20:37 - 29/06/2020

ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ (τήν επόμενη φορά θά μιλήσουμε γιά τόν 666…., πάρτε τώρα μία ιδέα)….

 

ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ (τήν επόμενη φορά θά μιλήσουμε γιά τόν 666…., πάρτε τώρα μία ιδέα)….

Επειδή συχνά αναφέρω ότι τά Μαθηματικά είναι άχραντα κύτταρα Θεού καί επειδή λέγω ότι Ό Τριαδικός Θεός δηλαδή Ό Άκτιστος Αληθινός Θεός είναι Ό Μοναδικός Θεός μέ Μαθηματικόν Όνομαν καί επειδή πολλοί Χριστιανοί, Νεοαρχαίοι καί άλλοι δέν πιστεύουν επειδή έχουν τήν πεποίθηση ότι η ιδική τούς θρησκεία λέγει άλλα ή, έστω οί ιδικοί τούς σοφοί λένε άλλα, νομίζω δέν τούς γνωρίζετε επαρκώς τούς σοφούς καί θά οιδούμε (οίδω μέ όμικρον σημαίνει γνωρίζω εξού καί ό Σωκράτης είπε έν οίδα ότι ουδέν οίδα διά ν’ αποστωμώσει τούς τότε βλακοείρωνες)……

Αποστομωτικώς λοιπόν τούς παραθέτουμε μέ αρχαιότερη ιεραρχία:

Σολομώντας, έζησε περίπου 983 – 931 π.Χ. είπε: «Ό Θεός έκτισε τήν σοφία καί αφού τήν έκανε αριθμούς τήν έριξε επάνω στήν Δημιουργία Τού». Σοφία Σολομώντας (Σιράχ). Από τόν ευσεβήν πρώην υπεραμαρτωλόν πατέρα τού Δαυίδ τά έμαθε…. Στίχοι τής σοφίας Σολομώντος αναφέρονται είς τούς Ψαλμούς τού Δαυίδ….

Ησαϊας, γεννήθηκε τό 774 π.Χ. είπε: «Ό Θεός δημιούργησε τόν κόσμον βάσει τών αριθμών».

Πυθαγόρας, έζησε καί δολοφονήθηκε, 500 – 580 π.Χ. είπε: «Όλα λέγονται καί γράφονται μέσα στόν ορισμένον τρόπον, τήν ορισμένη ώρα μέσα σέ ορισμένη σειρά καί μέσα σέ ορισμένον αριθμόν».

Άγιος Αυγουστίνος, έζησε τό 354 – 430 μ.Χ. είπε: «Οί αριθμοί είναι η γλώσσα τού Σύμπνατος που μάς προσέφερε Ό Θεός ώς απόδειξη τής αλήθειας Τού».

Τί νομίζατε ότι εχθές γεννήθηκε η σοφία; Ή μήπως μετά απ’ εσάς;

Σάς κάλυψα όλους…. Χριστιανούς καί μή Χριστιανούς…. Τά ίδια λόγια γιά τούς αριθμούς = Μαθηματικά λένε όλοι οί σοφοί καί βεβαίως παρόμοια είπαν κι’ άλλοι.

Όταν είπαν καί λένε κάποιοι ότι ό Πυθαγόρας καί άλλοι Αρχαίοι Έλληνες είναι Μονοθεϊσταί Πιστέψετε μέ ΑΛΗΘΕΥΕΙ…. Ό Θεός βοήθησε αυτούς νά Τόν ανακαλύψουν μέ τόν τρόπον τούς, τήν οδόν οπού ακολούθησαν. Οίαν οδόν καί άν ακολουθήσεις εάν είσαι αγαθός τή καρδία καί πυροπέρνεις από ιερά φλόγα νά ανεύρεις Τόν Κτίστη, θά Τόν εύρεις…. επειδή Ό Τριαδικός Θεός είναι πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών, είναι εντός έκαστου σωματιδίου, έκαστου δρόμου, έκαστου συναισθήματος…..

Εάν τόν ψάχνεις καί είσαι υπερήφανος καί έμπροσθεν σού νά Ίσταται δέν θά σ’ αφήσει νά Τόν ιδείς, νά Τόν κατανοήσεις, νά Τόν νοιώσεις. Τό είπε Ό Χριστός: «όσους δέν τούς θέλει δέν τούς αφήνει νά Τόν καταλάβουν επειδή δέν θέλει νά τούς σώσει διότι άν Τού ζητήσουν έλεος δέν θ’ αρνηθεί». Ό Θεός δέν αποφασίζει αυθαίρετα ποίους δέν θέλει, δέν αποφασίζει μέ αδικίαν αλλά μέ Δικαιοσύνη…. Ξέρει Αυτός γιατί…. καί σύ ξέρεις άμα δέν σέ θέλει, μήν κάνεις τήν «πάπια» καί τόν ανήξευρον, ξέρεις…. Όπως είπε καί ό Ανθέλλην Ουίστων Τσιώρτζιηλ: «τήν Γερμανία πρέπει νά τήν βομβαρίζουμε κάθε 50 έτη, δέν χρειάζεται νά ξέρουμε γιατί, ξέρουν εκείνοι γιατί». Τήν ίδια γνώμη είχε καί δι’ ημάς τούς Έλληνες, στήν Γιάλτα όταν ό Φραγκλίνος Ρούζβελτ ήθελε νά μάς ευνοήσει ό σιωνιστής Τσιώρτζιηλ αντιστάθηκε σθεναρά καί είπε: «Οί Έλληνες είναι όφεις πρέπει νά τούς έχουμε περίκλειστους μέσα σέ μία γυάλλα καί νά τούς παρακολουθούμε»….. Αργότερα ό Ρούζβελτ ός στιγμάτισε μέ τά λόγια τού τούς σιωνιστές, απόθανε είς τό σπίτι τού Ρόκφελλερ στίς Η.Π.Α., μπορείτε νά φανταστείτε τί κάνει νιάου νιάου στά κεραμύδια καί στά παραμύθια;

Ό όχλος σκότωσε τόν Πυθαγόρα είς τήν Ιταλία. Ό όχλος σκότωσε σχεδόν όλους τούς Αρχαίους Μονοθεϊσταί!….

Είπε ό Πυθαγόρας: «νά κάνεις αυτά που νομίζεις σωστά, έστω καί άν κάνωντας αυτά πρόκειται νά σέ κακολογήσουν, γιατί ό όχλος είναι κακός κριτής κάθε καλού πράγματος». Ουσιαστικώς τούτον εφάρμοσε Ό Χριστός όταν γνώριζε πώς θά Τόν Σταυρώσουν αλλά «δέν πήγε μέ τά νερά τούς» γιά νά τούς «δουλέψει» αλλά μαζύν μ’ αυτούς νά «δουλέψει» τήν Αυτοτιμήν Τού καί τήν Αλήθεια….

Πλάτωνος Πολιτεία: B, V , 362) περιέχεται μία προφητεία ισάξια μ’ αυτές των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης:«Θα απογυμνωθεί απ’ όλα εκτός της δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετος στην ως τότε συμπεριφορά. Χωρίς να αδικήσει κανέναν θα δυσφημισθεί πολύ ως άδικος ώστε να βασανισθεί για την δικαιοσύνη και θα γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου και ενώ θα είναι δίκαιος θα θεωρείτε άδικος για όλη του τη ζωή. Έχοντας τέτοιες διαθέσεις ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία του αφού πάθει κάθε κακό θα καρφωθεί πάνω σε πάσσαλο, και να ξέρεις ότι δεν είναι δίκαιο αλλά αφού έτσι το θέλει ας γίνει». Εάν δέν είναι αυτά τά λόγια Προφωτογράφιση Τού Ιησού Χριστού τότε τί είναι; Προφητεία μεγαλύτερη από αυτές τής Παλαιάς Διαθήκης.

Προφητεία Σωκράτη: «Δια του Θεού μόνο γίνεται ο άνθρωπος να απολυτρωθεί από την αμαρτία. (Πλάτων Απολ. Σωκρ. ιη΄).

Ό Πλάτων μέσω του Τιμαίου μας λέει ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, όπως ακριβώς ισχυρίζεται και η Ορθοδοξία: «Τον μεν ουν ποιητήν και πατέρα τούδε του παντός ευρείν τε έργον και ευρόντα εις πάντας, αδύνατον λέγειν» (Πλάτων, Τίμαιος 5,25,Γ). Χαρακτηριστικά είναι τα εξής αποφθέγματα του μεγάλου φιλοσόφου, τα οποία προδίδουν τις μονοθεϊστικές αντιλήψεις του: «Ομοιούσθαι Θεώ» (Πολ. 613Β), «Ο Θεός έχει ταίς χερσίν αυτού τήν αρχήν, το μέσον και το πέρας πάντων των όντων» (Νομ. Δ 713e). = Καθ’ εικόναν καί κατ’ ομοίωσν καί πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών….

Η ορθοδοξία λέει ότι ούτε φύλλο δεν πέφτει από ένα δέντρο, εάν δεν το θέλει ο Θεός. Το ίδιο δίδαξε και ο Σωκράτης και έπειτα ο Πλάτωνας. «Ο μεν δη Θεός ώσπερ και ο παλαιός λόγος, αρχήν τε και τελευτήν και μέσα των όντων απάντων έχων» (νόμοι Δ, 715.ε).

Ό Πυθαγόρας λέγει: «Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά = θεμέλιον κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή τών νέων»…. Κάτι γιά τό οποίον χάσαμε τήν «μπάλα»…. δεκαετίες!…..

Έν ζωμώ….

Οί αριθμοί είναι άϋλοι καί ολοζώντανοι διότι άν δέν ήσαν ζωντανοί πώς ποίησαν τά ζωντανά;

Πού είναι οί αριθμοί; Πού είναι π.χ. ό αριθμός έναν; Όχι τό σύμβολον τού = 1 ή έναν ή one ή I λατινιστί = χαλκιδιστί (αφού η λατινική γραμματοσειρά έγινε είς τήν νήσον Χαλκίδα)…. όχι!

Η ουσία τού έναν/1 πού είναι; Τού τρία/3 πού είναι; Τού 3409585 πού είναι;

Πανταχού! Πώς; Θά τό εξηγήσουμε προσεχώς…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (19)

 1. ΠάνοςΓέριμου 06/30/2020 @ 12:36 ΠΜ

  Μαζύν σού είμαι. Όμως Ό Θεός οπού αναφέρω είναι Ό Θεός τών Μαθηματικών τά Μαθηματικά είναι Άχραντα, αυτοί οπού λές δέν πιστεύουν σ’ Αυτόν Τόν Θεόν αλλά εκμεταλλεύοντε πράγματα, δυνάμεις καί δημιουργίες Τού καί επειδή μάς έπλασε ελεύθερους θά δικάσει τούς ελεύθερους διά τάς φιλελευθέρας πράξεις τών, εξού καί τό κίνημα τών Ελευθεροτέκτονων. Τά Μαθηματικά είναι η Αλήθεια καί Η Αλήθεια εδημιούργησε τά πάντα συμπεριλαμβανομένων καί ημών. Αυτοί οπού αναφέρεις άλλαξαν τά πάντα ακόμη καί τό μάτριξ = mad trix = tricks = τρελλά κόλπα διά νά τό γνωρίζουμε καί νά τό πιπιλίζουμε αυτοί τό προώθησαν διά τού Χόλλυγουντ δήθεν = Ιερού ξύλου δήθεν…. Η λέξη Ιεχωαύας είναι ελληνική. Τό ότι Ό Θεός σκοτώνει άν τό πάρεις εκεί είναι γεγονός, Αυτός δημιούργησε τόν θάνατον καί τήν τιμωρρία καί αναφέρεται σ’ όλες τίς θρησκείες καί αθρησκείες η κάθε μία μέ τίς ιδικές τής αντιλήψεις όμοιες ή ανόμοιες μέ άλλες. Σού παραθέτω τό εξής άρθρον οπού είναι συνέχεια καί μαζύν μέ άλλα εδώ μέσα https://katohika.gr/autognosia/to-glossologiko-elliniko-onoma-iechoafs-to-agio-pnevmati-kai-i-afi-tou-christou/ Υπέρτατον αγαθόν δέν είναι η ελευθερία αλλά η Ηθική καί η Ηθική είναι η μεγαλύτερη Ελευθερία, γνωρίσατε την ελευθερία καί ελευθερώσει αυτή εσάς…. Σωκράτης: ένας καλός άνθρωπος δέν έχει νά φοβηθεί τίποτε ούτε νεκρός ούτε ζωντανός. Διατί τό είπε; Διότι ό Ηθικός είναι ελεύθερος από οιανδήποτε άδικα δεσμά, πάθη, ενοχές. Η καρδία μάς θέλει τίς ελευθερίες τής επιλογής τής δίχως νά εγνοιάζεται άν εισίν Δικαιοηθικές ή όχι. Πρέπει νά κάνουμε τήν καρδία μάς Ηθική. Καλή Νίκη νά έχουμε!

 2. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 12:48 ΠΜ

  1) Οι αρχαιοι Ελληνες δεν ηταν μονοθειστες σε καμια περιπτωση και αυτου του ειδους η προπαγανδα ανποφευκτα δημιουργει αντιδρασεις και γενικα αυτο το παραμυθι περι ταυτισης του χριστιανισμου με τον Ελληνισμο δικαιολογημενα δημιουργει αντιδρασεις καθοτι αυτο που προκυπτει ειναι μια προσπαθεια βιασμου της Εννοιας προς οφελος τελικα της θρησκευτικης εξουσιας εφοσον εκει καταληγει το ολο θεμα εκτος και αν μιλησουμε εξω απο το δογμα μεσα σε ενα γνωστικο πλαισιο οπου ο Ιησους θα μπορουσε να αναγνωριστει στην Ελληνικη γλωσσα και κωδικοποιηση ως ο Διονυσος-Οσιρις που ειναι η αμπελος η αληθινη κλπ.

  2) Η μαθηματικη δομη του αρχετυπου για την οποια μιλησε και διδαξε ο Πυθαγορας αφορα ολες τις εκπορεσεις ολων των σφαιρων και τους δικους τους θεους στην δικη τους γλωσσα και αυτη η γνωση προερχεται απο την Βαβυλωνα και εκει εμαθαν οι Εβραιοι οσα γνωριζαν σχετικα με τους θεους και τον Δημιουργο που για αυτους ηταν ο MARDUK = 408 που στην παρακατω εικονα τον βλεπουμε ως το EIN SOF = 408 = ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ πανω απο το δεντρο την ζωης ως την πηγη ολων των εκπορευσεων και απο αυτη την παραδοση γνωρισαν οι Εβραιοι τον Δημιουργο που μαλιστα συμφωνα με το θρησκευτικο τουw παραληρημα αρχικα ηταν ο Shining One και δηλαδη ο ASARluhi και δηλαδη ο Belenus και δηλαδη ο Εωσφορος.

  https://www.anunnakicouncil.com/wp-content/uploads/2013/08/ea-96.jpg

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ein_Sof

  Μεσα σε αυτο το πλαισιο ολες οι εκπορευσεις του αρχετυπου προερχονται απο το κεφαλι του Μαρδουκ και για αυτο ολες καταληγουν πισω στην πηγη τους στο κεφαλι του Δημιουργου που ειναι ο LOGOS = 408 ως ο Υπατος/Υψιστος Θεος στην παραδοση των Σουμερο-Βαβυλωνιων και ως ο Υπατος/Υψιστος Θεος των Αιγυπτιων και δηλαδη ο AMUN RA = 408 = HELIOS.

  Αυτα τα εχω αποδειξει και μπορω να συνεχισω να κατεβαζω ακολουθιες στην γεματρια που οδηγουν απο το Αλφα μεχρι το Ωμεγα στο κεφλι του Δημιουργου και ολα αυτα δεν ακυρωνουν τον Χριστο η τον Ιησου που μεσα σε αυτο το πλαισιο μπορει να αποδειχθει με πολυ απλα τροπο και πολυ απλα μαθηματικα οτι ειναι μια υλοποιηση του Δημιουργου και δηλαδη του Μαρδουκ-Οσιρι οπως και ολοι οι θεοι καθως συμφωνα και με την παραδοση των Βαβυλωνιων ολοι οι θεοι υλοποιηθηκαν μεσα απο το κεφαλι του Μαρδουκ του Υπατου/Υψιστου Θεου.

  Μπορει λοιπον να μας βοηθησει η Ελληνικη φιλοσοφια του Απολλωνα-Ωρου (του αναστημενο Οσιρι-Διονυσου) μεσα απο την Ελληνικη κωδικοποιηση του Απολλωνα να κατανοησουμε την φυση του Οντος οχι ομως χωρις τον Απολλωνα και χωρις Μητερα και μεσα σε αυτα τα πλαισια ασφαλως οπου ο Χριστος ειναι ο Ηλιακος Λογος μεσα απο την Ελληνικη κωδικοποιηση θα γνωρισουμε τον Απολλωνα και οχι ΑΣΦΑΛΩΣ το θεο της Π.Δ καθως μαλιστα κατι τετοιο θα συνιστουσε υψιστη παρακρουση εφοσον μιλαμε για την Ελληνικη γλωσσα και την Ελληνικη κωδικοποιηση και για την συλλογικη συνειδηση των Απολλωνιων φιλοσοφων που εγινα ξανα θεμα στον Διαφωτισμο και οχι μεσα απο την ορθοδοξια ασφαλως.

  Ασφαλως οταν μιλαμε για την THE TRINITY = 888 μιλαμε για τον Πατερα-Οσιρι την Μητερα-Ισιδα και το Γιο-Ωρο καθως επισης το Αγιο Πνευμα κα δηλαδη το περιστερι της Ισταρ/Αφροδιτης για τους Εβραιους ειναι η θυληκη πλευρα του Οντος που ειναι η Shekinah.

 3. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 1:15 ΠΜ

  Σε οτι αφορα τον μονοθεισμο μιλαμε βασικα για ενα πολιτισμικο μορφωμα το οποιο εχει ισοπεδωσει ολες τις εθνικες παραδοσεις και εχει καψει και εχει λεηλατησει με το προσχημα της μοναδικης και αδιαπραγματευτης αληθειας και ειναι προφανως οτι αυτο δεν συνδιαζετε με το πολιτισμικο μορφωμα του Ελληνισμου που ηταν υπερ της ερευνας της γνωσης και της κατανοησης.

  Απο εκει και μετα σε θεολογικο επιπεδο μπορουμε να δουμε το ολο θεμα μεσα σε ενα νεοπλατωνικο πρισμα που εκ των πραγματων θα συγκρουετε με το δογμα και αυτο αυτοματως θα μας κανει αιρετικους εκει οπου μαλιστα οι Πλατωνικες αντιληψεις των χριστιανων αναθεματιζονταν απο το ιερατειο για αιωνες ολοκληρους. Το να εισαι βασικα φιλος των Απολλωνιων και σκυφτοκεφαλουλης στους παπαδες ειναι πρακτικα αδυνατον αν και ασφαλως μπορεις να συνεχισεις να πιστευεις και να προσευχεσε κλπ.

 4. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 7:09 ΠΜ

  Θα σου πω σε μερικες γραμμες την αποψη μου για το θεμα Ελληνισμος και χριστιανισμος που με εχει απασχολησει οσο λιγους τομλμω να πω και λογω του γεγονοτος οτι προσπαθησα οσο μπορω να αποβαλω το ψεμα και να μην βλεπω το θεμα μονοπλευρα.

  Το τελικο μου συμπερασμα αναφορικα με αυτο το προβλημα ειναι οτι ο εθνικισμος και η νοοτροπια βασικα της ακρας δεξιας βλαπτει τοσο την πιστη στον Ιησου οσο και την αρχαιογνωσια και την κατανοηση βασικα των αρχαιων παραδοσεων και εν τελει εκει οπου φαινομενικα φαινεται να ειναι αυτος ο παραγοντας που προσπαθει να ενωσει τα δυο αυτο που κανει ειναι ακριβως το αντιθετο καθως επενδυει στο ψεμα και το ψεμα συνεχως μεγαλωνει και αναλογα και οι αντιδρασεις.

  Καταρχην η ακρα δεξια και ο εθνικισμος προσπαθει να μετατρεψει η να μας παρουσιασει την ορθοδοξια ως εθνικη θρησκεια κατι που δεν υπηρξε ποτε πριν και κατι που δεν ηταν στο προγραμμα της να γινει καθοτι ηταν μαλιστα αυτη η παγματικοτητα που αντιτχθηκε σφοδρως προς τις εθνικες παραδοσεις, προς οφελος της Ρωμαικης εξουσιας. Τα ιστορικα γεγονοτα δεν μπορουν να αλλαξουν και να προσαρμοστουν ετσι οπως τα θελουμε και η πραγματικοτητα ειναι οτι χριστιανισμος και Ελληνισμος ως πολιτισμικα μορφωματα ειναι δυο πραγματα αντιθετα και αυτο ειναι κοινως αναγνωρισμενο οχι μονο απο τους αρχαιολατρες, που ισως να εκμεταλευονται η να προσπαθουν να εκμεταλευτουν αυτο το γεγονος.

  Επειτα βασικα η εθνικιστικη προπαγανδα βασιζεται επι της ουσιας στον εθνοφυλετισμο με η χωρις τους ναζι πανω στην βαση της υποθεσης περι καταγωγης απο την αρχαια Ελλαδα που δημιουργει αυτο το συμπλεγμα αναφορικα και με την καταγωγη του Ιησου που εκτος των αλλων ηταν και αραπης και ασφαλως απο καποιο σημειο και μετα η ακροδεξια δεν συμβιβαζετε καν με την ιστορικη παρουσια του Ιησου και αυτο το εχουμε δει σε διαφορες παραλαγες απο διαφορες ομαδες εθνικιστων που ειτε προσπαθουν να μας πεισουν οτι ηταν Ελληνας ειτε που προσπαθουν να τον διαγραψουν απο την ιστορια.

  Ολο αυτο θα μπορουσε να λυθει πολυ πιο ευκολα μεσα στα πλαισια της ιδεολογικης πλατφορμας των Αλεξανδρινων Γνωστικων και Ερμητιστων που εφεραν τον Διαφωτισμο μεσα στα πλαισια μιας universal προσεγγισης και οχι εθνικιστικης-ελληνοκεντρικης καθοτι ο Ιησους μαλιστα ειναι μια universal μορφη που δεν μπορει ασφαλως να περιοριστει μεσα στα πλαισια του εθνικισμου και του εθνοφυλετισμου μαλιστα που καταληγει να τον διαγραφει λογω καταγωγης.

  Προφανως σε αυτο αντιδρα κυριως ο αρχαιοκαπηλος που παριστανει το “κληρονομο” κλπ και που ομως εχει και αυτος τα δικαια του και ειναι πολυ μεγαλα μαλιστα οταν η προαπαγανδα της “εθνικης θρησκειας” προσπαθει να του πουλησει ενα καρο απο ψεματα ομως αντιδρα και ο “¨χριστιανος” που εχει υποστει εθνικιστικη πλυση εγκεφαλου και τελικα η ολη φαση αναποφευκτα οδηγει στο αδιεξοδο ετσι οπως μπορουσε να προβλευθει απο τον οποιονδηποτε γνωρισε το θεμα οπως και εγινε αλλωστε απο καποιους που τολμησαν να μιλησουν για αυτο το παραδοξο σχημα που οδηγει στο αδιεξο οπως ο αθεος Καστοριαδης.

  Αυτο που συμβαινει τωρα και που ειναι ο κυριως προβλημα και εδω μεσα ειναι οτι ο χριστιανος που εχει υποστει εθνικιστικη πλυση εγκεφαλου και απο τα τραγικα φαινομενα των ημερων οδηγειτε στην ολικη αυτοναιρεση και με σκυφτο το κεφαλι περιμενει τον “εθνοπατερα” να τον οδηγησει στο πουθενα σε ενα παραλληλο συμπαν που εχει δημιουργησει ο εθνικισμος σε συνεργασια με το ιερατειο το οποιο ασφαλως ειναι καθολικο ψεμα το οποιο μαλιστα καταληγει να στρεφεται εναντια οχι μονο στην οποιανδηποτε γνωστικη προσεγγιση σαν αυτην που επιχειρει αυτο το αρθο που για μενα ειναι εκτος πραγματικοτητας μεσα και απο τον αδειξοδο εγκλωβισμο μεσα στα ορια ου δογματος λογω και της αρρωστημενης πολωσης αλλα και εναντια σε καθολικο και παναθρωπινο πνευμα του Ιησου που θα πρεπει βασικα να εκφραστει αναγκαστηκα μεσα απο την θρησκευτικη πλυση εγκεφαλου του Ρωμαικου ιερατειου που διεκδικει την αποκλιστηκε αντιπροσωπεια ειτε αν μιλαμε για τον Παπα ειτε για τον Πατριαρχη και δηλαδη για τον Αντιχριστο.

  Εγω λοιπον προτινω μια δαφορετικη οδο που δεν βασιζετε στο ψεμα αλλα σε μια universal προσεγγιση και μαλιστα ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ και η φαση πλεον με αυτα τα τραγελαφικα που εχουν γινει κυριως απο τους αρχαιοκαπηλους εχει φτασει στο σημειο μηδεν. Το ψεμα δεν προχωραει παρακατω με κανενα προσχημα.

 5. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 7:30 ΠΜ

  Το θεμα δεν μπορει σε ΚΑΜΙΑ περιπτωση να λυθει μεσα στα ορια του δογματος, που εχει ξεκαθαρα πολιτικη στοχευση και δεν μπορει να λυθει επισης μεσα στα ορια του σαπιου εθνικισμου που προσπαθει να επιβαλει με την βια ενα παραλληλο συμπαν το οποιο οδηγει στο αδιεξοδο. Θα μπορουσε ισως να λυθει μεσα στα πλαισια του φιλελευθρου εθνικισμου που θα μπορουσε να προσδιοριστει και ως εθνισμος μεσα απο μια συνολικη ιδεολογικη αναθεωρηση.

  Ως φιλελεύθερος εθνικισμός θεωρείται η κλασική μορφή του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού (παρ’ όλο που σε κάποια σημεία ο φιλελευθερισμός στοχεύει πέραν του έθνους στην πορεία) με απαρχή τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, με συνέχεια τις ιδέες του ιταλικού εθνικιστικού κινήματος μετά την Αναγέννηση και την Ιταλική ενοποίηση, και αργότερα με το λατινοαμερικάνικο κίνημα ανεξαρτησίας. Δηλαδή στα μέσα του 19ου αιώνα, στην ηπειρωτική Ευρώπη ο όρος εθνικιστής είναι στενά συνδεδεμένος με τον όρο φιλελεύθερος. Ο φιλελεύθερος εθνικισμός δέχεται ότι η ανθρωπότητα είναι εκ φύσεως διαιρεμένη σε έθνη που το καθένα έχει ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ διασυνδέεται με τη λαϊκή κυριαρχία. Βασική θεματική αρχή του φιλελεύθερου εθνικισμού είναι η εθνική αυτοδιάθεση, ενώ ο ίδιος ο φιλελεύθερος εθνικισμός είναι βασισμένος πάνω σε αρχές, χωρίς να προωθεί τα συμφέροντα ενός έθνους σε βάρος ενός άλλου, υπό την έννοια ότι όλα τα έθνη είναι ίσα. Τελικός σκοπός του είναι η οικοδόμηση ενός κόσμου κυρίαρχων εθνών-κρατών.

  Μεσα σε αυτα τα πλαισια ασφαλως ο φιλελευθερος εθνικισμος θα μπορουσε να συμβιβαστει και συμπορευτει με τον διεθνισμο που εχουν τα ιδια ζητουμενα αλλωστε.

  Εγω απο την πλευρα μου εχω αλλεργια με τον ορο “εθνικισμος” με βαση την ιστορικη του εξελιξη αλλα και ασφαλως με βαση αυτο που συμβαινει στις μερες μας το οποιο εχει ξεφυγει απο καθε οριο παρακρουσης ομως θα μπορουσαν τα ζητουμενα το φιλελευθρου εθνικισμου να εκφραστουν μεσα σε ενα νεο σχημα που θα μπορουσε να λεγεται και διεθνισμος.

 6. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 7:51 ΠΜ

  Σε οτ αφορα το τριαδικο θεο την THE TRINITY = 888 θα παραθεσω δυο αποφθεγματα σχετικα με την Ελληνικη αντιληψη για να κατανοησουμε το δογματικο προβλημα που δεν μπορει να συνεχισει να μας βασανιζει με φασιστικο μαλιστα τροπο.

  ΠΛΑΤΩΝ

  Εν δ’ ούν τω παρόντι χρή γένη διανοηθήναι τριττά, τό μέν γιγνόμενον, τό δ’ εν ώ γίγνεται, τό δ’ όθεν αφομοιούμενον φύεται τό γιγνόμενον καί δή καί προεικάσαι πρέπει τό μέν δεχόμενον μητρί, τό δ’ όθεν πατρί, τήν δέ μεταξύ τούτων φύσιν εκγόνω.
  (Πλάτων, Τίμαιος, 18d(50))

  Κατά τό παρόν λοιπόν πρέπει νά έχουμε υπ’ όψιν Τρία γένη, εκείνο που γεννάται, εκείνο μέσα στό οποίο αυτό γεννάται καί εκείνο, κατ’ απομίμηση τού οποίου γεννάται τό γεννώμενον καί ακριβώς τό μέν δεχόμενον αρμόζει νά παρομοιάσουμε μέ Μητέρα, εκείνο από τό οποίο έρχεται η γέννησις μέ Πατέρα καί τήν μεταξύ αυτών φύσιν (τό γεννώμενον) μέ Υιόν.

  ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

  Η δέ κρείττων καί Θειοτέρα φύσις εκ τριών εστι, τού νοητού καί τής ύλης καί τού εκ τούτων, όν κόσμον Ελληνες ονομάζουσιν.
  (Πλούταρχος, περί Ισιδος καί Οσιριδος,373F)

  Η δέ καλύτερη καί περισσότερο αρμόζουσα στό Θείον φύσις (υπόσταση) συνίσταται από τρία στοιχεία, από τό Νοητόν (τό προσεγγίσημο διά τής Νόησης), τό Υλικόν (τό προσεγγίσημο διά τής αντί-λήψεως) κι απ’ αυτό πού προκύπτει από τήν σύνθεση αυτών καί πού οι Ελληνες ονομάζουν Κόσμον.

  Η Αγια Τριαδα λοιπον συμφωνα με την Ελληνικη αντιληψη ειναι αυτο που προπαθω να εξηγησω με βαση την συλλογικη μνημη των αρχαιων μυστηριων. Πατερας-Οσιρις-Αρρεν / Μητερα-Ισιδα-Θηλυ / Υιος ο Ερμαφροδιτος Λογος που εκφραζει την ενωση των αντιθετων και την ολοκληρωση και του πρωτοτοκου Ερμφροδιτου Αδαμ μεσα σε αυτο το σχημα που διαχωριστηκε απο την θηλυκη του πλευρα και πρεπει να επανενωθει μαζι της για να ειναι ολοκληρος. Εδω λοιπον προκυπτει το πρωτο δογματικο προβλημα εκει οπου επι της ουσιας αυτο δεν υπαρχει καθοτι ειναι ξεκαθαρο οτι η αναφορα στο Αγιο Πνευμα ειναι στην Μητερα των αρχαιων παραδοσεων με το περιστερι κλπ που ηταν η Χριστικη δυναμη στα αρχαια μυστηρια.

  Ο Πλουταρχος μας λεγει οτι υπαρχει το Νοητον που ειναι προσεγγισημο δια της Νοησης εκει οπου η ορθοδοξη θεολογια μας λεγει οτι επι της ουσιας δεν υπαρχει αυτη η αναλογικη σχεση και αυτη μαλιστα ηταν η αιτια της συγκρουσης των ασκητων της ορθοδοξιας με τους Νεοπλατωνιστες και για αυτο καπου τελικα θα πρεπει να παρουμε ολοι θεση υπερ η εναντιον της Ελληνικης αντιληψης αλλιως δεν υπαρχει λογος να το συζηταμε αναφορικα και με το Νοητο Φως του Απολλωνα.

 7. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 8:04 ΠΜ

  Θεωρω οτι βασικα ειναι καιρος για ολους και για τους αυτοχρισμενους “θεους” με τα μαυρα να μετακινηθουν απο το δογμα και να δειξουν εστω τον ελαχιστο σεβασμο στον Λογο εστω μετα απο 2000 χρονια που τον εχουν σταυρωσει και να σταματησουν να κυνηγανε “αιρετικους” και αλλοθρησκους καθοτι τελικα ειναι αυτος που παντα την πληρωνει για τις δικες τους αμαρτιες και του ποιμνιου τους (οχι καποιου “θεου”) και αυτο σας το εγγυωμαι οτι δεν προκειται να συνεχιστει και δεν προκειται ασφαλως να συνεχιστει επισης η ασεβεια προς την Θεικη Μητρα προς οφελος της θρησκευτικης εξουσιας.

  Σε οτι αφορα τον γαιχβοχιαχβαβεχδαλλαχ μας εχει κουρασει το θεμα και δεν μας αφορα και ασφλως δεν εχει καμια σχεση με τον Ελληνισμο αν και και εγω δεν ειμαι Ελληνοκεντρικος. Το θεμα εχει γινει πολυ κουραστικο και ψυχοφθορο.

 8. Γιώργος 06/30/2020 @ 8:28 ΠΜ

  Κάτι δεν κολλάει σε όλα αυτά που λες… καταρχήν από όσο ξέρω είναι ” μάθετε την (αλήθεια) και η (αλήθεια) θα σας ελευθερώσει…και δεύτερον, όλο αυτό που λες, όπως σχολιάζει και ο πρώτος φιλος, είναι περιγραφή του δεύτερου νου δημιουργου, του κτίστη του υλικού (ορατού και αοράτου) σύμπαντος… Ο αρχιτέκτων… Το οποίο είναι φτιαγμενο από νόμους και μαθηματικές αρχές… Και αυτός ειναι το Α και το Ω και ο πάνσοφος και ο Δίκαιος και Τιμωρός… Αλλά όχι ο αληθινός Θεός πρώτος Δημιουργός!

 9. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 10:42 ΠΜ

  Ασφαλως θα μπορουσαν να με πουν και παλι φασιστα μεσα στα πλαισια του παραδοξου εκει οπου ο φασιστας και ο δολοφονος ειναι απεναντι με προσχημα ειτε το εθνος του ειτε την θρησκεια του κλπ αλλα αυτο που θα προτεινα αν θελετε να σοβαρευτειτε και να βοηθησετε προς την αλλαγη αυτης της αρρωστημενης καταστασης και στην αμβλυνση αυτης της αρρωστημενης πολωσης ειναι να μιλατε μια φορα για τον οποινδηποτε θεο και 999 για την Μητερά Θεά καθοτι βασικα δεν χρειαζετε και πολυ μυαλο για να καταλαβει καποιος οτι αυτο που προκυπτει ειναι μια προσπαθεια απο τους εξουσιστες καθε ειδους και τους μαυρους μαγους κλπ να επιβληθουν στην θηλυκη πλευρα και στην Μανα του Ερμαφροδιτου Λογου και δηλαδη του Υιου της Αγια Τριαδας στο ονομα καποιου τερατος που το λενε πατερα και τον εχουν πλασει καθ’εικονα και ομοιωση τους με βαση τα αρχετυπα ετσι οπως εκφραζονται μεσα απο ολες τις παραδοσεις για να επιβληθουν στις μαζες.

  Μιλαμε ασφλως για την Σ-Οφια και δηλαδη την κουνταλινι που ανεβαινει απο την σπονδυλικη στηλη του Οσιρι μεχρι την Κορωνα καθως αλλωστε και η Ενεργεια και η Δυναμη ειναι θηλυκου γενους και οι μαυροι μαγοι ψαχνουν μονο για δυναμη οπως και οι φασιστες αλλωστε που ειναι ολοι διαταραγμενοι παρανοικοι και χρειαζονται ψυχιατριακη περιθαλψη πρωτου να γινουν χειροτερα τα πραγματα και για αυτους. Μια καλη ιδεα ειναι να κατασχουμε μερικες εκκλησιες και να τις κανουμε ψυχιατρικες κλινικες μονο για φασιστες.

  Ασφαλως μιλαμε και για την Σοφια των Γνωστικων που για αυτους ειναι το Αγιο Πνευμα καθοτι βασικα τα πραγματα ειναι πολυ απλα και σε σχεσημε την γλωσσα των Εβραιων που αυτοι γνωριζουν και προσπαθουν να βιασουν την θηλυκη πλευρα του Οντος την δικη μας Ελενη και την ταιζουν και την εκαναν Miss Piggy αλλα ασφαλως ευτυχως για εμας τους φυλετικα ανωτερους υπερανθρωπους Κυπριους που ειμαστε παιδια της Αφροδιτης και δεν ξεχασαμε την Μανα μας παρα τον πνευματικο βιασμο απο το πνευμα του σκοτους και τωρα θα τους βαλουμε φωτια fuego και σε αυτους και σε ολους “περιουσιους” βλεπε καλαμαραδες. Ηρθαμε φυσικα δευτεροι με το fuego πισω απο την Miss Piggy αλλα δεν εχει τελειωσει ακομα ο αγωνας και δεν μπορει κανενας να τα βαλει με το Αιγυπτιο-Φοινικικο-Σουμεριακο-Ασσυριακο-Ελληνικο Καλλος και οι φασιστες θα παθουν μεγαλη πλακα καθως εμεις οι Κυπριοι ειμαστε το φυλετικα πεντακαθαρο παπαριο γενος και θα τα σαρωσουμε ολα.

 10. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 11:01 ΠΜ

  Ο Μεγας Αρχιτεκτονας του συμπαντος εχει πολλα ονοματα και ειναι ασφαλως και ο Ιησους ο οποιος αλλωστε ενεπνευσε τον σχετικο προσδιορισμο που υιοθετησαν και οι μασονοι κλπ.΄Σε οτι αφορα την Αρχη ειναι γενους θηλυκου και το Ωμεγα ειναι συμβολο της Μητρας. Ασφαλως υπαρχει και η δοξασια σχετικα με την προσβολη προς το Αγιο Πνευμα που δεν συγχωρειτε και σε αυτη την περιπτωση μαλιστα θα μιλαγαμε για την υπερτατη προσβολη καθοτι μιλαμε για την ενεργεια που ειναι γνωστη και ως SHAKTI = 408 = SOPHIA που ειναι η συζηγος του Γαμπρου GROOM = 408 = LOGOS. και η ενωση του ειναι το EIN SOF = 408 που μπορει να σε οδηγησει στο GODHOOD = 408.

 11. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 1:04 ΜΜ

  Βασικα στο ερωτημα το πιο πανω απλα να πω οτι το ΕΙΝ ειναι το κενο μεσα απο το οποιο εκπορευεται το παν για το οποιο μιλησε καποιος αλλωσε σε προηγουμενο ποστ του Παναγιωτη. Ο Μαρδουκ-Οσιρις που ειναι το πρωτοτυπο του Δημιουργου των Εβραιων ειναι ΤΟ πρωτυπο και δηλαδη το Αρχετυπο και μιλαμε βασικα για την υλοποιηση του Αρχετυπου αλλα βασικα και με βαση την εμπειρια μου δεν θεωρω οτι υπαρχει καποιος θεος που ειναι πανω απο την Θεα και να πεις βασικα οτι ειναι ισοι που αυτο το λογικο ζητουμενο για την ιστορροπια δεν θα ελεγα οτι ειναι απολυτα ακρβες καθως η Θεα ειναι η Ενεργεια και η Δυναμη και δεν υπαρχει χωρις αυτην και στις σχετικες απεικωνισεις των Ινδουιστων για παραδειγμα ο Κρινα ειναι παντελως ανισχυρος απεαναντι στην Shakti του την Ραντα. Η παντοδυναμια του αρσενικου θεου ειναι ενα παραμυθι που το γνωρισαμε και στην μυθολογια του Οφιωνα και της Ευρηνωμης που βολευει τα ιερατεια του σκοτους και τους Σατανιστες.

 12. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 1:35 ΜΜ

  Βασικα ρε παιδι μου η Θεα ειναι η Δυναμη THE FORCE που λεμε ειναι η Πηγη η Θεα ειναι ο Θεος βασικα και vice versa. Για αυτο ειναι τεραστιο εγκλημα αυτο που εγινε να μην το αναφερω και παλι που επι της ουσια βουλιαζι την συνειδηση σε ασκοπους υπολογισμους και παραισθησεις. Εδω περα μιλαμε για την Αγνη Ενεργεια για το Παρθενο και Αγιο Πνευμα που ειναι απαλλαγμενο απο την οποιανδηποτε μορφικη ενδυμασια. Ειναι η Πνοη του Αρχαιου Δρακου σε μια αλλη γλωσσα. Ειναι καθαρη Ενργεια η Αρχη και το τελος το Αλφα και το Ωμεγα δεν υπαρχει κατι αλλο. Ειναι οτι Αγιοτερο υπαρχει στο συμπαν. Ειναι η Παναγια.

 13. Νίκος Σαρρής 06/30/2020 @ 4:56 ΜΜ

  Είστε τουλάχιστον ηλίθιοι. Όταν οι λαοί έκτιζαν πολιτισμό τα βιβλικά σας κατακάθια έτρωγαν σκατά και ζούσαν σε σκηνές. Πάρτε το παράδειγμα των Ορφικών κειμένων που είναι τεράστια όχι μόνο για τις πληροφορίες που περιέχουν σχετικά με την ζωή , την θρησκεία , τα ήθη και έθιμα κλπ των Ελλήνων της Β’ π.Χ. χιλιετίας , αλλά και για τις αστρονομικές παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρονται σε “φυσικά φαινόμενα του 3.600 του 5.000 ακόμα και του 11.585 π.Χ. Όσο για τους προφήτες σας έχουν κατακλέψει κάθε τι αξιόλογο που έγραψαν οι τότε πολιτισμοί και το έκαναν σαν τα μούτρα τους. Διαβάστε και τίποτα άλλο πέραν από τα ηλίθια θρησκευτικά βιβλία σας και θα καταλάβετε. Είστε άρρωστοι, διαβάζετε τους αριθμούς όπως σας βολεύουν και νομίζεται ότι κάνετε και θεάρεστο έργο, Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τα μουσουλμανάκια που ονειρεύονται γυναίκες και πιλάφια. Είστε σκοταδιστές και άρρωστοι. Πως στο καλό βρέθηκα εδώ μέσα;

 14. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 8:25 ΜΜ

  Δεν ξερω αν απευθυνεται σε εμενα το πιο πανω αλλα εγω δεν συμφωνω με τα θρησκευτικα βιβλια οπως και κανενας Γνωστικος αλλωστε η Ερμητιστης δεν συμφωνει απολυτα απο εκει και μετα το θεμα του Ιησου αφορα και τους γνωστικους και τους Ερμητιστες ασφαλως που αλλωστε θεωρησαν τον Ιησου ως τον αρχετυπο Οσιρι οπως και οι αρχαιοι Γνωστικοι και ασφαλως υπαρχει και η εσωτερικη και πνευματικη πλευρα του θεματος. https://katohika.gr/autognosia/o-christos-nikise-tous-eidololatres-kai-tous-paidofilous/

 15. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 8:35 ΜΜ

  Σε οτι αφορα τα Ορφικα του Θρακα (δηλαδη μη Ελληνα) Ορφεα ειναι προφανης η Αιγυπτιακη επιρροη και ειναι προφανες οτι ο Μεφιτης (απο την πολη Μεφις της Αιγυπτου) Απολλωνας που το Ματι του βλεπει τα παντα ειναι ο Ωρος. Σχετικα με τον Απολλωνα εδω: https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/i-katavoli-tis-leksi-vavylon-babylon-to-androchroma-tora-ola-ta-aischista-synarmologountai/

  Σε οτι αφορα τους διαταραγμενους και προφανως δαιμονισμενους αρχαιοκαπηλους να μην ανυσηχουν καθολου καθως το συμπαν θα τους στειλει θεραπεια απο τους κατωτερους αραπηδες.

 16. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 8:48 ΜΜ

  Ασφαλως υπαρχει το θεμα με τους αλαζονεγωμανιακους αρχαιοκαπηλους, που εχουν εκφυλισει το ολο θεμα της πνευματικης αναζητησης με προσχημα τα κληρονομικα τους ταχα μου δικαιωματα στους θεους της ανατολης, που προσπαθουν να καψουν την Ψυχη του συμπαντος σε συνεργασια με τα παρασιτα του ιερατειου με προσχημα τα φασιστικα παρασιτα που εχουν φυτρωσει μεσα στα αρρωστα και καμμενα κεφαλια τους και η υπαρξη ασφαλως αυτων των διαταραγμενων οντων ειναι αποδειξη απο μονη της οτι καταρχην η ενεργεια του Ιησου μας εσωσε στο κλεισιμο του προηγουμενου κυκλου απο αυτη διεστραμμενη ενεργεια των μανικων που επασχαν συμφωνα με αυτα που γνωριζουμε απο αλαζονομαλακια και για αυτο βασικα ηταν μαλακες και ειναι προφανες οτι αυτη η αρρωστημενη ενεργεια ειναι η βασικη αιτια και για την πολωση της θρησκειας σας.

 17. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 9:04 ΜΜ

  Βασικα αυτα τα μιζερα παρανοικα οντα αγνωστου καταγωγης και προελευσης, που θεωρουνται ανθρωποι απο καποιους ειναι οτι γελοιοτερο εχει υπαρξει ποτε στην παγκοσμια ιστορια και αυτοι που επι της ουσιας εχουν δημιουργησει αυτο το προβλημα με την μνημη του Απολλωνα που αφορα την γεννετικη μας κωδικοποιηση ανεξαρτητως θρησκευματος την οποιαν προσπαθουν να καπηλευθουν και προσπαθουν να την στρεψουν εναντια σε αθωους ανθρωπους φορτιζοντας τα δαιμονικα παρασιτα που σπερνουν με απιστευτο μισος και απυθμενη βλακεια ανευ προηγουμενου που εκτος των αλλων δαιμονοποιει την ενεργεια του Απολλωνα που ειναι αυτος που θα τους καψει οπως μου εχει πει για αυτο το εγκλημα καθοτι σε συνεργασια μαλιστα με τους ναζι εχουν μαυρισει την ψυχη και την συνειδηση που προσπαθουν να την βουλιαξουν στην αβυσσο καθοτι ειναι προφανες οτι ειναι δαιμονισμενοι και agents of Qliphoth στην σχετικη γλωσσα που αφορα αυτα τα θεματα.

 18. Απόλλων Έρως 06/30/2020 @ 10:04 ΜΜ

  Βασικα ειναι ξεκαθαρο οτι αυτοι που αποκαλουνται οι Ελληνοκεντρικοι ειναι τα πλεον κομπλεξικα και τα πλεον εκφυλισμενα υποκειμενα που εχουν υπαρξει ποτε στην παγκοσμια ιστορια και αυτο εγινε ξεκαθαρο και με ολα αυτα τα παρατραγουδα με τον Σωρρα και η βλακεια και η δαιμονικη βρωμια που εχουν σπειρει αυτα τα οντα που εχουν το θρασος να επικαλουνται τα αρχετυπα των θεων και τα αρχαια μυστηρια της Σοφιας ειναι ασυλλυπτου μεγεθους. Δεν νομιζω πραγματικα να εχει υπαρξει ποτε στην παγκοσμια τοση συσσωρευεμενη βλακεια και ειναι πραγματικα ντροπη για το ανθρωπινο ειδος να θεωρουνται ανθρωποι αυτα τα οντα που τελικα καταληγουν να μισουν ολες τις φυλες και ολες τις παραδοσεις του πλανητη και την ψυχη του συμπαντος γιατι νομιζουν οτι ειναι ανωτεροι Ελληναρες, που εχουν μαλιστα κληρονομικα δικαιωματα και σε οτι αφορα τα Ορφικα μαλιστα. Μιλαμε για τον πατο της γελοιοτητας που δεν παει παρακατω και ειναι καλυτερα βασικα καποιος να ειναι οπαδος του γαυρου και του βαζελου και χτυπιεται στα γηπεδα σαν πιθηκος παρα να καταληξει να γινει Ελληνοκεντρικος. Δεν υπαρχει μεγαλυτερη καταντια και βασικα θα ηταν προσβολη για τους πιθηκους να τους συγκρινεις.

  Σχετικα με τα Ορφικα που συμφωνα με καποιες γνωστες παπαροθεωριες αυτων των οντων που εχουν εκφυλισει το Απολλωνειο πνευμα με το προσχημα της ταχα μου καταγωγης ειναι αρχαιοτερα απο την Αιγυπτιακη παραδοση εκει οπου μαλιστα ο Απολλωνας-Ωρος αναφερεται σε αυτα τα κειμενα ως Μεμφιτης. Ασφαλως η Σουμερο-Βαβυλωνιακη παραδοση ειναι παλαιτερη αλλα και παλι τιποτα απο ολα αυτα δεν συνιστα οτι ο Ιησους δεν ηταν θεανθρωπος και αυτο το θεμα ειναι ανεξαρτητο απο τους δογματισμους και τα παιχνιδια των ιερατειων και την μυθολογια που προφανως αναπτυχθηκε γυρω απο το θεμα μεσα στα πλαισια της παγανιστικης πρακτικης. Αλλα και παλι το θεμα εδω περα δεν ειναι ο Ιησους αλλα το αρχετυπο και η μαθηματικη του δομη που προφανως ο Πυθαγορας διδαχθηκε απο τα μυτηρια της ανατολης καθως εκει προυπηρχαν παρομοιες αντιληψεις και πρακτικες καθως επισης ακομα και το Πυθαγορειο θεωρημα βασικα το βρισκουμε στα Βαβυλωνιακα αρχεια 1000 χρονια πριν τον Πυθαγορα που ειχε μυηθει και στα Αιγυπτιακα μυστηρια μετα απο προτροπη του Θαλη.

  Εδω:

  O Ορφέας πέρασε από το σχολείο της Αιγύπτου, όπως λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης:

  «…απεδήμησε μεν εις Αίγυπτον, κακεί πολλά προσεπιμαθών μέγιστος εγένετο των Ελλήνων εν τε ταις θεολογίαις και ταις τελεταίς και ποιήμασι και μελωδίαις…» [20] «Πήρε από την Αίγυπτο τις περισσότερες από τις μυστικές τελετουργίες, τις οργιαστικές τελετές που συνοδεύουν τις περιπλανήσεις του και τη μυθική παράδοση για τις εμπειρίες του στον Άδη. Γιατί η λατρεία του Όσιρη είναι ίδια με εκείνη του Διονύσου, ενώ της Ίσιδας είναι πανομοιότυπη με την αντίστοιχη της Δήμητρας και μόνο τα ονόματα έχουν αλλάξει»[21]

  Ο Διόνυσος λατρεύονταν στους Δελφούς σχεδόν ισότιμα με τον Απόλλωνα. Οι Ορφικοί έλεγαν πως ήταν ο πατέρας του Φοίβου, σύμφωνα με το Μύθο του Όσιρι που αναφέρει ο Πλούταρχος και ο Διόδωρος.

  «Το ότι ο Ορφέας, που ήταν Οδρύσης» [φυλή Θρακών] «έφερε στην Αθήνα τις τελετές των Διονυσίων και των Παναθηναίων αλλά και των Θεσμοφορίων και των Ελευσινείων, και φτάνοντας από την Αίγυπτο μετέφερε τα όργια της Ίσιδας και του Όσιρι σαν της Δήμητρας και Διόνυσου αντίστοιχα, μας το διδάσκει και ο Πλούταρχος από την Χαιρώνεια της Βοιωτίας, το διδάσκει ακόμα και ο Σικελιώτης Διόδωρος, κάνει δε μνεία και ο Δημοσθένης ο ρήτορας, που λένε πως ο Ορφέας υπέδειξε αυτές τις αγιότατες τελετές»[22]

  «Στα κατοπινά χρόνια, ο Ορφέας» … «Επειδή είχε διδαχθεί τη θεολογία των Αιγυπτίων, μετέφερε την αρχαία γέννηση του Όσιρι στους νεότερους χρόνους και για να ευχαριστήσει τους Καδμείους» [Θηβαίους] «καθιέρωσε καινούργια τελετουργία όπου δίδασκε στους μυούμενους ότι ο Διόνυσος γεννήθηκε από την Σεμέλη και τον Δία. Οι άνθρωποι, είτε γιατί εξαπατούνταν από άγνοια, είτε επειδή ο Ορφέας είχε μεγάλη αξιοπιστία και κύρος στους σχετικούς με τα θεολογικά, αλλά κυρίως επειδή ήταν ιδιαίτερα κολακευτικό να θεωρούν τον θεό Έλληνα» … «υιοθέτησαν τις τελετές του.»

 19. Απόλλων Έρως 07/01/2020 @ 8:17 ΠΜ

  Αυτη η διεστραμμενη και σαπια συνειδηση των Οθομανων αρχαιοελεηναρων σε οδηγει στο αδιεξοδο βασικα καθως μονο ηλιθιοι και υπανθρωποι θα μπορουσαν να συμπραξουν με αυτη την δαιμονικη παρανοια που σπερνουν και λογικα σπροχνουν προς τον εγκλωβισμο στις θρησκετυικες δομες οσους πιστευουν στην ψυχη και οσους δεν αντεχουν βασικα ολες αυτες τις ψυχικες επιθεσεις των δαιμονισμενων παρανοικων που παριστανουν τους “κληρονομους” των ομοφιλοφυλων αρχαιαων εκει οπου μαλιστα ειναι ομοφοβικοι!

  Ειναι προφανες οτι καλυτερα να εισαι αθεος βασικα να γλυτωσεις απο τους ψευτοθεους τους και την απυθμενη βλακοπαρανοια που σπερνουν και οτι τελικα μοναδικη ελπιδα ειναι η αριστερα που καλα θα κανει να συγκρουστει κατα μετωπο με την εθνοθρησκευτικη παρανοια και ας ελπισουμε να βαλει το θεικο του χερι και ο Σορος να ξεβρωμισουμε απο τα εθνικιστικα σαπιοπαρασιτα εφοσον μαλιστα δεν υπαρχει αλλη λυση. Να ζωντανεψουμε ξανα τους δαιμονες του κομμουνισμου και οτιδηποτε βασικα που μπορει να αντισταθει στα σαπιοσκατα και την παρανοια του εθνικισμου.

  Ο Παυλος Φυσσας μας εδειξε τον δρομο και δεν υπαρχει αλλη λυση βασικα μιλαμε για ζομπι που βγηκαν μεσα απο τους ταφους οπως στην αποκαλυψη του γιαχβεδαλλαχ για να μας πινουν το αιμα και το θεμα πλεον ειναι η σωτηρια του ανθρωπου απο τα ζομπι και τους “θεους” τους που τον παιρνουν ασυστολα.

  https://www.youtube.com/watch?v=tXGTlOStXes

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh