Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

14:08 - 28/01/2022

Απάντηση είς τούς βρυκόλακες… Αίτημα Νά Ζήσεις τήν Ζωή καί ό τελεσίδικος εντοπισμός τής Βαβυλώνας τής μεγάλης.

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Απάντηση είς τούς βρυκόλακες… Αίτημα Νά Ζήσεις τήν Ζωή καί ό τελεσίδικος εντοπισμός τής Βαβυλώνας τής μεγάλης. Απαγορεύεται νά τό αναγνώσουν όσοι δέν αντέχουν… δι’ οίον λόγον…

Εάν θά διαβάσεις ανάγνωσε μέχρι τό τέλος, ν’ αξίζει τόν κόπον… Αυτά που σού γράφω θά τά ιδείς νά γίνοντε όπως έγιναν άλλα που σού έγραψα… Θά ιδείς όλους τούς δρόμους μέσα από μία πλατεία συγκέντρωσης τής ψυχής…

Τό ποίοι είναι βρυκόλακες ή ακόλουθοι τούς τό γνωρίζουν όσον καί άν προσπαθούν νά τό κρύψουν από τούς εαυτούς τούς καί τούς άλλους καί οία ιδέα καί εάν έχουν ώς φορεσιά εξωραϊσμού. Μήπως κάνεις ενέργειες διά νά λησμονείς ποίος είσαι; Νομίζεις ότι επειδή αισθάνεσαι ωραίος είσαι ωραίος; Νομίζεις ότι επειδή αισθάνεσαι δίκαιος είσαι δίκαιος;… Νόμιζε!…

Πάρακατω θά σάς παραθέσω έναν κείμενον είς τά αγγλικά μέ ελεύθερη μετάφραση είς τά ελληνικά νά αναγνώσετε. Τά πράγματα είναι περισσότερον μυστήρια από όσον ποτέ φανταστήκατε… Πάντοτε μέ προσελκούσε η παραξενότητα, μυστηριότητα, αμνοδολιότητα τής νομικής, έβλεπα τήν φωτοδεσμομηχανική είς τίς λέξεις αλλά δέν μπορούσα νά διεισδύσω είς τήν διεθνή νομική διότι δέν τήν είχα ενώπιον μού, δέν είχα τά εργαλεία καί τά νομικά πτώματα νά ιατροδικάσω… διά τό πώς δημιουργούν νομικά πτώματα. Μή εχόμενος όλα τά στοιχεία η έρευνα παραμένει λειψή καί παρότι γίνεται κατανοητόν τί επιχειρεί δέν μπορεί νά αποδεικτεί σ’ εκείνους που δέν έχουν προέκταση ευφυών συνδοιασμών αντιλήψεων… Κάποτε ό Stranger σάς είπε: σκάβε!… Λοιπόν, κάποιοι δέν κατάλαβαν ότι πρός τό φώς η σήραγγα είναι μακρυά καί ότι παραμένωντας είς τό μέσον δέν παγιδεύεσαι. Εάν εκκίνησες διά τήν ελευθερία πρέπει νά προχωρήσεις μέχρι τέλους, ούτε νά επιστρέψεις μπορείς όσον καί εάν νομίζεις ότι είναι εφικτόν, άλλωστε πού νά επιστρέψεις; Εκεί που αναγνώρισες ότι ήσουν τυφλός; Κάποιοι έμειναν οπίσω, έστω επειδή δέν είχαν τόν χρόνον. Τά άρθρα μού δέν είναι βιβλίον είναι βήματα όσοι θέλετε ακολουθήστε. Τώρα τό κείμενον καί τά λέμε είς τό τέλος…

«What is live life claim ?

Through intense researching of the system and the history of modern man, many have realized a great deal about the way in which humanity has been enslaved into a corporate World where we are seen as cattle.

This enslavement has been in full effect since 1871 when the Hawaiian islands were seized by the U.P.U. (Universal Postal Union) During this time, they captured each nation through the postal system, creating contracts using maritime law.

Maritime Law,Civil law dictates today, each and every courtroom is a vessel in dry dock, hence the name dock that a defendant stands in during court proceedings.

Everything you see in the World is considered a vessel in the eyes of the system, our bodies, our cars, boats even postal letters.

We need to become captains of our vessel and we need to know how to play this game to obtain our sovereignty.

As many have discovered, each and everyone of us that has a birth certificate has been signed a “strawman”.

This strawman is your full caps name and surname that is used by the banks, tax office and law courts.

This strawman is a dead entity that is created at birth, who represents us in the eyes of the system.

It means that we have no rights, that we are dictated to by the judges, taxmen, police and other agencies that are enforcing this maccabe rule.

This relates to a 1666 act called the Cestui Que Vie which can be found here

http://www.shc-online.com/tl_files/inhalte/sonstiges/Cestui_Que_Vie_Act_1666.pdf

It states that, in relation to maritime law, anyone who is not stated to be alive 7 years after birth is considered, dead, lost at sea, a delinquent or under age.

Seeing that nobody told us of this legislation, we have all been caught in this trap.

They use our stupidity, as they see it, as a tool to control us and unless we learn to play their game we will continue down this path of distortion.

It is highly recommend researching for yourselves, don’t take our word for it, know it for yourselves.

What this means, amongst other things is, we need to make a claim of Life to prove that we are live and living.

Τι είναι η αξίωση ζωντανής ζωής;

 

Μέσα από την εντατική έρευνα του συστήματος και της ιστορίας του σύγχρονου ανθρώπου, πολλοί έχουν συνειδητοποιήσει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα έχει υποδουλωθεί σε έναν εταιρικό κόσμο όπου μας βλέπουν ως βοοειδή.

 

Αυτή η υποδούλωση έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ από το 1871 όταν τα νησιά της Χαβάης καταλήφθηκαν από την U.P.U. (Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση) Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέλαβαν κάθε έθνος μέσω του ταχυδρομικού συστήματος, δημιουργώντας συμβάσεις χρησιμοποιώντας το ναυτικό δίκαιο.

 

Ναυτικό Δίκαιο, Το αστικό δίκαιο υπαγορεύει σήμερα, κάθε αίθουσα του δικαστηρίου είναι ένα σκάφος σε αποβάθρα, εξ ου και η ονομασία αποβάθρα στην οποία στέκεται ένας κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

 

Ό,τι βλέπετε στον Κόσμο θεωρείται σκάφος στα μάτια του συστήματος, τα σώματά μας, τα αυτοκίνητά μας, τα σκάφη ακόμα και τα ταχυδρομικά γράμματα.

 

Πρέπει να γίνουμε καπετάνιοι του σκάφους μας και πρέπει να ξέρουμε πώς να παίξουμε αυτό το παιχνίδι για να αποκτήσουμε την κυριαρχία μας.

 

Όπως πολλοί έχουν ανακαλύψει, ο καθένας από εμάς που έχει πιστοποιητικό γέννησης έχει υπογραφεί ως «αχυράνθρωπος».

 

Αυτό το αχυράκι είναι το πλήρες όνομα και το επώνυμό σας που χρησιμοποιείται από τις τράπεζες, την εφορία και τα δικαστήρια.

 

Αυτός ο αχυράνθρωπος είναι μια νεκρή οντότητα που δημιουργείται κατά τη γέννηση, που μας αντιπροσωπεύει στα μάτια του συστήματος.

 

Σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαιώματα, ότι μας υπαγορεύουν οι δικαστές, οι εφοριακοί, η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες που επιβάλλουν αυτόν τον κανόνα της μακάβης.

 

Αυτό σχετίζεται με μια πράξη του 1666 που ονομάζεται Cestui Que Vie και μπορείτε να βρείτε εδώ

 

http://www.shc-online.com/tl_files/inhalte/sonstiges/Cestui_Que_Vie_Act_1666.pdf

 

Αναφέρει ότι, σε σχέση με το ναυτικό δίκαιο, όποιος δεν δηλώνεται εν ζωή 7 χρόνια μετά τη γέννησή του θεωρείται, νεκρός, χαμένος στη θάλασσα, παραβάτης ή ανήλικος.

 

Βλέποντας ότι κανείς δεν μας είπε αυτή τη νομοθεσία, έχουμε πιαστεί όλοι σε αυτήν την παγίδα.

 

Χρησιμοποιούν τη βλακεία μας, όπως τη βλέπουν, ως εργαλείο για να μας ελέγχουν και αν δεν μάθουμε να παίζουμε το παιχνίδι τους, θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο της παραμόρφωσης.

 

Συνιστάται ανεπιφύλακτα να κάνετε έρευνα μόνοι σας.

 

Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τη Ζωή για να αποδείξουμε ότι ζούμε και ζούμε.

 

Behind the birth certificate, there is a trust bond, taken out in your name and controlled by the vatican/government/banking system.

This trust is equal to a “cut” as it were, of the wealth of the lands that they have raped us of and we have the ability to take our estate and trust back.

If you would like to know what your birth certificate bond is worth check out this link which details the website and step by step guidance using either your tax or centerlink number.

Fidelity.com – step by step walk-through

This claim of live has been difficult to realize due to the secrecy of the live birth record that is created when we are first born, before the birth certificate is created.

This Live Birth record states whether a baby is born live or stillbirth and because this record is not passed on to the parents, it becomes very difficult to track down and prove our living status.

Thankfully, there is another way to prove your live status and this is what i wish to make available for you.

Thanks to :David-wynn :Miller. we have technology that we can use to prove our existence through quantum parse syntax grammar.

A mathematically perfect language, stating fact.

Through his studying, he worked out that the English language has been hijacked to adverb-verb grammar (known as babal), which in the broadest sense it a totally fictional language.

90% of the English language means nothing or no contract.

Any word starting with a vowel and two consonants , for example office, attention, application, mean literally nothing.

They are negations, the same as words beginning with in, un, en, an. Any word ending ing, ion, al, ty for example means no contract.

This language at first is quite confusing yet it is the key that opens the door to our freedom.

Again, i highly invite you to research what i am saying so you can find out for yourself.

Of course, i am writing in “babal” so you understand what i’m referring to.

It is of most importance that we claim our language back by knowing the truth of the words we speak and make contract with.

This also means that ALL contracts written up in the last few hundred years has been fraudulently created.

This is worth your time and effort.

Πίσω από το πιστοποιητικό γέννησης, υπάρχει ένα ομόλογο εμπιστοσύνης, που έχει βγει στο όνομά σας και ελέγχεται από το Βατικανό/κυβέρνηση/τραπεζικό σύστημα.

 

Αυτή η εμπιστοσύνη ισοδυναμεί με ένα «κόψιμο» σαν να λέγαμε, του πλούτου των εδαφών που μας βίασαν και έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε πίσω την περιουσία και την εμπιστοσύνη μας.

 

Εάν θέλετε να μάθετε τι αξίζει το ομόλογο του πιστοποιητικού γέννησής σας, ρίξτε μια ματιά σε αυτόν τον σύνδεσμο που περιγράφει λεπτομερώς τον ιστότοπο και οδηγίες βήμα προς βήμα χρησιμοποιώντας τον αριθμό φορολογικού ή κεντρικού συνδέσμου σας.

 

http://www.expertinalllegalmatters.com/fidelity-com-walk-through

 

Αυτός ο ισχυρισμός της ζωής ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω της μυστικότητας του αρχείου ζωντανών γεννήσεων που δημιουργείται όταν γεννιόμαστε για πρώτη φορά, πριν δημιουργηθεί το πιστοποιητικό γέννησης.

 

Αυτό το αρχείο Live Birth αναφέρει εάν ένα μωρό γεννιέται ζωντανά ή θνησιγενή και επειδή αυτό το αρχείο δεν μεταβιβάζεται στους γονείς, καθίσταται πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε και να αποδείξουμε την κατάσταση διαβίωσής μας.

 

Ευτυχώς, υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να αποδείξετε τη ζωντανή σας κατάσταση και αυτό είναι που θέλω να διαθέσω για εσάς.

 

Χάρη στον :David-wynn :Miller. έχουμε τεχνολογία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποδείξουμε την ύπαρξή μας μέσω της γραμματικής σύνταξης κβαντικής ανάλυσης.

 

Μια μαθηματικά τέλεια γλώσσα, που δηλώνει γεγονός.

 

Μέσα από τις σπουδές του, ανακάλυψε ότι η αγγλική γλώσσα έχει μετατραπεί σε γραμματική επιρρημάτων-ρημάτων (γνωστή ως babal), η οποία με την ευρεία έννοια είναι μια εντελώς φανταστική γλώσσα.

 

Το 90% της αγγλικής γλώσσας σημαίνει τίποτα ή καμία σύμβαση.

 

Οποιαδήποτε λέξη που ξεκινά με ένα φωνήεν και δύο σύμφωνα, για παράδειγμα γραφείο, προσοχή, εφαρμογή, δεν σημαίνει κυριολεκτικά τίποτα.

 

Είναι αρνήσεις, ίδιες με τις λέξεις που ξεκινούν με in, un, en, an. Οποιαδήποτε λέξη με κατάληξη, ion, al, ty, για παράδειγμα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμβόλαιο.

 

Αυτή η γλώσσα στην αρχή είναι αρκετά μπερδεμένη, αλλά είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα στην ελευθερία μας.

 

Και πάλι, σας προσκαλώ θερμά να ερευνήσετε αυτά που λέω για να μάθετε μόνοι σας.

 

Φυσικά, γράφω στο “babal” για να καταλάβετε σε τι αναφέρομαι.

 

Είναι πολύ σημαντικό να διεκδικήσουμε τη γλώσσα μας πίσω γνωρίζοντας την αλήθεια των λέξεων που λέμε και με τις οποίες συμφωνούμε.

 

Αυτό σημαίνει επίσης ότι ΟΛΕΣ οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί τα τελευταία εκατοντάδες χρόνια έχουν δημιουργηθεί με δόλο.

 

Αυτό αξίζει τον κόπο και τον χρόνο σας.

 

With this knowledge and Live Life Claim, you can stop paying fraudulent taxes and fines, dismiss crimeless crimes that you can be accused and imprisoned for and protect your children from social services.

We as the people have the rights to be free benefit from the wealth of this World, not the corporations and it is NOW we take our power back.

Here is a 9 hour seminar with Federal Postal Judge :David-wynn :Miller. In 2012 before he died last year. His partner Federal Postal Judge :Russell :Gould. Continues to hold nations, corporations, judges and peoples to this factual quantumized grammar.

https://youtu.be/zgcW6Hzn46w

https://dwmlc.com/dwm/pages/category.php?category=5

https://vimeo.com/288844301

Cestui Que Vie Act 1666 for the dead :Live-Life-Claim for the living

 

Με αυτή τη γνώση και το Live Life Claim, μπορείτε να σταματήσετε να πληρώνετε δόλιους φόρους και πρόστιμα, να απορρίπτετε εγκλήματα χωρίς εγκλήματα για τα οποία μπορείτε να κατηγορηθείτε και να φυλακιστείτε και να προστατέψετε τα παιδιά σας από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

 

Εμείς ως άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα να επωφεληθούμε δωρεάν από τον πλούτο αυτού του Κόσμου, όχι οι εταιρείες και ΤΩΡΑ παίρνουμε πίσω τη δύναμή μας.

 

Ακολουθεί ένα σεμινάριο 9 ωρών με τον Ομοσπονδιακό Ταχυδρομικό Δικαστή :David-wynn :Miller. Το 2012 πριν πεθάνει πέρυσι. Ο συνεργάτης του Ομοσπονδιακός Ταχυδρομικός Δικαστής :Russell :Gould. Συνεχίζει να κρατά έθνη, εταιρείες, δικαστές και λαούς σε αυτήν την πραγματική κβαντική γραμματική.

 

Όκ τό διαβάσατε;

Τό ερώτημα δέν γίνεται τυχαίως…

Όσοι διαφωνούσαν γενικώς καί πάντοτε μ’ εμένα αυτοπεριγελάστηκαν ποτέ επειδή δέν συνειδητοποίησαν τό κείμενον… Γνωρίζουμε διατί αλλά δέν θά τούς τό αναφέρουμε, τούς τό έχουμε αναφέρει… Αυτά που έγραφα χωρίς νά έχω υπόψιν αυτά τώρα είναι Υποστηρικτικά Συμμαχικά μού καί η επιτυχία τού μέν ή δέ ταυτοποιεί τήν επτυχία τού δέ ή μέν…

Πρίν προχωρήσεις νά κάνεις αυτόν που σού λέγει τό κείμενον, πρίν φύγεις από τόν κόσμον τών νεκρών πρός τόν κόσμον τών ζωντανών πρέπει νά γίνει ζωντανός καί νά επιμένεις νά είσαι ζωντανός μέχρι θανάτου καί μετά θανάτου. Όποιος ΔΕΝ συνειδητοποιεί  είναι γεγραμμένον νά μήν συνειδητοποιεί… Εκτός καί άν πρέπει νά προσπαθήσει περισσότερον, αλλά καμμία προσπάθεια αποβαίνει εάν δέν αφανίσει τόν εγωϊσμόν καί εάν δέν μάθει νά σκοτώνει τόν εγωϊσμόν…

Συνεπώς εάν κάνεις αξίωση Ζώσης τής Ζωής διά Ζώσης πρέπει νά γνωρίζεις τί κάνεις διότι εάν δέν γνωρίζεις, απλούστατα γίνεσαι σκλάβος ενός άλλου συνστήματος δηλαδή τού ίδιου συνστήματος μέ έναν άλλον όνομα που είναι τό ίδιον τό σύνστημα που ήσουν αλλά άλλαξες δήθεν φορεσιά, άλλαξε ό Μανωλιός καί φόρεσε τά ίδια ρούχα αλλιώς…

Τό πρόβλημα ανευλευθερίας δέν είναι η έλλειψη γνώσης αλλά η έλλειψη καθυποψίας. Πρέπει νά τό συναισθανθείς αυτόν μέ τόν σωστόν τρόπον ηδεμή έτι χειρότερα. Τό νά υποψιάζεσαι αυτόν που υπάρχει χωρίς απτά στοιχεία είναι τό άκρον άωτον τής ευφυίας καί τό άκρον άωτον τής βλακείας, αυταπάτης, ψευδαίσθησης, εξαπάτησης είναι νά υποψιάζεσαι ότι υπάρχει αυτόν που δέν υπάρχει. Κανένας δέν μπορεί νά αποδείξει ποίον από τά δύο είναι τό υπαρκτόν καί τό ανύπαρκτον, αλλά ώδε έγγειται η ευφυία. Η γνώση όλη πρέπει νά κτηθεί, νά μαθευτεί, η ορθή υποψία είναι καθαρή υπόθεση τής απροσδιόριστης ευφυίας, τέτοια που ούτε η λέξη φωτοδεσμομηχανική = κβαντομηχανική δέν μπορεί νά τήν προσδιορίσει καί καθ’ απόπειρα τής αποβαίνει γελοία (;)…

Κάθε άνθρωπος είναι μία μετοχή τού Πολιτισμού. Ό Πολιτισμός είναι νεκρός. Παράγει νεκρά πράγματα που απολαμβάνουν εκείνοι που είναι σκλάβοι καί προσποιούνται ότι είναι ελεύθεροι, είτε αυτοί είναι από τούς δηλωμένους σκλάβους είτε από τούς δηλωμένους ελεύθερους, μυστικώς από τόν νόμον τών νεκρών. Ό άγγελος τό είπε είς τίς Μυροφόρες: «τί γυρεύετε τούς ζωντανούς είς τόν κόσμον τών νεκρών»;… Τό είπε σέ νεκρές ένας ζωντανός…

Τό νά κάνεις Live Life Claim παίζεις είς τό καζίνο, αλλά όταν δέν έχεις αλλή επιλογή, όταν η άλλη επιλογή είναι η χάση, η απώλεια, η νεκρότητα, παίζεις, είτε διά νά παραμείνεις νεκρός, είτε διά νά γίνεις περισσότερον νεκρός, είτε διά νά ζωντανέψεις!…

Τό καζίνο τής Ζωής πρέπει νά γνωρίζεις νά τό παίζεις. Εάν παίζεις μέ τούς κανόνες τής ρουλέττας, τότε είσαι σκλάβος μέ συνήθειες σκλάβου. Ποίος ελεύθερος παίζει διά νά αποδεκτεί = ενδεκτεί νά απωλαίσει; Πώς παίζεται η ρουλέττα; Πώς παίζεται μέ βάση τό Live Life Claim; Χαχαχα! Αξιώνεις ότι όποιον αριθμόν παίξεις αυτός κερδιζει ασχέτως εάν συμφωνήσει η μπίλια τού τροχού ή όχι. Δέν συνειδητοποίησες ή παρεξήγησες τό νόημα; Έχεις δρόμον… νά διανύσεις…

Τό αληθινόν Live Life Claim είναι τό Paradise Life Claim χαχαχαχα = Αίτηση Νά Ζήσεις τήν Ζωή τού Παραδείσου…!

Τό πραγματιστικόν Live Life Claim είναι μία προσωρινότητα μίας προσωρινής προπεριορισμένης καί προληξιπρόθεσμης ελευθερίας, λέγεται καί ψευδοελευθερία ή κοσμική ημιελευθερία… Η μετοχή τής δέν εξαργυρώνεται μετά θάνατον…

Είσαι μία μετοχή. Δέν μπορούσε άλλως πώς νά συμφωνηθεί μέ τό σύνστημα η αξία σού. Η ειρήνη ήρθε επειδή είσαι μετοχή καί τό ενδέχεσαι καί τό ενδέχεσαι επειδή δέν τό γνωρίζεις, μήπως η μετοχή τού χρηματιστηρίου γνωρίζεις ότι είναι μετοχή ή έστω χαρτί;

Τά κράτη τού συνστήματος απαίτησαν μυστικώς τά συνστημικά δικαιώματα τούς. Τότε προσέδωσαν μετοχικόν κεφάλαιον αναλόγως τού μετοχικού νεκρού ανθρώπινου δυναμικού. Είσαι νεκρός επειδή ενδέχεσαι νά μήν γνωρίζεις ότι είσαι σκλάβος. Εάν είσαι ελεύθερος καί ευφυής τό σύνστημα σ’ εξαναγκάζει νά γίνεσαι ολοένα περισσότερον σκλάβος καί βλάκας, αυτά τά δύο συνάδουν, χωρίς τό οίον μέν δέν είσαι τό ανάλογου ποσοστού δέ…

Τό Σίττυ τού Λονδίνου διοικείται από τίς εταιρείες σέ τόσα μετοχικά ποσοστά αναλόγως τού εκατέρωθεν ανά έτος πλούτους τούς, σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεσαι καί σύ, διότι συμμετέχεις είς τήν παραγωγή τού πλούτου τούς ή εργάζεσαι αποκλειστικώς δι’ αυτές. Οί εταιρείς είναι νεκρές συνεπώς οί πλούσιοι καί ελεύθεροι είναι οί μετόχοι τών που είναι μέ τήν σειρά τούς καί αυτοί νεκροί αλλά προσποιούνται τούς ζωντανούς…

Σκλαβιά από σκλαβιά διαφέρει. Νομίζεις ότι η αξία σού μέ τήν αξία μού είναι ίδιας αξίας ώς μετοχές; Όχι, διότι παράγω ιδέες, εσύ βεβαίως μπορεί νά παράγεις άλλα πράγματα που νά ισοζυγούμαστε, ή έχεις αληθινή αξία διότι είσαι σέ διαρκή Αίτηση Παραδείσιας Ζωής = Para Dise Live Life Claim!… Αλλά δι’ αυτούς δέν είσαι άξια μετοχή απεναντίας είσαι ζημιογόνα καί βλαπτική!…

Αφού τό σύνστημα είναι νεκρόν δέν μπορεί νά αξιώσει ο,τιδήποτε ανώτερον τού ήτοι ζωντανόν καί ώς νεκρόν αυταξιώνει μεγαλύτερη ζωντανότητα νεκρού σέ σύγκρισει μέ τούς υπήκοους νεκρούς. Πώς δυνατόν είσαι ζωντανός αφού ενδέχεσαι νά διοικείσαι, ελέγχεσαι καί καθορίζεσαι ώς αξία ή μετοχή από κάτι νεκρόν; Νά διατί Ό Χριστός απάντησε: «τά τού Καίσαρος τώ Καίσαρι καί τά Τού Θεού τώ Θεώ»…. Δηλαδή δώσε τά νεκρά είς τόν νεκρόν καί τά ζωντανά είς Τόν Ζωντανόν. Δώσε τά πράγματα καί τήν σάρκα είς τόν Καίσαρα που είναι τό διηνηκές θηρίον τής Αποκάλυψης σύνστημα καί τήν ψυχήν είς Τόν Θεόν…

Τό σύνστημα ώς νεκρόν είναι ρομπότ καί δέν σ’ εκτιμάει ώς ζωντανον, αλλά σέ μετατρέπει σέ νεκρόν καί σέ νεκρόψυχον δηλαδή ρομπότ όσον τό δυνατόν. Αυτή ήταν η πρόθεση τού πάντοτε δέν μπορεί νά έχει άλλη καί δέν συνειδητοποιεί άλλη. Τώρα που τό νεκρόν σύνστημα ρομπότι έφτειαξε ρομπότ καί διακρίνει ότι τού ομοιάζουν περισσότερον από τούς νεκροζωντανούς ανθρώπους, προτιμάει τά ρομπότ καί μετατρέπει τούς ανθρώπους σέ μεταλλαγμένα ρομπότ ή τούς αλλάσσει από τήν παρουσία δι’ εξαφανίσεως. Τό σύνστημα ρομπότ προτιμάει τά συνστημικά ρομπότς ήτοι τούς καθ’ εικόνα καί κατ’ ομοίωση σκλάβους τού. Εκκρίπτει τούς δούλους Τού Ζωντανού, Τού Θεού!… Διά νά μήν ομοιάζει μέ Τόν Θεόν καί νά ομοιάζεις μέ τό σύνστημα πρέπει νά έχεις μία βασική έλλειψη που έχει τό σύνστημα, τήν ψυχή! προϋπόθεση νά γίνεις πλήρες μέλος δούλος τής αιώνιας ζωής τού συνστήματος είς τόν κόσμον τών νεκρών είναι η απώλεια τής ψυχής… Νά διατί εκδιώκεσαι από εκείνον τό κακόν 666…

Τί σημαίνει καθ’ εικόνα καί κατ’ ομοίωση; Κάθε εικόνα καί μία προσμοίωση! Κάθε εικόνα καί μία κάτω ομοίωση. Δηλαδή υπεράνω είναι ό κυρίαρχος καί από κάτω ό δημιουργημένος ή μεταλλαγμένος όμοιος κυριαρχούμενος. Είς τό σύνστημα ό υπήκοος δούλος πρέπει νά είναι όμοιος μέ κάθε εικόνα υπό κάτω τού συνστήματος ρομποτοποίηση. Είς τόν Παράδεισον πρέπει νά είναι όμοιος Θεού υποκάτω Τού Θεού. Διά νά είσαι όμοιος συνστήματος πρέπει νά απωλαίσει καί απαρνηθεί τήν ψυχή όπως τό σύνστημα δέν έχει ψυχή. Διά νά είσαι όμοιος Θεού πρέπει νά διατηρήσεις πάση έτερη θυσία τήν ψυχή, δρόμοι αντίθετοι μέ διαφορετικές Αξιώσεις Λογικής… Τώρα πιά γνωρίζεις, αλλά μπορεί νά μήν είσαι ευφυής ένεκα εγωϊσμού, όχι οιουνδήποτε εγωϊσμού αλλά τού νεκροποιού εγωϊσμού…

Τό σύνστημα ανακάλυψε τόν εαυτόν τού, έχει αυτογνωσία, τά ρομπότς! Εάν μπορέσει νά λειτουργήσει αυτεξούσιον χωρίς άνθρωπον καί μέ τήν δυνατότητα νά εξαφανίσει πάν άνθρωπον θά τό κάνει…

