10:09 - 24/08/2021

Καί όμως είσαι μόνον υποσυνείδητον καί υποσυναίσθητον, εκτός καί άν τ’ άλλάζεις μέ τήν Θέληση σού….

Καί όμως είσαι μόνον υποσυνείδητον καί υποσυναίσθητον, εκτός καί άν τ’ άλλάζεις μέ τήν Θέληση σού….

Τό εξεύρεις ότι αναπνέεις είτε τό θέλεις είτε δέν τό θέλεις; Τό έχεις προσέξει;… Κοιμισμένος ή αφυπνισμένος, σέ λήθαργον ή σέ ανακοπή αισθήσεων, αναπνέεις… αυτόν είναι ευκολοκατανόητον…
Τό εξεύρεις ότι μπορείς νά σταματήσεις τήν αναπνοή σού χωρίς τήν αρωγή τών χεριών σού ή οίας άλλης ξένης δύναμης, παρά μόνον μέ τήν θέληση σού άμα τό αποφασίσεις. Τό έχεις ημιδοκιμάσεις πειραματικώς; Δέν σού τό συνστήνω μήπως καί σέ συνεπάρει καί έχω τό κρίμα σού. Καλόν είναι νά φοβάσαι έκ τών προτέρων τά Επικύνδινα… Τού φρονίμου τό παιδί πρίν αποθάνει Προνοεί…

Είς τήν Γερμανία λένε: «μόνον ψόφια ψάρια βγάζει έξω η θάλασσα στήν άμμο», ήτοι άβουλα άτομα, ψόφια, ασυνείδητα, ασυναίσθητα, π[ου μπουμπουρίζοντε από λόγια άλλων χωρίς νά τά φιλτράρουν… Που μπαίνουν επειδή δέν τά κόβεις καί επειδή δέν υπάρχει φρουρά… Δηλαδή, απ’ εκεί στήν Γερμανία μάς λένε ότι τά Ζωντανά Ψάρια κολυμπούν κόντρα στό ρεύμα…

Τό ρεύμα κτυπάει πληροφορία καί ειδήσεις, ήθη καί έθιμα καί σύ πρέπει νά έχεις τόν νού σού… Νά κρίνεις καί νά φιλτράρεις, νά σκαρτάρεις καί νά κρατάεις… Καί νά κόβει τό ρημάδι κι’ από μόνον τού…

Σού είπαν ότι οί εμπειρίες από παιδί που σέ πλήγωσαν καί τές ξέχασες σού δημιουργούν προβλήματα εφόρου ζωής εάν δέν τές υποψιαστείς νά τές σβύσεις, αναμορφώσεις, αντικαταστήσεις…
Επικύνδινες εμπειρίες είναι αυτές που δέν θυμάσαι όταν ήσουν ακόμη αγνή ψυχούλα καί σέ πλήγωσαν ανεπανόρθωτα δι’ όσον καί εάν δέν τές ιάσεις. Καί οί εμπειρίες που δέν χωνεύει ό εγωϊσμός καί η αξιοπρέπεια σού… Όλα τ’ άλλα περνάνε, γίνοντε περαστικά…

Όταν θυμηθείς τί έπαθες ασχέτως εάν τώ όντι είναι σοβαρόν ή σού φάνηκε σοβαρόν, εάν σέ βίασαν ή άν σέ ενέμπαιξαν ή άν σέ εξευτέλισαν ή άν τό μεγαλοποίησες ή όχι, τότε είσαι σέ καλό δρόμο… Μπορείς νά συγχωρέσεις τόν εαυτόν σού, εκείνον που σού έκαμε τό κακό ή νά τόν εκδικηθείς ή νά αδιαφορίσεις καί τότε όλα λύοντε πολύ ωραία!… Εάν τόν συγχωρήσεις τότε η Αγάπη θά θεραπεύσει τά πάντα καί δέν θά μείνει καμμία ουλή στήν καρδία, στόν νού, στά νεφρά… Κατανοητόν;…

Πρέπει νά εύρεις οπωσδήποτε τό πρόβλημα… Εκείνο που σέ πλήγωσε καί τό γνωρίζεις μπορεί νά ιαθεί έστω καί άν δέν τό εντοπίσεις, δέν τό θυμηθείς από τήν παιδική ηλικία, υπάρχουν τρόποι… Εκείνο που σέ πλήγωσε φίλε καί φίλη καί δέν σ’ άφησε πληγή καί δέν τό έλαβες διά πληγή, που τό περιφρόνησες ότι δέν είναι πληγή ή τίποτε σπουδαίο, που τό αδιαφόρησες, που δέν τό πήρες είδηση, εκείνο είναι που σέ έπεισε ότι είναι καλό, ότι δέν βλάπτει, εκείνο ΈΜΕΙΝΕ…!

Είναι στό υποσυνείδητο σού καί εξαπλώθηκε σ’ όλη τή ψυχή μέσα σ’ όλο τό σώμα σού είναι τό υποσυναίσθητο σού, είναι μέσα στό υποσυναίσθητο σού…

Όταν δέν κάνεις έλεγχο στό υποσυνείδητο σού τί πληροφορία καί τί δηλητήριο μπήκε καί πόσον εξαπλώθηκε στό υποσυναίσθητο σού, πώς θά τό γνωρίζεις;… Εάν δέν κάμεις έλεγχο τά Λογιστικά σού, τί μπήκε στήν αποθήκη σού, άν μπήκε λήστης στό σπίτι σού, πώς θά τό γνωρίζεις; Πρέπει νά υποψιαστείς γιά νά ψάξεις καί νά εύρεις… Πρέπει νά βλέπεις καί νά ερευνάς γιά νά μπορείς νά ανακαλύψεις. Εάν δέν έχεις υποψία είτε τό κέρατο γίνεται πίσω από τήν πλάτη σού είτε μπροστά στά μάτια σού πώς θά τό πάρεις είδηση;…

Καί γιατί σού συμβαίνει αυτό; Επειδή έχεις υπεράνω υποψίας τήν γυναίκα καί τόν κουμπάρο ή τόν άνδρα καί τήν κουμπάρα σού… Άμα υποψιαστείς όμως αρχίζει η σωφροσύνη τής σύνεσης καί τό πολύ πολύ νά κάνεις λάθος καί νά αυτοκηρυχθείς Παρανοϊκός. Δέν μού λές δέν είναι καλύτερα νά είσαι γιά μερικές ημέρες ή μήνες ή έτη ή αιώνες Παρανοϊκός παρά κερατάς, κερατάς σέ οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία, επιβίωση; Διαλέγεις καί παίρνεις. Άν είσαι ανόμαλος που πάει νά πεί καί προδότης καί ασεβής σέ άλλα Πεδία που αναφέραμε, τότε θά προτιμήσεις τά Κέρατα αντί τά Παρανοήματα…

Οί κυβερνήσεις μέ τά μέτρα εσωτερικής ασφαλείας, φρουράς τών υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιοματούχων, κατασκοπείας, τί άλλο κάνουν από Παρανοϊκότητα; Δέν θέλουν κέρατα καί συνάμα προξενούν στούς άλλους κέρατα… Πονηριά!… Πονηροπαρανοϊκότητα… που φτάσαμε στούς σατανιστές ανθρωποφάγους τών εμβολίων καί τών ανδροχρωμάτων….

Αλλά μία απλή Παρανοϊκότητα χρειάζεται… Διότι η υποψία είναι παρανοϊκότητα αλλά η επιβεβαίωση καί επαλήθευση τής υποψίας είναι υπερμεγαλοευφυία…. Αλλά χωρίς τό πρώτο τό δεύτερο δέν τό πειάνεις. Χωρίς αγκίστρι καί δόλομα δέν πειάνεις ψάρι, τώρα άν εκεί που ψαρεύεις δέν έχει ψάρι, άλλη υπόθεση. Θά μάθεις καί θά τά αγκιστρώνεις εκεί που κυλάνε, θά μάθεις τούς καιρούς, τά σημεία τούς, τές εποχές, τούς τόπους τούς…

Γιά νά πειάσεις τά ψάρια που μπήκαν στό υποσυνείδητο σού πρέπει νά τά ψάξεις στό υποσυναίσθητο σού…

Δέν σού έρχοντε σκοποί από τραγούδια όταν περάσεις από κάποιο μέρος, όταν θυμηθείς κάτι, όταν συμβεί κάτι που τά λόγια κάποιας ωδής είναι ανάλογα μέ τό συμβάν;… Είναι καρδιακή μαγνητοφώνηση μέσω νού, είναι αυτό που λένε οί Πατέρες γιά καρδιακή προσευχή Τού Ιησού, όσον τήν επαναλαμβάνεις τόσον περισσότερο εισέρχεται καί γεμίζει τήν καρδία μέχρι σημείου νά ξεκολλήσει όλα τ’ άλλα καί νά τά διώκει…

Ό,τι ποσότητα βάλεις μέσα στήν καρδία από τό καθετί τόση θά έχεις, αλλά επειδή έν μέρει εξατμίζοντε ή εξωθούντε πρός τά έξω από τά αντίθετα, π.χ. η χάρις που φέρνει η προσευχή από τά κακά στοιχεία, πρέπει νά ξανά γεμίζεις μέ χάριν από τήν προσευχή… Ό Θεός δικαίως έκανε τά πάντα ίσα στό γέμισμα ώστε ό καθένας νά γεμίζει καί νά ξανά γεμίζει μέ ό,τι κοπιάζει ώστε νά μήν μένει γιά πάντα η προσευχή καί νά πεί ό διάβολος ότι αδικείται η κάθε συχνότητα τού… Ό Θεός τού λέγει μέ τούς κόπους τού καί τές θλίψεις τού θά σέ νικήσει ό Χριστιανός!… Όχι μέ τήν εύνοια η προσευχή νά έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, οντότητα καί διάρκεια…

Καί όχι μόνον αυτόν! Εάν αδρανείς καί δέν προσεύχεσαι, δέν σκέπτεσαι καί δέν ποιείς τό καλό μέ τό ζόρι, στήν καρδιά έκ φύσεως κυλάνε πράγματα καί πειρασμοί τού κόσμου τούτου τής ύλης καί τών δαιμονίων που αναμειγνύοντε, ώστε η Αγιοποίηση νά μήν είναι κατηφόρα αλλά ψυχική υπερδύσκολη ορειβασία καί αναρρίχηση που άμα αδιαφορίσεις μία στιγμή σέ κατατσακκίζει ή έστω δέν κυλάει όπως στήν κατηφόρα…

Η Αγιότητα αρχίζει από τήν Αντιξοότητα γιά νά μήν έχεις δικαιολογίες ό διάβολος καί αμφιβολίες Ό Θεός. Υπερδικαία Αγωνία καί Αγώνας δρόμου… Μέ τήν πολλή προσευχή καί καθάρισμα τής καρδιάς από τούς βόθρους που συχνοτικώς έρχοντε καί ξανά έρχοντε, στούς αγιασμένους ανθρώπους έρχεται Η Χάρις Τού Αγίου Πνεύματος, όχι από εύνοια αλλά επειδή ελκύθηκε από εκείνη τήν καρδία καί τότε ούτε κοσμικός, ούτε προσωπικός, ούτε δαιμονικός πειρασμός μπορεί νά κοντέψει… δι’ όσον κρατάει καί μπορεί νά κρατήσει μέχρι θανάτου σέ κάποιους αφού άγιασαν καί θά περάσουν από τόν θάνατο άγιοι καί τελώνεια δέν θά γνωρίσουν, ούτε τά 23, ούτε τό έναν συνολικόν Τού Χριστού…
Έχουν κατασκευάσει εκτός από χιλιάδες μέσα μαζικής εξάρτησης, εκατομμύρια μέσα ηλεκτρονικής ψυχολογικής εξάρτησης που σέ οβιδοβολούν συνεχώς, εάν δέν είσαι Παρανοϊκός νά υποψιαστείς καί νά ερευνήσεις διά νά αρνηθείς τές ακαθαρσίες καί τές παγίδες καί νά διώξεις όσες μπήκαν στό αυτοσπίτι τού υποσυναίσθητου ή καί αυτοϋποσυναίσθητου σού, πώς θ’ απαλλαγείς; Πώς δέν θά είσαι έρμαιον «τούς»;….

Τριαδικέ Θεέ μού Αγάπη μού προστάτεψε μέ καί απάλλαξε μέ από κάθε κακό, δαίμονα καί παγίδα…
Κύριε Ιησού Χριστέ Ό Θεός ελέησον μέ τόν παναμαρτωλόν!

Αυτά νά λές καί άλλα παρόμοια που μπορείς νά σκαρφιστείς καί θά είσαι προστατευμένος από τά πάντα… καί έχε Παρανοϊκή υποψία σέ όλους τούς λύκους που τό παίζουν αμνά, ψευδοσωτήρες, ιατροί, ψευδοπροφύτες…

Ψευδοπροφύτης είναι αυτός που σού λέγει ψεύδη ώς αλήθειες καί όχι αυτός που είναι καλοπροαίρετος αλλά έπεσε έξω στές προβλέψεις. Είναι αυτός που κάνει τεχνάσματα ώστε νά φαίνοντε προφυτείες όσα έχει κατά νούν καί κατά πράξιν στημένα…

Είναι αυτός που σού λέγει θά έρθει επιδημία ενώ τήν ρίχνει αυτός… Είναι αυτός που σού λέγει ότι θά σέ σώσει ενώ σέ χάνει… Είναι αυτός που σού λέγει ότι θά φέρει ειρήνη ενώ θά φέρει εποχή μέ αποβλακωμένα τεχνηεντώς ανθρώπινα πλάσματα…

Δέν αρκεί νά προσεύχεσαι πρέπει νά μήν πέφτεις σέ παγιδές τού διαβόλου. Άν προσεύχεσαι καί αδικείς, άν προσεύχεσαι καί χαράσσεσαι μέ διαβολοσήματα, τίποτε δέν έκανες! Κάλεσες Τήν Αγία Θεία Πνεύματος Χάριν αλλά ταυτοχρόνως έκαμε τά αντίστροφα…

Όταν συγχωρήσεις κάθετι που έπαθες, έκαμες καί σού έκαμαν τότε σέ πληροί η Αγάπη είς τό συναισθητόν καί τό υποσυναίσθητον… Τότε σβύνοντε όλα καί ανακαινίζεσαι! Πώς; Μέ τήν ήδη διαλαλούμενη Καινοποίηση τού ανθρώπου διά Τού Ιησού Χριστού!… Παράλληλα δι’ όλα αυτά ζητάς συγχώρεση καί ίαση από Τόν Τριαδικόν Θεόν./..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/24/2021 @ 5:42 ΜΜ

  Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις!

  Θα έπρεπε να είχες υποψίες σχετικά με τις Εβραϊκές αλκοολικές φαντασιώσεις αλλά όχι.

  Τα όσα εκθέτεις στα άρθρα σου, αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι την Εβραϊκή θεώρηση σχετικά με τον δημιουργό του κόσμου Γιαχβέ κτλ και ένα δικό σου που θεμελιώνεται σε αυτή με την πίστη.

  Ως εκ τούτου ο λόγος σου είναι αντίθετος από την λογική. Είσαι παράλογος!

 2. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/24/2021 @ 5:42 ΜΜ

  Ποιος διάβολος Ελληνάρα μου; Αυτός των Εβραϊκών αλκοολικών φαντασιώσεων; Το φιδάκι του εβραιο-παραδείσου που ξεγέλασε την χαζοβλαμένη γκόμενα του πρώτου μπετόβλακα (Αδάμ) της εβραϊκής παπαρολογίας και έτσι εσύ ο Ελληνάρας κληρονόμησες την αμαρτία τους και τον θάνατο;

  lol

 3. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/24/2021 @ 5:43 ΜΜ

  Κάτι άνθρωποι σαν κι εσένα εκφράζουν την ανοησία σε όλο της το μεγαλείο.

  Θέλω να μας αποδείξεις ότι ο διάολος των εβραϊκών αλκοολικών φαντασιώσεων είναι υπαρκτή οντότητα.

  Έλα διασκέδασε μας!

 4. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/24/2021 @ 5:43 ΜΜ

  Ζητάς από τον Ιησού Χριστό να σε προστατέψει από τους δαίμονες.

  Μάλιστα!

  Μπορείς να αποδείξεις ότι αυτός είναι αληθινός Θεός; Δεν μιλάω για την πίστη σου αλλά για την απόδειξη!

  Εγώ μπορώ να αποδείξω το αντίθετο και μάλιστα θα το κάνω μέσα από το βιβλίο της πίστης σου.

  Μιλάμε για μεγάλη ξεφτίλα!

 5. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/24/2021 @ 5:44 ΜΜ

  Ζητάς ίαση από τον Γιαχβέ Ιησού; Ωραίο αυτό! Αφού ο θεράπων Ιατρός σας είναι ο Χριστός, γιατί τρέχετε στους γιατρούς του Διαβόλου; Την επόμενη φορά που θα αρρωστήσεις πήγαινε στην εκκλησία και αν χρειαστείς εγχείρηση θα στην κάνει ο Παπαφώτης της ενορίας σου (πάνω από τα ρούχα).

 6. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/24/2021 @ 5:44 ΜΜ

  Αν ο Γιαχβέ Ιησούς σας ήθελε όλους καλά, τότε εμείς οι Γιατροί θα ήμασταν άνεργοι. Δοκιμάζει την πίστη σας, αφήνοντας τον Διάολο να σας αρρωσταίνει κάνοντας μας πλούσιους. Δεν θυμάσαι τον καημένο τον Ιώβ; Πάντως εγώ αν ήμουν κοντά του δεν θα του έλεγα να τον βλαστημήσει όπως οι φίλοι του, αλλά θα τον προέτρεπα να προσεύχεται ακόμα πιο πολύ και θα του πούλαγα κούτες τα μπεταντίν και τα οξυζενέ.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*