναι γνωστόν ότι τά πάντα είναι Ηλεκτρομαγνητισμός. Κάποτε λέγαμε ότι η ζωή είναι δημιούργημα φωτός καί νερού μαζύν μέ χώμα καί αέρα, ήτοι τά τέσσερα στοιχεία. Όλ’ αυτά συνυπάρχουν καί είναι αναμενόμενο στήν Φυσιοτεχνολογία τής Γονιοδομής/DNA. Επίσης επιβεβαιώνεται ότι η ζωή δημιουργήθηκε στό νερό βάσει τής Θεωρίας τού Εμπεδοκλή καί τά νέφη που αναφέρει η Γένεσις έχουν σχετική υπόνοια. Έξ’ άλλου τό ύδωρ είναι δύο αέρια ήτοι οξυγόνον καί υδρογόνον τά οποία έχουν άμεση σχέση μέ τόν Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμό. Θεωρείται ότι τήν ενέργεια τού ό ήλιος τήν ασκεί από εκτεταμένο υδρογόνο, άν καί προσωπικά έχω τίς επιφυλάξεις μού…)

Αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, η “φωνή” του DNA στο νερό, καταγράφονται από ένα πηνίο μικροφώνου και αποθηκεύονται ως ηχητικό αρχείο WAV (αρχείο ήχου) 6 δευτερολέπτων στο εργαστήριο του Παρισιού.

Το αρχείο WAV αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ομάδα συνεργατών στο πανεπιστήμιο του Benevento στην Ιταλία. Η ιταλική ομάδα εκπέμπει με ένα πηνίο για 1 ώρα τον ηλεκτρομαγνητικό ήχο του αρχείου WAV πάνω σε ένα δείγμα αποσταγμένου νερού σε ένα σφραγισμένο μεταλλικό σωλήνα. (Π**** Δηλαδή τό σήμα διαπέρασε τόν μεταλλικό σωλήνα, όπως π.χ. καί μ’ ένα σήμα από ασύρματο ή ενσύρματο τηλέφωνο καί όπως αποστέλλουμε καθημερινώς στά κινητά τηλέφωνα εικόνες, μηνύματα, ωδές κ.α. Αυτό που αποστέλλεται είναι αύρα καί αναπαράγεται όμοια ή σχεδόν όμοια αναλόγως τών μέσων καί χρωμάτων που επεξεργάζονται τήν αναπαραγωγή. Σέ μία μαυρόασπρη τηλεόραση θά λέγαμε ότι αναπαράγουμε έναν ερυθρόν άνθρωπον σέ μαύρον μέ αποχρώσεις λευκού καί διαβαθμίσεις μελανότητος, επειδή απλά τό DNA/Γονιοδομή τής τηλεοράσεως ή τής εικονοληπτικής μηχανής δέν περιέχει τό χρώμα που ήταν στό πρωτότυπο, όπως σέ κάποια ζώα παρουσιάζεται εναντιθέτως αλπινισμό λόγω έλλειψης μελανίνης καί άλλων χρωμάτων)

Το δείγμα νερού στη συνέχεια τοποθετείται σε μηχανή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).
Η μηχανή PCR στην Ιταλία παράγει DNA, 98% πανομοιότυπο με το αρχικό DNA στο Παρίσι! (Π**** Αυτόν κάτι υπονοεί ή λέγει μέ τό γεγονός ότι ό πίθηκος έχει κατά 99% όμοια Γονιοδομή μέ τόν άνθρωπον, έγινε κάποια φυσική ή τεχνητή θεία ή εμμέσως θεία παρέμβαση καί μεταφορά Γονιοδομή από τόν πίθηκον πρός αυτόν οπού καλείται άνθρωπος, ή από τόν άνθρωπον σ’ αυτόν οπού καλείται πίθηκος; Τροφή διά σκέψη) Η τηλεμεταφορά DNA γίνεται εξ αιτίας της “Μνήμης του Νερού”! (Π**** Όταν κάποιοι παλαιότερα μιλούσαν γιά Μνήμη Θεού καί γιά Ακασικά/Αχασικά Αρχεία οί επιστήμονες χλεύαζαν καί τώρα έρχονται νά επιβεβαιώσουν από άλλη οδόν αυτά που χλεύαζαν. Στήν περίπτωση αυτή θά λέγαμε πώς αυτό που κάνει η πηγή τής ψυχεδέλειας τό κάνουν οί επιστήμονες αντί από τό εσωτερικό ενός ανθρώπου, από τό εξωτερικό μέ μηχανήματα καί πραγματιστικότητα εξωτερικής τεχνικής, τό γιατί καί πώς θά τό εξηγήσουμε σέ άρθρο τής σειράς αυτής)

Το νερό θυμάται τί περιείχε και το δημιουργεί εκ του μηδενός με έναν “λόγο”. Η επιστημονική αρχή πως ζωή μπορεί να δημιουργηθεί μόνον εκεί όπου ζωή προϋπήρχε, καταρρίπτεται. Η ζωή δημιουργείται εκ του μηδενός. (Π*** Όταν Ό Χριστός καί ό Ιωάνης μιλάει γιά Τόν Λόγον Πατέρα καί Λόγον Υιόν οί επιστήμονες χλεύαζαν, όπως χλεύασαν ίσως καί κάποιοι όταν ισχυρίστηκα ότι η λέξη Ιαχωβάς είναι η ελληνική λέξη ΙΑΧΑ η οποία παραφθάρηκε από τά εβραϊκά, αφού η λέξη αυτή ονομάζεται Τετραγράμματον καί αποτελείται κατά σειρά από τά γράμματα Ι Α Χ Α! Συνάμα είπα ότι Ό Πατήρ είς τήν Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ώς ΙΑΧΗ = ΙΑΧΑ εξού καί έλαβε από τούς ανθρώπους αυτόν τό Όνομα. Άλλωστε η ρήση από Τόν Θεόν: «είμαι αυτός που είμαι» ουσιαστικώς ΜΑΣ λέγει είμαι η φωνή ή, είμαι η φωνή που είμαι! Στήν Βάπτιση Τού Χριστού καί στόν Μωυσή αλλά καί σ’ άλλους εκλεκτούς Τού καί προφύτες παρουσιάζεται πάντοτε δι’ Ομιλίας καί όχι δι’ άλλης αισθήσεως! Αναγραμματιστί δέ ΑΧΑΙ ή ΑΧΑΪ καί ΗΧΑΙ = ΗΧΟΙ/ΗΧΟΣ καί ΗΧΑΪ! ΛΟΓΟΣ Ό ΥΙΟΣ, ΙΑΧΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΝΕΎΜΑΤΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΗΤΟΙ ΕΝ ΕΙΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ! ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΌΠΩΣ ΚΑΙ Η ΙΑΧΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΕΙΤΟ ΜΟΥΣΟΣ = ΜΩΣΗΣ Η ΜΩΥΣΗΣ. Εάν ψάξετε στό λεξικό Ιωάν Σταματάκου θά δείτε ότι μώσα ή μόσα καί μύσα ακόμη σημαίνουν μούσα άρα τέ μώσα σέ αρσενική κλίση είναι μώσος, μώσης, μωϋσης… Οί χορδές τού Σύμπαντος όπως ξανά είπα είναι Ιαχές Τού Ιαχά! Μώσα ή μόσα είς τίς λατινικές γλώσσες σημαίνει καλλονή. Ώς πρός τόν αναγραμματισμό επισυμβαίνει τακτικότατα όπως στό ύδωρ = ρώδυ καί ύδρα = αρδύ = αρδεύω = άρδευση)

Η γνώση εξαφανίζεται

Η επιστημονική ανακοίνωση του Νομπελίστα Λουκ Μοντανιέ θάφτηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι ανακαλύψεις του Μοντανιέ σημαίνουν πως μπορούμε να εγκαταλείψουμε την γιατρειά των ασθενειών με αντιβιοτικά και να εντοπίζουμε καθώς και να αντιμετωπίζουμε εστίες μόλυνσης μέσα στο νερό που υπάρχει στο ανθρώπινο κορμί, μέσω των σημάτων που αυτές εκπέμπουν (Π**** Ή μέσω συνειρμικών συχνοτήτων δονητικών κραδασμών που μπορούμε νά αποστέλλουμε μέσω βιοενέργειας καμωμένης από τεχντητά μέσα, βότανα, διαλογισμό, προσευχές, παραισθησιογόνα άν καί παρακινδυνευμένο καί ανάμειξη αυτών αλλά σημαντικό είναι νά εμπεριέχει τρόπους θεμιτούς καί αγαπητούς είς Τόν Θεόν!). Αυτό δεν θα άρεσε στο κατεστημένο των γιγάντιων φαρμακοβιομηχανιών και των μετρημένων στα δάχτυλα αληθινών ιδιοκτητών τους. (Π*** Εδώ είναι η πονηριά, δήθεν δέν άρεσε αλλά στήν ουσία άρεσε καί έκαναν υπερόπλον «τούς», χωρίς νά ξέρουμε εάν τώ όντι ή όχι συμμετέχει καί ό Μοντανιέ καί τώρα μάς τό παίζει αθώα περιστερά μέ αλέρωτη φωλειά… Θυμηθείτε ανωτέρω τό βίδεο που σάς ανάφερα μέ εμβόλιο που θεραπεύει μέχρι καί 15 έτη μετά πληγές καί έλκη σέ χρόνο καί ταχύτητα «άψε σβύσε» καί τήν περίπτωση μέ τό αερόπλοιο στίς αρχές τού 20ου αιώνα μ.Χ.)

Για το έργο του Montagnier έδειξε επίσης ενδιαφέρον η Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (DARPA).

Ο Montangier αναγκάστηκε να διακόψει την λαμπρή καριέρα του στο Παρίσι και κατέφυγε στην Κίνα το 2011… (Π*** Τί έκανε εκεί; Τί έδωσε καί παρέδωσε εκεί; Πήγε γιά νά γλυτώσει από τούς δυτικούς σκοταδοφόρους ή κατ’ εντολήν τούς γιά νά συνεργαστούν μέ τούς μελλοντικούς Αρμαγεδδώνες γι’ αυτήν τή περίπτωση συγκεκριμένως;)

Παρατίθεται η “αποδελτίωση” του ντοκιμαντέρ και επεξήγησή των κυριότερων σημείων υπό το πρίσμα της σημερινής κατάστασης στον κόσμο όσον αφορά την επιδημία με ευρεία χρήση PCR και εγκατάσταση δικτύου 5G παντού:

08:40 Πώς παράγεται ηλεκτρομαγνητικό σήμα από το DNA και καταγράφεται σε αρχείο ήχου (.wav) και αποστέλλεται μέσω υπολογιστή.

17:32 Πώς αποκωδικοποιείται ο ήχος του DNA στο απομακρυσμένο σημείο που εστάλλει μέσω υπολογιστή, και μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμμάτων επανασυνθέτει το ίδιο DNA απομακρυσμένα.
22:10 Το διάλυμμα που έχει τηλεμεταφερθεί γίνεται dna με την βοήθει χρήσης του PCR . Η πολυμεράση μπορεί να επανασυνθέσει το DNA κατά 98% με “επανακωδικοποίηση” με την βοήθεια της πολυμεράσης από το PCR που μπορεί να αποκωδικοποιεί το DNA.

28:18 Όπως θα δείτε, ουσιαστικά δεν είναι τηλεμεταφορά αλλά παράγεται αντίγραφο ακόμα και απομακρυσμένα στο συγκεκριμένο πείραμα με αποστολή mail (Π*** Φανταστείτε ότι βάζετε τά δακτυλικά αποτυπώματα σάς καί αφου εισηχθούν σέ μία Η/Υ τεχνητή νοημοσύνη διατάσσεται νά σταλεί σήμα μέ εντολή στό σήμα νά εισέλθει ώς πύραυλος μέσα είς τόν άνθρωπο ή τά τουμπώματα τών δακτύλων μέ τά οία έν λόγω αποτυπώματα. Αυτόν γίνεται μέ τήν Γονιοδομή, στό μέλλον δέν αποκλείεται νά γίνει καί μέ δακτυλικά αποτυπώματα) αλλά όπως θα ακούσετε στό
29:00 Η σωστή χρήση που μπορεί να έχει. Απομακρυσμένη θεραπεία με ήχο ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία EMF τα οποία μπορούν να αποστέλλουν και τα δίκτυα 5G (και τα 4G αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Ο Steve Jobs (Apple) είχε πει ότι τώρα πια μπορούν να αρχίσουν οι θεραπείες μέσω κυμμάτων που θα εκπέμπει ακόμα και από το κινητό αφού αυτό προσφέρεται στην παρούσα εποχή (Π*** Πρέπει νά θυμίσουμε εκείνο που είπαμε περύσι, ότι δίχως τήν ασύρματη ή ενσύρματη τεχνολογία 2G δέν μπορούν νά λειτουργήσουν τά 3G, 4G καί 5G καί ότι αυτή μέ τήν σειρά τής στηρίζεται στήν 1G)

