in

Η Γεφυρα δύο βίντεο μέ τίς απροκάλυπτες Αποκαλύψεις!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Η Γεφυρα δύο βίντεο μέ τίς απροκάλυπτες Αποκαλύψεις!

ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΕΞΗΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΥΤΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ!

Πήρα δύο βίντεο έναν από τόν Κόραξ καί έναν από τόν Stranger καί τού έκτισα γέφυρα. Παρακολουθείστε τά. Τό πρώτον προαναγγέλει τίς μάσκες καί τά τροποποιητικώς τού dna/γνιοδομής εμβόλια καί τό δεύτερον τά λέγει όλα. Παρακολουθείτε ώς τό τέλος τήν εξήγηση τού δεύτερου βίντεο, θά σάς εκπλήξουν τόσον κάποιες λεπτομέρειες όσον καί τό σύνολον τού νοήματος μέχρι τό τέλος. Η Οδύσσεια τής Αποκάλυψης τών Σκιοεγκημάτων τούς….

Έτσι εκπαιδεύουν τα μικρά παιδιά στην δεκτικότητα: Παιδική ταινία από το 2016 έδειξε την πανδημία, υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και τσιπ

Για το φίλο μου τον κόρακα που ψάχνει χωρίς να ρωτάει, in shadow a modern Odyssey

Αρχίζει μέ έκλειψη προανακοινώνοντας ότι κάτι θά κάνουν ή κάτι άρχισαν σέ συγκεκριμμένη ημερομηνία όπου έλαβε χώραν συγκεκριμμένον αστολογικόν γεγονός. Μετά η μία Σελήνη ή άστρον γίνονται τρία, ό Σείριος! (;). Μετά Πανόπτης Οφθαλμός καί τό Ταλμούδ μέ «αρχαίες προφυτείες» συμβολίζει καί άλλα αρχαία βιβλία… διά τόν μεσσία τούς, όχι Τόν Χριστόν μάς! Τό βιβλίον γίνεται κύβος βάσει τής Θεωρίας τού Πλάτωνος ότι η αρχική μικρότερη ύλη είναι κύβος (Θυμίζω εδώ προαιρετικώς τή Θεωρία μού ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος καί η σχέση τής μέ τόν Κύβον). Ακολουθεί ένα νησί ήτοι υπερπόλις υπεράνω συννέφων σέ σχήμα πυραμίδος ύστερα ένας ορθογώνιος ουρανοξύστης καί έναν μέρος αποκόβεται όπως η πυραμίδα είς τό δολάριο, ήτοι οί Σιωνομασσωνοπεφωτεισμένοι.

Τετραγωνικός νούς ενός από τούς πεφωτεισμένους. Ίσως αφήνουμε κάποια χωρίς εξήγηση, δέν θά τά προλάβουμε όλα σ’ έναν μικρόν άρθρον, τά ευκόλως νοούμενα παραλείπονται. Μετά τετραγωνισμός νού ήτοι ελέγχου νού μέσω εμβολίου καί μικροψήγματος. Θά τό ιδείτε αυτόν πάρακατω μέ διάφορα παραδείγματα τούς.

Τρέλα καί παράνοια από τά εμφυτεύματα καί συνωστισμός ηλίθιων σέ εργασίες. Χρέος οικίας, ειδωλολατρεία αυτοκινήτου, πλύση καί διάλυση μυαλών εγκεφάλου από τήν παραπαιδεία τών Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης καί Μαζικής Εξάρτησης (ΜΜΕΜΕ). Πτώση οικονομικών, ηττημένοι, τρέλα, μασκοφορία τό ζούμε τώρα.

Μετά έναν μωρόν μέ τά 7 τσάκρα (ενεργειακά κέντρα) καί αποκαλύπτεται ότι μέ τά εμβόλια αυτά στοχεύουν ήτοι τήν πλήρη αποχαύνωση τών κέντρων έκ τών οποίων εκδηλώνεται η ευφυία μάς, τά ταλέντα μάς, η ανθρωπιά μάς, τά γονίδια μάς. Προαναγγέλλει εκβιαστικόν Χάραγμα Αντίχριστου έκ γεννήσεως. Ψυχεδέλεια, ρούφηξης τής ευφυίας, καθηγητής κακός βοσκός καί ηλίθιος οδηγεί είς τήν πειθαρχία τής δικτατορίας τού Χαράγματος. Οί φοιτητές γίνονται χάπια τών άλλων καί αυτοί στρατιώτες διά τήν ΝΤΠ. Πλουτίζουν αθέμιτα καί προσποιούνται τούς καλούς, υποβολή τού αντιπροσώπου, πολιτικού από τή μυστική κυβέρνηση, τόν μαύρον διάβολον απ’ οπίσω.

Πορνισμός περί διαστροφής τής νεολαίας, βαστούν από τούς λαιμούς τούς διάσημους Χόλλυγουντ καί Μουσικής Σκηνής, τούς διατάζουν. Βάζουν σέ κυβοκλωβόν τά μυαλά τών ανθρώπων, διαμπερές στόμαχος καί ηλιακόν κέντρον! Η αληθινή καρδία διά κάποιους μυστικιστές. Η αγράμματη γιαγιά μού όλως διόλου έδειχνε τή καρδιά τής είς τό ηλιακόν πλέγμαν, πολύ πρίν μάθω ότι η περιοχή εκεί λέγεται καρδία από τούς μυστικιστές.

Μάς πήραν τά μυαλά οί σύγχρονες εικονικές τεχνολογίες, προλέγεται από τόν 19ον αιώνα μ.Χ. από τά βιβλία Πρωτόκολλα Σιών καί τού Νίτσε τό Λυκοφώς τών Εικόνων! Διότι παρακολουθώντας εικόνες τό μυαλόν παύει νά παράγει τίς δικές τού καί νά αναλύει, όπως αυτούς όπου άμα λαμβάνουν πολύ τεστοστερίνη έν τέλει τό σώμα παύει νά παράγει ούτως ώστε νά έχουν πρόβλημα μέ τή στύση τούς. Μέ τά ψώνια χαλαρώνεις ηθικώς, τραγούδια καί έκλυτη ζωή καί έν τέλει σφαγμένοι λαγοί ήτοι τό σύμβολον τού ανδρχρώμιου ήτοι πόσης αίματος σφαγμένων μωρών, καί πρίν έδειξε σφαγμένους ανθρώπους οπού τούς τρώνε. Απέξω φαιδρότητα προσποιητή καί τής μάσκας από μέσα δυστυχία ψυχοκατάπτωσης. Καίγονται σέ περιοχή από οπίσω προφανώς καυμένα τσάκρα!

Απέξω φαίνονται θηρία μέσα φοβισμένα παιδιά! Εγωισμός, ωραιοπάθεια, τρέλλα. Όλοι διχασμένες σπαραγμένες προσωπικότητες όλοι χοίροι όπως είς τίς κάρτες Ιλλουμινάντων. Τρώνε μέχρι σκασμού όλα θά μεταλλαχθούν αφού πρωτίστως θά βάλουν μεταλλακτικά εμφυτεύματα είς τά ζώα καί τά φυτά καί συνάμα ή κατόπιν σ’ εμάς καί εμείς θά μεταλλασσόμαστε από τίς μεταλλαγμένες τροφές. Θά είναι γεμάτο φαγητά τό τραπέζι αλλά δέν θά τρώγονται μάς είπε ό Μέγας Αγίος Κοσμάς ό Αιτωλός. Ασθενείς, χάπια, εμβόλια. Κάποιος τή δεκαετία τού 1990 είπε ότι τά εστιατόρια τού μέλλοντος θά έχουν κατάλογον από χάπια, ήξευρε! Οί τρελλοί τά ζόμπυ = ζωόβιοι θά ζωοβιοποιούν καί τά παιδιά, όλοι σέ έλεγχον μυαλού σέ κυβικές φυλακές καί μαύρα σκοτεινά καυμένα μυαλά. Αυτοί οπού θαυμάζετε οί βραβευμένοι επιστήμονες θά μάς καταστρέψουν. Τό κακό θά έρθη από τούς διαβασμένους είπε ό Μέγας Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός. Εταιρείες ευγηρίας, ασφάλειας κτλ που τά παίρνουν από τούς αφυπηρετήσαντες καί τά δίνουν είς τήν αστυνομία η οποία κάνει τά στραβά μάτια είς τή μαφία. Όπλα, ναρκωτικά, πλύση εγκεφάλου τής κλασσικότητος, δικαιοσύνης, δημοκρατίας, Ελλάδος, σέβατος καί κατ’ επέκτασιν Τού Χριστού. Ξέπλυμα χρήματος, λόρδοι, βουλευτές, αξιοματούχοι, πολιτικοί, τά παίρνουν όλοι.

Δηλητηριάζουν θάλασσες, αλλά κυρίως είμαστε ψάρια στά αγκίστρια τούς, γενοκτονία ιθαγενών μέ διάφορους τρόπους, όπως εμβόλια, πυρκαγιές κ.α… Σιωπή καί γελούν. Όσοι φωνάζουν καί είναι έντιμοι καί δυνατοί ανθρωπιστές καταλήγουν στήν «στενή»…. Οί Άραβες πρίγκηκες καί βασιλείς πλουτίζουν καί κάνουν τά χατήρια τής ΝΤΠ χωρίς νά ενδιαφέρονται διά τούς λαούς τούς αλλά συνάμα συμβάλουν είς τή γενική καταστροφή.

Συμφωνίες καί μέ ιθαγενείς, Νότια Αφρική, φυλακή καί ερωτισμός έκλυτος διά τούς Μαύρους αναλόγως περιοχής οπού ζούν. Ελέγχουν καί διατάζουν τούς στίχους τών ράπερ καί άλλων μουσικών τούς έχουν δεμμένους μέ χρυσόν. Μετά διαίρει καί βασίλευ τών βλάκων Αριστερών/Δεξιών καί άλλων δυισμών καί γελούν όπισθεν τής ράχης τούς. Προσπαθούν νά βάλουν τούς ανθρώπους ό καθείς νά φιμώνει τού άλλου τίς απόψεις ώστε νά είναι διαιρεμένοι καί έν τέλει νά μήν ωμιλεί κανείς, νά ξεπέσει η πολιτική καί νά φέρουν τήν ψευδομεσσιανική αντίχριση δικτατορία. Τηλεχειριασμός καί χειραγώγηση τού ενός είς τόν άλλον ός φωνάζει καί δέν αφήνει αυτόν οπού λέγει τήν αλήθεια νά τήν εκδηλώσει. Κατακομμένοι καί τυφλοί ανθρώποι καί όλοι οί ίδιοι είς τή Βουλή Ψευδοδημοκρατίας, όστις ανεβεί σέ εξουσία ό ίδιος τροχός.

Τυφλοί Αριστεροί = Ερυθροί ερίζουν μέ τυφλούς Δεξιούς = Κυανούς σέ Ελλάδα, Κύπρον καί αλλού. Οί ανθρώποι τής σιώνας μέ μαύρα ενδύματα όπως τά ενδύματα τών ιερέων τούς, θυμάστε τίς ταινείες οί άνθρωποι μέ τά μαύρα καί τής SuperCia σέ ταινείες; Τυφλή υποταγή, παιδοβιασμός καί ανδρόχρωμα, τό πάχος τών ανθρώπων μέ τά κοστούμια εξυπονοεί πλούτο (όπως λέγαμε έν Κύπρω: έν πασιύς/παχύς τούτος = πλούσιος). Μετά αραβικές καί άλλες ακραίες οργανώσεις καί πεθαμένοι κλεισμένοι στό σπίτι ήτοι καρατίνες καί έλλειψη χρόνου τής σύγχρονης ζωής. Τρελλαμένοι, πούστηδες, παρανοϊκοί, αλαζόνες κτλ συναφή.

Μετά μάς δείχνει τήν εποχή τών μεταλλαγμένων, μασκοφόρων καί προσβάλλει τόν Σταυρόν. Εξοπλισμοί, μεταλλαγμένοι, αστυνομικοστρατοκρατία καί ποδοπατημένοι φυλακισμένη σέ στενά πλαίσια ψευδοπολίτες. Κατάρρευση ψευδαισθήσεων κάθε λογής οπού έκτισαν, οικονομιών, τών πάντων, χάος. Ακόμη καί οί τέκτονες οπού βοήθησαν τήν ΝΤΠ τού σιωνισμού απογυμνώνεται καί διαλύεται όπως προαναγγέλλεται στά Πρωτόκολλα Σιών. Τέλος καί τών πλούσιων, καί δήλωση ότι μέ τίς μαλακίες τής αυθαιρεσίας μάς ώς ανθρώποι καί ψυχές αυτοκτονήσαμε προσφέρωντας τίς ψυχές μάς είς τούς διαβόλους.

Μετά μάς δείχνει λωτούς καί πέταλλα τσάκρα = ενεργειακών κέντρων καί ενδυνάμωση αυτών μέ ειδικά αναβολικά εμβόλια σ’ αντίθεση μ’ αυτά οπού θά δώσουν σ’ εμάς καί θά μάς αποχαυνώσουν πλήρως. Ενώ πέφτουν όσοι βλάκες τούς εμπιστεύτηκαν ανεβαίνουν αυτοί ώς φοίνικες λευκοί αναγεννόμενοι από τίς στάκτες τών άλλων, εμάς, εσάς. Έναν ζεύγος σύμβολον Αδάμαντου καί Εύας αναγεννάται καί ρουφάει τήν ύπαρξη τών άλλων.

Η αναγέννηση γίνεται μέσω θετικής τροποποίησης τών χρωματοσωμάτων τούς σ’ αντίθεση μέ τήν αρνητική τροποποίηση σ’ εμάς. Αυτοί οί δύο γεννάνε τόν Αντίχριστον μωρόν (αυτόν οπού παρουσιάζαν σέ ταινείες ώς αραχνάνθρωπο, υπεράνθρωπο, γατογυναίκα κ.α.) είς τήν μέση τού δένδρου τής ζωής τής Καμπάλας. Τό βίντεο ονομάζεται «Έν Σκιά Μία Σύγχρονη Οδύσσεια = διά τήν επιτυχία τούς» δηλαδή όπισθεν τής γνώσης μάς, δύο μάτια άγρια δαιμονικά ξεπροβάλλουν. Μετά μάς δείχνουν εξάλφες νά γίνονται οκτάλφες, δωδεκάλφες κ.ο.κ. δηλαδή άστρα μέ όλον καί περισσότερες ακτίνες σέ μορφή πετάλλων καί χρωμάτων ενεργειακών κέντρων είς τίς Ινδίες, ώσαν κύματα ενέργειας από άστρον εκπομπής όπως ό Ήλιος, ήτοι η εποχή τού Αντίχριστου καί όλη η Ιστορία μέχρι νά φτάσουμε εκεί. Νομίζουν ότι δέν θά διακοπεί από τήν Δευτέρα Παρουσία Τού Χριστού!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

7 Comments

Leave a Reply
  1. Το δευτερο βιντεακι ειναι αποδειξη-καθρεφτης τις[επιβαλομενης απο αυτους] ”ζωης”-ματριξ που ζουμε και αποδειξη του τι συμβαινει οταν βγαινεις απο τα δεσμα του ματριξ και ενωνεσαι με την φυση,τον συνανθρωπο σου και τον Δημιουργο …συνδημιουργεις την ζωη [το μωρο στο τελος]και ζεις ευτυχης ..Θυμαμαι εναν Ινδιανο γειτονα μου εκει στις ΗΠΑ..αυτος ειχε καταγωγη απο τις ζουγκλες τις Κολομβιας και μου ελεγε παντα ..οτι εσεις οι λευκοι ανθρωποι[μας αποκαλουσε ”οι νεκροι ανθρωποι” ]δεν εισαστε πραγματικα ευτιχισμενοι γιατι ζειτε σε αψυχα κουτια[ετσι αποκαλουσε τα κτηρια] και βλεπεται τον νεκρο εαυτο σας μεσα απο αψυχους καθρεπτες [ετσι αποκαλουσε την τηλεοραση,τους υπολογιστες,τα κινητα και κλπ]και βλεπεται και τους εαυτους των αλλων”νεκρων ανθρωπων”μεσα απο αυτα και θελεται να τους ομοιαζεται ..και οταν δεν τα καταφερνετε τοτε εισαστε που δυστυχειτε και κανετε πολεμους ,σκοτωνεται ανθρωπους,παιδια,τσακανοσαστε με μαναδες και πατεραδες και καλουπιαζεται[καλουπι] την ζωη σας σε οτι σας λενε οι αλλοι”νεκροι ανθρωποι”..γιατι οπως ελεγε αυτος….δεν κοιτατε να ζωντανεψετε το μεσα σας..την ψυχη σας κυριως για να εισαστε πραγματικα ευτιχισμενοι ..Το βιντεο αυτο δεν διαφερει και πολυ απο τα λογια που μου λεγε αυτος ο απλος ανθρωπακος.Ζουμε σε κουτια[κτηρια]και χαραμιζουμε την ζωη μας σε αψυχους καθρεφτες[κινητα,τηλεορασεις,ραδιωφονα και κλπ] που μεσα απο αυτους βλεπωμεν και τους αλλους ”νεκρους ανθρωπους”συνανθρωπους μας[διασημους και ασημους]και θελουμε με λυσσα κακια να κανουμε οτι κανουν αυτοι ασχετα αν αυτο ειναι καλο η κακο για μας και την ψυχη μας…Γινομαστε ετσι ευτιχισμενοι ???Οχι βεβαια ..

    • Αρτεμίσια, καλά τά είπε ό Ινδιάνος, εντούτοις δέν είν’ όλοι Λευκοί τό ίδιον όπως όχι όλοι οί Ινδιάνοι, κάποτε έκαναν μέχρι καί 20,000 ανθρωποθυσίες σέ μία ημέρα οί Αζτέκοι. Βεβαίως δέν έπταιαν τά θύματα ούτε όλοι οί Ινδιάνοι. Σ’ όλες τίς εποχές καί φυλές υπάρχουν τά θύματα καί θύτες. Τό παιδί στό τέλος είναι ό Αντίχριστος, βλέπεις ενεργοποίηση τών τσάκρα, ενώ στά άλλα παιδιά σβύσιμο τών τσάκρα μέ ενέσεις. καί άλλα….

  2. Το δεύτερό βίντεο το έχω δει διαβάζοντας και το άρθρο του Νικόλα, το πρώτο βίντεο δεν το είχα δει πολύ διαφωτιστικό για το ότι ζούμε τώρα με μάσκες και τρομολαγνεία.

2 Pings & Trackbacks

  1. Pingback:

  2. Pingback:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ιταλία: Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε μαθητής σχολείου – 25 παιδιά και 4 δασκάλες σε καραντίνα

Βέλγιο: πάνω από τους μισούς μαθητές και γονείς δεν θέλουν τη μάσκα στην τάξη…