08:09 - 06/02/2015

ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΩΣ

Με την χρήση των ενεργειακών πεδίων της Γής έχουν την δυνατότητα οι…

επονομαζόμενοι και «Αδελφότητα του Όφεως» να ελέγχουν και να κατευθύνουν την θέληση και τις ανθρώπινες επιθυμίες . Ένα βασικό χαρακτηριστικό τους «εργαλείο» δύναμης είναι η σεξουαλική διέγερση που αποδυναμώνει την Επίφυση. .

Σε αντιπαραβολή της πιο πάνω τριαδικότητας των διαχωριστικών μερών που έχουν σχέση με το είναι μας αλλά και με τον Συμπαντικό χώρο, άς ξεκινήσουμε με το χαμηλότερο επίπεδο που δηλώνει το ενστικτώδη – σωματικό μέρος ελέγχου του εαυτού μας , τον αρχαίο όφη , τον από τον νωτιαίο και το νευρικό σύστημα εκφραζόμενο , και που στον γήινο κόσμο μας βρίσκετε καταχθονίως κριμένος στο πιο σκοτεινό του σημείο, τα Τάρταρα των σωθικών της Γής.

Κωδικοποιημένο το «όλον» του Σύμπαντος Μακρόκοσμου στον Μικρόκοσμο, θα δούμε πώς από την αρχαιότητα αφήνεται ή υποψία πώς υπάρχει πραγματικά ένας υπόγειος κόσμος πού κατοικείται από άλλες οντότητες με τις οποίες οί επί την γή άνθρωποι και επί των ουρανό αγγελικές δυνάμεις έχουν έναν συνεχή αγώνα .

Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη θα διαβάσουμε τά εξείς αποκαλυπτικά πού μας αφήνουν την πεποίθηση πώς ό απόστολος , πού απομονώθηκε στο σπήλαιο της Πάτμου , με την βοήθεια του ουράνιου φωτός μέσω της Επιφύσεως του έλαβε γνώση αυτής της αρχαίας διαμάχης.

Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο Ε΄3 και Ε 13΄, « και ουδείς εδύνατο εν τώ ουρανώ , ούτε επί της γής ούτε υπό κάτω της γής ανοίξαι το βιβλίο», και ακόμη , «Και πάν κτίσμα ό έν τώ ουρανώ, και επί της γής και υπό κάτω της γής και επί της θαλάσσης». Αλλά , οί αποκαλύψεις για τους υπογήϊνους βρίσκονται και σε απόσπασμα στην Προς Φιλιππησίους επιστολή Β΄10 αναφέρεται, « ίνα έν τώ ονόματι Ιησού πάν γόνυ κάμψη , επουράνιων και επιγείων και καταχθονίων»
Ο C.W.Leadbeater,μας πληροφορεί ότι, ο κόσμος μας κυβερνάται από μια αδελφότητα Μυστών οι οποίοι αφού έφθασαν στην ένωση με το θείο , παραμένουν στην γή για να καθοδηγούν την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αδελφότητα αυτή , φθάνοντας στην ένωση με τον θεό έγιναν θεοί γι αυτό και έχουν την ικανότητα να παραμένουν στην γή και να μας οδηγούν.

Λέει μάλιστα πώς: «Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει τυχαία ανάπτυξη, αυτή καθοδηγείται αφανώς από σώμα τελειοποιηθέντων ανθρώπων, το οποίο ονομάζεται Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα – σώμα το οποίο υπάρχει για να εκτελεί την Βούληση του Λόγου του Ηλιακού μας συστήματος .

Εργάζεται με έναν μηχανισμό τόσο ευρύ και πολύπλοκο , ώστε από το φυσικό πεδίο δεν μπορούμε να διακρίνουμε παρά ένα μόνο τμήμα της λειτουργίας του …Εξ άλλου η μέθοδος της εξελίξεως είναι κυκλική .» Γιαυτό ως σύμβολό τους χρησιμοποίησαν τον ουροβόρο όφη τον οποίο συσχέτισαν με τον κύκλο του χρόνου αλλά ήταν και αρχέγονο σύμβολο του Ήλιου .

Ο όφις, ήταν το κυρίαρχο σύμβολο των Ατλάντων. Το καθεαυτό Ατλάντειο στοιχείο μέσα από το οποίο μπορούμε να ανακαλύψουμε την σε οποιαδήποτε εμφάνισή του να υποδηλώνει την ατλάντια επιρροή . Με τον όφη κωδικοποιούταν η Ενέργεια της Δημιουργίας μέσα από ελικοειδή κίνηση των μορίων πού δομούν τις μορφές.
Όμως , αυτήν την μορφή έχει ή κατερχόμενη ενέργεια προς εμψύχωση των στοιχειακών δυνάμεων πού μορφοποιούν τον κόσμο. Η ανερχόμενη , έχει την κωδικοποιημένη εικόνα του Αετού του Διός. Ο Αετός , είναι ένα αρπακτικό πουλί πού πετά σε μεγάλα ύψη , στον αιθέρα, και αποτελεί τον μεγάλο εχθρό του όφη.

Ενώ με την μορφή λευκής Περιστεράς, εκφράζετε το Άγιο Πνεύμα, το Φώς της Θεότητας πού ενεργεί επί της Επιφύσεως και που δηλώνει την αρμονική συνύπαρξη του Πνεύματος καί του σώματος. Δηλαδή την γνώση του εαυτού μας.

Λέγετε ακόμη πώς όλες οι θρησκείες του κόσμου έχουν δημιουργηθεί από αυτούς, με σκοπό την καθοδήγηση των ανθρώπων , αλλά ακόμα και το ότι πίσω από κάθε θρησκεία υπάρχει πάντα ένα κρυφό ιερατείο μυστών που γνωρίζει την σύντομη οδό ανάπτυξης έχοντας πρόσβαση σε κρυφές γνώσεις.

Τι ακόμα να μας πούν για να καταλάβουμε ότι αιώνες επί αιώνων οι λίγοι αυτοί που άλλοτε ονομάζονται θεοί και άλλοτε ιερείς ή πλανητάρχες , είναι αυτοί που κατευθύνουν την ζωή των ανθρώπων πάνω στην γή. Είναι αυτοί που κατέχουν την πολιτικοοικονομική δύναμη , αυτοί που κάνουν τους πολέμους, αυτοί που ταράσσουν το πλανητικό κεντρικό σύστημά ανελίξεως της Γής.

Είναι οι αρχαίοι οφίτες Άτλαντες πίσω από κάθε τι που εμποδίζει την αφύπνιση της μνήμης για να κρατούν τον άνθρωπο δέσμιο στην φυλακή που τους έχει εγκλωβίσει την θέληση και τον νού τους . Όμως ποιών ανθρώπων; Κάποιων συγκεκριμένων ίσως; Κάποιων ουράνιων; Γιατί πάνω στην Γή υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωποειδή.

Ο Άτλαντας Προμηθέας ήταν ένας από αυτούς που μετάλλαξε το ανθρωποειδή του πλανήτη, τον Νεάτερνταλ, και δημιούργησε τον Κρομανίον. Η επιστήμη της ανθρωπολογίας δεν γνωρίζει πώς εξαφανίσθηκε ο Νεάτερνταλ μετά την εμφάνιση του Κρομανίον. Όμως οι μελέτες για το DNA του Νεάτερνταλ αποκαλύπτουν ότι συγγενεύουν με αυτό του χιμπατζή.

Ο μυστικιστής Δαβίδ Γούντ ,αφήνει πολλά υπονοούμενα μέσα από ένα υποθετικό σενάριο μιάς τέτοιας παρέμβασης από ουράνιους επιστήμονες, τους Ελοχείμ. Λέει ότι όταν αυτοί ήρθα στο δικό μας πλανητικό σύστημα, πήραν ένα θηλυκό ανθρωποειδή και με τεχνική γονιμοποίηση, βάζοντάς του ουράνιο γονίδιο, δημιούργησαν τέσσερις τέλειους ανθρώπους και έναν ατελή.

Τον Όσιρη, τον Σέτ , την Ίσιδα και την Νέφθιδα. Το ατελή ήταν ό Χόρους. Αυτοί οι τέσσερις , έχοντας την κατάλληλη από τους ουράνιους εκπαίδευση, δημιούργησαν με την σειρά τους, τούς Νεφελείμ .

Από τά σενάρια, που πολύ πιθανών να είναι πράγματι γνώσεις της ανθρώπινης πορείας πάνω στην γή, βλέπουμε ότι ο πόλεμος γίνετε ανάμεσα στο ευγενικό ανθρώπινο γένος και στο μεταλλαγμένο. Είναι ο πόλεμος που γίνονται ανάμεσα στους ανθρώπους του Φωτός και σε αυτούς του Σκότους.

Ανάμεσα σε αυτούς που το σπέρμα τους είναι ουράνιο και σε αυτούς που το σπέρμα τους είναι χωμάτινο. Ανάμεσα σε αυτούς που πορεύονται προς τα Ηλύσια Πεδία και αυτούς που άγουν προς το αιώνιο Σκότος των Ταρτάρων.

Το σύμβολο του όφεως έχει ταυτισθεί με δύο έννοιες. Από την μια, με την ηλεκτρομαγνητική γήινη ενέργεια , την υπό κάτω της Σελήνης , και από την άλλη, με την εσωτερική ενέργεια που διαπερνά τα ‘όντα, και εδρεύει στον κόκκυγα.

Όπως μέσα μας κυκλοφορεί η διεγερτική ενέργεια που περνά σαν σε κανάλι την σπονδυλική μας στήλη, έτσι, και η γήινη ενέργεια ώς τελουριακά υπόγεια ρεύματα του πλανήτη, κινούνται υπογείως και δια μέσων διαφόρων κομβικών σημείων, μπορούμε να δούμε να εκτονώνετε ένα συσσωρευμένο μεγάλο μέρος αυτής της δύναμης, όπου , στο σημείο εκείνο πού συμβαίνει , συνήθως υπάρχει και μια πύλη είσοδος στον κάτω κόσμο .

Το σχήμα αυτών των τελουριακών μοιάζει με την κίνηση των όφεων, και στα σημεία όπου υπάρχει τέτοια γήινη ενεργειακή συσσώρευση δημιουργείται επικίνδυνο πεδίο για την υγεία .

Η ελικοειδής αυτή κίνηση της ενέργειας, αναπαριστάνετε από την κίνηση του όφη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο , ακόμα και το ότι υποσυνείδητα έχει συνδεθεί το φίδι με το ύπουλο και το κακό. Το επικίνδυνο αυτό ερπετό ήταν ένας εχθρός του ανθρώπου αφού κινδύνευε από το δηλητηριώδες του δάγκωμα τόσο συχνά, που από την πανάρχαια εποχή του Ορφέα, βλέπουμε τον ποιητή να έχει αφιερώσει σχεδόν σε όλο του το έργο « Περί Λίθων», συμβουλές για την αποφυγή δαγκώματος από φίδια.

Συγκεκριμένα, αρχίζει λέγοντας, «Ο υιός της Μαίας, {ο Ερμής} πού μας παρέχει πολλά ωφελήματα, έδωσε είς τους ανθρώπους δώρον του Διός , ο οποίος αποτρέπει κακόν, ήλθε μεταφέρων αυτό, διά να έχωμεν ένα βέβαιον αμυντικόν μέσον κατά της δυστυχίας».

Και τονίζει, «…προς τους συνετούς απευθύνομαι πού έχουν αγαθή καρδιά και πεποίθηση είς τους θεού, με τους ανόητους όμως δεν είναι δίκαιον να ασχοληθώμεν» Το δώρο πού φέρνει ο Ερμής , πού αντιπροσωπεύει τον νού, είναι η διά της Επιφύσεως φώτιση και γνώση.

Προσέχτε όμως πώς αναφέρετε προς τους συνετούς, πού σημαίνει τους ευφυείς και νοήμονες, τους έχοντες Νού, ενώ τους ανόητους τους αποφεύγει. Αυτό δηλώνει πώς υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Σε αυτό το δεύτερο ονάνθρωπο θέλουν να συμπεριλάβουν και τους έλλογους νοήμονες μέσω της απενεργοποίησης της Επιφύσεως των , οι εξουσιαστές Οφίτες υποχθόνιοι Άτλαντες.

Το κακό πού εξουδετερώνει το δώρο του Ερμή, είναι ο όφις, η υπογήϊνη ενέργεια του Εωσφόρου. «Θα γνωρίσει {ο άνθρωπος} επίσης να σταματήσει το σφύριγμα του δράκοντος, πού βαδίζει κατά γής , και να σβήσει το δηλητήριο των φιδιών πού έρπουν.»

Υπόσχεται δε πώς ο Ερμής {νούς} έχει μέσα στο σπήλαιό του {το κρανίο του εγκεφάλου}, πλείστα δώρα , αθάνατα και αληθινά , «…τά οποία εκτελούν τά πάντα ταχέως, και όποιος επιτύχει αυτά, είναι ημίθεος και ευτυχής.» Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στο Ελεύθερο Πεδίο Δημιουργίας , πού γίνεται Πύλη Θαυμάτων.
ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ

Σταμάτησα επιτέλους το κάπνισμα, χωρίς άγχος, οργή και καμία ενόχληση!!! Πλέον κάνω έναν υγιή ύπνο και δεν έχω εξάρτηση στη νικοτίνη!!! Θέλεις κι εσύ να το κόψεις;

