in

Χα χαΧα χα LikeLike ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Μήπως ό κορωνοϊός είναι η σωτηρία μάς καί μές στήν πολλή «μαστούρα» μάς δέν τό καταλάβαμε!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

 

Έχουμε μαστούρα καί καψούρα μέ τόν διχασμόν, τήν αποβλάκωση, τήν έλλειψη ευφυίας, τήν κομματική ειδωλολατρία!

Μήπως ό κορωνοϊός είναι η σωτηρία μάς καί μές στήν πολλή «μαστούρα» μάς δέν τό καταλάβαμε!

Διά τούς βλάκες κάθε διαφορετική = αιρετική (δέν τό λέγω διά θρησκείες) ιδέα είναι βλακεία…. Η μεγαλοευφυία φαινόταν πάντοτε είς τά χαλεπά: «ό καλός καραβοκύρης στίς τρικυμίες φαίνεται»……

Σέ όλες τίς κρίσιμες διά τήν επιβίωση στιγμές οπού οί φαινομενικώς χαμένοι νίκησαν ήταν επειδή κάποιος, ένας συνήθως έκανε τήν διαφορά καί δή χωρίς νά τό καταλάβουν οί άλλοι….. Παράδειγμα τραντακτόν ό Θεμιστοκλής ός κάλεσε τούς Πέρσες σέ συμμαχία πρίν φύγουν οί Έλληνες από τήν Σαλαμίνα (κάθε πλοίον θά πήγαινε στήν πόλη τού). Έστειλε τόν υπηρέτη τού νά καλέσει τούς Πέρσες καί άμα νικήσουν νά τό χρίσουν σατράπη τής Ελλάδος…. Είς τούς Έλληνες δέν είπε τίποτε, διότι δέν θά συμφωνούσαν. Γνώριζε ότι άν η μάχη γινόταν είς τήν Σαλαμίνα νικητές θά ήταν οί Έλληνες….. Τούς έστησε αμφότερους είς μάχην καί δέν πήραν είδηση παρά μόνον κατόπιν νίκης καί όταν τό είπε τόν καταδίωξαν καί ζήτησε άσυλον από τούς Πέρσες κάνωντας τόν Σατράπη τής Καππαδοκίας. Αργότερα οί Έλληνες έφεραν τά οστά τούς είς τήν Ελευσίνα. Αυτά τά ξανά είπα….

Άγωμεν τούδε είς τά διά ταύτα!

 

Πρίν τόν κορωνοϊόν η Ελλάδα καί η Κύπρος ήταν χαμένες μέ αργή έστω μαθηματική ακρίβεια….. Έπρεπε ν’ αλλάξει κάτι…. Ποίος μάς βοηθάει; Ό Θεός! Ό Θεός κάνει ό,τι έκανε ό Θεμιστοκλής καί ό Θεμιστοκλής τότες έκανε ότι ήθελε Ό Θεός…..

Λογικά πρίν καί μετά τόν κορωνοϊόν η Ελλάδα καί η Κύπρος είναι χαμένες έκ διαφόρων λόγων, επιθέσεων, προδοσιών κ.ο.κ.. Μέ τήν πρό κορωνοϊού όμως κατάσταση δέν είχαμε λύσεις, όλοι πήγαιναν καλά εκτός απ’ εμάς, όλοι οί εχθροί εννοώ….. Πρέπει ν’ αλλάξει κάτι διά ν’ αλλάξει η τύχη…..

Η τύχη αλλάζει όταν αλλάζουν τά δεδομένα καί αναλόγως τής εκμετάλλευσης τών καινών δεδομένων καθορίζεται έκ νέου η τύχη, η καινούργια τύχη….. Η τύχη δέν είναι άμοιρη Μαθηματικών, ευκαιριών, κινδύνων….. Δέν είναι τυχαίον ή μάλλον είναι ό ορισμός τής τύχης ότι είς τήν κινέζικη γλώσσα οί λέξεις ευκαιρία καί κίνδυνος είναι η ίδια ομοία μία λέξη…..

 

Οί Σιωνισταί είς τά Πρωτόκολλα τούς αναφέρουν ότι ό διασκορπισμός τούς είς τά πέρατα τής γής ήταν ευλογία, αλλά δέν τό είχαν καταλάβει τότες. Διατί; Επειδή τούς δόθηκε η ευκαιρία νά υφαρπάξουν όλον τόν πλούτον ούτως ώστε όχι μόνον νά επανακτήσουν τήν Παλαιστίνη αλλά καί νά επιβάλουν εξουσία, έλεγχον καί χειραγώγηση σ’ όλες τίς χώρες. Βεβαίως, παίζουν τόν ρόλον τής δοκιμασίας όπου τούς επωμίσθησε Ό Θεός….. 

 

Μέσω τών σιωνιστών δοκιμάζωνταν καί δοκιμάζοντε οί Χριστιανοί καί δοκιμάζοντε καί οί ίδιοι έναντι Τού Θεού κατά πόσον Μετανοούν ή όχι…

Η μεγάλη δοκιμασία τούς θά έρθη όταν ιδούν τήν εύνοια Τού Θεού πρός τούς Χριστιανούς όταν εξεσπάσει ό Γ΄ΠΠ καί κατά πόσον θά πιστεύσουν ή όχι. Βάσει προφυτειών θά πιστεύσουν τά 2/3 τών Ιουδαίων καί θά ευαπτισθούν Χριστιανοί. Ήδη μερίδα τούς ιουδαϊκού λαού ασπάζεται τήν οργάνωση: «Jesus for Jwish» παραδεχόμενοι ότι έσφαλλαν άν καί δέν θά γίνουν Χριστιανοί είπαν, θά γίνουν όμως, μαζύν μέ τό 1/3 τών Τούρκων. 1/3+2/3 = ό ιερός αριθμός 3……

 

Μήπως η οδός διά τήν πραγμάτωση τών μεγάλων προφυτειών εισπερνάνει μέσα από τόν κορωνοϊόν; Διότι αυτός ό κίνδυνος είναι μία ευκαιρία, όπως η ευκαιρία κάποτε νά ενταχθούμε είς τό ΝΑΤΟ έγινε κίνδυνος (γύν/γιάνγκ, έτσι καί γιουβέτσι, ωσάν πάεις απ’ εδώ πάεις απ’ εκεί, ενώ προοδεύεις πτωχεύεις καί ενώ πτωχεύεις ύστερα προοδεύεις, έχει ό τροχός γυρίσματα, αμέτρητα τά ιδιωτικά καί κρατικά παραδείγματα)…..

Τά πράγματα αλλάζουν. Ό κορωνοϊός ήρθε διά νά μείνει καί από τόν Σεπτέμβρη κάτι άλλον θά προκύψει ή μάλλον πολλά άλλα. Νέα επιδημία, Πόλεμος, κατάρρευση οικονομίας κ.ο.κ….. Όλ’ αυτά είναι η ευκαιρία μάς. Διατί;

Επειδή εμείς οί Έλληνες υπό τά ενδεδομένα πρό κορωνοϊού είμασταν ούτως ή άλλως χαμένοι από χέρι…. Η αλλαγή ίσως φέρει νά τό ειπ[ώ λαϊκά «κωλοφαρδία»…..

 

Ναί οί προφυτείες ωμιλούν περί «κωλοφραδίας» υπέρ μάς, εύνοιας δηλαδή, μάλιστα τήν λένε σκανδαλώδη εύνοια τέτοια ώστε νά μάς μισήσουν από ζηλοφθονία καί «δίκαιον» οί άλλοι. Ποίον δίκαιον τούς όταν μάς αδίκησαν υπερπαράφορα ημέτεροι καί αλλέτεροι, Χριστιανοί τής Δύσης, συμμάχοι, κυβερνήτες καί άλλοι….

Τώρα έρχεται η ώρα νά πάρουμε οπίσω τό αίμα μάς, διά τής Δικαιοσύνης Τού Θεού, τήν «άδικη» εύνοια Τού, έναντι τής άδικης προσυμπεριφοράς τούς έναντι μάς…. Μάχαιραν έδωσαν σ’ εμάς μάχαιραν θά λάβουν έκ Θεού!…..

Τί γίνεται μέ τόν κορωνοϊόν; Ενώ εμείς είμαστε είς τόν πάτον, γονατιστοί, πτώματα καί οί άλλοι οίτινες μάς αδίκησαν μάς τσαλαπατούν, αιφνίς αρχίζουν νά ραγίζουν καί σ’ αυτούς τά πόδια μέ προέκταση νά γίνουν καί αυτοί πτώματα…. Όταν όλοι θά γίνουν πτώματα τότε ό αγώνας θά είναι δίκαιος. Διότι μέ δόλον μάς πτωματοποίησαν μέ δόλον τούς πτωματοποιεί καί τούς κάνει ίσους μέ αυτούς οπού πτωματοποίησαν Ό Θεός!….. Μεγαλοφυής Ό Κύριος!

 

Βεβαίως πρέπει νά έχουμε καί ολίγον νούν (σύν Αθηνά καί χείρα κίνα καί βοήθα νά σέ βοηθήσει κι’ Ό Θεός)….!!!! Θυμάστε οί παλαιότεροι όταν οί Δανοί ποδοσφαιριστές ενόσω ήσαν σέ διακοπές τούς εξεσήκωσαν άρον άρον από τίς παραθεριστικές εξαπλώστρες διά νά διαγωνιστούν είς τό Πανευρωπαϊκόν Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου καί έν τέλει τό κατέκτησαν! Είχε αποκλειστεί αδίκως τότες η Σερβία. Οί Δανοί από κωλοφαρδία ενώ δέν προκρίθηκαν καί αφού χαλάρωσαν πήραν τό τρόπαιον. Κατανοείτε τί λέγω;

Καί όταν τό έτος 2004 μ.Χ. η Ελλάδα κατάκτησε τό ίδιον τρόπαιον είς τήν Πορτογαλλία…. έλεγαν ότι είμαστε πειρατές…. Καί τί δέν είπαν από τό κακόν τούς! Σημείωση τό τότε τρόπαιον είχε πανομοιότυπον αντίγραφον τού αρχαίου ανάγλυφου σέ λίθον όπου ένας ποδοσφαιριστής έπαιζε τήν ποδόσφαιρα επί τού μήρου τού μέ μία μαντίλα σφογγίσματος ιδρώτα επ’ ώμου…..

Οί Δάν = οί Δαναοί = οί Δανοί έχουν σχέση μέ τήν Ελλάδα…. εξού καί διά Σκανδυναυούς πολύ σκουρόμαλλοι εισίν έκτοτε!…. Συμπτώσεις τών αλγόριθμων = ενεργειακών ειμαρμένων συνειρμών συχνοτήτων…. άστε τό αυτόν θά εισέλθωμεν άν προχωρήσουμε σ’ άλλη ανώτερη συνζήτηση.

Ό κορωνοϊός είναι μία μεγάλη ευκαιρία. Είς τήν Κύπρον λέμε: «φοάται ό μουσιεμένος τήν βροσιήν; = φοβάται ό μουσκεμένος τήν βροχή;». Δηλαδή εμείς είμαστε που είμαστε πτώματα, άν γίνουν καί οί άλλοι πτώματα τί μάς πειράζει; Καί δή δηλωμένοι καί αδήλωτοι εχθροί μάς!

Βεβαίως επειδή είμαστε ήδη μουσκευμένοι θά βαρύνει τό ύδωρ επάνω μάς περισσότερον….. γάρ! Όμως θά γίνουμε σχεδόν όλοι έναν (επί ίσοις όροις)! Φανταστείτε νά πηγαίναμε όλοι αιφνίς είς τήν αρχαία εποχή, όταν ό πόλεμος κρίνετο μέ τήν σπάθα, τήν παλλικαριά, τήν ετοιμότητα τού ίδιου τού στρατιώτου, ποίος θά μάς νικούσε; Θά αντιμετωπίζαμε τούς εχθρούς έναν πρός έναν καί όχι όπως τώρα πολλούς επί πολλών ώστε νά χάσουμε κυριολεκτικώς τόν μπούσουλα καί νά μήν εξεύρουμε τί μάς γίνεται. Όταν διάφοροι πρό μερικών ετών ασχολούνταν μέ τήν Ομάδα Έψιλον (Τήν θυμάστε; Δέν υπάρχει πιά τήν πάτησε τό τραίνο…. που λέει κ’ η λαϊκή ωδή διά τούς μάγκες….) καί έβαζαν εικονίδια φωτογραφίας είς τό προσωποβιβλίον = φατσοβιβλίον Έλληνες μέ σπάθες καί Έψιλον, υποσυνειδήτως καί υποσυναισθήτως αυτόν ήθελαν, νά επιστρέψουμε είς τήν εποχήν οπού μέ όπλα τό θάρρος καί τά παρεμφερή είμασταν αήττητοι γενικώς.

Λοιπόν, η ευκαιρία ήρθε, ό κορωνοϊός έριξε τόν περιηγητισμόν, τό εμπόριον, τά χρηματιστήρια, τίς ελπίδες σέ επενδύσεις καί τουρισμόν καί συνάμα χάνεται η ευκαιρία τής Ρωσσίας νά είναι μονοπωλειακή εταιρεία προσκομιδής υγραερίου είς τήν Ευρώπη. Οί Σιωνιστές μέ μαεστρία καί μέ πρώτον βιολίν τούς τήν Τουρκία κατάφεραν νά συγχύσουν τήν Ρωσσία καί νά φέρουν όλες τίς σημαντικές χώρες μαζύν τούς άμεσα ή έμμεσα πλήν υποσαφώς!….. Ακόμη καί ό πολύς Σίσυς τής Αιγύπτου μάς απειλεί μέ τήν ΑΟΖ καί συνομιλεί περί τούτου μέ τήν Ρωσσία….

Η Ρωσσία θ’ αναγκαστεί νά παλαίψει μέ υπερόπλα διά νά βαστάξει τίς κτήσεις τής, τίς ενεργειακώς αποικίες τής, τήν Ευρώπη καί τούς Καυκάσιους Μωαμεθανούς καί τότε θά εξαπολύσει έξ’ ανάγκης έναν άνευ προηγουμένου άριστον πόλεμον όπως ορίζουν οί προφυτείες καί τότε μέ Θεία «κωλοφαρδία» = εύνοια θά περιπέσει η Μικρά Ασσία είς τάς χείρας μάς η οποία θά κρατείτε από τούς Ρώσσους καί οί εχθροί μάς σιωνισταί θά αποκαλύψουν καί φέρουν είς τήν επιφάνεια όλην τήν αλήθεια διά τήν ελληνικότητα αυτών τών περιοχών καί τών εξισλαμισθέντων κατοίκων τής διά τής φοβέρας καί απειλής. Όλ’ αυτά από υστεροβουλία όχι αγάπη! ΟΧΙ! Διότι δυσκόλως πειάνεις εδάφη από τήν Ρωσσίαν σχεδόν αδύνατον, ενώ από τήν Ελλαδίτσα πανεύκολον, λαδώνεις καί ιδρύεις κόμματα, ΜΚΟ, οργανώσεις καί διαλύσεις τά πάντα, επειδή φύσει φιλόσοφοι οί Έλληνες μέ τού ψύλλου πήδημα φιλοσοφούν καί παραφιλοσοφούν ώστε νά οικοδομούν ίντρικες, μίση, διχασμούς, κακίες, ζηλοφθονίες, εκδικητικά αισθήματα ανά μεταξύ τούς έκτοτες π.Χ…. έως είς τό μέλλον.

3, ½ (κατά προσέγγιση 35 μέ 36 έτη λέγεται είς τήν προφυτεία) δεκαετίες θά βαστάξει η κοσμοκρατορία μάς, όχι ένεκα ημών αλλά λόγω τής εύνοιας τού Εξαδάκτυλου καί τού περίγυρου τού έκ Θεού…. καί τότε θά καταλάβουν πολλοί Ιουδαίοι ότι τίποτε δέν δύνοντε άμα δέν τό θέλει Ό Θεός μάς! Μετά θά επανακάμψουν καί θά έρθη ό Αντίχριστος. Ουσιαστικώς εμείς θά τούς δώσουμε τήν εξουσία επειδή θά εκχριστιανίσουμε όλην τήν ανθρωπότητα καί ό Αντίχριστος θά έχει νά εξεγελάσει μόνον μία ομάδα ανθρώπων, τούς Χριστιανούς ώς ψευδοσωτήρας καί συνάμα τήν προώθηση τούς είς τήν υπερασελγή καί υπερασεβή βιωτή (όπως μάς προπονιούν από τούδε). Τουτέστιν, θά έχει δύο φάσεις η επταετία τού, τήν εξαπάτηση καί τήν τυραννία είς δύο ίσα μέρη…. 3, ½ ετών….. Αυτή η περίοδος βαστάει 79 έτη ήτοι 36 έτη πρίν τόν Εξαδάκτυλον 36 έτη μέ τόν Εξαδάκτυλον = ό σημαντικότατος μυστικός αριθμός 72+7=79=16=7.. Ή 36+7 = 43 άν δέν λογαριάσουμε τά 36 έτη πρίν τόν Εξαδάκτυλον ήτοι τήν περίοδον τής οπού προηγείται είς τό σκώρ η Νέα Αταξία Απραγμάτων, όπως καί νά έχει, δι’ ημάς οί αριθμοί αυτοί δέν έχουν μεγάλη σημασία, αλλά άν θ’ αντέξουμε νά ψυχοσωθούμε ή θά υποκύψουμε είς τόν διάβολον…..

Πολλοί μ’ ερωτούν διατί επιτρέπει τήν έλευση τού Αντιχρίστου Ό Θεός μέ πονηρή θυμώδη προαίρεση έναντι Τού! Τί βλασφημία, τί ύβρις, τί θράσος, τί βλακεία….. Μά εσύ «κύριε» είσαι ήδη χαμένος, ήδη τού διαβόλου μέ τά μέν ή δέ πάθη είσαι…. δέν τό κατάλαβες; Ερχομένου τού Αντίχριστου δίδει τήν ευκαιρία σέ άλλους νά παλαίψουν καί νά γίνουν μεγάλοι άγιοι, δηλαδή μέ τήν προαίρεση καί τήν πράξη τούς νά κρίνει έν δικαίω ότι αξίζουν όχι μόνον νά τούς ψυχοσώσει αλλά νά τούς κάνει τούς μεγαλύτερους αγίους όλων τών εποχών. Επίσης «κύριε» δίδει τήν ευκαιρία Ό Θεός σ’ εσένα, εμένα, τόν άλλον χαλεπόν νά Μετανοήσει….. Διότι ποίος Μετανοεί όταν όλα τού πάνε ακριβές ωρολόγιον, όλα τού είναι ρόδινα καί ζή μία ζωή χαρισάμενη μές στήν τρελλή χαρά, εύνοια, ευμάρεια, ευημερία….;;;;

Η Μετάνοια έρχεται όταν τραυματιστούμε….. Όταν τραυματισθεί ό εγωισμός μάς καί φανή πόσον αδύνατος καί ψεύτης είναι…. Όταν τά σπουδαία αποδειχθούν μάταια… Όταν τά κατέχοντα φανούν είς τόν νούν μάς μέ τήν κυριολεκτική πραγματικότητα τούς ήτοι δανεικά καί περαστικά επειδή εμείς είμαστε περαστικοί από δαύτη τή ζωή. Όταν τραυματιστούμε έρχεται ό νούς μάς όπισθεν είς τόν εγκέφαλον μάς καί η φαντασιοπληξία τής σπουδαιότητα μάς καταρρίπτεται ώς αχυρένιος πύργος.

Οί τραυματίες τών δεινών οπού ακολουθούν έχουν τήν ευκαρία νά καταλάβουν καί νά σωθούν…. Πρώτον τραύμαν θά είναι η μεγάλη πείνα, διότι ενόσω δέν πεινάμε δέν εκτιμάμε, ούτε τό ψωμί ούτε Τόν Θεόν, ούτε τόν συνάνθρωπον, ούτε τόν εχθρόν (ώς συνάνθρωπον μάς καί ότι πρέπει εντούτοις συνάμα νά προαμυνόμαστε, νά προνοούμε έναντι τού)….. Η μαλθακή βιωτή αγαπάει μόνον τήν απόλαυση τού σώματος…..

Τό ίδιον πράγμα κάθε φορά είναι τουλάχιστον δύο διαφορετικά πράγματα, τουλάχιστον τίς πλείστες φορές. Ό κορωνοϊός είναι μάστιγα αλλά καί ευκαρία αποξύνωσης (αποτοξύνωσης) από τήν εγωηδονοπαθή αλαζονεία….. Όταν δέν λαμβάνεις τό μήνυμα έρχεται μεγαλύτερον κτύπημα, πότε μέ τό μέλι πότε μέ τό ξύδι λέν στήν Κρήτη….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

11 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply
 1. Ο Κορονοιος ειναι ΨΕΜΑ ..δεν υπαρχει ..Η γριππη ειναι απλα ..Ωστοσο και παλι απο αυτο το ψεμα αποκαλυφθηκαν μερικες αληθειες που επρεπε να ειπωθούν

 2. ΕΥΓΕ ΑΔΕΛΦΕ ΚΥΠΡΙΕ! ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΡΟΜΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ, ΠΡΙΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ!!

  • Ευχαριστώ αδελφέ, ελπίζω νά είναι έναν τριήμερον, ειπώθηκε καί τρίμηνον καί εξάμηνον. Είμαστε ανεξόπλιστοι ένεκα πολιτικής δέσμευσης διά προδοσία, Ό Θεός νά λυπηθεί όλους τούς Έλληνες!

 3. Είθε νά αφυπνιστούμε καί αφύπνιση σημαίνει πρωτίστως αποληθαργοποίηση τής συνείδησης, τής συμπόνοιας, τής κατανόησης, τού χρέους πρός Τόν Θεόν, τήν πατρίδα, τήν οικογένεια καί τήν προκοπή!

 4. Φυσικα και ο υιος της χρυσικης παρθενος ( παρ εθνος δηλ.παγκοσμιου )καπιταλας βασιλισσας κορονας, ο χριστος 666 ειναι λυτρωση για τους πιστους του κουτοπονηρους χριστιανους δουλους του..τωρα κανενας εβραιοχριστιανος η μετανοησας χαραγμενος με το Χξς ματριξ εικονικος σκεπτομορφικος (Ελληνο)χριστιανος δεν θα μπορει να πεθανει,ακομη και να το θελει?!.. απο καμια αλλη αιτια θανατου αρκει να καμει το εμβολιο του σε χριστιανικο νοσοκομειο η να προσκυνησει την εικονα του θηριου χριστου 666 σε καποιο χριστιανικο του ναο σε ματριξ ολογραφικη αναπαρασταση της β’ ελευσεως του, θηριου γιαχωβα ιησου χριστου, 666, του τιμωρου δηλ.των ηλιθιων πιστων αμαρτωλων χριστιανων πονηρων δουλων,.που επεσαν στην πλανη του, τον πιστεψαν και προσκυνισαν την σκεπτομορφικη ματριξ ολογραφικη εικονα του,.αιωνιου τιμωρου Θεου? τους..παρεα με τα σκεπτομορφικα χριστιανικα ζομπι που και αυτα ολογραφικα ματριξιανα θα εχουν βγει απο τους ταφους τους και θα σερνονται σαν φιδια στα ποδια του για τον προσκυνισουν τον αφεντη, στην προσομοιοση της αιωνιου κολασεως της νεας παγκοσμιου χιλιετους καπιταλιστικης επιστιμονικης αγιοτραπεζικης στρατοκρατορικης φασιστικης βασιλιας του γιαχωβα ιησου χριστου 666, και των λοιπων μασονων λεφταδων θεων? στο νεο ματριξ του θεου? και αφεντη τυρανου πατερα του, ολων των κολασμενων πιστων πονηρων φθονερων αιμμοποτων ψηφοφορων ηλιθιων χριστιανων δουλων του.

 5. θελω κι εγω απ αυτο που ”πινεις”…λιγο…οχι πολυ!../εχει μια γατα ο γειτωνας κ μου κανει ζημειες στον κηπο!…να της το φτιαξω ”δολωμα” μια χαρα ”δολιο” ειναι χαχαχαχα

 6. Πάνο μου, δε σου κρύβω ότι σε βαριέμαι λίγο γιατί με κουράζει η καθαρεύουσα αλλά και γιατί όλα γυρνάνε γύρω από το δόγμα σου και δεν έχει ενδιαφέρον για μένα αλλά η ταινία που έβαλες φωτό είναι αγαπημένη μου! πολλά διδάγματα για τη συνείδηση και για τις επιλογές που έχουμε στη ζωή και πόσο αυτές κοστίζουν, αν ξέρουμε άραγε όταν τις κάνουμε τι θα μας κοστίσουν….

  • Τό άρθρον έχει σχέση μέ τήν τόν “σημαδευμένον” διότι όταν ό φίλος τού θά ανακοίνωνε γάμον μέ τήν αδλεφήν τού, αυτός μαστουρωμένος καί ανυπόμονος τόν σκότωσε καί έγινε τραγωδιά. Ομοίως σέ πολλά άλλα πράγματα γίνονται βάσει τής ανυπομονησίας.

   • ναι το θυμάμαι, απέξω την ξέρω την ταινία αλλά δεν είναι μόνο εκεί έχει πολύ ενωρίτερα θέματα προς μελέτη σημαντικότερα όπως για παράδειγμα το γεγονός πως πρέπει να έχεις συνείδηση τι ζητάς από το Σύμπαν (να γίνεις κυρίαρχος του κόσμου, Θεός) και τι ευθύνες έχεις (ποιός ζει και ποιός πεθαίνει αποφασίζεις) και τι κοστίζει (να σκοτώσεις και παιδιά αν χρειαστεί) και κυρίως: τι θα σου κοστίσει αν ασυνείδητα κλείσεις τη συμφωνία και δεν την τηρήσεις και δεν πληρώσεις στο ταμείο δηλαδή. Ή θα φτάσεις στο τέρμα ή κάτσε στα αυγά σου εν ολίγοις. Ένα αυτό και ένα ακόμα, πρόσεχε που μοιράζεις τα λεφτά γιατί νομίζεις ότι κάνεις καλό αλλά μπορεί να κάνεις κακό ενώ πρέπει να γνωρίζεις ότι οι γυναίκες τα λεφτά τα τρώνε -συνήθως- σε λούσα που μετά θα πρέπει κάπου να επιδείξουν, κάποιος να τα δει (η αδελφή του όλα αυτά)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Σε παράκρουση εταιρείες καλλυντικών που θα γράφουν πλέον «ομοιόμορφο χρωματισμό» και όχι «λευκό» στις συσκευασίες!

ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ (τήν επόμενη φορά θά μιλήσουμε γιά τόν 666…., πάρτε τώρα μία ιδέα)….