Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
10:10 - 31/05/2021

‘ΕΚΤΑΚΤΟΝ: Επειδή ό παλαιός κόρωνος αποθαίνει όσοι θέλουν νά προμηθευτούν τόν νέον «πωλείται», υπάρχει είς τά εμβόλια! Τρέξετε νά προλάβετε…

‘ΕΚΤΑΚΤΟΝ: Επειδή ό παλαιός κόρωνος αποθαίνει όσοι θέλουν νά προμηθευτούν τόν νέον «πωλείται», υπάρχει είς τά εμβόλια! Τρέξετε νά προλάβετε…

Διατίθεται σ’ όλες τίς υπεραγορές τής νέας τάξης πραγμάτων τού 6ου κεφ. τής Αποκάλυψης τών επτά σφραγίδων μέ τούς τέσσερεις ίππους.

Οί ίπποι αυτοί θά φέρουν τήν νέαν τάξην πραγμάτων η οποία δέν σταματάει είς τόν χλωρόν ίππον, αλλά είς τόν θρίαμβον τών Ανθρώπων Τού Θεού. Η πραγματική νέα τάξη πραγμάτων θά είναι η επαναφορά τής τάξης Τού Θεού! Μέσα από τήν επίθεση τού αρχιστράτηγου σατανάκια θά έρθει τέτοια αλυσιδωτή κλιμακωτή αναπουμπούλα ώστε έν καιρώ τρίτου ίππου τού μέλα, θά αναγκασθεί ό καθένας νά επιλέξει πού ανήκει… Είς τήν δουλεία τού διαβόλου ή τήν δουλεία Τού Θεού!…

Ή θά ψοφίσεται είς τήν κάλπη τού Βήλ ή θά θυσιαστείται ώς ώς ευεργετικά βότανα υπό πυρός είς τό θυσιαστήριον καί τήν υπομονή περί Θεού…

Ό τρίτος ίππος ό μέλας φέρει έφιππον μελά βατών ζυγόν ός θά ζυγίσει τήν αντοχή… Θά ζυγιστεί η αξία καί σέ κάθε πλάστιγγα θά ζυγιστούν τά έν Θεώ καί τά έν διαβόλω, θά ζυγιστεί καί αποδειχθεί πού προσβαραίνει η προαίρεση…

Οί νέοι ιοί, επίσημοι καί έτι χειρότεροι ανεπίσημοι διατίθενται έκ τής σατάνας σιώνας ταξάρας από τίς επίσημες υπεραγορές τής ήτοι τά κράτη… Οί νέοι ιοί παράγονται από τά κρατικοϊδιωτικά εταιρικά συνδικάτα ταχυφαγεία, ταχυφαρμακεία, ταχυεμβολοποιία, ταχυθανατικά καί ταχυψυχοθανατικά σκουπιδοδωρητήρια, τρέξετε νά προλάβετε…

Πωλείται ψυχή διά μία σπίθα, στάλα, δράκα, τούφα αέρα ή αναπνοής σαρκοζωής… καί είναι τό δώρον αυτής πλάνης έχινδας μαγεία…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*