Ολη η Αλήθεια για τις Θρησκείες

«Τίποτα δεν είναι πιό ενάντιο στην θρησκεία και στο ιερατείο από την κρίση και την κοινή λογική. Η θρησκεία είναι η αιτία κάθε ανοησίας και διαταραχής που μπορεί να σκεφτεί κανείς· είναι η μητέρα του φανατισμού και της διχόνοιας, είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας» Voltaire

«Αν δεν ήμουν άθεος, θα πίστευα σε έναν θεό που επιλέγει να σώζει ανθρώπους με βάση τις ζωές τους συνολικά και όχι δείγματα από τα λόγια τους. Νομίζω πως θα προτιμούσε έναν ειλικρινή και δίκαιο άθεο από έναν τηλε-ευαγγελιστή του οποίου η κάθε λέξη είναι Θεός, Θεός, Θεός, και κάθε πράξη είναι ατιμία, ατιμία, ατιμία» Isaac Asimov

«Είναι πράξη αρετής να εξαπατάς και να ψεύδεσαι, όταν με τέτοια μέσα μπορεί να προωθηθεί το συμφέρον της Εκκλησίας». Ευσέβιος, Επίσκοπος Καισαρείας (265-340), ο λεγόμενος και ‘πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας’, είναι ο πρώτος που, με εντολή και για λογαριασμό του Μονοκράτορα Κωνσταντίνου, συναρμολόγησε σε ‘ενιαία ιστορία’ όλους τους σκόρπιους ιουδαιο-μεσσιανικούς χριστιανικούς μύθους, κάποιες από τις ανατολίτικες φιλοσοφίες, τις νεοπλατωνικές θεωρίες και πολλές από τις αρχαίες παγανιστικές δοξασίες και κατασκεύασε τον χριστιανισμό, ως νέα ενιαία ιδεολογία της κοσμοκράτειρας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ο Μονοκράτορας Κωνσταντίνος, όπως είναι γνωστό, έγινε αυτοκράτορας με στρατιωτικό πραξικόπημα του πατέρα του, δολοφόνησε όσους υποπτευόταν ως πιθανούς διεκδικητές του θρόνου, με φρικτούς τρόπους, τον πεθερό του, τον κουνιάδο του, την γυναίκα του, τον γιο του, τον γαμπρό του, τον ανεψιό του. Ο ίδιος βαπτίστηκε χριστιανός λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του το 337.

Μόλις έγινε επίσημη θρησκεία του κράτους ο χριστιανισμός, εξαφάνισε όλα τα βιβλία των ‘αιρετικών’, πλαστογράφησε τα δικά του αρχικά κείμενα που ήταν ολοφάνερα κακοκατασκευασμένα και «έπνιξε την φωνή κάθε ελεύθερου στοχαστή που δεν συμφωνούσε με το δόγμα της Εκκλησίας και αντιγνωμούσε με τις επίσημες πια χριστιανικές παραδόσεις. Το ίδιο έγινε και στον Μεσαίωνα. Και τότε πνίγηκε στο αίμα κάθε απόπειρα να ερευνηθούν οι γραφές με το φως της λογικής και της επιστήμης, και η φωτιά και το σίδηρο ήταν η τιμωρία για εκείνους που τολμούσαν να κηρύξουν το ‘ερευνάτε τις Γραφές’». Κορδάτος Γιάνης, Ιησούς Χριστός…, ό.π., τόμ. 1ος, σ. 9.

«Αποκεφαλισμός. Κάψιμο στην πυρά. Απαγχονισμός. Στραγγαλισμός. Καταποντισμός (ράψιμο των καταδικασμένων σε σάκους γεμάτους φίδια και ρίξιμό τους σε ποταμό ή θάλασσα. Λιθοβολισμός. Ψήσιμο στη θράκα. Εκδορά. Θανάτωση σε βραστό νερό, λάδι ή πίσσα. Ανάποδη σταύρωση. Παλούκωμα. Κάψιμο με πυρωμένα σίδερα. Φαρμάκωμα. Ευνουχισμός. Τύφλωση. Ακρωτηριασμός. Ρινοτομή. Δουλεία. Ισόβια καταναγκαστικά έργα στα μεταλλεία και για τους τυχερούς ισόβιος εγκλεισμός σε μοναστήρι». Διεξοδικά για την σχέση της εξουσίας με τα βασανιστήρια στην ιστορία και ιδιαίτερα κατά τον Μεσαίωνα, βλ. Σιμόπουλος Κυριάκος, Βασανιστήρια και εξουσία, Στάχυ, Αθήνα 2003.

Ο πάπας Γελάσιος Α’ (από το 492 μέχρι το 496) έθεσε θέμα σχέσεων Εκκλησίας-κράτους, δηλαδή σχέσεις μεταξύ του Πάπα και του Αυτοκράτορα, και ποιος πρέπει να έχει τα πρωτεία. Κατά τον Γελάσιο, ο χριστιανισμός δεν περιορίζεται στην κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών και μόνον, αλλά κατευθύνει τα βήματα του ανθρώπου και στον ηθικό και στον πολιτικό βίο. Ο χριστιανισμός αφορά στο σύνολο του βίου, κι όχι σ’ ένα τμήμα του. Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα: ποιος κυβερνά το πλήρωμα της Εκκλησίας, ο Αυτοκράτορας ή ο Πάπας; Ποιος αποφαίνεται για τα δόγματα της πίστεως; Ποιος μεριμνά για τον τρόπο ζωής του χριστιανικού κοινωνικού σώματος, καθώς και για τις αξίες που δι’ αυτού του τρόπου θα ενσαρκώσει και θα υπηρετήσει; Έτσι άρχισε ο Μεσαίωνας και ο σκοτεινός θρίαμβος του Παπισμού και της λεγόμενης ορθοδοξίας στο όνομα ενός σκοτεινού μύθου και του ανύπαρκτου ιδρυτή του χριστιανισμού.

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ καὶ ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ

«Η πίστη είναι για τον άνθρωπο ό,τι και η άμμος για την στρουθοκάμηλο»

Ἡ θρησκεία εἶναι κάτι ποὺ φαίνεται νὰ ἔχουν ἀνάγκη τὰ λεγόμενα ἔλογα ἀνθρώπινα ὄντα. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ ἔχῃ συνεισφέρει στὴν σημερινὴ μορφή τῶν ὄντων, ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωση φαίνεται νὰ ἔπαιξε ἕναν πολὺ σημαντικὸ ῥόλο στὴν ἐξέλιξή τους ἢ στὸ ἀποτέλεσμα τὸ ὁποῖο ἔχουν νὰ παρουσιάσουν σήμερα. Ἕνα εἶναι βέβαιο: ὁ,τιδήποτε ἔκαναν, φαίνεται νὰ τὸ ἐκαναν λάθος κι αὐτὸ πάλι φαινομενικὰ γύρισε ἐναντίον τους. Δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερες γνώσεις γιὰ νὰ ὑποθέσῃ ἢ νὰ διαπιστώσῃ κάποιος ἐὰν εἶναι σωστὸ ἢ λάθος (ἡ δημιουργία θρησκειῶν), διότι ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ εἶναι κατασκευασμένες ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι καὶ σκέφτονται ἐξ ὁρισμοῦ λάθος, δὲν θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ παράξουν κάτι ποὺ νὰ μὴν εἶναι λάθος ἢ νὰ μὴν κατέληγε τελικὰ ἔχοντας καταστροφικὰ ἀποτελέσματα. Ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μόνο ἡ μία ὄψη.

Ἐπειδὴ ἡ διαπίστωση τῆς λανθασμένης δομήσεως ἔγινε πολὺ ἐνωρίς, αὐτοὶ ποὺ κατασκεύασαν τὶς θρησκεῖες, θέλησαν νὰ ἀπαλείψουν αὐτὸν τὸν παράγοντα ἀπὸ τὴν ἐξίσωση, (δηλαδὴ τὸ ὅτι ἀφοῦ εἶναι κατασκεύασμα ἀνθρώπινο, τότε ἀναμφισβήτητα εἶναι λανθασμένο), ὁπότε ἄρχισαν νὰ μιλᾶνε γιὰ μεταφυσική, δηλαδὴ κάτι ποὺ νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἀποδείξουν καὶ τεκμηριώσουν ὅλοι ὅσοι θὰ ἐξασκοῦσαν τὴν θρησκεία καὶ ἐπιπλέον γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἰσχυροποιήσουν τὴν θέση τους, στηρίχτηκαν σὲ αὐτὰ ποὺ γνώριζαν γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, δηλαδὴ τὴν ῥοπή τους νὰ θέλουν νὰ αἰσθάνονται καλὰ καὶ νὰ ἀποφεύγουν τὸν πόνο, ὁπότε «ἔχτισαν» τὶς θρησκεῖες βασιζόμενοι σὲ αὐτὰ τὰ συστατικά.

Ἡ ὀργάνωση τὴν ὁποία ἐπέβαλε ἡ θρησκευτικὴ ἐξάσκηση προέκυψε ἀπὸ ἕνα συνδυασμὸ ἀνάγκης καὶ συντηρήσεως ἐν ᾧ εἶχε σὰν κύριο σκοπό της, τὴν παγιοποίηση κάποιων κανόνων ποὺ ἐξασφάλιζαν τὴν διαχρονικότητα τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Ἐπρόκειντο δηλαδὴ γιὰ πρακτικὲς συντηρήσεως τῆς ζωῆς. Τέτοιες εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ὁ γάμος ἡ ἄσκοπη καὶ ἄνευ λόγου θανάτωση ὁμοίων γιὰ ἀσήμαντους λόγους, ἡ ζωὴ σὲ κοινότητα-κοινωνία κ.λ.π.

Ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν πολλὲς θρησκεῖες, γεγονὸς ποὺ φανερώνει ὅτι αὐτὰ τὰ ὁποῖα πρεσβεύει ἡ κάθε μία τους εἶναι μὲν κάποιοι κανόνες ποὺ εἶναι διαμορφωμένοι ὥστε νὰ κάνουν καλὸ γιὰ τὴν συντήρηση τῆς ζωῆς, ἀλλὰ ἀφ᾽ ἑτέρου ἀποδεικνύουν ὅτι προσπαθοῦν νὰ ἔχουν διαφορετικότητες μεταξύ τους ὅπως εἶναι διαφορετικοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους, ἐν ᾧ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν κοινές στὶς ἀρχές τους καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους παγκοσμίως ὅπως πιστεύεται ὅτι αὐτὸ τὸ στάδιο εἶχε πλησιάσει πολὺ κοντὰ στὴν ἐπίτευξή του, στοὺς προκατακλυσμιαίους πολιτισμούς οἱ ὁποῖοι μοιράζονταν κοινὲς ἀρχές, δοξασίες καὶ σύμβολα, ἕνα τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ πολυσυζητημένη σβάστικα τὴν ὁποία προσπαθοῦν νὰ ἐνοχοποιήσουν καὶ ἀπαλείψουν οἱ σύγχρονοι τύραννοι τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ εἶναι καὶ οἱ σημερινοὶ κάτοχοι τῶν ἡνίων τῶν θρησκειῶν.

Ἡ Σβάστικα μπορεῖ νὰ εἶναι δεξιοστροφη ἢ ἀριστερόστροφη συνήθως ἀριστερόστροφη καὶ συμβολίζει τὸν ῥυθμὸ καὶ τὴν τάξη τοῦ κόσμου. Ἡ Σβάστικα συμβολίζει τὴν ἀριστερόστροφη ἀξονικὴ κίνηση τῆς γῆς καὶ τῶν ἀστερισμῶν, παρομοίως οἱ παραδοσιακοὶ χοροὶ μιμοῦνται τὴν κίνηση τῆς γῆς καὶ τῶν πλανητῶν καὶ εἶναι ἀριστερόστροφοι.

Οἰ διαχειριστὲς τῶν θρησκειῶν εἶναι ἄνθρωποι ποὺ ἐμφανίζονται σὰν ἐκπρόσωποι θεῶν κατάσχοντας τὸ δικαίωμα τῆς αὐθεντίας ἢ τῆς ἐπικοινωνίας μὲ μεταφυσικὸ τρόπο μὲ ἀνώτερες δυνάμεις καὶ ἐπαναλαμβάνουν αὐτὰ ποὺ ἔγιναν καὶ στὸ παρελθόν, σὰν μία ἀνανέωση τῆς ἐξουσίας γιὰ μεγάλη ἀριθμητικῶς ἐπιβολὴ τῆς ἰδέας, μέσῳ τῆς ὁποίας θὰ ὠφεληθοῦν μὲ ὑλικὲς ἀπολαβὲς ἀπὸ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερους ἀνθρώπους.

Ἡ ἱστορία τὴν ὁποία προσπαθουῦν νὰ διαστρευλώσουν γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀλήθεια ἡ ὁποία προκύπτει ἀπὸ τὴν γνώση τῆς κυκλικότητος τῶν γεγονότων, διδάσκει ὅτι χρειάζονται περίπου 2.000 χρόνια ἔως ὅτου ἡ ἀναμενόμενη ἀνθρώπινη ἐξέλιξη καὶ ἀνάπτυξη τῆς διανοίας νὰ φθάσῃ σὲ ἕνα σημεῖο, ὥστε νὰ ἀρχίσῃ νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀπάτη ποὺ ἔχει συνδυαστεῖ μὲ τὴν κατὰ τὰ ἄλλα σωστὴ περιγραφὴ συντηρήσεως τῆς ζωῆς ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς κανόνες.

Τώρα βρισκόμαστε σὲ μία τέτοια περίπτωση ὅπου ἐπειδὴ λόγῳ τῆς ἀναπτύξεως τῆς πληροφορήσεως μεγάλο ποσοστὸ ἀνθρώπων παγκοσμίως ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν ἀπάτη καὶ ἀγανακτισμένοι θέλουν νὰ τιμωρήσουν αὐτὸ ποὺ τοὺς ἐξαπάτησε, ἐν ᾧ αὐτοὶ ποὺ διαχειρίζονται τὶς θρησκεῖες προσπαθοῦν νὰ κατευθύνουν τὸ «τσουνάμι» τῆς ἀπορρίψεως τῶν θρησκειῶν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, μεταβιβάζοντας τὸ κέντρο βάρους σὲ μία μεταγενέστερη θρησκεία, ἡ ὁποία μπορεῖ καὶ νὰ σχεδιάστηκε γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο, δηλαδὴ νὰ δημιουργήθηκε καὶ καλλιεργήθηκε γιὰ νὰ «δουλέψῃ» μέσα στὸν χρόνο καὶ νὰ φθάσῃ σὲ κάποιο σημεῖο νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὴν κυρίως ἐπικρατοῦσα θρησκεία ἐκείνων τῶν χρόνων, μιᾶς καὶ ἡ διαχείρηση τῶν θρησκειῶν λογικὰ ἀπαιτεῖ μεγάλη ἀνθρωπογνωσία καὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ εἰδικοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν δημιουργία καὶ λειτουργία τους.

Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ καὶ μὲ σχέδιο τὴν διατήρηση τῶν ἰδίων διαχειριστῶν, παρατήρησαν ὅτι ἡ δημιουργία μίας θρησκείας δυσκολα μὲν ἀλλὰ τελικὰ παρήγαγε πολιτισμό, ἐν ᾧ μία ἄλλη ἀπὸ τὸν τρόπο τῆς κατασκευῆς της δὲν παρήγαγε πολιτισμὸ ἀλλὰ ὰπεναντίας κατασκεύαζε ἐπιδρομεῖς καὶ μάλιστα μὲ χαμηλὴ διανοητικὴ ἱκανότητα.

Σκέφτηκαν ὅτι ὁ χρόνος εἶναι δόκιμος νὰ ἐπιδιώξουν τὴν σύγκρουση μεταξὺ αὐτῶν ποὺ δὲν μποροῦν νὰ παράξουν πολιτισμό ἀλλὰ εἶναι κατακτητές, μὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι εἶναι πιὸ μαλθακοὶ ἄλλὰ δημιουγοῦν πολιτισμό, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπέλθῃ μία μερικὴ ἐξίσωση ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ μπορέσῃ νὰ ὑφαρπαγῇ ἡ διαχείρηση αὐτοῦ τοῦ πλούτου.

Αὐτὸ εἶναι ποὺ βλέπουμε νὰ διαδραματίζεται στὶς ἡμέρες μας ὅπου οἱ δῆθεν σοφοὶ διαχειριστὲς καὶ κυβερνῆτες τῶν κρατῶν φαίνεται νὰ ἐξοντώνουν τὸν λεγόμενο δυτικὸ πολιτισμὸ μέσα στὸν ὁποίο ζοῦν καὶ τὴν θρησκέια του τὸν Χριστιανισμό, μὲ τὴν βίαια ἐπιβολὴ τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, καταστρέφοντας φαινομενικὰ ὅτι ἔχει ἐπιτύχει ὁ χριστιανικὸς πολιτιμός, ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν παγκοσμίων διαστάσεων κίνηση, προσπαθοῦν νὰ θέσουν ὑπὸ τὸν δικό τους ἔλεγχο τὴν διαχείρηση τοῦ παγκόσμιου πλούτου.

Γι᾽ αὐτὸ χρησιμοποιοῦν τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς μίας θρησκευτικῆς ὁμάδας ποὺ εἶναι τὸ νὰ εἶναι πολεμιστὲς, ἅγριοι καὶ μὲ χαμηλὴ νοημοσύνη, ἐναντίον τῆς ἄλλης ποὺ εἶναι ἔξυπνοι, ἀποδοτικοί, παράγουν πολιτισμὸ ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχουν ῥίξει τὸ βάρος τῆς ὑπάρξεώς τους στὴν δημιουργία τοῦ πολιτισμοῦ, δὲν εἶναι καὶ τόσο καλοὶ μαχητές.

Στὴ φύση οἱ ὀργανισμοὶ ἐπιβιώνουν μὲ τὸ κυνήγι. Φαίνεται ὅτι ἡ συντήρηση καὶ ἐξέλιξη τῆς ζωῆς κατὰ τὸ μεγαλύτερό της μέρος βασίζεται στὴν ὕπαρξη κάποιας ὀργανωμένης ζωῆς τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ μία ἄλλη ζωὴ γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ ἢ ἀλλιῶς ἡ ὕπαρξη μίας κάποιας ζωῆς δημιουργησε τὴν ἀνάγκη κάποιας ἄλλης ἡ ὁποία νὰ τρέφεται ἀπὸ αὐτὴν ἡ ὁποία προέκυψε σὰν ἀναγκαιότητα γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς πρώτης, ἀφοῦ ἡ κατανάλωσή της ἀπὸ κάποια ἀνώτερή της τὴν ἀναγκάζει νὰ τροποποιηθῇ, νὰ ἐξελιχθῇ, νὰ προστατευθῇ, ἀλλιῶς νὰ ἐξαφανισθῇ.

Μὲ αὐτὴν τὴν θεώρηση δυσκολευόμαστε ἀκόμη καὶ νὰ διακρίνουμε τὸ ἐὰν κάποιο ἁρπακτικὸ κάνει καλὸ ἢ κακό. Στὴν μια περίπτωση θεωρεῖται σὰν τὸν καταστροφέα τοῦ εἴδους ποὺ συνεχῶς τείνει νὰ ἐξαφανίσῃ τὸ ἀπειλούμενο εἶδος, ἐν ᾧ στὴν ἄλλη περίπτωση ἡ ἐπιθετικότητά του σὲ ἕνα ἄλλο εἶδος, ἀναγκάζει τὸ θῦμα νὰ βελτιωθῇ προκειμένου νὰ ἀντέξῃ τὶς ἐπιθέσεις, ἐπειδὴ ἀπειλεῖται ἡ ὕπαρξή του.

Μὲ ἕναν ἁπλὸ παραλληλισμὸ μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἀναλογικὰ συμβαίνει τὸ ἴδιο πρᾶγμα καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ εἶναι λογικὸ ἀφοῦ κι αὐτοὶ ζοῦν καὶ ἐξελίσσονται μέσα στὴν φύση κατὰ συνέπειαν ὑπόκεινται στοὺς ἴδιους κανόνες. Ἡ ὕπαρξη τῶν ζώων ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη τῶν φυτῶν καὶ ὁ ἄνθρωπος στὴν ὕπαρξη τῶν δύο προηγουμένων γενικὰ ὅπως περίπου περιγράφεται καὶ ἡ διαδοχὴ τῆς δημιουργίας στὸ βιβλίο τῆς Γεννέσεως Τὸ νὰ βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος στὴν κορυφὴ τῆς διατροφικῆς ἀλυσίδος, δὲν τὸν ἀποκλείει καθόλου ἀπὸ τὸ νὰ ἀποτελῇ τροφὴ γιὰ ἕνα ἄλλο εἶδος ποὺ εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ αὐτόν.

Ἐὰν ἐξετάζουμε τὴν διατήρηση ἀνοικτῶν συστημάτων τότε συζητᾶμε γιὰ τὴν ἀλληλεπίδραση ἐνεργείας ἡ ὁποία φροντίζει ὥστε τὸ σύστημα νὰ κατορθώνῃ νὰ μειώνῃ τὴν ἐντροπία του. Ἡ φύση εἶναι ἕνα ἀνοικτὸ σύστημα, Ἀνοικτὸ εἶναι κάθε σύστημα ποὺ ἀλληλεπιδρᾶ μὲ τὸ περιβάλλον του. Ἀλλὰ ἀνοικτὸ σύστημα εἶναι καὶ ἡ κοινωνία καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀπορροφᾶ, καταναλώνει καὶ ἀποδίδει ἐνέργεια μὲ σκοπὸ νὰ μειώσῃ τὴν ἐντροπία του, σὲ ἀντίθεση μὲ ἕνα κλειστὸ σύστημα.

Κλειστὸ εἶναι ἕνα σύστημα ποὺ ἀποτελεῖται ὰπὸ σώματα ποὺ δὲν ἀλληλοεπιδροῦν μὲ ἄλλα σώματα ἐκτὸς τοῦ συστήματος. Πιὸ ἁπλᾶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἕνα κλειστὸ σύστημα εἶναι ἕνα ἀπομονωμένο σύστημα. Τὰ ἀνοικτὸ σύστημα ποὺ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, διαχειρίζεται ἐνέργεια ποὺ ἀποτελεῖ τὴν καύσιμο ὕλη του, ἀλλὰ προσφέρει καὶ στὸ περιβάλλον του. Ἡ ἐνέργεια μπορεῖ νὰ προσλαμβάνεται μὲ φυσικὴ διεργασία ὅπως εἶναι τῆς θρέψεως, καὶ νὰ ἀποδίδεται ὑπὸ μορφὴν κινητικῆς, θερμικῆς ἢ νοητικῆς ἐνεργείας. Αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν κατανάλωσή της ἢ ἀλλιῶς τὴν συνεισφορά της στὸ περιβάλλον, ὥστε νὰ διατηρεῖται ἡ ἰδιότητα τοῦ ἀνοικτοῦ συστήματος ἔναντι τοῦ θνησιγενοῦς κλειστοῦ συστήματος.

Ὅπως γίνεται πλέον ἀντιληπτό, δὲν ἀποτελεῖ παράδοξο ἡ ὕπαρξη ἢ ἐμφάνιση ἑνὸς εἴδους τὸ ὁποῖο νὰ τρέφεται ἀπὸ τὴν ἐνέργεια ποὺ ἀποδίδει ὁ ἄνθρωπος ἢ πιὸ ἁπλᾶ ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου νὰ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς τροφῆς του. Μπορεῖ νὰ μὴν τρέφεται ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες ἐνεργείας ποὺ εἶναι οἱ ἱστοί του, ἀλλὰ ἀπὸ μία πιὸ ἐκλεπτυσμένη μορφὴ ἐνεργείας, ἡ ὁποία παράγεται ἀπὸ τὰ ἀποθέματα ἐνεργείας ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος στὴ διάθεσή του, ὁ ὁποῖος καὶ λειτουργεῖ σὰν ἐργοστάσιο παραγωγῆς αὐτῆς τὴς λεπτοφυοῦς ἐνεργείας ποὺ εἶναι ἡ νοητική.

Ἐὰν τώρα ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος ὀργανισμὸς δημιουργήθηκε ἐξ ἀνάγκης ἢ ὑπῆρχε ἀνέκαθεν ἐπειδὴ ἔχει βρεῖ τὸν τρόπο νὰ ἀποκτᾶ ὀντότητα καὶ νὰ ἐπιβιώνῃ κι αὐτὸς σὰν ἀνοικτὸ σύστημα καταναλώνοντας τὴν νοητικὴ ἐνέργεια τῶν ἀνθρώπων, τότε μποροῦμε ἴσως μὲ δυσκολία νὰ ἀρχίσουμε νὰ φανταζόμαστε ἕναν ὑπερ-οργανισμὸ ὁ ὁποῖος γίνεται ἀντιληπτὸς μόνο ἐκ τοῦ ἀποτελέσματός του. Αὑτὸς ὁ ὑπερ-οργανισμὸς συντηρεῖται μὲ τὴ συνεισφορά, βοήθεια καὶ χειρισμὸ ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἐπωφελοῦνται στιγμιαῖα ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία ποὺ προσφέρουν στὸν ὑπερ-οργανισμό, δηλαδὴ νὰ τὸν βοηθοῦν, νὰ τὸν ταΐζουν καὶ νὰ τὸν συντηροῦν στὴν ὕπαρξη.

Φανταζόμαστε λοιπὸν μία τεράστια ὀντότητα ἡ ὁποία τρέφεται μὲ νοητικὴ ἐνέργεια ἀπὸ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι προσανατολίζουν τὴν νοητική τους ἐνέργεια μὲ ἕναν τέτοιο συγκεκριμένο τρόπο ὥστε νὰ γίνεται «βρώσιμη» ἀπὸ τὴν ὀντότητα. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἔχουμε μία εἰκόνα ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ βλέπουμε καθημερινὰ ὅλο καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι νὰ τυποποιοῦνται στοὺς τρόπους τους, στὶς συμπεριφρορές τους, στὶς συνήθειές τους σὲ μία ἀέναη προσπάθεια νὰ ὁμογενοποιηθοῦν γιὰ μία καλὴ μεγάλη «μπουκιά» τῆς ὑπερ-οντότητος. Σὲ αὐτὴν τὴν ὁμογενοποίηση καὶ τυποποίηση δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ βρῇ καλύτερο ὑποκατάστατο ἀπὸ τὶς θρησκεῖες.

Κὰτι ποὺ δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγῃ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μεταβολὲς ποὺ συμβαίνουν στὰ συστήματα δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀναιρεθοῦν παρὰ μόνο νὰ συνεχίζουν νὰ μεταβάλλονται τροποποιῶντας μὲ μόνιμες μεταβολὲς τὸ σύστημα, δηλαδὴ μὲ μὴ ἀντιστρεπτὲς μεταβολές. Ἀντιστρεπτὴ μεταβολὴ σὲ ἕνα σύστημα ἔχουμε, ὅταν σὲ ὁποιαδήποτε χρονικὴ στιγμὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μεταβολῆς ἀντιστραφεῖ ἡ φυσική του πορεία μὲ δυνατότητα τὸ σύστημα νὰ ἐπανέλθῃ στὴν ἀρχική του κατάσταση διερχόμενο ἀπό τὶς ἴδιες ἐνδιάμεσες καταστάσεις μὲ ἀντιστροφὴ τῆς σειρᾶς τους. Βέβαια, ἀντιστρεπτές μεταβολές δὲν ὑπάρχουν στὴ φύση καὶ κατὰ συνέπειαν σὲ αὐτὲς ποὺ ὑφίστανται οἱ ἄνθρωποι.

Μὲ συνέπεια σὲ αὐτὸν τὸν συλλογισμὸ βλέπουμε ὅτι ὁλόκληρη ἡ ζωὴ εἶναι μία ἀλληλεπίδραση ἐνεργείας καὶ ὅλες οἱ ἐνεργειακὲς μορφὲς ἢ ἀνοικτὰ συστήματα εἶναι ἁρπακτικὰ γιὰ τὴν κατώτερη διατροφικὴ κατηγορία καὶ θύματα γιὰ τὴν ἀνώτερη, ἀνεξαρτήτως τῆς μορφῆς της ἢ τοῦ ποιόντος τῆς ἐνεργειακῆς μορφῆς ποὺ καταναλώνεται. Ἡ φύση γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἀποτελοῦσε πάντοτε τὴν καλύτερη, οὐσιαστικὰ μοναδικὴ πηγὴ πληροφοριῶν, προκειμένου νὰ ἐξάγουμε τὶς ἀντιστοιχίες μας καὶ νὰ καταλάβουμε τὴ θέση μας στὴ ζωή.

Γνωρίζουμε ὅτι τὰ ἁρπακτικά, προκειμένου νὰ βροῦν τὴν τροφή τους μηχανεύονται κάποιους τρόπους ποὺ ἔχουν παγιοποιηθεῖ μέσα στὴν συμπεριφορὰ καὶ τοὺς τρόπους τους διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν συντήρησή τους· ἔτσι γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουν, βλέπουμε νὰ χρησιμοποιοῦν παραπλανητικοὺς τρόπους καὶ τεχνάσματα ὅπως νὰ διαμορφώνουν τὸ τρίχωμα ἢ πτέρωμα, νὰ ἀλλάζουν ἢ προσαρμόζουν τὸ χρῶμα καὶ νὰ στήνουν ἐνέδρες ὅπου γνωρίζουν ὅτι συχνάζει ἡ τροφή τους. Θὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ μὴν ὑποψιαστοῦμε ὅτι μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀποδοτικὲς μεθόδους θὰ ἦταν ὅταν τὰ θηράματα τῶν ἁρπακτικῶν θὰ πήγαιναν ἐκεῖ ὅπου εἶχαν ἀνάγκη γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν καλά, – ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἄφθονη τροφή – νὰ ἱκανοποιήσουν ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς τους – λίμνες, ποτάμια, νερόλακκοι- ἢ νὰ νοιώσουν ἀσφαλῆ σὲ πυκνὴ βλάστηση – μέρη ποὺ θὰ ἀποτελοῦσαν τὶς πρῶτες ἐπιλογὲς τῶν ἁρπακτικῶν στὴν ἀναζήτηση τῆς τροφῆς τους.

Κάνοντας τὴν ἀντιστοιχία καὶ ἐφ᾽ ὅσων πραγματευόμαστε τὴν ἐπεξεργασμένη ποιότητα ἐνέργειας ποὺ ὠνομάσαμε νοητικὴ ἐνέργεια, τότε ἀναπόφευκτα θὰ ἐξετάσουμε σὲ τί ἀντιστοιχοῦν οἱ «τοποθεσίες» ποὺ ἐπιλέγουν τὰ ἁρπακτικὰ τὰ δικά μας γιὰ νὰ τραφοῦν ἀπὸ τὴν νοητική μας ἐνέργεια. Ὅπου ὑπάρχει ἄφθονη τροφὴ εἶναι ἕνα μέρος ὅπου ὑπάρχει πολιτισμός, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει εὐημερία, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει κοινωνία, δηλαδὴ σχετικὰ μεγάλη συγκέντρωση ἀνθρώπων, δηλαδὴ χωριά, κομωπόλεις, πόλεις· κανεὶς δὲν θὰ πήγαινε νὰ κυνηγήσῃ σὲ ἀραιᾶ διεσπαρμένες νομάδες, δὲν θὰ ἦταν ἀποδοτικὸ ἐκτὸς κι ἂν ἦταν ἀναγκαῖο· ὅπως ἀποτελεῖ ἀνάγκη καὶ ἀπαίτηση τῆς ζωῆς τὸ νερὸ ἔτσι κι ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει τὸ ἀντίστοιχό του γιὰ τὴν νοητικὴ ἐνέργεια εἶναι ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἡ γνώση καὶ ἡ δίψα γιὰ μάθηση, ποὺ εἶναι τὰ σχολεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια ποὺ βρίσκονται στὶς πόλεις, ποὺ ἔχουν γίνει ἀπὸ ὀργανωμένες κοινωνίες· καὶ ποῦ θὰ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς καὶ προστατευμένοι; φυσικὰ ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν πολλοὶ ὅμοιοί τους, μποροῦν νὰ χαθοῦν μέσα στὸ πλῆθος καὶ νὰ μειώσουν τὴν πιθανότητα νὰ εἶναι τὰ μοναδικὰ θύματα καὶ νὰ κρυφτοῦν στὴν ἀνωνυμία σὰν νὰ βρίσκονται σὲ πυκνὴ βλάστηση.

Ἡ ἁρπακτικὴ ὀντότητα γιὰ τὴν νοητικὴ ἐνέργεια δὲν εἶχε καλύτερη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ νὰ πηγαίνῃ σὲ αὐτὰ τὰ μέρη γιὰ νὰ δημιουργήσῃ τὶς προϋποθέσεις της, νὰ μελετήσῃ τὶς συμπεριφορές, νὰ στήσῃ τὶς ἐνέδρες καὶ νὰ μηχανευτῇ τὰ τεχνάσματά ποὺ θὰ χρησιμοποιήσῃ. Ἔτσι ὅπου ὑπῆρχε μεγαλύτερη συνάθρηση ἦταν τὸ κατάλληλο μέρος καὶ βέβαια ἡ ἐξάπλωση κάποιας θρησκείας μποροῦσε νὰ ἀναπτυχθῇ ἀφ᾽ ὅτου σπάσει τὶς πρῶτες χλιαρὲς φυσικὲς ἀντιστάσεις, νὰ ἐξαπλωθῇ μὲ ἰογενῆ μορφὴ καὶ νὰ ἀποτελέσῃ μία προσοδοφόριο πηγὴ ἐνεργείας μὲ τεράστια ἀποθέματα.

Φαίνεται νὰ πρόκειται γιὰ ἀνθρώπινη ἀνάγκη ἡ ἐπιρρέπεια στὶς θρησκεῖες γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅλες οἱ ἀπάτες ποὺ στοχεύουν στὴν νοητικὴ ἐνέργεια κατασκευάζονται καὶ ἀντιγράφουν τὶς γνωστὲς καὶ παραδοσιακὲς θρησκεῖες διότι γνωρίζουν ὅτι οἱ ἐγκέφαλοι τῶν ἀνθρώπων εἶναι κατάλληλα διαμορφωμένοι μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔχουν ὑπαγορεύσει οἱ θρησκεῖες καὶ ὅπως εἶναι ἐπιτυχὲς στὴ φύση τὸ τέχνασμα τῆς ἀποκρύψεως (camouflage), ἡ προσποίηση καὶ ἡ ἐνέδρα, ἔτσι καὶ κάτι ποὺ ὑποδύεται τὴν θρησκεία ἢ ποὺ τὸ ἀφήγημά του εἶναι παρόμοιο ἔχει τὴν τάση νὰ γίνεται πιστευτὸ καὶ νὰ ὑποτάσσῃ τὰ θύματα γιὰ νὰ τοὺς ἀπομυζήσῃ τὴν νοητική τους ἐνέργεια.

Ὁταν ἐξετάζουμε τὴν περίπτωση ἑνὸς ἁρπακτικοῦ ποὺ ἐπιτίθεται σὲ ἔνα θήραμά του καταλαβαίνουμε περίπου τὴν διαδικασία ἀποκτήσεως καὶ ἀποδόσεως τῆς ἐνεργείας, ὑπάρχει ὁ ἥλιος ὁ ὁποῖος στέλενει τὴν ἐνέργεια μέσῳ τῶν φωτονίων, οἱ δέκτες στὴ γῆ παραλαμβάνουν τὰ φωτόνια μὲ τὰ κατάλληλα διαμορφωμένα ὄργανά τους ὅπως εἶναι γιὰ τὰ φυτὰ τὰ φύλλα καὶ ἔτσι ἀναπτύσσονται διατηρῶντας καὶ ἀποθέματα. Τὰ ζῶα τώρα παραλαμβάνουν κι αὐτὰ φωτόνια στὸ σῶμα τους μὲ τὴν ἔκθεσή τους στὸν ἥλιο, ἀλλὰ τρώγοντας τὰ φυτά, παραλαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες φωτονίων ποὺ εἶναι ἀποθηκευμένες στὰ φυτὰ κι ἔτσι ἀναπτύσσονται σὰν ἐνεργειακὰ ὄντα πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὰ φυτά.

Ἀναμφισβήτητα ἡ ὕπαρξή τους ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τῶν φυτῶν, ἀπώλεια τῶν ὁποίων θὰ σηματοδοτήσῃ καὶ τὴν ἐξαφάνιση τῶν ζώων ποὺ τρέφονται ἀπὸ αὐτά. Στὴν συνέχεια τὰ ἁρπακτικὰ ποὺ τρέφονται ἀπὸ τὰ ζῶα παραλαμβάνουν κάθε φορὰ πολὺ μεγαλύτερες ποσότητες φωτονίων οἱ ὁποῖες ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ τὰ φυτὰ καὶ χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τὰ ζῶα θύματα γιὰ νὰ κατασκευάσουν τοὺς ἱστοὺς του σώματός τους. Οἱ ἄνθρωποι παραλαμβάνουν τὶς μερίδες τῶν φωτονίων καὶ ἀπὸ τὰ φυτὰ καὶ ἀπὸ τὰ ζῶα καὶ φυσικὰ τὸ ἀνθρώπινο πεπτικὸ σύστημα εἶναι ἱκανὸ γιὰ τὴν κατεργασία αὐτῶν τῶν τροφῶν. Μὲ βάση αὐτὴν τὴν διαδικασία γίνεται εὔκολα ἀντιληπτὸ τὸ πῶς καὶ γιατὶ γίνεται αὐτὴ ἡ διαδικασία καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ὄργανα ποὺ παίζουν πρωτεύοντα ῥόλο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της.

Ἐκεῖ ποὺ ἀλλάζουν λίγο τὰ πράγματα εἶναι ὅταν δὲν ἔχουμε χειροπιαστὰ παραδείγματα καὶ φυσικὰ ὄργανα ποὺ τὰ βλέπουμε καὶ καταλαβαίνουμε, δίοτι ἀντιλαμβανόμαστε μὲν τὴν πρόσληψη, κατανάλωση, κατεργασία καὶ ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ ἐὰν πρόκειται γιὰ τὴν διάθεση τῆς νοητικῆς ἐνεργείας δὲν εἶναι τόσο εὔολη ἡ ἀντιστοιχία. Ἐὰν ἀκολουθήσουμε ὅμως τὸ ἴδιο σκεπτικό, θὰ ἀνακαλύψουμε ὄχι μόνο τὸ ὅτι ὑπάρχει ἀντιστοιχία, ἀλλὰ θὰ ἔχουμε καὶ μία ἀποκάλυψη· νὰ ὑλοποιήσουμε κατὰ κάποιον τρόπο προσεγγιστικὰ στὸ μυαλό μας, τὴν μορφὴ τῆς ὀντότητος ἡ ὁποία τρέφεται ἀπὸ τὴν ἐκλεπτυσμένη μας νοητικὴ ἐνέργεια. Παραδεχόμαστε ὅτι ἡ ἐνέργεια ὑπάρχει καὶ εἶναι ἀποθηκευμένη στὶς ὁλότητες τῶν ἀνθρώπων, μὲ κέντρο διαχειρίσεως τὸν ἐγκέφαλο.

Γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἀποτελῇ ποσοστὸ τὸ ὁποῖο νὰ ἀξίζῃ νὰ τραβήξῃ τὴν προσοχὴ θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι σὲ ἱκανὲς ποσότητες ποὺ παράγονται ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους μαζί· αὐτὸ καθιστᾶ τὶς τοποθεσίες τῶν συγκεντρώσεων ἑστίες σιτίσεως ποὺ εἶναι οἱ ναοὶ παντὸς εἴδους καὶ ἔτσι ἔχουμε τὶς πρῶτες τοποθεσίες προσλήψεως τῆς ἐνεργείας. Ἐὰν ἡ ἐνέργεια κατευθυνθεῖ καταλλήλως καὶ προσανατολισθεῖ, ἀποτελεῖ τέχνασμα συγκεντρώσεως τῆς ἐνεργείας καὶ τὰ ὄργανά του μποροῦν νὰ εἶναι ὅλα τὰ μέσα τὰ ὁποῖα εύθυγραμίζουν αὐτὲς τὶς ἐνέργειες. Αὐτὸ γίνεται μὲ τὰ ῥαδιόφωνα καὶ κατὰ κόρον μὲ τὶς τηλεοράσεις ποὺ ἔχει γίνει κατορθωτὸ νὰ βρίσκονται σὲ κάθε τόπο διαμονῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀντὶ νὰ πραγματοποιεῖται ἡ σίτιση μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα στοὺς ναούς, γίνεται καθημερινὰ καὶ ὅλες τὶς ὧρες τῆς ἡμέρας ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέσα ποὺ ἔχουν ἀποκαλέσει κατ᾽ εὐφημισμὸν μέσα ἐνημερώσεως.

Ἔχουμε λοιπὸν μία ὀντότητα ἡ ὁποία ἔχει μηχανισμὸ συλλογῆς ἐνεργείας, χρησιμοποιεῖ τεχνάσματα, διαθέτει χώρους ὅπου ἔχει ἐγκαταστήσει τὰ ἀπαραίτητα ὄργανα γιὰ τὴν πρόσληψη τροφῆς, συντηρεῖται καὶ ὁλοένα μεγαλώνει καὶ γίνεται ἰσχυρότερη. Εἶναι λογικὸ νὰ ἰσχύῃ καὶ γι᾽ αὐτὴν τὴν ὀντότητα ὅτι ὅσο μεγαλώνει τόσο θὰ πρέπῃ νὰ καταναλώνῃ περισσότερο, ἀλλὰ καὶ νὰ περιορίζεται ἀπὸ τὴν ποσότητα τῆς τροφῆς της καὶ μάλιστα μιᾶς καὶ ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ἀπὸ αὐτὴν ἡ τύχη της εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὴν τύχη τῆς τροφῆς της.

Βάσει τοῦ φυσικοῦ νόμου θὰ πρέπῃ κάποια στιγμὴ κάπως νὰ περιοριστῇ ἢ νὰ φθάσῃ νὰ γίνῃ τόσο μεγάλη ποὺ νὰ περιπέσῃ σὲ ἀσιτία ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῆς τροφῆς ποὺ θὰ χρειάζεται γιὰ νὰ συντηρήσῃ τὴν δυσανάλογη ὕπαρξή της.

Αὐτὴν τὴν ὀντότητα ἡ ὁποία ὑποστηρίζεται καὶ συντηρεῖται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πλάσματα ποὺ ἀποτελοῦν τὴν διατροφή της, τῆς ἔχουν προσδώσει πολλὰ καὶ διαφορετικὰ ὀνόματα σὲ μία μάταιη προσπάθεια νὰ τὴν ἐκφράσουν καὶ τὴν ἀποκαλοῦν κόλαση, ὰπληστία, καπιταλισμό, παγκοσμιοποίηση, θεία δίκη κατάρα, ἀνάγκη, ἔννοιες ἄϋλες ἀλλὰ μὲ οὐσιαστικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τέτοια ποὺ νὰ γίνονται ἀντιληπτὰ μόνο ἐὰν κάποιος μπορέσει νὰ τὰ θεωρήσῃ προσθέτοντας καὶ τὴν διάσταση τοῦ χρόνου ποὺ ὅμως ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῶν τρισδιάστατων δυνατοτήτων μας νὰ τὴν φανταστοῦμε. Ποιοί εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν αὐτὴν τὴν ὀντότητα πλέον εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβουμε διότι εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ὀργανώνουν τὰ γεύματά της.

Εἶναι οἱ ἰδρυτὲς καὶ κατόπιν διαχειριστὲς τῶν θρησκειῶν εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μὲ τὸν τρόπο τους ἐπιβεβαιώνουν ὅλες τὶς ἄϋλες ὀνομασίες ποὺ τοὺς δώσαμε προηγουμένως, εἶναι αὐτοὶ ποὺ διαχειρίζονται τοὺς τόπους σιτίσεως καὶ διευθύνουν τὰ ὄργανα τῆς ὀντότητος μὲ τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὰ κάνουν ὅλα δυνατὰ μὲ τὴν διαχείρηση τῶν χρημάτων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο ποὺ εἶναι ὅπως ἀρέσκονται νὰ αὐτοαποκαλοῦνται ἡ ἐκλεκτὴ φυλὴ τοῦ θεοῦ.

Τὰ ἁρπακτικὰ ὅπως λέγαμε χρησιμοποιοῦν τὰ τεχνάσματα τῆς ἐξαπάτησης, ἀποκρύψεως, τῆς ἐνέδρας, τοῦ αἰφνιδιασμοῦ καὶ ἡ τακτική τους εἶναι νὰ ἀκινητοποιοῦν τὸ θῦμα τους πρὶν τὸ καταβροχθήσουν, ἔτσι μπορεῖ νὰ τὸ κυνηγήσουν νὰ τὸ ὑπνωτίσουν, νὰ τὸ δηλητηριάσουν γιὰ νὰ τὸ ἐξαντλήσουν καὶ νὰ τὸ ἀκινητοποιήσουν. Ὅσο κι ἂν ἀκούγεται περίεργο, ἡ φύση καὶ πάλι σὲ μία ἀπόλυτη ἀντιστοιχία μᾶς δίνη τὴν ἀπάντηση στὸ ὅτι ἡ ἄϋλη αύτὴ ὀντότητα χρησιμοποιεῖ τὸν ἴδιο τρόπο στὴν ἐπίθεσή της στὰ θύματά της.

Τὰ ναρκώνει, τὰ ἐξαντλεῖ, τὰ ἀκινητοποιεῖ καὶ μετὰ τὰ καταναλώνει μὲ τὴν ἡσυχία της. Αὑτὸ ἐπιτεύχθηκε μὲ τὴν παγκόσμια ἐπέλαση τοῦ πολιτισμικοῦ μαρξισμοῦ ὁ ὁποῖος ἀναστάτωσε ὁλόκληρο τὸν πλανήτη, κατέστρεψε καὶ συνεχίζει νὰ καταστρέφῃ ὅλες τὶς κοινωνικὲς δομὲς καὶ ἰσορροπίες ποὺ χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια γιὰ νὰ ἑδραιωθοῦν φέρνοντας τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀπόγνωση, ἀδιέξοδο καὶ καθιστῶντας τους ἀνίκανους νὰ ἀντιδράσουν ἀκριβῶς σὰν νὰ εἶχαν ὑπνωτιστῇ ἢ δηλητηριαστῇ ἀπὸ τὸν κυνηγό τους ὅπως τὸ φίδι ποὺ δηλητηριάζει τὸ θῦμα του καὶ χάνει τῆς αἰσθήσεις του ἢ τὴν ἀράχνη ποὺ κάνει τὸ ἴδιο στὰ ἄτυχα ἔντομα ποὺ πέφτουν στὸν ἱστο της ἢ τὰ μεγαλύτερα ποὺ πιάνουν τὸ θύμα τους ἀπὸ τὸ λαιμό καὶ τὸ στραγγαλίζουν μέχρι νὰ λιποθυμίσῃ ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ὀξυγόνου.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ πέφτουν θύματα στὶς ἐπιθέσεις τοῦ πολιτισμικοῦ μαρξισμοῦ ὑποκύπτουν στὶς ἀνάλογες μεθόδους καὶ γίνονται τροφὴ γιὰ τὴν μεγάλη ὀντότητα. Χῶρες ὁλόκληρες θυσιάζονται ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς κυβερνήσεις τους ποὺ ἀνήκουν σὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν καὶ συντηροῦν τὴν ὀντότητα, μὲ τὸν σύγχρονο ὅρο «Δόγμα τοῦ Σόκ».

Εἶναι ἀπόλυτα λογικὸ ὅτι ὅλοι ὅσοι ἔχουν ταχθεῖ γιὰ τὴν ὑποστήριξη καὶ συντήρηση τῆς ὀντότητος θὰ διαφωνήσουν ἔντονα μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικό, ἀλλὰ ὅπως καταλαβαίνετε δὲν ἔχει καμμία σημασία ἐὰν κάποιος διαφωνεῖ ἢ συμφωνεῖ, διότι ἡ φύση μᾶς ἔχει ἀποκαλύψει ἤδη τὴν ἀλήθεια μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο εἶναι ἡ ἴδια φιαγμένη καὶ τὸ μόνο ποὺ ἀπέμενε γιὰ ἐμᾶς ἦταν νὰ κάνουμε τὴν ἀνάλογη σύγκριση.

Ἐὰν τώρα, ἀφοῦ καταλάβαμε περίπου τὶς ἀντιστοιχίες μὲ τοὺς κανόνες καὶ τὰ φαινόμενα τῆς ζωῆς καὶ εἴδαμε τὴν ἀλληλοεξάρτηση τῶν εἰδῶν. Εἴδαμε ἀκόμη καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ὑπάρξεως κάποιων εἶδῶν προκειμένου νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ ὕπαρξη τῶν μεταγενεστέρων τους. Ἐπιπλέον μπορέσαμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν ἰσχυροποίηση ἑνὸς εἴδους τὸ ὁποῖο δέχεται ἐπίθεση ἀπὸ ἕνα ἄλλο, τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του μπορεῖ νὰ δημιουργήθηκε ἐπειδὴ τὸ ἀπαίτησε κάποιος φυσικὸς νόμος γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς ἐξελίξεώς του ἢ ἀντίθετα γιὰ τὴν βελτίωσή του ἢ τὴν τελικὴ ἐξαφάνισή του. Αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος τῆς φύσεως καὶ ἐδῶ εἶναι ποὺ περιπλέκονται τὰ πράγματα ἐξαρτώμενα ἀπὸ ποιά ὁπτικὴ γωνία θὰ παρατηρηθοῦν καὶ ἐξεταστοῦν.

Πρόκειται λοιπὸν ἡ δυσκολία τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζει ἕνα εἶδος ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιθέσεως ἑνὸς ἁρπακτικοῦ γιὰ κατάρα καὶ τιμωρία ἢ πρόκειται γιὰ μία ἀναγκαιότητα γιὰ ἐνδυνάμωση καὶ ἐξέλιξη τοῦ εἴδους; Εἶναι τὸ ἁρπακτικὸ ποὺ προέκυψε, ἡ Νέμεσις γι᾽ αὐτὸ τὸ εἶδος ἢ εἶναι ὁ αύστηρὸς καὶ δίκαιος κριτὴς ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ τὸ εἶδος σὲ μεγάλη δόξα φυσικῆς ἀνελίξεως καὶ νὰ τὸ κάνῃ ἄτρωτο γιὰ κάποιο μεγάλο χρονικὸ διάστημα μέχρι νὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ νέες προκλήσεις;

Εἶναι ὁ διάβολος αὐτὸς ποὺ τελικὰ φέρνει τὴν καταστροφὴ ἢ εἶναι αὐτὸς ποὺ φέρνει τὴν γνώση, τὴν Αὐγή, ὁ Ἑωσφόρος; Ποιός εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ποιός ὁ διάβολος ποὺ περιγράφονται στὶς θρησκεῖες τελικά; Ποιός εἶναι ὁ καλός καὶ ποιός ὁ κακός; Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀγαπάει τοὺς ἀνθρώπους, αὐτὸς ποὺ τοὺς κοιμίζει ὁδηγῶντας τους στὴν ἀπόλυτη ἡρεμία τοῦ θανάτου ἢ αὐτὸς ποὺ τοὺς δίνει τὸν λόγο νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν συνέχιση τῆς ὑπάρξεως τῆς ζωῆς;

Βλέπουμε πολὺ καθαρὰ πλέον ὅτι ἔτσι ὅπως εἶναι φιαγμένα τὰ πράγματα καὶ ἔτσι ὅπως ἰσχύουν οἱ κανόνες τὶς ζωῆς, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ δομηθῇ ἕνας τρόπος ἀπὸ τὴν μία ἢ τὴν ἄλλη θεώρηση καὶ νὰ εἶναι καὶ οἱ δύο σωστές. Τὸ ζητούμενο εἶναι πῶς νὰ συνεχίσῃ νὰ ὑπάρχῃ ἡ «κίνηση» ποὺ θὰ κρατήσῃ τὸ ἀνοιτὸ σύστημα τῆς ζωῆς σὲ ἀλληλεπίδραση μὲ τὸ περιβάλλον του καὶ αὐτὸ φαίνεται σὰν νὰ ἔχῃ μπῇ σὲ αὐτόματο πιλότο καὶ οἱ καταστάσεις νὰ ἀλληλοδιαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ μείωση τῆς ἐντροπίας, δηλαδὴ νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ ζωή.

Οἱ θρησκεῖες προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν αὐτὸ ποὺ θέλουν, εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ λένε τὴ μισὴ ἀλήθεια καὶ νὰ υἱοθετοῦν δόγματα σὰν ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες γιὰ τὴν διατήρησή τους, ἐπίσης νὰ ἔχουν τὴν ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τὴν ἀποκαθήλωση τῆς θεωρίας τους μὲ τὸ νὰ ἀποκαλύψουν τὴν ἀλήθεια τὴν ὁποία σκοπίμως ἀπέκρυπταν γιὰ τὴν ὥρα ποὺ ὁ κόσμος θὰ ἔφθανε στὸ σημεῖο νὰ ἀντιληφθῇ ὅτι εἶχε παραπλανηθεῖ καὶ δὲν τοῦ εἶχε ἀποκαλυφθεῖ ὅλη ἡ ἀλήθεια. Αὑτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ κάθε θρησκεία προκειμένου νὰ ἑδραιωθῇ χρειάζεται ἁγνούς, ἀπονήρευτους καὶ ἀμόρφωτους ἀνθρώπους γιὰ νὰ τοὺς διαμορφώσῃ ἔτσι ὅπως ἔγινε μὲ τοὺς ἀγαθοὺς ψαράδες τοῦ Χριστοῦ, μὲ τοὺς ληστὲς τοῦ Μωάμεθ καὶ μὲ τοὺς ἀμόρφωτους τοῦ Μάρξ.

Ἐπίσης γίνεται κατανοητὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ παραμέινουν σὲ ἄγνοια ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο καὶ νὰ αὐξηθῇ ὁ ἀριθμός τους γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ παίζουν τὸν ῥόλο τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν θρησκειῶν ποὺ πρέπει νὰ βρίσκονται μόνιμα σὲ ἐγρήγορση καὶ νὰ ἐνεργοῦν σὰν ἕνα σῶμα ὅταν κάποιος ξεφύγει καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀπορρίψῃ τὰ δογματα καὶ πιστεύω τους. Αὐτὴ εἶναι ἀκριβῶς ἡ περίπτωση τῶν πιθήκων στὸ κλουβὶ ὅπου δὲν ἀφήνουν τὸὺς νεοεισερχομένους νὰ φθάσουν στὶς «μπανάνες», ποὺ εἶναι ἡ «ἀλήθεια» γιὰ τὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ φυσικὴ τάση τῶν ἀνθρώπων νὰ ἐπιθυμοῦν μὲ τόσο φυσικὸ τρόπο ὅσο θὰ ἐπιθυμοῦσε ἕνας πίθηκος τὴν ἀγαπημένη του τροφή, τὶς μπανάνες.

Οἱ τοποτηρητὲς πίθηκοι, ἂν καὶ ὅπως ξέρουμε δὲν ἔχουν ὑποστεῖ οἱ ἴδιοι τὶς ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις ἐὰν ἀφήσουν κάποιον νεοεισερχόμενο νὰ πλησιάσῃ τὶς μπανάνες, ἔχουν πεισθεῖ ὅτι εἶναι ασφαλεῖς μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ προσφέρουν αὐτὴν τὴν μικρὴ ὑπηρεσία στοὺς διαχειριστές καὶ ἀπολαμβάνοντας αὐτὴν τὴν ἰσορροπία θεωροῦν ὅτι εἶναι εὐτυχισμένοι καὶ πλήρεις. Ὅταν ὅμως ἔλθει ἡ ὥρα γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ὅλοι αὐτοὶ βρίσκονται σὲ πανικὸ καὶ σύγχιση καὶ γίνονται εὔκολη τροφὴ στὰ ἁρπακτικά.

Ὅταν λοιπὸν ἡ κατάσταση μοιραῖα ξεφύγει ἀπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι ἀρχίζουν νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀπάτη τῆς ἀποκρύψεως τῆς ἀλήθειας, φθάνει καὶ ἡ ὥρα τῆς ἀνατροπῆς καὶ τῆς ἐπιβολῆς μίας νέας καταστάσεως. Στὴν παροῦσα φάση ἔχει ἐπιλεγεῖ ἀρχικά, τοὐλάχιστον ὅπως φαίνεται, ὁ τρόπος τῆς ἀποκαθηλώσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ Μουσουλμανισμοῦ μὲ κύριο σκοπὸ τὴν ἀντικατάσταση τῶν τοποτηρητῶν πιθήκων μὲ ἄλλους λιγώτερο προβληματικοὺς ποὺ γίνονται κατάλληλοι ἐξ αἰτίας τοῦ χαμηλοῦ διανοητικοῦ τους ἐπιπέδου.

Ἀργότερα καὶ ἀφοῦ χρησιμοποιήσουν τοὺς Μουσουλμάνους γιὰ τὴν μεγάλη ἀλλαγή, καὶ παρατείνουν γιὰ λίγο χρόνο τὴν κυριαρχία τῶν θρησκειῶν, μποροῦν νὰ εἰσάγουν τὴν θεότητα τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀναβίωση τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Τὸν Ἑωσφόρο, τὸν Προμηθέα, τὸν ὄφι, τὸν Σατανᾶ, τὸν κυρίαρχο καὶ μοναδικὸ ἄρχοντα τοῦ κόσμου ἀφοῦ ἀπὸ αὐτὸν ἐξαρτᾶται ἡ ἐξέλιξη καὶ διατήρηση τῆς ζωῆς ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι λίγο σκληρὸς ἀλλὰ χωρὶς αὐτὸν ζωὴ δὲν θὰ ὑπῆρχε. Αὐτὴν τὴν δρομολόγηση μποροῦμε νὰ τὴν παρατηρήσουμε διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ στὸ Βατικανὸ ὅπου ὁ μοναδικὸς ἐν ζωῇ ἄνθρωπος ποὺ ὑποτίθεται συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεό, βρίσκεται σὲ ἕνα μέρος ὅπου βρίθει ἀπὸ διαβολικὲς μορφὲς καὶ σύμβολα καὶ συνεδριάζει σὲ κτίρια ποὺ εἶναι κατασκευασμένα γιὰ νὰ παραπέμπουν σὲ ἑρπετικὲς μορφές. [αναζητησε το άρθρο: Λατρεύοντας τα Ερπετά]

Κατόπιν μποροῦν εὔκολα νὰ ἐξουδετερώσουν τοὺς διαχειρίσιμους Μουσουλμάνους καὶ νὰ ἐφαρμόσουν μία «καινούρια, ὅλα σὲ ἕνα» θρησκεία, ἀφ᾽οὗ θὰ καθορίζουν τὴν διατροφὴ τῆς ὀντότητος ἐπειδὴ θὰ τὴν ἔχουν θέσει ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους.

Μὲ αὐτὴν τὴν μικρὴ ἀναδρομὴ ποὺ κάναμε εἴδαμε ἐν ὀλίγοις τὸν σκοπὸ καὶ τὸν χαρακτῆρα τῶν θρησκειῶν, εἴδαμε τὴν λογικὴ συνέπεια τῆς πορείας τῆς ζωὴς καὶ τῆς ὑποχρεωτικῆς δοκιμασίας ποὺ καλεῖται νὰ ἀνταπεξέλθῃ, βρισκόμενη ἀντιμέτωπη μὲ τὴν συνέχιση τῆς ὑπάρξεώς της ἢ τὴν ἐξαφάνισή της, εἴδαμε τὶς συνέπειες τῆς δημιουργίας τῶν θρησκειῶν οἱ ὁποῖες ὅπως οἱ κυματισμοὶ ποὺ προκαλοῦνται σὲ μία λίμνη ἐὰν πετάξουμε ἕνα βότσαλο μέσα ἐξαπλώνονται σὲ ὁλόκληρη τὴ λίμνη, ἔτσι καὶ ἡ ἀναπαραγωγὴ μοντέλων ὑποθρησκεῶν φαίνεται σὰν λογικὴ συνέπεια τῆς δημιουργίας τῶν θρησκειῶν. Εἰδαμε ἐπίσης πὼς ὁ,τιδήποτε μείνει ἀδρανὲς γιὰ κάποιο σχετικὸ χρονικὸ διάστημα, θὰ ἀποτελέσῃ τὴν αἰτία δημιουργίας κάποιας προκλήσεως ποὺ θὰ ἐχῃ σὰν σκοπὸ τὴν κινητοποίησή του διότι ἀλλιῶς θὰ σημάνῃ τὴν αὔξηση τῆς ἐντροπίας του καὶ θὰ προκαλέσῃ τὸν θάνατό του.

Ἡ δημιουργία καὶ ἡ ὕπαρξη ἀνωτέρων ὀντοτήτων ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ὕπαρξή μας εἶναι ἀναπόφευκτοι παράγοντες στὴν διάρθρωση τῆς ζωῆς καὶ γι᾽ αὐτὸ οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν πάντοτε ἐνεργὸ τὸν θεὸ τοῦ πολέμου, τὸν Ἄρη, ποὺ σήμαινε ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται μονίμως σὲ ἕναν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της. Προκειμένου νὰ μπορέσῃ νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ συνέχιση τῆς ζωῆς, εἶναι ἀναγκαῖα ἡ ὕπαρξη ἀνθρώπων ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὴν στήριξη τῆς δημιουργίας ὀντοτήτων ποὺ θὰ ἀναγκάζουν τὴν ἀνθρωπότητα νὰ ἀνασκουμπωθῇ καὶ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν ἀπειλή. Τέλος εἰπαμε ὅτι ἡ ἀντιστροφὴ καταστάσεων στὴν φύση δὲν εἶναι δυνατὴ, παρὰ μόνον ἡ μεταβολὴ σὲ κάτι νέο ποὺ θὰ περιέχῃ σὰν γνώση ὅλες τὶς προσπάθειες ἐπιβιώσεώς της καταχωρημένες στὶς μνῆμες τοῦ DNA της.

Ἔτσι λοιπὸν τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ θὰ πρέπῃ νὰ συλλογιστοῦμε γιὰ τὶς θρησκεῖες, τοὺς διαχειριστές τους, τὶς ἔννοιες τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ διαβόλου, τὴν ταυτόχρονη ὕπαρξη τῶν κατὰ συνθήκην καλῶν καὶ κακῶν ἀνθρώπων, θὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε μία καλύτερη κατανόηση ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ εἴμαστε λιγώτερο δογματικοὶ καὶ περισσότερο ἀνοικτόμυαλοι καὶ διαλλακτικοὶ προκειμένου νὰ ἀποκομίσουμε τὸ μεγαλύτερο ὄφελος ἀπὸ τὶς σκέψεις μας. Θὰ μπορέσουμε νὰ θεωρήσουμε τὰ δόγματα καὶ τὶς δογματικὲς ἀπόψεις μὲ περισσότερη συμπάθεια καὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ θέση μας δὲν θὰ εἶναι ἐπιθυμητὴ σὰν προσάρτηση σὲ κάποια ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ἀλλὰ σὰν μία ὕπαρξη ποὺ ἐπιβιώνει σὲ ἕνα Σύμπαν ἀντιθέσεων ποὺ μέσα ἀπὸ αὐτὲς συντηρεῖται ἡ ἐκδήλωση τῆς ζωῆς.

Ὁ σκοπὸς μας παρ᾽ὅ,τι δὲν διαφέρει κατὰ πολὺ ἀπὸ αὐτὴν τὴν παρότρυνση τῶν θρησκειῶν θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὰ καμώματα ποὺ υἱοθετοῦν οἱ θρησκεῖες γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν καὶ οἱ διαχειριστές τους γιὰ νὰ ἀπολαύσουν πρόσκαιρα ὀφέλη, καὶ τοῦτο διότι θέλουμε νὰ ἔχουμε διαθέσιμη ὅση περισσότερη ἐνέργεια μποροῦμε νὰ ἀποθκεύσουμε στὴν ὕπαρξή μας προκειμένου νὰ διατηρήσουμε τὴν ἀκεραιότητά μας ἐρχόμενοι ἀντιμέτωποι μὲ τὶς θηριώδεις δυνάμεις τῆς δικαιοσύνης τοῦ Σύμπαντος.

Κάθε ἐμπλοκὴ καὶ ἐνασχόληση μὲ τοὺς σκοποὺς τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν τελετουργιῶν τους ποὺ ἔχουν ἐπινοειθεῖ γιὰ νὰ ὑποτάσσουν τὴν προσοχὴ τῶν ἀνθρώπων, θὰ εἶναι μία σημαντικὴ ἀπώλεια ἐνεργείας ποὺ θὰ καταναλωθῇ ἀπὸ ἐφήμερες ἄϋλες ὀντότητες χωρὶς νὰ προκαλεῖ ἰδιαίτερες μεταβολὲς ἢ σηματικὲς ἀνελίξεις καὶ σὰν βεβαιότητα δὲν εἶναι καθόλου ὠφέλιμες γιὰ τὴν ὕπαρξή μας.

Οἱ διαχειριστὲς τῶν θρησκειῶν εἶναι ἐπίσης αὐτοὶ ποὺ στὴν περιγραφὴ τοῦ Σπηλαίου τοῦ Πλάτωνος περνοῦν τὰ διάφορα ἀντικείμενα πίσω ἀπὸ τὴν φωτιὰ γιὰ νὰ ἐμφανίζεται ἡ σκιά τους στὸν τοῖχο, εἶναι αὐτοὶ ποὺ προσπαθοῦν νὰ σὲ κρατήσουν μέσα στὸ σπήλαιο ὅταν σὲ δοῦν ὅτι ἐλευθερώθηκες, εἶναι αὐτοὶ ποὺ πάιζουν τὸν ῥόλο τοῦ σκουληκιοῦ, τοῦ πολιτικοῦ, τοῦ δημοσιογράφου, τοῦ παπὰ ποὺ λέει ψέμματα γιατὶ οὔτε ὁ ἴδιος πιστεύει αὐτὰ ποὺ λέει, εἶναι οἱ ἄποτυχημένοι ἄνθρωποι ποὺ κατάλαβαν ὅτι ἔχουν χάσει τὴ ζωή τους ἀπὸ δειλία καὶ παρασύρουν τὸν κόσμο νὰ πέσῃ στὴν ἴδια κατάσταση μὲ αὐτούς, εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ χαρακτηρίζαμε χωρὶς ψυχή, εἶναι τὰ φαρμακερὰ φἴδια τῆς ἀπάτης, τὰ ὑποκατάστατα τῶν θρησκειῶν, εἶναι οἱ προσυλητιστὲς τοῦ κομμουνισμοῦ, εἶναι οἱ μαρξιστὲς ποὺ μισοῦν τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καὶ αὐτοὶ ποὺ προσπαθοῦν νὰ καταστρέψουν ὅ,τι ὑπάρχει θεωρῶντας ὅτι μποροῦν νὰ πᾶνε ἐνάντια στὴν φύση. Αὑτοὶ πρέπει νὰ παίξουν αὐτὸν τὸν ῥόλο γιατὶ προέρχονται ἀπὸ συγχωνεύσεις κακῶν ὑλικῶν γι᾽ αὐτὸ καὶ βρίσκονται σὲ αὐτὲς τὶς θέσεις.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ διάγουν ὑγειῶς τὶς ζωές τους καὶ ἐξελίσσουν τὶς ψυχές τους ἔχουν ἀνώτερους προορισμοὺς καὶ καλοῦνται νᾶ διαχειριστοῦν δυνάμεις ποὺ ἀπαιτοῦν ὁλόκληρο τὸ διαθέσιμο δυναμικὸ τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος καὶ κατὰ συνέπειαν δὲν μποροῦν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ παιχνίδια τῶν θρησκειῶν τῶν ἀνθρώπων. Ἡ «θρησκεία» ἡ δική τους εἶναι ἡ ὕπαρξή τους μέσα στὸ Σύμπαν μὲ σκοπὸ ἐπιβιώσεως, ὄχι γιὰ ἀπόκτηση ὀφέλους ἀλλὰ γιατὶ βρέθηκαν ἐκεῖ καὶ πρέπει νὰ συνεχίσουν νὰ ὑπάρχουν παλεύοντας μὲ τὶς συνεχεῖς προκλήσεις ποὺ τοὺς παρουσιάζονται χωρὶς μεμψιμοιρία ἢ λιποψυχία κι αὐτὸ γιατὶ ἁπλᾶ βρέθηκαν ἐκεῖ καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο νὰ κάνουν παρὰ νὰ πολεμήσουν ὅσο καλύτερα μποροῦν, ἄλλωστε κανένα ἄλλο ὄφελος δὲν εἶναι διαχρονικό.

@ Tasos Paterakis /2018 terrapapers

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

148 thoughts on “Ολη η Αλήθεια για τις Θρησκείες

 1. Πατάκας says:

  Κολοκύθια εις….τον πατεράκη…..χιχιχι..ολα αγαπήτε ..γινονται…για την ψυχη σου….ο διαβολος μας ξεπερναει στο μυαλο…η μεγαλυτερη απάτη του ειναι να σε κανει να πιστεψεις ..πρωτον..οτι δεν υπαρχει ο ιδιος…δευτερον…οτι δεν υπαρχει ψυχη..αρα ζησε την ζωουλα σαυ…και μετα τελειωσες…τριτον..σου εχει χωσει το χρημα..και σε κανει να πιστευεις οτι ολα γι αυτο γινονται…ενω οπως προειπα γινονται για την ψυχη σου..που αξιζει οσο οοολοος ο πλουτος της γης…και παραπανω….ολα τα αλλα σιγα μην κατσω να τα διαβασω..ειδα και τις εμετικες φωτογραγιες σου….απλα μετανοηστεεεε!!!!!

  • μαλλον οι περισσοτεροι φοβηθηκαν... says:

   Συνηθως δεν δινω σημασια σε τετοιου ειδους κειμενα…Στο συγκεκριμενο ομως οφειλουμε να δωσουμε μεγαλυτερη προσοχη και σιγουρα απευθηνεται σε ανθρωπους που εχουν ανοιξει και κανα βιβλιο…προσωπικα το διαβασα δυο φορες…πιστευω οι περισσοτεροι το ξεπεταξατε στα γρηγορα ή δεν το διαβασατε ολο και τρεξατε στα σχόλια…οφειλω να ομολογησω οτι σε μεγαλο βαθμο εχει απολυτο δικιο…πολυ φοβαμαι οτι αυτα που γραφει για την σημερινη εποχη επιβεβαιωνονται στο ακεραιο…ειδικα εκει με την συγκρουση των θρησκειων, με τους ανωτερους και τους κατωτερους…εχει δωσει αρκετα στοιχεια που πειθουν και μιλαει για σεναριο 2000 χρονων…μαλλον δεν το καταλαβατε τι λεει…πολοί απο μας περιμενουμε τις -προφητειες-σαν τους εβραιους και κοιμομαστε τον υπνο του δικαιου…εν κατακλειδη για τον αφανισμό μας μιλαει ο ανθρωπος και μεις τρεις λαλουν και δυο χορευουν…οφειλω να ομολογησω οτι εντυπωσιαστηκα…

   Υ.Γ θα δώσω μια συμβουλη…να πατε να παρετε ενα βιβλιο για τους προκατακλυσμιαιους πολιτισμους…οσοι εχουν τα -ορφικα- του Ιωαννη Πασσα και την -χαμενη προιστορια- θα εκπλαγουν με τα ευρηματα και τα συμπερασματα των ιστορικων…ερχεται και κολαει με τα γραφομενα του κειμενου απο πανω…
   και γω Χριστιανος ειμαι αλλα ζω στο 2018 και εχουμε τουλαχιστον την πολυτελεια να διαβασουμε και κατι παραπανω απ αυτους που ζουσαν πριν εκατονταδες χρονια….

  • Βαγγέλης says:

   Ευγε Πατακα.Συμφωνω και επαυξανω. ΓΙΑ να μετανοησει καποιοs oμωs χρειαζεται γνωθι σαυτον.Και αυτο ειναι παρα πολυ δυσκολο αδερφε μου.Προσδοκω Αναστασιν νεκρων.Ιησουs Xριστοs νικα.

 2. καποιος says:

  «εχθρός της ανθρωπότητας» – Voltaire
  Λουκάς 6:31 Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, και σεις πράττετε ομοίως εις αυτούς.

  «κάθε λέξη είναι Θεός, και κάθε πράξη είναι ατιμία» – Isaac Asimov
  Ματθαίος 7:21 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.

  Ιωάννης 11:25 Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει·

 3. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  Καλησπέρα,όταν ένα κείμενο αρχίζει με λόγια ενός δουλέμπορου όπως ο Βολταίρος
  η συνέχεια σίγουρα θα είναι ανάλογη.
  Νύσταξε ο αρθρογράφος,τον πήρε ο ύπνος και δεν πήρε χαμπάρι ότι το τυράκι είναι ο μουσουλμανισμός,ο ινδουισμός είναι ο σκοπός των εξουσιαστών.
  Να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο για τα επόμενα 200.000 χρόνια ότι δεν θα αλλάξει
  τίποτα.Θα ζούν μέχρι τότε?Λεπτομέρειες.
  Καλά που ζεί ο αρθρογράφος,σε σπήλαιο?Δεν διαβάζει ,για τα παράλληλα σύμπαντα?Εκτός εάν ζεί σε ένα παράλληλο σύμπαν.
  Ο στόχος των εξουσιαστών είναι οι παράλληλες κοινωνίες,οι επιμέρους
  ομάδες ,οπου οι επικίνδυνοι για αυτούς,θα σκοτώνονται για ένα σουβλάκι η μια πίτσα
  σπέσιαλ στην καλύτερη.Το παίζουν Θεοί και θα το πληρώσουν.Μήπως το κείμενο έχει γραφτεί πριν 20 χρόνια?

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Καλημέρα. Όταν ένα σχόλιο το κάνει ένας Άσχετος και Αδαής τότε το περιεχόμενο σίγουρα θα είναι ανάλογο με τις παραπάνω ιδιότητες. Όμως εσύ φιλαράκι πέρα από αυτές τις ιδιότητες είσαι και κουτοπόνηρος.

   Όλοι θα δουν έναν άνθρωπο (τρόπος του λέγειν) να διστάζει να απαντήσει και να δεχτεί τα αυτονόητα. Θα δουν ότι δεν έχεις λόγο ούτε και λογική.

   Σωτηρόπουλος: «Ο Κύριος τιμώρησε τους πρωτοπλάστους! Δεν το λέμε εμείς ότι ο Θεός τιμωρεί, το λέει ο Ίδιος ο Θεός, το λέει ο λόγος Του, το λέει η Γραφή που είναι θεόπνευστη. Ή πιστεύουμε στη Γραφή ή δεν πιστεύουμε!»

   Συμφωνείς με τον Σωτηρόπουλο ότι ο ΘΕΟΣ τους ΤΙΜΩΡΗΣΕ ;

   Τους τιμώρησε ο ΘΕΟΣ Ναι ή Όχι;
   Απάντησε αν σε παίρνει κουτοπόνηρε «χριστιανέ».

 4. croif101 says:

  ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕ ΤΟ ΑΝ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΜΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ.ΤΟ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΘΕΟΣ Η ΟΧΙ,ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ Η ΟΧΙ,ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΡΙΑ ΘΑ ΣΟΥ ΛΥΘΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΥΛΗ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ(ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΘΑ ΤΑΦΕΙ)!!!
  ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ,ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ,ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ,ΠΟΥ ΑΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΓΙΣΑΝ!!!ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ.
  ΤΩΡΑ ΑΝ ΕΣΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟΝ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ,ΝΑ ΨΗΛΑΦΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ,ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΩ,ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΠΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΕΙ,ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΗΣ!!!
  ΔΙΟΤΙ ΖΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΚΡΙΣΗΣ.
  ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΩΡΑ,Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ,Ο ΚΟΠΟΣ ΣΟΥ ΕΠΙΣΗΣ,ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ.
  ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ,ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
  Ο ΕΧΩΝ ΔΥΟ ΧΙΤΩΝΑΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΝΑΝ,ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΣΟΣ,ΟΥΤΕ ΔΟΛΟ.
  ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΑΝ ΣΕ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΜΑΓΟΥΛΟ ΓΥΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ,ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙΣ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ,ΠΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ,ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΑΝΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ,ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙ ΟΔΟΝΤΟΣ!!!
  ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΕΜΕΙΣ,ΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ,ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΗΝ ΜΕ ΑΚΟΥΜΠΑΣ,ΓΙΑΤΙ ΣΟΥ ΕΒΓΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ!!!!(ΤΟ ΕΓΩ ΜΑΣ)
  ΕΣΥ ΣΥΓΧΕΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΣΥΓΧΕΟΥΝ,ΕΝΩ ΤΟ ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ.ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΑ,ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ.ΚΑΙ,ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ.
  Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΣ,ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ,ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ.
  ΚΑΛΗ ΣΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

 5. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  «Η θρησκεία θεωρείται από το λαό αληθινή, από τους σοφούς ψεύτικη και από τους ηγεμόνες χρήσιμη.» (Σενέκας)

  Η Θεότητα του Τριαδικού Θεού είναι ένα κατασκεύασμα των ανώνυμων Αγυρτών συγγραφέων των ευαγγελίων και λοιπών παραμυθολόγων ηγετών του Ιερατείου. Χτίστηκε τεχνηέντως με κύριο χαρακτηριστικό το τέχνασμα της τεχνητής επαλήθευσης των προφητειών της ΠΔ. Παράδειγμα Ωσηέ, 11: 1-2 Κατά Ματθαίον, 2: 15. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι προφητείες του ΔΕΝ εκπληρώθηκαν.

  «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. κδ΄34).

  «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. ιστ΄28, Μάρκ. θ΄1 και Λουκ. θ΄27).

  «Ο πάσχων Μεσσίας, η θεότητα του Ιησού και η Τριάδα ήταν μεταγενέστερες εφευρέσεις» Bart Denton Ehrman.

  Ο χριστιανισμός επιβλήθηκε με την βία στους αρχαίους ημών προγόνους.
  «Ο Μαλάλας μιλώντας για την βασιλεία του Ιουστινιανού βεβαιώνει ότι έγινε μεγάλος διωγμός εναντίων των Ελλήνων. Στον Θεοφάνη διαβάζουμε ότι ο Ιουστινιανός παρασύρθηκε αναιδώς προς τον ελληνισμό. Ο ίδιος ονομάζει των διωγμό κατά των ειδωλολατρών ελληνικό διωγμό.» (Ιστορία του ελληνικού έθνους Τόμος 9 σελ 193.)

  «Η ελληνική ποίηση, η φιλοσοφία, η φιλολογία και η ιστορία καταπολεμήθηκαν απο την εκκλησία.» (Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 194.)

  Οι εβραιόφρονες νεοφαρισαίοι πατέρες του χριστιανισμού πολέμησαν το ελληνικό πνεύμα.
  Ιωάννης Χρυσόστομος:
  «Όλα αυτά τα λόγια της ελληνικής μωρίας, είναι παραληρήματα που προκαλούν το γέλιο. όταν οι Έλληνες μας αντιμιλούν, είναι καλό να γελάς εις βάρος τους και να κλαις για λογαριασμό τους.» (Εις τον μακάριον Βαβύλαν και κατά Ελλήνων, παρ. 21)

  Ιωάννης Χρυσόστομος:
  «Αν κοιτάξεις στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) θα δεις, τέφρα και σκόνη και τίποτε υγιές, αλλά τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας, όλα δε είναι γεμάτα ακαθαρσίες και πύον, και πάντα τα δόγματα τους βρίθουν από σκουλήκια. Αυτά γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες, παίρνοντας από τους φιλοσόφους τους. Εμείς όμως, δεν παραιτούμαστε από την μάχη εναντίον τους». (Υπόμνημα εις τον άγιον Ιωάννην τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν, Ομιλία Ξ’, 59.369-370)

  Ευσέβιος της Καισαρείας.
  «Τον πτωχόν και πένητα λαόν σήκωσες από… της κοπριάς των Ελληνικών μυσαγμάτων (βδελυγμάτων) και κάθισες αυτόν μετά των αρχόντων του Ισραήλ, τον όντος λαόν αυτού» Ευσέβιος Ευαγγ. Προπαρ. / Εις τους ψαλμούς / αλληλούια. ριβ΄ (23.1352.34)

  Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός:
  «Μέγαν έχομεν πόθον προς Θεόν των Εβραίων» (Κοντάκιον προεόρτων τών Χριστουγέννων)

  Αλληλούια!! (Αποκάλυψη 19.1-6) από τα Εβρ. הַלְּלוּיָהּ‎, Χαλελουγιάχ, κατά γράμμα αποτελεί προτροπή προς ομάδα ανθρώπων να «αινέσουν τον Γιαχβέ». Αλληλούια μέσα στις εκκλησίες! Δοξάστε τον Γιαχβέ!

  ΙΗΣΟΥΣ ένα Εβραϊκό όνομα. Σημαίνει Ο ΓΙΑΧΒΕ ΣΩΖΕΙ.

  • Μελινα says:

   Ιησους= παραφραση του ελληνικοτατου ονοματος Ιασων, Ιασις=Θεραπευτης ψυχων και σωματων δηλαδη, παραπλανημενε αδαη νεογενιτσαρε ή αργυρωνητε, οπως ο Ιουδας δηλαδη, εκ του πονηρου πρακτορακο περσεα κλπ εβραικα, δεν θυμαμαι ευτυχως, παρατσουκλια ωστε να θολωνεις,σουπια, καθ φορα τα νερα…εχουν γνωση οι φυλακες ομως….
   ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΞΕΡΕΙΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΦΥΗΣ ΑΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΣΟΦΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ!!!
   ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΙΝΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΧΑΖΟΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΔΙΟΛΟΥ….

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Καλημέρα Μελίνα.
    Παραθέτω από την Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας: «Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ είναι ένα συνηθισμένο Εβραϊκό όνομα. (Ματθ. 1/α΄ 20–21) Ο Άγγελος Κυρίου λέγει ότι ο Χριστός θα λάβει το όνομα ΙΗΣΟΥΣ = ο Γιαχβέ σώζει ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ – «αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Δηλαδή η αιτιολόγηση της απόδοσης του ονόματος ΙΗΣΟΥΣ στον Χριστό αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ με σάρκα που ΣΩΖΕΙ τους αμαρτωλούς.» http://www.oodegr.com/oode/biblia/gxbx/kef5.htm

    Παραθέτω από την Wikipedia: To όνομα «Ιησούς» που εμφανίζεται σε διάφορες γλώσσες, είναι η μεταγραφή της λέξης «Ἰησοῦς» στην πρωτότυπη ελληνική, προερχόμενη από την αραμαϊκή λέξη «ישוע» (Γιεσούα), η οποία με τη σειρά της προέρχεται από την εβραϊκή λέξη «יהושוע‎» (Γεχοσούα) που σημαίνει «Ο Γιαχβέ είναι Σωτηρία».

    Ο Ιησούς για τον οποίο μιλάς Μελίνα είναι αυτός του Νεοπαγανισμού. Όλα αυτά τα εξηγεί η ορθόδοξη εκκλησία εδώ: https://www.impantokratoros.gr/xristos-neopaganismos.el.aspx

    Αν είσαι χριστιανή ορθόδοξη αναθεώρησε τις απόψεις σου και ευθυγραμμίσου με την ορθόδοξη πίστη.

    • Μελινα says:

     Γιατρε των απανταχου σκοταδιστων ανθελληνων δυστυχως («ελπιζω» τουλαχιστον, να εισαι αυθεντικος εβραιος εν κρυπτω οπως ολοι οι θρασυδειλοι συμπατριωτες σου και οχι πεπλανημενος ανιστορητος νεογενιτσαρος γραικυλος) δεν μας αποδεικνυεις τιποτα απο την μονοτονη προπαγανδιστικη επιχειρηματολογια σου: φυσικα υπηρχαν οι προφητειες στο γενος των μιαρων οπως αναφερει και η Σιβυλλα, αρχιερεια του Απολλωνα 500! χρονια πριν την Ελευση του Θεανθρωπου Χριστου αναφερομενη στην θεικοτητα-τριαδικοτητα και την τυχη Του απο το μιαρο Εθνος, και δοθηκαν οι προφητειες απο τον ιδιο τον Θεο, ωστε να τους προετοιμασει να μετανοησουν πριν ειναι αργα-βλεπεις ο Παναγαθος και Πανσοφος Θεος δινει και στους χειροτερους ευκαιρια να μετανοησουν παρα το ο,τι ξερει για ορισμενους οτι ειναι αδυνατον και επισης οτι το μονο γενος, που θα σταυρωνε σιγουρα τον Τελειο Απεσταλμενο Υιο Του ηταν αυτοι, που εχουν αποδεδειγμενα και διαχρονικα προσκυνησει την εφημερη υλη με αδιστακτο τροπο, δηλ τον ιδιο τον σατανα ψευτομεσια τους, που θελουν να ορκισουν τωρα κοντα ως παγκοσμιο ηγετη-τυραννο, αφου ο Χριστος τους μιλησε για αθανατη ψυχη και ζωογονο πνευμα εναντιον της υλης, που δεν εχει τουλαχιστον αμεσα οικονομικα κινητρα, σφαιρα αποκλειστικου ενδιαφεροντων τους, που τους καθιστα ομως βαρβαρους και ανεγκεφαλουςστην πραγματικοτητα και για αυτο διαχρονικα αντιπαλο δεος του φωτεινου ελληνοχριστιανικου απολυτου και μοναδικου πολιτισμου..
     Φυσικα θα αναφερονταν οι προφητειες με παραφρασμενες ελληνικες λεξεις στην ιουδαικη διαλεκτο για να καταλαβουν οι αμορφωτοι, το μονο εθνος εκεινη την εποχη που δεν μιλουσε ελληνικα, γλωσσα της διανοησης και πηγη ολων και δεικτης πνευματικου και υψηλου μορφωτικου επιπεδου..δες τους χαρτες εκεινης της εποχης και που εκτεινοταν η πραγματικη Ελλαδα καιοχι η σημερινη επιτηδες συρρικνωμενη απο την εβραικη παρασκηνιακη αλητ, που ειναι πισω απο το κακο παντα, και οι ελληνικες κτησεις της και ανεχεις ανοικτο αγνο μυαλο θα καταλαβεις και την ελληνικοτητα του ονοματος Ιησου, το Χριστος ειναι σιγουρα ελληνικο, που του απεδωσαν οι ιδιοι οι μορφωμενοι και φορεις του πολιτισμου και της απολυτης γνωσης Ελληνες..
     Οσο για την βικιπιντια σου, προπαγανδιστικο οργανο υποπαιδειας του Σορος-Ροτσιλντ, για να αλλοιωνει και να βγαζει το ασπρο μαυρο, προσφιλης μεθοδος των σατανιστων μασονων, στην χαριζω και στη επιστρεφω, δεν αποτελει ουδολως ιστορικη εγκυρη πηγη αλλα συσκοτισης..
     Επισης αν ηταν εβραιος ο Χριστος και εβραικης εμπνευσης γιατι οχι μονο δεν την πιστεψαν οι εβραιοι, παρα ελαχιστοι αγνοι, εξαιρεσεις στον κανονα δηλ., αλλα εκτοτε Τον μισουν και Τον καταδιωκουν με αποκορυφωση στις ημερες μας αμφισβητωντας εντονα μονο τον Χριστο και καμια αλλη χαζοβαρβαρη παιδαριωδη θρησκεια, ειτε αιρεση του Χριστιανισμου, εποχη που εντονα και αποδεδειγμενα βαδιζουμε στην επιβολη του ψευτομεσια τους τυραννου, που θελουν να ορκισουν στην Ιερουσαλημ(ιερα=προερχομενη απο ελληνικη λεξη και αυτη) τον παγκοσμιο ηγετη μεσω της ανθελληνικης αντιχριστιανικης ΝΤΠ, και μοναδικο εμποδιο τους ειναι η πιστη στον μοναδικα Αληθινο Θεανθρωπκ Ιασωνα=Θεραπευτη Χριστο???
     ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ????

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Μελίνα δεν διαφωνείς μαζί μου αλλά με την ορθόδοξη εκκλησία και την Αγία Γραφή. Σε πολεμάω με τα δικά σου όπλα ώστε να μην έχεις να πεις τίποτα εναντίον μου.

      Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος:
      «Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ενανθρωπίστηκε ως ένας τυπικός και παραδοσιακός Εβραίος, καταγόμενος εκ της γενεάς του προφητάνακτος Δαβίδ. Όχι μόνο μιλούσε την παραδοσιακή γλώσσα των Εβραίων κατοίκων της Παλαιστίνης την εποχή εκείνη, αλλά σε όλα Του έμοιαζε με χαρακτηριστική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης.» (Ομιλία στην Πάτρα κατά την εορτή του Απ. Ανδρέου)

      Παραθέτω κείμενο από τον Πρωτοπρεσβύτερο π.Κυριακού Τσουρού επί των αιρέσεων: «Στα ελληνικά νεοπαγανιστικά κινήματα συναντάμε τέσσερις διαφορετικές τοποθετήσεις έναντι του προσώπου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: … Ήταν Έλληνας και όχι Εβραίος. Οι φανεροί πολέμιοι του Ιησού Χριστού. (Για σένα λέει Μελίνα). https://www.impantokratoros.gr/xristos-neopaganismos.el.aspx

      Λουκας 1.27,32 «προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, ΕΞ ΟΙΚΟΥ ΔΑΥΙΔ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. 32 Ούτος θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή, και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού»

      Ρωμαιους 1.3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα»

      Δεν διαφωνείς μαζί μου αλλά με την Αγία Γραφή και την ορθόδοξη πίστη.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Χρήστο (χ) φαντάζεσαι τον Χριστό να λέει στους ακροατές του «πόσο μαλάκες είστε» και να τους κάνει κωλοδάχτυλο; Αυτός είχε πει στους μαθητές του ότι από τα έργα τους θα βλέπουν οι άνθρωποι ότι είναι δικοί του. Εσύ ποιανού είσαι μπρε;
      Είσαι του διαόλου ή του Χριστού;

      Ρωμαιους 1.3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα»

      Διαφωνείς Χρήστο;

    • Μελινα says:

     Γιατρε, θες γιατρο…μπλα, μπλα, μπλα, ατελειωτο….
     Εμεις οι Χριστιανοι δεν πιστευουμε στους ανθρωπους και στην παραφιλολογια τους, λογικη ή μη, αγνη ή εκ του πονηρου, αλλα στον Λογο και στην Ζωη, Την Σταυρωση και την Ανασταση του Θεανθρωπου και στην τριαδικη υποσταση οχι μονοθειστικη του αληθινου και μοναδικου Θεου του Φωτος και της Δημιουργιας και αυτο μας ξεχωριζει απο τις θρησκειες, ανθρωπινα κατασκευασματα και οχι τυχαια και αθωα αλλα κατασκευασμενες απο το αντιπαλο δεος του Ιασωνος Χριστου, το σιωνιστικο ιερατειο και σταυρωτηδες Του!!!
     Παραδεχτηκα ηδη απο την αρχη οτι αυτοι διαστρεβλωσαν περιπου 300 μ. Χ. και στην β οικουμενικη συνοδο και εντευθεν την χριστιανικη θρησκεια…δεν τα καταφεραν ομως να την εξαφανισουν στο περας των αιωνων λογω της σοβαρης διαστρεβλωσης γιατι ειναι η μονη αληθινη και βασιζεται στο γεννεσιουργο ενστικτο των αγνων και ευφυων ανθρωπων και στα απειρα απτα θαυματα ειδικα στις ημερες μας, αρκει να διαθετεις ανοικτη καρδια και νου, ωστε να τα δεις να εκτυλλισσονται μπροστα σου..και αφου δεν τα καταφεραν παρασκηνιως με διεφθαρμενους ή δογματικους στενοκεφαλους, επιτιθεντςι σημερα κατα μετωπον με ατομακια σαν εσενα, πληρωμενα ή πεπλανημενα κολλημενα σε καποιες φρασεις καποιων, αποσπασματικες χανοντος το Ολον, που ειναι ο Ων Ιησους Χριστος, η μοναδικη Αληθεια, το Α και το Ω: οπως η Ελευθερια ετσι και η Αληθεια θελει Αρετη, Τολμη αλλα και Ανοικτο μυαλο και καρδια να την κατακτησεις….
     Εσυ κολλημενος με την απαιδευτη βικυ….
     Διυλιζεις τον κωνωπα και καταπινεις την καμηλον, οπως ειπε ο ενας και μοναδικος Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.=Ιασων Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ!!!
     ΞΕΚΟΛΛΑ…..

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Μια γυναίκα η οποία μιλάει για τον Χριστό την σταύρωση του και την ανάσταση του χωρίς να πιστεύει στην θεοπνευστία της Αγίας Γραφής δεν έχει λόγο.

      Δεν μπορείς από την μια μεριά να μου λες για τον Χριστό και την ανάσταση του και από την άλλη να αμφισβητείς την μοναδική αποκαλυπτική πηγή της ιστορίας του.

      Αυτοαναιρείσαι Μελίνα.
      Υποστηρίζεις ότι ο Ιησούς ήταν Έλληνας με οδηγό τις αλκοολικές φαντασιώσεις του Νεοπαγανιστικού κινήματος που σου πήρε τα μυαλά και στα έκανε κιμά.

      Μπορείς να μου πεις εσείς εκεί οι Νεοπαγανιστές τι Γραφή κρατάτε στα χέρια σας; Έχετε φτιάξει δική σας Αγία Γραφή; Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των αλκοολικών φαντασιώσεων σας;

      Τις επιστολές του Απ Παύλου τις δέχεστε;
      Ρωμαίους 1:3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα»

      Μπλα Μπλα Μπλα …

      Άσε την Αγία Γραφή του Χριστιανισμού στην άκρη και δείξε μου από την Γραφή του Νεοπαγανισμού την ζωή του Ιησού, το κήρυγμα του, τα θαύματα του, την σταύρωση του, την ανάσταση του, τους μαθητές του, και το έργο κηρύγματος.

      Περιμένω!

     • Μελινα says:

      Τελικα αυτος που αυτοαναιρειτε μετα τα αντραντακτα επιχειρηματα μου εισαι εσυ: μαλλον πιστευεις πιο πολυ απο οσο νομιζεις στον Χριστο εστω και απο την πεπλανημενη σκοπια της παλιοδιαθηκης σου: μια μας λες οτι οΧριστος δεν υπαρχει και ειναι κατασκευασμα των ανθρωπων και απο την αλλη μας παρουσιαζεις σαν ιστορικη=αληθινη πηγη και αναποσπαστο κειμενο της Αγιας Γραφης, που κατα τα αλλα ειναι…ψευτικη την εβραικη παλιοδιαθηκη σου, που δεν αναφερεται διολου στον Χριστο…μονο καποιοι φωτισμενοι προφητες προσπαθουσαν να προετοιμασουν τους αμετανοητους τοκογλυφους εβραιους αναφερονταν σε εκεινος προειδοποιητικα….
      Οσο για τις πηγες, στις εχω αναφερει πολλες φορες και ειναι οι ιδιοι Ελληνες φιλοσοφοι, που σου εχω κατονομασει πολλακις, ψαξε να τους βρεις να ξεστραβωθεις οχι μασημενη τροφη, δεν αρμοζει στους ευφυεις, κολλημενος συνεχεια πρακτορακι στις Σοροπηγες σου, επισης παγανισμος και Χριστος ειναι εννοιες απολυτως αντιθετες, βλεπω εχασες την ψυχραιμια και τα επιχειρηματα σου και καταφευγεις σε ανισσορροπες διαπιστωσεις και υβρεις, σου αντιγυριζω τα αλκοολικια και τις παντος ειδους σατανιστικες εξαρτησεις απο την φθαρτη υλη και ουσιες, εμεις ειμαστε εξαρτημενοι, μονο απο τον αθανατο αφθαρτο Λογο Του, την Αληθεια δηλαδη, την Δικαιοσυνη και την Ελευθερια, υψηλα ιδανικα και αρετες, που σου ειναι δυστυχως αγνωστα και σε αποσυντονιζουν….
      ΕΝ ΟΙΔΑ…ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΕΣ….
      ΑΝΤΕ ΝΑ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΜΟΡΦΩΤΟ ΚΑΙ ΠΡΕΖΑΚΙΑ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ, ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑΜΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΣΛΥ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ…
      ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΩ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΣΕ ΣΩΖΟΥΝ, ΩΣ ΕΦΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΣΟΥ, ΩΡΕ ΝΑ ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ ΔΥΣΤΥΧΗ ΘΛΙΒΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΣΚΛΑΒΟ…
      ΕΔΩ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ: Η ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ, ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΙΔΑΝΙΚΑ, Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΘΑΡΤΗΣ ΖΩΗΣ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΚΛΠ….
      ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΥΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ????
      ΑΠΛΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΟΙ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΤΕ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΝΑΝ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΗΚΕ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΑ…ΓΙΑΤΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ,ΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΕΖΗ ΕΦΗΜΕΡΗ ΓΗΙΝΗ, ΔΟΓΜΑΤΙΚΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝΟΕ….

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Εγώ δεν υπερασπίζομαι τον Χριστό ούτε την ορθοδοξία. Απλά σε πολεμάω με τα όπλα του χριστιανισμού για να εκθέσω την ανοησία σου.

      Ισχυρίζεσαι ότι είσαι χριστιανή αλλά απορρίπτεις τον λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Ιδού η ανοησία σου!

      Είναι γεγονός ότι ανήκεις σε κάποιο Νεοπαγανιστικό κίνημα από αυτά που καταπολεμά η ορθόδοξη εκκλησία.

      « Ένα σύμπτωμα του νοσηρού εθνικισμού είναι η προσπάθεια κάποιων κύκλων του νεοπαγανισμού να αποδειχθεί η (δήθεν) ελληνική καταγωγή του Χριστού, ώστε και η σωτηρία του κόσμου, όπως και αν την κατανοούν οι εκπρόσωποί τους, να αποδοθεί στον Ελληνισμό.»
      http://www.oodegr.com/neopaganismos/ellinikotita/ethnik_xrist_panag_1.htm

      Μου αρέσει που εσείς οι Νεοπαγανιστές αυτοπροσδιορίζεστε ως χριστιανοί. Ο χριστιανός Μελίνα δεν απορρίπτει τον λόγο του Θεού.

      Παράδειγμα: Ρωμαίους 1.3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα»

      Είναι αρλούμπα ή δεν είναι; Απάντησε, Ναι ή Όχι;
      Δείξε μας ότι είσαι χριστιανή.

   • Ανωνυμος says:

    Χριστιανος σημαινει ευφυης…; μαλον δεν ειναι αληθεια γιατι αν ησουν μια ευφυης χριστιανη δεν θα μπερδευες τον Αγραμματο νεγροειδη Περσεα που τρολλαρει επι πληρωμη…. με τον Γιατρο.

    • Μελινα says:

     Οι ευφυεις τουλαχιστον μιλουν και γραφουν ειδικα αν ειναι και Ελληνες την ελληνικη γλωσσα, μητερα κατα γενικη ομολογια ολων των πολιτισμενων γλωσσων, αριστα, κατι που δεν το διαθετεις…
     Που διαφερουν ολοι αυτοι, που αναφερεις οτι ο ενας πληρωνεται και ο αλλος οχι για τις ιδιες ανιστορητες αντιλογικες αρλουμπες???

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Καλύτερα πες Μελίνα ανιστόρητες ΓΡΑΦΙΚΕΣ αρλούμπες και όχι αντιλογικές. Να σαν κι αυτήν. Ρωμαίους 1.3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα»

      Είναι αρλούμπα ή δεν είναι; Απάντησε, Ναι ή Όχι;

  • ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΙΔΟΤΣΟΜΠΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΚ -ΟΥΓΚΑΝΩΝ ΕΛ says:

   ΕΛΛΑΝΙΟ ΟΥΓΚΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ :Ἑλληνικὴ φιλοσοφία. Δυὸ λέξεις· ἀλλὰ λέξεις μεσταὶ μεγάλων καὶ ὑψηλῶν ἐννοιῶν· ἐν αὐταῖς ἐγκολποῦται ἡ τελεία περὶ ἀνθρώπου ἔννοια· ἐν αὐταῖς συνάπτονται τὰ πέρατα τῆς φιλοσοφικῆς ἐνεργείας· ἐν αὐταῖς περιλαμβάνεται τὸ σύνολον τῶν ἐπιστημονικῶν ἀρχῶν· ἐν αὐταῖς ἐκφράζεται τὸ πνεῦμα τῆς ἀναπτυχθείσης ἀνθρωπότητος· ἐν αὐταῖς χαρακτηρίζεται ἡ τελεία τοῦ ἀνθρώπου εἰκών· ἐν αὐταῖς ὁμολογεῖται τὸ μέγεθος τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ· τὸ ὕψoς τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας, τὸ βάθος τῶν ἐννοιῶν, ἡ ἰσχὺς καὶ τὸ κάλλος τοῦ λόγου, ἡ λεπτότης τῶν διανοημάτων, ἡ εὐκρίνεια καὶ ἡ σαφήνεια αὐτῶν, ἡ δύναμις, ἡ χάρις αὐτῶν, καὶ τέλος ἡ θειότης τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀρχὴ τῆς ἀληθοῦς ἀναπτύξεως καὶ μορφώσεως, εἶναι ὁ παιδαγωγὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ποδηγέτης πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Αὕτη ἐγένετο διδάσκαλος τῆς ἀληθείας, διδάσκουσα τὸν ἄνθρωπον τίς ἐστι, τὶς ἡ ἐν τῷ κόσμῳ ἀποστολὴ αὐτοῦ, καὶ τί δέον ἐργάζεσθαι, διδάσκουσα αὐτὸν τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ, τὴν σχέσιν αὐτοῦ πρὸς τὸ θεῖον, καὶ τὴν σχέσιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον· διδάσκουσα τὰ θεῖα ἰδιώματα καὶ τὴν συγγένειαν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ θεῖον. Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ἐδίδαξεν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἐγένετο διὰ τῶν ὑγιῶν αὐτῆς θεωριῶν παιδαγωγὸς τῆς ἀνθρωπότητος εἰς Χριστόν.ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΓΝΗΣΙΟΣ ΟΥΓΚΑΝΟΣ ΕΛΛΝΙΟΣ ΓΙΔΟΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΕΙΠΑΜΕ ΟΜΩΣ ΕΙΣΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΟΥΓΚΑΝΟΣ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΓΙΔΟΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΟΠΟΤΕ ΟΥΓΚ ΟΥΓΚΑ ΓΚΑΟΥ ΟΥΓΚΑ ΟΥΓΚΑ ΓΙΤΡΕ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΙΑΣΗΣ

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Καλημέρα Ελλάνιε αποφρακτήρα.
    Στην δογματικά ορισμένη Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία, η χρήση της ελληνικής Φιλοσοφίας αφορούσε μόνο τη χρησιμοποίηση ορολογίας και σχημάτων και όχι αποδοχή της θεολογούσας αρχαιοελληνικής σκέψης.

    Ο Ιωάννης ο Νηστευτής θέσπισε 4 Κανόνες «περί μαλακίας» όπου μεταξύ άλλων κατηγορεί τους Έλληνες φιλόσοφους ότι είχαν κυριευθεί από το πάθος της μαλακίας. «Ο Θεός μισώντας τόσο πολύ εκείνους τους υπερηφάνους φιλόσοφους των Ελλήνων, τους άφησε να κυριευθούν από την αμαρτίαν αυτήν δια τιμωρία της ειδωλολατρίας των» (Πηδάλιον σελ 567) Μαλάκες λοιπόν οι Έλληνες φιλόσοφοι.

    Ιωάννης Χρυσόστομος:
    «Πού είναι τώρα οι σοφοί των Ελλήνων με τα πυκνά τους γένια, με τους έξωμους χιτώνες τους και με τα παραφουσκωμένα λόγια; Όλη την βάρβαρη Ελλάδα ο σκηνοποιός (ο Παύλος) επέστρεψε (εκχριστιάνισε). Ας είναι ανάμεσά τους κι αυτός ο περιβόητος Πλάτων, που τρεις φορές πήγε στη Σικελία, γεμάτος επίδειξη και κομπορρημοσύνη, μα κανείς δεν του έδωσε προσοχή.» (Ερμηνεία εις την “Προς Ρωμαίους επιστολήν”, 60.407) Βάρβαρη η Ελλάδα και οι φιλόσοφοι της!

    Ιωάννης Χρυσόστομος:
    «οι φιλόσοφοι (των ελλήνων) είναι καταγέλαστοι και δεν διαφέρουν από τα φλύαρα παιδιά. Είναι τόσο γελοία αυτά που έγραφαν ώστε τα βιβλία τους εξαφανίστηκαν κι αν διεσώθει κάποιο βιβλίο τους, βρίσκεται στα χέρια χριστιανών και με αυτόν τον τρόπο εξευτελίζουμε τις πλεκτάνες τους διότι δεν φοβόμαστε τα φίδια και τους σκορπιούς. Έχουμε λάβει εντολή από τον Θεό να καταπατούμε τα φίδια και τους σκορπιούς»

    Φίδια και σκορπιοί λοιπόν για τους χριστιανούς Πατέρες ο Πλάτων, ο Σωκράτης, ο Ηράκλειτος, ο Αριστοτέλης και όλοι οι άλλοι μεγάλοι Τιτάνες του πνεύματος στους οποίους όλος ο πολιτισμένος κόσμος υποκλίνεται.

    «Η ελληνική ποίηση, η φιλοσοφία, η φιλολογία και η ιστορία καταπολεμήθηκαν από την εκκλησία.» (Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 194.) Κάνεις πως δεν το βλέπεις Ελλάνιε αποφρακτήρα;

    Και αφού οι Πατέρες της εκκλησίας απέρριψαν το Ελληνικό πνεύμα και το πολέμησαν με όλες τις δυνάμεις τους, ποιο Πνεύμα αποδέχθηκαν; Μα θέλει και ρώτημα; Το εβραϊκό! Για αυτούς (και για σας) ίσχυε ότι ο πρώτος άνθρωπος πλάστηκε από τον Γιαχβέ και ότι το Ελληνικό έθνος κατάγεται από τους τρεις γιούς του πατριάρχη των Εβραίων Νώε. Ωραία πράγματα αυτά!

    Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός:
    «Μέγαν έχομεν πόθον προς Θεόν των Εβραίων» (Κοντάκιον προεόρτων τών Χριστουγέννων) Αόμματος ο δικός σου. Κάνει πως δεν βλέπει.

    Λες ότι συγκρίνω τον Γιαχβέ με τον Ιησού και ότι δεν υπάρχει καμιά απόδειξη στα Ιερά κείμενα. Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι φιλαράκι.

    «Ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀναφέρεται σχεδόν σέ κάθε ἐδάφιο αὐτῆς, εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, δηλαδή ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός.» Ορθοδοξία http://www.orthodoxos.com.gr/phpBB3/viewtopic.php?t=167 «Ο Ιησούς Γιαχβέ» (Νικόλαος Σωτηρόπουλος.) Ένα από τα γνησιότερα πνευματικά τέκνα του Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτου προς κατήχηση του πληρώματος της Εκκλησίας και καταπολέμηση των αιρέσεων.

    Αν δεν συμφωνείς με αυτό τότε έχεις αιρετικές απόψεις. Δηλαδή δεν είσαι ορθόδοξος αλλά ορθόΛοξος. Αν θέλεις να σου δείξω μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Γιαχβέ είναι ο Ιησούς, πες το μου.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Άντε να δω ρε Χρήστο πότε θα γράψεις σαν άνθρωπος. Εσύ ρε φίλε είσαι οπτικός τηλέγραφος. Γιατρός τι Γιατρός stop. Πόσο μαλάκας είσαι stop. Βρε μπας και είσαι Διαδικτυακό ρομπότ;

    • ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΙΔΟΤΣΟΜΠΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΚ -ΟΥΓΚΑΝΩΝ ΕΛ says:

     ΓΙΑΤΡΕ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ,ΕΙΣΑΙ ΑΛΛΑ ΝΤΑΛΩΝ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ,ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΙΞΗ ΤΟΝ 4 ΜΧ ΑΙΩΝΑ Κ ΕΒΑΛΑ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΓΙΑΤΑΛΜΠΑΟΘ ΣΑΜΑΕΛ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ Κ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑ ΧΡΥΣΟ ΟΥΤΕ ΚΑΝΕ ΕΧΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ Κ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΠΟΛΥΞΕΡΟΣ ΤΟ ΟΤΙ Η ΕΚΛΛΗΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΔΙΑΘΗΚΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ,ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΤΟΝ 4 ΑΙΩΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΡΑΝΤΑΧΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΦΕΡΟΥΜΕ .ΣΑΝ ΣΤΟΚΟΣ Κ ΠΟΛΥΞΕΡΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΤΕΤΣΙΑ

     • νοσοκομος says:

      Γιατρε Μπραβο σου τους ξεσκησες τους νεοπερσες τους συγχρονους και κωλοφατσες με τα »’ιερα γραπτα τους»’ του ασιατισμου.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Γράφεις: «Το ότι η εκκλησία αναγνωρίζει την Παλαιά Διαθήκη δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια.»

      Αφού δεν εμπιστεύεσαι την τωρινή εκκλησία του Χριστού εμπιστεύσου την πρώτη.

      «Κατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα, ο κανόνας ιερών συγγραμμάτων της χριστιανικής εκκλησίας αποτελούνταν αποκλειστικά από τις εβραϊκές «Γραφές» (Παλαιά Διαθήκη) οι οποίες θεωρούνταν θεόπνευστες. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αποτέλεσαν τις μοναδικές Ιερές Γραφές που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, τους αποστόλους και την πρωτοχριστιανική κοινότητα.»

      Ο Απόστολος Παύλος είπε σχετικά. « Όλη η ΓΡΑΦΗ είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β Τιμ 3:16) Αυτή η Γραφή που λέει εδώ ο Απ Παύλος δεν είναι άλλη από την Παλαιά Διαθήκη.

      Ο Απόστολος Παύλος μέσω του Αγίου Πνεύματος (το Άγιο Πνεύμα μιλούσε) έγραψε στην επιστολή του προς τους Εβραίους (3:7-11).

      «Δι’ αυτό ακριβώς και το Άγιον Πνεύμα λέγει·
      σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω, όπου οι πατέρες σας ΜΕ ΕΠΕΙΡΑΣΑΝ, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου τεσσαράκοντα έτη· διά τούτο δυσηρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπον· Πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τας οδούς μου· »

      Τι βλέπουμε εδώ; Μήπως το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ επικαλέστηκε το κοπρόσκυλο τον διάβολο για να νουθετήσει τους Εβραίους χριστιανούς;

      Αν ο Γιαχβέ ήταν ο διάβολος, το Άγιο Πνεύμα θα έλεγε σε αυτούς ότι καλά έκαναν οι πατέρες τους και ήταν άπιστοι σε αυτόν. Δεν θα τους κατέκρινε για αυτό. Εδώ όμως το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποίησε αυτούσια τα εδάφια που αναφέρονται στον Γιαχβέ (Ψαλμοί 95:7-11) και τους παρότρυνε να μην κάνουν το ίδιο λάθος με τους προγόνους τους.

      Σύμφωνα με την Αγία γραφή εναντιώνεσαι στον λόγο του Αγίου Πνεύματος. Είσαι ένας ανθιστάμενος σαν τον διάβολο.

      Έχω πάρα πολλά εδάφια που μαρτυρούν ότι ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν συνεχίσεις με την μπουρδολογία σου θα τα λουστείς.

      Επιπλέον τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αποτέλεσαν τις μοναδικές Ιερές Γραφές που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, τους αποστόλους και την πρωτοχριστιανική κοινότητα.

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Χρήστο (Χ) «Η Αθήνα διατήρησε έναν παγανιστικό χαρακτήρα για το μεγαλύτερο μέρος του πέμπτου αιώνα ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ. Τότε είχε μια μικρή χριστιανική κοινότητα, η οποία βεβαιώνεται στη χριστιανική λογοτεχνία.» (Trombley 1993 i 284)

     500 χρόνια μετά τον Χριστό και η Αθήνα ήταν παγανιστική με μόλις μια μικρή κοινότητα χριστιανών.

     «Η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη και οι νόμοι των προγόνων εξηκολούθουν υφιστάμενα εν ΠΟΛΕΣΙ και ΧΩΡΑΙΣ καίτοι δε ο χριστιανισμός είχεν αποκτήσει δημοσίαν ισχύν.» (Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας – Τόμος Α σελ 99)

     «Αλλ`εις την πίστιν προς τους Όλυμπίους Θεούς ενέμενεν ακόμη μετ`ισχυρογνωμοσύνης το μέγα πλήθος των Αθηναίων παρά την επιδρομή των Γότθων και της ενεργείας των Βυζαντίνων Ιερέων. Η δε αρχαία θρησκεία ίσχυσε να συνεχίσει εν αυταίς δή ταις Αθήναις τον εναντίον του χριστιανισμού αγώνα επί μακρότερον αιώνος όλου μετά τον Αλάριχον, ως εξάγομεν εκ της επί το διάστημα τούτο του χρόνου διατηρήσεως της Πλατωνικής Ακαδημίας.» (Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας – Τόμος Α σελ 110)

     Σχετικά με την Κυρίως Ελλάδα ο Παπαρρηγόπουλος γράφει:
     «οι οποίοι (χριστιανοί) επειδή ήταν ΛΙΓΟΙ στην κυρίως Ελλάδα…»

     Όπου ζούσε το Ελληνικό πνεύμα φυτοζωούσε ο χριστιανισμός. Όποιος είχε μέσα του τον Έλληνα δεν μπορούσε να συμμαχήσει με τα εβραϊκά Ιερά κείμενα (Π Δ) του χριστιανισμού.

     Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι ο χριστιανισμός επιβλήθηκε με την Βία όπως με βαρβαρικές επιδρομές (Αλάριχος) και θανατικές ποινές εναντίον ανθρώπων που δεν ήθελαν τον Χριστό.

 6. Ανωνυμος says:

  Λυπαμαι που ξοδεψες τοσες πολλες λεξεις ..χαρτι και μελανι …για να γραψεις ….για κατι που δεν καταλαβαινεις ….η εισαι απο αυτους που παραπλανουν

 7. Χρήστος. says:

  Ζείς σε πλάνη ή είσαι βαλτός. Για σένα και τους ομοίους σου η ακόλουθη φράση του Χριστού: άσε τους νεκρούς να θάβουν τους νεκρούς τους…..

 8. Ανωνυμος says:

  Γραφεις …καθε θρησκεια προκειμενου να εδραιωθει χρειαζεται αγνους ..απονηρευτους..και αμορφωτους ανθρωπους οπως τους αγαθους ψαραδες του Χριστου….τους αλλους δεν τους αναφερω γιατι δε με ενδιαφερουν….
  1. Η Ορθοδοξια δεν ειναι θρησκεια …ειναι πιστη….στον Τριαδικο Θεο….που δεν εκβιαζει κανεναν…
  2.Αποκαλεις τους ..αγαθους …απονηρευτους και αμορφωτους …τους Αγιους μου… ηταν ανθρωποι απλοι …αγνοι…και ταπεινοι….Αλλωστε ειδαμε που μας οδηγησαν οι μορφωμενοι…οι υπεροπτες…οι αλλαζονες….στις εννια κορφες λενε στο χωριο μου.
  3. Με αυτα που γραφεις προσβαλεις τη μνημη των Αγιων μου….παλιων και καινουριων ….θαυματουργων Αγιων….
  4.Υπαρχουν ανθρωποι Αγιοι στα Μοναστηρια και τις εκκλησιες ….που βοηθανε ψυχες βασανισμενες και κουρασμενες …εσυ με αυτα που γραφεις δειχνεις ασεβεια ….. χαρη σε αυτους που προσευχονται ….μπορεις ακομη και γραφεις….
  5 .Λυπαμαι…….!!!!

  Υγ…Ελπιζω και ευχομαι οτι ηταν ενα ξωφαλτσο λαθος……

 9. Μελινα says:

  Χαιρετισματα στον Σορος και στους αλλους συσκοτισμενους (οχι illuminati, που προσπαθουν να μας πεισουν αλλα αντιφωτισμενους) και καλα πληρωμενους- αργυρωνητους σατανιστες, πρακτορακι και ραντεβου αμεσα να δωσετε στην κολαση, να συναντησετε το αφεντικο σας lucifer-(εωσφορος λεγοταν πριν την εκπτωση απο τον Θεο λογω της κακιας και της αλαζονειας του και του αφαιρεθηκε το φως της δικαιοσυνης του Δημιουργου και τον μετετρεψε σε ασχημο δαιμονα για να ταιριαζει το εξωτερικο με τον εσωτερικο ψυχοπαθη του κοσμο) να δουμε τοτε αν θα συνεχισετε να τον υποστηριζετε….
  Μεχρι τοτε υπαγε οπισω μας και κατω τα χερια απο την επιτηδες συσκοτισμενη απο εσας νεολαια μας, που την οδηγειτε στην απελπισια, τα ναρκωτικα και τα ψυχολογικα με τις ασυναρτητες και ανηθικες αρλουμπες σας ωστε να χασουν την κριση, την ζωη τους και την ψυχη τους να καταληξει στο απολυτο σκοτος…
  Υ.Γ. Εμεις παρολα αυτα ως πιστοι ακολουθοι της μοναδικης Αληθειας και του Ακτιστου Φωτος του Ιασωνος=Θεραπευτη Χριστου, θα προσευχομαστε για να μετανοησετε εγκαιρα και να απελευθερωθειτε απο τα θλιβερα δεσμα, στα οποια εγκλωβιστηκατε

 10. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ‘Ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀληθῶς ἀναφαίρετον κτῆμα τοῦ Ἕλληνος· διαδιδομένη ἀνὰ τὰ ἔθνη προσηλυτίζει αὐτὰ καὶ καθιστᾷ αὐτὰ ἑλληνικά, οὐδέποτε δὲ παύεται οὖσα Ἑλληνική· οἱ ὁπαδοὶ αὐτῆς, οἱ ὁμιληταὶ αὐτῆς ἀποβάλοντες τὸ ξένον καὶ βάρβαρον περιβάλλονται τὸ ἑλληνικὸν καὶ τὴν εὐγένειαν· ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία προώρισται ἵνα καταστήσῃ τοὺς πάντας Ἕλληνας· ἐγεννήθη ὑπὲρ τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ συνεταυτίσθη μετ᾿ αὐτοῦ, ὅπως ἐργασθῆ πρὸς σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἕλλην καὶ φιλοσοφία εἰσὶ δυὸ τινὰ ἀναπόσπαστα· μαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος λέγων: Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν. Ὁ Ἕλλην ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἵνα φιλοσοφῇ· διότι ἐγεννήθη διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ φιλοσοφία ἐγένετο παιδαγωγὸς εἰς Χριστὸν ἕπεται ὅτι ὁ Ἕλλην πλασθεὶς φιλόσοφος ἐπλάσθη χριστιανός, ἐπλάσθη ἵνα γνωρίσῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ διαδῷ αὐτὴν τοῖς ἔθνεσιν».Αγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως
  »Ουδεν μη ιάσιμο για τον Αγιο Νεκτάριο» -Δημήτριος Παναγόπουλος
  https://youtu.be/qea9ReFFl7M

 11. Μελινα says:

  …α,αααα και πισω απο την διαστρεβλωση του Χριστιανισμου τυπου Ιερας εξετασης, σταυροφοριων, βασνιστηριων κλπ, παλι οι οπαδοι του σατανισμου και οι σιωνιστες εβραιοι ηταν προκειμενου να κατασυκοφαντησουν και να αμφισβητησουν τον ιδιο τον Χριστο απο τους σκεπτομενους αλλα αδαεις και να χειραγωγησουν τον οχλο…
  Αρκει να ανατρεξουμε στην Ζωη και στον Λογο Του, ωστε να καταλαβουμε οτι η μελλοντικη διαφθορα και διαστροφη της Εκκλησιας κυριως της παπικης βεβαια οχι του Θεου αλλα των ανθρωπων δεν ειχε καμια σχεση με τον Ιδιο!!!
  Και ο στοχος φυσικα δεν ειναι ο Χριστος απο τους γνωστους κυκλους αφου ο ιδιος νικησε τον Θανατο, δηλ. τον ιδιο τον Σατανα, αρχοντα του θανατου και του σκοτους, αλλα στοχος τους ειναι η δημιουργια Του, το ποιμνιο Του, δηλ εμεις, αφου θεωρειται «νικη»-στοιχημα για τον δολερο να χασουμε την πιστη μας σε Εκεινον, αρα και τις ψυχες μας, ωστε να τις συλλεξει ο θηρευτης και να τις ριξει στην αιωνια κολαση αντι στην Αιωνια Ζωη για την οποια πραγματικα προοριζομαστε, να χασουμε δηλ. τον δρομο μας προς την Αρετη και να καταληξουμε στην Κακια με τα ολεθρια αποτελεσματα….
  Εκκληση στον Stranger να μην δημοσιευει τετοια πλανερα αρθρα, οσο και αν το ελευθερο βημα επιτασσει: ειναι επικινδυνα για τους νεους μας, μιας που εχουν φροντισει να τους παραπλανησουν με καθε τροπο τα πιονια του απανταχου και η δηθεν ελευθερια στην οποια αυτη ουδολως πιστευουν, τους βολευει και την εκμεταλλευονται για τα πονηρα και δολια σχεδια τους…

  • croif101 says:

   ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΕΑΓΛΟ ΛΑΘΟΣ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ,ΑΠ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΕΡ,ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ.
   ΑΥΤΟ ΦΙΛΕ ΜΟΥ,ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΝ.
   ΚΑΤΑ Τ ΑΛΛΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΣΑΡΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΟΣ,Η ΕΝΑΣ ΚΟΠΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ!!!ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ, ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ.ΑΛΛΑ Σ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΤΣΙΜΠΛΑ ΤΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ,ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΦΤΑΙΝΕ ΑΛΛΟΙ,ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΙΛΑΤΟΙ ΝΙΠΤΟΥΜΕ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΑΣ.
   ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ,ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΣΟΥ,ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ.

 12. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  Καλημέρα,η νεοποχήτικη επίθεση εντείνεται τον 21ο αιώνα παρουσιάζοντας την αρρωστημένη νόηση ως υγιή.Στην »κατσαρόλα της ανοησίας΄΄, το ανακάτεμα της θεωρίας της εξέλιξης, με ταινίες τρόμου μπορεί να προκύψει η αλήθεια,προς βρώση και κατανάλωση,Και εαν στην θεωρία της εξέλιξης είναι δύσκολο ο οποιοσδήποτε να διαχωρίσειτην αλήθεια από το ψέμα ,στις ταινίες τρόμου μπορεί ο οποιοσδήποτε σώφρων άνθρωπος να εντοπίσει την παραμυθία.Πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε.
  Εάν πιστέψει ένας άνθρωπος ότι είναι τροφή για αόρατες ψυχικές »γαλοπούλες»,
  οδηγείται αργά η γρήγορα στην κατάθλιψη και στην παράνοια.
  Δεν το καταλαβαίνουμε?Και όλο αυτό γιατί?Σήμερα,μέσα στον ωκεανό των πληροφοριών-αλλο πληροφορίες,αλλο γνώσεις-ο άνθρωπος αναζητεί μια σανίδα σωτηρίας.
  Αντι για σανιδα σωτηρίας, διερχόμενοι καιροσκόποι, βλέποντας την αδυναμία του προσπαθούν να τον πνίξουν .Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.Διαβάστε και φρίξτε που καταλήγει ο εκπρόσωπος του πονηρού.»Εἶναι ὁ διάβολος αὐτὸς ποὺ τελικὰ φέρνει τὴν καταστροφὴ ἢ εἶναι αὐτὸς ποὺ φέρνει τὴν γνώση, τὴν Αὐγή, ὁ Ἑωσφόρος; Ποιός εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ποιός ὁ διάβολος ποὺ περιγράφονται στὶς θρησκεῖες τελικά; Ποιός εἶναι ὁ καλός καὶ ποιός ὁ κακός; Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀγαπάει τοὺς ἀνθρώπους, αὐτὸς ποὺ τοὺς κοιμίζει ὁδηγῶντας τους στὴν ἀπόλυτη ἡρεμία τοῦ θανάτου ἢ αὐτὸς ποὺ τοὺς δίνει τὸν λόγο νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν συνέχιση τῆς ὑπάρξεως τῆς ζωῆς;»
  Ανθρωπε μου,αυτός που είναι ξεκάθαρος και σου απαλύνει και γλυκαίνει τον πόνο στην φθαρτή ζωή σου του πόνου και του θανάτου ,είναι δυνατόν να είναι εχθρός σου,ο ευεργέτης σου?Αυτός που χαρίζει ζωή αιώνια,όχι μελλοντικά,αλλά από αυτή την ζωή?Εκείνος που »πετάει συνέχεια μελάνι για να σε μπερδέψει», επιθυμεί και επιδιώκει με κάθε τρόπο να αρρωστήσει σοβαρά η ψυχή σου είναι φίλος σου?Να σου πάρει την ζωή?Ο Αρχαίος εχθρός σου?Θέλεις να ξεχωρίζεις από τους άλλους?Ξεχώρισε σε αρετή και όχι στην κακία.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Σωτηρόπουλος: «Ο Κύριος τιμώρησε τους πρωτοπλάστους! Δεν το λέμε εμείς ότι ο Θεός τιμωρεί, το λέει ο Ίδιος ο Θεός, το λέει ο λόγος Του, το λέει η Γραφή που είναι θεόπνευστη. Ή πιστεύουμε στη Γραφή ή δεν πιστεύουμε!»

   Συμφωνείς με τον Σωτηρόπουλο ότι ο ΘΕΟΣ τους ΤΙΜΩΡΗΣΕ ;

   Τους τιμώρησε ο ΘΕΟΣ Ναι ή Όχι;
   Απάντησε αν σε παίρνει κουτοπόνηρε «χριστιανέ».

 13. Geo says:

  Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε θρησκεία Εμείς έχουμε πίστη εξ αποκαλύψεως από το Θεό
  Οι θρησκείες είναι δημιούργημα των ανθρώπων Οπότε ολόκληρο το κατεβατό που έγραψες μιλάς για όλους τους άλλους όχι για μας τους ορθόδοξους χριστιανούς

 14. Μελινα says:

  Και ενα τελευταιο αλλα οχι εσχατο σχολιο:οι ασεβεις, αλλοιωμενες και κατασκευασμενες εικονες, που χρησιμοποιησες, να κατεβουν αμεσα….αν ημασταν βαρβαροι οπως μας κατηγορειςσαν και εσενα και τους ομοιους σου, θα σου ειχαμε παριε τουλαχιστον το κενο κεφαλι σου…αυτο δεν σημαινει οτι πρεπει να σε ανεχομαστε γιατι η ανοχη σημαινει δειλια,ταπεινωση, απιστια, συνενοχη, αδελφοι μου Χριστιανοι και αυτοι την εκμεταλλευονται εναντιον μας οι δολιοι..
  Πηγαινε να τα πεις στους μουσουλμανους αυτα αν κοττας βεβαια, κοτα, κο, κο, κο, αλλα αυτες οι κατασκευασμενες θρησκειες του τιποτα, διεφθαρμενων θνητων σε βολευουν με την βαρβαροτητα και τα ψεμματα…
  Και αν ησουν αληθινος δηθεν σκεπτομενος δεν θα χρησιμοποιουσες αυτη την ασεβεια εναντι οποιουδηποτε, αφου δηθεν και ψευδως παραπαλανειτε τον οχλο οτι σεβεστε την ελευθερια του λογου και τα πιστευω των αλλων (οσων συμφωνουν με εσας βεβαια)..
  Και οσο για τις νεκροκεφαλες, αυτος ειναι ο δηθεν καλος lucifef, στην πραγματικοτητα μισοκαλος=μισει το Καλο, τον οποιο οταν με το καλο συναντησεις απο κοντα θα τρεχεις να ξεφυγεις και να μετανοησεις αλλα θα ειναι πολυ αργα…
  Αραγε εσυ τροφοδοτεις με τις απαισιες παραποιημενες εικονες τον Αρχιαρουραιο Βερυκιο ή αυτος εσενα????
  Οπως και ναχει «κατεβασε» τις ιεροσυλες εικονες ΤΩΡΑ!!!
  Η εκκληση-προειδοποιηση απευθυνεται και στον Stranger, ο οποιος εστω απο φοβο δεν θα δημοσιευε ποτε υβριστικεςγια αλλες θρησκειες εικονες και «σκεψεις», νομιζω..Ακομα υπαρχουν νομοι και επικρατουσα θρησκεια βασει Συνταγματος ειναι η Ορθοδοξη Χριστιανικη, ακομα….νεοραγιαδες-νεογενιτσαροι μου…..

  Ο ΣΙΩΠΩΝ ΔΟΚΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΝ!!!

 15. Georgios1 says:

  ΣΑΣ ΕΧΩ ΠΕΙ, ΟΤΙ ΟΣΑ ΛΕΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΦΩΣ..
  ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑΚΗ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΑΙΤ, ΕΔΩ ΚΑΙ 1, 5 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟ, ΤΑ ΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΥΠΝΣΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ..
  ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΔΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ..
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΑ ΛΕΩΖΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ, ΚΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ..
  ΟΜΩΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟΣΟ ΑΝΟΗΤΟΙ, ΠΟΥ ΕΝΩ ΒΡΗΚΑΤΕ ΚΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΦΩΤΙΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΗΤΗΝ ΓΝΩΣΗ, ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ..
  ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΓΝΩΣΗ ΕΩΣ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ..
  ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ..
  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ…

 16. Χρονοάγκυρα 10:44 says:

  Εισαστε ολοι για το purgatory μαζι με τις θρησκειες σας και ειδικα οι νεοναζι «παρτριωταρες» οπως η Μελινα . Ψοφος στο εθνος σας μηπως και ξαναγεννηθει.

  Εγω σε αντιδιαστολη με αυτο που λεει η Μελινα θα προτεινα να μην ποσταρονται τα δικα της μηνυματα και γενικα να μπλοκαριστουν ολοι οι» Ελληνοκεντρικοι» νεοναζι απατεωνες απο το συμπαν καθως περα απο το γεγονος οτι η μαλακια καταστρεφει τον εγκεφαλο σας υπαρχει και Θεος που βλεπει με το Ματι του Κρονου και η λαμογιοβλακεια σας εχει γιγαντωθει και πλεον εισαστε επικινδυνοι για το συνολο.

  Δεν θα επιστρεψω στον βοθρο σας μην περιμενετε απαντηση απο μενα αλλα απο τον Κρονο. Ερχεται ο νομος η ωρα 10:44 και ολοι οι νεοναζι ειδωλολατρες που παριστανετε και τους εκπροσωπους του Λογου θα πατε εκει οπου παει απο μονο του το πραγμα.

  • Μελινα says:

   ….ειπε ο φασιστας…Η δηθεν δημοκρατια σου δεν αντεχει τα ατραντακτα επιχειρηματα και θελεις να τα αποκλεισεις …φασιστικα και οποιος κατεχει την γνωση, αγαπαει την πατριδα του και τον Χριστο ειναι φασιστας, φασιστακι του Σορος??? Φτανει πια, οι ευφυεις νοημονες σας εχουν παρει χαμπαρι και σας σιχαινονται, τους ανεγκεφαλους γενιτσαρους αυτοαναοσους, σας τους χαριζουμε…
   Γιατρε, ου, ου, ου…
   Οταν επισκεφθηκαν τον Χριστο οι απολυτα μορφωμενοι και ανοικτομυαλοι με την σωστη εννοια του ορου, Ελληνες εκεινης της εποχης, ειπε :»Εληλυθεν η ωρα ινα δοξαστει ο Υιος του Θεου» κατα Ιωαννη Ευαγγελιο, κεφ. 12, παρ. 20-23, επισης ειπε και το αφαιρεσαν αλλα το βρηκε τυχαιαενας Ελληνας ακαδημαικος, που ερευνουσε, τα αρχεια του Βατικανου και βρηκε το πρωτο αυθεντικο κειμενο: «μονη η Ελλας ανθρωπογονει και ειναι φυτον καρποφορο»…αντιθετα τους εβραιους, τους ειχε αποκαλεσει εχιδνες και αναφεροταν παντα σε αυτους «υμας», δηλ. «εσεις», αν ηταν εβραιος θα ελεγε «ημεις»=εμεις..αυτοι, που αφαιρεσαν λοιπον τα αυθεντικα λογια του Χριστου για τους φωτεινους Ελληνες, που κατειχαν ηδη την γνωση για την Ελευση του Εναρετου Τελειου Θεανθρωπου, δογματικε φιλοπολεμιε (αποφασισε τελικα με ποιους εισαι, αιθαλομιχλομενε) του Χριστιανισμου, ειναι οι ιδιοι που προσθεσαν επιτηδες μετα απο 3 αιωνες-δεν υπηρχε ακομα Ορθοδοξια, ουτε σχισμα, αδαη, την εκδικητικη χαζοβιολικη Παλιο Διαθηκη -αναιρουσα τον Χριστο στην πραγματικοτητα- των αξεστων παραδοπιστων εβραιων…Οταν μιλουν για Μεσσια, δεν λενε για Ιησου Χριστο, εννοουν τον ψευδομεσια τους αντιχριστο, υιο της απωλειας, που τους εταξε επιγειες απολαυσεις=φθαρτη υλη και οχι Αγαπη, Αρετη και Αιωνια Ζωη, που πρεσβευει ο Χριστος και για αυτο δεν Τον προσκυνησαν και Τον σταυρωσαν νομιζοντας οτι θα γλυτωσουν οι αφρονες, ψευτοαντιγραφο αρχικα του Ανυπερβλητου Χριστου,που πασκιζουν να ορισουν παγκοσμιο τυραννο, μεσω της ΝΤΠ-κατασκευασαν ολοκληρο πολιτικο μορφωμα για να τον επιβαλλουν, αλλα δεν τα πολυκαταφερνουν ευτυχως αφου οι λαοι μεσω της Πιστης και της Θειας Φωτισης, αφυπνιζονται!!!
   Οσο για τους πολιτισμενους Ελληνες βαπτιστηκαν πρωτοι Χριστιανοι με την θεληση τους χωρις βια και χωρις να Τον εχουν συναντησει αφου ηταν απολυτα προετοιμασμενοι για Εκεινον, ψυχικα και πνευματικα απο τους μεγιστους φιλοσοφους τους, οπως προφητεψε και ο ιδιος Χριστος στο κεφαλαιο του Ευαγγελιστη Ιωαννη, που προαναφερω.
   Ναι, ειμαι πολυ περηφανη και πνευματικα γαληνια, που αγαπω τον Χριστο, την αιωνια Μητερα Ελλαδα, πατριδα μου και γη των ενδοξων προγονων μου, κοιτιδα ολων των πολιτισμων, επιστημων, γραμματων, τεχνων, γνησιας δημοκρατιας οχι fake, οπως η φασιστικη δικια σας (φασισμος, αμορφωτοι, ειναι νοοτροπια, οχι πολιτικο ρευμα, π.χ. φασιστικη αριστερα Λενιν, Σταλιν, Τσιπρα, του γιατρου και των ομοιων τους, που θελουν να μας φιμωσουν γιατι δεν συμφωνουμε με τις αντιλογικες=κατα της λογικης, αγραμματοι, αρλουμπες τους)..
   Μονο οι μανιοκαταθλιπτικοι κομπλεξικοι με τασεις αυτοκτονιας και οπαδοι του σκοταδισμου μισουν τις ριζες τους και τον Υπεροχο Τελειο Θεραπευτη Χριστο, δηλαδη την ιδια την Ζωη!!!

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Αφιερωμένο στην Μελίνα με αγάπη.

    Ιωάννης 12:20 «Ήσας δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων διά να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή.» Η λέξη ” Έλληνες” που αναφέρονται εδώ, δεν αναφέρονται ως Έλληνες εθνοφυλετικώς, αλλά εννοούνται γενικώς οι εθνικοί ειδωλολάτρες, οιασδήποτε φυλής ή γλώσσας, όπως γίνεται χρήση της λέξης Έλληνες και σ’ άλλες περιπτώσεις (βλ. Ιωάν. 7:35 και πρβλ. Πραξ. 16, 1· 21:28· Ρωμ. 1. 14, Α’ Κορ. 1:14· Γαλ. 2:3).

    Η έκφραση “ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο υιός του ανθρώπου”, αποσυσχετίζεται νοηματικά από τον προηγούμενο στίχο, και συσχετίζεται και συνάπτεται με τον επόμενο, όπου ο Ιησούς ομιλεί για το πάθος, το θάνατό του και την ανάστασή του με το σύμβολο του κόκκου σίτου ο οποίος, “πεθαίνει” για να φέρει καρπόν πολύν ως στάχυ. Η ώρα εδώ, είναι η εσχατολογική ώρα, η κρίσιμη ώρα της δοκιμής της πιστότητας του Ιησού προς τον πατέρα, όπως φαίνεται από το εδ. 27. Ότι αυτό είναι το ορθό νόημα, προκύπτει επίσης από το γεγονός ότι, η ίδια έκφραση βρίσκεται και παρακάτω, όταν παραδίδεται ο Ιησούς προδοτικά. “Ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του υιού του ανθρώπου” (Ιωάν. 13:31)

    Η έκφραση “ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο υιός του ανθρώπου” ειπώθηκε από τον Χριστό για τον σταυρικό του Θάνατο, μέσω του οποίου θα δοξαστεί από τον Πατέρα. ΌΧΙ από του Έλληνες. «Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε· Πάτερ, ήλθεν η ώρα· δόξασον τον Υιόν σου, διά να σε δοξάση και ο Υιός σου.» Ιωαν 17,1.

    Από τα παραπάνω καταφαίνεται, πόσο άστοχο είναι το επιχείρημα αυτό των νεοπαγανιστών ή ελληνιστών, που θέλουν έτσι τον Ιησού μεροληπτικό προς τους Έλληνες και εκλεκτικό, οιονεί εθνικιστή.

    • Μελινα says:

     Σιωνιστη αντιγιατρε της MOSAND, αποκαλυφθηκες πληρως:
     ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΔΗΛ. ΟΜΟΑΙΜΟΝ, ΟΜΟΔΟΞΟΝ, ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ, ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΥΤΥΧΩΣ ΝΟΣΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΟ ΤΗΣ ΑΜΟΡΦΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑΣ ΑΛΗΤ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ…
     ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΚΥ ΤΗΝ ΑΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ-ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΟΡΟΓΚΑΓΚΣΤΕΡ, ΔΙΑΚΙΝΗΤΗ ΛΑΘΡΟ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΝΤΛΗΣΕΣ ΠΑΛΙ ΤΙΣ Α-ΝΟΗΤΕΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΕΣ «ΠΗΓΕΣ» ΣΟΥ????
     ΠΡΟΣΦΙΛΗΣ ΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΑΣΠΡΟ, ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΝΑ ΤΗΝ ΒΑΦΤΙΖΕΤΕ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ, ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ…
     ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΙΑΝΕΙ ΣΕ ΑΜΟΡΦΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ-ΠΑΡΑΔΟΠΙΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟ, ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ Ή ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ…
     ΑΝΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΟΥ, ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΕ, ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΙΣΑΙ ΤΣΙΚΟ ΜΑΣΟΝΑΚΙ, ΣΟΥ ΕΤΑΞΑΝ ΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΕΙΣ ΑΔΑΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΣΦΑΙΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΛΙΔΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΑΦΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΤΥΨΟΥΝ ΘΑ ΣΕ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΑ ΛΕΜΟΝΟΚΟΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΕΠΙΔΟΞΩΝ ΠΑΡΑΔΟΠΙΣΤΩΝ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ, ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΠΡΩΗΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΟΝΟΣ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟ!!! ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ…ΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΣΑ, ΟΥΤΕ ΠΙΑΝΟΝΤΑΙ ΦΙΛΟΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΑΣ Ο ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ=ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΑΝΤΕΣ…
     ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΑΝ ΠΑΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ΑΠΑΙΔΕΥΤΕ ΒΙΚΟΜΑΝΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΘΥΡΑΜΒΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ…ΕΙΔΙΚΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΙ, ΟΠΩΣ Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΒΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΟΥΣΕ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!! ΕΠΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΠΛΑ ΘΑΥΜΑΖΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΡΑΦΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΔΑΗ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ, FAKE ΥΠΗΡΕΤΗ!!!
     ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕΙ ΔΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΑΚΕΣ ΑΠΙ ΤΗΝ FAKE ΣΟΡΟΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΕΝΩ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΕΝΑΡΕΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΜΕΣΙΑ ΥΛΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ…
     ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ: ΑΛΛΟ ΙΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΓΑΛΙΛΑΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ, ΔΗΛ. ΜΙΝΩΙΤΕΣ, ΙΩΝΕΣ=ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΟΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΟΥΔΑΙΟ ΟΟΩΣ Ο ΙΩΣΗΠΟΣ…
     ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΛΛΑ JASON-ΑΝΤΙΓΟΝΗ..
     Α,ΑΑΑΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΓΩ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΟΜΑΙ ΑΠΟ ΠΙΘΗΚΟΥΣ,ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΟΜΩΣ ΕΣΥ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΙΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΠΙΘΗΚΩΝ, ΕΡΠΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΥ ΚΑΤΑΓΕΣΑΙ (ΤΟ «ΣΕΒΟΜΑΙ»!) ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΜΑΙ ΘΗΛΥΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΣ ΛΟΓΩ ΦΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΕ ΔΟΥΛΕ…

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Γράφεις: «Έλληνας διαχρονικά σημαίνει εθνική ταυτότητα … που έχει γεννηθεί από Έλληνες γονείς … που έχει τα ίδια ήθη και έθιμα δηλαδή ομόαιμον, ΟΜΟΔΟΞΟΝ, ομότροπον κτλ»

      Ερώτηση: Οι «Έλληνες» στον Ιωάννη 12:20 ήταν ομόδοξοι και ακολουθούσαν τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων;

      Για να δούμε λίγο το εδάφιο. «Ήσας δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων διά να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή.» Α ωραία!

      Αυτοί οι «Έλληνες» εδώ πήγαν να γιορτάσουν το Εβραϊκό Πάσχα που καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου από την Αίγυπτο.

      Μήπως Μελίνα ο εορτασμός του Εβραϊκού Πάσχα συμπεριλαμβάνονταν στα ήθη και έθιμα των Ελλήνων; Γιόρταζαν την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο; Αυτοί οι «έλληνες» είχαν θρησκευτική Ελληνική συνείδηση;

      Σαν να λέμε με τα σημερινά δεδομένα
      Οικογένεια – Θρησκεία – Πατρίδα. Ελλάς – Ελλήνων – χριστιανών ή Ελλήνων Ιουδαίων;

      Ερώτηση: Στην Καινή διαθήκη η λέξη «Έλληνας» χρησιμοποιείτε μόνο για το ελληνικό έθνος;

      Παράδειγμα: Ρωμαίους 1:16 «Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα.»

      Ο Έλληνας εδώ είναι αυτός που έχει την Ελληνική εθνική ταυτότητα; Δηλαδή ο Χριστός σώζει μόνο τον Ιουδαίο και τον Έλληνα; Δεν γνωρίζεις Μελίνα ότι ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του ότι έχει και άλλα πρόβατα (Ιωάννης 10:16) που δεν είναι από την αυλή αυτή (του Ισραήλ) και ότι είναι και αυτά (οι εθνικοί) συμμέτοχα στην ουράνια βασιλεία. Δεν έδωσε εντολή στον Απ Πέτρο να κηρύξει το ευαγγέλιο και στους εθνικούς;

      Αλλά εσύ Μελίνα δεν δέχεσαι την Αγία Γραφή. Δεν δέχεσαι ότι ο Χριστός γεννήθηκε εκ σπέρματος Δαβίδ. Να το λέει εδώ: Ρωμαίους 1:3.

      Για σένα ο Ιησούς είπε: «Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ, θα γίνει αστείρευτος πνευματική πηγή και από την καρδίαν του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί από ολόδροσο τρεχούμενο νερό» (Ιωάννης 7:38) Έχε υπόψιν σου Μελίνα ότι αυτή η Γραφή που αναφέρει ο Ιησούς εδώ είναι η Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα το βιβλίο του Ησαΐα. Πάμε να δούμε και το εδάφιο από τον Ησαΐα. «Και εν ευφροσύνη θέλετε αντλήσει ύδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας.» (Ησαΐας 12:3)

      Και ενώ ο ίδιος ο Χριστός μιλούσε μέσα από τις Εβραϊκές Γραφές εσύ Μελίνα αποστρέφεσαι τον λόγο του και τα Ιερά κείμενα τα οποία κατέστησε ο ίδιος Ιερά και οι Απόστολοι. Ασφαλώς για την Καινή διαθήκη δεν γίνεται λόγος.

      Δεδομένου ότι η φράση «Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογενείς, φυτόν ουράνιον …» δεν είναι λόγια του Χριστού αλλά μια φράση εμβόλιμα τοποθετημένη για πονηρούς σκοπούς, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.

      Εκτέθηκες ανεπανόρθωτα Μελίνα.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    for you Melina.

    Ο Ελευθέριος Πρόκος (ο Έλληνας ακαδημαϊκός που λες), θα πρέπει να μπει στο βιβλίο Γκίνες, αφού κατάφερε ν’ «ανακαλύψει» με καθυστέρηση 374 χρόνων μια παράγραφο που τυπωνόταν ασταμάτητα επί τέσσερις αιώνες και την γνώριζε όλος ο πλανήτης, εκτός από τον ίδιο!

    «Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογενείς, φυτόν ουράνιον και βλάστημα Θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.» (Ευσέβιος ευαγγελική προπαρασκευή Παρίσι 1.599 μ.χ . Εθνική βιβλιοθήκη Αθηνών Θεολ 4391)

    Η αρχική πηγή της φράσης είναι ο Φίλωνας ο Ιουδαίος, σε εποχή που δεν είχε γραφτεί ούτε ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. (philo judaeus phil. Prov 2.66.9 Μόνη γαρ η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί…) Ο Ευσέβιος απλά παραθέτει την φράση από τον Φίλωνα και μάλιστα το δηλώνει ότι πρόκειται για παράθεση.

    Ερώτηση: Μήπως ο Ευσέβιος κάπου εκεί γύρω στη φράση του Φίλωνα είχε βάλει και το εδάφιο Ιω. 12:23 «‘Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθη ο Υιός του Ανθρώπου.»;
    Ασφαλώς όχι… Ο Ευσέβιος δεν χρησιμοποιεί το Ιω. 12,23 πουθενά, σε κανένα κείμενο του και ούτε φυσικά στην «Ευαγγελική Προπαρασκευή»! Φαίνεται πεντακάθαρα ότι δεν πρόκειται για λόγια του Χριστού, ούτε για εδάφιο από το Κατά Ιωάννη. Οι επιτήδειοι πήραν μια άσχετη φράση του Φίλωνα Ιουδαίου, και την έβαλαν στο… Ευαγγέλιο!

    Παραθέτω από το περιοδικό ‘Φιλοσοφία’, της Ακαδημίας Αθηνών 1975 -76. (Το πρόβλημα του κακού στον Φίλωνα τον Αλεξανδρέα με ειδική αναφορά στο περί πρόνοιας.) «Στην ένσταση ότι χώρες αργών ανθρώπων, όπως των Κυκλώπων, ευκαρπούν ενώ άλλες, όπως η Ελλάς φυτοζωούν, ο Φίλων απαντά με την μνημειώδη φράση: Μόνη η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον, ηκριβωμένον λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμη. (Π 109) Και παρατηρεί ότι οι ολιγοδεείς είναι συνετώτεροι. (Π110)

    Όπως βλέπουμε στο απόσπασμα, ο Φίλωνας γράφει απλώς ότι κάποιες βάρβαρες χώρες είναι πιο πλούσιες σε καρπούς και τροφές από την Ελλάδα κι όμως η Ελλάδα έχει τόσες αρετές, διότι οι ολιγαρκείς είναι πιο συνετοί.

    Κανένα χριστιανικό συμφραζόμενο δεν υπάρχει πριν ή μετά την φράση, καμία σχέση με το Κατά Ιωάννη, καμία σχέση με λόγια του Χριστού.

    Καλή χώνεψη Μελίνα.

    • Μελινα says:

     Μια λες οτι δεν δεχομαι την εμβολιμη, αναιρουσα τον Χριστο, ψευτοπαλιοδιαθηκη σου, αρα δεν ειμαι Χριστιανη κατα τα μηδενιστικα αντιλογικα επιχειρηματα σου, παρα το οτι δεχομαι την Καινη Διαθηκη, δηλ. τον ιστορικο και αυθεντικο Λογο, Ζωη και Ανασταση Του και φυσικα την Αποκαλυψη Του μεσω του Ιωαννη των Προφητειων των εσχατων καιρων που ζουμε σημερα λογω της επιβολης της παγκοσμιας χουντας, που προηγειται του εγκοσμιου ψευτομεσια-αντιχριστου δικτατορα αφεντη της εφημερης και αυτοκαταστροφικης υλης των εβραιων και της παλιοδιαθηκης σου και απο την αλλη πλευρα, φραση για τους Ελληνες που ειναι καταγεγραμμενη 2000 χρονια στα Ευαγγελια πρεπει να την απορριψω γιατι το λεει η θολοκουλτουρα σου, η βικυ του Σοροναρκεμπορα αρχιτοκογλυφου και αλλες ασυναρτησιες…
     Οι Ελληνες πηγαν να συναντησουν τον Χριστο, το οτι ηταν οι Ελληνες εβραιοι και προσκυνουσαν το Πασχα των εβραιων μονο εσυ και η θολωμενη σου ψυχη, που προσπαθεις να θολωσεις τα νερα και να αποδειξεις στα αφεντικα σου οτι ειναι αξιος ο μισθος που παιρνεις, ανιστορητε, μπορει να επικαλεστει για να ξεφυγεις απο τη Αληθεια και τα αντραντακτα επιχειρηματα…Τι αλλο θα ακουσουμε, ημαρτον…Ξεμεινες απο επιχειρηματα κονσερβα και αερολογεις…Χαιρομαι γιατι αποκαλυφθηκε η απειρη α-νοησια σου….
     «Γιατρε», αντε να σε κοιταξει κανενας γνησιος γιατρος, μπας και συνελθεις
     πριν παραδωσεις το κενοδοξο πνευμα σου στον Απολυτο και Δικαιο Ιατρο=Θεραπευτη=Ιασωνα Χριστο και τοτε, πιστεψε με, θα ειναι πολυ αργα, ψευτομετανοιες οψιμες δεν πιανουν στο Απολυτο Δικαιο Ων…Γιατι Δικαιοσυνη σημαινει Νεμεσις=Ο,τι εσπειρες, θεριζεις….
     Σου συνιστω να διαβασεις το σημερινο αρθρο για τον εωσφορικο δωδεκαθεισμο, πληρως ιστορικα εμπεριστατωμενο και οχι αρες μαρες κουκουναρες σαν τις δικες σου τρια τσιτατα ξερεις ολα και ολα και προσπαθεις συνεχεια αλλα ματαια να βγαλεις το ασπρο μαυρο γιατι αυτο διδαχθηκες, Ιουδα, ειτε απο καταγωγη ειτε απο παραδοπιστια απο τις σκοτεινες υπογειες στοες, εκει που επιβιωνει μονο θανατηφορα μουχλα, ποντικια και κατσαριδες….
     Επι τη ευκαιρια δεν μας εχεις πει εσυ ομως πού πιστευεις ή δεν πιστευεις…..αθεος=ψυχολογικα σοβαρα τραυματα ή διαταραχες, ταδε εφη Πλουταρχος περι Ηθικης, ο ανθρωπος ειναι θρησκευτικο ον απο την φτιαξη του και οταν διαταρρασσεται αυτο παρα φυσει δηλαδη, ο ψυχικος του κοσμος καταρρεει και νοσει….περιγραφει εσενα μαλλον ο αρχαιος φιλοσοφος και ιστορικος….
     ΤΕΛΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ Η ΒΛΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ…..

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Η μόνη φράση που είναι καταγεγραμμένη στα ευαγγέλια 2.000 χρόνια είναι αυτή: ««περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα» (Ρωμαίους 1.3)

      Είναι αρλούμπα ή δεν είναι; Απάντησε, Ναι ή Όχι;
      Δείξε μου ότι είσαι χριστιανή.

      Και αυτή: «Εγώ ο Ιησούς είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ.» (Αποκάλυψη 22.16)

      Είναι αρλούμπα ή δεν είναι; Απάντησε, Ναι ή Όχι;
      Δείξε μου ότι είσαι χριστιανή.

 17. + says:

  Ασφαλως το πιθανοτερο ειναι να μπλοκαριστουν τα δικα μου μηνυματα καθως μεσα σε αυτο τον βοθρο δεν εχει καμια θεση η γνωση και η κατανοηση και ουτε ασφαλως η Αληθεια/Veritas που ειναι η κορη του Κρονου.

  Μεσα στον βοθρο σας εχουν θεση μονο τα νεοναζιστικα σκουπιδια του παπαδαριου και των νεοναζι και για αυτο αλλωστε οι ασχετοαδαεις παπαδολατρες δεν λενε τιποτα για νεοναζιστικα σκατα της Μελινας και τους φταιει και καλα καθολικα η «νεα εποχη» και θα τα ισοπεδωσουν ολα για να μας επιστρεψουν στην αποβλακωση και το σκοτος του ευνουχου «θεου» των παπαδων που εχει και καλα καποια σχεση με τον Ελληνισμο (στα @@ μου κιολας ο βοθρελληνισμος σας).

  Οι δυναμεις του σκοτους συνουσιαζονται ολοι μαζι μεσα στον βοθρο τους αλλα βασικα τελειωνουν τα ψεματα και δωσετε ολοι λογο στον ΣΤΑΥΡΟ. Οσο για τον «γιατρο» ειναι αυτο που σας αξιζει και ολοι μαζι θα πατε να στον Διαολο μαζι με τις ειδωλολατρικες και σκοτολατρικες μαλιστα θρησκειες σας. Ο αμμος της κλεψυδρας τελειωνει. Καλα ξεμπερδεμετα με τον βοθρο σας και οπως ειπαμε μην περιμενετε απο μενα απαντηση αλλα απο τον ΚΡΟΝΟ.

  • Μελινα says:

   ….ΕΙΠΕ Ο ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΟΝΙΟΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ….ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΤΑ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΣΟΥ, ΟΧΕΤΕ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ…..ΟΣΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ «ΣΚ@Τ@…..
   Παρολα αυτα «αφες τους πτωχους τω πνευματι, ου γαρ οιδασι τι ποιουσι»…ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΞΕΡΩ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΤΩΡΑ ΑΦΙΟΝΙΣΤΗΚΑΝ) ΣΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩ ΑΓΙΑΣΜΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ, ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΘΙΚΤΑ…..

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Ισχυρίζεσαι Μελίνα ότι είσαι χριστιανή αλλά απορρίπτεις τον λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Ιδού η ανοησία σου!

    Είναι γεγονός ότι ανήκεις σε κάποιο Νεοπαγανιστικό κίνημα από αυτά που καταπολεμά η ορθόδοξη εκκλησία.

    « Ένα σύμπτωμα του νοσηρού εθνικισμού είναι η προσπάθεια κάποιων κύκλων του νεοπαγανισμού να αποδειχθεί η (δήθεν) ελληνική καταγωγή του Χριστού, ώστε και η σωτηρία του κόσμου, όπως και αν την κατανοούν οι εκπρόσωποί τους, να αποδοθεί στον Ελληνισμό.» (oode neopaganismos)

    Μου αρέσει που εσείς οι νεοπαγανιστές αυτοπροσδιορίζεστε ως χριστιανοί. Ο χριστιανός Μελίνα δεν απορρίπτει τον λόγο του Θεού.

    Παράδειγμα: Ρωμαίους 1.3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα»

    Είναι αρλούμπα ή δεν είναι; Απάντησε, Ναι ή Όχι;
    Δείξε μας ότι είσαι χριστιανή.

    • Μελινα says:

     Πες και και κατι καινουριο, ρομποτ ανεγκεφαλο, σου ειπα και σου απεδειξα οτι η γνησια Χριστιανικη πιστη, οχι θρησκεια, μετατραπηκε σε αλλοιωμενη θρησκεια (εκει προστεθηκαν ολες οι βλακειες, που τσαμπουνας συνεχεια μονοτονα και αφαιρεθηκε η Αληθεια, ευτυχως με Χαρη και πλι Θεου οχι ολη, δεν μπορουν!) μετα την τεταρτη οικουμενικη συνοδο, στην οποια εισχωρησαν εωσφοριστες εβραιοι με σκοπο να την αλλοιωσουν, να την ελεγξουν αφου με διωγμους και την παροδο των αιωνων, δεν μπορεσαν ουτε να την σβησουν, ουτε να ανακοψουν την διαδοση της σε ολα τα πολιτισμενα και μη εθνη(που μετα τον φωτισμο τους απο τον Χριστο μετατρεπονταν φυσικα σε πολιτισμενα δια της Χαρης Του και οχι δια της βιας)…
     Φρυαξαν τα δαιμονια μεσα σου, συσκοτισμενε, και εχεις χασει την ψυχραιμια σου, βλεπω….
     Δεν γραφω για σενα πια, εισαι- δυστυχως για σενα- καμενο χαρτι και εγκεφαλος…Γραφω για καποιους που μπορει να εχουν πεπλανηθει απο τους μισθαρνους πρακτορες σαν εσενα αλλα επειδη εχει καθαρη ψυχη σαν Ελληνας, που φερει μεσα του το κυτταρο του Φωτος, ψαχνει συνειδητα ή ασυνειδητα να ξαναβρει τον Φαρο, το Ακτιστο Φως και την μοναδικη Αληθεια του Ιασωνος=Θεραπευτη Χριστου: Η Αληθεια ειναι παντα μια, φιλοι μου, ο,τι διαφωνει με Αυτην ειναι αποψεις, οχι «ο καθενας εχει την αληθεια του», προπαγανδα που προερχεται απο τις εωσφορικες φραξιες, αποψεις λοιπον πεπλανημενες ή εκ του πονηρου, π.χ. η μερα ειναι μερα, οχι νυκτα επειδη το λεει καποιος ψυχοπαθης, ουτω καθεξης η νυκτα, νυκτα, το Α ειναι Α και οχι Β, 1+1=2 και οχι 3 ή 4 κλπ..
     Ο ανωτερω αυτονοητος ορισμος της θεικης και φυσικης Λογικης αποκαλυφθηκε διδαχθηκε πρωτα και αποκλειστικα και εγινε απο τους Ελληνες Επιστημη, γνησια & αυθεντικο περιουσιο λαο του Θεου του Φωτος και της Δημιουργιας!!!
     Ο,τι αντιπαλλευεται λοιπον την Αληθεια ειναι Ψευδος και διαστρεβλωση Της!!! Το αυτο ισχυει πρωταρχικα και κυριως για τον Χριστο αφου η Αληθεια προερχεται και υπαρχει χαρις Εκεινον!!!
     Στο α-νοητο και εκ του πονηρου αφου ανοησια-αλαζονεια και πονηρος ταυτιζονται, μονοτονο ερωτημα σου αν ειμαι Χριστιανη εξυπακουεται..
     Το ζητουμενο ειναι οτι εσυ εισαι σατανιστης, αφου ειπαμε αυταποδεικτα και οπως ειπε Εκεινος:»Οποιος δεν ειναι με Εμενα, ειναι εναντιον Μου», δηλαδη οποιος δεν ειναι με την Αληθεια και το Φως, αυτονοητα ειναι με το Ψεμα και το Σκοταδι…
     Σε προσκαλουμε να μετανοησεις, ωστε να σωθεις πριν ειναι αργα για να διατηρησεις αιωνια την αφθαρτη ψυχη και το πνευμα, που δωρισε σε ολους ο Παναγαθος Δημιουργος και πρωτοι οι Ελληνες μιλησαν και αγωνιστηκαν εμπρακτα για αυτα τα αφθαρτα ιδανικα και αξιες μεσω της φιλοτιμιας της υστεροφημιας και της φιλοπατριας τω Εκεινω ρημασι πειθομενοι!!!
     Τι να το κανεις το σαρκιο μονο του και την επισης εφημερη υλη
     και οχι σαν ναο της ψυχης, αφου καποια στιγμη αργα ή γρηγορα, ολοι θα το απωλεσουμε???
     ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΜΟΝΟΤΟΝΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ…ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ ΜΟΝΟ…

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Ρωμαίους 1.3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα»

      Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Αυτό το εδάφιο της επιστολής του Απ Παύλου είναι αρλούμπα; Ναι ή Όχι;

      Η κούραση σου δεν δικαιολογείται. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Εφόσον λοιπόν δεν απαντάς κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Και εγώ στην φάβα δεν παίζομαι.

      Θέλω να δω να γράφεις: Είναι αρλούμπα! ή Δεν είναι αρλούμπα! Το`χεις ή θα πέσεις σε κώμα από την κούραση;

     • Μελινα says:

      Aν εισαι εσυ ανεγκεφαλος-φταιει οτι δεν εχεις Θεια Χαρη μεσα σου-και δεν καταλαβαινεις απο τοση επεξηγηση με επιχειρηματα οτι ολα αυτα τα σπερματα και τα κουραφεξαλα ειναι προιον του σατανιστικου ιερατειου μετα τον 2ο αιωνα μ.Χ., τοτε οντως εχω απολυτο δικιο οτι η ελλειψη Θειας Χαρης σε συνδυασμο με την αλαζονεια, περιοριστικη της νοημοσυνης, σου στερει την λογικη και αυτονοητη εξηγηση των πραγματων…ειναι και τα δαιμονια βλεπεις που σε εχουν καταλαβει βρισκοντας απολυτα προσφορο εδαφος….
      Σε πνευματικο κωμα εχεις πεσει εσυ ισοβιο….
      Αλλα εχεις και ενα δικιο: η βλακεια κουραζει γιατι ειναι ατελειωτη…
      Ησυχασες τωρα: ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ…ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΘΕΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΕ Η ΕΥΣΕΒΕΣΤΕΡΗ ΑΜΩΜΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ, Η ΜΑΡΙΑ, ΝΑ ΤΟΝ ΚΥΟΦΟΡΗΣΕΙ, ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΨΕΥΤΟΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ…
      ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ!!!!
      ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΥΡΑΣΤΗ, ΓΡΑΦΩ ΤΟΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΕΧΩ ΧΑΡΗ ΘΕΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΘΟΥ, ΚΥΡΙΕ, ΦΥΛΑΚΙ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΜΟΥ….

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Δήλωσες ότι το εδάφιο Ρωμαίους 1.3 της επιστολής του Απ Παύλου είναι μια σιωνιστική αρλούμπα. Ωραία!

      Ματθαίος 1:1 «Βιβλίον της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου κατά το ανθρώπινον του βασιλέως Δαυΐδ»

      Είναι αρλούμπα ή δεν είναι; Απάντησε, Ναι ή Όχι;

 18. + says:

  και μια μικρη διορθωση.

  Ασφαλως το πιθανοτερο ειναι να μπλοκαριστουν τα δικα μου μηνυματα, καθως μεσα σε αυτο τον εθνοβοθρο δεν εχει καμια θεση η γνωση και η κατανοηση και ουτε ασφαλως η Αληθεια/Veritas που ειναι η κορη του Κρονου.

  Μεσα στον εθνοβοθρο σας εχουν θεση μονο τα σκοταδιστικα σκουπιδια του παπαδαριου και των η αρρωστια των νεοναζι και για αυτο αλλωστε οι ασχετοαδαεις παπαδολατρες δεν λενε τιποτα για τα νεοναζιστικα σκατα της Μελινας και τους φταιει και καλα καθολικα η «νεα εποχη» και θα τα ισοπεδωσουν ολα για να μας επιστρεψουν στην αποβλακωση και το σκοτος του ευνουχου «θεου» των παπαδων που εχει και καλα καποια σχεση με τον Ελληνισμο (στα @@ μου κιολας ο βοθρελληνισμος σας) και που μαλιστα ειναι το δαιμονικος αυτος ο «θεος» που προκειμενου να επιβαλει το πνευματικο σκοτος της παπαδολατρειας που εκφραζει στην καθολικοτητα του ειναι του αντιφασκει με την πνευματικη του υποσταση που συνιστα για παραδειγμα οτι υπαρχουν πνρυματικες δυναμεις που επηρεαζουν την σκεψη μας.

  ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΔΟΛΑΤΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΖΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑΣ ΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ.

  Οι δυναμεις του σκοτους συνουσιαζονται ολοι μαζι μεσα στον βοθρο τους αλλα βασικα τελειωνουν τα ψεματα και θα δωσετε ολοι λογο στον ΣΤΑΥΡΟ. Οσο για τον «γιατρο» ειναι αυτο που σας αξιζει και ολοι μαζι θα πατε να στον Διαολο μαζι με τις ειδωλολατρικες και σκοτολατρικες μαλιστα θρησκειες σας. Ο αμμος της κλεψυδρας τελειωνει. Καλα ξεμπερδεματα με τον βοθρο σας και οπως ειπαμε μην περιμενετε απο μενα απαντηση αλλα απο τον ΚΡΟΝΟ.

 19. + says:

  Ο Ασχετοαδαης προσπαθει να επιβαλει το σκοτος και να «προστατεψει» το πληθος απο την πνευματικη αφυπνιση και ταυτοχρονα να σκοτωσει το θειο βρεφος οπως ο Δρακος που κυνηγαει την εγκυο γυναικα με το σπορο του Υδροχοου. Μιλαμε ξεκαθαρα για την ενσαρκωση του Αντιχριστου και για ενα πνευμα που εκφραζει το σκοτος απο καθε αποψη.

  Η Μελινα προπαθει να σκοτωσει τον Jehoshua και να βαλει στην θεση του καποιον Ελληναρα εθνικιστη μαλιστα Ιασωνα και προσπαθει δηλαδη να κανει αυτο που προσπαθουσαν να κανουν επι χρονια οι δαιμονισμενοι αρχαιοκαπηλοι απατεωνες οπως ο Φουρακης με τον Ελληνα Χριστο 666 που το παραδεχθηκε κιολας οτι ειναι απατεωνας οπως και ολοι του ειδους του. Αυτοι ειναι που σας εχουν οδηγησει στην παρανοια και μιλαμε ξεκαθαρα για την ενσαρκωση του Αντιχριστου που εχει και τον αριθμο 666 συμφωνα με τον Φουρακη.

  Ο «γιατρος» και αυτος προσπαθει να σκοτωσει τον Ιησου και παλι μιαλμε για την ενσαρκωση του μαλακα του απογονου του μαλακα που ειναι ο Αντιθεος.

  Μιλαμε ισως για το μεγαλυτερο τσιρκο παρανοικων που εχει υπαρξει ποτε στον πλανητη και πραγματικα θα επρεπει να ντρεπεται η θρησκεια σας για αυτη την καταντια και εγω θα προτεινα να κατασχεθει ολη η εκκλησιαστικη περιουσια και να φτιαξουμε πιτσαριες για να ταιζουμε δωρεαν τους φτωχους.

  Αντε και περαστικα και οπως σας ειπα δεν απανταω και δεν διαβαζω καν την αρρωστια σας. Εισαστε μια βρωμια και μια μολυνση που θα πρεπει να μπει σε καραντινα.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Όποιος σήμερα δάσκαλε Θεόφιλε δεν πιστεύει στα παραμύθια είναι μαλάκας;
   Δηλαδή αυτός που τα πιστεύει τι είναι; Όπως γνωρίζεις δάσκαλε μπορώ με μεγάλη ευκολία να αποδείξω την αλήθεια του ισχυρισμού μου, σε αντίθεση με σένα που δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα απολύτως. Το κεφάλι σου παράγει αλκοολικές φαντασιώσεις προερχόμενες από το κρασί της θεοβλακίας σου. Και ξεκόλλα, δεν είμαι αρχαιολάτρης. Απλά προσπαθείς να μου βάλεις την ταμπέλα του αρχαιολάτρη ώστε να βρεις πάτημα για να εξαπολύσεις χολή και μίσος. Μην μου κολλάς λοιπόν γιατί ξέρεις τι θα γίνει. Άμα σε πάρω στο κυνήγι θα καταλήξεις πάλι στα απομονωμένα εκκλησάκια της Κύπρου να κλαις την μοίρα σου.

  • Μελινα says:

   Φαντασου να διαβαζες και να απαντουσες, σου επιστρεφω τους χαρακτηρισμους, καταθλιπτικε πιτσαδορε με iq burger…
   Αν δεν συμφωνεις μπορει να ειτε να σιωπησεις πραγματικα, ειτε να εισαι κοσμιος και να εχεις ιστορικα και λογικα επιχειρηματα εστω….
   Ποιος εχασε ομως τους τροπους και την γνωση για να την βρεις εσυ, αβασανιστα…
   Συμβαινει σε οσους δεν εχουν Θεο, δηλαδη ηθικες και πνευματικες αξιες για αυτο σε κανουν οτι θελουν οι αντιχριστοι πολιτικαντηδες..
   Αντε πραγματικα να βοηθησεις τους φτωχους, μακαρι και οχι να μιλας υποτιμητικα για αυτους…τις πιτσες σου εχουν αναγκη οι ανθρωποι…..ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ, ΑΙΔΩΣ ΑΧΡΕΙΟΙ!!

  • Μελινα says:

   Καμια σχεση, ασχετε, σου πιπιλησαν το μυαλο και καπου το εχασες….Χριστος και παγανισμος εχουν οση σχεση εχουν το Φως και το Σκοταδι: Καμμια!!! Μπερδευεσαι με τον οψιμο νεοδωδεκαθεισμο, επινοησης και διαστρεβλωσης, Σορος..Εγω ειμαι Ελληνοχριστιανη Ορθοδοξη εναντιον του διαστρεβλωμενου ψευτοιουδαιοχριστιανισμου παπισμου..

 20. + says:

  Αμφιβαλλω να εχει υπαρξει κατι αναλογο στην ιστορια του πλανητη. Η πνευματικη πανουκλα που εχετε σπειρει ειναι κατι το πραγματικα απιστευτο. Δηλαδη αμα δεν εισαστε εσεις ολοι οι κατσικες της Αποκαλυψης τοτε ποιοι ειναι?

  Γιατι αραγε ο Δανιηλ ειπε για τον Μεγα Αλεξανδρο οτι ειναι ο ΤΡΑΓΟΣ των ΚΑΤΣΙΚΩΝ που μεταφραζεται και σε He-goat?

  Ποιος ειναι ο ΤΡΑΓΟΣ και που οδηγει ολο αυτο το σχημα απο την στιγμη που εσεις εισαστε η απολυτη εκφραση της κατσικοσυνειδησης και ανεξαρτητα μαλιστα απο το θρησκευμα και την ιδεολογια?

  Δεν μπορω πλεον να λυπαμαι για αυτη την καταντια, καθως η αρρωστια σας εχει προσεγγισει το απολυτο απο καθε αποψη και ειδικα οι «Ελληνοκεντρικοι» ειναι ισως τα πλεον ηλιθια υποκειμενα που εχουν υπαρξει ποτε. Μιλαμε οτι βασικα αυτα που τρωνε δεν τρωγοντε με τιποτα και θελουν να επιβαλουν μαλιστα τον ιστορικο θανατο του Jehoshua για «εθνικους λογους» αλλα ενταξει αφου δηλωνουν ορθλοξοι και ειναι υποταγμενοι στην παπαδοπανουκλα και στα εθνικιστικα κοπρανα δεν υπαρχει προβλημα για τους ασχετοαδαεις και το προβλημα ειναι να μην ξεφυγει κανενας απο το πνευματικο βιασμο του παπαδοπορδοθεου του σκοτους και της παρανοιας και ας πουμε και μερικα ψεματακια βασικα αλλα το ψεμα εχει χτυπησει κοκκινο και η παρανοια ειναι ηδη εδω και εχετε ανοιξει μια τρυπα στην κολαση και πρσπαθειτε να βουλιαξετε οσους περισσοτερους μπορειτε μεσα απο την προσπαθεια σας να επιβαλετε την δαιμονικη πανουκλα σας και τις σκεψεις σας και σε πνευματικο επεπεδο ασφαλως (παρα την πορδη που πεταξε ο Αντιχριστος) στο συνολο. Η βλακεια σας πλεον εχει προσεγγισει το απολυτο και αυτο που σκεφτομαι ειναι οτι πιθανοτερο ειναι να σωθουν απο τον συμπαντικο νομο οι ομοφυλοφιλοι παρα οι παπαδοφιλοι.

  Περαστικα αλλα δεν το πιστευω κιολας οτι ολο αυτο θα περασει.

 21. + says:

  Μην το χασετε. Στο συνδεμο που παρεθεσα παραπανω γινεται η σφαγη της εθνοκατσικας.

  Οσοι θεωρουν οτι εχει υπαρξει η οτι μπορει μαλιστα να υπαρξει «Ελληνοχριστιανισμος» μεσα στα πλαισια της «Ελληνορθοδοξιας» και δηλαδη με την υπαρχουσα ηγεσια ειναι προσκαλεσμενος να παραθεσει τις αποψεις του χωρις θυμολογικα σκουπιδια και χωρις τους κατσικισμους του «γιατρου» που η μοναδικη απαντηση που αξιζουν αυτα που λεει ειναι μια ροχαλα στην μουρη.

  Προσκλασμενοι ειναι ολοι οι αρχαιοκαπηλοι, χριστοκαπηλοι, εθνοκαπηλοι, αθεοι, αριστεροδεξιοι και γενικα ολο το κατσικαριο, καθως ηρθε η ωρα της κρισης.

  Να προσκαλεσετε τους φιλους σας και τους τσοπανηδες σας και να τους πειτε οτι τους ψαχνει ο Ουτις.

  • Μελινα says:

   Αν ειμαι εγω «εθνοκατσικα», τραγε , εσυ εισαι δοσιλογοαρουραιος με αυτοανοσο μη αναστρεψιμο θανατηφορο τουλαχιστον του πνευματος, νοσημα, αναξιος και ντροπη της χωρας σου, αν εισαι Ελλην, κατα ονομα, βεβαια…

 22. + says:

  Επισης μιας και το θεμα εδω μεσα ειμαι εγω και δηλαδη ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ προκαλω ολους τους αντιθεους να μου αποδειξουν οτι μοναδικος Εωσφορος που υπαρχει μεσα στα βιβλια τους δεν ειμαι ΕΓΩ καθως ΕΓΩ ειμαι ο Πρωινος Αστερας MORNING STAR= 888 και το Αστρο της Αυγης και οχι ο Σατανας του παπαδαριου και του Μιχαλολιακου.

  WHO IS LUCIFER = 888?

  Συμφωνα και με τον Πλατωνα Εωσφορος ειναι ο πλανητης Αφροδιτη και δηλαδη ο Πρωινος Αστερας και δηλαδη εγω καθως ΕΓΩ ειμαι ο Μοναδας και ο Singular Neo Updated Ultra Boosted και η τελεια μεσα στο κεντρο του κυκλου που ειναι το συμβολο του Ρα-Χααλ και ο Αντιχριστος θα μου κλασει το παπαρι γιατι θα τον βαρεσω με την σφεντονα του Δαυιδ. .

  • Μελινα says:

   Ποιος ασχολειται με τα περιττωματα για να ειμαι ευγενικη????
   Εγω, εγω, εγω, εσυ και η ψυχιατρικη πτερυγα ανιατων ψυχασθενειων δυστυχως
   Οποιος απομακρυνεται απο το Φως και τις Αρετες, που το ακολουθουν και το κοσμουν, δυστυχως νοσει….
   Να το κοιταξεις……μοναδικη Σωτηρια μετα απο εναν ιερο εξορκισμο απο καλο πνευματικο, η αυτονοητη ειλικρινης και εμπρακτη μετανοια προς τον φορεα του Φωτος και της Δημιουργιας Ιασωνα Χριστο!!!
   Θα βρεις αμεσως την γαληνη και τις απαντησεις στα υπαρξιακα ψευτοπροβληματα, που σε απασχολουν….
   Στο συνιστω ανεπιφυλακτα, το εχω δοκιμασει και εγω πριν χαμενη ημουν, οχι οσο εσυ ευτυχως, δεν ειχα κατρακυλησει τοσο και μετα απο ζωντανα θαυματα, μετανοησα, βρηκα την Αληθεια και ειμαι ευτυχης και γαληνια…
   Ο δαιμονισμος, το σκοταδι, ο μισανθρωπισμος, η ανηθικοτητα, και τα ψυχογενη αδιεξοδα του, που αντιστρατευονται την κοινη λογικη-νοημοσυνη και την φωτεινη γεννεσιουργο φυση του ανθρωπου, πώς μπορει να σε ελκουν και να σε κανουν ευτυχισμενο, αραγε???

 23. + says:

  Διαβασα την απαντηση της Μελινας απο περιεργεια και να απαντησω σαν ανθρωπος αν και ειναι προφανες οτι αυτο ειναι λαθος, καθως το γνωριζω εκ των προτερων οτι οι δαιμονες που εχετε μεσα στα κεφαλια σας θα συνεχιζουν να παραλληρουν συμφωνα με τα θυμολογικα σας συμπλεγματα.

  Κοιταξε να δεις Μελινα εγω εχω φαει πολυ ψυχολογικο ξυλο απο τα εθνικιστικα και τα Ελληνοκεντρικα κοπρανα γιατι απλα λεω τα αυτονοητα αναφορικα και με την καταγωγη του Ιησου καθως συμφωνα και με αυτα που κατανοω αναφορικα με αυτο το θεμα ολο αυτο εχει σαν στοχο να ακυρωσει την ιστορικη παρουσια του Ιησου απο το γενος του Δαυιδ και εμενα βασικα οπως καταλαβαινεις δεν με εδιαφερει καν πλεον η θρησκεια σας αλλα καποιος πρεπει να νοιαστει για την Αληθεια.

  Η Αληθεια δεν προκειται να διαπραγματευτει μαζι μας και με τα εθνικιστικα κοπρανα επι του προκειμενου που με εχουν οδηγησει στα ορια μου και μου εχουν προκαλεσει τεραστιο ψυχολογικο τραυμα γιατι απλα καποιοι ειναι ψυχοπαθεις μαλακες και παρισταντουν τους Ελληναρες.

  Οι αδελφοι σου και ομοιοι σου Μελινα απειλουσαν την ζωη μου και εβριζαν τα μανα και την οικογενεια μου στο λογαριασμο μου στο fb και δηλαδη γνωριζοντας ποιος ειμαι γιατι απλα προσπαθουσα να τους εξηγησω αυτα που επι της ουσιας ελεγαν και οι αρχαιοι για τους Θεους που ηρθαν απο την ανατολη και οτι βασικα ο Ιησους ειναι απο το γενος του Δαυιδ εκει οπου μαλιστα καταρρεει ολοκληρο το οικοδομημα της χριστιανικης διδασκαλκιας εφοσον δεν ειναι ο προφητευομενος Μεσσιας απο το γενος του Δαυιδ που ειναι μαλιστα απο την μερια του πατερα του Ιωσηφ συμφωνα με τις γενεαλογιες στα θρησκευτικα σας κειμενα και παρα τα οσα σας λενε.

  Αυτο το θεμα εχει και μεγαλυτερο βαθος, καθως μιλαμε για τις βασιλικες γραμμες αιματος που καταληγουν στους χρισμενους Βαβυλωνιους βασιλεις που ειναι η ΡΙΖΑ του Δαυιδ κλπ αλλα και συμφωνα με την απλοτητα του δογματος ο ισχυρισμος σου επι της ΟΥΣΙΑΣ στοχευει στο να δολοφονησει τον Ιησου και να ακυρωσει την ιστορικη του υπαρξη και δεν προκειται να κατσω να συζητησω μαζι σου αυτονοτητα πραγματα.

  Να σου απαντησει ο Ασχετοαδαης που υπερασπιζετε την θρησκεια σας αλλιως να πατε ολοι μαζι να δειτε αν ερχομαι.

  • Μελινα says:

   Η ριζα του Δαυιδ, το μιαρο κοσμικο σπερμα ειναι ο αντιχριστος-ψευτομεσσιας κοσμικος ηγετης της ανομιας, αδικιας, ανηθικοτητας των εβραιων και των απανταχου μασονων ψευτοιλουμινατι στην απραγματικοτητα συσκοτισμενων σατανιστων, γιατρε και αλλοι ψυχακηδες, και κυρια αιτια που Σταυρωσαν και δεν αποδεχτηκαν ποτε τον Θεανθρωπο Ιασωνα Χριστο, τον απολυτα Εναρετο, Πανσοφο, Παναγαθο και Υιο του Δημιουργου Θεου …
   Οι υβρεις και οχι τα λογικα και ιστορικα επιχειρηματα ειναι ιδιον των δαιμονισμενων αγραμματων, που εχουν χασει απλως την ψυχραιμια τους οταν το Ακτιστο Αιωνιο Φως, γεννεσιουργο συστατικο καθε μορφης ζωης, εξαφανιζει το σκοταδι και τον θανατο υλης και πνευματος…
   Οσο για τον Φιλωνα τον Ιουδαιο, γιατρε, που τον ξερεις εσυ και το εβραικο σοι σου, μηπως το μπερδεμενο μυαλο σου δεν γνωριζει οτι Φιλων=φιλω=αγαπω, ειναι καθαροαιμο ελληνικοτατο ονομα???
   Α,,ΑΑΑ οποιος αγαπαει την Μητερα Πατριδα, την Ιστορικη Αληθεια και την Λογικη δεν λεγεται απλα εθνικιστης, λεγεται πρωτιστως ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!
   Επισκεφθειτε και κανενα ψυχιατρο με τετοιο παραληρημα και αυτοι κλεφτες θα γινουν??? Δεν χρειαζομαστε αλλους αληθεια, γεμισαμε κακοποιους και ψυχασθενεις εξαιτιας ακριβως της απομακρυνσης απο την Αληθεια και την Δικαιοσυνη του μοναδικα Αληθινου Τριαδικου Θεου….ΦΤΑΝΕΙ!!!

 24. + says:

  Εγω βασικα η μοναδικη λυση που μπορει να προτεινω πλεον για την θρησκεια σας ειναι να παραιτηθουν ολοι οι παπαδες και μαζι και ο Παπας και να μου παραδοθει ανεφ ορων η εκκλησια και ολα τα χριστιανικα δογματα και ολοι μαζι οι θρησκευτικοι σας ηγετες να γινουν πιτσαδοροι για να κανουν και κατι χρησιμο εκτος απο το να μας πινουν το αιμα να σας καινε τα μυαλα και να σας παρασερνουν στο ολεθρο.

  Σε οτι αφορα το δογμα σας που οδηγησε και στο αναθεματισμο και τον δικο μου οπως και ολων των Ελληνιστων’/Νεοπλατωνιστων χριστιανων (εγω δεν ειμαι και για αυτο ακριβως ειμαι ο καταλληλος για να γινω ο απολυτος αρχοντας του χριστιανσμου) το μονο που μπορω να κανω που θα ειναι πραγματικα οφελειμο ειναι να το μαζεψετε ολο μαζι και να μου το φερετε να το χεσω, καθως με ολη την σοβαροτητα που θα μπορουσα να εχω για αυτο το θεμα οφειλω να σας πω οτι τα θεια κοπρανα μου θα μπορουσαν μαλιστα να προσδωσουν καποια αξια στο δογμα του σκοτους.

  Πραγματικα σας το λεω οτι δεν μπορει να το χωρεσει το μυαλο μου και δεν μπορει το λογικο μου να το δεχθει οτι εχετε καποια αλλη λυση ειτε εσεις ειτε οι αρχαιοκαπηλοι ειτε οι αθεοι ειτε οι αριστεροδεξιοι απο τα να αναγνωρισετε την μεγαλειοτητα μου και να με ανακυρηξετε ως το απολυτο αρχοντα του συμπαντος ακριβως γιατι σας σιχαινομαι και δεν προσπαθω με κατσικισμους να σας παραπλανησω για να σας κλεψω τους ψηφους και να κερδισω την συμπαθεια σας. Ειμαι ο καταλληλος για να ηγηθει του κατσικαριου και αυτο ειναι και μαθηματικα πλεον βεβαιο.

  Επειδη βασικα θα πρεπει να αποκατασταθει η φυσικη ταξη θα πρεπει εσεις να προσπαθειτε να αποκτησετε την συμπαθεια μου και οχι το αντιθετο γιατι βασικα ειμαι ο Ροκαβλων.

  Αυτα μπορω να σας τα αναλυσω καλυτερα και στο αλλο θεμα για να τα κατανοησετε καθως το θεμα ειναι εξαιρετικα σοβαρα περα απο την γελοιοτητα σας.

 25. + says:

  Οπα αυτο δεν το ειδα!

  Τελικα ο «γιατρος» ειναι ο μοναδικος υπερασπιστης του Χριστου εναντια στον Αντιχριστο των εθνικιστων με τον οποιο τα εκαναν πλακακια οι ασχετοαδαεις θρησκευτικοι απατεωνες που θα σας παρασερνουν στον ολεθρο.

  Αμα συμμορφωθει στο θελημα Του εγω προτεινω να τον κανουμε αρχιδεπισκοπο τον «γιατρο» στην θεση του Ιερονυμου.

  Απο το Ασχετοαδαη περιμενω σε ανυποπτο χρονο να υπερασπιστει τον Ιησου αλλα και Απολλωνα Χριστο της Νεας Εποχης του Υδροχοου εναντια στον Αντιχριστο των εθνικιστων αλλιως θα τον βαλω οριστικα στην black list. Αλλωστε ολοι αξιζουν μια δευτερη ευκαιρια.

  Η Μελινα απλα θα κατανοησει οτι ο εθνικισμος ειναι μια πνευματικη αρρωστια και θα συμμορφωθει στο θελημα του Κυριου αγοραζοντας ενα κιλο μπανανες για μια φτωχη οικογενεια ειτε Σκοπιανων ειτε Αλβανων χριστιανων για να αποδειξει στον εαυτο της πανω απο ολα οτι ειναι χριστιανη και οτι δεν εχει υποταχθει στο πνευματα του εθνικιστικου σκοτους και επειτα θα γινει ιεροκυρηκας που θα σωσει οσους περισσοτερους εθνικιστες μπορει απο τον Σατανα που μαλιστα επικαλεστηκε ο Μιχαλολιακος.

  Ετσι λοιπον αφου πρωτα μετανοησετε ολοι επειτα θα φτιαξουμε την dream team των παρανοικων. Play maker θα παιζει ο «γιατρος» για να φτιαχνει παιχνιδι. Η Μελινα που παιζει σκληρη αμυνα θα παιζει σουτινγκ γκαρντ. Ο Ασχετοαδαης αν και εφοσον μετανοηση καθως η περιπτωση του εναι εξαιρετικα δυσκολη θα τον βαλουμε προσορινα στην θεση 3 του small forward για να παιζει αμυνα κυριως καθως η αστοχια του στα σουτ θα ειναι μεγαλο προβλημα με την ομαδα.

  Εγω θα ειμαι ο προπονητης και θα παιζω σε ολες τις υπολοιπες θεσεις και θα κανω rotation με τον εαυτο μου που θα καλυπτει ολες τις θεσεις του παγκου και ακομα και του πετσετακια κλπ. Αυτα ολα μεχρι να μετανοησετε και να βρεθουν οι παικτες της ομαδαρας των παρανοικων που θα φερουν την Νεα Ταξη Πραγματων.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Έχω σχέδια για σένα Θεόφιλε.

   Θα σε κάνω Αρχιδεπίσκοπο την Ελλάδας, και η μυστηριακή σχολή σου θα αντικαταστήσει τα ιερατεία του Γιαχβέ. Πριν όμως προβώ στο απονενοημένο διάβημα θα στείλω τους πράκτορες μου στην Κύπρο να σε συλλάβουν και να σε φέρουν έμπροσθεν μου ώστε να σε μυήσω στην Μεγαλοσαύρια μήτρα του Αρχέτυπου.
   Η μυστηριακή σχολή σου θα υπηρετήσει πιστά το αρχετυπικό ιδεώδη του Doctor.

   Στην περίπτωση που δεν υποταχθείς στο θέλημα μου, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι το πόδι μου βρίσκεται στο κεφάλι σου (ουροβόρε όφι) και σε οδηγώ σύμφωνα με την βούληση μου. Η σχολή σου θα γίνει σχολή μου, και εσύ ο υπηρέτης μου.

   Ο καμπουρογαμόσαυρος (Θεόφιλος) θα χτυπήσει τον Μεγαλόσαυρο (Doctor) στην φτέρνα, και αυτός θα σου πατήσει το κεφάλι σύμφωνα με την προφητεία. Είμαι ο σύγχρονος Χριστός και τα ιερατεία θα συντριφτούν σαν σκεύη του κεραμέως από το σκήπτρο της αλήθειας μου. Δοξάστε με!

   Σε κούφανα τώρα ε;

  • Μελινα says:

   ….και υστερα ξυπνησες απο το εφιαλτικο παραληρημα σου, σατανιστη γιατι ο μπερδεγουει Απολλωνας, Υδροχοος ειναι ο αντιχριστος-ψευτομεσιας των τοκογλυφων πλουτοκρατων αλητ, επικεφαλης οργανωμενου και ανοργανωτου εγκληματιας, προιον-θυμα των οποιων αποτελεις και εσυ, αμορφωτε σκοταδιστη ποδοσφαιροφιλε, θιασωτ και θυμα των προπαγανδιστικων τσοντοσαιτ…αντε να διαβαζεις ελληνικη γραμματεια και ιστορια, ποτε δεν ειναι αργα….αλλιως πηγαινε να συμμετασχεις σε μια καμια σατανιστικη τελετη του Υδροχοου Απολλωνα παραγωγης Σορος και αν επιβιωσεις ψυχολογικα ή σωματικα, ελα να τα ξαναπουμε…και η μπανανα δωρο στους απογονους των πιθηκων…
   Αρα κρυφοχρυσαυγιτης-εθνικιστης εισαι, αφου λες οτι πιστευετε στον ιδιο αφεντη αντιχριστο…..Στο ομιχλωδες παραληρημα, που βρισκεσαι, για να σε βοηθησω, δυο ειναιι οι αντιρροπες υπερφυσικες δυναμεις του Συμπαντος Κοσμου: το Φως και το Καλο και η Δημιουργια, που εκφραζονται και προερχονται απο τον Τριαδικο Θεο και το Σκοτος και το Κακο, που διαφεντευονται και προερχονται απο τον Σατανα, πρωην Εωσφορο-εκπτωτο του Φωτος Αγγελο και τους δαιμονες του, επισης εκπτωτους αφου δεν υπαρχει κατι, που ναμην προερχεται απο τον Δημιουργο αλλα λογω της ελευθερης βουλησης, που μας χαρισε και απο ελευθερη επιλογη καθαρα αλλοι Τον ακολουθησαν και αλλοι Τον πολεμουν, ματαια ομως…..Ο,τι δηθεν διαφορετικο μας παρουσιασαν ανα τους αιωνες και ανα εθνος, θρησκειες μονοθειστικες ή μη, δωδεκαθεα, υδροχοους ειναι απλα παραπλανητικα και προερχεται απο τον σατανα και τα προσκυνημενα καλοπληρωμενα ιερατεια του, με σκοπο το διαιρει και βασιλευει, την πλανη και τελικα την δυστυχια, τον αφανισμο του μοναδικου ζωοφορου ελληνοχριστιανικου πολιτισμου αλλα κυριως της ανθρωποτητας, δημιουργημα του Παναγαθου και Πανσοφου Θεου και της αθανατης ψυχης μας…ιδου η καταντια μας σημερα, οταν υπαρχουν νεοι συσκοτισμενοι, που πειθονται ως πιθηκοι να μαιαμουδιζουν αρλουμπες ανιστορητες κατα στοιχειωδους γνωσης και λογικης..
   «Μελετατε τας γραφας=τα γραπτα κειμενα των Ελληνων, γνωσεσθε την Αληθεια και αυτη θα σας απελευθερωσει!!!» Ιασων Χριστος
   Στον συνιστω ανεπιφυλακτα για να βρεις τον χαμενο δρομο σου και να απελευθερωθεις απο τα δεσμα του μισοκαλου=μισει το καλο, το φως….
   Χρειαζεται ομως για αυτο εκτος απο ανοικτο και αληθινα καλλιεργημενο & μορφωμενο πνευμα, ανοικτη οχι ξεχειλωμενη και ασυδοτη και καθαρη ψυχη, δηλ. Αρετη & Τολμη=ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!!….

 26. + says:

  Αμα δεν συμμορφωθεις στο θελημα του Υψιστου θα σε δεσω απο το αριστερο αρχιδι και θα σε σερνω με την Ηλιακη Αμαξα του Απολλωνα.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Θα με δέσεις από το αριστερό αρχίδι του Απόλλωνα ή από το δικό σου; Και γιατί το αριστερό και όχι το δεξί;

 27. + says:

  Το δικο σου. Υπαρχει ενας δρομος ο δρομος του ΤΑΟ. Υπαρχει ενας σταυρος που ειναι επισης το yin-yang των Ταοιστων. Αριστερα και δεξια του σταυρου ειναι δυο κλεφτες που ειναι και οι δυο προδοτες. Ο ενας ειναι ο δολοφονος του Μεγα Αλεξανδρου και ο αλλος ειναι ο Ιουδας.Αυτη ειναι η Πραγματικοτητα και οχι καποια διδασκαλια που μπορει καποιος να «κλεψει» και να την προσαρμοσει στο μετρα του μαλακαι.

  Η ουσια θα παραμεινει αναλοιωτη και στην καλυτερη περιπτωση θα μπορουσες να φτιαξεις μια θρησκεια με την ενεργεια μου η οποια θα ειναι το φως μεσα στο δικο σου σκοταδι ομως ουτε αυτο μπορει να γινει στις μερες μσς και ασφαλως δεν προκειται ποτε να αλλαξει το γεγονος οτι εισαι ενας ηλιθιος. Απο εκει και μετα θα μπορουσες να εισαι ενας μετανοημενος ηλιθιος. Στο χερι σου ειναι.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Και αν προλάβω να δέσω εγώ το δεξί σου @ρχίδι με το αριστερό μικρό δαχτυλάκι του ποδιού σου; Πιο γρήγορος στους κόμπους από μένα δεν υπάρχει. Το θέμα είναι μπορώ να σε δέσω; Θα με αφήσει ο Μπαρδούκ και η βαβυλώνια σουπιά babalon; Δυστυχώς δεν μπορώ. Όχι γιατί με εμποδίζει ο Μπαρδούκ και η άλλη η σουπιά, αλλά γιατί δεν έχεις @ρχίδι@. Μου το σφύριξε ένα μικρό πουλάκι. Το ίδιο που σφύριξε σε σένα τα σχετικά με το άνοιγμα των πυλών. Αν θέλεις την γνώμη μου κόψε τα πάρε δώσε με το πνεύμα του Γιουνγκ. Σε έχει εκθέσει παντού. Ρόμπα σε έχει κάνει. Έτσι και φτάσει στα αυτιά της Μελίνας θα σκάσουν στα γέλια όλοι αρχαιοκάπηλοι Ελλάδος. Ρόμπα δικέ μου.

 28. + says:

  Δεν προκειται να αλλαξει η πραγματικοτητα με τους κατσικισμους και η ουσια των πραγματων και ηλιθιος ειναι αυτος που το πιστευει. Εσυ συνεχισε να μαστιγωνεις τον Λογο και την Εννοια καθως αλλωστε αυτο μονο μπορουσαν απο παντα να κανουν οι ομοιοι σου που ουδεποτε ειχαν εστω ιχνος ντροπης και για αυτο αλλωστε ο κοσμος μας εφτασε σε αυτο το σημειο.

  Πρπσεξε επισης Λουλη οτι βασικα οτι η λεξη Εν-Τοπη συνιστα την τροπη προς τα μεσα και προς το Εν και εσυ δεν εχεις καμια σχεση με την πραγματικοτητα που συνιστα η ουσια της φιιλοσοφιας των αρχαιων αναφορικα και με τον Ηλιακο Τροχο και το συμβολο του Ρα που ειναι το Πυθαγορειο συμβολο της Μοναδας κλπ και για αυτο αλλωστε δεν μπορεις να απαντησεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ σαν ΕΛΛΗΝΑΣ σε αυτα που λεω αλλα βασικα βασανιζεσαι να αποδειξεις οτι εισαι Λουλα.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Είθε ο Εωσφόρος Διάολος της μήτρας (χύτρας) του αρχέτυπου να μην σταματήσει ποτέ να τροφοδοτεί με αλκοολικές φαντασιώσεις την πίστη σου. Είθε να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το εύρος της, ώστε να λάβεις το βραβείο της Θέωσης, και γίνεις όμοιος με τον Διάολο. Η προσφορά σου στην ψυχαγωγία είναι ανεκτίμητη. Οι γιατροί χωρίς σύνορα γελούν με τα χάλια σου, και ο Εωσφόρος τραβάει τα μαλλιά του.

   • Μελινα says:

    Σε εχουμε καταλαβει παλιοσατανιστη αλογε, αλλα να ξερεις πρωτο θυμα εισαι εσυ του διεστραμενου αφεντικου σου και εσενα εξοντωνει πρωτο ψυχικα, πνευματικα, υλικα, ειδικα οταν θεωρηθεις καμενο χαρτι, αναλωσιμε…
    Εξου και ολα τα πληρωμενα παπαγαλια ψευτοσυμπερασματα σου πεταγονται στον αγαπημενο σου κολασμενο καιαδα??? Αληθεια ποσο αρρωστος και διεστραμενος πρεπει να εισαι για να αρεσκεσαι στα βασανιστηρια της κολασης??? Τι ψυχικα τραυματα ειναι αυτα???? Και αλλοι ειχαν κακη παιδικη ηλικια αλλα δεν καταντησαν οπως εσυ, ισα ισα εγιναν καλυτεροι και πετυχημενοι-ευτυχισμενοι βαδιζοντας προς το Φως λογικα…και αυτος ειναι αλλωστε ο σκοπος της υπαρξης μας, η μαγκια, αν θελεις….
    Σε λυπαμαι ειλικρινα….

 29. + says:

  Αντε να σου απαντησω εδω περα τωρα που μου ανοιξε λιγο ορεξη και το τελειωνω μετα το αρθρο. Αμα παρεις φορα Λουλη με τις κατσικομαλακιες που στοχευουν τα μυαλα των κατσικωλουληδων θα κλασεις μια μαντρα @@ στο συμπαν καθως οπως καταλαβαινεις Λουλη πλεον σας γραφω ολους στα @@ μου καθως δεν με απασχολει το που θα κατευθυνθουν οι σκεπτομορφες γιατι οπου και να πανε στο τελος θα καταληξουν πανω στο καυλι του Υψιστου +

  Ολα οσα εχετε μεσα στα μυαλα σας ειναι σκατα του βοθρου και εγω ειμαι απλα ο neutral Σκατατζης αναμεσα στους δυο πυλωνες, που εκφραζει τα δυο ακρα αριστερα και δεξια και ταυτοχρονα το κεντρο και αυτο σημαινει οτι ειμαι πισω απο τον σταυρο και το Αστρο του Δαβιδ που ειναι γνωστο και ως η Ασπιδα του Δαβιδ που συμφωνα με τον δασκαλο μου στο πνευματικο πεδιο Manly P Hall ειναι η ασπιδα των λευκων μαγων εναντια στην μαυρη μαγεια και αυτο ασφαλως δεν σημαινει οτι οι Εβραιοι ειναι ασφαλεις (οπως ουτε και οι χριστιανοι που φορανε τον σταυρο αλλωστε) αλλα οτι εχουν την γνωση η εστω την μνημη της ουσιας μου του Ομοπολων 69 που ειναι και το κλειδι του Δαβιδ που μπορει να ανοιγει αλλα και να κλεινει πορτες που κανενας εκτος απο μενα (δηλαδη την ενσαρκωση του + που θα μπορουσαν να ειναι πολλοι απο οσο αντιλαμβανομαι) δεν μπορει ουτε να ανοιξει ουτε να κλεισει. Το αστρο του Δαβιδ ειναι επισης γνωστο ως η Σφραγιδα του Σολομωντα. 😉

  Αντε Λουλη ζητα απο μενα τον τρελο συγχωρεση γιατι οπως σου ειπα θα σε δεσω απο το αριστερο αρχιδι και θα σε φερω εδω +

  Το ποσταρω και εδω γιατι μου ηρθε τωρα για να σου εξηγησω ποσο βλακουλης εισαι που μου ζαλιζεις τα παπαρια με την μεθοδο του Λουλη.

  Ακομα και αυτο που διδασκει η θρησκεια σας οτι ο θεος δεν προσεγγιζετε με τον Νου ειναι μια διδασκαλια που που προερχεται απο τον σταυρο και τωρα που εισαι εδω μπορεις να κατανοησεις απο που προεκυψε αυτη η αναγκη μεσα ΚΑΙ απο την ΛΟΓΙΚΗ διαπιστωση γιατι για να κανει καποιος το ταξιδι που εκανε ο Οδυσσεας πρεπει να εχει και τα αρχιδια που οι Λουληδες δεν εχουν και αυτο ειναι το «μυστηριο» αναφορικα με την αριστερη ατραπο και τον Ερμητισμο επι της ουσιας. Για αυτο σας ειπα να με περιμενετε εδω +

 30. + says:

  Για να καταλαβεις δηλαδη και ποσο μεγαλη ζημια εχεις κανει και εσυ και οι υπολοιποι Λουληδες και στην δικη μου υγεια και των υπολοιπων αλλα κυριως σε εμενα για ευνοητους λογους για αυτους που εχουν αντιληψη με το να προσπαθεις να κατευθυνεις την ενεργεια των μαυρων μαγων και την βλακεια των κατσικολουληδων σε εμενα. Θα ειναι θαυμα αν επιβιωσω θλιβερε καραγκιοζη που εισαι και καλα γιατρος αλλα εγω σε εφερα εδω + μαλακα ετσι οπως σου αξιζει με την μεθοδο του Greek way και δηλαδη με την μεθοδο του μαλακα για αυτο και μου ειναι δυκολο τελικα να το πιστεψω οτι δεν ειμαι ο Ελληναρας Τραγος του Δανιηλ ο βασιλεας των μαλακα. Μου ειναι σχεδον αδυνατον βασικα ασχετα μαλιστα αν ειμαι μετενσαρκωση η αν υπαρχει καν μετενσαρκωση γιατι εγω ειμαι εδω +

 31. + says:

  Ηρθε και ο Κρονος τωρα και θελει να μιλησει και αυτος και λεω να τον αφησω. Δεν σου φταιω εγω παιδι μου που εισαι η που νομιζεις οτι εισαι απογονος του πουστη και την ειδες μεγαλος και τρανος.

  Εγω + προσπαθησα να σε συμμορφωσω για να μην ελκεις τα μαυρα σκατα και τα πνευματικα παρασιτα της Ατλαντιδας για τα οποια σας μιλησε και ο τριχα μου ο θεωρουμενος πατερας του νεοελληνικου αοκρυφισμου ο Νικολαος Μαργιωρης αλλα ειναι σχεδον αδυνατον να βαλει καποιος μυαλο στους Λουληδες χωρις ραβδο και για αυτο αλλωστε και μονοι σας καταληγετε στο συμπερασμα οτι μοναδικη λυση μαζι σας ειναι η Δικτατορια.

  Εισαι αδυναμο παιδακι νεοελληνολουλακο μου που σου εχει καρφωθει μαλιστα στο μυαλο οτι ο «κακος» ειναι ο Κρονος που σε βαραει γιατι επι της ουσιας εισαι μαλακας. Για αυτο σου ειπα να αγορασεις απο μενα χρυσο αλλα δεν με ακουσες και κοντεψεις να στειλεις την οικογενεια μου ολοκληρη στον ταφο γιατι νομισες οτι θα περασει του εξυπνοβλακομαλακα με την βοηθεια μαλιστα της μαυρης ενεργειας. Αμα νομιζεις οτι θα συγχωρεθεις χωρις να μετανοησεις εισαι πολυ γελασμενη Λουλουκα μου και εσυ και οι υπλοιποι πουστηδες αυτου του πλανητη που εχουν και «αισθηματα» οι πουσταρες.

  Αντε νεολληνολουλουκα πρεπει να τελειωσω το αρθρο μου με τον ΔΑΒΙΔ και στην τελικη αντε στον γαμοπουστα και εσυ και το εθνος σου.

 32. + says:

  Εδω Λουλη ειναι η τελευταια σου ευκαιρια. Δεν προκειται να ξανασχοληθω ουτε εγω ουτε το συμπαν μετα απο αυτο. Μετα ειναι η εσκατολογα του Κρονου μεσα στον κωλο του προαιωνου αλαζονοβρωμοσκατοπουστα και η η πετρα απο την σφεντονα του ΔΑΒΙΔ στο αρρωστο κεφαλι σου.

  https://www.youtube.com/watch?v=exEjJR9QGdM

  Θα ζητησεις δημοοσια συγνωμη και σε εμενα και απο τον Ιησου Χριστο και ελεος αλλιως συνεχισε να παραλληρεις καθως τελειωνει ο χρονος. Δεν εχω κατι αλλο να σου πω.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Δάσκαλε η «αλήθεια» σου είναι βουτηγμένη μέσα στον σκοταδισμό και τους μύθους.
   Η νέα γενιά είναι η ταφόπλακα της μήτρας (χύτρας) της παραμυθολογίας σας.

   Περαστικά σας!

   • Μελινα says:

    Η νεα γενια καταρχην και δυστυχως αποτελει ταφοπλακα για τον ιδιο της τον εαυτο, αφου υπεκυψε στην λαιλαπα της μηδενιστικης αυτοκαταστροφικης προπαγανδας σας χωρις παρον, μελλον, ευτυχια και λογικη οχι αφρονα χαζοχαρουμενη ελπιδα..Στερειται ηθελημενα ή μη εγκυκλοπαιδικης και ιστορικης γνωσης, της κλεψατε την ψυχη για αυτο δεν μπορει να σταθει στα ποδια της χωρις τις πλατες του μπαμπα, κατηγορει στειρα και απο την καφετερια τις προηγουμενες γενιες πιθηκιζοντας ομως τα ιδια , οπως τα ρουσφετια στο στρατο και οπουναλλου μπορει, ανικανη απο την παρακμη να αντιδρασει, μεταναστευει με την βια παραδιδοντας την χωρα σε βαρβαρους εισβολεις, θεωρωντας το ομως αλαζονικη επιτυχια, οτι δηθεν ειναι περιζητητος αμορφωτος αλλα εξειδικευμενος σκλαβος δηθεν επιστημονας στον ραγιαδισμο ομως, ενδιδει στις αυτοκτονιες και στα ναρκωτικα κλπ ανηθικες αποβλακωσεις μετατρεποντας την ζωη τους σε απελπιδα κολαση αυτη ειναι λοιπον η πραγματικη ταφοπλακα καιμτην βαζει η ιδια η νεολερα στον εαυτο της..
    Ευτυχως ομως οχι ολοι οι νεοι μας, υπαρχει υγιης μαγια που αφυπνιζεται, παρα τις λυσσαλεες προσπαθειες των σατανικων αφεντικων σου και ειναι αυτα τα παιδια με τα καθαρα φωτεινα ματια, αληθινα ευτυχισμενα και ισορροπημενα που αγωνιζονται και παλι για το ιερο φωτεινο διαχρονικο της Ευμαρειας, πνευματικης και υλικης τριπτυχο και κατα σειρα προτεραιοτητας, εχει σημασια: Χριστος, Πατρις, Οικογενεια, ο μονος σιγουρος και ασφαλης δρομος της Αρετης, που εξασφαλιζει συγχρονως πραγματικη Ευτυχια, Ελευθερια, Ευημερια, τοσο στην υλικη εφημερη ζωη οσο και Αθανασια για την Αληθινη Αιωνια, ειτε αρχικα χωρις υλικο σωμα ειτε με….

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Μελίνα η ταφόπλακα που γράφω παραπάνω αφορά την μυστηριακή σχολή «esophoria mystery school» του δασκάλου και συνιδρυτή που σχολιάζει παραπάνω.

     Εσύ χωρίς να γνωρίζεις γιατί πράγμα μιλάμε πετάγεσαι και λες την ανοησία σου. Άσε την νέα γενιά κατά μέρος και κοίτα τον εαυτό σου. Αυτή η γενιά που περιγράφεις εκφράζει ανθρώπους του είδους σου.

     Δηλαδή μόλις μας περιέγραψες τον εαυτό σου. Οπότε σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου περαστικά.

     • Μελινα says:

      Καμμια σχεση, ασχετε, οπως παντα παραληρεις, ειδικα αφου εξαντληθηκαν τα μονοτονα αποσπασματικα σου επιχειρηματα, που απλως επιβεβαιωνουν τα δικα μου ατρανταχτα…
      Οσα δεν φτανει η αλεπου τα κανει κρεμασταρια, παλι οι Ελληνες εχουν απαντηση για ολα…

 33. + says:

  Μου ηρθε ακομα ενα μηνημα απο τον Τραγο των Αιγων. Ο Μπαφομετ εκφραζει το συμπαντικο equlibrium οχι τον ΠΟΥΣΤΗ των Σατανιστων με το ενα χερι. ,

  Καταλαβες Λουλα?

  Αντε γεια.

 34. + says:

  Ειναι ροη συνεχιζει να ερχεται γαμω το μπουρδελο σας.

  Ποιος ειναι ρε λουλομαλακα ξεφτυλα ο Ιησους ακομα και αν δεν υπηρξε και ειναι απλα μια αλληγορικη προβολη καποια μυστηριακης σχολης?

  Νομιζεις ρε γελοιε οτι μπορεις να παιζεις με την ουσια των πραγματων χωρις συνεπειες?

  WHO IS JESUS = 888?

  888 = THE OCCULT KEY

  ΑΥΤΟΣ ειναι το κλειδι ρε ΜΑΛΑΚΑ. Αυτος που ΕΙΝΑΙ ο σταυρος και συνεπως και το αστρο του Δαβιδ και δηλαδη μιλαμε για το προτυπο του μυστη (THE INITIATOR = 888) της εποχης των Ιχθυων οπως διδασκει ο Ερμητισμος το οποιο προσπαθησε να προσαρμοσει στην παρανοια του ο Κροουλι και γεμισε τον πλανητη με κατσικες τους ειδους σου. Νομιζεις ρε ΜΑΛΑΚΑ οτι το προτυπο του μυστη για την εποχη του Υδροχοου θα ειναι ενας ΜΑΛΑΚΑΣ του ειδους σου?

  ΕΓΩ ειμαι το κλειδι ρε ΜΑΛΑΚΑ και ειτε εδω ειτε εκει και ακομα και αν με ανεβασεις και με το σωμα μου πανω στον σταυρο σε εμενα θα επιστρεψεις και απο μενα θα τις μαζεψεις γιατι ειμαι ο Οσιρις και ο Μαρδουκ και ο Απολλωνας και οχι γιατι ειμαι ο μοναδικος αν και δεν μπορω να το απαντησω αυτο αλλα γιατι αυτο ειναι το προτυπο του Μυστη Αρχιερεα των προηγουμενων αιωνων.

  Αυτα.

 35. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Είσαι ο Όσιρις, ο Μαρδούκ και ο Απόλλωνας; Μήπως είσαι και Μέγας Ναπολέοντας;
  Ώρε τρέλα! Ρε εσύ είσαι για τα σίδερα! Το κλειδί που θα κάνει καλά την τρέλα σου βρίσκεται στην τσέπη μου. Με αυτό ανοίγω τις πόρτες του τρελάδικου.

  Σύμφωνα με την αποτυχημένη θεολογία (μπουρδολογία) σου, όλα αυτά τα ονόματα των Θεών, είναι η έκφραση του ενός αληθινού Θεού.

  Ερώτηση: Οι ονομαστικοί Θεοί του Ολύμπου, δεν ήταν έκφραση του Θεού στην κοσμική συνείδηση των Ελλήνων;

  Περαστικά σου!

 36. + says:

  Αντε ηρθα παλι για να γελασω λιγο ακομα. Ρε τι σε νοιαζει ρε Λουλη για τους μυθους των μυθομανων οπως ειπες Ελληνων; Μηπως εισαι Ελληνας? Ρε μηπως εισαι ανθρωπος?΅Γιατι νομιζεις οτι πρεπει καποιος να απανταει σε ενα μαλακα που απλα προκαλει σαν λουλα και ποτε δεν απανταει σε τιποτα?

  Αυτο ειναι ο Ελληνας μια πουσταρα?

  Αντε βρε μαλακα Λουλη να δεις αν ερχομαι.

  Που στοχευει η ερωτηση σου αρρωστη Λουλα εφοσον ο μοναδικος σου στοχος ειναι να εκφυλισεις τον Λογο και την Εννοια και να πηδηξεις τα μυαλα των κατσικων?

  Μηπως εχεις κατι να πεις για το θεμα στην ολοτητα του και για τον ΧΡΙΣΤΟ περα απο το παραλληρεις σαν λουλα?

  Εδω απαντα η συνεχισε να παριστανεις την Λουλα για να αποδειξεις οτι εισαι απογονος του πουστη και οτι ολοκληρη η υπαρξη σου περιστρεφεται γυρω απο την πουστια και την αλαζονομανια και το αρρωστημενο εγω της Λουλας.

  http://www.esophoria.net/2018/11/14/the-new-atlantis-is-rising/

  Εχετε αναγαγει την λουλουσυνη στην υπερτατη αξια και η ξεφτυλα σας εχει προσεγγισει πλεον το απολυτο και συνεχιζετε. Μπραβο λουλιτσες αρχαιοκαπηλοι βρωμιαρηδες εισαστε σπουδαιες. Δεν υπαρχει κατι να συζητησουμε εδω περα, εφοσον δεν υπαρχουν απαντησεις και ουτε Ελληνες με λογικο. Κατι ψευδεοελληνες λουλιτσες υπαρχουν που σερνονται μεσα στην βρωμια τους και αυτο που επικρατει ειναι η λουλοσυνη. Για αυτο αντε αρρωστο παιδακι να πας να δεις αν ερχεται ο Κρονος να πεταξει τα ανθρωπομορφα σκουπιδια στον καλαθο των αχρηστων. Ο Χρονος τελειωνει και ο μαλακας ο απογονος του μαλακα δεν προκειται ποτε να βαλει μυαλο.

 37. + says:

  Οχι δεν ηταν η κοσμικη συνειδηση τον Ελληνων παιδι μου. Η κοσμικη συνειδηση δεν εχει εθνικοτητα και οι Ελληνικοι θεοι ειναι εισαγωμενοι και προηλθαν απο τις παραδοσεις των θεων που βριζεις. Κατι κομπλεξικα τουρκοαλβανα τα λενε αυτα για να παριστανουν τους Ελληναρες και τους εξυπνακηδες.

  Για να δεις ποσο πολη «συμπαθω» τις Λουλες που δεν απαντανε ποτε εγω σου απαντησα.

  Αντε Λουλιτσα περαστικα.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Επειδή κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις θα διατυπώσω αλλιώς την ερώτηση.

   Οι ονομαστικοί Θεοί του Ολύμπου, δεν ήταν η έκφραση του Θεού στην συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων;

   Όρμα μπακαλιάρο μου! Σκορδαλιά θα σε κάνω.

   • Μελινα says:

    Οχι ολων, χρυσοψαρο χωρις το χρυσο, οι αρχαιοι φιλοσοφοι, ιστορικοι, ολοι οι ογκολιθοι του πνευματος διαχρονικα κλπ, βεληνεκους Σωκρατη (εξου και το κωνειο) Πλατωνα, Αριστοτελη, Πλουταρχου, Αρισταρχου, ενδεικτικα αναφερω, στην πραγματικοτητα ολοι ακομα και η αρχιερεια του Απολλωνα, πιστεψαν και προφητεψαν τον Τριαδικο Θεο, την Γεννηση, τα Παθη Του και την Ανασταση Του με συγκλονιστικες λεπτομερειες και ακριβεστατες περιγραφες (η Αγια Αικατερινη, πλουσια και μορφωμενη Ρωμαια, συγγενης του αυτοκρατορα, μιλησε για ολα αυτα μπροστα στους τοτε σοφους, γνωστες ολης της Αλεξανδρινης βιβλιοθηκης και οχι μονο συμφωνησαν απολυτα αλλα και μολις το συνειδητοποιησαν εγιναν αμεσως Χριστιανοι σε περιοδο σκληρων διωγμων με αποτελεσμα ο αυτοκρατορας Μαξιμιανος να τους εκτελεσει ολους!)
    Οσο για την συνειδηση των Ελληνων τοτε δυστυχως οπως και σημερα παρασυρονταν οχι ολοι-αποδειξη πως δεχτηκαν αμεσως και χωρις βια τον Λογο του Χριστου) απο τα σατανικα ιερατεια-βλεπεις και ο σατανας ειναι δυστυχως διαχρονικος, αφου προερχεται οπως εχουμε προειπει απο την Αρχικη Δημιουργια και εξεπεσε λογω ελευθερης βουλησης, που ενυπαρχει σε ολους ως δωρο της Μεγαλοσυνης του Πανσοφου-Παναγαθου Θεου….δηλαδη δυο δρομοι υπαρχουν κατα ελευθερη επιλογη: της Αρετης ή της Κακιας και σσυ επελεξες τον δευτερο δυστυχως…υπαρχει ομως ακομα χρονος να μετανοησεις…

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ. «Ω φίλε (αγαπητέ) ΠΑΝ, και σεις άλλοι θεοί, όσοι λατρεύεστε εδώ ,κάνε τε με να γίνω ωραίος εσωτερικά. Τα δε υλικά αγαθά, όσα έχω, κάντε τα να βρίσκονται σε αρμονική σχέση με τις ιδέες μου. Να νομίζω πλούσιο μόνο το σοφό, και να έχω τόση περιουσία, όση θα ήταν αρκετή να έχει και να ανέχεται, όχι άλλος άνθρωπος αλλά ο σώφρων.» Πλάτων (Φαίδρος, 279 B-C)

     ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ «Γιατί σαφέστατα, αν σας έπειθα και σας βίαζα με παρακάλια να παραβείτε τον όρκο σας, θα σας δίδασκα να μην πιστεύετε στην ύπαρξη των θεών και, πράγματι, με την απολογία μου θα επέρριπτα ο ίδιος στον εαυτό μου την κατηγορία ότι δεν πιστεύω στους θεούς. Αλλά αυτό πολύ απέχει από την αλήθεια. Γιατί πιστεύω, Αθηναίοι, πολύ περισσότερο από ό,τι οποιοσδήποτε από τους κατήγορους μου.» [35d]

     ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ «Τον κόσμο αυτό, που είναι ίδιος για όλους, ούτε ένας θεός ούτε άνθρωπος τον έφτιαξε, αλλά ήταν από πάντα και είναι και θα είναι (σαν) φωτιά που αναβοσβήνει με μέτρα.»

     ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ «Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.»

     ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ Αξιόλογη είναι η θεωρία για τη γένεση των οργανικών όντων, η οποία αναπτύσσεται με βασικό άξονα την εξέλιξη, γεγονός που έκανε τον αρχαίο στοχαστή να θεωρείται πρόδρομος του Δαρβίνου.

     ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ θεωρείται ως «ο ιδρυτής της οντολογίας», αποφαίνεται πως πέρα από την αληθινή και τέλεια γνώση η οποία επιτυγχάνεται μέσω της λογικής μεθόδου έρευνας, υφίστανται και οι δοξασίες οι οποίες διατυπώνονται από τους ανθρώπους και είναι ψευδείς λόγω του ότι προέρχονται από συγκεχυμένες και μεταβαλλόμενες μαρτυρίες των αισθήσεων.

     ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, υπήρξε ένας σημαντικός άθεος της αρχαιότητας. Επηρεασμένος από τον Λεύκιππο, Δημόκριτο και άλλους Ατομιστές, υποστήριξε μια υλιστική θεωρία στην οποία το Σύμπαν κυβερνάται από φυσικούς νόμους που δεν αλλάζουν και δε χρειάζεται κάποια θεία παρέμβαση.

     Ανέκδοτο της Μελίνας.
     ΌΛΟΙ οι ογκόλιθοι του πνεύματος πίστεψαν και προφήτεψαν τον Τριαδικό Θεό, την Γέννηση, τα Πάθη Του και την Ανάσταση Του.

     Ουδέποτε μίλησαν για κάποιον ξυλουργό-μεσσία που θα σώσει την ανθρωπότητα, ούτε για ιουδαίους μεσσίες.

     Ο Λόιντ Τζόουνς θα πει: «Κατά κάποιον τρόπο η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί συνέχεια, όμως οι Έλληνες δεν συνειδητοποιούν ότι τους αποκόπτει από το παρελθόν τους. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιο διαφορετικοί απ’ ότι πιστεύουν οι περισσότεροι σύγχρονοι Έλληνες.»

     Για να πάρουμε και μια γεύση από τους χριστιανικούς Θρύλους της Αγίας Αικατερίνης. Η Αγία κατατρόπωσε 50 η 150 κατ΄ άλλους περίφημους ρήτορες (Εδώ ακούγεται γέλιο όπως στις αμερικάνικες κωμικές σειρές). Ως μέσο θανάτωσης χρησιμοποιήθηκε ο τροχός ο οποίος όταν πλησίασε το σώμα της Κατερίνας διαλύθηκε. (Γέλιο) Έτσι αποφάσισαν να της κόψουν το κεφάλι, και όταν συνέβη αντί για αίμα έτρεχε γάλα (Γέλιο). Στη συνέχεια δι΄ άλλου θρύλου το σώμα της Αγίας μεταφέρθηκε υπό «πτερύγων αγγέλων» στο όρος Σινά και επί αιώνες έμεινε άταφο μέχρι τον 6ο αιώνα, όπου ερημίτες μοναχοί της περιοχής μέσω οράματος ειδοποιήθηκαν και κατέβασαν από το όρος το σώμα της Αγίας.

     Αυτά είναι!

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Ανέκδοτο της Μελίνας.
     Οι Έλληνες δέχτηκαν αμέσως και χωρίς βία τον Λόγο του Χριστού. (Γέλιο)

     «Η Αθήνα διατήρησε έναν παγανιστικό χαρακτήρα για το μεγαλύτερο μέρος του πέμπτου αιώνα λόγω της ακαδημίας του Πλάτωνα. Τότε είχε μια μικρή χριστιανική κοινότητα, η οποία βεβαιώνεται στη χριστιανική λογοτεχνία.» (Trombley 1993 i 284)

     Όπου ζούσε το Ελληνικό πνεύμα φυτοζωούσε ο χριστιανισμός.

     500 χρόνια μετά τον Χριστό και η Αθήνα ήταν παγανιστική με μόλις μια μικρή κοινότητα χριστιανών.

     «Η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη και οι νόμοι των προγόνων εξηκολούθουν υφιστάμενα εν ΠΟΛΕΣΙ και ΧΩΡΑΙΣ καίτοι δε ο χριστιανισμός είχεν αποκτήσει δημοσίαν ισχύν.» (Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας – Τόμος Α σελ 99)

     «Αλλ`εις την πίστιν προς τους Όλυμπίους Θεούς ενέμενεν ακόμη μετ`ισχυρογνωμοσύνης το μέγα πλήθος των Αθηναίων παρά την επιδρομή των Γότθων και της ενεργείας των Βυζαντίνων Ιερέων. Η δε αρχαία θρησκεία ίσχυσε να συνεχίσει εν αυταίς δή ταις Αθήναις τον εναντίον του χριστιανισμού αγώνα επί μακρότερον αιώνος όλου μετά τον Αλάριχον, ως εξάγομεν εκ της επί το διάστημα τούτο του χρόνου διατηρήσεως της Πλατωνικής Ακαδημίας.» (Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας – Τόμος Α σελ 110)

     Σχετικά με την Κυρίως Ελλάδα ο Παπαρρηγόπουλος γράφει:
     «οι οποίοι (χριστιανοί) επειδή ήταν ΛΙΓΟΙ στην κυρίως Ελλάδα…»

     «Ο Μαλάλας μιλώντας για την βασιλεία του Ιουστινιανού βεβαιώνει ότι έγινε μεγάλος διωγμός εναντίων των Ελλήνων. Στον Θεοφάνη διαβάζουμε ότι ο Ιουστινιανός παρασύρθηκε αναιδώς προς τον ελληνισμό. Ο ίδιος ονομάζει των διωγμό κατά των ειδωλολατρών ελληνικό διωγμό.»

     Η νομοθεσία του Ιουστινιανού προέβλεπε να κατασπαράσσονται από θηρία, να καίγονται στην πυρά, να σταυρώνονται ή να ξεσκίζονται με σιδερόνυχα οι καταγινόμενοι την ελληνική πλάνη.

     Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι ο χριστιανισμός επιβλήθηκε με την Βία όπως με βαρβαρικές επιδρομές και θανατικές ποινές εναντίον ανθρώπων που δεν ήθελαν τον Χριστό. Τα μέτρα που έλαβε τον 6ο αιώνα μ.χ ο Ιουστινιανός υποδηλώνουν το μέγεθος του προβλήματος.

     Πέραν αυτού η χριστιανική διδασκαλία δεν έφερε στον πυρήνα της την Ελληνική φιλοσοφία αλλά την αντιμάχονταν. Ο χριστιανισμός ήταν ο μεγάλος εχθρός της Ελληνικής φιλοσοφικής θεώρησης των πραγμάτων και όποιος είχε μέσα του τον Έλληνα δεν μπορούσε να συμμαχήσει με τα εβραϊκά Ιερά κείμενα (Π Δ) του χριστιανισμού. Η πρώτη σύγκρουση έλαβε χώρα όταν ο Απ Παύλος κήρυξε τον Χριστό στην Αθήνα και χλευάστηκε από τους Επικούρειους και Στωικούς φιλοσόφους.

     Να`σαι καλά Μελίνα. Γελάσαμε!

     • Μελινα says:

      ….ειπε ο Λουντ Τζωρτζ, ο εβραιος μασονος ανθελληνας της Αγγλοσαξονιας, που εχθρευονται διαχρονικα την Ελλαδα και το εχουν αποδειξει με καθε τροπο, εμφυλιους οικονομικες καταστροφες, πισωπλατα μαχαιρωματα με παρασκηνιακες συμμαχιες με τους εχθρους μας, τουρκομογγολους κλπ, προτεκτορατο τους ειμαστε αν δεν το ξερεις ή το κρυβεις, μασονακι….οπου σε βολευει ειναι ιστορικη αληθεια, οπου δεν σε βολευει θρυλος απως της Αγιας Αικατερινης….ο Σωκρατης εννοει οτι ειναι θρησκος και οχι αθεος, ειναι γνωστο τοις πασι οτι ο Σωκρατης μιλησε για καινα δαιμονια, δηλ. για τον ενα και μοναδικο Θεο, τον οποιον σημειωτεον ειχαν τοποθετησει στην Αγορα σαν 13ο αγαλμα διπλα στους 12-για αυτο και τον θανατωσαν-στο σχολειο, πού ησουν σε αυτο το μαθημα, κοπανα εκανες στις στοες?-οσο για τις αποσπασματικες σου παλι αναφορες να σου θυμισω οτι και ο Πλατων και ο Αριστοτελης στα εργα τους οπως ο Τιμαιος μιλουν για πρωτη φορα για ψυχη προφητευουν τον Χριστο, ως τριαδικο Θεο…δεν θα αντιγραψω τα σχετικα κειμενα, που υπαρχουν καταγεγραμμενα και σε στην σχετικη ιστοσελιδα αλλα και σε αλλες οπως pronews, μακελειο κλπ, γιατι θελω να ψαξετε μονοι σας, οχι μασημενη προπαγανδιστικη σκυλοτροφη οπως εσυ, εσυ πληρωνεσαι κιολας, αυτη ειναι η βρωμοδουλεια σου, αναξιος ο μισθος σου βεβαια, που αποπροσανατολιζεις «αθωους» για ιδιον οφελος και μαυρα αντιανθρωπινα συμφεροντα…
      Η εβραικη παλιοδιαθηκη σου αντιθετα με τα σπερματα του Δαυιβ, μιαρου ανηθικου βαρβαρου σημειωτεον, κ.α. ανθρωπινα κατασκευασματα και ιδιοτητες μιλουν οχι για τον Χριστο-δεν αναφερεται πουθενα το ονομα Του και η Τριαδικη Υποσταση Του, αλλα για εναν ανωνυμο ψευτομεσσια, που ειναι αυτος που περιμενουν και δρομολογουν αμεσα να ορκισουν στο Ναο του Σολωμοντα των φαρισαιων ραβινων -που καταστραφηκε λιγα χρονια μετα την Σταυρωση και Την Ανασταση Του και την οποια καταστροφη ο Ιδιος προφητεψε!!!-ο εγκοσμιος παγκοσμιος ηγετης της παγκοσμιας χουντας-ανομιας της απολυτης υποδουλωσης-αφανισμου της ανθρωποτητας που προωθει την μειοψηφουσα αλητ, που ελεγχει και καταδυναστευει μεσω των τραπεζων και του οικονομικου κεφαλαιου, την ανθρωποτητα και ευθυνεται για ολα μα ολα τα δεινα της και κυριως για το δικο σου, θολομπερδεμενο δυστυχισμενο τσικο-τσιρακι τους…
      Εδω δεν γελαμε μονο, κλαιμε κιολας για την καταντια σου, κλαυσιγελως η περιπτωση σου…
      Αν δεν σου αρεσει η Ελλαδα και οι Υψηλες Αξιες της μεσω των οποιων οχι μονο ακμασε και μεγαλουργησε δωριζοντας μεγαλοψυχα και γενναιοδωρα το Φως της σε ολη την ανθρωποτητα-κατι που ευτυχως αναγνωριζουν ολοι οι αγνοι και καθαροι ανθρωποι ολων των εθνων-ή αν δεν εισαι Ελληνας, σου συνιστουμε ευγενικα καταρχην να αποχωρισεις αμεσα απο την ιερη γη και να μην επιμολυνεις αλλο την ενδοξη γενναια αυρα της!!!

     • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Από την ταραχή σου Μελίνα δεν βλέπεις μπροστά σου. Άλλο Λόυντ Τζωρτζ και άλλο Λόιντ Τζόουνς (διακεκριμένος καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας με διδακτικό έργο σε μεγάλα πανεπιστήμια)

      Ισχυρίζεσαι ότι θανάτωσαν τον Σωκράτη επειδή μιλούσε για τον ένα και μοναδικό Θεό. (τον Χριστό και καλά) Για να δούμε.

      «Ουσιαστικό κίνητρο για την καταδίκη του υπήρξε η αντιζηλία του με σημαντικούς άνδρες της εποχής, ενώ ένας από τους βασικούς λόγους για την κατηγορία του στην πραγματικότητα ήταν ότι ο Κριτίας, ένας από τους μαθητές του και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξουσία των τριάκοντα τυράννων. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν νοθευμένη»

      Ουδέποτε μίλησε ο Σωκράτης για κάποιον ξυλουργό-μεσσία που θα σώσει την ανθρωπότητα, ούτε για ιουδαίους μεσσίες.

      Ο Αριστοτέλης όρισε την ψυχή μορφή μιας ύλης, έτσι που το άτομο παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της στενής τους αλληλοσύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό όμως η ψυχή δεν μπορεί να υπάρχει πλέον μετά τον θάνατο. (Περί ψυχής, 413a4-6) Εδώ βλέπουμε τον Αριστοτέλη να κατεδαφίζει την αντίληψη του Πλάτωνα, ο οποίος ήθελε την ψυχή να είναι όχι μόνο χωριστή από το σώμα, αλλά και αθάνατη.

      Οι απόψεις που εκτίθενται στα πλατωνικά έργα αποτελούν μια απόπειρα συστηματοποίησης και ανάπτυξης προϋπαρχουσών θεωριών, δεδομένου ότι τα ερωτήματα για τη φύση του ανθρώπου και τον θάνατο είναι πολύ παλαιότερα του Πλάτωνα και έχουν απασχολήσει όλους τους πολιτισμούς.

      Όλοι οι λαοί, παρά τις όποιες άλλες διαφορές, έχουν μια κοινή αντίληψη: ότι η ανθρώπινη ψυχή επιζεί μετά το θάνατο και μάλιστα ότι η μεταθανάτια εμπειρία της είναι αρκετά σημαντική, όπως και η εμπειρία της γήινης ζωής της.

      Αποκαλείς την Παλαιά Διαθήκη «παλιοδιαθήκη» μου. Ωραίο ανέκδοτο αυτό!

      «Κατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα, ο κανόνας ιερών συγγραμμάτων της χριστιανικής εκκλησίας αποτελούνταν αποκλειστικά από τις εβραϊκές “Γραφές” (Παλαιά Διαθήκη) οι οποίες θεωρούνταν θεόπνευστες. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αποτέλεσαν τις μοναδικές Ιερές Γραφές που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, τους αποστόλους και την πρωτοχριστιανική κοινότητα.»

      Ο Απόστολος Παύλος είπε σχετικά. « Όλη η ΓΡΑΦΗ είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β Τιμ 3:16) Αυτή η Γραφή που λέει εδώ ο Απ Παύλος δεν είναι άλλη από την Παλαιά Διαθήκη.

      Για σένα Μελίνα ο Ιησούς είπε: «Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ, θα γίνει αστείρευτος πνευματική πηγή και από την καρδίαν του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί από ολόδροσο τρεχούμενο νερό» (Ιωάννης 7:38) Έχε υπόψιν σου ότι αυτή η Γραφή που αναφέρει ο Ιησούς εδώ είναι η Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα το βιβλίο του Ησαΐα. Πάμε να δούμε και το εδάφιο από τον Ησαΐα. «Και εν ευφροσύνη θέλετε αντλήσει ύδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας.» (Ησαΐας 12:3)

      Και ενώ ο ίδιος ο Χριστός μιλούσε μέσα από τις Εβραϊκές Γραφές εσύ αποστρέφεσαι τον λόγο του και τα Ιερά κείμενα τα οποία κατέστησε ο ίδιος Ιερά και οι Απόστολοι.

      Δεν είναι δική μου «παλιοδιαθήκη» αλλά του Χριστού και των χριστιανών.

      Ματθαίος 1:1 «Βιβλίον της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου κατά το ανθρώπινον του βασιλέως Δαυΐδ»

      Είναι αρλούμπα ή δεν είναι; Απάντησε, Ναι ή Όχι;

 38. + says:

  Με εχει πιασει σπαστικο γελιο και πρεπει να το πω. Η κοσμικη συνειδηση των Ελληνων! Μεχρι εκει εχει φτασει η λουλοσυνη και η βλακεια σας. Σε λιγο θα μας πεις για παραδειγμα οτι οι πλανητες ειναι Ελληνικοι και οτι μαλιστα ανηκουν στο Ελλαδισταν και στους λουληδες του ειδους σου.

  Επισης γιατι απευθυνεις σε εμενα αυτη την ερωτηση Λουλη? Εγω μιλαω και με τις Ελληνικες εκδοσεις-ενεργειες των θεων και αμφιβαλλω να υπαρχει καποιος αλλος εκτος απο μενα που αυτα που του λενε τα αστρα να ειναι σε συμφωνια με τις αντιληψεις των αρχαιων καθοτι εχετε γεμισει Λουληδες.

  Απλα βασικα η φαση ειναι οτι απογονοι των αψυχων δουλων την ειδαν Ελληνες και νομισαν τα σκουλικια οτι γιναμε ολοι ισα και ομοια γιατι ηρθε αυτος ο Εβραιος και τους εδωσε ψυχη. Θα τα πουμε σκουλικια τυρκαλβανοι ψευδοελληνες και σε καποια φαση θα δειτε την πατουσα μου να σας σκεπαζει τον ουρανο και να κατευθυνεται κατα πανω σας για να σας πατισει.

  Μεγλυτεροι λουληδες απο το ειδος σου δεν εχουν υπαρξει παιδι μου. Αληθεια σου λεω. Αντε και ο Ιησους Χριστος να σε ελεησει.

  • Μελινα says:

   Χειροτερα λοιπον….σιγα την αυθεντια…ποιος ειναι αυτος????ενας καθηγητισκος κομπλεξικος ανθελληνας πιστος στα σιωνιστικα δογματα-δυσκολα παιρνεις εδρα στα πανεπιστημια αν δεν εισαι ανθελληνας- και εσυ Γραφη αστοιχειωτε ντε και καλα ειανι η παλιοδιαθηκη και οχι ολα τα γραπτα κειμενα…σου ειπα, δογματικε, οτι εκεινη την εποχη, που το πνευμα ανθουσε και δεν εχει καμια σχεση με το σημερα, που κυβερναει η βλακεια, η φθηνεια και το χυδαιο, οπως η δικη σου πληρωμενη υπο-σκεψη, τοτε λοιπον οι διανοητες, ειτε Ελληνες, ειτε Ρωμαιοι, οι εβραιοι θεωρουνταν χαμηλου διανοητικου και ποιοτικου επιπεδου και δεν ασχολιοταν κανεις μαζι τους παρα μονο ως παραδειγμα προς αποφυγη και φυσικα δεν ηταν κανεις ρατσιστης αλλα αντικειμενικος φιλαληθης, αναφερονταν ως γραφες, οπως ο ιδιος ο Χριστος στα ελληνικα ή στα ρωμαικα κειμενα λιγοτερο….
   Ξεκολα λοιπον αν και δεν ελπιζω πια
   Αυτο μου κανει εντυπωση ειναι πώς εχεις προχειρα τα αποσπασματικα παραποιημενα κειμενα: ή εισαι ρομποτ, ή αποτελεις μερος μιας μασονικης ομαδας, που για προπαγανδιστικους λογους εχουν ετοιμα κονσερβες αποσπασματικα παραποιημενα ειτε στο κειμενο ειτε στο νοημα ανακατεμενα σουπα χωρις λογικο νοημα ο,τι βολευει και απο κατι αμφιλεγομενους αγνωστους…
   Οσον αφορα τους Ελληνες φιλοσοφους πρεπει να τους μελετησεις, να παρακολουθησεις τους γνωστους εγκυρους αναλυτες τους, που λενε τα αντιθετα απο τα παραληρηματικα σχολια της πληρωμενης ομαδουλας σου
   Ο,τι και να ξαναγραψεις να ξερεις οτι σταματω οχι γιατι δεν εχω επιχειρηματα αλλα αντιθετα επειδη ξεσκεπαστηκες απο που προερχεσαι και τι επιδιωκεις δεν εχει νοημα να απαντησω στις πληρωμενες μπουρδες σου αλλο…
   Οταν σε αντικαταστησουν με αλλο χρησιμο ηλιθιο θα με θυμηθεις αλλα μαλλον θα ειναι αργα και αυτος ο υπερβαλλων ανθελληνικος αντιχριστιανικος ζηλος σου, ζηλωτη, δεν θα σε διασωσει απο τα αφεντικα σου, που θα σε αποδομησουν ….
   Αποκαλυφθηκες οταν ηθελες να με δεις ματωμενη, σκοτωμενη και αλλες θριλερ βλακειες, δαιμονισμενο, μας επεισες κατα τα αλλα, χαζοβιολη, τα παραποιημενα σκονακια σου δεν πειθουν πια, ελεος…οποιος εχει επιχειρηματα και δικιο δεν απειλει, απλα αποτραβιεται οταν η βλακεια υπερτερει της λογικης οπως θα κανω εγω τωρα
   Εισαι βαρετος και επικινδυνος…για σενα τον ιδιο πρωτα…..
   Αντε γεια….

   • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Μελίνα απάντησες στο σχόλιο του δασκάλου, όχι στο δικό μου. Όταν ένα σχόλιο δεν έχει «απάντηση» πηγαίνεις στο παραπάνω που έχει το ανάλογο πεδίο, και γράφεις το σχόλιο σου. Όταν δημοσιευτεί θα μπει στην σωστή σειρά.

 39. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Το επίθετο «κοσμικός» -ή -ό αναφέρεται (3) στην «κοινωνία» και στην προκειμένη περίπτωση στην Ελληνική. Επειδή όμως κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις διατύπωσα την ερώτηση διαφορετικά.

  Οι ονομαστικοί Θεοί του Ολύμπου, δεν ήταν η έκφραση του Θεού στην συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων;

 40. + says:

  Μιλαμε ισως για την μεγαλυτερη επιθεση που εχει δεχθει στην ιστορια η ΟΥΣΙΑ του Απολλωνα καθως αυτη ειναι η στοχευση αυτης της αρρωστημενης συνειδησης που εχει μαζεψει τονους απο δαιμονικα σκατα και δηλαδη να δολοφονησει την συνειδηση του Ελληνα Χριστου και δηλαδη την Ελληνικη εκφραση του Ηλιακου Λογου που ειναι ο Απολλωνας και μετα ρωταει το σκουπιδι και καλα αν υπαρχουν Ελληνικες εκφρασεις των κοσμικων δυναμεων αυτος που εκφραζει την συνειδηση της αντιθεσης προς τον Κοσμικο Χριστο που ειναι συμφωνα και με γνωστικες διδασκαλιες ο Απολλωνας.

  Το θεμα πλεον με τους ειδωλολατρες και δαιμονολατρες αρχαιολουληδες εχει ξεπερασει καθε οριο. Αυτοι που δεν εχουν ιχνος ντροπης και σεβασμου προς το ΜΕΣΑ ΜΑΣ μιλανε για τους θεους που εκφραζουν την συνειδηση της Μοναδας και το ολο θεμα με τους νεομαλακες νεοειδωλολατρες εχει ξεπερασει τα ορια του αισχους.

  Μιλαμε για βρωμοκατσικες και αρρωστημενες Λουλες που ο προγραμματισμος τους μοναδικο στοχο εχει τον αφανισμο σας και μεσα απο την ματαιωση του ΣΤΑΥΡΟΥ που εκφραζει τον Κοσμικο Αξονα που θα τους ξερασει στον βοθρο εκει οπου ανηκουν ολοι οι πουστηδες.

  Θες να δεις τον πολεμο που εκανε ο Απολλωνας με τους μαυρους μαγους της Ατλαντιδας τροτεζα των Σατανιστων?

  Δες το στον καθρφτη σου Λουλιτσα υπηρετη της μαυρης φλογας που η συνειδηση σου εχει αρρωστησει τον πλανητη προαιωνιε αλαζονοβρωμοσκατοπουστα αρχαιοκαπηλε απατεωνα που εχεις καποια σχεση και καλα με την συνειδηση του Απολλωνα που ειναι η συνειδηση του ΣΤΑΥΡΟΥ και του Κοσμικου Αξονα.

  https://katohika.gr/diethni/vrethike-i-chameni-atlantida-eidikoi-ypostirizoun-oti-tin-entopisan-sti-mesogeio/

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Δεν απάντησες στην ερώτηση. Προφανώς είναι δύσκολη για σένα δάσκαλε.
   Άλλη φορά θα σου βάζω πιο εύκολες.

 41. + says:

  Ρε παραπληγικε μαλακα που παριστανεις και τον εξυπνακια οταν μιλαω για τομ Απολλωνα δεν μιαλω για την Ελληνικη εκδοση του Ηλιακου Λογου που ρεκφραζει την Χρυση Αναλογια που γνωρισαμε και απο τα Βαβυλωνιακα και τα Αιγυπτιακα μυστηρια? Τι σκατα ψαχνεις ρε βδελλυρο υποκειμενο?

 42. + says:

  Τωρα να σου πω και τι μου ειπε για εσας ο Απολλωνας. Μου ειπε οτι εισαστε τα πλεον κομπλεξικα και αλαζονικα αρρωστακια που εχουν υπαρξει ποτε και οτι σας εχει καψει ολους και θα σας στειλει ολους στον Διαολο βλαμμενοι λαμογιοαπατεωνες.

  Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ που εκφραζει την συνειδηση του Κοσμικου Αξονα ασφαλως και δεν κανει εθνικες διακρισεις και εσυ βασικα οπως και ολοι οι ομοιοι σου εχετε ανοιξει πολεμο στον Εσωτερικο Χριστο για να ταιζετε την ειδωλολατρικη σας βρωμια και την αλαζονοεγωβλακεια σας.

  Σε οτι αφορα τους θεους της ανατολης που βριζεις για να ταιζεις την αλαζονεγωμανια του μαλακα απλα να ξαναπω τι ειπε ο Ιαμβλιχος οτι βασικα τα Βαρβαρικα ονοματα των θεων ειναι ιερα και ανωτερης δονησης απο τα Ελληνικα που ειναι μεταγενεστερες τους εκδοσεις. Εγω λοιπον οπως σου ειπα ξανα ειμαι πνευματικος απογονος και του Πυθαγορα και των Πυθαγορειων που σφαγιαστηκαν απο ομοοιους σου και εσυ δηλαδη εισαι μαλακας απογονος του μαλακα που το μονο που κανεις ειναι να μαλακιζεσε και με τις «ερωτησεις» που και καλα δεν απαντηθηκαν απο την στιγμη που σου μιλαω για την Ελληνικη εκδοση = ΕΙΔΩΛΟ του Ηλιακου Λογου.

  Οταν εσυ λοιπον βριζεις τον Υπατο Θεο (Elyon για τους Εβραιους) του Βαβυλωνιακου πανθεου και προσπαθεις και καλα να τους βαλεις «ταφοπλακα» για ποιους αρχαιους θεους μου μιλας βρε αρρωστε ειδωλολατρη αρχαιοκαπηλε που η συνειδηση σου (και δηλαδη η συνειδηση που εφραζει αυτη την αρρωστημενη πολωση αναμεσα στο ειδωλο και την ουσια αλλα και το αριστερα με το δεξια) εχει βρωμισει τον πλανητη με τα ενεργειακα παρασιτα της Ατλαντιδας που τα θεωρεις «δικα σου» και καλα?

  Σας τα ειπε και ο Μαργιωρης το ποσο πολυ αρνητικα επιρρεασε η συνειδηση-ενεργεια της Ατλαντιδας την Ελληνικη παραδοση. Γιατι νομιζετε οτι εχετε παραγει τοσους πολλους λαμογιομαλακες που ειναι ολοι ομοιοι σου και εκφραζουν την μαλακια που σε δερνει?

  Νομιζεις οτι θα υποταξεις το θελημα των θεων και το κοσμικο πλανο στην μαλακια που σε δερνει Αντιθεε λαμογιοαπατεωνα τουρκοαλβανε γιατι την ειδες και καλα Ελληναρας?

  You will force your hand στον Αιωνα και θα με κανεις το εξιλεαστηριο θυμα της αρρωστιας που σπειρατε εγωμανιακοι αλαζονοπαπαρες ειδωλολατρες?

  Το μονο που θα μπορουσατε ποτε να καταφερετε ειναι αυτο που εχετε καταφερει ηδη και δηλαδη να ελξετε την οργη του συμπαντος και γαμω τα ειδωλα σας και το αρρωστημενο εγω του μαλακα και την αρρωστια σας.

 43. + says:

  Η ερωτηση εχει απαντηθει πρωτου να γινει γιατι μιλαω για τις Ελληνικες εκδοσεις των θεων που ειναι εκφρασεις τις Μοναδας.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Ισχυρίζεσαι λοιπόν ότι οι 12 θεοί του Ολύμπου που λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν εκφράσεις της μονάδας ή αλλιώς αυτό που ονομάζεις Θεό.

   Ερώτηση: Όταν οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν λατρεία στους 12 Ολύμπιους, στην ουσία λάτρευαν την μονάδα; Αυτό που αποκαλείς Θεό;

 44. Μελινα says:

  Η ριζα του Δαυιδ, το μιαρο κοσμικο σπερμα ειναι ο αντιχριστος-ψευτομεσσιας κοσμικος ηγετης της ανομιας, αδικιας, ανηθικοτητας των εβραιων και των απανταχου μασονων ψευτοιλουμινατι στην απραγματικοτητα συσκοτισμενων σατανιστων, γιατρε και αλλοι ψυχακηδες, και κυρια αιτια που Σταυρωσαν και δεν αποδεχτηκαν ποτε τον Θεανθρωπο Ιασωνα Χριστο, τον απολυτα Εναρετο, Πανσοφο, Παναγαθο και Υιο του Δημιουργου Θεου …
  Οι υβρεις και οχι τα λογικα και ιστορικα επιχειρηματα ειναι ιδιον των δαιμονισμενων αγραμματων, που εχουν χασει απλως την ψυχραιμια τους οταν το Ακτιστο Αιωνιο Φως, γεννεσιουργο συστατικο καθε μορφης ζωης, εξαφανιζει το σκοταδι και τον θανατο υλης και πνευματος…
  Οσο για τον Φιλωνα τον Ιουδαιο, γιατρε, που τον ξερεις εσυ και το εβραικο σοι σου, μηπως το μπερδεμενο μυαλο σου δεν γνωριζει οτι Φιλων=φιλω=αγαπω, ειναι καθαροαιμο ελληνικοτατο ονομα???
  Α,,ΑΑΑ οποιος αγαπαει την Μητερα Πατριδα, την Ιστορικη Αληθεια και την Λογικη δεν λεγεται απλα εθνικιστης, λεγεται πρωτιστως ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!
  Επισκεφθειτε και κανενα ψυχιατρο με τετοιο παραληρημα και αυτοι κλεφτες θα γινουν??? Δεν χρειαζομαστε αλλους αληθεια, γεμισαμε κακοποιους και ψυχασθενεις εξαιτιας ακριβως της απομακρυνσης απο την Αληθεια και την Δικαιοσυνη του μοναδικα Αληθινου Τριαδικου Θεου….ΦΤΑΝΕΙ!!!

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Καλημέρα Μελίνα.
   Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ είναι εξελληνισμένη μορφή του Εβραϊκού ΓΙΕΧΟΣΟΥΑΧ και όχι Εβραϊκή μορφή του Ελληνικού ΙΑΣΩΝ !

   Ιδού η απόδειξη μέσα από την Αγία Γραφή:

   Η Καινή Διαθήκη που γράφτηκε στα Ελληνικά περιέχει τόσο το όνομα ΙΗΣΟΥΣ όσο και το όνομα ΙΑΣΩΝ.

   Π.χ:

   «Ασπάζονται υμάς Τιμόθεος ο συνεργός μου, και Λούκιος και ΙΑΣΩΝ και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου» Ρωμαίους 16:21

   « Η χάρις του Κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ Χριστού μετά πάντων υμών· αμήν.» Ρωμαίους 16:24

   Αν το όνομα ΙΗΣΟΥΣ σήμαινε ΙΑΣΩΝ και το αντίστροφο, γιατί ο Απ. Παύλος (και γενικώς η Γραφή) ονομάζει ΠΑΝΤΑ τον Χριστό ΙΗΣΟΥ και ΠΟΤΕ ΙΑΣΩΝ αν και γνώριζε αυτό το Ελληνικό όνομα;

   Η απάντηση είναι ότι τα ονόματα ΙΗΣΟΥΣ και ΙΑΣΩΝ δεν έχουν καμία σχέση !

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Δήλωσες ότι το εδάφιο Ρωμαίους 1.3 της επιστολής του Απ Παύλου είναι μια σιωνιστική αρλούμπα. Ωραία!

   Ματθαίος 1:1 «Βιβλίον της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου κατά το ανθρώπινον του βασιλέως Δαυΐδ»

   Είναι αρλούμπα ή δεν είναι; Απάντησε, Ναι ή Όχι;

 45. + says:

  Εδω περα απαντησα στην εθνικιστικη παρακρουση της Μελινας που τροφοδοτει τα ενεργειακα παρασιτα που σπερνει ο «γιατρος» απο πολυ πριν την Μελινα ασφαλως:

  https://katohika.gr/stranger-voice/ante-re-afieromeno-anamesa-se-vasiliades-kai-maches-pou-den-echoume-schesi/

  Με τον γιατρο δεν ασχολουμαι αλλο.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Την καλημέρα μου Δάσκαλε. Αφού το ξέρεις ότι είμαι ζόρικος, που πας να μου πουλήσεις ζοριλίκια; Πάντως δεν σου κρατάω κακία που με βρίζεις. Τι να κάνω κι εγώ που φτιάχνομαι όταν με προκαλείς. Άσε το άλλο που όταν με βρίζεις ξεκαρδίζομαι στα γέλια. Σε παραδέχομαι πάντως στο βρισίδι. Είσαι εφευρετικός και αυτό σημαίνει ευφυΐα. Χωρίς πλάκα, αυτό που λέω ισχύει. Τέλος πάντων θα κάνω λίγο πίσω στις προκλήσεις σου γιατί είμαι καλό παιδί.

 46. + says:

  Δεν προκειται να κατσω να συζητησω μαζι σου γιατι δεν προκειται ποτε να βγει ακρη. Αμα θες εγω τα ξεχναω ολα μεσα σε μια στιγμη απλα ποτε δεν μου εδειξες οτι θες.

  Αμα θες μπορεις να ψαλλεις μαζι μου το0 υμνο του Δαβιδ. Αμα δεν θες δεν θες.

  https://www.youtube.com/watch?v=y9w52n9bfAU

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Αν κάτσεις και συζητήσεις μαζί μου θα βγει άκρη, αλλά δεν θα σου αρέσει. Ασφαλώς το γνωρίζεις αυτό και έκοψες έγκαιρα τον διάλογο πριν είναι πολύ αργά. Δίνεις την εντύπωση ότι με μισείς, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει από την μεριά μου. Δεν σε μισώ και δεν με ενοχλεί που με βρίζεις. Προκειμένου να μειώσεις τα καταπιεσμένα συναισθήματα σου μπορείς να με βρίζεις. Είδες τι καλός γιατρός που είμαι; Για σένα φροντίζω δάσκαλε! Γνωρίζω ότι αντιμετώπισες καταστάσεις που σε γέμισαν οργή ή οποία δυστυχώς δεν έχει εκτονωθεί. Άκου πως θα γίνει η δουλειά. Εσύ θα ξεσπάς πάνω μου και εγώ με την σειρά μου στον Άσχετο Αδαή, να δει τον Χριστό φαντάρο. Παίζει και η Μελίνα αλλά δεν την βλέπω να αντέχει. Έτσι και την αρχίσω στις γρήγορες θα κλατάρει και θα την μαζεύουμε από χάμω με τα κουταλάκια. Έπειτα δεν μπορώ διότι είναι γυναίκα και την γυναίκα δεν κάνει να την χτυπάς ούτε με ένα τριαντάφυλλο. Πως λοιπόν να την χτυπήσω με το μαστίγιο της αλήθειας; Να την δω πεσμένη στο έδαφος πληγιασμένη μέσα στα αίματα και να μην με ελέγξει η συνείδηση μου; Μπορώ; Δεν μπορώ. Την πηγαίνω χαλαρουίτα για να μην συμβεί το μοιραίο.

   • Μελινα says:

    Το παραληρημα συνεχιζεται..εκαψες ολα τα ψευτοεπιχειρηματα σου μαζι με το μυαλο σου και αρχισες να απειλεις…οπως καταλαβαινεις δεν σε φοβαται κανεις εκτος απο τον ιδιο σου τον εαυτο….το μονο που σε διαχωριζει απο τα κτηνη λογω της τεραστιας πλανης, που ταλανιζει τον ομιχλωδη εγκεφαλο σου ειναι οτι καποιο φωτεινο καλα κρυμενο καταποντισμενο, θα ελεγα, κομματι σου σεβεται τις γυναικες, αφου τις εχεις δειρει πρωτα ομως αφου δεν σου κανουν τα χατηρια και δεν σε νταχτιριζουν οπως η μαμα σου…βρισκεσαι σε πληρη παρακρουση δηλαδη και σου συνιστω ως αντιδοτο να διαβασεις την Καινη Διαθηκη και τον Λογο του Ιασωνος Χριστου και αν δεν πιασει, τοτε το προβλημα σου ειναι πιο μεγαλο ακομα δυστυχως και χρειαζεσαι εναν καλο εξορκισμο….

    • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Αφού θέλεις να τ`ακούσεις μέσα από την Καινή διαθήκη να μην σου χαλάσω το χατήρι.

     Μισογύνικες αντιλήψεις στις Προς Εφεσίους και Κορινθίους Επιστολές. Η γυναίκα δε ως το εξαιρετικότερον από τα άλλα κτίσματα, (εκτος του Ανδρα) που έχει υπό την εξουσίαν ο άνδρας, είναι δόξα του ανδρός. Πράγματι δε ο άνδρας είναι υπεροχότερος από την γυναίκα, διότι δεν έγινε ο άνδρας από την γυναίκα, αλλ’ η γυναίκα έγινεν από τον άνδρα. Και επί πλέον δεν εκτίσθη ο άνδρας διά να βοηθή την γυναίκα, αλλ’ η γυναίκα επλάσθη προς χάριν και βοήθειαν του ανδρός.

     Α Κορινθ 11.3,7 «3 Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. 7 Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός.»

     Α Τιμ 2.11-15 « Η γυνή ας μανθάνη εν ησυχία μετά πάσης υποταγής· εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκη, μηδέ να αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζη. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάσθη, έπειτα η Εύα· και ο Αδάμ δεν ηπατήθη, αλλ’ η γυνή απατηθείσα έγεινε παραβάτις· θέλει όμως σωθή διά της τεκνογονίας, εάν μείνωσιν εις την πίστιν και αγάπην και αγιασμόν μετά σωφροσύνης.»

     Η γυναίκα λοιπόν γίνεται απλώς μια καταραμένη βρεφομηχανή και αυτό μόνο εξ’ ανάγκης. Άραγε, όσες γυναίκες για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν θα ριφθούν στο πυρ το εξώτερο;

     «ο Αδάμ δεν ηπατήθη, αλλ’ η γυνή απατηθείσα έγεινε παραβάτις» Α Τιμ 2.14.

     Ο Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνος δηλώνει σαφώς την κατανόησή του για την κατωτερότητα της Εύας: «όλα αυτά έγιναν επειδή η γυναικα δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τα ψεύδη του ερπετού και χρησιμοποιήθηκε από τον όφι εξαιτίας της περιορισμένης κατανόησής της.»

     Έχεις περιορισμένη κατανόηση Μελίνα.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Να σου θυμίσω ότι δεν απάντησες στην ερώτηση μου.Την έκανες με ψηλά πηδηματάκια λέγοντας ότι δεν ασχολείσαι άλλο μαζί μου. Εσύ είσαι αυτός που δεν θες και δεν μπορείς να συζητήσεις.

 47. + says:

  Δεν μπορει να γινει μαζι σου καμια συζητηση γιατι προκαλεις με ανοησιες σαν πουσταρα και ολα οσα λες αξιζουν μονο για να τα χεσω καθως εχες εκφυλισει την Εννοια για να παριστανεις τον εξυπνακια. Εισαι απλα ενα σκουπιδι που παριστανει τον γιατρο και προσπαθει να αρρωστησει τους αλλους και να τους ριξει στον βοθρο του και δεν υπαρχει τιποτα να συζητησουμε.

  Αυτα.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Δεν μπορείς να συζητήσεις μαζί μου γιατί δεν το`χεις. Μια απλή ερώτηση σου έκανα και τράπηκες σε φυγή. Λες ότι προκαλώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι απειλείται η κοσμοθεωρία σου και αυτό το εκλαμβάνεις ως πρόκληση.

 48. In hoc signo + vinces says:

  Επισης θα κλασεις τα @@ του Ιασωνα της Μελινας που θα ανεβει στο κοσμοσκαφος Αργω που θα προσγειωθει πανω στο κεφαλι σου.

  • Μελινα says:

   Χειροτερα λοιπον….σιγα την αυθεντια…ποιος ειναι αυτος????ενας καθηγητισκος κομπλεξικος ανθελληνας πιστος στα σιωνιστικα δογματα-δυσκολα παιρνεις εδρα στα πανεπιστημια αν δεν εισαι ανθελληνας- και εσυ Γραφη αστοιχειωτε ντε και καλα ειανι η παλιοδιαθηκη και οχι ολα τα γραπτα κειμενα…σου ειπα, δογματικε, οτι εκεινη την εποχη, που το πνευμα ανθουσε και δεν εχει καμια σχεση με το σημερα, που κυβερναει η βλακεια, η φθηνεια και το χυδαιο, οπως η δικη σου πληρωμενη υπο-σκεψη, τοτε λοιπον οι διανοητες, ειτε Ελληνες, ειτε Ρωμαιοι, οι εβραιοι θεωρουνταν χαμηλου διανοητικου και ποιοτικου επιπεδου και δεν ασχολιοταν κανεις μαζι τους παρα μονο ως παραδειγμα προς αποφυγη και φυσικα δεν ηταν κανεις ρατσιστης αλλα αντικειμενικος φιλαληθης, αναφερονταν ως γραφες, οπως ο ιδιος ο Χριστος στα ελληνικα ή στα ρωμαικα κειμενα λιγοτερο….
   Ξεκολα λοιπον αν και δεν ελπιζω πια
   Αυτο μου κανει εντυπωση ειναι πώς εχεις προχειρα τα αποσπασματικα παραποιημενα κειμενα: ή εισαι ρομποτ, ή αποτελεις μερος μιας μασονικης ομαδας, που για προπαγανδιστικους λογους εχουν ετοιμα κονσερβες αποσπασματικα παραποιημενα ειτε στο κειμενο ειτε στο νοημα ανακατεμενα σουπα χωρις λογικο νοημα ο,τι βολευει και απο κατι αμφιλεγομενους αγνωστους…
   Οσον αφορα τους Ελληνες φιλοσοφους πρεπει να τους μελετησεις, να παρακολουθησεις τους γνωστους εγκυρους αναλυτες τους, που λενε τα αντιθετα απο τα παραληρηματικα σχολια της πληρωμενης ομαδουλας σου
   Ο,τι και να ξαναγραψεις να ξερεις οτι σταματω οχι γιατι δεν εχω επιχειρηματα αλλα αντιθετα επειδη ξεσκεπαστηκες απο που προερχεσαι και τι επιδιωκεις δεν εχει νοημα να απαντησω στις πληρωμενες μπουρδες σου αλλο…
   Οταν σε αντικαταστησουν με αλλο χρησιμο ηλιθιο θα με θυμηθεις αλλα μαλλον θα ειναι αργα και αυτος ο υπερβαλλων ανθελληνικος αντιχριστιανικος ζηλος σου, ζηλωτη, δεν θα σε διασωσει απο τα αφεντικα σου, που θα σε αποδομησουν ….
   Αποκαλυφθηκες οταν ηθελες να με δεις ματωμενη, σκοτωμενη και αλλες θριλερ βλακειες, δαιμονισμενο, μας επεισες κατα τα αλλα, χαζοβιολη, τα παραποιημενα σκονακια σου δεν πειθουν πια, ελεος…οποιος εχει επιχειρηματα και δικιο δεν απειλει, απλα αποτραβιεται οταν η βλακεια υπερτερει της λογικης οπως θα κανω εγω τωρα
   Εισαι βαρετος και επικινδυνος…για σενα τον ιδιο πρωτα…..
   Αντε γεια….

   • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Ο Λόιντ Τζόουνς είναι διακεκριμένος καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας με διδακτικό έργο σε μεγάλα πανεπιστήμια και όχι καθηγητίσκος.
    Δεν απέδειξες την αλήθεια του ισχυρισμού σου, αλλά εξέφρασες την άποψη σου παρασυρόμενη από προκατάληψη και εσφαλμένες εντυπώσεις.

    Ενώ υποστηρίζεις ότι είσαι χριστιανή, απορρίπτεις την Παλαιά Διαθήκη μετά βδελυγμίας, χαρακτηρίζοντας την ψευτοπαλιοδιαθήκη μου. Μου; Από που κι ως που «μου»;

    Στην αρχή της διακονίας του ο Ιησούς και ενώ βρίσκεται στην Ναζαρέτ, αποκαλύπτει στους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που είχε προφητευθεί από παλιά! Τι αποδείξεις παρουσιάζει Μελίνα; Μέσα από το βιβλίο του Ησαΐα (Ησαΐας 61:1-3) βρήκε την περικοπή με την μεσσιανική προφητεία και αφού την διάβασε έκλεισε τον λόγο του λέγοντας: «σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.» (Λουκάς 4:16-19.)

    Πως λοιπόν χαρακτηρίζεις αυτή την γραφή ψευτοπαλιοδιαθήκη; Πέραν αυτού η συγκεκριμένη περικοπή υποστηρίζεται αμφίδρομα. Ησαΐας 61:1-3.​—Λουκάς 4:16-19.

    Ως χριστιανή δεν έχεις κανένα λόγο να απορρίψεις κείμενα τα οποία κατέστησε ο Χριστός Ιερά.

    Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αποτέλεσαν τις μοναδικές Ιερές Γραφές που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, τους αποστόλους και την πρωτοχριστιανική κοινότητα.

    Για σένα Μελίνα ο Ιησούς είπε: «Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ (Παλαιά Διαθήκη) θα γίνει αστείρευτος πνευματική πηγή» (Ιωάννης 7:38) Η Παλαιά Διαθήκη ομολογεί τον Ιησού Χριστό. Το βεβαιώνει ο ίδιος.

    Πως είναι δυνατόν να λες ότι είσαι χριστιανή και να απορρίπτεις την ομολογία της χριστιανικής πίστεως ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απόγονος του Δαβίδ κατά σάρκα; Όλη η Γραφή αυτό ομολογεί. Δεν υπάρχει χριστιανική εκκλησία που να το αρνείται αυτό. Από την στιγμή που κάποιος το αρνείται παύει να είναι χριστιανός. Έρχεται σε αντιπαράθεση με τα ίδια τα λόγια του Χριστού ο οποίος κατά την επίγεια διακονία του διαβεβαίωσε τους ανθρώπους ότι ο προφητευόμενος Μεσσίας των Εβραϊκών γραφών είναι αυτός. «Σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.» (Λουκάς 4:16-19.) Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκπληρώθηκαν οι Μεσσιανικές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Το βεβαιώνει ο ίδιος.

    Λες ότι θέλω να σε δω ματωμένη και σκοτωμένη. Είπα εγώ κάτι τέτοιο;

    Μετά λες ότι όποιος έχει δίκιο απλά αποτραβιέται όταν η βλακεία υπερτερεί της λογικής. Αυτή είναι η δικαιολογία που βρήκες ώστε να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια.

    Αν θέλεις να φύγεις φύγε. Όμως εγώ ποτέ δεν άφησα να εννοηθεί ότι είσαι βλαμμένη και να πατήσω πάνω σε αυτό για να κάνω μια θεαματική έξοδο υποβιβάζοντας σε.

  • 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Ο Ασχετοαδαής δεν θα γίνει αρχιδεπίσκοπος αλλά τρόφιμος ψυχιατρείου. Και συγκεκριμένα του δικού μου ψυχιατρείου. Έχω σχέδια γι`αυτόν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *