20:54 - 01/09/2021

Από δαίμονες ζώα… Από τήν φάρμα τών δαιμόνων = Παμπυλώνα είς τήν φάρμα τών ζώων, αλλά η Υπερευφυία Ευπαγρυπνεί… Ανοιγκλείνουν Πύλες, Τhe Doors Συνδοιασμός…

Από δαίμονες ζώα… Από τήν φάρμα τών δαιμόνων = Παμπυλώνα είς τήν φάρμα τών ζώων, αλλά η Υπερευφυία Ευπαγρυπνεί… Ανοιγκλείνουν Πύλες, Τhe Doors Συνδοιασμός…

(Doors σημαίνει θύρες, πύλες, πόρτες, πορθμοί, αλλά θύρ καί θήρ ακούοντε ομοίως καί ντόορς υποσημαίνει οί θύρες διά θήρες, οί θύρες τών θηρών, οί θήρες τών θυρών, θήρες από θύρες καί θύρες από θήρες, σ’ έχασαν σέ διάφορα μοτίβα, χρώματα, γεύσεις, διακοσμήσεις, μόδες θύρων ώστε νά γίνεις θήραμα τών θηρίων μέσα από τίς χαοτικές αποχαυνωτικές χαντακομένες χαμενοποιημένες συνειδήσεις καί συναισθήσεις θήραμα τών πολλών θυρών ή παράθυρων ασπούμε ότι εσείς χρησιμοποείς ηλεκτρονικά Windows χαχαχαχα!… Έχει διαφορά, από τήν Door έρχεσαι, έρχεται, εισέρχεσαι, εξέρχεσαι, από τά Windows όμως υποσυναίσθητα διατάσσεσαι νά κάτσεις σπίτι νά βλέπεις που έρχεται καί απέρχεται, δέν εξέρχεσαι καί δέν εισέρχεσαι από τά Παράθυρα αλλά από τά Θύρα ή τάς Θύρας…. Συγκρινε τά Παράθυρα μέ τά Παρασυναίσθητα καί τά Παρασυνείδητα…! Όταν έχεις πολλά Παράθυρα σημαίνει είσαι έγκλειστος, σέ φάρμα μεταβατική από δαίμων σέ κτήνος… Αλλά έκτοτε η υπερευφυία τεκμηρίωνε ότι ανθρωπιά = Ευανθρωπία δέν είναι ούτε τό μέν = δαίμων ούτε τό δέ = κτήνος, αλλά αναλλοίωτος Άνθρωπος Θεού καί Φύσης Πρωτόγονος Ταπεινός, θά τό προσδείξουμε κατωτέρω…)

Έχει τρία νοήματα… πάντοτε είχε πολλά νοήματα η Ελληνική Γλώσσα, από τόν Καιρόν τής Κυπροκρητικής Πρώτης Ελληνικής Γλώσσας…

Συγκαταβατικώς είς τήν νύν δημοτική περισσότερον σού έρχεται έν νούν «από δαίμονες ζώα» ότι από δαίμονες έγιναν ζώα… Ή καί «από ερχόμενοι ώς δαίμονες έγιναν ζώα»…

Τό δεύτερον νόημα είναι «αποχή από τούς δαίμονες ζώα» που υπονοεί ανθρώπους αλλά καί μιαρά ένσαρκα δαιμονοειδή εσωγήϊνα ή εξωγήϊνα ζώα, είτε αυτά ή κάποια απ’ αυτά υπάρχουν είτε δέν υπάρχουν, η Γλώσσα τά εξυπονοεί… ευθέως…

Τό τρίτον νόημα είναι «από ήτοι από τούς δαίμονες ζώα ήτοι ερχόμενοι/ερχόμενα από δαίμονες ζώα»…

Τώρα θά ιδούμε τί σχέση έχουν αυτά τά νοήματα μέ βήν Βαβούρα/Βαβυλώνα τήν μεγάλη ίδια ρίζα τών δύο λέξων καί αρχική ρίζα Παμπυλώνα = πάν πύλη θεών δαιμόνων αλλά καί κάθε πόλις καθότι Πύλες έχουν αί Πόλεις = Π = νά μία Π+ΥΛΗ! Καί συνάμα Π+ΥΛΕΣ τής Ύλης όχι τής Αϋλίας, άντε τό πολύ καί μέρος τού Μεσοδιαστήματος Ύλης καί Αϋλίας… Τό γράμμα «Π» αποτελείται από δύο Πυλώνες = Στύλλους Κάθετους καί έναν Πυλώνα Οριζόντιον ήτοι η κλασικότερη μορφή δωρικής καί απέριττης μεγαλοπρεπούς Πύλης!… Μέ ορθογώνιες γραμμές που μαζύν μέ τό κάτω οριζόντιον έδαφος σχηματίζουν έναν Παράθυρον Ανισόπλευρον Ορθογώνιον!…

Επίσης τό Π είναι 3 καί 4 μαζύν μέ τό έδαφος, 666 είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά καί 6666 ήτοι οί στίχοι τού Κορανίου εάν περιληφθεί τό οριζόντιον πάτωμα έδαφος…

Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία πλέον διά τήν υπερευφυία ότι είμαστε είς τήν διαδικασία σκοτώματος τής Βαβυλώνος τής μεγάλης που είναι εύκολον νά τήν αναγνωρίζεις από τήν Κοινωνία τού Πανδαιμόνιου παντός είδους, ύφους καί τροπής σέ κάθε διαχωρισμένον πλαίσιον τής Οργανωμένης Κοινωνικής Πολικής Πολιτικής Ζωής… Είναι καταφανέστατον… Διά νά μήν θεωρηθεί ότι σάς προσβάλλω ότι αυτοθεωρούμαι υπερευφυία καί εσείς όχι, υπερευφυία διαθέτουν όλοι ακόμη καί τά ζώα αλλά δέν τήν χρησιμοποιούν, είτε επειδή είναι κεκλεισμένη είς τά ζώα είτε επειδή είς τούς ανθρώπους αυτοαποκλείσθηκε ή αποκλείσθηκε διότι έδειξαν καί επέδειξαν ετεροβαρή σημασία σέ άλλα είδη ευφυίας καί μερικές απ’ αυτές είναι η ευφυία, η παραευφυία, η υποευφυία, η συνευφυία, η συνυπερευφυία ήτοι η ικανότητα πέραν τού ενός ανθρώπου νά συνεργάζοντε άψογα μέ κλειστά τά μάτια καί αμείλικτα, η συνπαραευφυία, η συνυποευφυία καί άλλες σχολαστικότερες…

Κάποιων μπορεί νά είναι αδυνατότερη τινή ευφυία αλλά λαμβάνουν αντάλλαγμα σέ υπερδυνάμωση σ’ άλλων ειδών ευφυίες από τίς παραπάνω καί από άλλες επί μέρους. Π.χ. είς τά ζώα είναι ενισχυμένες η ευφυία καί η παραευφία μέσω ενισχυμένων αισθήσεων διά τήν επιβίωση τούς είτε ώς θηρευτές είτε ώς θηρευώμενα, είτε ώς φυτά μέ τίς διάφορες ανάλογες ανάγκες καί συνεργασίες μέ άλλα φυτά, ζώα καί ανθρώπους, υφίσταται μία διαρκής υποεξέλιξη καί αναπροσαρμογή αναπροσαρμοστικότητος ενδελεχούς διεπιβιώσεως…

Επιπλέον, όσον περισσότερον ωμιλούμε καί γράφουμε μέ υπερσύνθετες ελληνικές λέξεις τόσον περισσότερον αυτομάτως εξελίσσεται, διεξελίσσεται, αφυπνίζεται, φωτείζεται καί επεκτείνεται η υπερευφυία αλλά είς βάρον άλλων ευφυιών καί θά πρέπει συνάμα νά κατεβαίνεις είς τό επίπεδον τής ηρεμίας, ασκεψίας, τεχνητής αποβλάκωσης ήτοι εσκεμμένης χαλάρωσης, απαλλαγής καί σβέσης προσωρινώς πάντοτε, εξελιγμένων εννοιών καί Θεωρίων εκεί έξω καί εκεί μέσα σού καί σέ σέ κάθ’ άλλον καί τό κάθε τί άλλον… Τά γράφω είς τά γρήγορα λόγω έλλειψης χώρου…. δέν θά γράψουμε βιβλίον άν καί υπάρχει η δυνατότητα!… μέ περισσότερες λεπτομέρειες καί μικροσκοπικές ισχυρές αναλύσεις…

Οί ανθρώποι άμα παρακολουθήσετε ουδετέρως τόν κόσμον μάς είναι ένσαρκοι δαίμονες πανδαιμόνιας έξαρσης αυθαίρετης ελευθερίας, υποκρισίας, ασέλγειας καί βάλε όσα περισσότερα… Ό Θεός είς τήν Αποκάλυψη λέγει ότι συγχάθηκε τήν ανιερότητα αυτή που καλεί ώς Βαβυλώνα/Παμπυλώνα/Βαβρούρα μεγάλη καί θέλει νά τήν καταστρέψει εμπνέωντας είς τά θηρία τήν καταστροφή τής που έως τώρα ενίσχυαν καί καθόταν επί τούς ώμους τού ήτοι τού γνωστού πολυθηρίων πανισχυρών τής γής…

Μήπως δέν τό βλέπουμε νά συμβαίνει αυτόν; Θά τό εξετάσουμε…

«Από δαίμονες ζώα» = «Από δαίμονες Παμπυλώνας Οργίων κάθε είδους καί έννοιας, θά γίνουν ζώα τής φάρμας τού Γεώργιου Όργουελ» ήτοι από τό έναν άκρον είς τό άλλον άκρον…

Συνηθείσαμε νά λέμε αυτός είναι κτήνος επειδή βίασε έναν παιδί, αλλά τά ζώα συνήθως δέν βιάζουν! Τότε διά ποίον κτήνος ωμιλούμε παρασυναίσθητως;… Σημείωσε ότι διά κάθε μία ευφυία που σημειώσαμε ανωτέρω υφίσταται ό διττός πόλος συνείδησης καί συναίσθησης, διότι ευφυία γενικώς σημαίνει τήν σύν+είδηση καί τήν σύν+αίσθηση, εάν λείπει έναν από τά δύο η ευφυία είναι λειψή καί στεγνή ωσάν μηχανική νεκρή ψευδοευφυία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών…

Όταν λέμε κτήνος τόν βιαστή υποσυναίσθητως εννοούμε τό κτήνος δαίμονα όχι τό κτήνος λέοντα… Ό δεύτερος θά σέ φάει τίποτε άλλον, ό πρώτος σέ τρώγει μέ όλες τίς έννοιες’ σ’ εξευτελίζει μέ πάσα κακία διότι πρωταρχικόν στόχον δέν έχει νά σέ φάγει ώς τό σώμα αλλά έως τήν ψυχήν…

Τό θηρίον λέων σκοτώνει διά νά επιβιώσει, σκοτώνει διά νά φάγει καί νά κληρονομήσει τό σπέρμα τού αλλά συνάμα σκοτώνει τούς ανταγωνιστές τού όπως τούς σκύμνους ύαινας, λεοπάρδαλης, γατόπαρδου καί άλλα… Τό θηρίον δαίμων δέν αρκείται σ’ αυτά θέλει νά σκοτώσει πάσα αγνότητα καί ακεραιότητα σωματική αλλά κυρίως πάσα αγνότητα καί ακεραιότητα ψυχική… Νά η διαφορά που μόνον η υπερσυναισθηματική καί υπερσυνειδησιακή Υπερευφυία Καταλαμβάνει ώς Προδιαντίληψη!…

Προσέξετε πώς από δαίμονες γινόμαστε ζώα καί αυτή είναι τιμωρρία καί συνάμα προτιμότερη έκ Θεού… Κάλλιον ζώον παρά δαίμων, άν μή τί άλλον δέν θά κληρονομήσει η ψυχή τού ζώου Κόλλαση!… Η πρώτη αλήθεια τής ζωής δέν είναι ό θάνατος αλλά η Κόλλαση, γεννάσαι καί αρχίζεις έναν αγώναν νά επιτύχεις τόν άθλον νά καταλήξεις οπουδήποτε μά οπουδήποτε έξω από κάθε σκία καί ποσοστόν Κόλλασης!… Εκεί τελειώνει ό αγώνας καί όχι είς τόν θάνατον… ό οποίος είναι τό σφύριγμα τού διαιτητού είς τό τέλος τού αγώνα αλλά ενίοτε μπορείς νά εφεσιβάλεις, όπως κάνουν μέ τά 40λείτουργα καί μέ Επανακρίσεις Τού Σωτήρος Χριστού όπως δηλώνεται δι’ όσους ευρίσκοντε είς τόν Άδην καί δέν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικως ακόμη, αλλά 1,000 έτη μετά τό έσχατον τέλος τής γής = ύλης καί ουρανού όπως τά γνωρίζουμε έν τρέχων χρόνω…

Η Παμπυλώνα η μεγάλη ήτοι η παγκόσμια Παμπυλώνα ήτοι όλες ή πάν πύλες τής δαιμονοπληξίας συνειδητής καί συναισθητής ή ασυνείδητης καί ασυναίσθητης, είναι αυτόν οπού ζούμε… Τιμωρρία δι’ αυτόν, εξιλασμός καί δοκιμασία δι’ όσους θά τούς δοθεί η ευκαιρία νά παλαίψουν διά τήν ανθρωπιά είναι η μεταστροφή καί μεταδιαστροφή τής Κοινωνίας τών Δαιμόνων ή Δαιμονάνθρωπων σέ Κοινωνία τών Ζώων ή Ζωάνθρωπων, Κτηνάνθωπων, Θηριάνθρωπων. Βασικά όλοι θά είναι συνάμα Κτηνάνθρωποι διότι θά είναι κτήματα Αντιχρίστου, καί κάποιοι θά είναι ζωάνθρωποι καί άλλοι θηριάνθρωποι που θά πολυβασσανίζουν τούς ζωάνθρωπους καί κτηνάνθρωπους. Εντούτοις, θά δοθεί η ευκαιρία νά είναι όλοι α[‘ όλα αλλά όλοι υπό Χαράγματος, Εποποπτείας καί Όρων Άνευ Ορίων τού Αντίχριστου…. Τώρα οί άνθρωποι είναι δαιμονάνθρωποι μέ δαιμονική επήρρεια καί μέ ιδική τούς αυτοεπήρρεια, όταν γίνουν ζώα θά είναι ό,τι θά είναι ανά πάσαν στιγμήν ώς επί τώ πλείστον μέ επήρρεια Αντίχριστου διαβόλου…

Τό νά γίνεις από παμπόνηρος δαιμονάνθρωπος σέ παναποβλακωμένον κτήνος δέν σέ τιμάει καί σημαίνει ότι η παμπονηρία σού δέν ευρίσκεται είς τήν σφαίρα θέλησης καί επιρροής τής υπερευφυίας ήτις είναι η κορωνίδα τής Ηθικής αλλά τής υποευφυίας… καί όχι βεβαίως τής υπερυποευφυίας ούτε τής υπερυποευφυίας…

Όσοι γίνουν ζώα θά σφραγιστούν αφού οί δαίμονες είναι φιλελεύθεροι καί δέν ανέχοντε δεσμά… Αφού σού κατάστρεψαν σταδιακώς τήν αίσθηση καί αιθερική λάμψη καί ενεργοποίηση τής ελευθερίας, σέ κάνουν ό,τι ζώον θέλουν…

Πώς τό έκαναν, νά μερικά μικρά παραδείγματα…

Κάποτε πρίν 20 έτη πηγαίναμε σέ κυβερνητικά γραφεία καί καπνίζαμε μαζύν μέ τούς δημόσιους υπαλλήλους. Σέ κάθε Κτηματολογικόν Σταθμόν, υπήρχε καφενείον κοινωνικής επαφής καί καρτερικότητος μέχρι νά συμπληρωθεί η πράξη τούς…

Μετά κατάργησαν τήν ελευθερία τού καπνίσματος εντός θαλάμων από γραφεία έως αεροπλάνα καί δήλωσα αυτόν φαίνεται διά καλόν αλλά δέν είναι διά καλόν, μέ τήν έννοια καλόν νά τήν ανάγω είς τό νόημα έλλειψης ή πληρότητος ελευθερίας… Ομοίως κατάλαβα έτη πρίν όταν έγινε υποχρεωτική χρήση τής ζώνης ασφαλείας, φαινόταν διά τήν ασφάλεια σού αλλά ήταν η δικαιολία σού διά νά αφαιρέσεις μέρος τής ελευθερίας σού καί διά νά μήν νοιώθει ηλίθιος ό μεγιστάνας σατανοσιωνιστής που ήθελε νά φοράει ζώνη ασφαλείας είς τό αυτοκίνητον καί φαινόταν ώς μυίγα γελοιότητος μέσα είς τό γάλαν από περαστικούς καί άλλους…

Μετά κατάργησαν καί τά κυλικεία είς τά Κτηματολόγια διά νά περιμένεις εδώ καί εκεί ωσάν υποζύγειον ζώον που περιμένει νά αποφασίσει πότε καί πρός τά πού θά κινηθεί ό αυθέντης τού…

Τώρα από τό νά καπνίζεις σέ δημόσια κτήρια κατάντησες νά χρειάζεσαι διαβατήριον διά νέ ξεπορτίσεις από τό σπίτι σού… Κατάλαβες τώρα ότι καμμία πρόνοια ασφάλειας καί υγείας δέν γινόταν καί δέν γίνεται διά τήν ασφάλεια καί τήν υγεία αλλά διά τήν αφαίρεση δικαιωμάτων, δικαίων, ανθρωπισμών καί ελευθεριών;… !

Καί μετατώρα τί κάνουν; Διά νά παραγγέλεις έναν τίτλον ιδιοκτησίας καί τρία  τοπογραφιά σχέδια, πρέπει νά κάνεις έναν σωρον κωδικούς νά τά παραγγείλεις ηλεκτρονικώς, δέν αποδέχοντε άλλον τρόπον, καί όλα αυτά επ’ αφορμής μέσω κορώνα σατάνα σιώνας, ώστε νά συνηθείσεις τό Ηλεκτρονικόν!…

Μετά όλοι οί κωδικοί σέ όλα τά κυβερνητικά τμήματα θά συντμηθούν αλληλοσυγχωνευτικά σ’ έναν καί εάν χρωστείς 10 ευρώ ή 100,000 φόρον δέν θά μπορείς νά παραγγέλεις τοπογραφικόν υπεραξίας 5 ευρώ, εάν δέν εξεχρεώσεις τίς «υποχρεώσεις» σού πρός «αυτούς»…

Ύστερα τό ρευστόν δέν θά χρειάζεται, θά πληρώνεις απευθείας μέ κάρτα. Είς τήν Κύπρον ψηφίσθηκε προσφάτως Νόμος νά μήν υπάρχει επιχείρηση δίχως ηλεκτρονικό χρήμα κάρτας διαθέσιμο! Καταλάβεις τώρα τί γίνεται; Νομίζεις ότι οί Ελληνοκύπριοι Παραβουλευτές τό σκέφθηκαν αυτόν ή ήρθε απ’ έξω, από τούς Νονούς τού Ηλεκτρονικού Χρήματος Χαράγματος; Σ’ αφήνω ν’ αποφασίζεις τί θά σέ εκπλήξεις τό πολύ μέχρι τό τέλος τής Agenda 2030 μ.Χ….

Αμέσως μετά θά καταργηθεί η κάρτα αφού οί νέες γενεές θά ακούουν τήν Ιστορία τού ρευστού χρήματος καί τήν διαφήμηση καί παραδιαφήμηση τού απαρχαιωμένου χρήματος τής ηλεκτρονικής κάρτας… Θά γνωρίζουν ότι όσα εκατομμύρια ανθρώποι δέχθηκαν τά εμβόλια υπό τήν ψευδοδικαιολογία τής αθώας εξάπλωσης τών διαφόρων ιών κορώνας απάτας σιώνας, θά δεχθούν υπό τινή άλλη αφορμή καί δικαιολογία ή εξάπλωση ιών σέ ανθρώπους καί κάρτες ηλεκτρονικών τό «ασφαλές» καί υπερεξελιγμένον χάραγμα επί μετώπου ή δεξιάς χειρός Διασυναλλαγκτήριον….

Οί νέες σύντομες γενεές θά τό κατανοούν πολύ καί θά τό διψούν πολύ λόγω κούρασης, αλλά δέν θά κατανοούν τήν παγίδα διότι θά ζούν σ’ έναν κόσμον, μία υγεία, μία κοινωνία, μία τροφή, που θά Υπερπροάγει υποσυναίσθητως καί υποσυνείδητως καί μέ διάφορες αποβλακώσεις τήν πραγματιστική αξία, ευκολία, «ευλογία» καί ευφυία αλλά θά κατακλείνει πλήρως τίς αιθερικές Πύλες τής Υπερευφυίας…

Τό νά γίνεις από δαίμων ζώον σημαίνει νά γίνεις από πανδαιμόνιος ηδονοειδωλολάτρης κτήνος αποβλακωμένον… Αυτόν ζούμε αυτόν διεξελίσσεται έκτοτε κάθ’ ημέρα… Η κατασκοπεία δέν έχει όρια, νά διατί οί Εγγλέζοι καλούν τήν ανωτέρα τούς IntelΙigent Service… Έναν Έθνος δίχως τούς Πολίτες Πατριώτες Κατασκόπους δέν έχει μέλλον…

Η γοητεία καί αίγλη τού Κατασκόπου είναι η υπερευφυία άν καί δέν τήν χρησιμοποιεί πάντοτε αλλά συχνάκις τήν Υποϋπερευφυία ή πονηρή υπερπαραευφυία… Όταν ακόμη τό κάπνισμα ήταν αυτονόητον σέ δημόσιους χώρους εάν επισκεπτώσουν παλάτια βασιλέων δέν κάπνιζες από σέβας «ψαρέματος» κατώτερου πρός ανώτερον όπως είς τόν Στρατόν… Οί Μπήττωλς/Beatles επισκέφθηκαν τήν βασίλισσα Ελισάβετ, δέν κάπνισαν αλλά από αντίδραση κάπνισαν «κρυφά» μαριχουάνα είς τά αποχωρητήρια… Καί μετά τό είπαν! Διατί; Εάν κοιττάξετε τούς δίσκους τών θά ειδείτε μασσωνικά σύμβολα καί τύπους… Πρόσωπα μασσωνικά που διαδραμάτισαν μία σχετική ενοποίηση Κοινής Κοινωνικής Παραϋποκουλτούρας ώστε αφού δέν θά έχουν χάσματα αντιλήψεων μετά μέ σταδιακή προπαγάνδα νά τούς διαχειριστούν όλους μαζύν σέ ζώα που από δαίμονες η εξάπλωση τών κορωνοδολιοτήτων νά τούς κάνει δήθεν έξ’ ανάγκης καί ανομολόγητως σέ κτήνη «τούς»… Η βασίλισσα ήταν ενήμερη καί σύμφωνη απ’ εκείνους που διέταξαν νά δεχθούν πρόσκληση τής βασίλισσας οί Μπήττωλς καί νά καπνίσουν μαριχουάνα είς τά αποχωρητήρια… Ούτως ώστε καί σέβας κτήνους πρός ανώτερον νά διαφημισθεί είς τήν παρουσία τής βασίλισσας καί ύπουλη ασέβεια καί υπόσκαψη νά εισέλθει είς τά υποσυνείδητα τών θαυμαστών έναντι τών βασιλέων που θά πέσουν διά νά ανεβεί τό σχύμα Αντίχριστος…

Μία υπερευφυία ήτοι Ηθική Συνασθηματική Συνειδητότητα πρέπει νά είναι διαρκώς σέ Κατασκοπεία εάν θέλει ώς ποιμένας νά προστατεύσει εαυτόν καί άλλους, υπό Αρχιποιμενίας Τριαδικού Θεού….

Θά έρθουν καί άλλα συγκλονίσματα/σοξς πέραν τού κορωνού ώστε νά στεγνώσει η ελευθεριότητα, η ελευθερία, η ποίηση καί η φιλοσοφία σέ κάθε ηλεκτρονικοχαντακωμένον άνθρωπον από τήν αποσυνείδητη αποσυναίσθητη ευφυία διά νά αποδεχθεί «φυσιολογικώς» τά χαράγματα Εκκτηνώσεως αλά υπεργεωργιόργουελ….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*