Τί εἶναι αὐτό;

Φεβρουάριος 2012 Αριζόνα: Πλάνα ενός
Boeing CH-47 Chinook. To Chinook μεταφέρει ένα σκάφος που μοιάζει με ένα
ιπτάμενο δίσκο! Κοιτάξτε προσεκτικά σε αυτόν τον δίσκο. Φαίνεται να
έχει σύστημα προσγείωσης του κάτω.

Το Σινούκ έχει άτρακτο 50 πόδια
μάκρος, το UFO φαίνεται να έχει περίπου 53 πόδια. Δεδομένου ότι το
Σινούκ μπορεί να μεταφέρει 33 επιβάτες (δεν συμπεριλαμβάνονται οι
πιλότοι,) τότε αυτό UFO θα είναι σε θέση να μεταφέρει περισσότερους από
33 άτομα προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο προς μία κατεύθυνση, όπως
το ελικόπτερο.(πηγή)

Αὐτὴν τὴν φωτογραφία τὴν βρῆκα στὸ μουροβιβλίον.
Χαμογέλασα…

Σαφῶς καὶ δὲν εἶναι ἡ ἀπόδειξις αὐτῶν ποὺ ἰσχυρίζομαι, γιὰ τὴν πλαστότητα τῶν ἐξωγηΐνων. Ἀλλὰ σίγουρα εἶναι μία ἔνδειξις… 

Εἶναι δυνατόν νά συζητᾶμε γιά τεχνολογία ἐξωγηΐνων μέ δομές γηΐνων;

(Προσέξτε τὰ μεγέθη, τὰ συστήματα προσγειώσεως καὶ τὸν τρόπο μεταφορᾶς…)

Κάποιοι ἔχουν φροντίσει γιὰ ἐμᾶς πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς,  

Κι αὐτὸ τὸ κάνουν ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Θυμᾶμαι ποὺ πρὸ ἐτῶν, σὲ κάτι
«περίεργες» παρέες, εἶχα κάποιαν στιγμὴ ἀγανακτήσει ἀπὸ τὴν εὐκολία, μὲ
τὴν ὁποίαν κάποιοι ἐδέχοντο ὅλες τὶς θεωρίες περὶ ΟΥΦΟλογίας.

Ἐν τάξει, ὁμολογῶ πὼς πράγματι ἦταν
ἔτσι δομημένες οἱ «ἐνδείξεις», ὥς τὲ νὰ μποροῦν  νὰ ὁδηγήσουν, σχετικὰ
εὔκολα, κάποιον στὴν ἐντύπωσιν πὼς ἔρχονται ἐπισκέπτες. 


(Ἀφῆστε δὲν τὶς φῆμες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῶν θεῶν μας… Αὐτό ποῦ τό βάζουμε;) 

Ὅμως παρὰ τὶς «ἐνδείξεις» ἡ λογική μου μοῦ ὑπαγόρευε πὼς παρὰ εἶναι ἐπιτηδευμένον κάτι τέτοιο.

Ἐὰν πράγματι δὲν ἤθελαν κάποιοι νὰ ἔχουμε ἀντίληψιν καὶ γνώσιν γιὰ τὰ ἐξωγήινα σκάφη, δὲν θὰ εἴχαμε.

Πόσα καί πόσα ζητήματα, πού ἀφοροῦν στήν ἀνθρωπότητα, δέν βλέπουν ποτέ τό φῶς τῆς δημοσιότητος; 

Γιατί νά γνωρίζουμε ἐμεῖς κάτι πού αὐτοί θέλουν νά μᾶς κρατήσουν κρυφό;

