Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Πεθαίνουν από τις σφαίρες την πείνα και την δίψα οι κάτοικοι του Λουκάνσκ