Εάν δέν καταφέρεις νά νικήσεις τό σύνστημα θά σέ νικήσει, ισοπαλία δέν υφίσταται. Μπορεί νά σέ νικήσει σέ σάρκα καί ψυχή. Η νίκη τού σέ σάρκα είναι νεκρή, η νίκη τού σέ ψυχή είναι αληθινή. Νικώντας τήν ψυχή σέ κάνει νεκρόν. Νικώντας τήν σάρκα χωρίς νά νικήσει τήν ψυχή σέ κάνει ζωντανόν, διότι η σάρκα είναι μέρος τού συνστήματος, αυτή δημιούργησε τό σύνστημα, όταν επαναστάτησε διά νά μήν υπηρετεί τήν ψυχή, άρα τέ όταν Ό Χριστός λέγει ότι οί μεγαλύτεροι εχθροί σού είναι οί συγγενείς σού, εννοεί τίς συγγενικές σάρκες σού καί πρωτοσυγγενικές σάρκες σού είναι οί αυτοσάρκες σού καί ύστερα τά παιδιά, η έσονται οί δύο σάρκες δύο είς μία ήτοι τό έτερον ήμισυ τού γάμου σού καί άλλοι…

Νά κάνεις Live Life Claim εγκόσμιον καί δή όπως αυτόν που αναφέρεται είς τό παραθέν ανωτέρω κείμενον;

Αυτόν τό Live Life Claim μπορεί νά σέ κάνει ν’ ανακτήσεις τίς περιουσίες σού ή νά μήν τίς απωλαίσεις ή νά έρθεις σέ μία ισοπαλία πρός τό παρόν τουλάχιστον μέ τό σύνστημα. Αυτόν μπορεί νά σού εξασφαλίζει μία άνεση, δέν είναι κακόν αλλά μπορεί ν’ αποβεί κακόν εάν έχεις μέσα σού τήν κακία ή δέν έχεις μέσα σού Αρχισυντάκτη τών πράξεων σού Τόν Θεόν!…

Ουσιαστικώς μέ τό Live Life Claim τό σύνστημα σέ διώκει εκτός τού, σ’ αποβάλλει. Παρότι είσαι μέ τό έναν πόδι είς τό Ναυτικόν καί μέ έναν είς τό Αστικόν Δίκαιον καί τό δικαιούσαι άνευ συνζητήσεως, σέ πολεμάει νά σέ κηρύξει απόβλητον καί επικύνδινον που πρέπει νά εξοντωθεί.

Τό σύνστημα είς τό μέλλον θά αναπτύξει τά ρομπότς καί ρομποτάνθρωπους καί σύ θά πρέπει νά συνεννοείσαι ώς ζωντανή οντότητα μέ αυτά, θά είναι ώς νά μαλλώνεις μέ τούς καιρούς καί μέ τήν θάλασσα μέ ποίον δικαίωμα σ’ έπνιξε, όταν θά επιτεθεί!…

Τό σύνστημα όπως είναι σήμερον έχει παγιδευτεί, διότι παρέχει έστω ολίγη ελευθερία είς τά νεκρά πράγματα τού που είναι η πληθυσμιακή αξία μετοχών τού. Όταν η μετοχή είναι άτακτη τό σύνστημα δέν έχει απόλυτη κυριαρχία καί «ζημιώνει»… Άρα τέ, αυτοί που είναι τό σύνστημα καί συντηρούν τό σύνστημα υποσύνστημα υπεράνω καί τών ίδιων θά τό σκοτώσουν διά νά αναρρυθμιστεί. Τό έστω καί ολίγον ελευθερόδοτον σύνστημα ονομάζεται babal καί παρέχει τήν ελευθερία τής θρησκευτικότητος, τής εθνικότητος καί τής οικογενειότητος. Σέ αυτά τά τρία πλαίσια παρέχεται από ελάχιστη σέ προέκταση απεριόριστη εγκόσμια ελευθερία έως ελευθερία μέχρι τού Αιτήματος Παραδείσιας Ζωής. Αυτόν είναι ανεπίτρεπτον διά τό σύνστημα, Νά διατί ό Αλβέρτος Πάϊκ δήλωσε ότι είς τόν Γ΄ΠΠ από τόν καιρόν τού αμερικάνικου εμφύλιου πολέμου, θά καταργηθεί πάσα θρησκεία καί πάσα εθνικότητα… καί μετά ό Ολοκληρωτισμός τού Συνστημικού/Πανσυνστημικού Πολιτισμού!…

Μέ τό Live Life Claim είναι μία από τίς ευκαιρίες διά τό σύνστημα νά καταρρίψει τήν υφιστάμενη μορφή συνστήματος καί νά αυτοαναθεωρηθεί είς τήν αναβαθμισμένη τελειοποιημένη τού μορφή, τέλειον από τά τελωνεία καί τά τελώνια… Τέλος = τέ+έλος = τ’ έλος = τό έλος = τό τέρμα = τό τέλμα = tell έλος = tellελος. Νομίζω πλέον εννοείς κβαντική γραμματική που σού τήν έλεγαν σύνθεση τών λέξεων ή σύνθεση μαθηματικών Τού Λόγου…

Μέ τήν κβαντική γραμματική ό Μίλλερ δέν αποδίδει ελευθερία, αλλά ανακτάει ελευθερία μέσα από τά αθέμιτα τερτίπια, ψυχώσεις, φαντασιώσεις, φαντασιοπληξίες καί αυθαιρεσίες τού συνστημικού νόμου… Η ακρίβεια τής ακεραιότητος τής κβαντικής γραμματικής είναι μία ανάγκη πολέμου.

Έφτειαξε τό σύνστημα τού θηρίου τήν αυθαίρετη ελευθεριάζουσα γραμματική είς τήν νομική καί άλλου διά νά έρθη αργότερα όταν θά τό συμφέρει νά τήν ρίξει μέ τήν δήθεν εφ’ χρόνως ανακαλυμμένη κβαντική γραμματική; Είτε ισχύει είτε δέν ισχύει τό θέμα είναι ότι αυτόν ισχύει…

Τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών μάς ομολογούν τήν από τό σύνστημα τούς προωθημένη αυθαιρεσία τής νομικής διά νά μπορέσουν νά προωθήσουν τίς γνώμες τούς καί ύστερα νά επιδείξουν τά αρνητικά στοιχεία που οί ίδιοι διά συνστήματος κάνουν, προωθώντας έναν νόμον κοφτόν καί λακωνικόν όπως λένε, που δέν διαφέρει από τήν κβαντική γραμματική!…

Η αγάπη διά τήν κβαντική γραμματική δέν είναι μακρυά από τήν μεθοδική ανάγκη καί παρείσφρυση λατρείας τής τυραννικής δικτατορίας που είς τήν αρχή θά φοράει τό προσωπείον τής ηπιότητος, όπως ομολογούν καί όπως τούς προπρόδωσε η Αποκάλυψη!…

Τί είναι babal καί διατί καλείται ωσαύτως;…

Είναι η Βαβέλ = Babel = Babell = Vavel = Vavell = Vavbell = vav+bell = έξη κώδων/καμπάνα… ή hell bells… που θά φαντάζουν el bells = ελκώδωνες…

Η βαβάλ = βάβ+άλ = ό θεός τού έξη/6 καί τής έξης καί έξη/εθισμός παθαίνει η σάρκα… Άρα τέ, σκοπός τού συνστήματος είναι νά πάθει εθισμόν η ζωντανή οντότητα…

Αναγραμματιστί είναι βααβλ, λαβάβ, λααββ, βααβλ… ήτοι Βαάλ = ό διάβολος = βάβ άλ = έξη θεός, λευκόν, φώς… που σημαίνει καί έξοδος από τό θεός, λευκόν, φώς…

Τό τέλος τής Βαβάλ/Βαβέλ/Babal είναι θέλημα Θεού εμπνευσμένου είς τίς καρδίες τών θηρίων. Η αυθαιρεσία ήδη αποθαίνει, επέρχεται η τάξη, αλλά ποία τάξη; Εσύ θ’ επιλέξεις εάν θά ενταχθείς έν τάξει θηρίου ή Θεού… Ουσιαστικώς εκπαιδεύτηκες διά νά παλαίψεις…

Εάν ό κόσμος δέν σκλαβώνετο καί δέν κηρύσσετο νεκρός, θά βασίλευε η αναρχία, αλητεία, πειρατεία. Κάποιοι αποφάσισαν νά γίνουν αυτοί οί ευγενείς είς τό θεαθήναι αναρχικοί, αλήτες, πειρατές καί επειδή ό Χριστιανισμός κυριάρχησε έπρεπε ένας από τούς αρχιαλήτες νά ήταν διαδοχικός αντιπρόσωπος τών Χριστιανών, ήτοι ό Πάππας… Άμα αποχριστιανοποιηθούν οί Χριστιανοί τότε δέν χρειάζεται ό Πάππας, είναι επιζήμιος καί άν τόν ρίξουν αυτοί που συνδιοικούν καί συνεννοούνται μαζύν τού θά φανή η εξαπάτηση τούς, ώστε πρέπει νά κακοφημιστεί διά νά καταρριπτεί από εκείνους που οί ίδιοι τούς οί προγόνοι κακώς ή καλώς αγαπούσαν καί σέβονταν τόν Πάππα. Αυτόν σημαίνει ρομποτοποίηση, νά μπορείς νά κάνεις κάποιον νά κάνει αυτά που θέλεις νά κάνει χωρίς νά συνειδητοποιεί ότι έκανε αυτά που ήθελες νά κάνεις καί δέν έπρεπε νά κάνει…

Τό Live Life Claim μέ τήν σωστή χρήση μπορεί νά σέ ελευθερώσει, τουλάχιστον ωσότου δέν θά σού επιβληθεί διά τής βίας η τυραννία. Θυμίζει τήν εποχήν τού Εξαδάκτυλου που θά κλείσουν τά Δικαστήρια… Όταν οί άνθρωποι θά είναι ζωντανές ψυχές… Εάν τό χρησιμοποιήσεις διά νά εισέλθεις σ’ έναν ηλεκτρονικόν σύνστημα χρηματικής συναλλαγής τότε είναι θέμα τού όποτε αποφασίσουν νά σέ υποδουλώσουν. Live Life Claim σημαίνει ικανότητα καί αντοχή νά είσαι ικανός πρωτόγονος ανεξάρτητος ευμορφωμένος ταπεινός σοφός… Τό Live Life Claim είναι ν’ αποκτήσεις τήν ελευθερία σού, τό τί θά τήν κάνεις, τί θά τήν μετατρέψεις, ή άν θά αυτοσκλαβωθείς ή εισέλθεις χαραγμένος σ’ έναν σύνστημα συνδιαλλαγών τού συνστήματος από έτερη θύρα, ποία η διαφορά;…

Πρόσεχε, όταν δέν εμπιστεύεσαι μία θύρα σού δείχνουν μία άλλη θύρα που οδηγεί όπου οδηγεί καί η θύρα που δέν εμπιστεύτηκες…

Όσοι δέν είναι δυνατοί ή ευλογημένοι δέν θ’ αντέξουν. Όσοι είναι ευλογημένοι θά γίνουν δυνατοί καί όσοι είναι δυνατοί θά γίνουν ευλογημένοι. Εννοώ τήν δύναμη καί τήν ευλογία νά μήν πωλήσεις ψυχήν δι’ έναν καρβέλλι ψωμί…  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (10)

 1. ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 01/28/2022 @ 3:01 ΜΜ

  Πανο θεωρω οτι θα σε βοηθουσε πολυ να ζητησεις συγχωρεση απο τον Κυριο που επελλεξες να υπηρετεις τους δαιμονες που βρηκες εδω μεσα. Εγω δεν μπορω να σε βοηθησω μεσα σε ενα πλαισιο οπου μαλιστα στρεφεσαι εναντια στον Κυριο Ημων Ιησου Χριστο που ειναι το γενος αλλα και η ΡΙΖΑ του Δαυιδ καπου στην Μεσσοποταμια οπου εντοπιζεται και ο κηπος της Εδεμ που ειναι μια Σουμεριακη λεξη. Το ψευδος, σε τελικη αναλυση δεν οφελεισε ποτε κανεναν.https://www.facebook.com/groups/125590111265900

 2. Γιωργος πολυχρονιου 01/28/2022 @ 3:54 ΜΜ

  Παναγιωτη ευγε αδελφε μου οτι πιο αποκσλυπτικο εχω διαβασει τα τελευταια τριανταεννεα ετη της ζωης μου εδω

 3. ΠάνοςΓέριμου 01/28/2022 @ 4:22 ΜΜ

  Εξορκιστή καί Βρυκόλαξ, κάποτε έγραφες εδώ μέσα, τώρα παρουσιάζεσαι μέ διάφορα ονόματα. Πήγαινε Κοινώνησε αφού Εξομολογηθείς καί συγχωρήσεις ακόμη κ’ εμένα καί τόν καθένα καί τόν εαυτόν σού καί αφού Μετανοήσεις θά σωθείς. Τώρα έκαμες μία σελίδα καί θέλεις νά τήν δείχνεις συνεχώς εδώ δέν κατανοώ γιατί…

 4. ΠάνοςΓέριμου 01/28/2022 @ 4:23 ΜΜ

  Ευχαριστώ φίλε Γιώργο, Ό Θεός μαζύν σού!…

 5. ΠάνοςΓέριμου 01/28/2022 @ 4:25 ΜΜ

  Ζητώ τήν κατανόηση σάς διά τυχόν ορθογραφιά λάθη ή μάλλον παράλειψη λέξεων. Έναν άρθρον όπως αυτόν χρειάζεται βιαστικά βιαστικά 4 ώρες νά γραπτεί. Εψές μωροκοττούσαν τά μάτια μού αργά διά νά τό γράψω καί ξέχασα καί κάποια πράγματα που έπρεπε οπωσδήποτε νά γράψω, αλλά η κούραση υπερνικά, τό πνεύμα θέλει η σάρκα δέν μπορεί είπε Ό Χριστός. Είστε έξυπνοι καί κατανοήτε εάν καί πότε έγινε παράλειψη λέξης, δέν αναφέρομαι είς τίς λεξοπλασίες μού… Ευχαριστώ…

 6. Ο ΒΑ-ΒΙΛΛΟΝ 01/28/2022 @ 4:58 ΜΜ

  Πανοι ζητα συγχωρεση απο την Παναγια που ειναι η Θεικη Μητρα 888 και και εσυ και οι υπολοιποι δαιμονισμενοι Βρυκολακες και εδω μεσα και παντου και αρκετα τραβηξε το ΕΓΚΛΗΜΑ των ιεροσυλων Αντιθεων θεοκτονων και μετα μαυρα κλπ που τα βρηκαν αναμεταξυ του στην προσπαθεια του να σκοτωσουν τον Εβραιου που ειναι ο Βασιλεας της Σιων κλπ. https://www.facebook.com/groups/125590111265900/posts/1234396553718578/

 7. Καλησπέρα Πάνο
  Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα!..εν ολίγοις.
  Γι’αυτό είναι πάντα συνετό το, αργά και σταθερά
  Σε όποια είναι βήματα μας.
  Η τεχνολογία με το γνώρισμα της νοημοσύνης ισούται και ισοδυναμεί πάντα διά της βιολογικής μας υπόσταση ως επέκταση θεϊκής βούλησης.
  Η συνείδηση υπάρχει.. άρα υπάρχει και σύνδεση.
  Επιστημονικό μένος=πληροφορία
  Ιερατικό μένος =ψυχή

  Διότι ο εν-διά-μεσος μεταξύ Θεού άρα πληροφορίας και ανθρώπινης υπόστασης τελικής μορφοποίησης, λέγεται τεχνο-λογια.
  Δηλαδή λόγος Θεού.

 8. Δυστυχώς όμως υπάρχουν οι αντί-στοιχοι παράγοντες εκείνοι που μερικοί άνθρωποι αλλοιώνουν, παραποιούν, εκτρέπουν, βιάζουν και ότι άλλο συνεπάγεται με το να καταστεί δυνατή η λήθη για πλήρες εκμετάλλευση στα όσα συμβαίνουν εδώ και χιλιετίες!.
  Φυσικά θεωρώ ύβρις την αντικατάσταση της βιολογικής ανθρώπινης φύσης με τα του ρομποτικού τερατουργηματος!.. που προωθείται μέρα με την μέρα.

  Το μέγα λάθος έγινε.. για μέγα δίδαγμα!

 9. κυκγλον κοκκιγκον 01/29/2022 @ 11:39 ΠΜ

  ΠΑΝΟΣ..ΠΑΝΟΣ.. !!!!!!!!!!!!!! ΑΝΑ-ΠΝΟΗ..ΕΚ-ΠΝΟΗ

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*