Η ομάδα αίματος των καθαρόαιμων Ελλήνων (Βασίλης Ραφαηλίδης* – 1987). ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!!!

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ

Η ομάδα αίματος των καθαρόαιμων Ελλήνων (Βασίλης Ραφαηλίδης* – 1987). ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!!!

ΟΛΕΣ οι συγχύσεις στην Ελλάδα ξεκινούν από την αδυναμία μας να ξεχωρίσουμε τις έννοιες «έθνος» και «κράτος», που σε καμία περίπτωση δεν είναι συνώνυ­μα. Η λέξη έθνος είναι σανσκριτικής καταγωγής και, στην κυριολεξία, σημαίνει «ομαιμοσύνη», δηλαδή ομοιό­τητα του αίματος των ανθρώπων που ανήκουν στην ίδια φυλετική ομάδα.


Είναι φανερό, όμως, πως για να διατηρήσει» την «κα­θαρότητα)) του αίματός της μια φυλή, και συνεπώς να λειτουργήσει σαν μια ευρεία οικογένεια, όπου όλα τα μέ­λη της θα είναι στενοί ή μακρινοί συγγενείς, πρέπει αυ­τή η φυλή να είναι καταρχήν ενδογαμική, δηλαδή τα μέλη της να παντρεύονται μεταξύ τους και οι επιμειξίες με αλλόφυλους να απαγορεύονται αυστηρά. Αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μόνο σε πολύ κλειστές και πολύ πρωτόγονες κοινωνίες. Σήμερα, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν «καθαρές» εθνότητες, διότι δεν υπάρχουν κλειστές κοινωνίες.

ΕΙΝΑΙ αυτονόητο, πως κανείς νομοθέτης εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια δε θα μπορούσε να διαφυλάξει την «καθαρότητα» του αίματος μιας φυλής.

’Αλλωστε, οι άνθρωποι δεν είναι άλογα ράτσας, τα­γμένα στις ιπποδρομίες, ώστε να φροντίζουμε για την καθαρότητα του αίματός τους. Και ωστόσο, δεν έλει­ψαν ποτέ οι μικρόνοες που αντιμετωπίζουν τον άν­θρωπο σαν ζώο, περιορισμένο σ” ένα οιονεί αναπαρα­γωγικό ιπποφορβείο. Και ο ρατσισμός είναι αυτό ακρι­βώς: Μια μεταφυσική και αυτόχρημα παρανοϊκή πίστη στην «καθαρότητα του αίματος της φυλής» -μια κα­θαρότητα που εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια ανήκει στην περιοχή του μύθου.

Αυτή η ολοφάνερα ανόητη πίστη, η τόσο διαδομένη ωστόσο, μας κάνει να νομίζουμε πως ο «χόμο σάπιενς» έχει να διανύσει πολύ δρόμο ακόμα, προκειμένου να γίνει όντως σοφός. Και εν πάση περιπτώσει, απ” τον «χόμο. σάπιενς» πρέπει να αποκλειστούν εξαρχής οι ρατσιστές, που εδώ σε μας πήραν το ψευδώνυμο «εθνικόφρονες». Που σημαίνει «άνθρωποι που φρο­νούν – σκέφτονται – εθνικά». Αλλά για να σκέφτεσαι εθνικά πρέπει να σκέφτεσαι… αιματολογικά. Δηλαδή, πρέπει να πιστεύεις πως το αίμα σου έχει μια ειδική ποιότητα, οπωσδήποτε καλύτερη απ” την ποιότητα οποιουδήποτε άλλου που ανήκει σε άλλη… ομάδα (εθνικού) αίματος.

Ο ρατσισμός, λοιπόν, είναι φασισμός. Και ο φασισμός είναι πρωτογονισμός, ακριβώς γιατί είναι ρατσισμός. Για ράτσες μιλούν σήμερα μόνο οι ζωολόγοι, οι κτηνία­τροι και οι κρετίνοι. Κάθε «εθνικόφρων» λοιπόν κρύβει μέσα του ένα φασίστα. Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυ­χαίο που τα φασιστικά καθεστώτα στηρίχτηκαν στους «εθνικόφρονες». Ούτε είναι τυχαίο ακόμα, που η εθνικοφροσύνη έχει την τάση να πυκνώνει όσο προχωρού­με προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Από δω και η λογικόταταη άποψη, πως η κουταμάρα πολώνεται προς τα δεξιά – χωρίς, δυστυχώς, να είναι αποκλειστικό της προνόμιο.

Διότι υπάρχει και μια… αριστερή κουταμάρα. Αλλά τουλάχιστον αυτή δεν έχει την… αιματολο­γική καθαρότητα της δεξιάς κουταμάρας, που είναι πολύ πιο εκνευριστική και, φυσικά, πολύ πιο επικίνδυ­νη. (Ανάμεσα σε δύο ηλίθιους θα διάλεγα τον αριστερό ηλίθιο απ” τον οποίο κινδυνεύω λιγότερο, παρότι η ηλιθιότητα καθαυτή είναι έτσι κι αλλιώς επικίνδυνη. Και για να μη δημιουργηθούν παρανοήσεις, πρέπει να τονίσουμε πως η ηλιθιότητα είναι ιδιότητα υπαρξιακή και υπερκομματική. Κι αλίμονο στον έξυπνο αριστερό που θα συγκρουστεί με βλάκα αριστερό. Είναι από χέρι χαμένος, γιατί η βλακεία έχει τη δύναμη να μετακινεί όρη, όπως ακριβώς και η πίστη).

ΤΟ ΕΘΝΟΣ, λοιπόν, είναι ένας αρχαϊσμός και ένας αταβισμός. Επιβιώνει ως έννοια για να δημιουργεί στα απλοϊκά μυαλά την ψευδαίσθηση της συνοχής και της συνέχειας μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας ανθρώπων, που συνεχίζουν να πιστεύουν, γιατί έτσι θέλουν, πως ανήκουν σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια με κοινό γε­νάρχη. Κάποτε, ωστόσο, η έννοια της εθνότητας έπαιζε έναν πολύ σοβαρό ρόλο. Πράγματι, η οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας άρχισε με τη συσσωμάτωση των ατόμων σε ομάδες ευρύτερες της μικρής, τυπικής οικο­γένειας, οι οποίες αποτελούν μια ευρεία, αιματοσυγγενική οικογένεια. Τούτες οι ομάδες ανέπτυξαν έναν κοι­νό πολιτισμό στη βάση μιας κοινής γλώσσας.

Με τους αιώνες, η αιματοσυγγένεια, με τις συνεχείς επιμειξίες, έπαιζε ολοένα και μικρότερο ρόλο, ενώ αν­τίθετα τα πολιτιστικά δεδομένα, που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στο στάδιο της αιματοσυγγένειας, διατη­ρήθηκαν και αναπτύχθηκαν, για να αποτελέσουν στη συνέχεια, αυτά και μόνο, τα ειδικά χαρακτηριστικά μι­ας εθνότητας. Μ” άλλα λόγια, η έννοια της εθνότητας υπάρχει και σήμερα, αλλά είναι καθαρά και αποκλει­στικά πολιτιστική. Συνεπώς, μέλη μιας συγκεκριμένης εθνότητας είναι άνθρωποι που έχουν ένα συγκεκριμέ­νο κοινό πολιτισμό, που διαφέρει απ” τον πολιτισμό μιας άλλης εθνότητας.

Όμως, με την όσμωση ανάμεσα στους λαούς που επέφερε η βελτίωση και στις μέρες μας η καλπαστική ανάπτυξη των επικοινωνιών και των συγκοινωνιών, οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες άρχισαν να ατονούν και να τείνουν προς μια ισοπέδωση, που κανένα διοικητικό μέτρο δε θα ήταν δυνατό να την ανακόψει.

Για να περιοριστούμε στον κινηματογράφο και μόνο, σήμερα γνωρίζουμε τόσο καλά τα αμερικανικά ήθη εξαιτίας της πληθώρας των αμερικάνικων ταινιών που έχουμε δει, όσο δε γνωρίζουμε τα εγχώρια ήθη. Ο πο­λιτιστικός ιμπεριαλισμός είναι μια πραγματικότητα. Αλ­λά προσωπικά δε βρίσκω τίποτα το μεμπτό σ” αυτή τη μορφή ιμπεριαλισμού, που ωστόσο ακολουθεί, όπως η ουρά το κεφάλι, τον κυρίως ειπείν ιμπεριαλισμό (τον οικονομικό). Εφόσον, δηλαδή, η Αμερική κυριαρχεί οι­κονομικά στο Δυτικό κόσμο, είναι φυσικό να κυριαρχεί και πολιτιστικά. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αναχαιτιστεί η πολιτιστική της κυριαρχία, αν προηγου­μένως δεν αναχαιτιστεί η οικονομική. Τον πολιτισμό τον δημιουργούν πάντα οι οικονομικά ισχυρότεροι. Κι αυτό που λέγεται «λαϊκός πολιτισμός» αναφέρεται μό­νο και αποκλειστικά σε κλειστές κοινωνικές ομάδες, κυρίως αγροτικές.

Αλλά τούτη η κλειστότητα, το ξέρουμε καλά, είναι εντελώς αδύνατη σήμερα. Και μόνο η τηλεόραση είναι επαρκής παράγων για να εισβάλει ο ένας πολιτισμός μέ­σα στον άλλο και να δημιουργηθεί ένα αξεδιάλυτο πο­λιτιστικό μπέρδεμα, που στη μεταβατική περίοδο που περνάμε σήμερα μπορεί να μας ενοχλεί, αλλά τους αν­θρώπους του 21ου αιώνα είναι βέβαιο πως δε θα τους ενοχλεί καθόλου. Οι πολιτισμοί, άλλωστε, δεν είναι για να φυλακίζονται στα μουσεία, αλλά για να κυκλοφο­ρούν, να ενοποιούνται και να δημιουργούν τη χωρίς σύ­νορα πανανθρώπινη κοινωνία. Το τι είδους κοινωνικό καθεστώς θα έχει αυτή η υπερεθνική κοινωνία του άμεσου μέλλοντος είναι ένα άλλο ζήτημα, που ξεπερνάει τα όρια αρμοδιότητας της επιστήμης της Εθνολογίας και μετατίθεται στην περιοχή της αρμοδιότητας των επιστημών της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Οικο­νομίας.

ΛΟΙΠΟΝ, κάτω από συνθήκες αυξανόμενης πολιτι­στικής όσμωσης, το να μιλάει κανείς για «εθνική καθα­ρότητα» ακόμα και με την ελαστική πολιτιστική έννοια είναι τόσο αστείο, όσο περίπου και το να μιλάει για «εθνική καθαρότητα» με την πανάρχαια αιματολογική έννοια. Διότι, δε σμίγουν μόνο τα αίματα, αλλά και τα ήθη, και τα έθιμα, και οι νόμοι, και οι θεσμοί και οι ιδέες. Σήμερα, το πεδίο δράσεως, τόσο της οικονομίας όσο και των ιδεών είναι η υδρόγειος σφαίρα. Μια μέρα, τα εθνικά σύνορα θα καταρρεύσουν οπωσδήποτε, και μάλιστα χωρίς να το επιδιώξει κανείς συνειδητά. Η αν­θρώπινη κοινωνία, από τότε που εμφανίστηκε, βαδίζει συνεχώς και αδιάλειπτα προς την ενοποίηση. Που δε θα ολοκληρωθεί, αν όλοι οι άνθρωποι ολόκληρης της Γης δεν αισθανθούν πως ανήκουν στην ίδια εθνότητα, δηλαδή την κοινότητα όλων των ανθρώπων, ολόκληρης της Γης.

Πρόκειται για ένα ιδανικό κοινό και στο χριστιανισμό και στο μαρξισμό και στον καπιταλισμό. Μόνο που ο καθένας τους αντιλαμβάνεται τούτη την ενότητα στη βάση μιας διαφορετικής ιδεολογίας και κοσμοθεωρίας. Και, βέβαια, αυτή η ενότητα δε θα είναι ούτε πλήρης ούτε σταθερή αν δε συντελεστεί στη βάση της οικονο­μικής ενότητας, που είναι η αναγκαία προϋπόθεση για κάθε άλλης μορφής ενότητα. (Ακόμα και στην πατρική οικογένεια δεν είναι δυνατό να υπάρξει ενότητα αν τη συνοχή της τη διαβρώνουν παράγοντες οικονομικής τά­ξεως. Ο μαρξισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εμφατική επισήμανση της πρωταρχικότητας του οικονομικού παράγοντα στα πάντα. Και είναι κωμικό να τον αμφισβητούν άνθρωποι που ολόκληρη τη ζωή τους τη δομούν γύρω από ένα χρηματοκιβώτιο, και κα μιά φορά γύρω από μια και μοναδική λίρα ή από έναν κηπάκο ευτελούς αξίας.).

Αν το έθνος είναι μια έννοια που ανήκει πλέον στην αρχαιολογία της σκέψης, πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη της επικάλυψης της απ” την πάντα δρώσα επι­καιρότητα του συναισθήματος (μόνο το συναίσθημα θα δικαιολογούσε την προσκόλλησή μας στην έννοια της εθνότητας, που κατάντησε έννοια περίπου… ερωτική), η έννοια του κράτους, αντίθετα, είναι πάντα επίκαιρη και πάντα δρώσα. Το κράτος σε καμιά περίπτωση δεν είναι συνώνυμο του έθνους. Όπως ήδη αντιληφθήκαμε, το έθνος είναι έννοια εξαιρετικά πλατιά – τόσο πλατιά που να ξεχειλώνει από παντού και κανείς να μην μπο­ρεί να τη συμμαζέψει.

Άλλωστε, κανείς μελετητής δεν κατάφερε να δώσει έναν σαφή ορισμό της έννοιας «έθνος». Πώς θα ήταν δυνατό να οριστούν με σαφή­νεια τα συναισθήματα; Η έκφραση, για παράδειγμα, «αγαπώ την Ελλάδα» (νοούμενη ως έθνος) δεν έχει με­γαλύτερη αξία από την έκφραση «αγαπώ τη Μαρία». Και οι δύο εκφράσεις είναι το ίδιο δυσπερίγραπτες λο­γικά, γιατί είναι το ίδιο συναισθηματικές.

Και. επειδή κάτι πρέπει ν” αγαπάει κανείς σε τούτο τον κόσμο, όταν δεν είναι σε θέση να αγαπήσει τις γυ­ναίκες (και οι γυναίκες τους άντρες) καταλήγει τελικά ν” αγαπήσει μέχρι παραφροσύνης… τη σημαία, το στέμμα και άλλα τέτοια φετίχ, αποδεικνυόμενος γνήσι­ος ειδωλολάτρης. Παρά ταύτα, έχει την αξίωση να τον αντιμετωπίζουμε ως πολιτισμένο άνθρωπο. Ε, όχι. Πάει πολύ. Είναι τόσο βάρβαρος, όσο και ο Αφρικανός αν­θρωποφάγος. Γιατί, αν δεν ήταν ανθρωποφάγος δε θα επιθυμούσε να «φάει τον εχθρό», ή να τον «πετάξει στη θάλασσα» (δηλαδή να τον πνίξει σαν γατί) ή να του «πιει το αίμα» σαν βρικόλακας. Ας το καταλάβουμε καλά: Ο εθνικισμός είναι πρωτογονισμός και βαρβαρό­τητα, κυρίως όταν ο «εθνικόφρων» είναι τόσο βλαξ, που να μην μπορεί να καταλάβει πως πίσω απ” αυτό τον πρωτόγονο συναισθηματισμό κρύβονται τα πεζά σχέδια τον οικονομικά ισχυρών.

Η ομηρική λέξη κράτος, λοιπόν, σημαίνει στην κυριο­λεξία ισχύς, δύναμη, εξουσία, βία, κυριαρχία. (Η λέξη παράγεται απ» το ρήμα κρατώ που σημαίνει είμαι ισχυ­ρός, είμαι δυνατός, είναι κυρίαρχος.) Αν το έθνος είναι έννοια συναισθηματική, που έγινε τέτοια από εκπεσμό του αρχικού φυλετικού και στη συνέχεια του πολιτιστι­κού της περιεχομένου, το κράτος είναι έννοια λογική μέχρι παραλογισμού. Τίποτε δεν είναι πιο υπαρκτό, πιο βασανιστικό και πιο καταπιεστικό απ” το σύγχρονο κράτος, σ” όλες του τις μορφές. Σε τελική ανάλυση, κράτος είναι οι νόμοι του κράτους, οι χωροφύλακες του κράτους, οι δεσμοφύλακες του κράτους. Και οι… παπάδες του κράτους, στην περίπτωση που οι παπά­δες πλην της πνευματικής θέλουν να ασκούν και κο­σμική εξουσία, καλή ώρα σαν τους δικούς μας δεσποτά­δες, που ολοένα και περισσότερο απομακρύνονται απ” τό πνεύμα και ολοένα και περισσότερο πλησιάζουν το… οινόπνευμα. (Το καλό κρασί θέλει και καλό φάϊ, λέει ο λαός.)

Παρόλο που το κράτος στηρίζεται συναισθηματικά στο έθνος, στις περιπτώσεις εκείνες που, όπως εδώ, δεν μπορεί να στηριχτεί σ“ αυτό ούτε φυλετικά ούτε πολιτιστικά, αδιαφορεί πλήρως για το έθνος. Και μη μου πείτε πως οι υδροκέφαλοι «κρατικοί λειτουργοί» εδώ στην Ελλάδα των Ελλήνων κομπιναδόρων πιστεύ­ουν έστω και μια λέξη απ” αυτά, που λένε στους εκφωνούμενους κατά τις εθνικές επετείους λόγους. Πρόκει­ται, απλώς, για λόγια παχιά που απευθύνονται σε εγ­κέφαλους αδύνατους. Και καμιά φορά, πρόκειται για λόγια παχιά που κυοφορούνται σε εγκέφαλους αδύνα­τους και απευθύνονται σε εγκέφαλους το ίδιο αδύνα­τους. (Είναι η περίπτωση των «εθνικών» άλογων λόγων του Γ. Παπαδόπουλου και των περί αυτόν κρετίνων.)

ΚΑΠΟΥ, λοιπόν, τα πράγματα έχουν μπλέξει επικίν­δυνα. Τόσο που εδώ στην Ελλάδα να μην ξέρουμε πια που σταματάει το κράτος και που αρχίζει το έθνος – και αντίστροφα. “Ετσι, τα κρατικά τα βαφτίζουμε εθνι­κά, ενώ τα εθνικά δεν είναι παρά κρατικά. Κουλουβά­χατα, κατά το δη λεγόμενο.

Μ” άλλα λόγια, ακόμα δεν καταλάβαμε πως Έλλη­νας, έτσι πεζά, είναι ο καθένας που έχει την ελληνική υπηκοότητα, που υπακούει, δηλαδή, στους νόμους του ελληνικού κράτους, άσχετα απ” τη φυλετική του προέ­λευση. Εντούτοις θέλουμε τους “ Ελληνες να υπακού­ουν και στους «νόμους του αίματος», ως γνήσιοι Αφρι­κανοί. Και παρά ταύτα δε μας πετούν με τις κλωτσιές απ” την ΕΟΚ, κι απ” όπου αλλού υπάρχουν πολιτισμέ­νοι άνθρωποι.

Ο Γεράσιμος Κακλαμάνης στο επίμοχθο και σχολα­στικά τεκμηριωμένο έργο του «Επί της δομής του Νεο­ελληνικού Κράτους» (έκδοση του συγγραφέα) λέει: «Η συνεπής επιδίωξη της θρησκευτικής κλειστότητας στην τουρκοκρατία, ενώ διατήρησε την εθνική συνείδηση μεγάλων τμημάτων του ανά την Μικρά Ασία ελληνι­σμού, επί των Βαλκανίων επέφερε ένα αξεδιάλυτο συ­νειδησιακό μείγμα μεταξύ Ελλήνων, Σλάβων, Βλάχων, Αλβανών», κλπ. Και συνεχίζει: «Η κατάσταση του νεο­ελληνικού εθνισμού των πρώτων επαναστατικών χρό­νων ήταν η συνειδησιακή πολλαπλότητα διαφόρων τμημάτων του ελληνισμού και συνεπώς η μη ύπαρξη συγκεκριμένης ιδεολογίας». Και διερωτάται ευλόγως: «Ποια εξωτερική πολιτική μπορεί να έχει μια χώρα μει­ονοτήτων;». Και διευκρινίζει αλλού: «Οι πολιτικοί δε δημιουργούν Ιστορία. Απλώς την υπηρετούν».

Εδώ όμως, ούτε ο λαός δημιουργεί ενσυνείδητα Ιστο­ρία. Διότι υπηρετεί τους πολιτικούς και όχι τον εαυτό του. Και η νεοελληνική Ιστορία δεν υπακούει σε καμιά πρόθεση. Απλώς, αναφύεται τυχαία και αναγκαία, όπως το χορταράκι στους αγρούς. Η νεοελληνική Ιστο­ρία είναι… αγροτική ιστορία στην πιο απόλυτη κυριολεξία.

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Έθνος (19.4.87)

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ

154 thoughts on “Η ομάδα αίματος των καθαρόαιμων Ελλήνων (Βασίλης Ραφαηλίδης* – 1987). ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!!!

 1. Ανώνυμος says:

  Μπουρδες του Κακλαμανη…δηλαδή επειδή υπηρξαν η στο βαθμο που υπηρξαν μειονότητες δεν επρεπε να υπαρξει συντεταγμενο κρατος για εξωτερικη πολιτικη; η επειδή υπαρχουν πολιτικα κομματα, σε εθνικα θεματα δεν πρεπει να υπαρχει οσο το δυνατον συγκλιση για κοινη στρατιγικη; Στις ΗΠΑ, αν και εκει δεν εχουμε τις ιδιαιτερότητες των Βαλκανιων -για οσους γνωριζουν η δεν εθελοτυφλουν- κατά αυτό το σκεπτικο, δεν θα επρεπε ποτε να εχουν κεντρικη εξουσια αλλα 50 ομοσπονδα κρατη…Και κατι άλλο δεν ξερω κατά ποσο η νεοελληνικη Ιστορια είναι αγροτικη η όχι παντως ΄΄σφυροδρεπανικη δεν υπηρξε και ουτε θα υπαρξει …χα χα..

 2. Ανώνυμος says:

  Θα θελατε να μην παιζει ρολο η φυλετικη καταγωγη
  Σαφως βεβαια ΔΕΝ ειναι ανωτεροτητα ουτε πανακεια ΑΛΛΑ ειναι το αυτονοητο

 3. Ανώνυμος says:

  ΤΟ ΓΕΝΝΕΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΨΙΝ?
  ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΟΛΑ. Κ ΣΑΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝ ΔΕΝ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΣ.
  ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΕΛΛΑΣΓΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!
  ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!
  ΖΗΤΩ Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ!