31:10 99% του ανθρώπινου σώματος αποτελλείται απο νερό (Π**** Γνωρίζουμε τό 75% αυτό είναι νέον ή λάθος;) και στο 1% βρίσκεται το dna και εκεί είναι που έρχεται η νανοκλίμακα και η quantum φυσική

32:43 Οι χρόνιες παθήσεις παράγουν κύμματα από το μικρόβιο που μπορούν να αναγνωριστούν ηλεκτρομαγνητικά. Όπως τα σήματα που παράγεται από το DNA των αυτιστικών των οποίων το κύτταρο μπορεί να αποκοδικοποιηθεί και αποσταλλεί όπως εξηγήσαμε παραπάνω, και αφού του εισαχθεί ένα θεραπευτκό μόριο το οποίο θα απελευθερωθεί όταν επανασταλεί στον ασθενή θεραπεύοντάς τον (και εξηγεί ότι έως τώρα η “λύση” είναι η μακροχρόνια χρήση αντιβιοτικών)

35:40 Αν μπει το DNA στο αίμα με μόριο, τότε μπορεί να ενισχύσει την δράση του. Αφού το σήμα μπορεί να έχει υποστηρικτική επίδραση μπορούμε να θεραπεύσουμε ασθενείς με κύμματα και αυτό είναι το οποίο φοβούνται οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες αφού πέραν του αρχικοκού κόστους οι θεραπείες ύστερα θα είχαν μηδαμινό κόστος
36:28 Πώς μπορεί να μεταφερθεί θεραπεία με συχνότητες EMF (που μπορεί να παράγει ευρέως το δίκτυο 5G)

37:20 Ο Steve Jobes δήλωσε/πρότεινε την υφιστάμενη ήδη τότε δυνατότητα να γίνεται από το κινητό ανίχνευση ασθένειας και θεραπεία μέσω αποστολής των κατάλληλων κυμμάτων.
Ο Jacques Benveniste το είχε προβλέψει αυτό στο εργαστήριό του την δεκαετία του 1980. O Montagnier συνδιάζοντας τα ευρήματα του Bevneniste με το PCR, που εφηύρε ο Kary Mullis το 1993 και πήρε Νόμπελ για αυτό, κάνοντας έτσι πραγματικότητα την τηλεμεταφορά. (Π**** Ουσιαστικά η όλη ανακάλυψη τηλεμεταφοράς είναι τού Μπεβνενίστε)

Ο Benveniste έχοντας ως πειραματόζωο την καρδιά ενός γουρουνιού η οποία είχε φτιαχτεί να είναι αλλεργική στο ασπράδι αυγού, και επομένως να κάνει αλλεργικό σοκ) έδειξε πως μπορεί το ασπράδι να μεταδωθεί με ήχο και να προκαλέσει αλεργικό σοκ στο πειραματόζωο, ήτω η καρδιά του γουρουνιού (πείραμα που επαναλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ στο 37:47).

30 χρονια μετα (2010) η επιστήμη βρίσκεται στο ίδιο σημείο ακόμα κι αν ο Montangier δεν σταματάει παρά του διωγμού του…

Κανείς δεν δίνει χρήματα για αυτή την έρευνα, παρά μόνο σε επίπεδο ιδιώτη) και οι “ειδικοί” “βαλτοί” των κυβερνήσεων επιτίθενται αμέσως.

40:10 Τον Jacques Benveniste τον “έθαψε” το περιοδικό Nature και άλλοι για ψευδή επιστήμα αναγκάζοντάς τον να κάνει το πείραμα ενόπιων γνωστών δημοσιογράφων της Le Monde ώστε να δημοσιευτεί και να πάψει να αμφισβητέιται. Και πάλι τον σταματήσανε. (Π*** Τόν σταματήσανε γιά νά συνεχίσουν οί σατανιστές από μόνοι τούς τήν έρευνα καί ό κόσμος νά κοιμάται ήτοι έχει άγνοια περί αυτού ακόμη καί όταν θά είναι έν πράξει όπλον στά χέρια τούς, όπως ήδη συμβαίνει! Πόσοι θά διαβάσουν αυτό τό άρθρο καί πόσοι θά πειστούν; Άρα τέ τό σταμάτημα ‘τους’ επέτυχε, έτσι έκαναν μέ χιλιάδες άλλες επιστήμες, σοφίες, μαγείες κ.ο.κ., καί τό επισημάνα πολλάκις είς τά άρθρα μού από δεκαετίας καί πρίν)

Ο Montagnier όμως δηλώσει ότι δεν θα πάψει ποτέ η πίστη του στον Benveniste τόσο για την επιστήμη του όσο και για τον ίδιο ως άνθρωπο.
Πρέπει να πολεμήσουμε, για να αλλάξει η φαρμακολογία. Αυτό έκανε και ο Benveniste αλλά τώρα πρέπει να το παλέψουμε όλοι. (Π*** Πρέπει νά τονίσουμε πώς η μέθοδος αυτή ίασης ή μόλυνσης είναι ουσιαστικώς τηλεφαρμακοποιία καί τηλεφαρμακολογία καί ότι ό Ιωάννης στήν Αποκάλυψη κάνει μνεία γιά τίς ψυχοθανάσιμες αμαρτίες μέσω αυτής)

Τα περιοδικά NATURE και SCIENCE έχουν αποκλείσει τον Montangier να δημοσιεύει έρευνες.
49:00 Eξηγεί πώς προσπαθεί να θεραπεύσει το AIDS βρίσκοντας το μικρόβιο από ένα δείγμα μολυσμένου με AIDS διαλυμένο όπως και στο πείραμα που έδειξε στην αρχή του ντοκιμαντέρ.
Δείτε το ντοκιμαντέρ μεταγλωτισμένο στα Αγγλικά ή δείτε το παρακάτω ντοκιμαντέρ που διαθέτει (αυτοματισμένους από YouTube) ελληνικούς υπότιτλους:

Δρ. Luc Montagnier: Πώς Μπορούν τα Δεδομένα DNA που Αποκτούν οι Αρχές Μέσω των PCR τεστ σε Συνδυασμό με το 5G να Επηρεάσει την Ζωή σας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (3)

  1. Στα κείμενα του Ιπποκράτη περιγράφεται ίαση ασθενειών με ανάγνωση χωρίων από τα ομηρικά έπη. Δυστυχώς δεν αναφέρει ποια χωρια είναι αυτά ούτε ποιες αρρώστιες θεραπεύονται.

  2. ΠάνοςΓέριμου 06/04/2021 @ 12:39 ΠΜ

    Ένας συνταγματάρχης Άγγλος προέβλεψε ή είχε δοκιμάσει έναν συγκεκριμένον βιβλίον τού Πλάτωνα γιά νά κόβει τήν πείνα καί τήν δίψα. Όταν τό σύνταγμα τού περικυκλώθηκε από τούς Γερμανούς όλοι οί Άγγλοι άντεξαν δύο μήνες μέχρι τήν απελευθέρωση διαβάζωντας αυτόν τό βιβλίον. Δυστυχώς δέν θυμάμαι ποίον είναι ούτε τ’ όνομα τού συνταγματάρχη.

  3. Nikos Giannitsa 06/26/2021 @ 4:34 ΠΜ

    ενδιαφερων.μου θημηζη την παρακατω παρουσιαση.Hieronymus PSionic radiator

    https://windbridgeinstitute.com/build-your-own-machine-for-predicting-the-future/

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*