Μήπως διότι κατά βάθος δέν θέλουν;
Ἐὰν μάλλιστα ἀνατρέξουμε στὶς
διάφορες «πληροφορίες» ποὺ κατὰ καιροὺς ἔρχονται στὸ φῶς τῆς
δημοσιότητος, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ «περίεργα ἀγρογλυφικά», ἤ τούς
«ἰπταμένους δίσκους» ποὺ ἐπισκέπτονται κατὰ καιροὺς διάφορες πόλεις κι
ἐξοχὲς τοῦ πλανήτου, ἤ τέλος πάντων ὅλα αὐτὰ ποὺ ὁδηγοῦν μὲ «ἀσφάλεια»
στὸ συμπέρασμα τοῦ ὅ,τι μᾶς προτίμησαν κάτι τύποι μὲ κεφάλια ἀπὸ ΚΟΜΙΚΣ,
τότε κάτι βρωμάει…

Δεῖτε αὐτὴν τὴν φωτογραφία καὶ θὰ καταλάβετε τὸ τὶ ἐννοῶ:
(πηγὴ φωτογραφίας)

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία ἀπεικονίζει τοὺς δορυφόρους τῆς Γῆς. 
Ὄχι ὅποιους κι ὅποιους δορυφόρους ὅμως.

Μόνον τοὺς τεχνητούς. Αὐτοὺς δῆλα δὴ
ποὺ μᾶς ἔχουν φορτώσει τὰ ἀμερικανά, τὰ ῥωσσάκια, καὶ γενικῶς ὅλα τὰ
τσιράκια τῶν ἀφεντικῶν τους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐξέρχεται ἤ νὰ μὴν
εἰσέρχεται κάτι διὰ μέσου τοῦ πλέγματος ποὺ ἔχουν στήσει. 


Ἐν ὁλίγοις, ἐὰν κάτι ἤ κάποιος τολμοῦσε νὰ περάσῃ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πλέγμα, θὰ ἦταν πρὸ πολλοῦ μακαρίτης…

Ἀλλὰ ἡ παραπάνω φωτογραφία, μὲ τὸ ἐλικόπτερον,  μᾶς  λέει πὼς κάτι πέρασε. 
Κι ἀναρωτιέμαι….
Πῶς καί δέν τό κατέρριψαν ὅλα αὐτά τά συστήματα; Πῶς καί τούς ξέφυγε;

Πῶς καί κατάφερε κάτι νά εἰσχωρήσῃ
στήν ἀτμόσφαιρά μας, δίχως νά μποροῦν αὐτοί νά τό καταγράψουν καί νά τό
ἐξαφανίσουν; Δέν ἔχουν τά μέσα; Ἤ πασχίζουν νά μᾶς πείσουν γιά κάτι
ἄλλο;
Ἀγαπητοί μου φίλοι.
Μᾶς ἔχουν ζώσει ἀπὸ παντοῦ ἐδῶ κι αἰῶνες. Πολλοὺς αἰῶνες! 

Μᾶς ἔχουν τόσο πολὺ ζώσει, ποὺ εἶναι ἀδύνατον, χρησιμοποιῶντας κάποιος μόνον τὴν κοινή του λογική, νὰ ἐντοπίσῃ τρόπους διαφυγῆς!

Εἶναι ὅλοι οἱ κρατοῦντες συνυπεύθυνοι καὶ συνεργοί! (Γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους βέβαια ὁ καθεῖς ἐξ αὐτῶν!)

Ποιός δέν εἶναι, ἀπό αὐτούς ὅλους, συνυπεύθυνος γιά τόν μύθο πού ἔχουν δομήσει περί μουσαφιριῶν;

Ποιός ἀπό αὐτούς δέν ἔχει βάλει τό δικό του λιθαράκι;
Κάποιοι θὰ σκεφθοῦν ἴσως πὼς οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι οἱ κατ’ ἐξοχὴν ἐπικυρίαρχοι. Ἄρα δικά τους ἔργα εἶναι τὰ παραπάνω.
Νά προσθέσω ἐγώ καί ὅλους τούς
Ἀγγλοσάξονες; Νά προσθέσω ἐπίσης καί τούς περισσοτέρους ἡγέτες Εὐρώπης,
Ἀσίας, Ὠκεανίας, Ἀφρικῆς καί Ἀμερικῆς; Νά μοῦ ἐπιτραπῇ νά προσθέσω καί
τούς Ῥώσσους; 
Ποῦ τό βασίζω; 
Στὰ δικά τους ἔργα. 

Θυμηθεῖτε τὴν παρέλασιν τῆς Μόσχας τὸ 2009. 

Ποιοί παρήλασαν; Δέν συμμετεῖχαν ὅλοι
οἱ στρατοί τοῦ πλανήτου μας, παρέα μέ τούς ἡγέτες τους;; Ποιός ἦταν ὅμως
ὁ ἐπίσημος λόγος;  Ὁ ἀφανισμός τοῦ ναζισμοῦ; Χμμμ…..


Μὰ μόλις μερικὰ εἰκοσιτετράωρα πρὶν
εἶχε ὁ Χόκινς ἀνακοινώσει πὼς πρέπει νὰ μὴν συζητᾶμε μὲ ἐξωγηΐνους, ἐὰν
πέσουμε μούρη μὲ μούρη. Νὰ τοὺς ἀποφεύγουμε….. Ἔτσι εἶπε… Γιατί;   


Ἀφῆστε δὲ τὶς περὶ  «μουσαφιριῶν» ἐξαγγελίες τους…

Ἀφῆστε δὲν τὶς ἀνακοινώσεις τους περὶ τῆς συμπράξεως τῆς ἀνρθωπότητος, ἀπέναντι στὸν κοινὸ κίνδυνο, ποὺ λέγεται ἐξωγήϊνος.

Ἔτσι δηλώνουν….

Ἀλλά εἶναι κι ἔτσι;
Ἀγαπητοί μου φίλοι!
Ὁ μοναδικὸς πραγματικὸς ἐχθρὸς τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι αὐτὸς ποὺ τὴν κρατᾶ σὲ καταστολὴν ἐδῶ κι αἰῶνες!

Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἤδη ἄρχει!

Εἶτε λέγεται  τραπεζικὸ σύστημα, εἶτε ἑβραιοκρατούμενον σύστημα, εἶτε τέλος πάντων παλαιὰ καὶ νέα τάξις πραγμάτων!

Συζητᾶμε πάντα γιὰ τὸ ἴδιο στρατόπεδον, τῶν ἰδίων ἐγκεφάλων ποὺ ἀκόμη μᾶς ἄγουν καὶ μᾶς φέρουν.

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ καλλιεργοῦν τὰ «διαίρει καὶ βασίλευε», τὶς γενοκτονίες καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς παραφιλολόγιες.

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ μᾶς ἁρπάζουν τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα.

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἀφανίζουν τεράστιες
ἐκτάσεις ἀπὸ τὸν πλανήτη, ἐν ᾦ τὴν ἴδιαν στιγμὴ μᾶς κατηγοροῦν γιὰ
συνυπευθυνότητα στὴν καταστροφή του.


Εἶναι οἱ  ἴδιοι ποὺ φυλάκισαν τὸν
Ἕλληνα, τὸν Ἑλληνικὸν τρόπο σκέπτεσθαι καὶ τὸν Ἑλληνικὸν τρόπο Ζεῖν,
διότι δὲν ἀνέχονται τὴν ἐλευθερία μας!!!!


Καὶ εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ θὰ κάνουν τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ καταφέρουν νὰ κρατήσουν τὶς θέσεις ἐξουσίας ποὺ καπηλεύονται.
Ἐδῶ λοιπὸν μᾶς θέλω….
Θά τούς τό ἐπιτρέψουμε ἤ ὄχι; 
Σὲ ὅ,τι μὲ ἀφορᾷ πάντως, ὄχι. 
Σᾶς δίδω τὸν λόγο μου!

Φιλονόη.

πηγη

Οι διαχειριστές του katohika.gr διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής σχολίων που περιέχουν υβριστικούς – προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Απαγορεύεται η δημοσίευση συκοφαντικών ή υβριστικών σχολίων.Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων μηνυμάτων θα ακολουθεί διαγραφή

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *