11:36 - 27/10/2021

Η Νοοτρελλοχειραγώγηση γιά θνησιμότητα, κρίση, κατάρρευση…

Η Νοοτρελλοχειραγώγηση γιά θνησιμότητα, κρίση, κατάρρευση…

Έχουν καταφέρει νά κάνουν όλη τήν ανθρωπότητα νά ασχολείται μέ τόν θάνατον…

Οί μέν περιμένουν θανάτους από σατάνα σιώνα κορώνα καί οί δέ από εμβόλα κορώνα σιώνα… Είναι τό θέμα τής ζωής, η τάση τής ζωής, ό συρμός/μόδας τής ζωής… Άλλοι από αμφότερα που είναι αναμενόμενον, όλες οί ιώσεις έχουν κορωνοποιηθεί… καί όλες οί ασθένειες έν μέρει έχουν εμβολοποιηθεί αφού ό εμβόλας υποσυναρωγεί αυτές….

Διά ν’ αλλάξουν τόν κόσμον τού έχουν κάνει παγκόσμια επιτυχία τόν θάνατον, συνηθείζουν σέ επερχόμενες εκατόμβες θανάτων…

Η αλλαγή έρχεται μέ Νοοχειραγώγηση σέ αλλαγή κλίματος, Ηλεκτρονοποίηση τής Κοινωνικής Ζωής διά ζωσης Κράτους Τέρας…

Οί προβλέψεις τών συνωμοσιολόγων γίνονται πρωτοσέλιδα τών μή συνωμοσιολόγων σιγά σιγά, έλεγα διά κατάρρευση ηλεκτρικού ρεύματος καί υδροδότησης καί τώρα τό βλέπω παντού. Οί επιβεβαιώσεις έρχονται μετά από μερικές ημέρες ή μήνες τό πολύ, τά έτη έχουν γίνει μήνες!…

Η καταστροφολογία είναι τό παγκόσμιον θέμα, μέ στόχον τήν μείωση τού πληθυσμού καί ταυτοχρόνως τήν μετάλλαξη όσου πληθυσμού παραμείνει ζωντανός έκ τού οποίου δέν ευρίσκεται είς τήν κλίκα τής θηριώδης σατανικής συμμορίας…

Μέ όλα αυτά ό πόλεμος θά είναι μία λύτρωση ψυχολογική, διότι άν μή τί άλλον θά δοθεί μία μάχη απ’ όλους πρός όλους μέ κάθε αντίκτυπον ψυχολογικής καί ιδεώδους παραίνεσης ικανοποίησης που σκοτώνει τήν ανία τής παράδοσης αμαχητί τής αδράνειας παρακολούθησης νά αλλάζουν τό άτομον χωρίς αυτόν νά μπορεί ν’ αντιδράσει, χωρίς νά μπορεί νά ενωθεί μέ κάποιον άλλον διά δράση… Αυτή η ένωση σέ πολέμους καί δράσεις θά είναι τουλάχιστον κατά τό ήμισυ Νοοχειραγωγημένη καί πάλιν, πρός εξάντληση ψυχολογική πάσας Ελπίδος….

Έχουν καταφέρει όλη τήν ανθρωπότητα νά ασχολείται καί ν’ αγριεύει μέ τόν θάνατον, ώστε υποσυνείδητως νά θέλει νά επιβιώσει διά τού φέροντος θάνατον σέ όσους θέλουν νά τού φέρουν τόν θάνατον, μία Ψυχοχειραγώγηση ετοιμασίας Παμπολέμου!…

Μέσα από τό Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν που είναι τό ανώτερον, απορούμε εάν πρέπει νά κάνουμε παιδιά ή εγγόνια!…

Ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης έλεγε νά μήν λέτε είς τούς γέρους καί τές γραίες γιά βαπτίσια, γάμους, γιορτές καί νά ξεχνούν τόν θάνατον καί τήν Μετάνοια, αλλά γιά κηδείες καί αρρώστειες γιά νά θυμούνται τόν θάνατον καί νά Μετανοούν. Η ίδια ψυχοκατάσταση ισύχει καί μέ τήν παγκόσμια φρενίτιδα θνησιμότητος από κορώνους, εμβόλους, πενίες, ελλείψεις τροφίμων, πολέμους, Μετανοείστε Χριστιανοί!…

Έν όψει αυτών ακόμη υπάρχουν ανθρώποι που πιστεύουν ότι η Αποκάλυψη είναι μακράν ή ανύπαρκτη, ενώ αυτή πραγματεύεται έν ευθέτω χρόνω, καί τό γράφει ότι οί ανόητοι καί όσοι δέν είναι εκλεκτοί, εκλελεγμένοι, ευλογημένοι, θεαρεστοί καί υψάρεστοι έκ Θεού χαπάρι δέν θά πάρουν καί τώ όντι δέν παίρνουν. Θά έλεγα καί όσοι καταλάβουν διά νά αντέξουν τήν ασφυκτική φρικτή πίεση τεχνολησμονούν, τουλάχιστον ανά τακτά διαστήματα, ή αμφισβητούν έν μέρει, πόσον δέ εκείνοι που λόγω πεποιθήσεων αρνούνται τήν εποχή τού Πρωτοσέλιδου είς τίς Ψυχές τού θανάτου, τά μηνύματα τών Ουρανών, τά Άλυτα Αδιέξοδα…

Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός: Ψυχή καί Χριστόν νά προσέχετε, καί νά πέσει ό ουρανός τίποτα δέν θά πάθετε!…

Αφού επιμένουν νά μάς Ψυχοτροπούν, Καρδιοτροπούν, Ψυχονοοκαρδιοχειραγωγούν μέ τόν θάνατον, αναλογιστείτε, διαλογιστείτε, σκεφθείτε μέ σύνεση Ουρανού, υπάρχει κάτι καλόν σ’ αυτόν; Υπάρχει κάτι καλόν από τήν αναμενώμενη παγκόσμια πτώση τής Παμυπλώνος τής ΜΕΓΑΛΗΣ; ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ, Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΗ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ!…

Άθελα τούς όπως είπε ό Ελληνοκύπριος Παφοδρουσιώτης Άγιος Ιωσήφ ό Βατοπαιδινός θά κάνουν τά θελήματα Τού Θεού! Οίδε καί είδε Ό Θεός ότι ό κόσμος στάθηκε επάνω είς τήν Αναισθησία, πρίν καί τώρα όσοι δέν ασχολούνται μέ τόν θάνατον ασχολούνται μέ τόν μαμωνά καί μέ πρόστυχες ή παραπρόστυχες γλοιώδες επαρσιασμένες αηδίες, δώστε γύρα, δώστε περιφορά είς τά Ιστολόγια καί τά Προγράμματα τούς, εκείνα που παρακολουθούν καί κάνουν, μία γενικευμένη Υπερασυδωσία! Δηλαδή η κατάσταση πλήρους Αμνημοσύνης θανάτου, ψυχής καί Θεού!… Αυτά τά τρία σέ όλα τά σοβαρά τροπάρια όλων τών θρησκειών εισίν τά κορυφαία αλλά πούποτε όσον είς τήν Χριστορθοδοξία! Ό φυσικός θάνατος που μάς Νοοχειραγωγοδιαφημίζουν αφυπνίζει σέ αρκετούς τόν προκαθήμενον θάνατον τής ψυχής από τήν Αχαλίνωτη Σαρκοεπένδυση Υπερασυδωσίας!….

Είναι ωσάν νά σού λέγει Ό Θεός: «σέ πειάνει ό σατανιστής εχθρός μού από τόν λαιμόν καί είναι ωσάν νά σέ πειάνω εγώ διά νά σού θυμίσω ότι η παναμαρτία είναι αιτία Ψυχοθνησιμότητος, ότι έχεις αποτρελλαθεί τελείως, ότι έχεις γίνει αχάριστος/αευχάριστος καί αγνώμων/αευγνώμων πρός τά πάντα, τούς οικείους, τούς φίλους, τούς συνανθρώπους, τά κλίματα καί οικολογήματα, πρός τά γονιδιώματα, πρός τίς ψυχές καί εκπέμπεις πολύ τρομερή Ψυχοσυχνοτική Βρώμα, φοβήθου διά νά σώσεις τήν ψυχήν εκεί που οί εχθροί μού σέ φοβίζουν διά νά σώσεις τό σαρκίον έν υποταγεί αυτών καί ούτε σαρκίον άβορον ούτε ψυχή άβορη θά σ’ αφήσουν!»…

Η Γενική Ψυχοθανατοκρισία καί Σαρκοκρισία που πρανάγγειλε η Αποκάλυψις. Όλα τά βιβλία θ’ αποθάνουν όταν αυτή θά βασιλεύει μαζύν μέ τά άλλα βιβλία τής Αγίας Γραφής, όλα τ’ άλλα βιβλία καί όσα δέν έχουν ψήγματα από Ψυχοσωτηρία θά σάς φαίνονται ανόητα καί ενοχλητικά λίαν συντόμως, τί αξία έχει η ματαιότροφη διασκέδαση όταν ψυχή τέ καί σώματι πεινάει μέ Συχνότητες Συμπονοτροφής;…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (5)

 1. Το να αποκαλύπτεις …σαρκοετρώνατα, δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο… Οπότε μίλα ανθρώπινα να γίβεις κατανοητός, και συνειδητά αντιληφθείς

 2. Παναΐα μου λόγις κρίσιν…!!! Κι ύστερα ομιλείς. . . χαχαχαχα

  !/Προσεχε την περιφάνειαν μόνον παληκάρι… (Αϊιος Παΐσιος)

 3. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 10/27/2021 @ 1:14 ΜΜ

  Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, για τους Έλληνες η Γραφή είναι νεκρό βιβλίο. Δεν πιστεύουν στις προφητείες ούτε στην κόλαση ούτε στον παράδεισο. Οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για τον Χριστό και για την εκκλησία του! Αυτή είναι η πραγματικότητα! Οι Έλληνες όσα προβλήματα κι αν βρουν στο δρόμο τους δεν θα οπισθοδρομήσουν. Το απέδειξαν περίτρανα! Όλα τα άλλα είναι όνειρα τρελά!

 4. THE BLACK MANTA = 666. Το ολο θεμα ηταν να βρειτε την ΕΞΟΔΟ απο την ΠΑΡΑΝΟΙΑ που προφανως ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΤΕ.

 5. dr Ardis: πως σκοτωνουν στις εντατικες

  https://www.bitchute.com/video/93yqg9BODGi7/

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*