12:01 - 30/06/2020

Ό Bill Hell Gates επαληθεύει τούς Προφήτες, «μιμείται» Ιωάννη, άς ερμηνεύσουμε τά λόγια τού….

AC/DC = Ηλεκτρομαγνητισμός. Νά πώς μάς προετοίμαζαν από τήν δεκαετία τού 1970 καί από πρίν διά τήν Κόλλαση οί εμπνευσμένοι από τόν διάβολον, αποστέλλωντας μάς συχνότητες Αποκτήνωσης, ύπνωσης καί καθοδήγησης τής Θέλησης διά νά πάτε σιγά σιγά είς τήν αγαπημένη τούς κοιλάδα τής Κόλλασης.

Μέ αυτά καί μέ άλλα χάλασαν τήν Θεοευσέβεια, τήν Φιλοπατρία, εξύλωσαν τήν Οικογένεια, χλεύασαν καί τσαλαπάτησαν τήν Ηθική καί τήν Προκοπή νάμαστε εδώ…. namaste πού λένε καί είς τό Θιβέτ…. Καί όμ όμ όμ = ομ+νύω οί Ινδουιστές…..Τελευταία ευκαρία, ανδρειωθείτε, μήν τό βάλετε ό,τι θρησκεία καί είσαστε…. High way to hell ό πολιτισμός τών βαρβάρων όντως πολύ αισθησιακός, καλύτερα νά μήν γνωρίζεις τά λόγια τού τραγουδιού, απλά νά χορεύεις αλλά κ’ έτσι σού απστέλλει τίς κακές συχνότητητες. Γλυκύν είς τό στόμα πικόν είς τήν γλυκεία είπε ό Ιωάννης ό Θεολόγος…. Έτσι μ’ αυτά κι’ αυτά καί τ’ άλλα σιγά σιγά σταδιακώς μέ μέθοδον μάς εξεχαρβάλωσαν Ηθικώς…. “Παιδί μού πήγαινε σχολείο στά μπάρ νά μάθεις βάρβαρα γράμματα…..”…..

Ό Bill Hell Gates επαληθεύει τούς Προφήτες, «μιμείται» Ιωάννη, άς ερμηνεύσουμε τά λόγια τού….

(Τά Κατοχικά Νέα σήμερα πρώϊ πρωϊ μέ τήν αυγούλα απάνω στήν γλυκεία “μαστούρα” τής πλύσης εγκεφάλου, νοητικού ελέγχου τών μέσων μαζικής εξάρτησης καί τήν προώθηση δεκαετιών τής Ανηθικότητος από ταινείες, τραγούδια, ειδωλοαθλήματα καί άλλα ζιζάνια τής αποκτήνωσης μάς έκρουσαν τόν κώδωναν τού Μέγα Κινδύνου από τόν Μπίλλυ δε Γκέητς = Γκέητς οφ Χέλλ….).

Ερμηνεύουμε τά λόγια τού επιφορτισμένου Gates of Hell…..

Διά νά επικυρωθεί βαθύτερα τό σφράγισμα τής Αμαρτίας καί ν’ ασπαστείς μέ παρρησία τήν Κόλλαση πρέπει από μόνος σού νά δεχθείς τό εμφύτευμα τού μικροψήγματος δι’ εμβολιασμού…. Ή δέ μή είναι βιασμός καί η Αμαρτία δέν επικυρώνεται…. Άλλο νά σέ βιάσουν καί άλλο νά βιαστείς, συνουσιαστείς μέ τό θέλημα σού…. Η λέξη συνουσία έχει πολλές έννοιες. Η σύνθεση τής είναι σύν+ουσία = γινόμαστε μία ανάμεικτη έν γάμω ουσία…. Συνεπώς, άπαξ καί δεχθείς τό μικροψήγμα μέ τήν θέληση σού συνουσιάζεσαι μέ τόν διάβολον, τήν Άρνηση Τού Χριστού καί τήν Άρνηση τής οιασδήποτε Ελευθερίας σού, ακόμη καί νά είσαι εναντίον Τού Χριστού αλλά νά δύνησαι νά Μετανοήσεις, μεταλλάξεις γνώμην καί συναίσθησιν ή άποψη καί πρακτική. Εφάπαξ δεχθείς μικροψήγμα Τετέλεσθαι = Dead+έλεσθαι…. Δέν αλλάζεις πλέον έχεις πωλήσει τήν ψυχήν σού είς τόν Bill Gates of Hell, τούς μασσώνους, σιωνιστές, ιλλουμινάντους, νέα αταξία πραγμάτων…..

Μάς τό είπε ό Ιωάννης τής Αποκάλυψη καί προφύται ότι θά δεχόμαστε μόνοι μάς καί ύστερα ό Αντίχριστος θά κάνει εκστρατεία καί όστις δέν τό βάλλει θ΄ αποκεφαλίζεται ώς Μάρτυς Θεού…..

Άν σέ κάψουν δέν είναι αυτοκτωνία άν αυτοκαείς είναι….

Αφού εξεχαρβάλωσαν τήν Ηθική σού σέ σημείον νά μήν αναγνωρίζεις κάν τί είναι Ηθική, αφού σέ περιέπλεξαν μέ σωρούς από ψεύδη καί μυθεύματα, αφού σού πρόσφεραν παραμορφωμένες, αλλοιωμένες θρησκείες καί αφού άλλαξαν τό νόημα τών θρησκειών ακόμη καί τής Ορθοδοξίας μέχρι τινός βαθμού, σέ έκαναν νά μήν αναγνωρίζεις τόν εαυτόν σού = τήν ψυχήν σού καί τώρα σού προσφέρουν επί πινακίου τήν χαριστική βολή έν ηδονεί κάπως, ινά ανακτήσεις τήν «φιλελευθερία» σού ενώ κατόπιν θά σού τά απαγορεύσουν όλα…. Θά είσαι ό,τι θέλουν νά είσαι άμα τό βάλουν όλοι μέσα τούς τό διαβολομαραφέττι….. Πολύ έξυπνοι πρέπει νά τούς αναγνωρίσετε, αλλά δύναστε καί εσείς νά είσαστε έξυπνοι καί ν’ αρνηθείτε, δύνασθε; Έχετε τά Ηθικά εφόδια;…..

Μάς απόστειλαν δεκαετίες τώρα (3, ½ ) συχνότητες = επαναλήψεις mind control = νοοελέγχου, soul control = ψυχοελέγχου, θεληματοελέγχου μηνύματα… Τά πήραμε, πόσοι έβαλαν δρακόντεια ιερά εμβόλια ανοσίας είς τίς έν λόγω εκπομπές τούς…..;;;;;

Τούδε η έσχατη ευκαιρία νά εμβολιασθείς μέ Χριστόν, μέ αντίσταση, έστω μέ Αναρχική ΑκομμάτιστηΑξιοπρεπή Αγαποελευθερία…. Θά τό διαπράξεις τό έγκλημα εναντίον τούς ή εναντίον σού;…. Διαλέγεις καί πέρνεις ελεύθερα εσύ…. Μόνον εσύ….. Ζήσε αναρχικώς Ελεύθερος έστω….

Τί;;;; Δέν άκουσα; Παραδόθηκες είπες; Κάνε μία ακόμη προσπάθεια Ψυχοεπιβίωσης καί σωματοεπιβίωσης ακόμη…..

Δέν καρτερούμε τίς Προφυτείες, ζούμε τίς Προφυτείες, άντε τό πολύ νά τούς ανακόψει τά σχέδια ό Παγκόσμιος Πόλεμος 36 έτη όπως προφυτεύεται, αλλά όσοι τό δεχθούν έκ τούδε τό δέχθηκαν, υποκλίστηκαν είς τόν διάβολον τής κατάργησης τής Ελευθερίας, διότι η Ελευθερία εκπηγάζει από τήν ψυχήν όχι τό σώμα…. Τό σώμα θέλει τροφή, θέλει ύπνον καί ηδονή…. έχει ανάγκες ύλης…. καί ό,τι έχει ανάγκες ύλης νοιώθει ανασφάλειες…., πεινάει, πολυπεινάει διά τό κάθε τού σώματος γοήτευμα…. καί υποκύπτει, υποκλίνεται, δεσμεύεται…. Τί τό ενδιαφέρει τό σώμα διά τήν ψυχήν; Λέγει: «αφού εγώ θ’ αποθάνει άς πάει στόν διάολον καί η ψυχή, τί μ’ ενδιαφέρει εμένα η ψυχή, εγώ τήν επιβίωση μού κοιττάζω….»…. Καί έχει «δίκαιον», παραμερίζει τήν ψυχήν είς τό Θεληματικόν καί σαλπάρει διά τόν ιδικόν τής αγαπησιάρικον προσωρινόν ταξείδιν…. Όμως ύστερα φέρνει τίς συνέπειες τής Θέλησης σού η ειμαρμένη επί ψυχής…..

Ιδέστε τό βίντεο μέ πόση περιφρόνηση μάς ειρωνεύεται ό Bill Hell Gates, όταν λέγει people you people = κόσμε/άνθρωποι εσείς η μάζα…Θά έχετε επιλογήν νά βελάζετε άν δέν τό δεχθείτε ωσότου τό δεχθούν τό 90%….. καί τότε εφόρμηξη λύκων επί αμνών…. Εσείς νά βελάζετε μ’ άρνηση παρά νά βλασφημείτε μέ αλαζονεία….!!!! Καί όστις κατανόησε ευλογημένος…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. ΠΑΝΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ 06/30/2020 @ 2:19 ΜΜ

  ΣΤΗ ΧΙΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΕΡΟΜΑΧΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ… ΨΑΞΤΕ ΤΟ ΛΙΓΟ

  • ΠάνοςΓέριμου 06/30/2020 @ 6:51 ΜΜ

   Ευχαριστούμε Συμπατριώτη, μ’ αρέσει η σημαία σού είναι σχεδόν η ίδια μέ τής Ύδρας έχω καταγωγή απ’ εκεί καί μέ συγκινεί ιδιαίτερα. Ό Θεός μαζύν σού!

 2. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ,ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ.ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ,ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΩ,ΑΛΛΑ (ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΛΛΑ),Η ΚΑΤΑΡΑ ΜΑΣ!!!ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ,ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ,Ν ΑΜΑΡΤΗΣΩ,ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΓΛΥΚΕΙΑ!!!
  ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ,ΔΕΝ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ!!!ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΣΤΕΙ,ΜΕ ΚΑΝΕΑΝΑ ΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΩ!!!
  ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΨΥΧΩ,ΜΕ ΤΟΝΟ ΣΤΗΝ ΛΗΓΟΥΣΑ,ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΥΧΩ,ΜΕ ΤΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ!!!
  ΚΛΑΗ ΕΛΕΦΘΕΑΡΙΑ ΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

 3. ΚΑΤΕΡΙΝΑ 06/30/2020 @ 10:18 ΜΜ

  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΤΩΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΖΩΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΣΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΗΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑ ΦΥΓΕΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΩΣ ΕΚΛΕΙΠΕΙ ΚΑΠΝΟΣ ΕΚΛΕΙΠΕΤΩΣΑΝ ΩΣ ΤΗΚΕΤΕ ΚΥΡΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΥΡΟΣ ΟΥΤΩΣ ΑΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΦΡΑΝΘΗΤΩΣΑΝ ΑΥΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΑΛΙΑΣΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΦΡΑΝΘΩΜΕΝ ΕΝ ΑΥΤΗ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΟ ΣΤΥΡΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΩΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ

 4. ΚΑΤΕΡΙΝΑ 06/30/2020 @ 10:30 ΜΜ

  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΤΩΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΖΩΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΣΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΗΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑ ΦΥΓΕΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΩΣ ΕΚΛΕΙΠΕΙ ΚΑΠΝΟΣ ΕΚΛΕΙΠΕΤΩΣΑΝ ΩΣ ΤΗΚΕΤΕ ΚΥΡΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΥΡΟΣ ΟΥΤΩΣ ΑΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΦΡΑΝΘΗΤΩΣΑΝ ΑΥΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΑΛΙΑΣΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΦΡΑΝΘΩΜΕΝ ΕΝ ΑΥΤΗ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΟ ΣΤΥΡΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΩΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ

 5. Σοφοκλης 06/30/2020 @ 11:34 ΜΜ

  MAΣ ΚΟΥΡΑΣΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΕΙΤΣ, ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΗΔΙΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

  • ΝΕΜΕΣΙΚΟΣ 07/01/2020 @ 1:32 ΠΜ

   όταν το φας το χάραγμα και θα κόβεις κρυπτονομισμα για κάποια πολυεθνική είτε το θες είτε όχι να δεις τι ξεκούραση σε περιμένει.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh