Κεντρικη ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ Illuminati απεικόνιση της διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη το 1789.