 4. Ανώνυμος says:

  Καλο κουμασι ητανε κι αυτος ο ελληνοφωνος ουρακοταγκος , κολητος του ταρζαν που συνεχιζει ακομα το εργο τους – αφελληνισμο μεχρις εσχατων-με μεγαλη επιτυχια . Υ.Γ : Το βεβαιο ειναι οτι δεν θα τους περασει…οποιος ειναι Ελληνας το ξερει ,κι αν δεν το ξερει , συντομα θα το μαθει . ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ . ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ .

 5. Ανώνυμος says:

  ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΕΝΑ ΑΜΟΡΦΩΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ …ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ…ΣΥΜΦΩΝΟΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΣ …Ο ΑΠΑΤΡΙΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

  ΥΓ. ΦΑΣΙΣΜΟΣ=ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ….
  ΝΑΖΙΣΜΟΣ=ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ….
  Ο ΟΡΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΣ…
  Ο ΥΓΙΕΙΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ [ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ]…ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΙΣΩ…ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ…..

 6. Ανώνυμος says:

  Ευτυχώς που ΨΟΦΗΣΕ κι αυτός και γλιτώσαμε από ένα ακόμα ΑΝΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΧΥΔΑΙΟ καθήκι που άφηνε τη γυναίκα του να πηδιέται όπου νά'ναι και το δήλωνε δημόσια, επειδή στη "σύγχρονη" -δική του- εποχή, κανείς δεν ανήκει κανενός -όπως ο ίδιος έλεγε- ενώ το κορμί του το διαχειρίζεται όπως θέλει ο καθένας

  Με αυτές και με αυτές τις "ιδέες" φτάσαμε να πηδιόμαστε σαν τα κτήνη (γιατί τα ζώα και σ' αυτό έχουν ένα μέτρο, τα κτήνη όχι) με ότι βρούμε, να γαμάμε τα παιδιά μας, τα σκυλιά μας, να έχουν το ακαταλόγιστο οι ΒΡΩΜΙΑΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΓΟΥΡΕΣ που πάνε και πηδιούνται με τα σιχάματα τους μετανάστες και ……

  όλα καλά στη "σύγχρονη" κοινωνία του σεξομανή μαλάκα

  ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΨΟΦΟΛΟΓΗΣΕ

 7. Ανώνυμος says:

  Εξ αρχής το άρθρο του αείμνηστου ξεκινάει με διαστρεβλωμένο τρόπο… περί της λέξεως "έθνος"… και τις σανσκριτικές του γραμματικές ρίζες! Χωρίς βεβαίως να αναφέρει βιβλιογραφία… ο αείμνηστος ήταν άραγε οπαδός του… Ινδογερμανισμού; Άγνωστο!…

  Θα περιμένε κανείς σε ένα άρθρο βασισμένο στο "αίμα"¨, να γίνεται εξ αρχής μια τυπική ιατρική ανάπτυξη περί των ομάδων του αίματος..και δια αυτών των ομάδων η μετακίνηση των φυλών.

  Τίποτα όμως από όλα αυτά.

  Εσκέμμενα ο αρθρογράφος.. ενώ χρησιμοποιεί την ελληνική μυθολογία για να αναπτύξει εν μέρει το άρθρο του… δεν πάει παραπέρα ώστε να αμας πει, ότι η λέξεις "ρατσισμός" και "φασισμός" δεν είναι ελληνικές!… αλλά είναι λατινικές, δηλαδή καθαρά Πελασγικές!

  Ίσως γιατί ο αθρογράφος δεν γνωριζε την διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Πελασγών.

  Πέραν αυτού, μάλλον δεν γνώριζε και την διαφορά της λέξεως "πρωτόγονος", που ΔΕΝ έχει σχέση με το αίμα, αλλά με το σπέρμα!!! Ο αείμνηστος είχε μπερδέψει και το αίμα με το σπέρμα. Η λέξη Πρωτόγονος – πρωτογονισμός κ.λ.π. έχει σχέση κατά τα Ορφικά με τους "παλαιούς" και τον πρώτο γόνο… Ως Πρωτόγονος αναφέρεται ο Φάνης και ο Ηρακλής.

  http://eleysis69.wordpress.com/%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CE%BB%CE%AF%CE%B2%CE%B1/

  Συν τις άλλοις δεν γίνεται κάποια τυπική ανάλυση της λέξεως έθνος, με τις λέξεις έθος, ήθοι, έθιμα, παραδόσεις…

  Σίγουρα υπάρχουν "παχιά" λόγια από τους δεξιούς… και άλλα τόσα "ουτοπικά" λόγια από τους αριστερούς.. και οι δύο τους έχουν χάσει το όραμα, μιας και οι δύο τάσεις αποτελούν πλαστά αντίθετα της Γαλλικής πολιτικής επαναστάσεως, που καπελώθηκε από τους Φράγκους… δηλαδή από τους Πελασγούς Φρύγες.. και όχι τους Γαλάτες.

  Βεβαίως και πρόκειται για αριστερού τύπου ουτοπία όταν κάποιος γράφει: …"Οι πολιτισμοί, άλλωστε, δεν είναι για να φυλακίζονται στα μουσεία, αλλά για να κυκλοφο­ρούν, να ενοποιούνται και να δημιουργούν τη χωρίς σύ­νορα πανανθρώπινη κοινωνία"…

  Μιας και τα αισθήματα ΔΕΝ είναι σοσιαλιστικά!

  Το τι μπορεί να αισθάνεται κάποιος ευκατάστατος όταν βλέπει έναν φτωχό… δεν σημαίνει ότι θα αισθανόνταν το ίδιο, αν ο φτωχός κατά αντιστροφή ήταν στην θέση του ευκατάστατου! Είναι άγνωστο το πότε θα καταλάβουν οι δεξιοί ότι πρέπει να σεβόμαστε τις διαφορετικότητες, ενώ επίσης είναι άγνωστο, το πότε θα καταλάβουν οι αριστεροί ότι στην διαφορετικότητα δεν υπάρχει σοσιαλισμός! ΔΕΝ είμαστε όλοι ίδιοι…

  Συνεχίζεται…

 8. Ανώνυμος says:

  Οπωσδήποτε άλλο το έθνος, και άλλο το κράτος, ως έννοιες… και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζούμε…

  Στην Ιλιάδα, ο πρωτοέλληνας Αχιλλέας (Πάτροκλος) εκπροσωπούσε την έννοια Έθνος… ο δε Πελασγός Αγαμέμνων την έννοια Κράτος (ς.ς.ς.)… όπου βεβαίως φυσικά υπήρξε σύγκρουση.

  Η χώρα των Ελλήνων πείρε το όνομα από τον Έλληνα… και όχι ο Έλληνας, από την χώρα! Κάτι που κακός συμβαίνει επί των ημερών μας. Ο Έλληνας προυπήρχε της χώρας, που τότε ονομαζόνταν Πελασγία!

  http://www.youtube.com/watch?v=tmBT-x7PRkc
  …"Στην παλιά μας την φυλλάδα, που διαβάζαμε ξανά, τέτοιο όνομα Ελλάδα, δεν υπήρχε πουθενά"… Ν. Γκάτσος.

  Ο κάτοικος της χώρας των Ελλήνων… έχει καταστεί μαλάκας… και αυτό με την θέληση και την πλήρει ισχύ του "ελληνικού" κράτους… που ουδέποτε τα τελευταία 180 χρόνια, μετά την ίδρυση του από τους Πελασγούς, ΔΕΝ ήταν κατ' ουσίαν ελληνικό!!! Η ύπαρξει του νεότερου Ελληνικού κράτους δεν ήταν ώστε να παράγει Έλληνες.. αλλά ακριβώς το αντίθετο! Η υπάρξει του νεότερου Ελληνικού κράτους ήταν ώστε να παράγει εβραίους… όχι ιουδαίους, όχι ισραηλιτες, όχι ισραηλινούς… ΜΟΝΟ εβραίους. Και το πέτυχε!

  Είναι άγνωστο αν ο αθρογράφος (με τα άνωθεν γραφόμκενα του) γνώριζε από ποιούς και για ποιούς λόγους και αιτίες ιδρύθηκαν οι κομουνισμός και εθνικοσοσιαλισμός, ειδικά στην Ευρώπη.

  Προφανώς ο αείμνηστος εκτός του ότι ήταν αμυθολόγητος… ήταν και ανιστόρητος!!!…

  Οπωσδήποτε είναι κουραστικό να απαντάμε σε αείμνηστους… μιας και οι αείμνηστοι δεν απαντάνε… και σίγουρα είναι κουραστικό να απαντάμε, σε ανθρώπους πεπερασμένους… ως πρόγραμμα. Ποιος χρησιμοποιεί windows 95; Κανείς!

  Αυτά.

  • Ανώνυμος says:

   'Αυτα' εσυ τι εισαι πελασγοs η ελλην. Ολοι πληκτροφιλοσοφοι και μαιμου Ραφαηλιδηδεs τελικα καταντησατε.

     • Ανώνυμος says:

      φίλε αν έχεις κάτι να πεις στον "ΑΥΤΑ" τότε να του το πεις με επιχειρήματα,άλλοι θέλουν να τον ακούσουν…το κατάλαβες,το τι με μάρανε και τι είναι σωστό,είναι διαφορετικό για τον καθένα και όποιος έχει κρίση καταλαβαίνει…έχω βαρεθεί κάποιοι να λένε την γνώμη τους,να δίνουν τις γνώσεις τους και κάποιοι απλά να βρίζουν και να ειρωνεύονται είτε είναι πορωμένοι χριστιανοί άθεοι και 12θειστές..κοίταξε όλα τα ποστ και δες τι βρισήδη πέφτει…..ΕΛΕΟΣ,σε ένα άλλο ποστ κάποιος είπε στον γιάννη κοζάνη να μην ξαναμιλάει,είμαστε σοβαροί???από που και ως που?..ο ένας βγάζει ταμπέλες στον άλλον!εμένα μου λες αν κοκκινίζω=είναι απάντηση τώρα αυτή?

      αναρχο-δεξιός

     • Ανώνυμος says:

      Mια φιλικη διορθωση. Οι χριστιανοι δεν βριζουν. Και αν το κανουν δεν αντεχουν αυτα που οι αλλοι τουs σερνουν.

     • Ανώνυμος says:

      δεν σερνει κανεις τιποτα
      καποιοι χριστιανοι το παιζουν κομιστες της μονης αλξθειας του γιαχβε
      αι σκεφτειτε λιγο
      ΤΙΠΟΤΑ δεν ειναι σιγουρο -σταθερο

  • Ανώνυμος says:

   Σωστά όλα αυτά που γράφεις.Δεν μας τα μαθαίνουν και δεν είναι γραμμένα σε καμία εκπαιδευτική ύλη,παρόλο που υπάρχουν παντού αποδείξεις για την αλήθεια και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι μια απλή ερεύνα να διαπιστώσουμε το αντίθετο των σημερινών γραπτών.

  • Ανώνυμος says:

   Ερωτήσεις
   1)Φράγκοι=Φρύγες—πότε πως από που?(πάντα αναρωτιόμουν για τον φρυγικό σκούφο στην επαναστάση)
   2)Πελασγοί-Έλληνες?
   3)όχι ισραηλίτες,όχι ιουδαίοι αλλά εβραίοι?

   φίλε Γιάννη Κοζάνη ο Ναζισμός σημαίνει το κράτος και ο΄λαός να δουλεύει για το καλό τις φυλής
   και ο φασισμός ο λαός να δουλεύει για το καλό του κράτους!

   αναρχο-δεξιός

   • Ανώνυμος says:

    ΦΙΛΕ ΑΝΑΡΧΟ-ΔΕΞΙΕ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΕΙΠΕΣ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΣΩΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΩ ΜΙΛΗΣΑ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ….ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΝ ΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥ ΦΙΛΕ ΠΟΛΥ ΜΕ ΑΒΑΝΤΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ …ΦΙΛΕ 1.39 ΠΟΥ ΜΕ ΡΩΤΑΣ… ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΕΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ ΔΟΥΛΕΥΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΖΑ ]..ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΦΑΕΙ ΣΤΗ ΜΑΠΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΑΡΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΤΟΥΣ …ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

 9. ΚΑΝΕΝΑΣ says:

  Μεγαλυτερη αντεθνικη ηλιθιοτητα με παντελει ελλειψη σοβαρων επιστημονικων επιχειρηματων δεν εχω διαβασει!!! Μας αποκαλει μπασταρδους και πως δεν πρεπει να ασχολουμστε και πολυ μιας και ο πολυπολιτισμος μας εφερε προοδο?!?!
  Βαλτε μια φωτογραφια του συγγραφεα για να ξερω ποιανου μουρη θα σπασω αν τον πετυχω!
  Για την καθαροτητα του αιματος μας εχει αποφανθει και η επιστημη πλεον! Σε οποιον δεν αρεσει ας παει να αυτοκτονησει καλυτερα μιας κι αυτο δεν προκειται να αλλαξει!
  Κι εσεις στα κατοχικα να μην χρησιμοποιειτε παραπλανητικους τιτλους!

  • Ανώνυμος says:

   Μην ασχολείσε Φίλε,
   έχει ψοφολογήσει το κάθαρμα, ένας θεόχοντρος μπουχέσας παρτουζιάρης ήτανε και τίποτα περισσότερο…… με μια ανάλογη του ήθους του "σύζυγο" τον χρησιμοποιούσε το "σύστημα" επί σειρά ετών για να προετοιμάζει το κλίμα για τα λαρθοπιθήκια που ήξερε πολύ καλά ότι έρχονται…..
   πάτα στο γούγλη το όνομα του και κόψε φάτσα να καταλάβεις τι σου λέω

 10. Andreas Otapasidis says:

  Προπαγανδιστικο, άθλιο κείμενο σε μορφή λαβυρίνθου, μέσω του οποίου ο συγγραφέας εκφράζει συγκεκριμένη γραμμή, ή είναι επικίνδυνα ηλίθιος, λυπάμαι αλλά το ίδιο ισχύει και για όποιον αποκαλεί αυτο 'εξαιρετικό' και το αναπαράγει: 'Η έκφραση, για παράδειγμα, «αγαπώ την Ελλάδα» (νοούμενη ως έθνος) δεν έχει με­γαλύτερη αξία από την έκφραση «αγαπώ τη Μαρία». Και οι δύο εκφράσεις είναι το ίδιο δυσπερίγραπτες λο­γικά, γιατί είναι το ίδιο συναισθηματικές.' Ερώτηση : Το διάβασες πριν το αναρτήσεις?

  • Ανώνυμος says:

   Ο stranger πιθανόν επέλεξε να το βάλει για να μη του "φωνάζουν" εδώ μέσα κάτι μου……πανα αριστεράντζες (πως λέμε σωφεράντζες;) ότι είναι χρυσαυγίτης….

   κατά τα λοιπά, με τον ίδιο ακριβώς ύπουλο και μεθοδευμένο τρόπο τα έλεγε και όταν μιλούσε στις συνεντεύξεις και ποτέ κανένας δεν κατάφερε να τον "στριμώξει" ακριβώς επειδή χρησιμοποιούσε ΜΟΝΟ τις πληροφορίες που τον συνέφεραν από την Ιστορία και τις χρησιμοποιούσε κατά το δοκούν, ανάλογα το που θα πάει η συζήτηση δηλαδή κι όταν πήγαινε να γίνει το "στρίμωγμα" έκανε κάτι Απίθανα άλματα σκέψης που σε έστελνε αδιάβαστο εντελώς….

   πάντως είχε βρει τον τρόπο να μην έχει αντίλογο κανένα

 11. Ανώνυμος says:

  Ο λεγάμενος έχει πεθάνει η ζεί; Εχει Γυναικα; Κόρη; Εγγονή;
  Αν ζει ας μας πει τωρα για το ρατσισμο, που εχουν βιασει οι πακιστανοι οτι κινειται, ας τον περασουν και εκεινον ενα χεράκι, και μετά να μιλήσει!
  Εχει περάσει πάνω απο μια 20ετια!Ας μας γραψει τώρα για το φασισμο και το ρατσισμο!
  Και δεν νομίζω οτι εθνικοφρονας ειναι χειρότερος απο τον αριστερό.Σε 20 χρονια θα γυρνανε με τη μπουργκα οι γυναικες εξαιτιας του αντιρατσισμου.

  • Ανώνυμος says:

   Ευτυχώς για όλους μας έχει ψοφολογήσει.
   Και ναι, είχε μια γυναίκα και ο καθένας πηδιόταν εδώ και εκεί, όπου θέλανε, ότι θέλανε και ήταν πάρα πολύ περήφανος που είχε πετύχει αυτή τη "σχέση" με τη γυναίκα του, όπως δεν παρέλειπε να δηλώνει
   δεν του απάντησε κανείς όμως ότι και τα ζώα σαν εσένα, τέτοιους "γάμους" κάνουν

   Ελπίζω για το καλό όλων μας να μην είχε παιδιά αν και όλο κάποιο μπάσταρδο θα έχει πετάξει ή αυτός ή η γυναίκα του

   • Ανώνυμος says:

    τράβα ρε πιθήκι να ζευγαρώσεις με καμιά μαϊμου….. και είτε με πείραξε είτε όχι σημασία έχει ότι το σκουληκι έχει ψοφήσει και αυτό είναι μεγάλη ΝΙΚΗ

   • Ανώνυμος says:

    ποιά "αλήθεια"; η "αλήθεια" της ζωής του που διαφήμιζε; εσένα γιατί δε σε ενοχλούσε; πήδαγε τη δική σου γυναίκα και είχατε πιάσει φιλίες;

 12. Ανώνυμος says:

  ΑΠΟΡΩ ΠΟΥ ΕΙΔΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ …ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ..
  ΕΣΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΣΤΡΑΣ
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
  ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
  ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ
  ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ, (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ) ΔΗΛΩΝΕΙ …ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗΣ.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ…….

 13. Ανώνυμος says:

  Τι αλλο θα διαβασουμε ακομα! Δηλαδη συμφωνα με τον αρθρογραφο ολοι οι ανθρωποι που ανηκουν στο ιδιο εθνος θα πρεπει να ειναι και συγγενεις μεταξυ τους, ως αποτελεσμα αιμομιξιας… Καμια σχεση η αιμομιξια των κλειστων κοινωνιων που περιγραφει με την εννοια του εθνους! Ενα ΕΘΝΟΣ απαρτιζεται απο ενα συνολο ανθρωπων της ιδιας φυλης, γλωσσας, θρησκευματος (αυτο τσουζει μερικους) με κοινη ιστορια και πολιτισμο και με κοινη γεωγραφικη καταγωγη. Το κυριοτερο στοιχειο ομως που χαρακτηριζει τους αθρωπους ενος εθνους ειναι η αναπτυξη ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, που σε ΚΑΜΙΑ περιπτωση δεν θεωρειται ρατσισμος!!!! Αυτο συμφωνα με τον διεστραμμενο αρθρογραφο κανει τους ανθρωπους….ανθρωποφαγους! Δεν ανηκουν μονο τα ζωα σε ρατσες αλλα και οι ανθρωποι. Υπαρχουν λευκοι, μαυροι, κιτρινοι, ερυθροδερμοι, ολοι με διαφορετικα εξωτερικα χαρακτηριστικα, λογω διαφορετικης ρατσας. Υποστηριζοντας οτι δεν υπαρχουν ρατσες ειναι σαν να μην αναγνωριζει κανεις την διαφορετικοτητα (τουλαχιστον την εξωτερικη) των ανθρωπων! Αυτο ειναι ρατσισμος? Αυτο ειναι στρουθοκαμηλισμος! Δεν στηριζουμε τον εθνικισμο που ειναι μια ακραια κατασταση αλλα τον ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ που ειναι εκφραση αγαπης προς το εθνος! Η μονη εθνικη καθαροτητα που απαιτει ο πατριωτισμος ειναι αυτη της ψυχης και η εννοια του εθνος δεν ειναι αρχαισμος αλλα μια διαχρονικη πραγματικοτητα που μερικοι διεφθαρμενοι και πουλημενοι στην Νεα Ταξη Πραγματων (οπως ο αρθρογραφος) θελουν να σβησουν γιατι τους χαλαει τα σχεδια…Αισχος και παλι αισχος! Βραστε στο ζουμι σας μιασματα της νεας ταξης. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ (οχι μονο οι ελληνοφωνοι αλλα και οι ελληνο-φρονοι) οσο και να το πολεματε λυσσαλεα ειναι προορισμενο να ζησει και ΘΑ ΖΗΣΕΙ! Εσεις ΘΑ ΦΑΤΕ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΑΣ στο τελος!

 14. Ανώνυμος says:

  Μια φορά βάλατε και κάτι σοβαρό.

  Αναμενόμενο να αντιδράσουν οι ουραγκοτάγκοι εδώ μέσα. Ουγκ, ουγκ. Στα κλουβιά σας άθλια αδύναμα ανθρωπάκια.

  • Ανώνυμος says:

   Περασε να πληρωθεις μετα απο το ταμειο των ελληνοφωνων και ανθελληνων πιθηκοειδων…Την εγραψες την μαλακια σου και για σημερα!

   • Ανώνυμος says:

    Άθλιε αδύναμε ανθρωπάκο, μόνο η φασιστική νοοτροπία σου προσφέρει κάλυψη. Αλλά έτσι είναι. Μόλις δείτε τα σκούρα και δεν έχετε επιχειρήματα, αρχίζετε το υβρεολόγιο. Η ιστορία δεν σας έχει διδάξει τίποτα. Στο τίποτα είστε, στο τίποτα μένετε.

    • Ανώνυμος says:

     Εισαι η προσωποποιηση της υπεροψιας…Αντε να κοιταχτεις καλυτερα! Α, και κατι ακομα…παντου βλεπεις φασιστες αναρχο απλητε της δεκαρας…Δεν ειμαστε φασιστες ειμαστε Ελληνες πατριωτες! Βγαλε σπυρια και φλυκταινες..

     • Ανώνυμος says:

      Σώπα ρε πατριώτη. Και που είναι το πατριωτόμετρο να μετρηθούμε να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη την πατρίδα;

  • Ανώνυμος says:

   άντε από δω ρε βλαμμένε και εσύ και ο μπουχέσας ο Ραφαηλίδης το ψοφίμι….. σε είχε γκόμενο εσένα και τον θεωρείς σοβαρό; γιατί δεν είχε ταμπού στο πήδημα, το δήλωνε ευθαρσώς

   • Ανώνυμος says:

    Βέβαια, τα αδύναμα ανθρωπάκια μόνο με υβρεολόγιο ξέρουν να εκφράζονται. Αυτά τους έχουν μάθει στα φασιστικά προπαγανδιστικά κέντρα που πηγαίνουν για να προστατευτούν.

