19:09 - 19/11/2020

Αυτή τήν τερατώδη λεπτομέρεια δέν τήν προσέξατε…

Αυτή τήν τερατώδη λεπτομέρεια δέν τήν προσέξατε…

Σ’ έναν βίδεο τουλάχιστον, υπάρχουν περισσότερα, ένας ιδιοκτήτης/διευθυντής εταιρείας παρασκευής εμβολίων τής Αμερικής είπε ότι τό εμβόλιον θά φέρει μικροψήγμα, ενώ πολλές άλλες πληροφορίες διαδίδονται περί τής λεπτομέρειας αυτής.

Σέ προγενέστερον άρθρονhttps://katohika.gr/sinomosia/to-emvolion-ktypa-me-farmaka-kai-egkatastasi-mikropsigmatos-se-thesi-tou-egkefalou-opou-einai-o-thronos-tis-thelisis/  έγραψα ότι τό εμβόλιον θά καταλήξει εντός τού εγκεφάλου ή πιθανόν εντός τού εγκεφάλου. Πάμε νά τό μελετήσουμε ακόμη βαθύτερα.

Τό εμβόλιον είναι μία μικρή ποσότητα υγρού τό οποίον τροχιοδρομείται μέσα από τήν ένεση εντός αίματος. Η βελόνη τής ενέσεως είναι πολύ στενή όλοι τήν γνωρίζετε. Συνεπώς τό μικροψήγμα είναι πολύ μικρότερον! Εάν τό τροχιοδρομήσουν σ’ έναν άνθρωπον μέσω ενέσεως εντός αίματος χωρίς νά υπάρχει η δυνατότητα νά τό κατευθύνουν τότε οπωσδήποτε σέ κάποια φάση θά περάσει από τήν καρδία τήν οποία μπορεί νά σκοτώσει ή βλάψει ώς θρόμβωση ή κάτι τέτοιον. Δεύτερον, η περίπτωση νά κορακίσει = πειαστεί κάπου καί νά μήν μπορεί νά φύγει έστω δι’ αρκετόν καιρόν. τρίτον νά αποβληθεί από τόν οργανισμόν, νά κατουρηθεί, νά αφοδευτεί. Τέταρτον, νά κολλήσει μέσα είς τό ήπαρ, νεφρούς, αρτυρίες, πτέρνα. Πέμπτον νά χυθεί μέ ορμή πρός τά έξω όταν ένας άνθρωπος κόψει χέρι πόδι ή κτυπήσει σοβαρότερα. Έκτον νά περικυκλωθεί μέ απόβλητα ή ούσίες ή οξύνες τού οργανισμού καί νά καταστραφεί ή νά κάνει περίβλημμα οπού δυσκολεύει τήν δράση τού.

Συνεπώς, τό εμβολιακόν μικροψήγμα δέν θά είναι αυθαίρετον εντός τού αίματος νά παρασύρεται πέρα δώθε εκτός καί εάν ό σκοπός τού είναι προσωρινός: α) νά σέ σκοτώσει β) νά προξενήσει μόνιμη ή συγκεκριμμένη ζημιά γ) νά ενεργοποιήσει κάποια εγκεφαλική δραστηριότητα συνδέοντας τήν μέ τήν τεχνολογία έξω από τόν οργανισμόν καί δ) νά αποσυνδέσει κάποια εγκεφαλική ή άλλη δραστηριότητα καί είς τόν τόπον τής νά εγκαινιάσει κάποια ξένη, εξωτερική καί δεσμευτική κατά τής ελεύθερης βούλης καί τής ελεύθερης θέλησης, ήτοι νά σέ μετατρέψει σέ τηλελεγχόμενον πρώην όν οπού πλέον θά σέ τροποποιήσει σέ ανθρωποειδές μηχάνημα. Ήτοι μία Τετραπιθανότητα. Εάν δέν ισχύει έναν από αυτά τότε τό μικροψήγμα είτε εισβάλει είτε δέν εισβάλει εντός τού οργανισμού δέν μπορεί νά προξενήσει οιανδήποτε θετική ή αρνητική συνέπεια εκτός από τυχαία. Ή είναι μπλόφα η οποία μήν ανακουφίζεστε διότι θά έχει τόν σκοπόν τής, όπως π.χ. τόν εξευτελισμόν τών συνωμοσιολόγων. Θυμάσαι τί έκαναν μέ τά «ημερολόγια» τών Αζτέκων οπού ουδέποτε είπαν οί ανθρώποι αυτοί διά συγκεκριμμένον τέλος τού κόσμου, αλλά οί διεθνείς απατεώνες μέ τό πολύ χρήμα καί τά πολυμέσα τής μαζικής εξαπάτησης έκδοσαν βιβλία, έκαναν εκπομπές, διαφήμισαν, ωμίλησαν ειδικοί ψεύτες ότι ειπώθηκε καί κατόπιν τούς διέψευσαν. Είναι ώς νά λέμε ότι ό Σάββας είπε ότι θά βρέξει σέ μία εβδομάδα ενώ δέν τό είπε, εντούτοις διαφιμήστηκε από τά μέσα μαζικής εξάρτησης καί όταν δέν έβρεξε ό Σάββας λοιρωδήθηκε ώς ψεύστης διά κάτι οπού δέν είπε από τούς ψεύστες οπού έστησαν αυτήν τήν βρώμικη μηχανορραφία καί τήν πλεκτάνη εναντίον τού. Δι’ αυτόν προσοχή είς τίς εκπλήξεις δήθεν νίκης ΜΑΣ νά μήν είναι τό κύκνειον άσμαν πριχού τής ολοκληρωτικής ήττας ΜΑΣ.

Από τήν άλλη εάν έχουν τήν δυνατότητα τηλεκατεύθυνσης ή μέ άλλον τρόπον κατεύθυνσης τού μικροψήγματος σέ οίον όργανον, απλά φανταστείτε νά έχετε μόνιμα τεχνητόν πετραδάκι από οίον υλικόν εντός τού εγκεφάλου σάς, καί επίσης οπουδήποτε άλλου.

Έν κατακλείδι, η αναφορά περί χαράγματος σέ μέτωπον ή δεξιά χείρα, φαίνεται ότι δέν συνάδει μέ όλ’ αυτά, αλλά συνάδει! Διότι εάν τό μικροψήγμα καταλήγει είς τήν προμετωπιαία περιοχή τότε είναι χάραγμα ή συνδέεται μέ επιδερμική χάραξη! Εάν καταλήξει σέ περιοχή τής δεξιάς χειρός πάλαι τό ίδιον. Είς τόν εγκέφαλον πιθανόν νά υπάρχει κάποιον κύκλωμα νευρώνος οπού καταλήγει είς τήν δεξιά χείρα ώστε νά υπάρχει η επιδερμική εγκατάσταση μέν είς τήν δεξιά χείρα αλλά η φόρτωση νά γίνεται είς τό μικροψήγμα εντός εγκεφάλου.

Καί τό έσχατον, μία μόνιμη καί ασφαλής εγκατάσταση μικροψήγματος εντός εγκεφάλου ή αλλού θά είναι μία αποθήκη δούναι/λαβείν πληροφορίες από έξω πρός τά μέσα, από μέσα πρός τά έξω καί από μέσα πρός τά ενδότερα ήτοι από τόν πομπόν τού μικροψήγματος είς τήν βαθύτερη περιοχή τού πυθμένα τού νού, ώστε νά σέ υπνωτίζει καί νά σού παραγγέλνει πράξεις καί αντιδράσεις οπού δέν θά έχεις τόν έλεγχον τού μυαλού νά αρνηθείς. Αυτά τά έγραφα διά κάποιους οπού μού λένε διάφορα τουλάχιστον από τό 2012 μ.Χ… Καί τά είχα υπόψιν πρίν ασχοληθώ μέ τήν κοινωνική δικτύωση καί συνομιλία.

Φαίνεται ότι η υπουλία έχει στηθεί πολύ πονηρά. Όλοι νοσταλγείτε τήν πρό κορωνοϊού εποχή, δέν είναι τίποτα, απλά μία χούντα, μία παγκόσμια χούντα, μία παγκόσμια δοκιμαστική ή μή δοκιμαστική παγκόσμια καί τοπική υπερχούντα καί συνάμα μία παγκόσμια σύγχρονη σωβιετική κομμουνιστική δικτατορία, μέ σύγχρονα μέσα, τεχνολογία, στρατηγική καί αναθεώρηση τών σφαλμάτων «τούς». Εκείνον οπού δέν θά έχει εισιτήριον επιστροφής είτε ζείς σέ πόλη είτε στά κάκκαφα τού υψηλότερου βουνού είναι η ενσωμάτωση ενός ξένου κέντρου υπηρεσίας, πληροφορίας καί διαταγών οπού καλείται εμβόλιον καί μικροψήγμα ή αμφότερα ή μαζύν μέ επιδερμικόν χάραγμα, κτίζοντας σού σταδιακώς έναν σκληρόν δίσκον οπού σέ τροποποιεί από άνθρωπο σέ έναν ιδιαίτερο ζόμπυ συγχαμένης αβουλοσύνης καί σύνθεσης κόκτεϊλ χυμείας όπως καί όποτε θέλουν μέ δυνατότητα επάνω σού όλης τής βρώμικης φαντασίας νά πραγματώνεται!

Καλή αντίδραση, καλή ψυχοσωτηρία καί σ’ όσους δέν τούς αρέσει επειδή αναφέρω προσευχές ψυχοσωτηρίας ενώ συνάμα δηλώνουν Χριστιανοί, είναι σημεία τών καιρών καί φάσκοντες αντιφάσκοντες, διότι τούς άθεους τούς κατανοώ, αυτούς όχι! Ούτε έχουν λογική αλήθειας καί δικαίου οί όποιες κατηγορίες τούς, έστω καί άν αυτοί είναι ένας οπού αλλάζει ονόματα είς τά σχόλια…

Τό ότι οί εχθροί έχουν σχέδιον καί στρατηγική είναι περιττόν νά τό αναφέρω, όσοι δέν κατανοούν ότι προσπαθούμε νά προβλέψουμε τήν στρατηγική τούς η οποία παίζεται διά νά πείσουμε όσον περισσότερους νά αφυπνιστούν ώστε νά μήν κάνουν τό λάθος νά χάσουν τήν ψυχήν τούς είναι τό σημείον οπού πρέπει όλοι νά καταλάβουμε.

Διότι μετά τό εμβόλιον δέν θά υπάρχει γυρισμός καί νά τό θέλεις καί νά σού τό επιτρέπουν. Η εποχή τής ανθρωπότητος θά έχει περάσει…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (10)

 1. …..καθε προβλημα εχει λυση, ετσι δεν παει? Στοιχημα 1 βιτκοιν οτι ολοι εχουν προβληματιστει απειρα εδω μεσα, οποτε εαν δεν μπορουμε να προσφερουμε λυσεις ερχομαστε στην παραδοχη οτι δεν χρειαζονται τα εμβολια για να κανουμε στειρο εναν εγκεφαλο αφου και ετσι που ειναι δεν δινει λυσεις και μονο προβληματιζεται μηρυκαστικως. Σ΄ αυτο το σημειο οσοι γιατροι δεν ειναι ακομα ζομπι να δωσουν λυσεις, εγω ως ασχετος θα τους κατευθυνα σε μια ερευνα διαλυσης τσιπς μεσω λειζερ…..Οχι τιποτα αλλο αλλα μιας και ειμαι μελος του NCC 1701-D εχουν δει πολλα τα ματια μου για το τι μπορει να κανει ενα phaser.

 2. Αυτου του ειδους τις ειδησεις να τις διαβαζω πριν πεσω για υπνο η αφου ξυπνησω ? Αμαν ενα ψυχοπλακωμα μιλαμε !!!

 3. να, παρε ενα δωρακι……

 4. Η ΤΕΡΑΤΩΔΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ!!!ΕΙΝΑΙ Ο ΙΧΩΡ!!!ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ!!!ΠΟΙΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΙΧΩΡΑ!!!!ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ.
  ΙΣΧΝ

  • ΠάνοςΓέριμου 11/20/2020 @ 8:47 ΠΜ

   Κρόιφ δώσε πληροφορίες διά τόν ιχώρα βάσει τού πώς τό εννοείς… θά μάς κάνει καλόν!

   • Ο ΙΧΩΡ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΣΙΤΑΡΙ!!!
    ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ,ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ!!!ΝΑ ΜΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ,ΜΠΛΟΚΑΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΙΧΩΡ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ D.N.A!!!ΘΑ ΚΥΤΤΑΞΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ,ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΑΛΛΑ ΘΑ ΔΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟΝ.ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΜΕΤΑ!!!ΟΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ,ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΟΜΕΡΑ,ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!!!!
    ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ,ΠΡΙΝ ΑΠ ΤΗ ΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΤΑΝΑ-ΔΙΑΒΟΛΟΥ!!
    ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΑΒΕ ΣΑΡΚΑ,ΕΤΣΙ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ!!ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΟΜΩΣ,ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΟΙΗΘΕΙ!!!ΤΕΛΕΙΑ ΚΙΑ ΠΑΥΛΑ.
    ΙΣΧΝ

  • Για πες μας και αλλα. Ποτε ερχεται το εμβολιο ΙΧΩΡ για να ξυπνησουμε? Και για ποιους προοριζεται? Την αλλη μερα ολοι θα ειναι αφυπνισμενοι ελληνες η ΧΟ ελληνες? Εαν καποιος πχ. ειναι κομμουνιστης θα γινει πατριωτης, το ιδιο ισχυει και για τους προσκυνημενους? Θα αλλαξουν προβια οι λυκοι και απο διεστραμμενοι θα συνετιστουν? Ολοι θα διδαχθουν απο τον Δια ή τον Ιησου η και απο τους 2? Η ΙΧΩΡ ηταν αυτη που εφερε την ομονοια στην αρχαια Ελλαδα και δεν εγινε ποτε κανενας εμφυλιος και ολοι τους σεβοταν τους ανθρωπους του πνευματος οπως μαρτυρα και η ιστορια αλλωστε? Yπηρχε παλια μια τεχνικη μετρησης της ΙΧΩΡ και το μετρο λεγοταν βλακο- μετρο……

 5. ο τρελός του χωριού 11/20/2020 @ 10:20 ΠΜ

  Από τις λίγες φορές που συμφωνώ μαζί σου! Δεν νομίζω ν’ αφήσουν οτιδήποτε στην τύχη! Επίσης η πολύ πληροφόρηση που υπάρχει τελευταία και η συνομωσιολογική έξαρση δεν πιστεύω καθόλου ότι τους ξέφυγε! Μάλλον επιδίωξαν να τους ξεφύγει! Τι πιο απλό από το να αφήσεις τους τρελούς συνομωσιολόγους να αποδομηθούν μονάχοι τους και να εξευτελιστούν στα μάτια του κοινού, που έτσι κι αλλιώς χαμπάρι δεν θα πάρει! Άλλωστε το ποίμνιο έχει εκπαιδευτεί να βλέπει το δένδρο και όχι το δάσος!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*