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (10)

 1. 0
  0
  Ναι , εμείς σας κυβερνούσαμε στο παρελθόν , εμείς θα σας κυβερνούμε και στο μέλλον .. Πολύ σύντομα θα μάθετε όλοι σας ποιοι είμαστε οι "εμείς" και ποιος είναι ο ενάρετος Βασιλιάς που θα τον δεχθείτε όλοι σας .. Πολύ σύντομα θα κατατροπωθούν όλοι οι φαύλοι υποχθόνιοι συνωμότες οπαδοί του ψεύδους .. Ερχόμαστε όπως ο ήλιος στην Ανατολή και το σκοτάδι θα σκορπίσει .. Η αυτοκρατορία που θα κτίσουμε θα ζήσει εις στους αιώνες και μέχρι το τέλος του κόσμου τούτου ..
  • 0
   0
   πρόσεχε μόνο μην σκίσετε κανένα καλτσόν φωτοβολταϊκά μαλάκια……
   ΡΕ γίδια ο άρχοντας της ύλης είναι ο άνθρωπος που μεσώ του θανάτου γίνεται και άρχοντας του πνευματικού κόσμου…. δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα στον άνθρωπο γιατί απλά είναι το κύτταρο του δημιουργού δηλαδή ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΊΑ….. Απλά σας αφήνουμε να νομίζετε οτι κυβερνάται για την αναποκατάσταση της γνώσης μέσω της εμπειρίας μέσα στους αιώνες….. εκατομμύρια χρόνια 4 πολιτισμοί έχουν χαθεί και ακόμη δεν συνειδητοποιησατε οτι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν?? ΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΒΛΉΜΑΤΑ ,ΚΟΡΌΙΔΑ…. ΧΑΧΑ….

   μητσος – τακης
  • 0
   0
   Και οι Δυο εχετε αδικο..Ο πραγματικος βασιλιας του κοσμου αυτου..ειναι ο Ροζ πανθηρας.Ποτε επιτελους θα καταλαβετε αμορφωτοι Ελληνες πως το σωβρακακι του σουπερμαν και του μπατμαν εχει ενισχυση και πως δεν ειναι τοσο φουσκωμενο λογω των προσοντων του??Πρεπει επιτελους να καταλαβουμε ολοι μας τι συμβαινει σε τουτονν εδω τον κοσμο..στην μεση Γη…και στον εξωστη του μαπετ σοου αν οι δυο γεροι εχουν ουρικο οξυ η οχι..Ολα τα υπολοιπα τα οποια λετε…πιστευω πως δεν ενδιαφερουνε και τοσο τους Ελληνες…και ουτε εχουνε καμια σημασια και για τον υπολοιπο πλυθησμο της Γης..Γι αυτο συνετιστιτε λιγο και που κ που τραβατε και καμια…Ξεθολωνει το μυαλο.
  • 0
   0
   Άτιμα φιδάκια , το ξέρουμε πως υπάρχετε και σας περιμένουμε να βγείτε από τις φωλιές σας για να δείτε τι σας περιμένει .
  • 0
   0
   ΟΧΙ ΡΕ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗ Ο ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ …
   Γι αυτο συνετιστιτε λιγο και που κ που τραβατε και καμια…Ξεθολωνει το μυαλο.
   ΚΑΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ Ε! ΑΤΥΜΟ ΡΟΖ ΠΑΝΘΥΡΑΚΙ… ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΕΧΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΥΦΛΩΘΕΊΣ ΚΑΗΜΈΝΕ…. ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΙΝΗΣ ΕΤΣΙ ΜΟΝΟΡΟΥΦΙ ΜΕ ΡΈΓΟΥΛΑ ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ ΤΗΝ ΠΡΕΖΑ ΕΤΣΙ? ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΛΑ ΡΟΖ ΜΠΑΤΜΑΝ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΝ……
  • 0
   0
   Ο Ροζ Πανθηρας φιλε θα ηθελε να μην τσιτωνεις..Θα ανεβει η πιεση σου και θα σε πιασει σφιξιμο..Και καθως σφιγκεσαι και κλασεις..θα σου βγει και μια καποτα απο πισω μαζι με την πορδη…Καταλαβε επιτελους μηδαμινε ανθρωπακο…πως ο Φερμπι ο δαιμονισμενος…εχει γινει φιλος με τον Νταφι Ντακ…και συντομα ο αρχοντας της υλης θα σου βγαλει το καλαμποκι απο τον πρωκτο σου..Ποτε επιτελους εσυ και οι ομοιοι σου…γελοιο υποκειμενο του δηθεν καθωσπρεπισμου και του μουνιου της μανας σου θα καταλαβετε πως η μαλακια η οποια εξπερματησα…ερουφηχθη εντονως και αστραπιαιως απο την σουφρα της μητερας σου??Τι αλλο να πω…Ντρεπομαι για λογαριασμο σου..Ααα και κατι αλλο…τα μουνοχειλα της μητρός σου ειναι ξεχειλωμενα…Παρε κλωστη και ξεκινα..Κανε και κατι επικοδομοιτικο απο το να αναρτηεις χαζομαρες εδω μεσα…Μπουλη.
  • 0
   0
   ΝΑΣΕ ΚΑΛΑ ΤΡΕΛΟΜΑΛΑΚΑ ΑΚΌΜΗ ΓΕΛΆΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΆΝΤΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΣΟΥ …….ΧΑΧΑ ΤΟΣΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΊΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΆ ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ … ΜΆΛΛΟΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΦΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΉ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊ Η ΕΚΤΕΤΑΜΈΝΗ ΧΡΊΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΑΡΜΆΚΩΝ…. ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟΣ …. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟ ΑΝΤΊΘΕΤΟ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΤΊΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΉΞΟΥΝ ΣΑΝ ΕΣΈΝΑ…. ΤΟ ΔΕΙΛΌ ΜΑΣΤΟΥΡΩΜΈΝΟ ΑΝΘΡΩΠΆΚΙ …..
   ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΉ …….
   ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΙΣ ΠΟΤΕ ΑΥΤΑ LIVE ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΙΟ ΤΡΕΛΟ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑ….. ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΟΥΤΕ ΝΕΚΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΟΤΑΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΙ ΣΟΥ ΑΠΆΝΤΗΣΑ….. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΜΩΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΑΝΆΓΚΑΣΕ…… ΣΥΝΈΧΙΣΕ ! ΕΔΏ ΕΊΜΑΙ ΕΓΏ ΜΗΝ ΦΟΒΆΣΑΙ…… ΠΟΙΟ ΡΕΖΊΛΙ ΠΕΘΑΊΝΕΙΣ

   ΕΥΤΑΨΥΧΟΣ
  • 0
   0
   ΑΑ!! ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΆΛΛΟ ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΔΊΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΌ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΠΟΛΎ ΤΗΝ ΝΌΣΟ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑΣ….. ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΉΤΡΑ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕΣ ΤΟ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΣΎΦΙΛΗ ΘΑ ΕΊΧΕ…. ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΛΕΓΑΝ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΨΩΛΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΒΑΖΕΙΣ…. ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΕΚΕΙ ΚΏΛΥΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ…..

   ΧΑΧΑ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΤΥΧΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑ ΤΡΕΛΟΥΛΙΑΚΑ

   ΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΓΟ Ε!!!! ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΣΕΞ ΕΕΕΕ!!! ΕΛΑ ΠΕΣ ΤΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΠΕΣΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ………
 2. 0
  0
  Γιατρός σε έχει δει τελευταία ? Να το κοιτάξεις , μην το αφήσεις έτσι .
 3. 0
  0
  κουκουρουκου μανταλακια….'εχει παραγήνει με τους Άτλαντες…..Ο Χάρτης του Πίρι Ρεις είναι αντιγραφή από Χάρτη του Πτολεμαίου στην βιβλιοθηκη της Αλεξάνδρειας,ο οποίος δείχνει την Γη εκατομμύρια χρόνια πριν """"ΜΕ ΑΚΡΙΒΙΑ"""……..προτού αλλάξουν οι πόλοι της Γης,και δείχνει την Ανταρικτική με βουνά,θάλασσες ποτάμια πεδιάδες………ΑΝ ΒΡΗΣ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ Η Η ΤΗΝ ΛΕΜΟΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ …ΠΑΡΤΕ ΜΕ ΤΗΛ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΕΓΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΩς.
  Η Ατλαντίδα είναι εδώ στο Αιγαίο και καταστράφηκε πριν 3700 χρόνια.Ο Ατλαντικός ωκεανός είναι Φοινικικό όνομα…οι Έλληνες τον έλεγαν ΚΡΌΝΙΟ ΠΌΛΕΓΟΣ.Το ονομα Ατλαντικο ωκεανος προέρχετε απο τον Ελληνοφοινικα Ηροδοτο.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί