Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

15:14 - 22/11/2022

Διατί η πυρηνική έκρηξη γίνεται μανιτάρι. Ένας Κύκλος [και Τρία Σύμπαντα] με εκατομμύρια διαφορετικές Προπέδες/Βαρύτητες [για φαντάσου τι χαπάρια]….

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Διατί η πυρηνική έκρηξη γίνεται μανιτάρι. Ένας Κύκλος [και Τρία Σύμπαντα] με εκατομμύρια διαφορετικές Προπέδες/Βαρύτητες [για φαντάσου τι χαπάρια]….

1] Η Θερμότητα έχει ανοδική πορεία. Άρα δημιουργείται κορμός προς τα άνω. Αυτός ο κορμός είμαι και στρόβιλλος τριαδικής σπείρας, όπως εις τον Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός [τρεις δυνάμεις ενέργειες του Σύμπαντος, τα έχω αναλύσει παλαιότερα].

2] Όταν Θερμότητα με υπερσφοδρότητα άγει προς τα άνω δημιουργείται κενόν άερος διά της εκτόπισης του αέρος. Μετά επιστρέφει με υπερσφοδρότητα όπως έναν ελατήριον, όπως μία μαλακή σφαίρα [μπάλα] κτυπούσα σε στερεόν τοίχον και όπως αντίστοιχα μία έκρηξη εντός θαλάσσης εκτοπίζει το ύδωρ και αυτόν επιστρέφει με υπερσφοδρότητα, ήτοι ο νόμος της συμπίεσης και αντισυμπίεσης ή και αποσυμπίεσης, δράσης και αντίδρασης, διαστολής και συνστολής, απομάκρυνσης και επιστροφής, διότι το αερικόν σώμα και το υδάτινον σώμα συμπιέζει διαδοχικώς το περιβάλλον όμοιον σώμα του [αναλόγως αερικόν και υδάτινον] και αυτόν τεντώνεται και μετά αποτεντώνεται με αντεπίθεση εκτόνωσης προς όλα τα σημεία και δη τα σημεία όπου διεξήχθην η έκρηξη/ανατίναξη, όπως μία φούσκα η οποία φουσκώνει και αποφουσκώνει, εκτοπίζεται και επανασυρρικνώνεται σε κατάσταση της ομαλής της πίεσης ως οποιοδήποτε ανάλογον υλικόν όπου είναι.

3] Όταν συμβούν τα προναφερόμενα, τότε η ανοδική πορεία της Θερμότητος περιορίζεται από πάσα κατεύθυνση εκ του αέρος και περισσότερον εκ των άνωθι αφού προς τα εκεί ήτοι κατ’ ύψος προσώθησε τον αέρα και τότε ο αέρας επιστρέφει ως μία ισχυρή πέτρα και καταπλακώνει τον κορμόν της ανοδικής Θερμικής Εκρήξεως και το σπορτάει εις τα πέριξ και στροβιλίζεται ως κύκλος βάσει της περισφαρικής φοράς και αυτοφοράς της Γής, του Γαλαξία, του Σύμπαντος κ.ο.κ…. Σε τούτα συνάδει η Προπέδη/Βαρύτητα, η οποία ωθεί προς τα κάτω παν μόριον, σωματίδιον, κυματίδιον πυρός, αέρος και άλλων ενδεχόμεων εις το αυτόν πεδίον στοιχείων και μορφών ύλης [ύδατος και χώματος]….

4] Αυτή η διαδικασία ενθουσιασμού και εξεφουσκώματος σφοδρότητος, σε αργή κίνηση σταθερά συμβαίνει από το φυσικόν μανιτάρι και παν άλλον φυσικόν φυτόν, παραδείγματος χάριν το δένδρον είναι έναν φυσικό και πύρινο μανιτάρι με στερεόν κορμόν, στερεούς κλάδους και ευλύγιστα φύλλα και κατόπιν καρπούς ως ικριώματα.

5] Αναλόγως άλλων πρόσθετων υλικών εντός των πυρηνικών βομβών, του τρόπου επυρσοκρότησης, του σχήματος της βόμβας και των καύσιμων υλών, του μαγνητικού πεδίου και άλλων συναφή δημιουργούνται διαφορετικά αλλά πάντοτε παρόμοια πύρινα μανιτάρια….

6] Όταν η πύρινη ενέργεια συρρικνωθεί ή και περιοριστεί σε συγκεκριμένη περιοχή ως φυλλωσιά και κομωστέγη του κορμού του δένδρου του πύρινου μανιταριού τότε η επέκταση συνεχίζεται περιμετρικώς οριζοντίως, διότι είναι ευκολότερη διάβαση, λόγω των όσων προαναφέραμε, λόγω του ότι η Προπέδη/Βαρύτητα είναι αντίθετης γνώμης, λόγω του ότι επέρχεται δεύτερη εκτόνωση ταυτόχρονα με την κάθοδον ή περιορισμόν της Θερμότητος και αυτή η διέξοδος είναι η πλάγια περιμετρική οδός η οποία διαμοιράζεται σε μεγαλύτερη έκταση και γίνεται ανεκτικότερη από τον περιβάλλοντα αέρα, ενώ όταν ανεβαίνει η Θερμότητα ως πύραυλος είναι περισσότερον συγκεντρωμένη, συνσπειρωμένη, συμπυκνωμένη. Δεν μπορεί ο στέφανος όπου δημιουργεί η πυρηνική έκρηξη να σχηματιστεί κάθετα αλλά πάντοτε οριζόντια. Το φαινόμενον πλάγιας ή και οριζόντιας εκτόπισης και εκτόνωσης της ενέργειας της πυρηνικής εκρήξεως [εκ+ρήξεως = εκ+ρηξ+έως = από ρήξη φωτός/έως/πυρός/ενέργειας] δημιουργεί κενόν αέρος εντός του κυκλικού δακτύλιου με χώρον διαφυγής προς τα άνω και τα κάτω και μετά οριζοντίως από τα άνω και κάτω.

7] Το όλον σκηνικόν πρόκειται διά μία σειρά της Τετραπιθανότητος εις τους κινητήρες δύο και τεσσάρων κτυπημάτων και χρόνων, με χρόνους σταθεράς προσυνέπειας λειτουργίας του των εμβόλων εντός κιλύνδρων: 1) Εισαγωγή 2) Συμπίεση 3) Ανάφλεξη εκ του Σπινθήρα ως Πρώτη Εκτόνωση και 4) Εκτόνωση Εξαγωγής αερίων και άλλων σωματιδίων. Με την διαφορά ότι η πυρηνική βόμβα είναι Εισαγωγή Ενέργειας = Εκρητικού Υλικού το οποίον είναι συμπιεσμένον από την φύση του και συνάμα τεχνηεντώς εντός του κάλυκα της βόμβας αλλά χωρίς να πυροδοτείται ελεγχόμενα συνεχώς όπως τον κινητήρα και με τον σπινθήρα ήτοι εκπυρσοκρότηση με μικρότερη έκρηξη ή σπινθήρα ή τράνταξη της βόμβας επί γης δημιουργείται η ανάφλεξη μία φορά και έσχατη ως εκτόνωση και δεύτερη φορά και έσχατη η εκτόνωση της ενέργειας προς τα έξω και τα πέριξ, ώστε να θραύσει και τον κάλυκα της βόμβα. Είναι η ίδια Προσυνέπεια Προσταθεράς της Τετραπιθανότητος αντί ως κινητήρα ως βόμβας ισχυράς εκτόπισης συμπιεσμένης εύθραστης και εύθυμης = με την έννοια της οξύθυμης ενέργειας λόγω συμπίεσης. Τα ίδια ισχύουν εις την ψυχολογία μας όταν λέμε κάποιος έσπασε, έκανε έκρηξη δεν κρατήθηκε, θύμωσε πολύ και το έδειξε με διάφορους τρόπους ή έναν από αυτούς.

8] Η πυρηνική έκρηξη είναι διά την φύση όπως όταν αρχικά το φυτόν βλάπτεται, πονεί και θεωρεί ζημία το κλάδευμα του αλλά ύστερα το ωφελεί, βεβαίως διά τους ανθρώπους δεν μπορεί να γίνει παραδεκτόν διότι λογαριάζουν τα πάντα βάσει του χρόνου ζωής τους, την προσωπική ζημία τους και βεβαίως την πιθανή εξαφάνιση τους. Εντούτοις, η πυρηνική έκρηξη είναι λίπασμα διά την Γην όπου βεβαίως δεν πρέπει να συνστήνεται διά τους ευνόητους λόγους!

9] Μία πυρηνική έκρηξη εις την Σελήνη πολλαπλασιάζεται και το ύψος της θα φθάσει σε πολλαπλάσιους ορόφους. Δύναται να μετακινήσει την Σελήνη έως και να την ρίψει προς την Γή ή να την κατευθύνει μακρυά της αναλόγως του τρόπου, βαθμού και τόπου έκρηξης ήτοι και της κατεύθυνσης έκρηξης.

10] Η πυρηνική έκρηξη αναλόγως του βαθμού Προπέδης/Βαρύτητος σε έναν έδαφος ή πλανήτη μπορεί να φανεί από μία φλόγα ενός σπινθήρα έως ένας πλανήτης διαδοχικώς όσος και ο πλανήτης Δίας και έναν άστρον! Μετέπειτα άλλες συνάδουσες ατραποί μπορούν να δημιουργήσουν πλανήτη και άστρον διαφορετικής Προπέδης/Βαρύτητος και αυτόν προς το παρόν είναι έναν μυστήριον αλλά όχι και τόσον μυστήριον, απλά χρειαζόμαστε χρόνον να το ερευνήσουμε ενδομυχότερα!

11] Κατά συνέπεια, δεν διαδραματίζει ρόλον μόνον η ποσότητα υλικού της πυρηνικής βόμβας ή εκρήξεως αλλά και η περιρρέουσα συμπίεση ή μαλακότητα αερινού και άλλου εδάφους σε σχέση με την Προπέδη/Βαρύτητα.

12] Κατά συνέπεια, εάν το Σύμπαν φερειπείν δημιουργήθηκε από μία απειροελάχιστη φλόγα, διά της απουσίας της Προπέδης/Βαρύτητος εντελώς [εάν είναι δυνατόν] ή ως επί τω πλείστον, τότε αυτή η απειροελάχιστη φλόγα σε χρόνον απειροελάχιστον σε όση έκταση η Προπέδη ήταν ίδιας ασθένειας επεκτάθηκε έως και σε τρισεκατομμύρια άστρων ισχύς! Εάν το υψηλότερον βουνόν του πλανήτη Δία δεν υπερβαίνει το έναν μέτρον λόγω Προπέδης ή και συνάμα με ισχυρή Προπέδη, τότε η ίδια έκρηξη η οποία δύναται να καταστρέψει μία μεγάλη χώρα εις την Γήν, εις τον πλανήτη Δία είναι η ίδια όταν τραγουδάμε πέριξ της παραθαλάσσιας φωτειάς! Εις την Σελήνη δεν υπάρχουν βουνά παρότι η Προπέδη είναι ασθενής, αυτόν είναι παράξενον και δεικνύει ότι κάποια εξωτερική αιτία το εκπροεπηρεάζει, όπως το ότι σύρνεται εκ της Γής, όπως κωλοσύρνεται ένας βασανισμένος δεμμένος όπισθεν ίππου ή επειδή το έδαφος της λόγω ασθένειας της Προπέδης δεν δύναται να συγκοληθεί διά να ποιήσει βουνά, εξού και αυτόν επιβεβαιούται από το γεγονός ότι τα ίχνη από ποδίνα ή πόδι εις την Σελήνη δεν παραμένουν και η άμμος της επανέρχεται εις την προγενέστερη σχηματολογία, ενώ εάν κάποιος πηδήξει προς τα άνω το άλμα του θα είναι πολύ υψηλότερον από της ίδιας ώθησης επάνω εις την Γην. Βλέπουμε ότι δι’ άλλους λόγους η Προπέδη δεν αφήνει να σχηματιστούν βουνά εις τον Δία και δι’ άλλους εις την Σελήνη, εις την πρώτη περίπτωση λόγω τυραννίας υπερισχύος και εις την δεύτερη περίπτωση λόγω αδυναμίας προσυγκολλήσεως των μορίων και σωματιδίων διαφόρων ειδών.

13] Εάν αιφνιδιαστικώς τοποθετούσαμε άλλης ισχύος Προπέδη/Βαρύτητα ή αλλάσσαμε την Προπέδη/Βαρύτητα εις την Σελήνη, ασπούμε Προπέδη του Δία εις την Σελήνη, τότε αυτή θα συρρικνώνετο και Προπέδη Σελήνης εις τον Δία αυτός θα διαστέλλετο! Εντούτοις, εξαρτάται και από την Θερμότητα, παρότι πιθανόν η Προπέδη να καθορίζεται από τον βαθμόν Θερμότητος, διότι έναν κρύον σώμα, σίδηρον, φούσκα συρρικνώνεται και έναν ζεστόν διαστέλλεται.

14] Κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε άστρα και πλανήτες εις το Διάστημα, δεν γνωρίζουμε σε ποίου βαθμού Προπέδης Πολιτείαν και Πολίτευμαν διέπεται. Μπορεί να βλέπουμε δύο όμοια άστρα ή πλανήτες αλλά το καθένα να έχει διαφορετική Προπέδη, άρα τε να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ζωής, επιβίωσης, προσέγγισης. Μία Μαύρη Τρύπα μπορεί να έχει ολιγότερη Προπέδη από έναν πλανήτη ή άστρον όπου περιμετρικώς ή και εξωτερικώς φαίνεται έναν διαφορετικόν φαινόμενον αλλά εσωτερικώς είναι κάτι άλλον. Το Σύμπαν είναι γεμάτον από αυτά.

[εικόνα 1 Εκτόνωση Ανάφλεξηςτης Έκρηξης]

15] Φανταστείτε έναν κύκλον ως στεφάνη ή δακτύλιον όπου κάθε σημείον του με διαφορετικόν εκτόπισμαν και απόστασιν διέχεται από διαφορετική Προπέδη, Ηλεκτρισμόν και Μαγνητισμόν και ότι αυτά εναλλάσσονται με συγκεκριμένη Προσταθερά Προσυνέπεια ή ουχί, όπως οι αριθμοί [φαινομενικώς και ακατανόητως δι’ ημάς, ή μη] του Π = 3,145…..

16] Ένας Κύκλος ή Μία Σφαίρα ή Ένας Κύβος ή Έναν Πανομοιόμορφον εις Όλα Τρίγωνον είναι Τρία Σύμπαντα Υψοπλατομήκους [Ύψους, Πλάτους, Μήκους σε καθένα από αυτά τα τρία, το διαντιλαμβάνεσαι;]…. Έχουμε δύο εικόνες Διαστήματος με κύκλους, τρύπες, σφαίρες, πυρηνικές εκρήξεις, η πρώτη είναι φωτεινή και εν ώρα έκρηξης, η δεύτερη είναι το ενδιάμεσον κενόν όταν η Εκτόνωση της Εξαγωγής διεξήχθηκε….

[εικόνα 2, της Μακαριότητος Εκτόνωσης της Εξαγωγής και του κατεβάσματος του κορνιακτού όπως όταν περάσει ώρα που σήκωσε έναν διερχόμενον αυτοκίνητον σκόνη εις τον χωματόδρομον!]

Αυτά έκαμε Ο Άγιος Τρισκύριος και πολλά άλλα!

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (16)

 1. ΠάνοςΓέριμου 11/22/2022 @ 7:37 ΜΜ

  Το μανιτάρι είναι παρατρημένον από μικρότερες εκρήξεις ακόμη και βενζίνης. Συνεπώς η συμπεριφορά αυτή της έκρηξης υφίσταται. Στα άλλα που λες επειδή είμαι πολύ καθύποπτος δεν το είδα όπως το λές αλλά σ’ αυτό και άλλο άρθρο περισσότερο υποστήριξα ότι δεν βλάπτει, δεν κάνει τερατουργήσεις, γνωρίζοντας από Ουκρανία και είπα, τόλμησα και είπα ότι ωφελεί και λιπάζει το έδαφος. Η ραδιενέργεια καίγεται ή μεταλλάσσεται. Συνάμα έχουμε περιγραφή πυρηνικής έκρηξης στην Μαχαμπαράντα, λες να το πήραν απ’

 2. ΠάνοςΓέριμου 11/22/2022 @ 7:38 ΜΜ

  αυτούς είτε είναι επίσης ψεύτες είτε όχι, είτε περιγράφουν μία άλλη άγνωστη [ή κρυφή τώρα] βόμβα;

 3. ΠάνοςΓέριμου 11/22/2022 @ 8:18 ΜΜ

  Ξέχασα και την μελέτη του άλλου, ότι όπου έγινε δοκιμή και έκρηξη πυρηνικής βόμβας υπάρχει ενεργειακή βόμβα και τα έβαλε σε χάρτη….

 4. Τρομερη ιδεα οι ανθρωποι να φτιαξουν πυρηνικες βομβες.. Πανεξυπνο ον ειπαμε ο ανθρωπος.

 5. Καμπαλησταρχος Αντωνης 11/23/2022 @ 5:52 ΠΜ

  Η γη ειναι επιπεδη μεσα σε θολο οπως λεει η “αγια” γραφη. Λεει “το στερεωμα”. Δεν λεει για συμπαντα και αλλες αηδιες κενου διαστηματος. Τα δορυφορικα πιατα τηλεορασης σημαδεουν επιγειες κεραιες στον οριζοντα γιατι δεν υπαρχουν δορυφοροι. Ο ηλιος ειναι ενα τοπικο φως επανω το επιπεδο της ακινητης γης. Αυτος κανει κυκλους οπως το φεγγαρι και δημιουργει τις εποχες. Η διαμετρος του ηλιου και του φεγγαριου στον ουρανο ειναι ιση. Εχουν ισο μεγεθος δηλαδη. Οπως εμεις εφτιαξε την οροφη με φωτα!

 6. ΠάνοςΓέριμου 11/23/2022 @ 8:03 ΠΜ

  Φίλε Αντώνη, δεν μπορούν να ισχύουν αυτά διά διάφορους λόγους, ο κύκλος είναι η αρχή, ο ουρανός είναι και φαίνεται καμπυλωτός, δεν υπάρχουν κρεμνοί σε άκρα της γης ούτε άκρα της γής αλλά ταξιδεύεται με πλοία παντού άρα είναι. στρογγυλή. Στερέωμα είναι οι Φυσικοί Νόμοικαι το Σύμπαν απλά το λέγει Στερέωμα με τις τότε λέξεις. Δορυφόρους είδαμε πολλούς, προσφάτως ωσάν αμαξοστοιχεία του ελόνα σατάνα μάσκα κατά σειρά. όταν κάτι κυλάει στρογγυλλεύεται ίδε βυζάκες/πέτρες εντός άμμου είναι κανόνας. τα

 7. ΠάνοςΓέριμου 11/23/2022 @ 8:06 ΠΜ

  πάντα ρει Ηράκλειτος = αεί κινούμενα τα πάντα. Ήλιος και Σελήνη φαίνεται με γυμνόν οφθαλμόν ότι είναι στρογγυλά και σφαιρικά από τα φαινόμενα εκλείψεων της Σελήνης, από αυτόπτες μάρτυρες χιλιάδες των Συντεταγμένων εις τα ύψη και τις θάλασσες, δεν θα ίσχυαν άλλως πως σχήμα και άλλα πολλά.

 8. ΠάνοςΓέριμου 11/23/2022 @ 8:07 ΠΜ

  Σωτήρη, όντως πανέξυπνον άπληστον αυτοκαταστροφικόν ον ο άνθρωπος…

 9. ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ν. 11/23/2022 @ 9:14 ΠΜ

  Καλημέρα σε όλους.
  Επειδή και ο φαλλός.. μανιτάρι είναι!
  Έχει λόγο ύπαρξης η φύση γιατί παρουσιάστηκε ως έχει!

  Φυσικά εδώ, η ανάλογη πυρηνική έκρηξη συμβαίνει στην άμεση ένωση στοιχείων, ωαρίου και σπέρματος!

  Επομένως Πάνο, πολύ σωστά αναφέρεις πως η πυρηνική ενέργεια συμβάλει στην ζώσα κατάσταση ως λίπασμα, σε εξέλιξη και ανάπτυξη!

  Αναμφισβήτητα αποδεικνύεται πως η φύση εποίησε τα πάντα με θεϊκή αναλογία νομοτέλειας.🙂

 10. ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ν. 11/23/2022 @ 9:29 ΠΜ

  Μιας και το έφερε πάλι η κουβέντα,
  Ο φαλλός πάντα εκφράζει την όψη, δύναμη, ένταση, ήθος του κάθε ηλιακού ή Έλλην λόγου!
  Δηλαδή κάθε φαλλός συνεπάγεται με έναν ήλιο
  Και κάθε ήλιος συνεπάγεται με έναν Φαέθων!

  Έτσι για να ξεκαθαρίσουμε στο πεδίο πως πάσης φύσεως σχέδια για έναν παγκόσμιο ηγέτη
  ΕΞΑΛΕΊΦΕΤΑΙ ΔΙΆ ΠΑΝΤΌΣ!

 11. Κάποιο σχόλιο μου… ή το έφαγε η μαρμάγκα!
  Ή δεν φρόντισα στο τέλος να πατήσω το απαιτούμενο:
  Δημοσίευση σχολίου!

  Όχι τίποτα άλλο αλλά δεν δένει ως κομμάτι με το ήδη υπάρχων.

 12. ΠάνοςΓέριμου 11/23/2022 @ 7:20 ΜΜ

  Γεώργιε, ξανά βάλε το σχόλιον δεν ξέρω τί έγινε. Ίσως κάποτε μπαίνουν με ανακατωμένη σειρά όταν συνεχίζοντε με νέον μήνυμα ή κατά λάθος κάτι έγινε. Δι’ όσα λες για τον φάλλον, η φύση εκφράζει με τα ίδια σχήματα τις ίδιες αλήθειες σε διαφορετικά πράγματα, εκφάνσεις κτλ

 13. ΠάνοςΓέριμου 11/23/2022 @ 7:21 ΜΜ

  το μόνον που ξέχασα στο άρθρον αυτόν είναι ότι επειδή η έκρηξη γίνεται στο έδαφος δεν έχει άλλη πορεία η φυγή της θερμότητος και θραυσμάτων παρά μόνον επάνω και πλαγίως, αλλά όπως υποδείξαμε η φυγή είναι αρχικά προς τα άνω….

 14. Παναγιώτη και Γιώργο Ν
  Θέλω να ανοίξουμε έναν διάλογο εδώ, αφού δεν? υπάρχει άλλος τρόπος,,,
  Θέλω να σας ρωτήσω, μίας και Φαίνεται ότι έχετε δυνατό Πνεύμα, Πότε έγινε η Πρώτη Διάσπαση του Ατόμου?
  Μέσω της καλής θελήσεως, προς βοήθεια,,,
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*