Οι σφραγίδες της Αποκάλυψης: Πόσες έχουν ανοίξει μέχρι σήμερα; Δείτε το ανατριχιαστικό βίντεο

Δείτε τους 7 ιππότες, τις 7 σφραγίδες και τι έχει συμβεί είδη..

iellada.gr

Loading...

71 thoughts on “Οι σφραγίδες της Αποκάλυψης: Πόσες έχουν ανοίξει μέχρι σήμερα; Δείτε το ανατριχιαστικό βίντεο

 1. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Η Αποκάλυψη που δόθηκε στον Ιωάννη αρχίζει και τελειώνει με δηλώσεις που δείχνουν ότι τα γεγονότα που συζητήθηκαν θα γίνουν γρήγορα και ο χρόνος ήταν κοντά. Αυτά τα γεγονότα περιλάμβαναν την επιστροφή του Χριστού. Θυμηθείτε, αυτή η προφητεία γράφτηκε πριν από περίπου 2000 χρόνια και απευθύνθηκε στους χριστιανούς του πρώτου αιώνα. Πόσο ενδιαφέρον θα ήταν αυτό το μήνυμα σε αυτούς τους Χριστιανούς του πρώτου αιώνα αν «γρήγορα» και «κοντά» σήμαινε πράγματι κάτι μακρινό; Ας δούμε πώς χρησιμοποιούνται οι λέξεις «γρήγορα» και «κοντά» στην Αποκάλυψη.

  Αποκάλυψη 1: 1: « Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως.» («ταχέως» με ταχύτητα, γρήγορα) Μεταφ Κολιτσάρα «να πραγματοποιηθούν συντόμως»

  Αποκάλυψη 1: 3: «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον.» Μετάφ Κολιτσάρα «διότι ο καιρός, που θα πραγματοποιηθούν αυτά, είναι πολύ κοντά.»

  Αποκάλυψη 22: 7: «Ιδού, έρχομαι ταχέως. Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου.»
  Μετάφ Κολιτσάρα «έρχομαι γρήγορα. »

  Αποκάλυψη 22:10: «Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς.»

  Αποκάλυψη 22:12: « Και ιδού, έρχομαι ταχέως…» Μετάφ Κολιτσάρα « Ιδού έρχομαι γρήγορα…»

  Αποκάλυψη 22:20: «Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως.» Μετάφ Κολιτσάρα «Λεγει ο Χριστός, Ναι, έρχομαι γρήγορα.»

  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στον Ιωάννη λέγεται να μην σφραγίσει τα λόγια αυτής της προφητείας επειδή ο καιρός είναι κοντά. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προφήτη Δανιήλ ο οποίος είχε πει να σφραγίσει τα λόγια των προφητειών που του δόθηκαν επειδή θεωρούνται ότι εκπληρώνονται στο μακρινό μέλλον.

  Δανιήλ 8:26: «Και η ρηθείσα όρασις περί των ημερονυκτίων είναι αληθής· συ λοιπόν σφράγισον την όρασιν, διότι είναι διά ημέρας πολλάς.»

  Δανιήλ 12: 9: «Και είπε, Ύπαγε, Δανιήλ· διότι οι λόγοι είναι κεκλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού.»

 2. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Η έννοια της λέξης «ταχέως».

  Αν σου έλεγα ότι ερχόμουν για να σε δω ταχέως θα καταλάβαινες ότι σε λίγο θα έρθω να σε δω. Θα καταλάβαινες ότι η χρήση της λέξης «ταχέως» θα σήμαινε κάτι που θα συνέβαινε γρήγορα. Είναι αυτός ο τρόπος που οι άνθρωποι πριν 2000 χρόνια χρησιμοποίησαν και κατάλαβαν τη λέξη «ταχέως»; Ας ρίξουμε μια ματιά.

  1 Κορινθίους 4:19: « πλην θέλω ελθεί ταχέως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήση, και θέλω γνωρίσει ουχί τον λόγον των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμιν·»

  Φιλιππησίους 2:19: «Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχέως τον Τιμόθεον, διά να ευφραίνωμαι και εγώ μαθών την κατάστασίν σας·»

  1 Πέτρου 1: 13-14: «Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ΕΡΧΟΜΕΝΗΝ εις εσάς, όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός»

  Αποκάλυψη 22:12: «Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.»

  Από το πλαίσιο των προηγούμενων εδαφίων γίνεται σαφές ότι όταν οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τη λέξη «ταχέως» στη γλώσσα τους, ήταν να γνωστοποιήσουν την ιδέα ότι αυτό που γράφουν θα συνέβαινε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν η λέξη «ταχέως» χρησιμοποιείται σε σχέση με την επιστροφή του Ιησού, δεν χάνει ξαφνικά τη συνήθη έννοια του κάτι που πρόκειται να συμβεί.

  Η λέξη σημαίνει πάντα με ταχύτητα, ταχύτητα και βιασύνη. Ο βιβλικός λόγιος Kurt Aland στα σχόλιά του στην Αποκάλυψη 22:12, λέει: «Στο αρχικό κείμενο η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται είναι «ταχέως» και δεν σημαίνει «σύντομα «, με την έννοια «κάποτε» , αλλά «τώρα, αμέσως» .

  Όπου χρησιμοποιείται αυτή η λέξη αναφορικά με τον ερχομό του Χριστού, υπάρχει κάποιος γλωσσικός λόγος για να πιστέψουμε ότι αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό από το γεγονός που θα συμβεί σύντομα στον πρώτο αιώνα; Είναι λογικό να επεκταθεί η λέξη «ταχέως» σε μια περίοδο σχεδόν 2000 ετών;

 3. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Ο Ιησούς δίδαξε στους μαθητές του ότι θα επιστρέψει στη ζωή τους. Αυτό γίνεται πολύ σαφές με μια προσεκτική ανασκόπηση αυτού που είπε στον λόγο του (Ματθαίος 24) και σε μια σειρά άλλων δηλώσεων που έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

  «Το βασικό μήνυμα του Χριστού ήταν ότι το τέλος της ιστορίας ήταν κοντά, ότι ο Θεός σύντομα θα παρέμβει για να ανατρέψει το κακό και να εδραιώσει την εξουσία του στη γη και ότι ο Ιησούς Και οι μαθητές του όλοι πίστευαν ότι αυτά τα γεγονότα στο τέλος του χρόνου θα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια των ζωών τους.» ( Bart Denton Ehrman)

  «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. κδ΄34).

  «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. ιστ΄28, Μάρκ. θ΄1 και Λουκ. θ΄27).

 4. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  “Αγία Γραφή” ο σάπιος κορμός του μύθου και του ψεύδους.

  Οι υποσχέσεις του Χριστού που δεν εκπληρώθηκαν.

  «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. 24:34).

  Οι απολογητές / αποδομητές ισχυρίζονται οτι η λέξη «γενεά» έχει την έννοια του «γένους» των χριστιανών.
  Υπό αυτή την οπτική ο Χριστός τους διαβεβαίωσε οτι δεν θα παρέλθουν οι χριστιανοί έως ότου γίνουν όσα προφήτευσε και η δευτέρα παρουσία του. Αστεία πράγματα!!

  Στην Καινή Διαθήκη η λέξη «γενεά» προσδιορίζει τους «συγχρόνους» κάποιου, ή τα χρονικά διαστήματα 30-45 ετών (γενιά), ενώ η λέξη «γένος» χρησιμοποιείται ξεχωριστά και με αυτή τη μορφή. Είναι σαφές ότι ο Ιησούς με τη φράση “γενεά ταύτη” αναφερόταν στους συγχρόνους του και ΟΧΙ σε μια μελλοντική Γενιά. (Λουκάς 7:31 Μάρκος 8:38 Ματθαίος 23:36)

  Τα λόγια του ίδιου του Ιησού αποδείχθηκαν ασυνεπή. Υποσχέθηκε, ότι θα επέστρεφε στην γενιά των μαθητών του και δεν το έπραξε.

 5. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  “Αγία Γραφή” ο σάπιος κορμός του μύθου και του ψεύδους.

  «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. 16:28)

  Εδώ οι απολογητές έχουν πάθει σύγχυση. Κάποιοι λένε οτι η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε 8 μέρες μετά στην λεγόμενη μεταμόρφωση, και κάποιοι άλλοι με την κάθοδο του Αγίου πνεύματος 80 μέρες μετά.

  Μήπως ο ερχόμενος Χριστός με την βασιλεία του εδω, είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος η ή μεταμόρφωση;
  Δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε το προηγούμενο εδάφιο (27) για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.

  «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού. » (Ματθ. 16:27)

  Κατά τ`άλλα οι απολογητές / αποδομητές καταφέρονται εναντίων των μελετητών, λέγοντας οτι αυτοί απομονώνουν εδάφια για να στηρίξουν τις κακοδοξίες τους. «Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις.»

  Τα λόγια του ίδιου του Ιησού αποδείχθηκαν ασυνεπή. Υποσχέθηκε, ότι θα επέστρεφε και δεν το έπραξε.

  • Georgios1 says:

   Θα ηθελα να σου δωσω εξηγησεις στην αποκαλυψη του αδελφου Ιωαννη, καθως δεν λες τα πραγματα οπως πρεπει, εισαι μπερδεμενος, αλλα δυστυχως δεν μπορω να σου πω, παρα μονο αυτα που λες και βασανιζεις την ψυχη σου..
   Οταν λοιπκο ερθει η ωρα, που δεν αργει, ολα θα γινουν ταχεως, θα γινουν αρκετα γρηγορα, απο την στιγμη που θα ξεκινησουν τα γεγονοτα, και αυτα εχουν ξεκινησει, και οταν ερθει το πρωτο συμβαν που θα αφορα την εναρξη των συμβαντων, τοτε ολα θα γινουν ταχεως, αρκετα γρηγορα..
   Σιγουρα αυτο λεει ο αδελφος Ιωαννης, και μην βασανιζεις το μυαλο σου..
   Να σου λυσω ακομα μια απορια..
   «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. 16:28)
   ΕΔΩ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΣΑ ΕΖΕΙΣ ΑΓΝΟΕΙΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΝΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ..
   ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ,ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΤΩΚΟΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΠΟΤΕ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΟΙ ΦΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ, ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ, ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ..
   ΣΟΥ ΕΔΩΣΑ ΔΥΟ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΔΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ..
   ΕΑΝ ΘΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΧΡΙΣΤΟ, ΛΑΒΕ ΦΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ..
   ΜΗΝ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙΣ ΑΔΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ..
   ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΟΞ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΜΟΛΥΝΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΒΛΕΠΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ, ΚΑΙ ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΚΚΑΛΥΨΗΣ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΟΛΥΝΟΒΤΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΚΥ ΘΑ ΖΟΥΣΑΝ ΑΙΩΝΕΙΑ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΘΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ..
   ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΧΤΥΠΑΤΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ, ΛΕΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΡΙΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ..

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Γράφεις: «Όταν λοιπόν έρθει η ώρα, που δεν αργεί, ολα θα γίνουν ταχέως»
    Οχι Georgie. Η «ώρα» θα έπρεπε να έχει έρθει Ταχέως.

    Αποκάλυψη 1: 3: «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον.» Μετάφ Κολιτσάρα «διότι ο καιρός, που θα πραγματοποιηθούν αυτά, είναι πολύ κοντά.»

    Αποκάλυψη 22:10: «Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς.»

    Στον Ιωάννη λέγεται να μην σφραγίσει τα λόγια αυτής της προφητείας επειδή ο καιρός είναι κοντά. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προφήτη Δανιήλ ο οποίος είχε πει να σφραγίσει τα λόγια των προφητειών που του δόθηκαν επειδή θεωρούνται ότι εκπληρώνονται στο μακρινό μέλλον.

    Δανιήλ 8:26: «συ λοιπόν σφράγισον την όρασιν, διότι είναι διά ημέρας πολλάς.»

    Αποκάλυψη 22:20: «Λέγει ο μαρτυρών ταύτα (ο Χριστός) Ναι, έρχομαι ταχέως.»

    Ματθαίος 24:34 «Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.» Όλα οσα προφήτευσε ο Χριστός (και η δευτέρα έλευση) έπρεπε να λάβουν χώρα στην διάρκεια μιας γενιάς, της Γενιάς των συγχρόνων του (γενεά αύτη) και ΟΧΙ σε μια μελλοντική 2000 ή 3000 χρόνια μετά.

    Αυτή η ώρα που λες παραπάνω οτι δεν αργεί, ήταν οριοθετημένη στο χρονικό πλαίσιο του πρώτου αιώνα. Αυτό δίδαξε ο χριστός, αυτό η Αποκάλυψη, και αυτό πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Σε μεγάλο μέρος της Καινής διαθήκης, βλέπουμε τον Παύλο που προειδοποιούσε για την εγγύτητα της επιστροφής του Χριστού.

    «Και μάλιστα, εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου· διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ’ ότε επιστεύσαμεν. Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσωμεν ευσχημόνως ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγείας, μη εις έριδα και φθόνον· αλλ’ ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελήτε τας επιθυμίας αυτής. » ( Ρωμαίους 13: 11-14.)

    Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς το θέτει ο Παύλος: γιατί τώρα η σωτηρία μας είναι πλησιέστερη από ό, τι πιστεύαμε.

    Στους επόμενους στίχους βλέπουμε ότι ο Παύλος συστήνει ακόμη ότι δεν ήταν καλό ούτε να παντρεύονται!
    «Λέγω δε τούτο, αδελφοί, ότι ο ΕΠΙΛΟΙΠΟΣ καιρός είναι ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να ήναι ως μη έχοντες,
    Ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πως να αρέση εις τον Κύριον· ο δε νενυμφευμένος μεριμνά τα του κόσμου, πως να αρέση εις την γυναίκα. » (1 Κορινθίους 7: 25-31.)

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Η ερμηνεία σου Georgie για το Ματθαίος 16:28 έρχεται σε σύγκρουση με βασικά δόγματα του χριστιανισμού και για αυτόν το λόγο δεν υποστηρίζεται απο την ορθόδοξη πίστη.

    Ισχυρίζεσαι οτι: «αυτοί που δεν θέλουσι γευθή θάνατον» είναι όσοι απο το ακροατήριο δέχτηκαν τον Χριστό, και ως εκ τούτου οι ΨΥΧΕΣ τους δεν θα πεθάνουν ποτέ.

    Για να δούμε το εδάφιο.
    «Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται εις την βασιλείαν του.» Ματθαίος 16:28

    Το χρονικό πλαίσιο που εξετάζεται εδώ είναι ο ερχόμενος Χριστός με την Βασιλεία του. Κάποιοι θα μείνουν ζωντανοί (Υποσχέθηκε ο Χριστός) έως ότου δουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται εις την βασιλείαν του. Αυτή η υπόσχεση ήταν μια επιβεβαίωση των παραπάνω λόγων του.

    Ματθαίος 16:27: «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.»

    Γίνεται σαφές οτι ο ερχόμενος Χριστός με την βασιλεία του, είναι η δευτέρα παρουσία όπου και θα κρίνει τους ανθρώπους.

    Καμία ψυχή αμαρτωλού δεν θα απολεσθεί πρίν την έλευση του Χριστού. Ολες οι ψυχές θα είναι παρόν στην Κρίση του.

    Το επιχείρημα σου καταρρίπτεται.

    • Georgios1 says:

     Δεν ειναι οπως τα λες..
     Εαν ζουσαμε με το Πνευμα το αληθινο, θα γνωριζαμε ολες τις εξηγησεις χωρις να χρειαζοντουσαν μεσαζοντες, οπου ο καθε μεσαζων δινει την δικη του ερμηνεια..
     Εγω γνωριζω οσα ο Χριστος μου δινει, και δεν με νοιαζει εαν δεν πιστευουν τα οσα ο Χριστος μου δινει..
     Η εκκλησια των πεπτωκοτων του κληρου δεν θα δεχθει τα οσα λεω, γιατι υμβει δυο θεους, ειναι διθειστες οπως θεικα μου δωθηκε..
     Λεω λοιπον οτι γνωριζω τι λεει η αποκαλυψη, και αποφευγω να την διαβαζω, γιατι τα οσα λεει δεν ειναι ευχαριστα τα περισσοτερα, και μιλαει για την αναιδεια που δειχνουν οι ανθρωποι, στον αληθινο θεο..
     Λεει οολλα εκει μεσα, και δεν θα ηθελα να την σχολιασω πριν ερθει η ωρα..
     Ο Χριστος μας λεει για τους πριφητες των εβραιων, αβρααμ ισαακ ιακωβ, οτι ανγκουν στον θεο των νεκρων..
     Τι σημαινει αυτο;;
     Θεος των νεκρων ειναι αυτος που κρινει τους ανθρωπους του κακου, ειναι ο θεος σατανας..
     Αυτος κρινει, και κρινομαδτε καθε μερα με τις πραξεις μας, και μεγαλυτερος αμαρτωλος εγω, καθως γνωριζω τι πρεπει να κανω, και καμια φορα ξεχνιεμαι στην δημομρατι του θεου σατανα που ζουμε, και πεφτω σε παραπτωμα, ευτυχως αναστρεψιμο..
     Οταν το παραπτωμα ειναι μη αναστρεψιμο, το ατομο κρινεται εν ζωη, και οδηγειται με τον θανατο του, στον θεο των νεκρων, και λεγεται ετσι επειδη οσες ψυχες πανε σε αυτον νεκρωνουν, καθως τρεφεται απο αυτες..
     Ο αδελφος μιλαει για ψυχες που θα ζουν για να δουν την τελικη κριση, και ειναι οι ψυχες που δεν πεθαινουν ποτε μιας και ελαβαν φως αληθινο, και αυτες επανερχονται, και ζουν αιωνεια, οπως ο χριστος μας λεει..
     Αυτο που λεω ισχυει 100%..
     Κρινε ζωντας και νεκρους μας λεει ο αδελφος Ιωαννης, και αυτο δυστυχως δεν μπορω να σου εξηγησω τι σημαινει, παντως καμια σχεση με τα οσα ακουγονται περι αυτου..
     Η τελικη κριση θα αργησει..
     Φτανουμε στο σημειο να τα καταφερουμε ως ανθρωποτητα, και ο σατανας διαβαλει, οποτε μπορει να γυρισουμε και 2.000 πισω..
     Οτι ειχα να πω το ειπα, και αναμενω τον γυρισμο μας στα αρχικα σταδια της ανθρωποτητας, καθως ο θεος σατανας εχει διαβαλει απαντες για να φερει το πρωτο σκελος της αποκαλυψης, και την επιστροφη μας σε πρωτογονες καταστασεις, καθως οξ ανθρωποξ ειναι τοσο διχασνενοι, που ουδεις δεν ειναι σε θεση να δει την αληθεια του Χριστου..

 6. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Ο ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ

  Αποκαλυψη 19. 11 «Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεωγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἐκαλεῖτο Πιστὸς καὶ Ἀληθινός 13 καὶ ἦτο ἐνδεδυμένος ἱμάτιον βεβαμμένον μὲ αἷμα. 17 Ἔλθετε καὶ συνάγεσθε εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ μεγάλου Θεοῦ, 21 Καὶ οἱ λοιποὶ ἐφονεύθησαν μὲ τὴν ῥομφαίαν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τὴν ἐξερχομένην ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.»

  Αποκ 14 19-20 «Και έρριψεν ο άγγελος το δρεπάνι του εις την γην και ετρύγησε την άμπελον της παρανομίας και έρριψε τους αμαρτωλούς σαν σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Και επατήθη το πατητήρι, αυτό, που ήτο έξω από την πόλιν, και εβγήκεν αίμα, που επλημμύρισε την περιοχήν εις έκτασιν χιλίων εξακοσίων σταδίων και εις ύψος μέχρι τα χαλινάρια των ίππων.» Τίγκα στο αίμα!!

  Αποκ 15 4 «Ποιός δεν θα φοβηθή, Κυριε, και δεν θα ΔΟΞΑΣΗ το όνομά σου; 16.9 Και σαν εψήθηκαν οι άνθρωποι μέσα στο ανυπόφορον αυτό λιοπύρι, και, αντί με μετάνοιαν να ζητήσουν το έλεος του Θεού, εβλασφήμησαν το όνομα του Θεού, που έχει την δύναμιν και την εξουσίαν επάνω εις τας πληγάς αυτάς και δεν μετενόησαν, δια να τον ΔΟΞΑΣΟΥΝ.»

  Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι αυτά είναι ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΙΣΟΥΣ που περιγράφουν έναν Θεό ο οποίος επιδιώκει την Δόξα, και με το πρόσχημα οτι είναι Πανάγαθος και άλλες τέτοιες βλακείες θέλει να αιματοκυλίσει όσους δεν τον Πιστεύουν και δεν αποδίδουν στο όνομα του την πρέπουσα Δόξα.

  • Georgios1 says:

   Δυο θεοι υπαρχουν..
   Αυτοι που τα εγραφαν αυτα, το γνωριζαν αυτο..
   Σημερα δεν το γνωριζει κανεις, αλλα μονο εναν θεο γνωριζουμε, το σατανα..
   Εδαφια της αποκαλυψης θα σχολιασω οταν ο αληθινος θεος το θελησει..

 7. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Δεδομένου οτι οι προφητείες εκ στόματος Χριστού δεν εκπληρώθηκαν, και αν λάβουμε υπόψη τις πλαστογραφίες και τους μύθους που περιέχει η βίβλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα οτι αυτοί οι χαζοερευνητές βλέπουν στο Ιερό γράμμα οτι αυτοί θέλουν να δούν. Τέτοιου είδους άνθρωποι υπήρχαν σε κάθε γενιά και πάντα κατέληγαν στο συμπέρασμα οτι τα σημεία των καιρών τους έδειχναν το τέλος σύμφωνα με την Αποκάλυψη.

  • DON says:

   Τελικά που θες να καταλήξεις.Υπήρχξε ο Χριστός και οι Απόστολοι αλλά ήταν μια παρέα που έλεγαν αρλούμπες? Δεν υπήρξαν ποτέ και η βίβλο στήθηκε από κάποιους για έλεγχο των μαζών? Ο Χριστός και οι μαθητές του είπαν κάποια πράγματα αλλά μετά ο καθένας έγραφε στο περίπου ότι θυμόταν,έχοντας γεμίσει με ασάφειες την ιστορία?

    • perastikos says:

     xaxaxaxaxa fileeeeeeeeeeeeeeee apla o giatroukos exei pathei emonh kai parakroush !! otan akouei gia xristo afrizei !!! les kai tou zhtas lefta kanei kai kopanaei tis mpourdes tou !! aste ton xristo kai thn agia grafh sthn isixia ths!! osoi einai koukouroukou ki de kateoun as mhn pianoun tetia zhtimata kai len vlakies giati monoi apodiknioun ayto pou theloun na midenisoun 😛

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Η Θεότητα του Τριαδικού Θεού είναι ένα κατασκεύασμα των ανώνυμων Αγυρτών συγγραφέων των ευαγγελίων και λοιπών παραμυθολόγων ηγετών του Ιερατείου. Χτίστηκε τεχνηέντως με κύριο χαρακτηριστικό το τέχνασμα της τεχνητής επαλήθευσης των προφητειών της ΠΔ. Παράδειγμα (Ωσηέ, 11: 1-2 Κατά Ματθαίον, 2: 15.) Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι προφητείες του ΔΕΝ εκπληρώθηκαν.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Η τακτική της κατασκευής των προφητειών είναι απλή: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου» Γράφει λοιπόν η Βίβλος (μιλάει ο Θεός): «Από πολύ νωρίς απερρίφθη ο Ισραήλ, αλλά είναι νήπιος και εγώ τον αγάπησα κι από την Αίγυπτο μετεκάλεσα τα τέκνα αυτού . Όσο όμως εγώ τους καλούσα τόσο αυτοί με απέφευγαν και στους Βααλείμ εθυσίαζαν…» (Ωσηέ, 11: 1-2).

    Κι ο πιο ηλίθιος (πλην πιστού χριστιανού) καταλαβαίνει πολύ εύκολα τι γράφεται εδώ. Ο Ματθαίος* όμως, όταν επέστρεψε το ζεύγος με τον μικρό Ιησού από την Αίγυπτο, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ «προφητεία». Έγραψε λοιπόν για την επιστροφή του ζεύγους: «…ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος “εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου”…» (Κατά Ματθαίον, 2: 15). Ετσι, δεν κατέγραψε το υποτιθέμενο γεγονός, αλλά δημιούργησε το ίδιο το γεγονός ΓΙΑ ΝΑ («ίνα») εκπληρωθεί η προφητεία.

    «Ο πάσχων Μεσσίας, η θεότητα του Ιησού και η Τριάδα ήταν μεταγενέστερες εφευρέσεις» Bart Denton Ehrman.
    * Τα ευαγγέλια είναι ανώνυμα συγγράμματα.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Όταν η προφητεία του Χριστού για την δευτέρα παρουσία δεν εκπληρώθηκε, τότε ένας πλαστογράφος απατεώνας έγραψε την Β Πέτρου επιστολή και δήλωσε χαρακτηριστικά οτι ο Θεός ΑΝΕΒΑΛΕ την Παρουσία του λόγο της μακροθυμίας του. «Το δε γεγονός, ότι ο Κυριος αναβάλλει να έλθη ένεκα της μεγάλης αυτού μακροθυμίας..» Β Πε. 3,15 ΜεταΦ Κολιτσαρα.

    Για τους περισσότερους ειδικούς το ζήτημα της συγγραφικής ταυτότητας έχει ήδη επιλυθεί. Ο απόστολος Πέτρος δεν έγραψε αυτή την επιστολή. Η πλειοψηφία των μελετητών υιοθετεί αυτή την προοπτική χωρίς πολλή συζήτηση. «Είναι λοιπόν βέβαιο ότι η Β Πέτρου επιστολή δεν προέρχεται από τον Πέτρο και αυτό σήμερα αναγνωρίζεται ευρέως» Werner Kümmel

    «Οι περισσότεροι βιβλικοί λόγιοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πέτρος δεν είναι ο συγγραφέας» https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Epistle_of_Peter

    «Η Β Πέτρου επιστολή προέκυψε από κάποιον άγνωστο ιουδαιοχριστιανό που την απέδωσε στον απόστολο Πέτρο για μεγαλύτερο κύρος.» Καραβιδόπουλος, Ιωάννης (2004). «Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη» σελ. 430–436.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Στο αρχαιότερο ευαγγέλιο αυτό του Μάρκου τα εδάφια της Νεκρανάστασης είναι προϊόν Πλαστογραφίας. «Tα συμπεράσματα του Mάρκου είναι πράγματι πλαστά. Σχεδόν όλο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη» (Encyclopedia Biblica, vol ii, p.1880)

    Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ 16. Απο τους αρχαιότερους κώδικες απουσιάζουν τα εδάφια 9 ως 20 που κάνουν αναφορά στην νεκρανάσταση του Χριστού. ΕΔΩ http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0

    Τα πρώτα και πιο αξιόπιστα χειρόγραφα του Μάρκου τελειώνουν στο 16: 8. (Edwards 2002 , σελ. 500-01) Kαι αυτό υποστηρίζεται από δηλώσεις των πατέρων της εκκλησίας Ευσέβιο και Ιερώνυμο. ( Schröter 2010 , σελ. 279.) Η πλειοψηφία των μελετητών υπογραμμίζει ότι αυτό είναι το αρχικό τέλος. Τα εδάφια 9-20 γράφτηκαν στις αρχές του 2ου αιώνα και προστέθηκαν αργότερα τον ίδιο αιώνα. (Horsely 2007 , σελ. 91.)

    Παραθέτω απο την βιβλική αρχαιολογία. «Tο τέλος 9-20 είναι φανερά ψευδές. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι σαφή. Αυτό το τέλος δεν βρίσκεται στα πρώτα μας και πιο αξιόπιστα ελληνικά χειρόγραφα του Μάρκου.» https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/the-strange-ending-of-the-gospel-of-mark-and-why-it-makes-all-the-difference/

    Οι Westcott and Hort στο κριτικό τους κείμενο «Η Καινή Διαθήκη στην αρχική ελληνική γλώσσα» τοποθέτησαν τα πλαστά εδάφια (Μαρκος 16.9-20) μέσα σε αγκύλες. Επίσης και τον τίτλο «Κατα Μαρκον» στην σελίδα 113. https://archive.org/stream/newtestamentinor01west#page/112/mode/2up

    Tο 1990 o Bruce Metzger συμμετείχε στην Επιτροπή Μεταφραστών για τη νέα αναθεωρημένη τυποποιημένη έκδοση (NRS). Τα πλαστά εδάφια (Μαρκος 16.9-20) στην NRS είναι μέσα σε αγκύλες. https://www.biblestudytools.com/nrs/mark/16.html

    Τα πλαστά εδάφια (Μαρκος 16.9-20) στην English Standard Version (ESV) είναι μέσα σε αγκύλες. https://www.biblestudytools.com/esv/mark/16.html

    Τα πλαστά εδάφια (Μαρκος 16.9-20) στην Common English Bible (CEB) είναι μέσα σε αγκύλες, και εκτος τούτου δηλώνει οτι είναι μεταγενέστερη προσθήκη. «Endings Added Later» https://www.biblestudytools.com/ceb/mark/16.html

    Στην New International Version (NIV) διαβάζουμε για τα εδάφια (Μαρκος 16.9-20). «Τα πρώτα χειρόγραφα και μερικοί άλλοι αρχαίοι μάρτυρες δεν έχουν τους στίχους 9-20.» https://www.biblestudytools.com/mark/16.html

    Ο Bart Denton Ehrman στο jesus interrupted περιγράφει την πρόοδο που έχουν καταφέρει οι μελετητές στην κατανόηση της Βίβλου τα τελευταία διακόσια χρόνια και τα αποτελέσματα της μελέτης τους, αποτελέσματα που είναι συχνά άγνωστα μεταξύ του πληθυσμού γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζει την ποικιλομορφία των απόψεων που βρέθηκαν στην Καινή Διαθήκη, και την ύπαρξη πλαστών βιβλίων που γράφτηκαν στα ονόματα των αποστόλων από χριστιανούς συγγραφείς που έζησαν δεκαετίες αργότερα.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Η ιστορία είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας πραγματικών γεγονότων και όχι εγκεφαλική δραστηριότητα που παράγει μυθικά και σκόπιμα επινοήματα.

    • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

     Εχω βαρεθεί τις επαναλήψεις ,αλλά μπορεί κάποιος να αγνοεί
     τι ΓΡΑΦΕΙ το κατά Μάρκον πριν το εδάφιο 16.9
     Μαρκ. 16,5 Και αφού εμπήκαν στο μνημείον, είδαν να κάθεται εις τα δεξιά ένας νέος, ντυμένος λευκήν στολήν και κατελήφθησαν από φόβον και κατάπληξιν.Μαρκ. 16,6 Αυτός δε τους είπε· “μη απορείτε και μη φοβείσθε. Γνωρίζω ότι ζητείτε Ιησούν τον Ναζαρηνόν, τον εσταυρωμένον. ΑΝΕΣΤΗΘΗ δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος που τον είχαν θέσει.Μαρκ. 16,7 Αλλά πηγαίνετε, πέστε στους μαθητάς του, και ιδιαιτέρως στον Πετρον, ότι πηγαίνει ενωρίτερα από σας εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θα τον ίδετε, όπως άλωστε σας είχε πη”.
     Μαρκ. 16,8 Και αυταί αφού εβγήκαν, έφυγαν από το μνημείον. Τας είχε δε καταλάβει τρόμος και κατάπληξις και δεν είπαν εις κανένα τίποτε, διότι εφοβούντο.(Τας κατέλαβε δέος και κατάπληξις δια τον άγγελον που είδαν και προ παντός δια την ανάστασιν, που ήκουσαν).
     Ο Ο Bart Denton Ehrman ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ αρχικά ΤΗΝ ύπαρξη πλαστών βιβλίων που γράφτηκαν στα ονόματα των αποστόλων από χριστιανούς συγγραφείς που έζησαν δεκαετίες αργότερα(ΑΠΟΚΡΥΦΑ).
     Ο συλλογισμός του με αυτή την αφετηρία επεκτείνεται,αφού τα απόκρυφα ήταν πλαστά και δεν γράφτηκαν απο τους μαθητές του γιατί τα ευαγγέλια να γράφτηκαν απο μαθητές του Κυρίου?
     Αυτή είναι η βάση που πάνω της ορθώνονται ένα σωρό υπεραπλουστεύσεις.Οπως,αφού γράφτηκαν μετά τα γεγονότα θα μπορούσαν να προσθέσουν και γεγονότα που δεν έγιναν!!!!!!
     Λές και δεν γνωριζουμε ότι Η Α ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ προς Κορινθίους
     που αναφέρεται στην Ανάσταση γράφτηκε μόλις 20 χρόνια μετά.
     Οι περισσοτεροι μάρτυρες της Ανάστασης ήταν ζωντανοί
     για όποιον είχε αμφιβολίες.Δεν γνωρίζει επαρκώς και την αρχαία ελληνική των ευαγγελιών δεν θέλει και πολύ να ξεφύγει στην αναλήθεια.Για να δούμε όμως,τι γράφει στο καινούριο του βιβλίο.
     Μετά τον βίαιο θάνατο του μεσσία του, ο Χριστιανισμός ήταν προορισμένος για την αφάνεια. Αλλά αντί να εξαφανιστεί, αυξήθηκε – από μερικές χιλιάδες ψυχές σε περίπου 30 εκατομμύρια,σε μόλις 300 χρόνια! Πώς έγινε ;(ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΩ ΕΓΩ).Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα πίσω από το βιβλίο του βιβλικού του Β. Ehrman. Ως ακαδημαϊκός ιστορικός, δεν θα μπορούσε να αρκεστεί στην θεϊα πρόνοια. Ταυτόχρονα, είναι επίσης σκεπτικός για κοινές κοσμικές απαντήσεις, όπως η ιδέα ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έγινε Χριστιανική ως άμεσο αποτέλεσμα της μεταστροφής του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου το 312 μ΄χ. «Μέχρι πρόσφατα, το έλεγα και ο ίδιος. Αλλά δεν το σκέφτομαι πλέον «, παραδέχεται ο Ehrman. «Αντίθετα: Πιστεύω ότι ο Χριστιανισμός μπορεί να είχε πετύχει ακόμα κι αν ο Κωνσταντίνος δεν είχε μεταστραφεί.»!Γιατί; Ο Ehrman υποστηρίζει ότι ο Χριστιανισμός διέφερε από τις παλαιότερες θρησκείες σε δύο σημαντικά σημεία. Σε αντίθεση με τον Ιουδαϊσμό, ήταν ιεραποστολικός. Σε αντίθεση με τις παγανιστικές θρησκείες, ήταν αποκλειστικός. Αν ήσασταν χριστιανός ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ, δεν θα μπορούσατε να λατρεύετε άλλους θεούς .Κατα αυτόν τον τρόπο κατατρόπωσε τις άλλες θρησκείες.Πως τον βλέπεις Τον Μπαρτ?
     Ερχεται σιγά.σιγά.Είναι θέμα χρόνου,να αναγνωρισει την αλήθεια
     που ελευθερώνει,το ύδωρ που δεν στερεύει ποτέ…

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Η απόδειξη της ανάστασης του Χριστού είναι τα εδάφια της Νεκρανάστασης (Μάρκος 16.9-20) τα οποία γνωστοποιούν οτι ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του. Αυτή η απόδειξη είναι προϊόν πλαστογραφίας. Είναι ψεύτικη, είναι Κάλπικη.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Ο χριστιανισμός επικράτησε διότι επιβλήθηκε.
      Διαβάζουμε στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους για την εποχή του Θεοδοσίου.

      Τόμος 9 σελ 63 «…στην κυρίως Ελλάδα οι ειδωλολάτρες ήταν ακόμα πολλοί και ισχυροί, με συνέπεια οι οπαδοί του νέου δόγματος να μην τολμούν να επιτεθούν εναντίον τους τόσο απροκάλυπτα.»

      Παραθέτω τα λόγια του Ιωάννη Χρυσόστομου
      «Όλη την βάρβαρη Ελλάδα ο σκηνοποιός (ο Παύλος) επέστρεψε (εκχριστιάνισε).» Μια ζωή ψέματα και τίποτα άλλο.

      400 ολόκληρα χρόνια μετά η Ελλάδα συνέχιζε να είναι του αρχαίου τρόπου ζωής.

      Θα σου αποδείξω παρακάτω οτι ο Χριστιανισμός επιβλήθηκε.

  • Georgios1 says:

   Εαν γνωρισεις την αληθεια του Χριστου, και ομολογησεις Χριστο, θα ανατρεψεις τις θεωριες σου..
   Πολλα σφαλματα εχουν κανει τα ιερατεια..
   Πολλα σηματνικα. Ομως το να σταυρωνουν τον Χριστο καθε χρονο, ειναι σατανιστικη τελετη, και υμνος στον θεο σατανα..

 8. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  »Ματθ. 24,14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ τῆς βασιλείας ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
  Ματθ. 24,30 Και τότε θα φανή στον ουρανόν το σημείον του υιού του ανθρώπου, και τότε ΟΛΑΙ ΑΙ ΦΥΛΑΙ της γης, που δεν επίστευσαν, θα οδύρωνται σπαρακτικά, και θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τας νεφέλας του ουρανού με δύναμιν μεγάλην και δόξαν πολλήν.Ματθ. 24,31 Και θα στείλη τους αγγέλους του, οι οποίοι με φωνήν μεγάλην, σαν από ισχυράν σάλπιγγα, θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς του από τα ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ του ορίζοντος(ΑΝΑΤΟΛΗ.ΔΥΣΗ,ΒΟΡΑ,ΝΟΤΟ) από την μίαν άκρην του ουρανού έως την άλλην».Υπάρχεί σήμερα,νοήμων νούς χωρίς »αγκυλώσεις»ιδεοληψίες που να μην διαπιστώνει ότι έχουμε εισέλθει σε χρόνια Αποκάλυψης? ΟΧΙ!
  Ο Άγιος Αυγουστίνος γράφει πως « υπάρχει ακόμη περιθώριο για καρποφορία και ανάπτυξη μέχρι να εκπληρωθεί η προφητεία ( για εξάπλωση του Ευαγγελίου ) ». Στην επιστολή του για το τέλος του κόσμου αναφέρεται εκτός απ’ το Μθ. 24,14 και στα Ψαλμ. 71,8 και 85,9 και Σοφ. 2,11. Και παρατηρεί πως στην Αφρική υπάρχουν αμέτρητες βαρβαρικές φυλές, στις οποίες το Ευαγγέλιο δεν έχει, ακόμη, κηρυχτεί. Ο Θεοδώρητος Κύρου επισημαίνει πως, πρώτα, θα πρέπει όλη η οικουμένη να καταυγασθεί με τις ακτίνες της Θεογνωσίας και μετά να φανεί « ο του ψεύδους τεχνίτης ». Το ίδιο λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.Αξίζει να αναφερθεί πως ο ιερός Αυγουστίνος επισημαίνει πως ναι μεν η Εκκλησία θα εξαπλωθεί σ’ όλη τη γη αλλά αυτό ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΟΛΟΙ οι άνθρωποι του κόσμου ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ.Αξίζει να σημειωθεί πως, εξετάζοντας ιστορικά την πορεία της διάδοσης του Ευαγγελίου, βλέπουμε πως π.χ. στην Αμερική το Ευαγγέλιο δεν είχε κηρυχθεί μέχρι τον 15ο αιώνα. Σήμερα, πράγματι, το Ευαγγέλιο έχει κηρυχτεί στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. O Χριστιανισμός είναι η πρώτη σε αριθμό πιστών θρησκεία στο κόσμο. Αυτό δεν συνέβαινε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αυτή τη στιγμή το Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Εκτιμάται πως μόνο από το 1815 μέχρι το 1984 κυκλοφόρησαν περίπου τρία δισεκατομμύρια αντίτυπα. Συνολικά, υπολογίζεται πως έχουν κυκλοφορήσει μέχρι και έξι δισεκατομμύρια αντίτυπα. Η Αγία Γραφή είναι, επίσης, το βιβλίο που έχει μεταφραστεί στις περισσότερες ( 2426 ) γλώσσες και διαλέκτους. Θα μπορούσε, λοιπόν, να πει κάποιος πως το σημείο της κήρυξης του Ευαγγελίου σ’ όλα τα έθνη έχει εκπληρωθεί. Ωστόσο, ακόμη, συνεχίζει να εκπληρώνεται ολοένα και περισσότερο. Νέες ιεραποστολές ιδρύονται σε απομακρυσμένες περιοχές, η Αγία Γραφή συνεχίζει να μεταφράζεται σε διάφορες περίεργες διαλέκτους. Στην Κίνα υπολογίζεται πως κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι ασπάζονται τον Χριστιανισμό!Ο π. Seraphim Rose μιλά για την εξάπλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον προηγούμενο αιώνα στην Αφρική και την Αμερική, όταν αναφέρεται σ’ αυτό το « σημείο » του τέλους. Απ’ την άλλη, και οι αιρετικοί μοιράζουν την ίδια Καινή Διαθήκη που διαβάζουμε και εμείς, έστω και αν παρερμηνεύουν κάποια σημεία της. Πάντως, οφείλουμε να σημειώσουμε πως η Ορθόδοξη Ιεραποστολή έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, δημιουργώντας Ιεραποστολές σε χώρες, όπου μέχρι πρότινος η Ορθόδοξη μαρτυρία ήταν μηδενική.Κάτι τελευταίο η μάλλον πρώτιστο,η Ελλάδα(Ελληνες)
  θα έχει Λόγο στην Αποκάλυψη διότι μην ξεχνούμε ότι γράφτηκε όχι τυχαία στην Πάτμο=Ελλάδα.Τα σέβη μου>

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   «Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» (Ματθαίος 24:14)

   Αυτή η φράση είναι μέρος του προφητικού Λόγου του Χριστού και η εκπλήρωση δεσμεύεται απο το Χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να εκπληρωθούν ΟΛΑ οσα προείπε.

   «Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.»
   (Ματθαίος 24:34)

   «πάντα ταύτα» ΌΛΑ οχι τα μισά.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Αποκάλυψη 1: 1: « Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως.» («ταχέως» με ταχύτητα, γρήγορα) Τα εξηγώ παραπάνω ολα αυτά αλλά εσυ είσαι αλλού.

   Στον Ιωάννη λέγεται να μην σφραγίσει τα λόγια αυτής της προφητείας επειδή ο καιρός είναι κοντά. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προφήτη Δανιήλ ο οποίος είχε πει να σφραγίσει τα λόγια των προφητειών που του δόθηκαν επειδή θεωρούνται ότι εκπληρώνονται στο μακρινό μέλλον.

   Για τα παραπάνω Άσχετε Αδαή δεν έχεις να πεις τίποτα απολύτως. Απλά ξεγλιστράς σαν φίδι.

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    Καλησπέρα,σου είπα από την στιγμή που δεν μπορείς να διαχωρίσεις
    τον θάνατο από την Αποκάλυψη στις χριστιανικές γραφές έχεις πρόβλημα
    κατανόησης και εξαγωγής ορθής γνώσης.
    Ο θάνατος είναι πάντα κοντά.Από την άλλη εαν ακόμα είσαι και ετοιμοθάνατος τον χρόνο πάνω κάτω που θα έλθει τον γνωριζεις,δεν γνωρίζεις όμως την ακριβή ημέρα,και την ώρα /

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Ο Χριστός αφού τους υποσχέθηκε (στο τέλος του προφητικού του λόγου) οτι ΟΛΑ (οχι τα μισά) θα γίνουν στην διάρκεια της Γενιάς τους (Ματθ 24.34) δεν τους αποκάλυψε την ΗΜΕΡΑ και την ΩΡΑ (εδαφιο 36) αλλά τους προέτρεψε να είναι άγρυπνοι. (εδαφιο 42)

     «Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.» Δεδομένου ότι στην επόμενη δήλωση του ο Ιησούς σημειώνει ότι η ακριβής ΗΜΕΡΑ και ΩΡΑ είναι άγνωστη, η απλή έννοια της προηγούμενης δήλωσής του είναι ότι η Δευτέρα Παρουσία θα λάμβανε χώρα στην διάρκεια της ζωής των μαθητών του.

   • DON says:

    .» Χτίστηκε τεχνηέντως με κύριο χαρακτηριστικό το τέχνασμα της τεχνητής επαλήθευσης των προφητειών της ΠΔ. »
    «Κι ο πιο ηλίθιος (πλην πιστού χριστιανού) καταλαβαίνει πολύ εύκολα τι γράφεται εδώ.»

    • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

     Μην τρελαινεσαι,Είναι πολύ απλό.
     Βρίσκω 12 άτομα τους λέω ότι είμαι θεός,
     Αυτοί οι βλάκες το χάβουν με την μία.Παρατάνε τα πάντα και με ακολουθούν.Μάλιστα βρίσκουν και άλλους 70.(ουδείς Πόντιος)
     Ο ένας όμως με πούλησε για να με σταυρώσουν.
     Στην συνέχεια αφού πεθάνω και φανεί οτι δεν είμαι θεός αφου δεν αναστήθηκα,τα άτομα αυτά ,αντί να με καταραστούν και να
     με ξεθάψουν για να με κάνουν κομματάκια γιατί τους δουλεψα,από υπερβάλλοντα ζήλο φωνάζουν-γράφουν ότι εκπλήρωσα προφητείες
     και είμαι Θεός.Τι δεν καταλαβαίνεις???
     Μόνο οι μη χριστιανοί που έχουν μυαλό μπορεί να το καταλάβουν.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Άσχετε Αδαή
      «Τον οποίον (Χριστό) αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπητε αυτόν, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ όμως αγαλλιάσθε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον. (Α πετρου 1.8)

      Όπως και συ έτσι κι αυτοί Πίστεψαν τις αλκοολικές φαντασιώσεις των ανώνυμων συγγραφέων των ευαγγελίων και λοιπών παραμυθολόγων πλαστογράφων με τα μυαλά στα κάγκελα.

      Σας υπέδειξα με ποιόν τρόπο χτίστηκε η Θεότητα του Χριστού.
      Οι προφητείες του Χριστού δεν εκπληρώθηκαν και συνεπώς ο λόγος σου Άσχετε Αδαή δεν έχει Κύρος αλλά ασχετοσύνη.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Η «αδιάσειστη» βάση που είναι ο στύλος κάθε θρησκευτικού οικοδομήματος διαφέρει απο θρησκεία σε θρησκεία, αλλά για τους οπαδούς δεν παύει να είναι αδιάσειστη. Είτε η βάση είναι ο Χριστός, είτε ο Κρίσνα, ή ο Αλλάχ.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

      Άσχετε Αδαή 12 Απόστολοι και ο ένας εξ αυτών προδότης. Γιατί 12 και οχι 13; Στον Χριστιανισμό (Δώδεκα άρτοι της προθέσεως, βωμοί εκ 12 λίθων , 12 πύλες της ουράνιας Ιερουσαλήμ, 12 κόφινοι πλήρεις περισσευμάτων από τη διατροφή των 5.000, και 12Χ12.000 = 144.000 οι σεσωμένοι στην Αποκάλυψη.)
      Αν συνεχίσεις να πίνεις απ` τις αλκοολικές φαντασιώσεις των ανώνυμων παραμυθολόγων θα καταλήξεις φυτό.

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Κι ο πιο ηλίθιος (πλην πιστού χριστιανού) καταλαβαίνει πολύ εύκολα τι γράφεται εδώ.

     Η τακτική της κατασκευής των προφητειών είναι απλή: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου» Γράφει λοιπόν η Βίβλος (μιλάει ο Θεός): «Από πολύ νωρίς απερρίφθη ο Ισραήλ, αλλά είναι νήπιος και εγώ τον αγάπησα κι από την Αίγυπτο μετεκάλεσα τα τέκνα αυτού . Όσο όμως εγώ τους καλούσα τόσο αυτοί με απέφευγαν και στους Βααλείμ εθυσίαζαν…» (Ωσηέ, 11: 1-2).

     Ο Ματθαίος* όμως, όταν επέστρεψε το ζεύγος με τον μικρό Ιησού από την Αίγυπτο, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ «προφητεία». Έγραψε λοιπόν για την επιστροφή του ζεύγους: «…ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος “εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου”…» (Κατά Ματθαίον, 2: 15). Ετσι, δεν κατέγραψε το υποτιθέμενο γεγονός, αλλά δημιούργησε το ίδιο το γεγονός ΓΙΑ ΝΑ («ίνα») εκπληρωθεί η προφητεία.

     * Τα ευαγγέλια είναι ανώνυμα συγγράμματα.

  • Georgios1 says:

   Το ευαγγελιο που εχει κηρυχθει, δεν εχει καμια σχεση με την αληθεια του Χριστου..
   Το αληθινο ευαγγελιο, θα κυρηχθει απο το φως το αληθινο, και οχι απο ανθρωπκυς της εξουσιας του θεου σατανα, και της δημοκρατιας του..

 9. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Άσχετε Αδαή

  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΟΜΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) «Η ελληνοχριστιανική διάζευξη δεν έγινε με ειρηνικό τρόπο, αλλά όπως τα γεγονότα μαρτυρούν, συχνά χρειάστηκε να περάσουν δια πυρός και σιδήρου οι προηγούμενοι πολιτισμοί και οι άνθρωποι που τους ενσάρκωναν.Το 380 μ.Χ. με το διάταγμα περί καθολικής πίστης ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α’ κηρύσσει με το ορθόδοξο δόγμα, όπως ορίστηκε από τη Σύνοδο της Νίκαιας, δεσμευτικό για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το Έλλην ταυτίζεται με τον ειδωλολάτρη, τον εθνικό, τον λάτρη του Δωδεκάθεου. Εξοβελίζεται και από τον λόγο και από τη γραφή. Θα είναι μια ονομασία απαγορευμένη και αποκρουστική για αρκετούς αιώνες έως την περίοδο μετά το 1204. Κάτω από τον βαρύ ίσκιο της πολεμικής αυτής από τη νέα θρησκεία, η αρχαία σκέψη ασφυκτιά. Πολλά ελληνικά βιβλία απαγορεύονται ή ρίχνονται στην πυρά. Η αρχαιογνωσία φθίνει και η μελέτη των αρχαίων κειμένων παραμελείται ή εγκαταλείπεται. Μέσα σε αυτή την αναστάτωση χάνονται ή καταστρέφονται πάμπολλα έργα της αρχαίας γραμματείας. Στην Κωνσταντινούπολη πολλοί Έλληνες διανοούμενοι, ρήτορες νομικοί, γιατροί, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, βασανίζονται, διαπομπεύονται στους δρόμους. Τα βιβλία τους καίγονται, ενώ καταστρέφονται αγάλματα θεών και πίνακες ζωγραφικής.»

 10. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ σελίδα 23
  «Εναντίον των ειδωλολατρών εφαρμόστη­καν μέτρα που πήραν συχνά το χαρακτήρα πραγματικών διώ­ξεων. Τα ιερά λεηλατήθηκαν από τους χριστιανούς. Η αρχαιότητα με το ανθρωπιστικό και ανεκτι­κό της πνεύμα παρήλθε οριστικά. Η Εκκλησία, τέλος, μετά τον τελικό της θρίαμβο απέναντι στην ειδωλολα­τρία ( οι ειδωλολάτρες εξοντώθηκαν από τον Ιουστινιανό και η Σχολή των Αθηνών έκλεισε ) παίρνει τον αυστηρό της χαρα­κτήρα.»

 11. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  «Απο τα χρόνια βέβαια του θεοδόσιου του μεγάλου και του Αρκάδιου τους ειδωλολάτρες τους καταδίωκαν ποικιλότροπα μέσω των νόμων που είχαν εκδοθεί εναντίον τους. Ωστόσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατέτρεχαν είτε οι ίδιοι είτε δίνοντας την συγκατάθεση τους για βαρβαρικές επιδρομές.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 128.

 12. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  Ιστορία ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 63 «Με την απειλή βαρύτατων χρηματικών προστίμων και αργότερα με την απειλή της θανατικής ποινής απαγορεύτηκε κάθε δημόσια και μυστική τελετή της αρχαίας θρησκείας. Και όπως συνέβαινε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η εφαρμογή αυτών των νόμων ξεπερνούσε πολλές φορές την αυστηρότητα των ίδιων των νόμων.»

 13. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  «Η ελληνική ποίηση, η φιλοσοφία, η φιλολογία και η ιστορία καταπολεμήθηκαν απο την εκκλησία.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 194.

  «Το όνομα των ελλήνων απογυμνωμένο απο την αρχαία ένδοξη σημασία του απέκτησε αυτή του ειδωλολάτρη. Κατά συνέπεια και αυτό και ολα τα παράγωγα του οπως «ελληνικός» «ελληνισμός» ελληνίζω» «ελληνοφρονώ» για πολλούς αιώνες αποκρούστηκαν και καθυβρίστηκαν απο την νέα πίστη.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 193.

 14. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  «Ο Μαλάλας μιλώντας για την βασιλεία του Ιουστινιανού βεβαιώνει οτι έγινε μεγάλος διωγμός εναντίων των Ελλήνων. Στον Θεοφάνη διαβάζουμε οτι ο Ιουστινιανός παρασύρθηκε αναιδώς προς τον ελληνισμό. Ο ίδιος ονομάζει των διωγμό κατά των ειδωλολατρών ελληνικό διωγμό.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τόμος 9 σελ 193.

  Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα.

 15. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΑΦΗΝΩ ΤΟΝ ΦΊΛΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΜΠΑΡΤ ΕΡΜΑΝ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΡΤ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ!ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΡΤ ΟΤΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ?ΕΤΣΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ?ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΑΥΤΙΖΕΣΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ!

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Είπα εγώ ποτέ οτι συμφωνώ απόλυτα με τον bart denton ehrman ή τον ep sanders;
   Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Όταν εγώ δίνω μια πηγή δεν την αφήνω ξεκρέμαστη, αλλά την διασταυρώνω με την Αγία Γραφή. Δεν αρκούμαι στον λόγο τους. Η αναφορά μου σε αυτούς είναι συμπληρωματική. Πιστεύεις οτι δεν έχω δική μου άποψη;

 16. DON says:

  Η Βίβλο χτίστηκε τεχνηέντως αλλά είναι γεμάτη λάθη που τα εντοπίζει και ο πιο ηλίθιος?Πως γίνεται αυτό και τεχνηέντως και γεμάτη λάθη?
  Η Βίβλο χτίστηκε ώστε οι Χριστιανοί να είναι πρόβατα αλλά όλος ο δυτικός Χριστιανικός πολιτισμός ζει εις βάρος των μη Χριστιανών(αποικίες κλπ).
  Αν μία ομάδα έδινε σε κάποιους συγγραφείς να γράψουν μία διδασκαλία την οποία αυτή η ομάδα θα έκανε θρησκεία και οι συγγραφείς έγραφαν την βίβλο με τις τόσες ατέλειες,μάλλον το πρότζεκτ δεν θα προχωρούσε.
  Η σοφία του Θεού στην βίβλο δεν εκδηλώνεται σε όλους και κυρίως σε αυτούς που πάνε με το μυαλό,δηλαδή τους εξυπνήκηδες που λέει και ο σοφός λαός.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Ποια λάθη εννοείς; Τις αποτυχημένες προφητείες του Χριστού (σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανώνυμων συγγραφέων των ευαγγελίων) που δημιούργησαν ενα αίσθημα εγγύτητας στους Πιστούς για τα επερχόμενα; Παλιό το κόλπο της «εγγύτητας» φιλαράκι. Μήπως τις πλαστογραφίες αγυρτών απατεώνων που αποδόθηκαν στο όνομα άλλων απατεώνων με σκοπό την εξαπάτηση των Πιστών αιτιολογώντας και καλά για ποιο λόγο δεν έλαβε χώρα η δευτέρα παρουσία στις μέρες τους; Το μοντέλο της «εγγύτητας» είναι σε ισχύ ακόμα και σήμερα, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο απο ενα εργαλείο στα χέρια του Ιερατείου. Έπειτα όταν λες «Βίβλος» πρέπει να κατανοήσεις οτι δεν υφίστατο με την έννοια την σημερινή εκείνη την εποχή.

   «Κατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα, ο κανόνας ιερών συγγραμμάτων της χριστιανικής εκκλησίας αποτελούνταν αποκλειστικά από τις εβραϊκές «Γραφές» (Παλαιά Διαθήκη) οι οποίες θεωρούνταν θεόπνευστες. Καθώς η εκκλησία θεωρούσε ότι ήταν ο «νέος Ισραήλ», παρέμενε προσκολλημένη στον κανόνα βιβλίων που χρησιμοποιούνταν από τους Ιουδαίους. Τα συγγράμματα που αργότερα έγιναν γνωστά ως Καινή Διαθήκη χρησιμοποιούνταν σε τακτική βάση από τις εκκλησίες για κατηχητική εκπαίδευση.»

   Τα ευαγγέλια και οι επιστολές ήταν συγγράμματα των επιτήδειων ηγετών του Χριστιανισμού για κατηχητική εκπαίδευση. Μέρος αυτών ήταν και η Πλαστή Β Πέτρου επιστολή που ο σκοπός της ύπαρξης της ήταν να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις του Χριστού. Ο στόχος πάντα αυτών των Αγυρτών ήταν οι Πιστοί να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση λόγω της εγγύτητας του καιρού του Τέλους.

   Παράδειγμα:
   Ο Πέτρος, την ημέρα της Πεντηκοστής, συνδέει την εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος με την εσχατολογική προφητεία του Ιωήλ.

   Πράξεις 2: 16-21 «Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, Θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας. Και θέλω δείξει τέρατα εν τω ουρανώ άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού· ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής.»

   Αναγνωρίζει την εκδήλωση του Πνεύματος με αυτό που επρόκειτο να λάβει χώρα στις τελευταίες ημέρες. Αναγνωρίζει τον χρόνο του ως τις τελευταίες μέρες. Δείχνει επίσης ότι πρόκειται για εποχή κρίσης και έλευσης του Κυρίου αναφερόμενος στον Ιωήλ.

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    Τι κοτσάνες πάλι γράφεις?
    Κατ αρχήν η προφητεία του Ιωηλ ξεκίνησε την ημέρα της πεντηκοστής
    στην αρχή των έσχατων ημερών(ολοκλήρώση πρώτης ελευσης Κυρίου
    με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος) και Θα ολοκληρωθεί
    με την β παρουσία του Κυρίου στο τέλος των εσχατών ημερών.
    Οπως αναφέρεται και στους ΨΑΛΜΟΎΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ
    ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.Οσον αφορά η β επιστολή Πέτρου γράφτηκε για τον ίδιο λόγο που γράφτηκε και η β επιστολή Παύλου προς θεσσαλονικείς.
    Είναι κοινού ΘΈΜΑΤΟΣ.Αιρετικά παπαγαλάκια διέδιδαν,φτιαχναν πλαστές επιστολές ότι ο Κύριος ΈΡΧΕΤΑΙ Η ΗΡΘΕ!!!Οι λεγόμενοι ψευδόχριστοι ανθούσαν εκείνη την εποχή και έκαναν μεγάλη ζημιά.Οι θεσσαλονικείς λόγου χάρη πίστεψαν ψευδόχριστους ότι τάχα ήταν με τις ευλογίες του Παυλου και Του Πέτρου με αποτέλεσμα να σταμάτησαν Οι Θεσσαλονικείς να δουλεύουν!!!
    Για του λόγου το αληθές:
    Β Θεσ. 3,6 Παραγγέλλομεν δε εις σας, αδελφοί, εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να κρατήτε τον εαυτόν σας εις ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ από κάθε αδελφόν, ο οποίος συμπεριφέρεται άτακτα και δεν πορεύεται σύμφωνα με την παράδοσιν, την οποίαν και αυτοί που ατακτούν έχουν παραλάβει από ημάς.
    Β Θεσ. 3,7 Σεις δε οι ίδιοι γνωρίζετε καλά, πως πρέπει να μας μιμήσθε, διότι δεν εφέρθημεν ποτέ με αταξίαν ανάμεσά σας.
    Θεσ. 3,8 Ούτε και δωρεάν εφάγαμεν το ψωμί μας ούτε και συντηρηθήκαμεν από κανένα, αλλ’ επρομηθευόμεθα αυτά, που μας εχρειάζοντο δια την συντήρισίν μας, με ΚΟΠΟΝ και ΜΟΧΘΟΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ νύκτα και ημέραν δια να μη επιβαρύνωμεν κανένα από σας.
    Β Θεσ. 3,9 Και τούτο, όχι διότι δεν είχαμεν εξουσίαν και δικαίωμα να ζητήσωμεν από σας τα μέσα της συντηρήσεώς μας, αλλά δια να δώσωμεν τον ευατόν μας παράδειγμα, ώστε να μας μιμήσθε.
    Θεσ. 3,10 Διότι, και όταν ήμεθα μεταξύ σας, αυτήν την εντολήν και νουθεσίαν σας εδίδαμεν, ότι, εάν κανείς ΔΕΝ ΘΕΛΗ να εργάζεται, ΔΕΝ πρέπει ούτε και να ΤΡΩΓΗ.
    Β Θεσ. 3,11 Σας υπενθυμίζομεν πάλιν αυτήν την εντολήν, διότι ακούομεν, ότι μερικοί φέρονται μεταξύ σας κατά τρόπον άτακτον, ότι δε κάμνουν καμμίαν εργασίαν, αλλά περιεργάζονται τους άλλους και τας υποθέσεις των άλλων.
    Β Θεσ. 3,12 Εις αυτούς παραγγέλλομεν και τους παρακαλούμεν εξ ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να εργάζωνται με ησυχίαν και τρώγουν ειρηνικοί το ψωμί που θα κερδίζουν με την εργασίαν των.
    Β Πε. 2,1 Εκτός όμως των αληθινών προφητών ανεφάνησαν και ψευδοπροφήται στον ιουδαϊκόν λαόν, όπως άλλωστε και μεταξύ σας θα παρουσιασθούν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι με πολλήν επιτηδειότητα και πανουργίαν θα προσπαθήσουν να εισαγάγουν και διαδώσουν ολεθρίας αιρέσεις. Θα αρνούνται δε και θα παραμερίζουν αυτόν τον Κυριον και Δεσπότην, που τους εξηγόρασεν από την αιωνίαν καταδίκην με το αίμα του, και θα επισύρουν εναντίον του εαυτού των ταχείαν καταστροφήν.
    Β Πε. 2,2 Και πολλοί θα παρασυρθούν από τους δολίους αυτούς αιρετικούς και θα ακολουθήσουν τας διαφόρους αυτών ακολασίας(ΝΙΚΟΛΑΙΤΕΣ). Εξ αιτίας δε όλων αυτών θα βλασφημηθή και θα κακολογηθή ο δρόμος της χριστιανικής αληθείας, που οδηγεί στον αγιασμόν και την ομοίωσιν προς τον Θεόν.Β Πε. 2,3 Και οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί, σαν απατεώνες και δόλιοι έμποροι, δια να επιτύχουν εις βάρος σας αισχρά κέρδη, θα σας εκμεταλλευθούν με ψευδείς διδασκαλίας, τας οποίας θα συλλαμβάνη και θα πλάθη η νοσηρά των διάνοια. Εναντίον αυτών η καταδίκη δεν θα βραδύνη, όπως και εις την παλαιάν εποχήν δεν εβράδυνε εναντίον άλλων ομοίων των, και η απώλειά των δεν κοιμαται (αλλά θα εκσπάση βαρεία εναντίον των, όταν σταματήση πλέον η μακροθυμία του Θεού).
    Για να δούμε και Την Β επιστολή Πέτρου:
    Β Πε. 2,12 Αυτοί δε οι αιρετικοί, σαν άλογα ζώα, γεννημένα δια να ακολουθούν τας φυσικάς ορμάς, θα καταδικασθούν ασφαλώς εις φθοράν και απώλειαν, διότι υβρίζουν και βλασφημούν, εκείνα τα οποία αγνοούν, δηλαδή τους αγγέλους.Β Πε. 2,13 Θα πάρουν δε ως μισθόν την πρέπουσαν τιμωρίαν της αδικίας των. Αυτοί θεωρούν ως ηδονήν και απόλαυσιν το να οργιάζουν εις τρυφηλάς διασκεδάσεις, όχι μόνον την νύκτα, αλλά και την ημέραν. Είναι στίγματα και όνειδος της κοινωνίας και θεωρούν απόλαυσιν και ηδονήν να παραπλανούν τους άλλους με τας απάτας των, τας οποίας μάλιστα θέτουν εις κυκλοφορίαν, όταν συντρώγουν μαζή σας.Β Πε. 2,14 Εχουν μάτια γεμάτα από αισχράς επιθυμίας και τα οποία μάτια συνεχώς και ακαταπαύστως αμαρτάνουν. Εξαπατούν με δελεαστικά και απατηλά λόγια ψυχάς, που δεν είναι στηριγμέναι εις την πίστιν και την αρετήν. Εχουν αυτοί καρδίαν γυμνασμένην εις την αχόρταστον επιθυμίαν του χρήματος και των ηδονών. Είναι τέκνα της κατάρας!Β Πε. 2,15 Αφού εγκατέλειψαν τον ευθύν δρόμον, παρεπλανήθησαν εις τας αδιεξόδους της αμαρτίας. Ηκολούθησαν τον δρόμον και το κακόν παράδειγμα του Βαλαάμ, υιού του Βοσόρ, ο οποίος ηγάπησε μισθόν της αδικίας (όταν επήρε χρήματα από τον βασιλέα των Μωαβιτών, δια να καταρασθή εν γνώσει του άδικα, τον λαόν του Θεού, τους Ισραηλίτας).
    Β Πε. 2,16 Αλλ’ επήρε τον πρέποντα έλεγχον δια την παρανομίαν του αυτήν. Διότι το υποζύγιόν του, όνος εκ φύσεως άφωνος, ωμίλησε με φωνήν ανθρώπου και ημπόδισε την παράφρονα αυτήν πράξιν του προφήτου εκείνου.
    Β Πε. 2,17 Αυτοί είναι κατάξερες, χωρίς νερό, πηγές, σύννεφα που τα σπρώχνουν με ορμήν θυελλώδεις άνεμοι. Δι’ αυτούς έχει φυλαχθή και τους περιμένει το κατάμαυρο αιώνιον σκοτάδι του Αδου.
    ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:
    Β Πε. 3,17 Σεις λοιπόν, αγαπητοί, γνωρίζοντες αυτά εκ των προτέρων, να λαμβάνετε τα μέτρα σας και να προφυλάσσεσθε, δια να μη συναρπασθήτε από την ΠΛΑΝΗΝ των ΑΣΕΒΩΝ ΨΕΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ και εκπέσετε από το ακλόνητον στήριγμά σας, από την χριστιανικήν αλήθειαν.

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Η προφητεία του Ιωήλ είναι εσχατολογική και δεικνύει τον καιρό του τέλους με τα σημεία στον ουρανό όπως ακριβώς αναφέρεται στον λόγο του Ιησού στον Ματθαίο 24:29.

     Πρόσεξε!
     Ιωήλ 2:29-30 «Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμά μου. Και ( «ΚΑΙ» Σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει προτάσεις ή λέξεις της ίδιας πρότασης μεταξύ τους.) θέλω δείξει τέρατα εν τοις ουρανοίς και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού.»

     Η έγχυση του πνεύματος (στην προφητεία του Ιωήλ) με τα σημεία στον ουρανό βρίσκονται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα για τον Πέτρο και τους άλλους αποστόλους διότι οι ίδιοι κήρυτταν την την εγγύτητα του τέλους.

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Σε μεγάλο μέρος της Καινής διαθήκης, βλέπουμε τον Παύλο που προειδοποιούσε για την εγγύτητα της επιστροφής του Χριστού.

     «Και μάλιστα, εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου· διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ’ ότε επιστεύσαμεν. Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσωμεν ευσχημόνως ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγείας, μη εις έριδα και φθόνον· αλλ’ ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελήτε τας επιθυμίας αυτής. » ( Ρωμαίους 13: 11-14.)

     Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς το θέτει ο Παύλος: γιατί τώρα η σωτηρία μας είναι πλησιέστερη από ό, τι πιστεύαμε.

     Στους επόμενους στίχους βλέπουμε ότι ο Παύλος συστήνει ακόμη ότι δεν ήταν καλό ούτε να παντρεύονται!
     «Λέγω δε τούτο, αδελφοί, ότι ο ΕΠΙΛΟΙΠΟΣ καιρός είναι ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να ήναι ως μη έχοντες,
     Ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πως να αρέση εις τον Κύριον· ο δε νενυμφευμένος μεριμνά τα του κόσμου, πως να αρέση εις την γυναίκα. » (1 Κορινθίους 7: 25-31.)

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Φίλε μου Άσχετε Αδαή ολα τα έχεις μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι σου.
     Φαίνεται απο τα σχόλια σου. Δεν έχεις καθαρό λόγο και στοίχημα οτι κανείς απ` τους ομόπιστους σου δεν καταλαβαίνει τι γράφεις.

 17. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  Καλημέρα,οι πιο γνωστοί μαθητές ήταν 12.
  Για αυτό παράτα τους πολλαπλασιασμούς.
  Η Μαρια η Μαγδαληνή τι ήταν?Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος τι ήταν?
  Η Μαρία του Κλεόπα τι ήταν?Ο Ιωσήφ Αριμαθαίας?Ο Νικόδημος?
  Το θέμα είναι ότι η προσωπική σου άποψη είναι το τέρας του Φρανκενσταιν,
  καθώς αποτελείται από επιλεγμένα ανεπεξέργαστα κομμάτια του
  Bart Ehrman του ΕP Sanders,η οποιοδήποτε αλλου έχει γράψει κάτι κατά του Κυρίου ,
  +επιλεγμένες φράσεις ιντριγκαδόρικες του Παπαρηγόπουλου+παρερμηνεύμενες
  λέξεις φράσεις από Την Αγία Γραφή.Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι ενώ τον Λόγο του
  Θεού τον τριπλοκοσκινίζεις ,την τρίχα την κάνεις τριχιά ,τον λόγο οποιουδήποτε άνθρώπου,εαν έχει μια επίσημη ιδιότητα-»ακαδημαική κορδέλα»,τον ασπάζεσαι εύκολα, χωρίς κόσκινο φθάνει να είναι κατά Της Αλήθειας του Κυρίου .

 18. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  Καλημέρα ό χρόνος ακόμα και του ΚΑΙ έχει άλλη διάσταση για τον Θεό στις γραφές ,στην κοσμική ιστορία.Δεν είναι σταθερός,όπως ο δικός μας.Η μήπως δεν γνωρίζεις:
  Ψαλμός 89,4 Χιλια έτη της ζωής μας, δια σε τον προαιώνιον Θεόν είναι μία ημέρα, ωσάν η χθεσινή, η οποία επέρασε. Μάλλον δε σαν ένα ΤΕΤΡΑΩΡΟ νυκτερινής φρουράς.
  Γεν. 1,5 ΚΑΙ ωνόμασεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος ωνόμασε νύκτα. Και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωϊ και έκλεισεν η ημέρα(ΠΡΩΤΗ) της δημιουργίας.
  Γεν. 1,8 ΚΑΙ ωνόμασεν ο Θεός την ατμόσφαιραν ουρανόν. Και είδεν ο παντογνώστης Θεός ότι το έργον του αυτό ήτο ωραίον και σκόπιμον. Και έγινεν εσπέρα, έγινε πρωί και
  έκλεισεν η ΔΕΥΤΕΡΑ ημέρα της δημιουργίας.
  Εκτός εάν πιστεύεις ότι ο κόσμος έγινε κατά την διάρκεια μιας ανθρώπινης ημέρας!!
  Η απάντηση προς το παρόν,αφορά για σποφυγή παρανόησης την ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΗΛ
  και την λανθασμένη ερμηνεία που εδόθη παραπάνω..

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Ο σύνδεσμος «Και» στην προφητεία του Ιωήλ συνδέει τα δύο μέρη του προφητικού λόγου. Η έγχυση του Πνεύματος και τα σημεία στον ουρανό, εξετάζονται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο. Ο Πέτρος Αναγνώρισε την εκδήλωση του Πνεύματος με αυτό που επρόκειτο να λάβει χώρα στις τελευταίες ημέρες. Έδειξε επίσης ότι πρόκειται για εποχή κρίσης και έλευσης του Κυρίου αναφερόμενος στον Ιωήλ. Το κήρυγμα του ήταν προσκείμενο στην υπόσχεση του Χριστού (Ματθαίος 24:34) οτι η δεύτερη έλευση θα λάμβανε χώρα στην διάρκεια της Γενιάς τους. Σε μια απο τις δικές τους ημέρες και ΟΧΙ του Θεού. (1 μέρα του Θεού = 1000 χρόνια ανθρώπινα)

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    Η Αγία Γραφή ξεκίνησε για τους ανθρώπους με τον ακαθόριστο χρόνο δημιουργίας του κόσμου.Η εβδομάδα του Θεού στην γέννεση είναι μάλλον δισεκατομμύρια χρόνια ανθρώπινα γιατί το τέλος του κόσμου στην Κ.Δ να είναι λίγα χρόνια ανθρώπινα?Επειδή ερμηνεύεις στατικά σύμφωνα με ότι έχεις στο μυαλό σου.Ο Λόγος του Θεού είναι δυναμικός και όχι στατικός.
    Ηταν ξεκάθαρος ο Κύριος πρώτα θα έρθει ο ατομικός θάνατος
    για κάποιους που τον άκουγαν ,μετά το τέλος της Ιερουσαλήμ,
    των μαθητών,και μετά από πολλές,πολλές γενιές το τελος του κόσμου,όταν διαδοθεί το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και ξαναγίνει
    ολόκληρη η τότε Ιερουσαλήμ εβραική.Για τον Θεό είναι κάτι λιγότερο απο μία γενιά για τους ανθρώπους,ανυπολόγιστες γενιές.
    Ο Ιερός Χρυσόστομος με την ιδιαιτέρα μόρφωση όπως σου έχω ξαναπεί που ήταν πολύ πιο κοντά στην γλώσσα της εποχής την γενεά μετέφραζε γενεά των χριστιανών.Ο Κέλσος είπε τίποτα για αυτην γενεά?

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά»

     Το χρονικό πλαίσιο της υπόσχεσης οριοθετείται εντός της διάρκειας της Γενιάς των μαθητών, και δεν έχει σχέση με τις ημέρες και τις εβδομάδες του Θεού.

     Στην Καινή Διαθήκη η λέξη «γενεά» προσδιορίζει τους «συγχρόνους» κάποιου, ενώ η λέξη «γένος» χρησιμοποιείται ξεχωριστά και με αυτή τη μορφή. Είναι σαφές ότι ο Ιησούς με τη φράση “γενεά ταύτη” αναφερόταν στους συγχρόνους του και ΟΧΙ σε μια μελλοντική Γενιά. (Λουκάς 7:31 Μάρκος 8:38 Ματθαίος 23:36)

     Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ιησούς χρησιμοποιεί την φράση “γενεά ταύτη” για να σημάνει το κοινό που απευθυνόταν εκείνη την εποχή που έκανε αυτές τις δηλώσεις.

     Μάρκος 8: 34-38: « … Διότι όστις αισχυνθή δι’ εμέ και διά τους λόγους μου εν τη ΓΕΝΕΑ ΤΑΥΤΗ τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αισχυνθή δι’ αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων.»

     Ο Χριστός χρησιμοποιούσε πάντοτε την φράση “γενεά ταύτη” για τη γενιά που εξέταζε εκείνη τη στιγμή.

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Σε μεγάλο μέρος της Καινής διαθήκης, βλέπουμε τον Παύλο που προειδοποιούσε για την εγγύτητα της επιστροφής του Χριστού.

     «Και μάλιστα, εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου· διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ’ ότε επιστεύσαμεν. Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσωμεν ευσχημόνως ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγείας, μη εις έριδα και φθόνον· αλλ’ ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελήτε τας επιθυμίας αυτής. » ( Ρωμαίους 13: 11-14.)

     Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς το θέτει ο Παύλος: γιατί τώρα η σωτηρία μας είναι πλησιέστερη από ό, τι πιστεύαμε.

     Στους επόμενους στίχους βλέπουμε ότι ο Παύλος συστήνει ακόμη ότι δεν ήταν καλό ούτε να παντρεύονται!
     «Λέγω δε τούτο, αδελφοί, ότι ο ΕΠΙΛΟΙΠΟΣ καιρός είναι ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να ήναι ως μη έχοντες,
     Ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πως να αρέση εις τον Κύριον· ο δε νενυμφευμένος μεριμνά τα του κόσμου, πως να αρέση εις την γυναίκα. » (1 Κορινθίους 7: 25-31.)

    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Άσχετε Αδαή ΌΛΑ έδειχναν τον πρώτο αιώνα ως εκπλήρωση των υποσχέσεων του Χριστού. Η θέση σου είναι πολύ δύσκολη εφόσον επέλεξες να αγνοήσεις δεκάδες αναφορές που το επιβεβαιώνουν.

 19. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  Στην αρχαία εποχή η λέξη «αιών», όπως και η λέξη «γενεά» που χρησιμοποιούνται από τον Ιησού Χριστό στο ευαγγέλιο σήμαιναν την «διάρκεια». Ένα διάστημα χρόνου με σαφώς καθορισμένα όρια που δήλωναν κυρίως «την παρούσα ζωή» και «τον τωρινό κόσμο» όπως τον γνωρίζουμε και εντελώς αντίθετα με τον μελλοντικό.Εκτός από την εποχή του Χριστού και σε άλλες χρονικές περιόδους όπως στον Μεσαίωνα, ο «Αιών» εθεωρείτο πως ήταν 1000 χρόνια, παρόλα αυτά στους νεότερους χρόνους καθιερώθηκε ως το διάστημα των 100 χρόνων.Έτσι λοιπόν όταν ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιούσε τις φράσεις «έσχατος καιρός», (Α΄Τιμ.4:1) « συντέλεια του αιώνος», (Ματθ.28:20) «το τέλος των αιώνων», (Εβρ.9:26-28) «δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη..» (Ματθ.24:34) κ.άλ. το έκανε για να δηλώσει με σαφήνεια, ένα προκαθορισμένο διάστημα που έχει αρχή, διάρκεια και τέλος. Η εποχή αυτή για την χριστιανική εκκλησία σήμαινε την λήξη της Παλαιάς Οικονομίας, όπου με την Π.Δ. ο Θεός αποκαλυπτόταν σε ένα λαό Ισραήλ και την έναρξη της Νέας Οικονομίας, σύμφωνα με την οποία η βασιλεία του Θεού θα γινόταν εξ αιτίας της παρουσίας του Χριστού υπόθεση όλων των λαών του κόσμου!Παράδειγμα προς εξέταση:
  Ματθ. 12,32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.
  1.Οποιος πεί λόγον κατά Χριστού μπορεί να συγχωρεθεί,όποιος πει λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί ούτε σε αυτόν τον
  Αιώνα ούτε στον μελλοντικό.
  2.Οποιος πεί λόγον κατά Χριστού μπορεί να συγχωρεθεί,όποιος πει λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί ούτε στο παρόν
  ούτε στο μελλον.
  3.Οποιος πεί λόγον κατά Χριστού μπορεί να συγχωρεθεί,όποιος πει λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί ούτε ζώντας σε αυτόν τον κόσμο
  ούτε πεθαίνοντας μελλοντικά.
  Ποια είναι η σωστη ερμηνεία του κατά Ματθαίον 12,32?
  Για εσένα η 1.
  Για εμένα η 2.
  Για άλλους η 3.
  Μια είναι η σωστή ερμηνεία η παραπάνω από μια?

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Η λέξη «αιώνας» έχει ως βασικό νόημά της, ένα τμήμα του χρόνου. Μπορεί να σχετίζεται με μεγάλο χρονικό διάστημα ή με σύντομο χρονικό διάστημα. Το πλαίσιο είναι κρίσιμο για την κατανόηση της έννοιας αυτής της λέξης σε οποιοδήποτε σημείο στην Αγία Γραφή.

   Ματθαίος 13: 47-50: «…Ούτω θέλει είσθαι εν τη συντελεία του ΑΙΩΝΟΣ. Θέλουσιν εξέλθει οι άγγελοι και θέλουσιν αποχωρίσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.»

   Η συντέλεια του αιώνος θα συμβεί με την δευτέρα παρουσία και την κρίση.
   Ματθαίος 16:27: «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.»

   Και αμέσως μετά ο χριστός λέει στους ακροατές του αυτό: «28 Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.»

   Οι υποσχέσεις του Χριστού αφορούσαν την γενιά των σύγχρονων του και Όχι μια μελλοντική 2000 ή 3000 χρόνια μετά.

   Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα!

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Ένα καλό παράδειγμα για το πώς μια αναφορά στην γενεά που αντιμετωπίζεται εκείνη τη στιγμή έρχεται σε αντίθεση με κάποια άλλη, βρίσκεται στην επιστολή προς τους Εβραίους.

   Εβραίους 3: 7-10: «Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού,μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω,όπου οι πατέρες σας με επείραααν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου τεσσαράκοντα έτη· διά τούτο δυσηρεστήθην εις την γενεάν ΕΚΕΙΝΗΝ και είπον· Πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τας οδούς μου·»

   Ο Χριστός, ο οποίος επίσης μίλησε από το Άγιο Πνεύμα, ποτέ δεν μίλησε με όρους «εκείνης» της γενιάς. Μια τέτοια χρήση θα περιείχε μια προηγούμενη ή μελλοντική γενεά ανάλογα με το πλαίσιο. Βλέπουμε σαφώς αυτή τη χρήση στο απόσπασμα των Εβραίων που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Χριστός χρησιμοποιούσε πάντοτε τον όρο «γενεα αύτη»για τη γενιά που εξέταζε εκείνη τη στιγμή.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Οι συντάκτες της Καινής Διαθήκης δείχνουν ότι ο Χριστός χρησιμοποίησε τη λέξη γενιά, για να αναφερθεί στους ανθρώπους που απευθυνόταν εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος Γραφής που να λέει ότι ο Ιησούς χρησιμοποίησε την «γενιά» με κάποιο άλλο τρόπο στο Ματθαίο 24:34. Η προσπάθεια να γίνει αυτή η φράση του Χριστού εφαρμοστέα σε μια γενιά μελλοντική είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποίησε αυτόν τον λόγο στις διάφορες συνομιλίες του όπως καταγράφονται στην Καινή Διαθήκη.

   Στο 23ο κεφ του Ματθαίου βλέπουμε τον Ιησού να κρίνει τη γενιά των θρησκευτικών ηγετών που ασχολήθηκε εκείνη την εποχή. Μήπως ο Ιησούς ξαφνικά άλλαξε την έννοια της γενιάς λίγες ώρες αργότερα, όταν απάντησε στην ερώτηση των μαθητών του για το πότε θα καταστραφεί ο ναός και ποιο θα είναι το σημείο της επιστροφής του;

   Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν διαβάζουμε τον προφητικό του λόγο διαβάζουμε ένα αρχείο του Ιησού που απευθύνεται στους μαθητές Του. Όταν ο Χρίστος τους λέει «βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα: » Αυτός λέει ότι αυτοί θα δουν όλα αυτά τα πράγματα, όχι άλλοι που ζουν χιλιάδες χρόνια στο μέλλον.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Ο Παύλος μιλάει ανυπόμονα περιμένοντας την επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν περίμενε με ανυπομονησία κάτι που πρόκειται να συμβεί για χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, αφού θα εχει περάσει πολύς καιρός. Η χρησιμοποίηση του λόγου από τον Παύλο μας δείχνει με ανυπομονησία ότι υπήρχε προσδοκία μιας σύντομης επιστροφής του Ιησού. Ο Παύλος παρέχει περαιτέρω βεβαίωση για αυτό σε πρόσθετες δηλώσεις που έκανε στις επιστολές του προς αυτές τις δύο εκκλησίες. Το πλαίσιο δείχνει ότι ο Παύλος αναφέρει την αναμενόμενη επιστροφή του Χριστού.

   Ι Κορινθίους 7:29: «Αυτό που εννοώ, αδέρφια, είναι ότι ο χρόνος είναι σύντομος.»

   Φιλιππησίους 4: 5: «Αφήστε την ευγένειά σας να είναι εμφανής σε όλους. Ο Κύριος είναι κοντά.»

   Στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, ο Παύλος γράφει από την άποψη ότι ο χρόνος είναι σύντομος. Στην 1 Κορινθίους 7, ο Παύλος εξετάζει το ζήτημα του αν θα παντρευτεί κάποιος ή όχι. Συμβουλεύει ενάντια στο γάμο, εκτός αν κάποιος πρέπει πραγματικά να το πράξει για να αποφύγει τη σεξουαλική κακή συμπεριφορά. Συμβουλεύει κατά του γάμου «εξαιτίας της παρούσας κρίσης» (1 Κορινθίους 7:26). Στη συνέχεια, λέει ότι «ο χρόνος είναι σύντομος».

   Ο Παύλος συμβουλεύει τους Κορινθιους να διατηρήσουν το status quo και να μην προσπαθήσουν να αλλάξουν τις περιστάσεις τους από τότε που μπήκαν στην εκκλησία. Ο Παύλος έδωσε σαφώς συμβουλές με βάση την πεποίθησή του ότι πρόκειται να γίνει κάτι σπουδαίο. Είναι σημαντικό ότι ο Παύλος έδωσε αυτή τη συμβουλή πιστεύοντας πλήρως ότι ήταν υπό την ηγεσία του Πνεύματος του Θεού.

   Στην επιστολή του προς τη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος βλέπει την επιστροφή του Χριστού στο πλαίσιο μιας κρίσης που σύντομα θα έρθει. Θεωρεί αυτούς τους Χριστιανούς ότι περιμένουν να επιστρέψει ο Ιησούς και να τους σώσει από την ερχόμενη οργή.

   1 Θεσσαλονικείς 1: 8-10: «και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερόνει ημάς από της μελλούσης οργής. »

   1 Θεσσαλονικείς 2: 19-20: «Διότι τις η ελπίς ημών ή η χαρά ή ο στέφανος της καυχήσεως; ή ουχί και σεις έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη παρουσία αυτού; »

   Η δήλωση του Παύλου για το δόξα στους αδελφούς της Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Κυρίου Ιησού όταν έρχεται είναι μια δήλωση της προσδοκίας ότι ο Ιησούς θα έρθει στο χρόνο ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζονται.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Άσχετε Αδαή
   ΌΛΑ έδειχναν τον πρώτο αιώνα ως εκπλήρωση των υποσχέσεων του Χριστού. Η θέση σου είναι πολύ δύσκολη εφόσον επέλεξες να αγνοήσεις δεκάδες αναφορές που το επιβεβαιώνουν.

 20. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  Καλησπέρα,μια ερώτηση έκανα και δεν έλαβα απάντηση.
  Εχεις την ικανότητα να απαντήσεις?

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    Εισαι ΑΝΙΚΑΝΟΣ να απαντήσεις.
    Τον εάν είναι της προκοπής,άσε να τον κρίνουν άλλοι.
    Φοβάσαι ότι θα εκτεθείς και θα φανεί πλήρως η ανεπάρκεια σου.

 21. ΓΙΑΤΡΟΣ says:

  ΟΣΤΙΣ ΕΥΡΕΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

  Ματθαιος 24:15-17 «Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω (ο αναγινώσκων ας εννοή) τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη· όστις ευρεθή επί του δώματος, ας μη καταβή διά να λάβη τι εκ της οικίας αυτού·»

  Λουκάς 17: 26-37 «Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου· Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ’ ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή. Κατ’ εκείνην την ημέραν όστις ευρεθή επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβή διά να λάβη αυτά, και όστις εν τω αγρώ ομοίως ας μη επιστρέψη εις τα οπίσω.»

  Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Λουκάς μιλάει «όστις ευρεθή επί του δώματος, ας μη καταβή» στο ίδιο πλαίσιο με τις ημέρες του ερχόμενου υιού του ανθρώπου. Ο Ματθαίος μιλάει για τις ημέρες του Νώε μετά από τη δήλωσή του σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν στη γενεά αυτή. Και οι δύο αυτοί συγγραφείς μιλούν για το ίδιο γεγονός. Ο Λουκάς συγκεντρώνει ορισμένα σχόλια μαζί και ο Ματθαίος διαχωρίζει τα ίδια σχόλια στην αφήγησή του.

  Δεν υπάρχει λόγος από τη Γραφή για να πιστέψουμε ότι ο Χριστός διδάσκει δύο διαφορετικές ενδείξεις στον προφητικό του λόγο. Η προφητεία που περιέχεται σε αυτή τη συζήτηση είναι μια συνεχής περιγραφή του τι θα συμβεί σε σχέση με την Γενιά τους και οχι σε μια μελλοντική 2000 ή 3000 χρόνια μετά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *