17:12 - 27/04/2012

Μας ψεκάζουν με RFID τσιπάκια μέσα σε Νανο-ίνες για να μας κάνουν ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!

Μετάνθρωπος : Είναι ένας άνθρωπος που
βρίσκεται σε μετεξελικτικό στάδιο (δηλ. σε επόμενο επίπεδο
πολυπλοκότητας), (χα τρις) μας μεταλλάσουν σε μυρμήγκια, ή σε κάτι πέρα
από κάθε φαντασία. …κι εγώ ο πτωχός που νόμιζα ότι θα γλυτώναμε, γιατί
θα μας ανέβαζαν στην 6η διάσταση -πηδώντας τις ενδιάμεσες- οι Έψιλον, οι
Ελ, οι Πλειάδιοι, οι Ανδομέδιοι, κάποιοι τέλος πάντων, έστω και ο
ΖΟΥΠΥ, μπα δεν το βλέπω και πολύ απογοητεύομαι. Αστειάκια … αλλά το θέμα
με αυτά που κάνουν, δεν έχει καθόλου πλάκα και μην με ρωτήσετε ΠΟΙΟΙ τα
κάνουν αυτά; Να υποθέσω πως όταν διαβάζετε, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ τι στο καλό
διαβάζετε!
Η ανάλυση του gel που πέφτει πολλές φορές
κάτω από το ψέκασμα, ειδικότερα στην Αμερική μας δίνει αρκετά στοιχεία.
Έτσι όταν ο πολύ-τυφώνας χτύπησε το Joplin, Missouri στις 22 Μαίου 2011,
οι κάτοικοι κόλλησαν μια μυκητιασική λοίμωξη ονόματι Μουκορμύκωση.
Βρέθηκαν νανο-ίνες, κρύσταλλοι, ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα και
ημιαγωγοί RFID !!!

Τι είναι τα RFID;

«Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio
Frequency Identification, η απόδοση του στα ελληνικά ορίζεται ως
«ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων». Τα συστήματα RFID αποτελούν ένα
υποσύνολο των Συστημάτων Αυτόματου Προσδιορισμού (Automatic
Identification Systems). Ειδικότερα λειτουργεί ως γενικός όρος των
τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να προσδιορίσουν αυτόματα
ανθρώπους ή αντικείμενα και αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των
ραβδωτών κωδίκων (barcode]). Η τεχνολογία RFID είναι γνωστή εδώ και 50
χρόνια.

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την
πολεμική αεροπορία της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου, για
την αναγνώριση και τη διάκριση των εχθρικών από τα φιλικά αεροπλάνα.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, άρχισε να εδραιώνεται η χρήση
και εκμετάλλευσή της. Αρχικά, σε πειραματικό στάδιο και σε εργαστηριακό
επίπεδο, για να φτάσουμε στο σήμερα, όπου γίνεται λόγος για εφαρμογή της
τεχνολογίας RFID στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, κυρίως μέσω του
εμπορίου. Παράλληλα αναπτύσσεται το ενδεχόμενο της ευρείας εφαρμογής
του, με την καθιέρωση προτύπων και την λειτουργία της σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Τα συστήματα RFID απαρτίζονται από δύο
κύρια μέρη. Το πρώτο είναι οι πομποδέκτες (transponders) που συχνά
αναφέρονται και ως ετικέτες RFID (RFID tags). Οι ετικέτες RFID είναι
μικρά chips που αποτελούνται από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο
περιλαμβάνει μνήμη ώστε να αποθηκεύει δεδομένα- πληροφορίες, και μία
κεραία. Το μέγεθός τους μπορεί να είναι τόσο μικρό όσο το μισό ενός
κόκκου άμμου (1/3 του χιλιοστού), ανάλογα με το τύπο τις ετικέτας. Το
δεύτερο μέρος είναι οι αναγνώστες ή αισθητήρες (readers), οι οποίοι
ανακτούν τα δεδομένα από τις ετικέτες RFID. Οι αναγνώστες RFΙD έχουν
ενσωματωμένα μια κεραία και μια μονάδα ελέγχου.


Η λειτουργία των συστημάτων RFID είναι
απλή και βασίζεται στη δυναμική και αμφίδρομη επικοινωνία των ετικετών
και των αναγνωστών. Όταν οι ετικέτες RFID βρεθούν στην εμβέλεια της
κεραίας του αναγνώστη, η μονάδα ελέγχου επικοινωνεί με ραδιοκύματα με
την κεραία των ετικετών RFID. Οι ετικέτες RFID ενεργοποιούνται με τη
σειρά τους και επιστρέφουν τα αναζητούμενα δεδομένα στους αναγνώστες.
Στη συνέχεια παρεμβαίνει ένα ενδιάμεσο λογισμικό, το οποίο κατανοεί τις
πληροφορίες, οι οποίες αποστέλλονται από τη μονάδα ελέγχου του
αναγνώστη. Ο αναγνώστης τις μεταφέρει στο εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα.

Οι ετικέτες RFID κατηγοριοποιούνται σε
τρεις τύπους ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ετικετών και
των αναγνωστών, στις ενεργές ετικέτες, στις παθητικές ετικέτες και στις
ημι-παθητικές ετικέτες. Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα στις ετικέτες RFID
μπορεί να περιέχει μνήμη μόνο για ανάγνωση (read only memory – ROM),
επανεγγράψιμη μνήμη (Read – Write), μνήμη μιας εγγραφής και πολλών
αναγνώσεων (Write Once and Read Many memory – WORM). Στο ολοκληρωμένο
κύκλωμα με μνήμη ROM, η αναγνώριση της ταυτότητας κωδικοποιείται κατά τη
διάρκεια της παραγωγής της και δεν επανεγγράφεται.

Συμβάλει στην αποθήκευση των δεδομένων
ασφαλείας, με ένα μοναδικό σειριακό αριθμό. Αντίθετα, τα ολοκληρωμένα
κύκλωμα με επανεγγράψιμη μνήμη χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν
δεδομένα – πληροφορίες, όταν η ετικέτα βρίσκεται στην ακτίνα του
αναγνώστη και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς έχουν τη
δυνατότητα τροποποίησης και προσθήκης πληροφοριών. Τέλος, τα
ολοκληρωμένα κυκλώματα με μνήμη “WORM” προγραμματίζονται από τον
οργανισμό που τα χρησιμοποιεί, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα της
επανεγγράφης.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις
ετικέτες αποτελούνται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό και μπορούν,
επίσης, να περιλαμβάνουν ένα λειτουργικό σύστημα, μία αποθήκη δεδομένων
(πτητική ή όχι) και έναν ηλεκτρονικό κώδικα προϊόντων (Electronic
Product Code – EPC ) Το μέγεθος των δεδομένων, που μια ετικέτα RFID έχει
την δυνατότητα να υποθηκεύσει, καθορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή
αλλά και την ίδια την εφαρμογή, με ανώτερο όριο αποθήκευσης τα 2KB.

Χωρητικότητα αρκετή για να αποθηκευτούν τα
απαραίτητα δεδομένα του κάθε αντικειμένου. Μια άλλη σημαντική
κατηγοριοποίηση που μπορούμε να διακρίνουμε στις ετικέτες RFID
σχετίζεται με την κατασκευή και την εφαρμογή τους. Δεδομένου ότι τα
συστήματα RFID έχουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς στην καθημερινή ζωή
του σύγχρονου ανθρώπου, η κατασκευή των ετικετών RFID αλλάζει ανάλογα με
τις εφαρμογές και τις ανάγκες που χρειάζεται κάθε φορά, να καλύψει.

Οι αναγνώστες RFID αποτελούνται από μία
κεραία, η οποία αναλαμβάνει την επικοινωνία, μέσω ραδιοσυχνοτήτων, με
τις ετικέτες. Καθώς και μία μονάδα ελέγχου, που εκτελεί δύο συγκεκριμένα
έργα. Πρωτίστως τον καθορισμό των διάφορων ενεργειών (αποστολή/ λήψη
σημάτων, ανάγνωση/ εγγραφή ετικετών κ.ά.). Ενέργεια που πραγματοποιείται
μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού. Και δευτερευόντως την επικοινωνία με το
πληροφοριακό σύστημα. Οι αναγνώστες RFID μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
σε σχέση με τις φυσικές τους διαστάσεις, την εφαρμογή τους και τις
τεχνικές ιδιότητες σε «σταθερούς αναγνώστες», «ολοκληρωμένους
αναγνώστες», «αναγνώστες χειρός» και σε «ενσωματωμένους αναγνώστες»

Οι εφαρμογές του τεράστιες, με κλασικό
παράδειγμα τα προϊόντα που έχουν συρμάτινες ταινίες στις αλυσίδες
καταστημάτων. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το RFID είναι:

Η
αναγνώριση μπορεί να γίνει από απόσταση μιας και υπάρχουν RFID tags που
είναι σε θέση παίρνοντας ενέργεια από κάποια πηγή που συνήθως είναι
μπαταρία να στείλουν τις πληροφορίες στον δέκτη.

Δυνατότητα αποθήκευσης περισσοτέρων δεδομένων σε σχέση με τα Bar Code

Μπορούν να μην είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι τα RFID tags μιας και για την αναγνώριση τους δεν χρειάζεται οπτικό μέσο.

Δυνατότητα προγραμματισμού εξ αποστάσεως

Επιπρόσθετες λειτουργίες. Π.χ. Παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας»


Ο πλανήτης μας όπως τον γνωρίζουμε, πεθαίνει:


Τα ευρήματα από το gel ψεκασμών αποτελούν μαζί παθητικά RFID σε
νανοκλίμακα μέσα στα σώματα μας. ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ
ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Ο πλανήτης μας πεθαίνει, τι θα πάρει
την θέση μας; Τα φυτά μας έχουν μετατραπεί γενετικά, εμάς σε τι μας
μεταλλάσουν;

Αλλά ξέχασα, αφού το πρόβλημα είναι τα
πενήντα κιλά δηλητηριασμένες πατάτες της Monsanto και το κίνημα του
οβελία, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά τα παραμύθια τώρα. Ωραία
τότε ας ανοίξουμε το χαζοκούτι να δούμε ποδόσφαιρο και το πόσα λεφτά θα
μας κόψει ακόμη ο Παπαδήμος και η παρέα του.

Θα αντιδράσουμε; ΝΑΙ φυσικά, φτιάχνοντας
ομάδες στο facebook και πολεμώντας με τα καλαμάκια του φραπέ, ενώ θα
σερφάρουμε από τα ολοκαίνουρργια iPhone ακούγοντας τον Ρέμο !!!

Αλλά ευτυχώς ΔΕΝ είμαστε όλοι ίδιοι. ΕΥΤΥΧΩΣ !

 
 
 
 
 
Πηγή : Terra Papers

Οι διαχειριστές του katohika.gr διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής σχολίων που περιέχουν υβριστικούς – προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Απαγορεύεται η δημοσίευση συκοφαντικών ή υβριστικών σχολίων.Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων μηνυμάτων θα ακολουθεί διαγραφή

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Loading...

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*