     • Ανώνυμος says:

      Τα ίδια ή διαφορετικά, δεν παύουν αρκετοί εδώ μέσα να είναι θύματα φασιστικής και κυρίως λαϊκιστικής προπαγάνδας. Εύπεπτη πληροφορία για αδύναμους και ανεύθυνους ανθρώπους, προβατάκια στην σειρά να καθοδηγούνται από τους αρχι-βοσκούς της μηδενιστικής προπαγάνδας.

    • Ανώνυμος says:

     αδύναμα ξεαδύναμα το ψοφίμι το τρώνε τα σκουλήκια ευτυχώς για όλους μας, τη γυναίκα του τη τρώνε κάτι βρωμύλοι σαν εσένα …. και από δω πανε και οι άλλοι……
     Εσένα ενόχλησε που πήρε 10 % η Χ.Α. και άλλο ένα τουλάχιστον 10% που δεν τη ψήφισε γιατί δεν τη γουστάρει πάντως είναι Εθνικιστές και πατριώτες και τον Τσίπρα τον έχουνε χεσμένο

     Γιατί αυτό τελικά είναι το πρόβλημα σου … άντε να κάνεις καμιά αλλαξοκωλιά με την Περιστέρα να βγάλετε κανένα περιστεράκι

     • Ανώνυμος says:

      Ωπ, νάτος και ο ουραγκοτάγκος. Εσένα πώς και σε αφήσανε έξω και δεν είσαι παρέα με τους όμοιούς σου σε κανένα κελί; Μάλλον ακίνδυνος θα είσαι.

 15. Ανώνυμος says:

  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΑΦΡΟΔΙΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ.

 16. Ανώνυμος says:

  Αυτός που χαρακτηρίζει το άρθρο του δήθεν ειδικού Ραφαηλίδη εξαιρετικό εννοούσε μάλλον εξαιρετική μακακία …

 17. Ανώνυμος says:

  δηλαδη αφου εχουμε 4 ομαδες αιματος υπηρχαν 4 εθνη?τι βλακειες ειναι αυτες?
  το dna καθοριζει την καταγωγη και το εθνος!
  portoleone

 18. Ανώνυμος says:

  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΑΦΡΟΔΙΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ.

 19. Ανώνυμος says:

  Ο ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΥΠ'ΟΨΙΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ Ο Κος ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ… ΑΡΑ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΕΙΠΗΣ…ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ,ΕΠΕΙΔΗ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΞΑΠΛΩΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ,ΑΡΧΙΣΕ ΜΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ… Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΗΚΕ ΠΡΟΘΥΜΑ ΑΥΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΔΙΑΝΟΗΤΕΣ,ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΘΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ{ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ}…ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΟΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑϊΣΜΟΥ,ΟΠΟΥ Ο ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΞΗ "ΕΘΝΟΣ" ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΚΟΙΝΩΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΕΘΟΣ=ΣΥΝΗΘΕΙΑ[ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ]…ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΙΞΙΕΣ, ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ[ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΒΙΑΣ], ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ DNA ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ… ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ "ΒΗΜΑ" Ο ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ…ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ "ΚΟΙΝΑ ΙΔΑΝΙΚΑ"[ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ} ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Κ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ…ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΠΟΥ Ο ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΘΕΝ ΑΓΝΟΕΙ,ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ[ΟΜΑΙΜΟΝ-ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ-ΟΜΟΔΟΞΟΝ-ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΚΟΙΝΑ}…ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΘ'ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΑ…ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ '21 ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ,ΣΑΝ Η ΜΟΝΗ ΕΘΝΙΚΗ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΓΕΡ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΠΟΥ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΩΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ[ΒΛΑΧΟΙ,ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΛΠ], ΗΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ…ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ{ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ,ΣΕΡΒΟΙ ΚΛΠ}, ΑΛΛΑ ΑΝΤΘΕΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ,ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ{ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ}…ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΥΒΕΡΝΙΕΤΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ-ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ… ΑΥΤΑ… ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΕ Ο ΡΑΦΑΗΛ-(?)-ΙΔΗΣ…ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ, ΩΡΕΣ ΑΛΛΑ ΡΙΣΚΑΡΩ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ…

   • Ανώνυμος says:

    Κ εσυ εισαι αναρχοαπλυτος μαλακας γι αυτο διαφωνεις. Περνα να πληρωθεις κ εσυ απ το ταμειο σου..

   • Ανώνυμος says:

    και εσύ μεγάλος μαλάκας
    Τσίπρα ΔΕΝ ψηφίζουμε που να χτυπάτε το κώλο σας στο πάτωμα, είτε είμαστε φασίστες είτε δεν είμαστε φασίστες, μαλάκες πάντως σαν εσένα ΔΕΝ θα γίνουμε ποτέ.
    Μάζεψτα τα κουβαδάκια σου τώρα και άντε στο διάολο στην ΚΟΒΑ σου γιατί έχετε διαδικασία και έχεις αργήσει

 20. Ανώνυμος says:

  τελικα ολοι οι χρυσυγιτες εδω μεσα μαζευτηκαν!! stranger αυτο ηθελες? αν οχι, παρε θεση…θα χασεις μεγαλο ποσοστο αν συνεχιστει αυτο…μην ξεχνας…ενα 10% θες να σε διαβαζει μονο??

  • Ανώνυμος says:

   Τον διαβαζουν και ανθελληνες θολοκουλτουριαρηδες σαν κι εσενα. Δεν ξερω αν οσοι αντεδρασαν αρνητικα ειναι χρυσαυγιτες αλλα σιγουρα ειναι πατριωτες και δεν νομιζω οτι ειναι μονο το 10%…

   • Ανώνυμος says:

    Σώπα ρε πατριώτη. Και που είναι το πατριωτόμετρο να μετρηθούμε να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη την πατρίδα;

    • Ανώνυμος says:

     Τον κακο σου τον καιρο.. Ελειωσε στο στομα σας αυτη η καραμελα με τους Χρυσαυγιτες….! Λοβοτομημενοι ειστε, δεν ξερετε να λετε τιποτε αλλο! Περαστικα σας!

  • Ανώνυμος says:

   Το καροτο σου και νανι 1.21 και μην απειλεις…ακουγεται τοσο φασιστικο…απο εναν τοσο , τοσο , τοσο " ανθρωπιστη " και παγκοσμιολαγνο σαν και σενα . Ντροπη , εσυ εισαι dimokratis …

 21. Ανώνυμος says:

  Το άρθρο είναι απάτη, μιας κουμουνας και με χαρακτηριστικά ανθρωπολογίας, καμία σχέση με ιατρική. Δηλαδή άλλη μια απάτη σε στυλ φαρμουραγεφ.
  Όταν λέμε αίμα, εννοούμε Α Β ΑΒ και Ο. Και δεν είναι τυχαίο, αν και όλοι οι άνθρωποι είναι συμβατοί, στο να πολλαπλασιάζονται. Ότι η κάθε ομάδα αίματος πάντα συνοδεύεται και με γενεαλογικά χαρακτηριστικά, πόδια, ζυγωματικά, χρώμα ματιών, σωματοτυπος, κτλ.

  Πάντα… Δηλαδή ένας Α, ΑΒ η Β ΠΟΤΕ δεν θα έχει τα γενεαλογικά χαρακτηριστικά του Ο και το αντίθετο… Ένας Ο ποτέ δεν θα έχει αιγυπτιακά η ρωμαϊκά πόδια, μογγολικά πρόσωπα, αφτιά, κτλ. Αυτο καντε το και σαν ΤΕΣΤ, εύκολο είναι. Με βάση 2-3 χαρακτηριστικά ενός, ξέρεις και την ομάδα αίματος του. (πχ το δεύτερο δάχτυλο ποδιού πιο μακρύ και μυτερή μύτη, λεπτά χαρακτηριστικά προσώπου) είναι πάντα Ο και συνήθως παίρνουν εύκολα κιλά… ΠΑΝΤΑ…

  Λοιπόν για να ξεβρομίσει η γη, πρέπει να αφανιστούν οι Α, ΑΒ και Β…

  Ο Ουρανός ανεκαθεν ήταν και είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του πλανήτη. Όλα τα άλλα, είναι σουργελα τον αποστατών Κρόνου και δράκου.

  • Ανώνυμος says:

   Πρέπει για να ξεβρωμίσει ο τόπος όλα τα μηδενικά Ο αρπακτικά να φάνε τρελά σούτια, μαζί τους και εσύ με τις ηλιθιότητές σου.

  • Ανώνυμος says:

   Ο- εχω . Πεφτεις σε ολα μεσα , εκτος της μυτης και των κιλων-τρωω τον αμπακο και δεν παιρνω δραμι . Για τη Β και ΑΒ , συμφωνω , ομως για την Α , εχω ενσταση . Μετα απο τοσες χιλιαδες χρονια…την εξελληνισαμε σε μεγαλο ποσοστο αυτη πιστευω . Βεβαια το αρχαιο αιμα , ειναι το αρχαιο αιμα , γι αυτο και η προσπαθεια εξαφανισης του μεσα απο το μπασταρδεμα , αλλα γι κακη τους τυχη , θα ειναι παντα εδω …ΑΧΡΗ ΚΑΙΡΟΥ .

   • Ανώνυμος says:

    ναι αλλά το πραγματικό Κρόνιο γένος είναι το Α. Δεν ειναι το ΑΒ οι Χαζάροι/εβραίοι οπος τους αποκαλούμαι… Είναι πολύ πρόσφατη ομάδα αίματος αυτοί και μάλιστα μετά το κατακλυσμικό γεγονός. Αυτοί που έπεσαν και έγιναν αρχαίοι πόλεμοι και προδοσίες, ψέματα, διαφθορά, είναι οι Α +Β.

    Εγώ ποτέ δεν θα τα βάλω με εβραίους -να κατηγορήσω οτι αυτοί φταίνε (Εγω τους λεω Χαζάρους), γιατί αυτοί δεν ήταν εκεί τότε.. Είναι αποτέλεσμα πράξεων …

    Μπορεί εντος Ελλάδας όπως γράφεις, να είναι εξελληνισμένοι, αλλά οι σκανδιναβικές χώρες καλά κρατούν.

    Μην ξεχνάμε άλλωστε και δεν διαφωνώ, οτι ΟΧΙ όλοι οι Α είναι άξιοι τιμωρίας, είναι καταγεγραμμένο ιστορικά, οτι οι Άτλαντες, Αριοι, διασπάστηκαν και είχαν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους. Οι μεν, πουλημένοι στους νέους θεούς, αίμα και μαύρη μαγεία… Οι δε κρατώντας της παραδώσεις, πριν ξεσπάσει όλο αυτο το κακό. Γιαυτο μην παρεξηγείτε αυτό που γράφω παραπάνω, το γένος του σιδήρου είναι αυτό.. Και αυτο είναι που θα υποστεί την μεγαλύτερη ητα στο τέλος.

    Η μυθολογία Κρόνου, Ουρανού, αυτή την ιστορία μας λέει.
    Κοιτάξτε σήμερα όλοι οι πολιτικοί, τραπεζίτες, κτλ… ΟΛΟΙ Α ΑΒ είναι… Μόνο Κινα/ΣΙΝΑ θα βρεις Β. Και εάν τολμήσει να μπει ενας Ο, όπως λεει και ο μύθος, ο Κρόνος σκότωνε με φόβο μην χάσει την εξουσία. Γιατι έχουν τόση μανία με το αίμα και dna τους. Για να μην χάσουν την εξουσία.

    Δεν ειμαι εγω αυτός που θα φέρει την κρίση τους, όμως με βάση τα αρχαία μας και τα τρέχον γεγονότα, δεν μπορούν να κρύβονται πλέον… Ξυπνήσαμε όντος, αλλά οχι όπως θέλουν αυτοί..

    • Ανώνυμος says:

     Συμφωνω μαζι σου ετσι οπως το θετεις τωρα σε οτι εχει σχεση με την Α . Κι εγω χαζαρους τους λεω και χαζαροι ειναι … Η Β , εκτος απο την Κινα , επικρατει απολυτα και σε ολες τις " καλες " φυλες που με μανια εχουν βαλει σκοπο να εγκαταστησουν στην Ελλαδα ( πακισταν , αφγανισταν και ολα τα -ισταν…) . Τυχαια ειναι αραγε ολη αυτη η πρεμουρα σε συνδιασμο με τους τοσο "ΙΝ" μικτους γαμους και τους βιασμους των Ελληνιδων απο αυτα τα μιασματα …Που να καταλαβουν καποιοι οτι το 13ο χρωμοσωμα περναει μονο απο τον Ελληνα πατερα στο παιδι…ποιος να τους πει οτι αιωνες τωρα οι Ελληνιδες απο παραδοση δεν πηγαιναν με ξενους και πως αν υπηρχε βιασμος , το παιδι αν γεννιοταν το σκοτωναν κι αν η μανα αντιδρουσε η πηγαινε αλλου η πηγαινε μαζι του…ξενες γυναικες παιρνανε οι Ελληνες-καπως ετσι μπηκαν και οι αλλες ομαδες στον ελλαδικο χωρο- αλλα εξαιρετικα σπανια οι Ελληνιδες κι ετσι κρατησαμε ως τωρα αυτο που τους παγωνει : Την Ελληνικοτητα μας , οσοι και οσες την κρατησαμε . Για τους υπολοιπους , εχω να πω να μην βιαστουν να χαρουν πως τελειωνουν μαζι μας , γιατι οπως γνωριζουν καλα , καθε 120 χρονια οπου υπαρχει το 13ο , υπερισχυει και αναγεναται ανεξαρτητα απο την ομαδα αιματος…Τι νομιζεται πως εκανε ο Αλεκος με το στρατο του , μπρικια κολλαγε ; Αντε βρε περαστικα σας . Υ.Γ: Για οποιον επιθυμει να βρισει , οφειλω να τον ενημερωσω πως ειμαι γυναικα και να μην αρχισει τα υπερ-φεμινιστικα γιατι πανω απ ολα ειμαι Ελληνιδα . Πρωτα Ελληνιδα και μετα γυναικα . Οταν ο Θεος σου κανει αυτη την τιμη , οφειλεις να τη σεβεσαι .

     • Ανώνυμος says:

      Ποιός να σε βρίσει κοπέλα μου,με αυτά που λες προσβάλεις εσύ τον εαυτό σου…καμία σοβαρή γυναίκα δεν θα έλεγε "εχω να πω να μην βιαστουν να χαρουν πως τελειωνουν μαζι μας",χαχαχα!Οι Έλληνες είναι λογικός λαός ,εσείς μόνο λογική δεν έχετε!

     • Ανώνυμος says:

      9.42 otan ta kopaname , peftoyme gia ypno na kselampikaroyme , den grafoyme sxolia giati mas ekthetoyn ektos ki an ayto einai to fysiko soy , opote…

     • Ανώνυμος says:

      11:32 ok next time when i wright,i keep my mind clean,i dont drink and i keep my logik crear!thnx mat8 for the advice!

      the man who have A negative!

     • Ανώνυμος says:

      Κοριτσάκι μου είσαι ΓΕΛΟΙΑ!
      Ούτε καν διάβασα το σχόλιο σου αλλά το Υ.Γ. μου "έβγαλε το μάτι" !!
      Είναι δυνατόν, να σχολιάζεις και από κάτω να γράφεις "αν θέλετε να με βρίσετε σας ενημερώνω ότι είμαι γυναίκα"????

      Δηλαδή τι θες; να γράφεις εσύ ότι γουστάρεις και ο άλλος να σε σεβαστεί επειδή είσαι γυναίκα??? Είσαι ηλίθια;
      Να σε σεβαστεί κάποιος επειδή "ο θεός σου έκανε την τιμή να σε κάνει Ελληνίδα γυναίκα"????

      Σαν δε ντρέπεσε ρε φουκαριάρα να παρακαλάς για σεβασμό ………

      υπογραφή:
      μια άλλη γυναίκα που λέει τη γνώμη της με θάρρος και απαιτεί οι άντρες να την αντιμετωπίσουν όπως αυτοί νομίζουν αλλά τουλάχιστον ισάξια με τους άλλους άντρες που λογομαχούν!

     • Ανώνυμος says:

      1.24 ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ , ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟ : ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΓΕΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΕΛΟΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ !!! ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ . ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΛΕΕΙ…ΤΟΤΕ ΜΗ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ ΜΑΝΔΑΜ . Η ΚΟΠΕΛΑ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΣΟΓΥΝΗΣ ΚΛΠ ΚΛΑΣΙΚΑ . ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗ ΒΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΠΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΣΥ ΚΥΡΑ-ΜΑΝΤΑΜΑ . ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΓΚΙΟΥΜΙΑ ΣΑΝ ΚΙ ΕΣΕΝΑ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΣΠΥΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΡΙΞΟΥΝ ΣΤΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΓΙ ΑΥΤΟ . ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΗ ΝΟΙΑΖΕΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟ IQ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ …ΧΑ , ΧΑ , ΧΑ ΑΝΤΕ ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ ΓΥΝΑΙΟ . Υ.Γ : ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΣΥΧΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΤΑΓΑΡΙΑ .

     • Ανώνυμος says:

      Κρόνιο οχι, μερικοί που προωθούν οτι οι εβραίοι, η οι ΑΒ, η οι Β είναι το Κρόνιο γένος, είναι γιατί θέλουν να κρυφτούν οι ίδιοι… Το Α σκέτο, είναι το Κρόνιο γένος.
      Το Ο με Ο δίνει 100% Ο, αυτό συνεπάγει οτι έχετε διαφορετικό δημιουργό. Για να αναφέρονται ως Κρόνιο γένος, ο Κρόνος, η επι Κρόνου κυβερνεία δημιουργήθηκαν.

      Η Ελλάδα πριν και μετά κατακλυσμικό γεγονός, γέμισε από κρονιες φυλές, ενώθηκε και έγινε 1, έτσι προωθηθήκαν και οι θρησκείες και όλα.

      Οι πραγματικοί έλληνες δεν είχαν θρησκείες. Πάντως δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε επι τουρκοκρατίας, η τουρκοκρατία, ίσως ώθησε λιγάκι το Β το μογγολικό, με βιασμούς, παντρειές, κτλ.. από τα πολύ αρχαία χρόνια η Ελλάδα ήταν μωσαϊκό από έλληνες, κρονιους, κτλ..

      Στο αίμα πάντως δεν είσαι, εαν εννοείς το αρχέγονο ελληνικό. Το νεο ελληνικο… ισως.. λολ

      επι προσωπικού, οι οικογένεια μου, πάντα είχε την τάση να πηγαίνει με Ο, όλοι Ο, με αποτέλεσμα έχουμε και πολλούς Ο- στο σοι, εγώ είμαι Ο+ … ΛΟΛ δεν ξέρω το γιατί και δεν ασχολούνται με τέτοια, αλλά χαίρομαι και ενας λόγος και για εμένα και για επόμενους να κρατήσουμε την παράδοση.

     • Ανώνυμος says:

      Είστε δηλαδή όλοι μια ωραία οικογένεια αρπακτικών Ο για λύπηση.

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      δηλαδή μου λες ότι δεν κοιτάς τον έρωτα αλλά τι ομάδα αίματος έχει το ταίρι σου?Οπότε όταν βγαίνεις ραντεβού ζητάς ομάδα αίματος για να μην χαλάσει η παράδοση τις οικογένεια σου και όταν παντρευτείς αυτός θα είναι και ο πρωταρχικός σου στόχος?Οι δικοί σου αν κατάλαβα καλά έχουν κάνει το ίδιο(αιώνες τώρα-για να κρατηθείτε καθαροί—να κρατηθείτε Ο-δηλαδή γνωρίζεται στα βάθη των αιώνων και χωρίς τεχνολογία ποιοί ήταν Ο και παντρευόσασταν?)Ενώ όλοι οι άλλοι είμαστε παράγοντα βιασμών και γάμοι με το ζόρι,όπως λέει η καθαρή Ελληνίδα ποιό πάνω( η μητέρα μου είναι Ο εγώ πως βγήκα ΑΒ?).Για την ιστορία οι Χαζάροι είναι φυλή του 8-12 μ.χ. αιώνα στην στέπα στον σημερινό βόλγα!Καλό θα ήταν να μιλάτε για Ούννους που είρθαν το 3-4 μ.χ. πιστεύω είναι ποιό σωστό,καθώς οι χαζάροι δεν κατέβηκαν στο βυζάντιο ενώ οι Ούννοι ναι(Ούννοι-χαζάροι -(ΓΩΓ)κτουρκ-μογγόλοι είναι ίδια φυλή!)

     • Ανώνυμος says:

      έγραψα παραπάνω, οτι ένας εκ τον 2 όταν είναι ΑΒ, το παιδί ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΒ. Αυτό σημαίνει οτι ο μπαμπάς σου ηταν ΑΒ, αλλα ακόμη και ο μπαμπάς σου ήταν Ο και η μαμά σου ΑΒ και πάλι ΑΒ θα έβγαινες. Ειναι ιατρικό αυτο που σου γραφω, δεν είναι δικό μου. Ειναι τα 2 αντίθετα αίματα, άκρα.

     • Ανώνυμος says:

      και οι Χαζάροι τι ήταν? μογγολακια από την μονγκολια, που εκδιώχτηκαν απο τους κινέζους και μεταφερθήκαν εκεί που είναι η Ρωσία σήμερα και μετα απλώθηκαν.
      Κατά τα άλλα η ομάδα Β χωρίζετε σε 4 φιλές… BIXI (φυλή δράκου – προφανώς οι κινέζοι), (φυλή πιθήκου, φυλή χελώνας και φυλή τίγρης).. Ετσι έχουμε και της 4 θεότητες τους dragon – tiger – turtle και monkey… Και όλα τους τα αγάλματα είναι στολισμένα με αυτά τα 4. Γράψε στο Google ΒΙΧΙ statues… Και από εκεί βγαίνει και η ομάδα (Β)ιχι . Α-τλαντες, Β-ixi, O-υρανιδες

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      Φίλε,υπάρχει και 5 ομάδα αίματος,η ομάδα της Βομβάης,είναι καινούργια ομάδα,μετράει κάμποσες δεκαετίες και κάμποσους χιλιάδες ανθρώπους.Ερώτηση?Αν Ο Ουρανός δεν έβαλε το χέρι του,οι Κρονιοί ούτε,οι σαύρες ούτε,τότε πως δημιουργήθηκε αυτή η νέα ομάδα αιματός στην ινδία=μήπως με κάποια τροφική συνήθεια?(και είμαι σίγουρος με αυτά που τρώμε θα βγούνε και άλλες).Είπα ότι προτιμότερο είναι να τους λέμε Ούννους από Χαζάρους διότι οι Ούννοι έφτασάν μέχρι το Βυζάντιο,Ρώμη,Γαλατία,Γερμανία από τον 300 μ.χ και ανακατευθήκαν με τους πλυθησμούς…ενώ οι Χαζάροι όχι,απλά οι Χαζαροί είναι οι Εσκεναζίμ στην Γερμανία!Καταλαβαίνω τι λες,απλά λέω ότι ορθότερο είναι το Ούννοι κατε με!

     • Ανώνυμος says:

      για το μομπαι, εαν διαβάσεις, μπορεί να ειναι οποιοσδήποτε έχει Ο ομάδα αίματος… Διότι η φυσιολογικές αιματολογικές εξετάσεις του ΑΒΟ δεν το δείχνουν….
      αυτό βγάζει κάτι σαν εξέλιξη του Ο, η παρέμβαση στο Ο. Διότι η μόνη διαφορά του ΟH σε αντίθεση με το Ο, είναι οτι το OH δεν έχει αντιγόνα του Α και του Β.

      όσο για τους Χαζάρους, μόνο μια λέξη τους αντιπροσωπεύει, "υβριδικά μογγολακια…"

     • Ανώνυμος says:

      Για να σου δώσω να καταλάβεις καλύτερα.
      Κάποτε ήταν όλοι Ο, κάποια στιγμή επί Κρόνου κυβερνεία, δημιουργήθηκαν οι Α, ο Κρόνος αποστάτησε, επήλθαν πόλεμοι, το γένος που δημιουργήθηκε επι Κρόνου, επέλεξε και πήγε με τον θεό τους Κρόνο… επήλθαν προδοσίες και σαν κερασάκι, ο Κρόνος μας έφερε και τα φίδια… Τα φίδια μας πάσαραν το Β.

      Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι εννοείς όταν λες, " είμαι Έλληνας " ? Με την έννοια την γεωγραφική που γεννήθηκες, ναι είσαι… Με την αρχέγονη έννοια, που επικρατούσε, πριν αποστατήσουν τοπικά και έρθουν τα φίδια, ΟΧΙ δεν είσαι.

      Όλη μας η αρχαία ιστορία, δεν περιορίζετε στον ελλαδικό χορό, δεν ειχε σύνορα οπως η σημερινή Ελλάδα, πχ ο Ιάσωνας πήγε στην την σημερινή Κριμαία και παντρεύτηκε εκεί, κτλ κτλ… Ολα τα ταξίδια των ηρώων μας ηταν σε μακρινές τοποθεσίες, ΟΛΟΣ ο πλανήτης ήταν ενα.., μιας διαφορετικής εξουσίας απο τα σημερινά.

      εύχομαι να σε κάλυψα. Τώρα μην με ρωτάς, τι θα γίνει εαν ποτέ και εαν εαν εαν… έρθουν οι δικοί μας πίσω… ρώτα τους ίδιους όταν έρθουν… Εγώ όταν αναφέρομαι σε γένος, δεν αναφέρομαι σε μια φυλή…
      Ένα γένος μπορεί να έχει 100 φυλές… Δεν μου λέει κατι. Η γη αυτή την στιγμή εχει 3 γένη και το 1 απο τα 3, υποτίθεται οτι δεν έπρεπε να υπάρχει. Δεν υπάρχει καν αναφορά στα αρχαία βιβλία, παρά μονο σε ένα βιβλίο, και τους αναφέρει ως αυτούς που ήρθαν από την σελήνη και έσπειραν διαφθορά στους Άτλαντες (Α).

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      Θα μπορούσες να μου δώσεις την βιββλιογραφία σου που ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ 1)για ομάδες αίματος στην προιστορία των ανθρώπων 2)εκτός του πολέμου ΑΤΑΝΤΩΝ -αιγαιακός πολιτισμός….για τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ ατλάντων-3)Παραδείγματα με ανθρώπους που κυβερνάνε(τραπεζίτες-πολιτική) που έχουν Α ΑΒ Β,όπως υπονοήθηκε ποιό πάνω?Όποτε πήγα σε συνέντευξη ποτέ μα ποτέ δεν μου ζητήθηκε ομάδα αίματος..κανονικά δεν θα ήμουνα άνεργος με αυτά που λέτε….πρόσεξε όχι εικασίες..μιλάω για γεγονότα!Συμφωνώ για τους μογγόλους και τον ρόλο τους στην ιστορία ,συμφωνώ για τους εσκενάζι,συμφωνώ ότι μάλον κάτι τρέχει με τους κινέζους..αλλά από τον Αλέξανδρο και μετά(ΓΩΓ)….πριν????Θα έρθουν οι δικοί σου -ποιοί δικοί σου?Αν έρθουν τι περιμένεις να γίνει?λες να μην σε ρωτήσω…ε δεν γίνετε να μην σε ρωτήσω σε αυτά που λέτε?Σε ρωτάω διότι αφορούν τον 50-60% του πλυθησμού?ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ!Απορώ πως τόσα χρόνια ενώ έχω διαβάσει τόσα βιβλία…εδώ στα κατοχικά προτωάκουσα για Ο,Α,Β,ΑΒ, αλλά και τόσες λεπτομέριες για γεγονότα που έγιναν σε πάροδο χρόνου 1500000-10000.Αρα εσείς που έχετε Ο ξέρετε κάτι περισσότερο από εμάς που έχουμε Α Β ΑΒ και αν κατάλαβα απο το μισός σας που λέει ο άλλος "να αφανιστούν για να ξεβρωμίσει ο τόπος"…λολ!πόλλα ερωτήματα?

  • Ανώνυμος says:

   το Ο είναι οι τροφοσυλέκτες κυνηγοί,το Α εμφανίστηκε μετά την γεωργική επανάσταση κατά το 7000-6000 π.χ.,το Β σε παράκτιες-νησιωτικές περιοχές(ψάρια),το ΑΒ είναι 500-600 είναι καινούργια ομάδα και είναι Ο+Α+Β=ΑΒ
   παντού υπάρχουν και Α και Β και Ο,στην Ελλάδα η Α είναι από τα μεγαλύτερα παγκοσμίος(45%)…ΛΕΣ Λοιπόν για να ξεβρομίσει η γη, πρέπει να αφανιστούν οι Α, ΑΒ και Β… φίλε είσαι επικίνδηνος,αλλά τι στο λέω,ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΗΔΗ!
   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82

   • Ανώνυμος says:

    έχεις λάθος, το Α εμφανίστηκε μεταξύ 22.000-20.000πχ λόγο οτι οι πίθηκοι είχαν Α ομάδα… αυτό στο γράφω απο επιστημονικές έρευνες! Δεν είναι κάτι από αρχαία βιβλία, το Β περίπου το 14-13000.. ταιριάζει απόλυτα χρονολογικά και με το Ο υπάρχουν καβγάδες, μερικοί προσπαθούν να το βγάλω ως μοντέρνο, αλλά δεν τα καταφέρουν, εικασίες κάνουν.. Το Ο περιλαμβάνει και τα 2 Α και Β σε αρνητική μονάδα και δεν μπορεί να δεχτεί αίμα από τα αλλά 2, δεν ειναι εξέλιξη… Απο αυτό εξελίχτηκαν τα άλλα 2. Το ΑΒ είναι πολύ μοντέρνο, περίπου το 2.000-4.000πχ με μετακινήσεις Χαζάρων προς δυτικά και αιμομιξία με τους Α. Το Ο δεν είναι καθόλου συμβατό με το ΑΒ, δεν μπορεί από το Ο να προκύψει ΑΒ και εαν ένας εκ τον 2 στο ζευγάρι είναι ΑΒ και ο άλλος Ο, το παιδί είναι ΠΑΝΤΑ ΑΒ… μόνο οταν είναι Α+ΑΒ παίζει να βγει η α η β η ΑΒ.
    Όμως χρονολογικά, ταιριάζουν και μετά βιβλία μας… συμβάντα.

  • Ανώνυμος says:

   το Ο είναι το αρχαιότερο αίμα,όλοι προέρχονται από το Ο,γιαυτό και δίνει σε όλους αλλά δεν παίρνει από κανέναν!Λέγετε Ο επειδή όλα ξεκίνησαν από το Ο,και μετά ξεκινάει το Α μετά η Β,το ΑΒ είναι προέκταση των 3 προηγούμενων Ο=Α,Β Α+Β=ΑΒ,αν βγει στο μέλλον μια καινούργια ομάδα αίματος που δε θα έχει να κάνει με την Α η Β τότε θα ονομαστεί Γ.

 22. Ανώνυμος says:

  Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω ποιος μαλακας μηδενιστής γκέι πασόκος το έγραψε αλλά μετά είδα που δημοσιεύτηκε και κατάλαβα.αλλος ένας που δεν ξέρει τον μπαμπά του…και η μικρή ελλαδίτσα πάντα είχε τετοιους έξυπνους προοδευτηκους ανθρώπους.γι αυτό καταλήξαμε μετανάστες μέσα στην ίδια μας την πατριδα.

 23. Ανώνυμος says:

  ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΕΘΝΟΣ Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ,ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ.ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΗ ΛΥΣΣΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΕΥ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.H ΛΕΞΗ ΕΘΝΟΣ ΕΧΕΙ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΛΕΞΗ ETN,ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΤΕΡΕΣ.

 24. Ανώνυμος says:

  Αν δεν ήξερα θα έλεγα ότι το κείμενο αυτό το έγραψε η Ρεπούση ή κάποιος της ΝΤΠ. Άλλο πράγμα ο σεβασμός σε όλες τις Εθνικότητες και άλλο η ομογενοποιήση και μαζοποίηση που επιδιώκει αυτό το κείμενο.
  Πραγματικά δεν μπορώ να σχολιάσω άλλο !!!

 25. Ανώνυμος says:

  ΦΙΛΕ 1,36ΜΜ Η ΛΕΞΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ Κ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΙΤΑΤ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ "Ο ΘΕΤΩΝ"= ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ, ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ… ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΩΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ-ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ, ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΞΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΡΑΥΓΕΣ.. ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΕΜΑΘΕ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΝΟΜΕΝΚΛΑΤΟΥΡΑ… Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΑΣΠΩΝΕΤΕ… ΕΙΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΓΑΥΓΙΖΕΤΕ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΨΗ, ΑΡΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΧΕΙ ΥΦΑΡΠΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ… ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ.. ΣΟΥ "ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ" ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Ο ΟΠΑΔΟΣ… ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ -ΚΟΜΜΑ ΓΙ'ΑΥΤΟΝ… "ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΜΟΥ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.. Η ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΦΕΛΗ ΚΟΥΡΑΣΗ… ΕΣΥ ΜΟΝΟ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΥ"…

  • Ανώνυμος says:

   ΓΕΛΑΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΛΕΙΑ ΣΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΝΑΙ ΜΕΝ ΥΠΑΡΗΕΙ ΣΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΙΤΑΤ Η ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΥΤ ΑΤ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ Η ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΝΩ ΕΤΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΥΘΗΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΤ.ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;

  • Ανώνυμος says:

   Ενα σακι λιπος ητανε , το οποιο ξεχυλιζε απο παντου-το προυγουλι του εφτανε στα γονατα-αλλα μας την αδειασε τη γωνια . Οσο κι αν καποιοι προσπαθουν ακομα να μας τον πασαρουν ως σπουδαιο , δεν ηταν παρα μονο ενα ελληνοφωνο , ανθελληνικο παρασιτο .

 26. Ανώνυμος says:

  http://redskywarning.blogspot.gr/search/label/%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82%20-%20%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9

  έθνος < αρχαία ελληνική ἔθνος (εθ-νος)

  Βεβαίως, τον ορισμό του Έθνους τον έχει δώσει ο Ηρόδοτος & αυτός δεν αλλάζει, ανάλογα με τα κέφια του κάθε …μεταμοντέρνου «φιλο-σοφιστή«
  http://www.asprilexi.com/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82?cid=421

  ΕΘΝΟΣ = η αρχική Δομούσα & Δημιουργός δύναμις (φωτισμού), ΕΘ = Εκτεινομένη, Θεάται φυσικώς, δια ΝΟΣ = ΝΟΟΣ & κατά ΝΟμον, σε Ο = Ορισμένο χώρο.
  Το ΕΘΝΟΣ, λοιπόν, νοείται ως δύναμις φωτίσεως & δημιουργίας, που κατ` αρχήν γίνεται αντιληπτή σε ΟΣ = ορισμένο εσωτερικά χώρο (εγκέφαλο, νου, καρδιά, δηλ από την συνείδηση) & κατόπιν φανερώνεται σε ορισμένο χώρο / χώρα / τόπο.
  http://www.ramafa.gr

  Κάθε ΕΘΝΟΣ χαρακτηρίζεται από το δικό του ΕΘΟΣ / ΗΘΟΣ & από τα ιδιαίτερα ΕΘΙΜΑ των ανθρώπων, που το απαρτίζουν.
  Είναι δε γνωστό, πως η Βίβλος, όταν αναφέρεται σε Εθνικούς, εννοεί κυρίως τους Έλληνες, που αναγνωρίζονταν, από τα πολύ αρχαία χρόνια, ως αποτελούντες ένα ενιαίο Έθνος.
  με αγάπη
  art

 27. Ανώνυμος says:

  Συνήθως όλοι μας έχουμε το ανθρώπινο φαινότυπο… λίγοι όμως από εμάς είναι και κατ' ουσίαν άνθρωποι… και δυστηχώς για να είσαι Έλληνας πρέπει να είσαι πρώτα άνθρωπος, δηλαδή θεούμενος και λογικός.

  Αυτά είναι πράγματα τόσο απλά, αλλά συνάμα και τόσο δύσκολα.. που μάλλον τα κάνουν πλέον μόνο στις Ινδίες.

  Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για τους Πελασγούς (Πελασγοί ήταν και οι Τρώες, ο Ιδρυτής της Τροίας, Δάρδανος ήταν από την Αρκαδία) και για τους Έλληνες θα πρέπει να μελετήσουν Ομήρο, Θουκυδίδη, Ηρόδοτο, Ισοκράτη κ.λ.π. αυτοί και άλλοι τόσοι δίνουν στοιχεία για την διαφορά μεταξύ των δύο… στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, οι Πελασγοί καλούνται με τον γενικό όρο "Πανέλληνες"… το πόσο όμως για παράδειγμα ήταν Έλληνες οι Αχαιοί, η έστω οι Δαναοί είναι κάτι προς έρευνα.. μιας ακόμα και ο Όμηρος στην Ιλιάδα, διαχωρίζει τους Πανέλληνες από τους Αχαιούς… εν κατακλείδι ο Ομηρικός όρος "Πανέλληνες", είναι κάτι σαν το σημερινό Ν.Α.Τ.Ο. που ναι μεν εμπεριέχει μέσα του και την Ελλάς… αλλά δεν σημαίνει ότι οι Ολλανδοί είναι και Έλληνες!

  Οπωσδήποτε οι Έλληνες ήταν η συνέχεια των Πελασγών, όπως και οι Ρωμιοί ήταν οι συνέχεια των Ελληνων… κανείς ΔΕΝ ήρθε από αλλού, όλοι από εδώ ήταν… έτσι λέει ο Ισοκράτης…

  Οι όμαδες αίματος έχουν να κάνουν αρχικά με την τροφή… κυνηγοί… αγρότες κ.λ.π. όταν όλοι αυτοί μαζεύτηκαν σε ομάδες… απέκτησαν κοινά ήθη, έθιμα, παραδόσεις κ.λ.π…. ονομάστηκαν Έθνος και απέκτησαν είδος πολιτισμού… Ω Ναι! τόσο απλά.

  Πολλά μυστικά κρύβονται στο αίμα… και άλλα τόσα στο σπέρμα… που είναι ραδιενεργό υλικό.

  Ο σίδηρος είναι καλός αγωγός της ραδιερέργιας… την τραβάει σαν μαγνήτης… λέμε τώρα.

  Και κάτι ακόμα προς τους ανισόρροπους… που ενώ ΔΕΝ ασχολούμαι μαζί τους… ασχολούνται αυτοί μαζί μου!!! Ο γράφων ουδέποτε υπήρξε κηφήνας για να το παίζει… "πνευματικός", η έστω "φιλόσοφος" στην χώρα των Ελλήνων… όπως κάνουν πλείστοι λαοπλάνων τεμπέλιδων στους τηλεοπτικούς δέκτες… και όχι μόνο!

  Ο γράφων είναι ο ρακένδυτος άνθρωπος που βλέπεις στον δρόμο.. είναι ο χειρονακτικός που εκμεταλλεύεσαι εδώ και χρόνια, μιας και εσύ είσαι… :^D^:πνευματικός άνθρωπος… ο γράφων δεν είναι ούτε Πελασγός, ούτε Έλληνας (με την σημερινή εκπεσούσα έννοια)… ούτε βεβαίως Ρωμιός… ο γράφων είναι από τον… Νιμπίρου! Από κεκτημένη ταχύτητα ήρθα για άλλη μια φορά στις Πιθηκούσες Νήσους… και μιας που είμαι εδώ κοντά σας, είπα να σας θαυμάσω λίγο!

  Τραγουδάκι;
  https://www.youtube.com/watch?v=wTrESDwOuyg

  Αυτά.

  ΥΓ. Αι Πιθηκούσες Νήσοι.
  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10639/images/img21_1.jpg

 28. Ανώνυμος says:

  Γμτ μου,ειμαι ΑΒ+.
  Τι ειμαι Κρονιος ή Δρακονιανος;
  Ή ειναι το ιδιο.. .
  Η ουρα μου κουνιεται απο την αγωνια.

 29. Ανώνυμος says:

  Stranger εχεις βρει τον τροπο να αυξανεις την επισκεψιμοτητα στα αρθρα… Πετας ενα αρθρακι μολοτωφ και ασε τα προβατα να μαλωνουν σωστα?

 30. Ανώνυμος says:

  Ολο το φασιστακους ουγκ ιδω ιμαζευτικι???ουι..ουι…ποσα ουγκια ινει εδω???
  Γεια σας ρε ουγκ…..παρ'ολο που διαφωνουσα με τον Ραφαηλιδη στα θεματα της εκκλησιας εδω σας τα γραφει μια χαρα….γι αυτο σκυλιασατε και βριζετε….αλλα ειστε και ασχετοι…
  Αλλα δες τι ψηφιζετε για να βγαλετε συμπερασμα…….τα σκυλια σας καλυτερα θα ψηφιζαν……..αρα οντως ειστε σπανια ρατσα "Ουρακοταγκιος ο Χρυσαυγευς"χαχαχα!!!
  Να σας βαλουμε σε ζωολογικο κηπο μην μολυνθει το αιμα σας..χαχαχα!!!

  Ηρθα,ειδα,εφυγα

  • Ανώνυμος says:

   Γειά σου ρε Αρκάδα ΤΙΜΗΜΕΝΕ!!! Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει για τους Αρκάδες κατά την αρχαιότητα και το λες αυτό αλλά, ναι, ΕΙΣΑΣΤΕ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΙ και από τους Πελασγούς!!! Και οι πιο πονηροί και έξυπνοι από όλους τους τότε Έλληνες, είχατε φίλο, προστάτη και συμπαραστάτη τον Ερμή!

 31. Sogroig Sanolim says:

  ΔΙΠΛΟΣ ΒΙΟ ΝΑΝΟ ΕΛΙΚΑΣ Η ΑΛΛΙΩΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Η ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ D.N.A. – ΛΟΙΠΟΝ ΦΙΛΤΑΤΕ δημοσιογραφε τις δεκαρας μπορεις να λες οτι θες αλλα αλλη φορα να λες και τον ρολο τον γονιδιων αλλα τι να πεις εσυ απο γονιδια οταν εμπλεκεσαι μονο με πορνιδια….Αι στην σπηλια σου ανιστορητε αγραμματε και χαζεμενε αναρωτιεμαι απο την μια απο την αλλη ειμαι σιγουροτατος οτι ο παππους σου και ο πατερας σου ντρεπονται για σενα….Τραβα χτυπα κανα γκομενακι λεω εγω μπας και σωθεις!ΑΝΥΠΑΡΚΤΕ!

 32. Ανώνυμος says:

  BΡΕ "ΑΝΤΕΘΝΙΣΤΕΣ", ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΑΣΣΕΤΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΒΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΝΤΕΣ? ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΣΤΕ? ΤΟ ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟ?ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.. ΑΠΛΑ ΕΙΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΜΟΛΙΣ ΑΚΟΥΤΕ ΕΘΝΟΣ Κ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑ ΓΑΥΓΙΖΕΤΕ.. ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΑΣ ΙΝΣΤΡΟΥΧΤΟΡΕΣ…ΠΑΥΛΩΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ… ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΑΦΕΛΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ ΤΑ ΕΜΑΘΕ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ ΑΛΛΑ Η ΛΕΞΗ Ι-ΤΑΤ(ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ] Κ ΟΧΙ ΥΤΑΤ [ΜΙΑ ΛΕΞΗ] ΕΙΝΑΙ ΑΡΘΡΟ Ι [Ο] ΚΑΙ ΤΑΤ [ΠΑΤΕΡΑΣ]… Ο 'ΘΕΤΩΝ' ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ.. Η ΛΕΞΗ ΑΤ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΗ ΔΑΝΕΙΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ΑΥΤΟΣ-Η-Ο ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΞ ΑΤΤΙΚΗ ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΑΙ ΕΙΡΩΝ ΘΑ ΣΕ ΑΦΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΟΝΗ…

 33. Ανώνυμος says:

  ΕΠΙΣΗΣ,ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕΤΞΥ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΧΕΙΣ.. ΕΠΕΙΔΗ, ΔΗΛΑΔΗ, Η ΜΗΤΡΙΚΗ{ΕΛΛΗΝΙΚΗ} ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΝΕΙΣΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ (ΘΕΤ-Ω) ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ (ΤΑΤ), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΝΕΑ ΛΕΞΗ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ???? ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΣ "Η ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΛΑ, ΦΙΛΑΡΑΚΟ…ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΦΕΛΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΛΕΣ.. ΕΓΩ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΓΕΛΙΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΕΜΕΝΑ… ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΓΕΛΟΙΟΣ ΣΟΥ ΛΕΩ…ΕΣΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ "Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ…

 34. Ανώνυμος says:

  αυτα τα ειπε ο βρωμερος φαλμεραγιεφ πριν 100 χρονια και τα λενε σημερα τα κομμουνια και οι ΔΝΤουδες!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *