21:50 - 21/08/2021

Γεννάει Παράγει ζωή ό ήχος;… Απάντηση σέ ερωτήματα Μέρους 1… Μέρος 10

Γεννάει Παράγει ζωή ό ήχος;… Απάντηση σέ ερωτήματα Μέρους 1… Μέρος 10

Εάν ό ήχος παράγει ζωή, όπως εξηγήσαμε.. είς τά προηγούμενα Μέρη, τότε πόσες καί ποίες ζωές γεννήθηκαν από τούς ήχους, ποίες από τές άλλες αισθήσεις έστω καί εάν κάθε γέννηση συμπεριλαμβάνει καί τές άλλες αισθήσεις συνταυτοχρόνως;…

Ό ήχος καί τό πύρ ή όραση τού Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού αναλόγως συχνοτήτων καί άλλων επαναλήψεων, τρόπων, σχημάτων καί άλλων μορφών καί αυτοσυνθηκών γεννάνε ζωή, όπως οί ιοί, τά βακτηρίδια, οί μικροργανισμοί… Έντω μεταξύ η λέξη ΙΟΙ = 101 = ό περιβόητος αριθμός 11! Εάν 9/11 = 9Χ11=99 = 66 = 11 = ΙΙ βάσει τής εβραϊκής γραμματοσειράς καί ΙΟΙ = ΙΙ = 66 = 99 = 11 = ΙΙ… 6699 = 6666 ή 9999, καί είς τό Ι pet goat III = 6 pet goat 666 = 6666, αναφέρει τήν νίκη τού Κορανίου έναντι όλων τών θρησκειών καί συνένωση τού κατά κάποιον τρόπον μέ τό Ταλμούδ! Ό Χριστός είπε είς τούς ραββίνους θά φύγω καί δέν θά ξανά έλθω οσότου μέ ζητήσετε… Γνωρίζουμε ότι οί Εβραίοι θά καταλάβουν τήν πλάνην τούς όταν έρθει ό Αντίχριστος καί τό I pet goat III υπαινίσσεται ότι θά είναι Κορανιστής!!!! Τά βλέπετε πώς συμπίπτουν όλ’ αυτά;…. Αφού μέ τίποτε δέν θά είναι ό Σωτήρας αυτός οπού θά ανακηρύξει τό Ισλάμ ώς θρησκεία τού Μεσσία τότε θά είναι Ό Χριστός!…

Ό κορωνοϊός μπορεί νά γεννηθεί από ήχον, ηχώ, αντίηχον; Εξορκισμόν μέ ήχους; Βεβαίως… Όλα γεννούνται από τές αισθήσεις….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*