11:56 - 16/07/2022

Ώστε ξανά κτίζουν τίς πλακίτσες τής Γεωργίας διά νά μάς καταπλακώσουν;…. Πάμε νά δούμε τί έγραψα στό παρελθόν;…

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Ώστε ξανά κτίζουν τίς πλακίτσες τής Γεωργίας διά νά μάς καταπλακώσουν;…. Πάμε νά δούμε τί έγραψα στό παρελθόν;… Καί τό αναμενόμενον θηρίον ώς εσφαγμένον αρνίον-[ψευδομίμηση Χριστού! Είναι η Αναλαμπή Ορθοδοξίας καί επαναφορά θηριοκρατίας;]….

Δέν είναι προφήτης αλλά όσοι παρατήρησαν τούς βρίσκω… μέ αριθμούς καί προβλέψεις, βάσει μελέτης, έμπνευσης, ακαθόριστων πληροφοριών που μού έρχονται μέ διάφορους περίεργους τρόπους καί συμπτώσεις όταν τούς ψάχνω…

[οί νέες πλάκες τής νέας τάξης πραγμάτων τής Γεωργίας είναι έτοιμες πρίν τήν ανατίναξη τούς από τούς ίδιους καί πολλοί μέ αφέλεια παρά τήν γνώση τούς, πίστευσαν ότι τά λόγια τού Μπουρλά ότι επιτέλους θά κυκλοφορήσει τό νέον εμβόλιον μείωσης τού πληθυσμού τό έτος 2023 μ.Χ. καί κάποιοι είπαν είναι απόσπασμα καί άλλα έλεγε, τούς είπα ότι καί απόσπασμα νά είναι όπου δέν θά τό ψάξω είναι κανονισμένον ώς κωδικιστικόν μήνυμα αποσπάσματος ότι τό νέον εμβόλιον νά κάνει αυτά όπου λέγει τά εμβόλια. Η επαλήθευση είναι πώς αυτός όπου θέλει νά σώσει τήν ανθρωπότητα αναστηλώνει τίς Αντιμωσαϊκές Πλάκες τής Γεωργίας-Ατλάντας διά μείωση πληθυσμού; Αλλά δέν τό πειάσατε! Ανθρωπότητα δι’ αυτούς είναι μόνον ό “περιούσιος” λαός τού σατανά… Αυτός ό λαός όπου αντικατέστησε τόν περιούσιον παγκόσμιον λαόν τής Ηθικής μέ τήν ανηθικότητα μέσω αλαζονείας, πλάνης καί απολωλόντων προβάτων]….

Σάς έγραψα ότι οί 10 πλάκες τής Γεωργίας είναι οί 10 Αντιμωσαϊκές Πλάκες, ότι τό αυξάνεσθαι καί πληθύνεσθαι έγινε μείωνεστε καί πτωχεύετε-[όπου πτωχός από τήν πτώση = πτώξ = πτώμα].

Ότι τό σχήμα τών Αντίχριστων Πλακών είναι τό σχύμα-σχήμα τουν ΝΑΤΟ-ΟΤΑΝ-ΝΑ+ΤΟ….

Ότι η επιλογή τής Γεωργίας-Ατλάνατας διά τοποθέτηση τής δέν είναι τυχαία, ήτοι τέλος τής γεωργίας-αγροτισμού οργανωμένου καί ελεύθερης τροφοσυλλεξίας, ήτοι θά απαγορευτεί καί οί παραβάτες θά διώκονται σφόδρα μέ αυτόματα ιπτάμενα οχήματα τά οποία βλέπουν ψείρα επί κεφαλής αλλά δέν θά βλέπουν εκείνους όπου προσεύχονται, βάσει προφυτειών καί δή όσους επιλέξει Ό Θεός…

Η Ατλάντα είναι ό συμβολισμός τής Ατλαντίδος, τής Βορρειοατλαντικής Συμμαχίας τής Δύσης καί Δύσης Πολιτισμού καί ανθρώπων αφού είτε θά σκοτωθούν είτε θ’ αγιάσουν είτε θά μεταμηχανανθρωπιστούν καί ολίγοι θά επιβιώσουν γνήσιοι μετά τά 3,5 έτη… Η Ατλάντα είναι η έδρα τής κοκακόλα = καλοκακό….! Η Ατλαντίδα η χώρα όπου καταδεινάστευε μέ ηλεκτρονικές συχνότητες καί καταστράφηκε από τήν Αθήνα…

Ότι οί ίδιοι έθραυσαν τίς πλάκες, ότι καλείται τό Στόουνχεντζ τής Ατλάντας καί τούτον σημαίνει κρεμασμένες πέτρες καί μάς λένε ότι θά μάς κρεμμάσουν καί θά χαλάσουν όλες τίς ιερές πέτρες μάς, ναούς μάς, αρχαία μνημεία μάς κ.ο.κ….

Ότι έχει σχέση μέ τήν Γεωργία τού Καυκάσου καί πιθανόν θ’ αρχίσει κάτι από εκεί παγκόσμιας πολεμικής πυροδότησης καί μέ τόν Άγιον Γεώργιον ίσως τόν Άγιον μέ τίς περισσότερες αφιερωμένες Εκκλησίες καί μαζύν μέ τόν Άγιον Δημήτριον μέ βεβαιότητα τούς περισσότερους αφιερωμένους ναούς, καί ότι Δημήτριος καί Γεώργιος σημαίνουν τό ίδιον αυτόν καθ’ εαυτόν ήτοι Γή+Μήτρα = Γήμητρα = αλλαγή γράμματος σέ Δήμητρα = θεότητα Γής μέ θυγατέρα τήν Περσεφόνη η οποία αναστήνεται καί αποθαίνει εντός τών σπόρων σέ μεσογειακόν κλίμα κάθε Άνοιξη έως κάθε Φθινόπωρον μέ ανακύκλωση επαναλήψεων…

Ό Άγιος Γεώργιος σκότωσε τό τέρας-δράκον-[όπως αρχαίος δράκος-όφις] είς τά παράλια τής Μικράς Ασίας απέναντι από τήν κατεχόμενη Κυρηνεία Κύπρου ή είς τήν Λιβύη κατ’ άλλους, αλλά η πρώτη περίπτωση είναι λογικότερη καί επικρατέστερη. Καλείται Χριστού γεώργιον ήτοι γεωργεί καί παράγει Χριστόν! Καί οί πλάκες Γεωργίας Αντίχριστου γεώργιον… καί όλα αντίθετα σέ σχέση μέ Τόν Χριστόν!… Λιβύη είς τήν αρχαιότητα καλείτο η περιοχή βόρρειας Αφρικής έως τό Μαρόκο όπου καί τό όρος Άτλας από τήν Ατλαντίδα όπου άρχιζε απέναντι ώς νήσος καί κατέληγε είς τόν Κόλπον τού Μέχικου….

Ό δράκος επανέρχεται καί είναι ό ουροβόρος όφις τούς…

Όταν ό Μωυσής κατέβηκε από τό Όρος Σινά έσφαξε 10,000 Ισραηλίτες όπου ήσαν υπεύθυνοι διά τήν ανταρσία καί αλλαγή φρονήματος τών Ισραηλιτών κατά τήν απουσία τού. Αυτόν έγινε μετά τήν θραύση τών πλακών όπου έγραφαν τίς εντολές όπου έφερε κατόπιν Ό Χριστός!!!!

Συνεπώς επειδή οί σατανιστές μιμούντε κατά τίς επιθυμίες τούς, μετά τήν ανέγερση τών πλακών αρχίζει ό διωγμός τών Χριστιανών καί όσων αντιφρονούντων σέ σχέση μέ τίς καινούργιες επιθυμίες τούς διά κατ’ οίκον περιορισμούς, μικροψήγματα, σφραγίσματα, πράσινες ειρήνες καί πράσινα άλογα, τροφοσυλλεξία, λατρεία Χριστού κ.α…

Συνάμα συμβαίνει καί κάτι άλλον, είς τήν Αποκάλυψη γράφει ότι θά σκοτωθεί η βαβυλώνα η μεγάλη από τό θηρίον επειδή Ό Θεός θά βάλει τήν επιθυμία Τού είς τήν καρδία τών βασιλέων τού θηρίου. Βλέπουμε ότι ταυτόχρονα προωθούν τίς παντός είδους παραερωτικές ανωμαλίες ενώ συνάμα μέ τίς επιβολές τούς περιορίζεται η ελευθεριότητα χωρίς κάν νά τό πολυαντιλαμβάνονται ή δήθεν δέν αντιλαμβάνονται καί μετά όταν όλοι βάζουν τό σφράγισμα παν.συναλλαγών θά φέρει τά αίσχιστα ώς νόμους-άνομους ό Αντίχριστος….

Έγραψα ότι τόσον ό Μπουρλάς ός θά επανακτίσει τίς πλάκες τής Γεωργίας ομοιάζει μέ βάτραχον όπως είδαμε σέ σχετικόν βίδεο, αλλά καί ό Γκέητς ός ομοιάζει μέ τόν βάτραχον τού Μάμπετε Σιόου, όλα αυτά τά αναρτήσαμε παλαιότερα καί ένας αναγνώστης πολύ στοχευμένα είπε ότι ό τρίτος βάτραχος τής Αποκάλυψης πρέπει νά είναι ό Έλον Μάσκα αλλά δέν προχώρησα περαιτέρω είς τήν μελέτη.

Ότι 40 έτη είς τήν έρημον οί Ισραηλίτες, οί σατανιστές θά μιμηθούν μία 40ετία η οποία συνάμα τήν κανονίζει Ό Θεός. Από πότε αρχίζει, από τό 2019 μ.Χ. μέ τόν κορωνοϊόν ή παλαιότερα; Πρίν φύγουν οί Ισραηλίτες ήρθαν οί 10 πληγές τής Αιγύπτου, είναι 10 εμβόλια ή εμβόλια καί άλλα ηλεκτρονικά κόλπα όπου επέτυχαν; Από τό 2023 μ.Χ. όπου θά είναι ανεγερμένες οί πλάκες τού βλελύγματος τής ερημώσεως + 40 έτη είναι τό 2063 μ.Χ. Παλαιότερα σημειώσαμε ώς πιθανά έτη διά τό τέλος τού κόσμου, Δευτέρα Παρουσία, Αντίχριστου επταετία τά έτη 2060, 2063, 2064, 2069-2070….

Η θραύση από τούς ίδιους τούς σατανιστές καί ανέγερση τών πλάκων τής Γεωργίας σέ 6 μήνες, 6 ευδομάδες καί 6 ημέρες αντισυμβολίζει τήν ρήση Τού Χριστού ότι δύναται νά χαλάσει τόν ναόν καί νά τόν κτίσει σέ τρείς ημέρες, δέν τούς είπε ποίον ναόν, Ό Χριστός εννοούσε Τόν Αυτοναόν Τού Υιού Θεού ήτοι τό ίδιον Τού τό σώμα… Αυτοί τό αντισυμβολίζουν μέ τρία εξάρια…

Οί 10 πληγές τής Αιγύπτου πόσον καιρόν παρέμειναν;

Σ’ όλ’ αυτά παρατηρείται ενδελέχεια, τήν οποία αναφέραμε παλαιότερα περισπαστικά σέ διάφορα άρθρα καί μπορεί νά τοποθετηθεί σέ σειρά σέ σχέση μέ τήν “επανάληψη” τών γεγονότων τού Μωϋσή, ουροβόρου όφι τών σατανιστών καί μυστικού σχεδίου Τού Θεού ν’ αφήσει τούς σατανιστές νά κάνουν τά έργα τούς καί απ’ εκεί νά φανούν οί Πιστοί Τού καί οί άπιστοι Τού χωρίς καμμία ευδικαιολογία έν ώρα Κρίσεως….

Οί ραββίνοι λένε ότι η Αποκάλυψη Ιωάννη γράπτηκε από άλλον Ιωάννη, προφανώς διά νά ευθυγραμμίσουν τά όσα λέγει μέ τά όσα θέλουν καί ότι γράπτηκε από ιδικόν τούς άτομον καί όχι Χριστιανόν αιρετικοποιώντας καί αυτήν κατά τόν σατανικόν ειρμόν τούς καί θεωρούν αρνίον παρά Πατρός Θεού όχι Τόν Χριστόν αλλά τόν Αντίχριστον ώ τής βλασφημίας αφού πατέρα έχουν τόν διάβολον…

Υπόψιν: η Αποκάλυψη αναφέρει ότι μία από τίς κεφαλές τού θηρίου θά είναι εσφαγμένη ώς αρνίου! Αλλού αναφέρει ότι τό έσχατον θηρίον θά εξέλθει από τήν γήν ώς αρνίον μέ φωνή δράκοντος-ουροβόρου όφι-ολοκλήρωση σχεδίου αυτοκαταστροφής διαβόλου καί οπαδών τού καί, Ταυτοχρόνως σχεδίου Θεού! Συνεπώς, προσοχήν, έρχονται πολλές υπεραπρόσμενες εξελίξεις καί τό τονίζω, καθότι ό διάβολος θά ψευδομιμηθεί Τόν Χριστόν καί θά φανή ότι εσφάγη ώς αρνίον όπως καί Ό Χριστός καί τούτον έχει σχέση καί μέ τήν σφαγήν αρνίων καί σχυματισμών-σχηματισμών Σταυρών-[έκτοτε!!!!] είς τίς θύρες τών εγκατελειμμένων καλυβόσπιτιων τών Εβραίων καί Ευραίων είς τήν Αίγυπτον πρίν αναχωρήσουν 40 έτη είς τήν έρημον! Συνεπομένως, μήν ιδείτε κανέναν από τούς διαβόλους μέ σάρκα καί οστά νά σφάζονται ή φυλακίζονται επειδή τάχατες πληγώθηκε ή σκοτώθηκε από τούς νεοταξίτες ή Χριστιανούς καί τό πιστεύσετε διότι εδώ είναι η ώρα τής μεγάλης πλάνης ότι αναστήθηκε καί θά λένε ποίος δύναται νά τά βάλει μέ αυτόν, η Αποκάλυψη τά προαποκαλύπτει, συνστήνει υπομονή καί μή αλλαγή Πίστης καί συντείνει είς τήν μή πλάνηση μάς!!!!!

23 Φεβρουαρίου 2023 μ.Χ. ανεγείρονται καινούργιες πλάκες τής Γεωργίας. Τό 23-[23 Απριλίου ιορτάζει ό Άγιος Γεώργιος! 2 μήνες μετά τίς 23 Φεβρουαρίου = 2023] είναι ό αριθμός τών δαιμονικών τελωνίων ελέγχου καί δικών τής ψυχής καί 24η η Κρίση Ιησού έν τέλει. 23 είναι τά χρωματοσώματα από έκαστον γονέα, σέ μονογονέα κλωνοποίησης 46. Είχα προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη ότι φίλοι σπαζοκωδικιστές-χάκκερς από τό dark-deep web γνώριζαν από παλειά ότι τό έτος 2023 μ.Χ. θά γίνει πόλεμος, καταστροφή τής Ελλάδος καί τραντακτά γεγονότα συμπλαισιωμένα. Η ταινεία διά τόν κορωνοϊόν songbird-[τό τραγούδι τού πτηνού μέσα από τόν κλωβόν τής καραττίνας] αναφέρεται σέ χάος, επαναστάσεις, πολιτική ανωμαλία έν Ελλάδι τό έτος 2023 μ.Χ… 23/02/2023 = δύο φορές τό 23 = 46 χρωματοσώματα = αέναη συνέχεια καί τά άλλα 2 δυάρια = 22 = 4…. άς τό αφήσω ώς εδώ….

Οί 10 πληγές τής Αιγύπτου κατέληξαν 11 μέ τόν πνιγμόν τού Φαραώ καί τών στρατιωτών τού! Συλλογισμός εψές διά τά 969 έτη τού Μαθουσάλα = 666 ή 999…. 969=24-κύβος. 1000-969=31+13 αναγραμματιστί = 44. 24+42=66+44=110=11, βλέπετε ότι μέ τούς αναγραμματισμούς καί προσθέσεις επαναλαμβάνονται συγκεκριμμένοι αριθμοί σέ πολλές διαφορετικές μυστικιστικές συναθροίσεις σέ διάφορα άρθρα… Ενώ 24+31=55=10=1+11=111=666 μέ τήν εβραϊκή γραμματοσειρά καί 55+55 αναγραμματιστί = 110=11… Μέ τίς πληγές εξηγείται καί η 11ετία ανά κλείσιμον γεγονότων! Είς τό I pet goat II βλέπουμε τόν χαλασμόν τών πυραμίδων είς τό τέλος, συμβολισμός νίκης Μωϋσή καί βάσει τών πεποιθήσεων τού νίκης ξανά τών Φαραώ, Αιγύπτου, ίσως καί χάλασμα πυραμίδων κυριολεκτικώς καί άλλων παγκόσμιων μνημείων όπως έκαναν είς τήν Παλμύρα καί μέ τά αγάλματα τού Βούδα, καί τά οποία είναι επιθυμία Τού Θεού όπου τούς εμπέδωσε ινά καταστραφή η βαβυλώνα η μεγάλη όπως λέγει είς τήν Αποκάλυψη… 969/17=57+75=132/11=12, 132/6=22 ήτοι τά 2 δυάρια σέ 23/02/2023 = δυο 23 = 46 γονίδια μετάλλαξης καί 2 δυάρια = 22…
132/4=33, 132/3=44+33=77=αριθμός δικαιώματος εξομολόγησης. 132/2=66, ό αριθμός 132 είναι πολύ ενδεικτικός σέ διάφορες αναλύσεις, 132/12=11.

Παραλειπόμενα διά άρθρον όπου θά έκανα όταν ανατινάχθηκαν οί πλάκες αλλά δέν είχα χρόνον, εντούτοις είναι εμφανές [πλάκες Γεωργίας κατεδάφιση:

συμβολίζει τό ΝΑΤΟ = 4 πτέρυγες καί έναν Τ είς τήν μέση = Τάφος, τάφος[Τ.αφή] ΝΑΤΟ;, τάφος ανθρωπότητος; αρχή δηλαδή παγκοσμίου πολέμου; διά νά παύσουν νά δίδουν τροφήν είς τήν συνομωσιολογία καί νά χάνουν οπαδούς; τέλος τής γεωργίας = αγροτιάς;… καί δικαιώματος αγροτικής αυτάρκειας καί εργασίας;… συνδοιασμός μέ τό άλλον άρθρον
κατεδάφιση 6/7/2022 = 19, 7+6=13, 13 καί 222… 76+67 = 143[και 2022 = 222+143=365 = έτος!!!! 143+6=149, όργια η αριθμολογία] = 1 πρίν τό 144, ωμιλήσαμε περί αυτών!… αντιπλάκες Μωυσή, έσπασε η μία εξαφανίστηκαν οί άλλες, όπως καί εδώ… διά νά μήν θυμάται κανένας καί νά μήν υπάρχουν αποδείξεις σέ μνημείον δι’ αυτά όπου έγραφαν καί θά κάνουν. θυσία… θά βομβαρδιστεί η Μέκκα;… = μάκκα = κουσούρι, σημάδευμα… παρακαντιάνεμα, αναγραμματισμός κακάμ!… = κακά μέγιστα… καί κακέμ… κακός εμού = κακός είμαι… μακκαβαίοι…. μεκκαβαίοι. αναγγέλλεται μεγάλον γεγονός… Θέλημα Θεού, καί συνάμα ότι έγραφαν είναι καθ’ οδόν καί προωθημένον, τό θηρίον ώς εσφαγμένον; θά τις θάψουν καί φυλάξουν όπως οι γερμανοί ναζί τά εναπομείναντα άρματα διά νά τά φυλάξουν ώς Ιστορία τού μέλλοντος; είπαν, εάν τούς ευνοεί βεβαίως νά τά ξεθάψουν σέ 100 ήτοι 2045 μ.Χ…! = 11…[2] = 66…. = 12 = 3
πρίν φέρουν τό 11 έριξαν το 11 δίδυμους πύργους, τέτοιους έχει καί ό Q Τράμπ, θά τούς ρίξουν πρώτους είς τήν Κωνσταντινούπολη; μάς περιπαίζουν καί συγχύζουν….]

Τά όσα αναφέρω περί Τετραπιθανότητος βάλτε τά υπόψιν, θά σάς ωφελήσουν, ήδη πραγματοποιούνται αλλά πρός τό παρόν τά αφήνω νά τά αντιληφθείτε μόνοι σάς σέ κάποιες περιπτώσεις διά νά μήν σάς “σκανδαλίσω”, ώσπου νά είσαστε ευέτοιμοι….

Οί πλάκες τής Ατλάντας-Γεωργίας = Μεγάλης γεωργίας-αγρών-αγροτίας-παραγωγής τής φύσης-δήμητρας-γήμητρας-περσε.φόνης είναι 4 σέ σχήμα κάτοψης χιαστί καί συμβόλου ΝΑΤΟ καί τό Τ σημαίνει Τ.άφος, Tomb τής Ανθρωπότητας. Ν.Α.Τ.Ο. = North Atlantic Treaty Organization = Βόρεια Ατλαντική Συνθήκη Όργανισμός = βορράς=βόρα + Ατλαντίδα-Άτλαντες +Συνθήκη = σύν+θήκη = Διαθήκη = trea.ty = trea.ment = θεραπεία-διαχείριση κρίσεως + οργαν.ισμός! Τώρα εάν ρίξω τήν παραφιλολογία ότι οί Άτλαντες άραξαν είς τά περίχωρα τού Βόρρειου Ατλαντικού-[τής Ατλαντίδος] Ωκεανού; Καί ότι Άτλας-Άτλαντας σημαίνει εκτός τών άλλων παγκόσμιος χάρτης καί ότι add+land = Addland = πρόσθεση γής ήτοι Άτλαντας καί ΝΑΤΟ!; Καί αναγραμματιστί Άλτας = Άλτης = μέ ραγδαία εξέλιξη τό σημαντικότερον όργανον διαβόλου τό ΝΑΤΟ έν έτει 1949 π.Χ. = 23!!!!! αριθμός όπως τά όσα άλλα εδώ μέσα γράφουμε καί γίνονται!… Καί από πού εξέρχεται ό γίγας Άτλαντας; Από τό ύδωρ τού Ποσειδώνα πατρός τού, όπως τό θηρίον πρώτον τής Αποκάλυψης… = πράσινη ειρήνη καί διαχείριση ύδατος χωρίς δικαίωμα ιδιοκτησίας καί πόσης από τούς μή σφραγισμένους, θά έρθη καί αυτόν…. Ατλαντ.ίδα…. Addland = Alanddin….  H επανοφορά τών Ατ.λάνδων/λάντων… καί λάντα = λακκούβα νερού μετά από βροχή ελληνοκυπριαστί…. At.landa = λάντα = ατ λάντα = στήν λάντα = καί add landa = addlanda = aladdanda… = Atlanta = Atnalta…

Άς παίξουμε ωρο.λόγιον!!!!… & Γε.ώργια….[ο Μπαϊτεν που σημαίνει δακκανιάρης = αυτός που δαγκώνει, υποτίθεται ήταν μέ τούς άλλους, ποίος είναι μέ ποίους καί όλοι μαζύν μέ ποίους;]

Λογικότερη εξήγηση από τήν μερική ανατίναξη τών μασονικών Πλακών τής Γεωργίας δέν έχω ιδεί! Ήταν αναμενόμενον, πέραν τής συμβολικής υπάρχει καί η πραγματική εξήγηση… Αντί νά σού πώ δέν φαντάζεσαι σού λέγω: κόψε τήν φαντασία!…

Mας φανέρωσαν την ημερομηνία ελεύσεως του Αντιχρίστου;

Παναγιώτης Δίας

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*