Μητροπολίτης Καλαβρύτων: “Aνήθικη, αντιχριστιανική και αντισυνταγματική η απογραφή”.

Ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στην Απογραφή Πληθυσμού λέει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων, ο οποίος χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «ανήθικη, αντιχριστιανική και αντισυνταγματική»
  Ο κ. Αμβρόσιος σε κείμενό του στο διαδίκτυο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι… «παρά το γεγονός, ότι το ερωτηματολόγιο είναι εξαντλητικό, καλύπτοντας μύριες όσες λεπτομέρειες, για το θρήσκευμα του απογραφομένου δεν υπάρχει ερώτηση. Γιατί άραγε; Μήπως για να μη στενοχωρηθούν οι Μουσουλμάνοι μετανάστες, όπως έλεγε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης;»

  Ο Μητροπολίτης, δηλώνει….. εξοργισμένος και με το δεύτερο σημείο του ερωτηματολογίου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούσε στη δεύτερη σελίδα του σχετικού εντύπου -κάτω από το κεφάλαιο «Β΄. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» υπάρχουν επτά (7) στήλες, εκ των οποίων η τρίτη έχει επικεφαλίδα «Σύζυγος» η δε τέταρτη στήλη έχει επικεφαλίδα τη λέξη «Σύντροφος».


  Σύμφωνα με τον ιεράρχη «με τον τρόπο αυτό καταπατείται η χριστιανική Ηθική και χλευάζεται ο Νόμος του Θεού», καθώς όπως καταγγέλλει με τον τρόπο αυτό «η συντεταγμένη Ελληνική Πολιτεία δια του εντύπου της απογραφής νομιμοποιεί αυτήν την ηθική αθλιότητα».

Το πλήρες κείμενο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων
  << Σήμερα ἔπεσε στὰ χέρια μου τὸ ἔντυπο της ἀπογραφῆς “κατοικίας-νοικοκυριοῦ”, ἡ ὁποία ἄρχισε ἤδη. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα (10) σελίδες. Φυλλομετρώντας  στὴν ἀρχὴ καὶ μελετώτας τὸ ἔντυπο αὐτὸ σὲ δεύτερη φάση ἀνεκάλυψα δύο μαργαριτάρια! Σᾶς τὰ παρουσιάζω.
1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ!

   Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ἐρωτηματολόγιο εἶναι ἐξαντλητικό, καλύπτοντας μύριες ὅσες λεπτομέρειες, γιὰ τὸ θρήσκευμα τοῦ ἀπογραφομένου δὲν ὑπάρχει ἐρώτηση. Γιατί ἄραγε; Μήπως γιὰ νὰ μὴ στενοχωρηθοῦν οἱ Μουσουλμάνοι μετανάστες, ὅπως ἔλεγε ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης; Μήπως, ἐπειδὴ τὸ θρήσκευμα ἐντάσσεται στὰ προσωπικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου;
 Ἀσφαλῶς ὄχι! Τότε γιατί παρέλειψαν τὴν σχετικὴ ἐρώτηση: Κατὰ τὴν γνώμη μας οἱ ξένες δυνάμεις, ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, καὶ σχεδιάζουν τὴν “παγκοσμιοποίηση” ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου οἱ πολιτικοί μας, δηλ. οἱ ὑποτακτικοί τους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὰ ἐκτελεστικά τους ὄργανα στὸ ἑλλαδιστάν, μᾶς ὁδηγοῦν μὲ ἀργά, πλὴν ὅμως σταθερά, βήματα, στὸ λεγόμενο “κοσμικὸ Κράτος”, δηλ. στὸ Κράτος, ὅπου δὲν γίνεται καμμιὰ ἀναφορὰ στὸν Θεό! Στὸ Κράτος αὐτὸ ὁ Θεὸς εἶναι ὁ μεγάλος Ἐξόριστος ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας!  Οἱ Κοινωνίες στὰ Κράτη αὐτὰ καὶ δαιμονίζονται καὶ δαιμονοκρατοῦνται!
   Στὴν πορεία μας πρὸς συγκρότηση αὐτοῦ τοῦ κοσμικοῦ Κράτους ἐδῶ στὴ Χώρα μας τὰ πρῶτα βήματα ἔγιναν! Ἀρχίσαμε με τὸν πολιτικὸ Γάμο. Προχωρήσαμε μὲ τὴν διαγραφὴ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα ἀπὸ τὴν καταραμένη Κυβέρνηση Κωνστ. Σημίτη. Θεσπίσαμε την πολιτικὴ Κηδεία. Τὸ Πρόγραμμα τῆς Globalization, δηλ. τῆς παγκοσμιοποιήσεως, συμπληρώθηκε μὲ τὸν πολιτικὸ Ὅρκο! Τώρα προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Καὶ ἕπεται συνέχεια!
   Ὅ,τι λοιπὸν ἔχει σχέση μὲ τὸν Χριστὸ πρέπει νὰ ἀντικατασταθῆ! Ἑπομένως  δεν χρειάζεται νὰ γνωρίζουμε πόσοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴν Ἑλλάδα, πόσοι οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, πόσοι οἱ Ἑβραῖοι, πόσοι Μουσουλμάνοι κλπ. Πρέπει ὅλοι νὰ γίνουμε “ἕνας ἀχταρμάς”, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος. Προφανῶς, σὲ ἐξυπηρέτηση τῶν παραπάνω σχεδίων τῶν Μασσωνο-Ἑβραίων, τῶν ἀείποτε διωκτῶν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μας, οἱ συντάκτες τοῦ ἀπογραφικοῦ ἐντύπου διέγραψαν τὸ θρήσκευμα στὰ “παληά τους ὑποδήματα”! Ντροπή σας, κύριοι, ὅποιοι κι ἂν εἶσθε, ὅσο ψηλὰ κι  ἂν εὑρίσκεσθε! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀνατρέπετε τὶς ἑλληνοχριστιανικὲς Ἀρχὲς καὶ Παραδόσεις τοῦ Λαοῦ μας καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ παραβιάζετε θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματος, τὶς ὁποῖες θὰ ἐπικαλεσθῶ παρακάτω.
   Φθάνει πιὰ ὁ ἐμπαιγμός μας ἀπὸ τὰ ἁρμόδια Ὑπουργεῖα, τὶς διάφορες Ἀρχὲς Προστασίας κλπ. Ὅλοι μᾶς ἐμαίζουν. Ὡς Ἕλλην Πολίτης δια-μαρ-τύ-ρο-μαι!

2. ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΟΡΟ “ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ”! 

  Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ἀνεγκέφαλοι συντάκτες τοῦ ἐρωτηματολογίου προέβησαν καὶ σὲ ἕνα δεύτερο ἔγκλημα. Ἰσοπεδώνουν τοὺς ὅρους Σύζυγος καὶ Σύντροφος! Εἶναι ἐξ ἴσου ἀποδεκτοὶ  ὅσοι βιώνουν τὴν νόμιμη συζυγία μὲ ὅσους προτιμοῦν τὴν παράνομη συμβίωση!  Ὠνόμασαν τὴν πορνεία καὶ τὴν μοιχεία ”ἐλεύθερη συμβίωση” γιὰ νὰ τῆς δώσουν ἕνα νομικὸ φόρεμα!
  Σύμφωνα μὲ τὶς ἑλληνοχριστιανικὲς παραδόσεις μας ἡ γυναίκα που παντρεύεται “μὲ παπὰ καὶ μὲ κουμπάρο” ὀνομάζεται Σύζυγος, ἐνῶ ἡ γυναίκα ποὺ συζεῖ “ἀστεφάνωτη”, δηλ. αὐτὴ ποὺ πορνεύει ἢ μοιχεύει μὲ κάποιον ἄνδρα, δηλ. ἡ “ἀστεφάνωτη” ὀνομάζεται “Σύντροφος”! Ἡ πρώτη εἶναι νόμιμη, ἐνῶ ἡ δεύτερη εἶναι παράνομη! Μπορεῖ ἴσως τὸ ἀστικὸ δίκαιο νὰ ἀναγνωρίζει κάποια ἀστικὰ δικαιώματα καὶ σ’ αὐτήν, δηλ. τὴν ”ἀστεφάνωτη”, ἢ τὴν “παλλακίδα¨ κατὰ τοὺς ἀρχαίους προγόνους μας, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα κατὰ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ ἡ ἀστεφάνωτη γυναίκα εἶναι ἡ πόρνη τοῦ Εὐαγγελίου, ἂν εἶναι ἄγαμη ἢ ἡ μοιχαλίς, ἂν εἶναι παντρεμένη, ἂν δηλ. παίζει σὲ δύο γήπεδα! Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ ἀντιστρόφως, προκειμένου δηλ. γιὰ τὸν ἄνδρα. Κι αὐτὸς εἶναι πόρνος ἢ μοιχός! Μπορεῖ οἱ λέξεις νὰ εἶναι σκληρές, αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ ἀρχαιόθεν ἐφαρμοσθεῖσα ὁρολογία, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡ ὁρολογία τῆς “καθὼς πρέπει Κοινωνίας”.  Ὁ ὅρος “Σύντροφος” εἶναι νεώτερη ὁρολογία, εἰσαχθεῖσα κατὰ τὰ τελευταῖα τοῦτα χρόνια ἀπὸ τὴν “μὴ καθὼς πρέπει Κοινωνίαν”, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα!
   Νόμος τοῦ Χριστοῦ καταδικάζει ὅλα αὐτὰ τὰ ἀρρωστημένα φαινόμενα. Συνθέτουν τὴν ἀνήθικη μερίδα τῆς Κοινωνίας. Νὰ τί μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: “Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται, ….Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν” ( Α΄ Κορ. κεφ. Ϛ´ 9-10)
   Καὶ ὅμως τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, ἡ συντεταγμένη Ἑλληνικὴ Πολιτεία διὰ τοῦ ἐντύπου τῆς ἀπογραφῆς νομιμοποιεῖ αὐτην την ἠθικὴ ἀθλιότητα!  Διότι στὴν δεύτερη σελίδα τοῦ σχετικοῦ ἐντύπου καὶ κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιο  “Β΄. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ” ὑπάρχουν ἑπτὰ (7) στῆλες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ τρίτη ἔχει ἐπικεφαλίδα “Σύζυγος” ἡ δὲ τέταρτη στήλη ἔχει ἐπικεφαλίδα τὴ λέξη “Σύντροφος”. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καταπατεῖται ἡ χριστιανικὴ Ἠθικὴ καὶ χλευάζεται ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ!  Ἐπειδὴ δὲ στὴν ἴδια σελίδα ἀναγράφεται τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἐπώνυμο τοῦ ἀπογραφομένου, τὰ λεγόμενα προσωπικὰ δεδομένα στὴν προκειμένη περιπτωση ρίπτονται στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων!
   Καὶ ἐρωτῶ: Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτελεῖ ἀπόρρητο στοιχεῖο τὸ θρήσκευμα ἑνὸς ἀτόμου καὶ δὲν ἀποτελεῖ ἀπόρρητο ἐπισης στοιχεῖο  ἡ προσωπικὴ -ἀνήθικη ὅμως- ζωή του; 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
1. τὸ ἄρθρο 2 παράγρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ἐπιτάσσει, ὅτι “Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας”. Μὲ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἐννοιῶν Σύζυγος καὶ Σύντροφος εὐτελίζεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου!
2. Τὸ ἄρθρο 5 παράγρ. 1, ποὺ ὁρίζει, ὅτι “Καθένας ἔχει διακαίωμα νὰ ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του ….ἐφ΄ ὅσον ……..δὲν παραβιάζει …τὰ χρηστὰ ἤθη”.
3. τὸ ἄρθρο 21 παράγρ. 1, ποὺ ὁρίζει ὅτι “ἡ Οἰκογένεια ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους”
4. Τὸ ἄρθρο 25 παράγαφ. 1, τὸ ὁποῖον ὁρίζει, ὅτι “Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καὶ ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου…τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐγγύηση τοῦ Κράτους”.
ΔΗΛΩΣΙΣ
 Ἐπικαλούμενος λοιπὸν τὴν διατάξη τοῦ ἄρθρου 120 παράγρ. 4 τοῦ Συντάγματος, διὰ τῆς ὁποίας θεσπίζεται ὅτι “Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει…..”ΔΗΛΩ ΔΗΜΟΣΙΩΣ
ὅτι γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, κυρίως δὲ διότι διὰ τοῦ ἐντύπου τῆς Ἀπογραφῆς νομιμοποιεῖται ἡ ἀνήθικη ζωὴ καὶ πολιτεία καὶ χλευάζεται ἡ χριστιανικὴ Ἠθικὴ στὴ Χώρα τούτη τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Ἡρώων ἐκφράζω ὄχι μόνο τὴν ἀγανάκτησή μου, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποτροπιασμό μου πρὸς τοὺς ἀρμοδίους παράγοντες τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας
ΑΡΝΟΥΜΑΙ
νὰ συμμετάσχω στὴν Ἀπογραφή, διότι παθητικῶς καθίσταμαι συνένοχος στὰ ἑξῆς ἀδικήματα:
α) Στὴν ταπείνωση τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς μου ἰδιότητος,  καὶ
β) Στὸν εὐτελισμὸ καὶ τὸν  χλευασμὸ τῆς Χριστιανικῆς  Ἠθικῆς
 γ) Στὴν νομιμοποίηση τῆς παρανόμου συμβιώσεως.
Αἴγιον, 10 Μαΐου 2011
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.Gemoderm

Ξεχάστε τις αιμορροΐδες για πάντα!

Το σπρέι Gemoderm βοηθά να απαλλαχθεί κανείς από αιμορροΐδες και ραγάδες του πρωκτού. Χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές αιμορροΐδες, την θρόμβωση και τη φλεγμονή, φαγούρα και έκζεμα πρωκτού, κατά αιμορροΐδες μετά τον τοκετό. Σπρέι έχει αντισηπτική, αντι, τοπική αναισθητική, αιμοστατική και στυπτική δράση, προωθεί την απορρόφηση των αιμορροΐδων και την αποκατάσταση του ορθού, θεραπεύει γρήγορα τις ραγάδες του πρωκτού και εξαλείφει την αιμορραγία.

ΤΙΜΗ 49,00

ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

 Powered by WebCash


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *