Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ

ΕΜΜΕΤ ΦΟΞ – Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ

Ο σημαντικότερος παράγοντας στη ζωή μας είναι η πνευ­ματική μας ισορροπία. Η τροφή που προμηθεύουμε στο νου μας προσδιορίζει ολόκληρο το χαρακτήρα της ζωής μας. Οι σκέψεις που επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει, τα θέματα που επιτρέπουμε στο νου μας ν’ ασχοληθεί, κάνουν εμάς και το περιβάλλον μας αυτό που είναι. Όλα στη ζωή μας σήμερα, η κατάσταση του σώματος μας (αν είναι υγιές ή άρρωστο), η κατάσταση της περιουσίας μας, αν είμαστε φτω­χοί ή πλούσιοι, η κατάσταση του σπιτιού μας, αν είμαστε ευτυχισμένοι ή το αντίθετο, η σημερινή κατάσταση κάθε φάσης της ζωής μας, κανονίζονται από τις σκέψεις και τα αισθήματα που είχαμε στο παρελθόν. Και η κατάσταση της ζωής μας αύριο και την άλλη βδομάδα και του χρόνου θα ρυθμιστεί εξολοκλήρου από τις σκέψεις και τα αισθήματα που θα αποφασίσουμε να έχουμε από δω και πέρα.

Με άλλα λόγια, διαλέγουμε τη ζωή μας, δηλαδή διαλέγουμε όλες τις συνθήκες της ζωής μας, όταν διαλέγουμε τις σκέψεις που θα επιτρέψουμε στο νου μας να κάνει. Η σκέψη είναι η πραγματική γενεσιουργός δύναμη στη ζωή και δεν μπορούμε να έχουμε ένα είδος νου και ένα διαφορετικό είδος περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε το περιβάλλον μας, χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε, ούτε μπορούμε – και αυτό είναι το καλύτερο κλειδί της ζωής και η αιτία που γράφτηκε αυτό το βιβλίο – να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας χωρίς να έχουμε αλλαγές και στο περιβάλλον μας.

Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό κλειδί της ζωής: αν αλλάξετε το νου σας θα αλλάξουν κι οι συνθήκες της ζωής σας: το σώμα σας πρέπει να αλλάξει, η καθημερινή σας δουλειά ή οι άλλες σας δραστηριότητες πρέπει ν’ αλλά­ξουν το σπίτι σας πρέπει ν’ αλλάξει, η απόχρωση της ζωής σας πρέπει ν’ αλλάξει, γιατί το αν είστε συνήθως ευτυχισμέ­νος και χαρούμενος ή θλιμμένος και γεμάτος φόβο εξαρ­τάται εξολοκλήρου από την πνευματική τροφή που τρώτε. Σας παρακαλώ να το καταλάβετε. Αν αλλάξετε το νου σας, θ’ αλλάξουν κι οι συνθήκες της ζωής σας. Η ανανέωση του νου μας, μας μεταμορφώνει.

Ο Μεγάλος Κοσμικός Νόμος

Η πνευματική σας δίαιτα είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή σας.
Αυτό μπορεί να ονομασθεί ο «Μεγάλος Κοσμικός Νόμος» και η αλήθεια του είναι ολοφάνερη, όταν ειπωθεί καθαρά μ’ αυτό τον τρόπο. Δεν ξέρω κανένα σκεπτόμενο άνθρωπο που ν’ αρνείται τη βασική του αλήθεια. Η πρακτική δυσκο­λία στην εφαρμογή του όμως οφείλεται στο γεγονός ότι οι σκέψεις μας είναι τόσο κοντά μας, που είναι δύσκολο, χωρίς λίγη εξάσκηση, να τις κοιτάξουμε αντικειμενικά.

Αλλά αυτό ακριβώς πρέπει να μάθετε να κάνετε. Πρέπει να εξασκηθείτε, να διαλέγετε το θέμα των σκέψεων σας σε οποιαδήποτε στιγμή και να διαλέγετε το συγκινησιακό τόνο ή τη διάθεση που τις χρωματίζει. Ναι, μπορείτε να διαλέξετε τις διαθέσεις σας. Πράγματι, αν δεν μπορούσατε, δε θα ασκούσατε κανέναν πραγματικό έλεγχο στη ζωή σας. Οι διαθέσεις που έχει συνήθως ένας άνθρωπος δημιουργούν τη χαρακτηριστική του προδιάθεση κι η προδιάθεση του δημιουργεί ή καταστρέφει την ευτυχία του.

Δεν μπορείτε να είστε υγιής δεν μπορείτε να είστε ευτυ­χισμένος δεν μπορείτε να ευημερήσετε αν έχετε κακή προδιάθεση. Αν είστε κατσούφης ή κυνικός ή έχετε κατά­θλιψη ή είστε υπεροπτικός ή μισότρελος από φόβο, δεν αξίζει τον κόπο να ζείτε. Μόνο αν είστε αποφασισμένος να καλλιεργήσετε μια καλή προδιάθεση μπορείτε να έχετε την ελπίδα να αποκτήσετε κάτι που ν’ αξίζει στη ζωή σας. Σας το λέω ξεκάθαρα.

Αν δεν είστε αποφασισμένοι ν’ αρχίσετε τώρα και να διαλέγετε προσεκτικά όλη μέρα τις σκέψεις που θα κάνετε, δεν έχετε καμία ελπίδα ότι θα διαμορφώσετε τη ζωή σας όπως θέλετε να είναι, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος.

Με λίγα λόγια, αν θέλετε να κάνετε τη ζωή σας ευτυχι­σμένη και άξια για να τη ζήσετε, όπως θέλει να την κάνετε ο Θεός, πρέπει ν’ αρχίσετε αμέσως να αποκτάτε τη συνή­θεια της επιλογής και του ελέγχου των σκέψεων. Αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο τις πρώτες λίγες μέρες, αλλά, αν επιμείνετε, θ’ ανακαλύψετε πως πολύ γρήγορα θα γίνει ευκολότερο και είναι το πιο συναρπαστικά ενδια­φέρον χόμπι που θα μπορούσε να έχει οποιοσδήποτε. Θα μείνετε κατάπληκτοι από τα ενδιαφέροντα πράγματα που θα μάθετε για τον εαυτό σας και θα έχετε αποτέλεσμα σχεδόν από την αρχή.

Τώρα πολλοί άνθρωποι που ξέρουν αυτήν την αλήθεια κάνουν κάπου-κάπου σποραδικές προσπάθειες να ελέγ­ξουν τις σκέψεις τους, αλλά, με το ρεύμα της σκέψης να είναι λόγω μη εξάσκησης περιορισμένο και με τις εξωτερι­κές επιδράσεις να είναι τόσο συνεχείς, και ποικίλες, δεν κάνουν μεγάλη πρόοδο. Αυτός δεν είναι σωστός τρόπος.

Η μοναδική σας πιθανότητα είναι να διαμορφώσετε μια καινούρια συνήθεια σκέψης που θα σας οδηγεί όταν είστε στενοχωρημένος ή έχετε χαλαρώσει την επαγρύπνησή σας, όπως και όταν ασχολείσθε συνειδητά μ’ αυτή. Αυτή η καινούρια συνήθεια σκέψης πρέπει να αποκτηθεί οριστικά και τα θεμέλια της μπορούν να μπουν, μέσα σε λίγες μέρες, με τον ακόλουθο τρόπο:

Αποφασίστε να αφιερώσετε μια βδομάδα αποκλειστικά στη δημιουργία μιας καινούριας συνήθειας σκέψης και σ’ αυτή τη βδομάδα θεωρήστε το καθετί στη ζωή σας ασήμα­ντο σε σύγκριση μ’ αυτό. Αν το κάνετε, τότε αυτή η βδομάδα θα είναι η πιο σημαντική της ζωής σας. Αν το κάνετε, ολόκληρη η ζωή σας θ’ αλλάξει ασφαλώς προς το καλύτε­ρο.

Πράγματι, τίποτα δεν μπορεί να μείνει το ίδιο. Αυτό δε σημαίνει απλώς πως θα μπορέσετε ν’ αντιμετωπίσετε τις σημερινές σας δυσκολίες με καλύτερο πνεύμα· σημαίνει πως οι δυσκολίες θα φύγουν. Αυτός είναι ο επιστημονικός τρόπος για ν’ Αλλάξετε τη Ζωή σας και, επειδή συμφωνεί με το Μεγάλο Νόμο, δεν μπορεί ν’ αποτύχει. Καταλαβαί­νετε τώρα ότι δουλεύοντας έτσι δε θα χρειαστεί ν’ αλλάξετε εσείς τις συνθήκες; Θα εφαρμόσετε το νόμο και οι συνθή­κες θ’ αλλάξουν από μόνες τους. Δεν μπορείτε ν’ αλλάξετε άμεσα τις συνθήκες — το δοκιμάσατε συχνά και αποτύχα­τε — αλλά κάντε μια Εφταήμερη Πνευματική Δίαιτα και οι συνθήκες θ’ αλλάξουν για σας.

Η Συνταγή σας

Επί εφτά ημέρες δεν πρέπει να επιτρέψετε στο νου σας να κάνει οποιαδήποτε σκέψη που να μην είναι θετική, δημιουργική, αισιόδοξη, ευγενική. Αυτή η πειθαρχία θα είναι τόσο αυστηρή, που δε θα μπορούσατε να την τηρήσετε συνειδητά πολύ περισσότερο από μια βδομάδα, αλλά δε σας ζητάω να το κάνετε.
Μια βδομάδα θα είναι αρκετή, γιατί σ’ αυτό το διάστημα θα έχει αρχίσει να ριζώνει η συνήθεια της θετικής σκέψης. Μερικές εξαιρετικές αλλαγές προς το καλύτερο θα έχουν, συμβεί στη ζωή σας, ενθαρρύνοντάς σας, σε πολύ μεγάλο βαθμό, κι ύστερα το μέλλον θα κανονιστεί μόνο του. Ο καινούριος τρόπος ζωής θα είναι τόσο ελκυστικός και τόσο ευκολότερος από τον παλιό, ώστε, θα βρείτε, τη νοοτροπία σας να ευθυγραμμίζεται σχεδόν αυτόματα.

Αλλά οι εφτά ημέρες θα είναι κοπιαστικές.

Δε θα σας ζητούσα κάτι τέτοιο χωρίς να υπολογίσω το κόστος. Η σωματική νηστεία θα ήταν παιχνιδάκι, ακόμα κι αν η όρεξη σας είναι πολύ καλή. Η πιο εξαντλητική στρα­τιωτική γυμναστική, σε συνδυασμό με πορείες τριάντα μιλίων, θα ήταν ελαφριά σε σύγκριση μ’ αυτό το εγχείρημα. Αλλά είναι μόνο για μια βδομάδα στη ζωή σας και θ’ αλλάξει οριστικά τα πάντα προς το καλύτερο. Για την υπό­λοιπη ζωή σας, εδώ και στην αιωνιότητα, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και ασύλληπτα καλύτερα απ’ ότι αν δεν είχατε κάνει την προσπάθεια.

Μην αρχίσετε επιπόλαια. Σκεφθείτε μια δυο μέρες πριν αρχίσετε. Ύστερα αρχίστε και η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας. Μπορείτε να την αρχίσετε οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας! Μόλις ξυπνή­σετε το πρωί, μετά το πρωινό ή μετά το μεσημεριανό, δεν έχει σημασία, αλλά όταν αρχίσετε πρέπει να συνεχίσετε επί εφτά ημέρες.

Αυτό είναι ουσιώδες. Η όλη ιδέα είναι να έχετε εφτά ημέρες αδιάκοπης πειθαρχίας για να στρέψετε μια για πάντα το νου σας προς μια καινούρια κατεύθυνση. Αν ξεκινήσετε στραβά ή, ακόμα, αν πάτε καλά δυο τρεις ημέρες και μετά για οποιονδήποτε λόγο «παραβιάσετε» τη δίαιτα, πρέπει να τα παρατήσετε για λίγες ημέρες και να ξαναρχίσετε από την αρχή. Δεν μπορείτε ν’ αρχίζετε και να σταματάτε. Θυμόσαστε ότι ο Ριπ Βαν Γουίκλ στο θεατρικό του έργο έκανε επίσημο όρκο να κόψει το ποτό κι ύστερα δεχόταν πρόθυμα ένα ποτό από τον πρώτο γείτονα που του το πρόσφερε, λέγοντας ήρεμα: «Αυτό δε θα το υπολογίσω». Στην Εφταήμερη Πνευματική Δίαιτα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να μετράτε κάθε στραβοπάτημα κι αν δεν το μετρήσετε εσείς, θα το μετρήσει η Φύση. Όταν στραβο­πατήσετε, πρέπει να σταματήσετε εντελώς τη δίαιτα και μετά να ξαναρχίσετε.

Οι Αρνητικές Σκέψεις

Για να προλάβω τώρα, αν είναι δυνατόν, τις δυσκολίες θα τις εξετάσω κάπως αναλυτικά.

Πρώτα απ’ όλα, τι εννοώ όταν λέω αρνητική σκέψη; Μια αρνητική σκέψη είναι οποιαδήποτε σκέψη αποτυχίας, απογοήτευσης ή προβλήματος·, κάθε σκέψη επίκρισης ή κακίας ή ζήλιας ή καταδίκης των άλλων ή αυτοκαταδίκης· κάθε σκέψη αρρώστιας ή ατυχήματος ή με λίγα λόγια, κάθε είδους περιοριστική ή απαισιόδοξη σκέψη. Κάθε σκέψη που δεν είναι θετική και εποικοδομητική, είτε αφορά εσάς τον ίδιο είτε οποιονδήποτε άλλο, είναι μια αρνητική σκέψη. Μην ασχοληθείτε όμως άλλο με το θέμα της ταξινόμησης στην πράξη, δε θα δυσκολευτείτε ποτέ να καταλάβετε αν μια δεδομένη σκέψη είναι θετική ή αρνητική.

Ακόμα κι αν ο εγκέφαλος σας προσπαθήσει να σας εξαπατήσει, η καρδιά σας θα σας ψιθυρίσει την αλήθεια.

Δεύτερον, πρέπει να καταλάβετε καλά πως αυτό που απαιτεί το πρόγραμμα είναι να μη μένετε και αρέσκεστε σε αρνητικές σκέψεις. Σημειώστε το προσεκτικά. Δεν έχει σημασία τι σκέψεις θα σας έρθουν, αλλά τι σκέψεις θα διαλέξετε για να απασχολήσετε το νου σας. Δεν έχει σημα­σία τι σκέψεις θα σας έρθουν, αρκεί να μην τις αφήσετε να μείνουν.

Η εμμονή σ’ αυτές είναι εκείνο που μετράει. Φυσικά πολλές αρνητικές σκέψεις θα σας έρχονται όλη μέρα. Μερικές θα μπαίνουν στο μυαλό σας φαινομενικά από μόνες τους, θα έρχονται από τους συνειρμούς του νου σας.

Μερικές αρνητικές σκέψεις θα σας δίνονται από άλλους ανθρώπους, είτε στη συζήτηση είτε με τη συμπεριφορά τους, είτε θα ακούτε δυσάρεστα νέα μ’ ένα γράμμα ή από το τηλέφωνο, είτε θα δείτε ν’ αναγγέλλονται εγκλήματα και καταστροφές στους τίτλους των εφημερίδων. Αυτά τα πράγ­ματα όμως δεν έχουν σημασία, αν δεν ασχοληθείτε μαζί τους. Αντίθετα, αυτά τα πράγματα εξασφαλίζουν την πει­θαρχία που θα σας μεταμορφώσει αυτή την εβδομάδα που θ’ αφήσει εποχή. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι μόλις εμφανιστεί η αρνητική σκέψη να τη διώχνετε. Αποστρέψτε τα μάτια σας από την εφημερίδα· διώξτε τη σκέψη του δυσάρεστου γράμματος ή της ανόητης παρατήρησης ή οτιδήποτε άλλο. Όταν η αρνητική σκέψη μπαίνει στο νου σας, διώχνετε την αμέσως και σκεφτείτε κάτι άλλο.

Το καλύτερο απ’ όλα είναι να σκεφτόσαστε το Θεό, όπως εξηγείται στο Χρυσό Κανόνα. Ένα τέλειο παράδειγμα δί­νεται από την περίπτωση ενός ανθρώπου που κάθεται δίπλα σ’ ένα αναμμένο τζάκι και μια σπίθα πετάγεται πάνω στο μανίκι του. Αν τινάξει αμέσως τη σπίθα, χωρίς ούτε μια στιγμή καθυστέρηση για να το σκεφτεί, δε θα γίνει καμιά ζημιά. Αλλά, αν την αφήσει να μείνει πάνω του για μια στιγμή, με οποιοδήποτε πρόσχημα, το κακό θα γίνει και θα είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί το μανίκι. Το ίδιο συμ­βαίνει και με Συνηθισμένες Σκέψεις.

Τώρα τι γίνεται με τις σκέψεις και καταστάσεις που είναι αδύνατο να αποφύγετε στο σημείο που βρισκόσαστε σήμε­ρα; Με τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο γραφείο ή στο σπίτι; Η απάντηση είναι πως αυτά τα πράγματα δε θα επηρεάσουν τη δίαιτα σας, αν δεν τα δεχτείτε με το να τα φοβόσαστε, να τα πιστεύετε, να νιώθετε θυμό ή θλίψη γι’ αυτά ή να τους δίνετε δύναμη. Κάθε αρνητική κατάσταση που αναγκάζεστε ν’ αντιμετω­πίσετε λόγω καθήκοντός σας δε θα επηρεάσει τη δίαιτα σας. Πηγαίνετε στο γραφείο ή αντιμετωπίστε τις σκοτούρες του σπιτιού χωρίς να αφήσετε να σας επηρεάσουν.

«Τίποτε απ’ αυτά δεν θα με επηρεάσει» Κι όλα θα πάνε καλά. Υποθέστε πως τρώτε για μεσημέρι μ’ ένα φίλο που μιλάει αρνητικά. Μην επιχειρήσετε να τον κάνετε να σωπά­σει ή να τον σνομπάρετε.

Αφήστε τον να μιλάει, αλλά μη δεχθείτε αυτά που λέει και η δίαιτα σας δε θα επηρεαστεί. Ας υποθέσουμε ότι πηγαί­νοντας σπίτι σας, σας υποδέχονται ένα σωρό αρνητικές συζητήσεις —μην κάνετε κήρυγμα, απλώς μην τις δεχτείτε, Θυμηθείτε ότι η δική σας πνευματική συμπεριφορά αποτε­λεί τη δίαιτα σας. Υποθέστε πως γινόσαστε μάρτυρας ενός δυστυχήματος ή μιας αδικίας. Αντί ν’ αντιδράσετε με οίκτο ή θυμό αρνηθείτε να επηρεαστείτε από το γεγονός έτσι όπως παρουσιάζεται, αλλά κάντε ότι μπορείτε για να διορ­θώσετε την κατάσταση, κάντε την κατάλληλη σκέψη και μην απασχοληθείτε άλλο. Μ’ αυτό τον τρόπο δε θα χαλάσετε τη δίαιτα σας.

Φυσικά θα είναι πολύ χρήσιμο να πάρετε μέτρα για ν’ αποφύγετε να συναντήσετε στη διάρκεια αυτής της εβδο­μάδας οποιονδήποτε που μπορεί να ξυπνήσει το διάβολο μέσα σας. Οι άνθρωποι που σας εκνευρίζουν ή σας φέρνουν πλήξη είναι καλύτερα να αποφεύγονται όσο θα κάνετε τη δίαιτα αλλά, αν δεν είναι δυνατό να τους αποφύγετε, πρέπει ν’ ασκήσετε λίγο περισσότερη πειθαρχία…. αυτό είναι όλο!

Ας υποθέσουμε ότι σας περιμένει μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία την ερχόμενη βδομάδα. Αν έχετε αρκετή πνευ­ματική κατανόηση, θα ξέρετε να την αντιμετωπίσετε με πνευματικό τρόπο, αλλά, για το σκοπό μας, νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να περιμένατε και ν’ αρχίζατε την πνευμα­τική δίαιτα μετά τη δοκιμασία. Όπως είπα και πριν, μην πάρετε τη δίαιτα αψήφιστα, αλλά σκεφτείτε καλά πριν την αρχίσετε.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τελειώνοντας, θέλω να σας πω, πως οι άνθρωποι ανακαλύπτουν συχνά ότι αρχίζοντας αυτήν την δίαιτα δημιουργούν κάθε είδους δυσκολίες. Φαίνεται πως όλα αρχίζουν να πηγαίνουν στραβά ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι ανησυχητικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι καλό σημάδι. Σημαίνει ότι κάτι κινείται: κι αυτός ακριβώς δεν είναι ο στόχος μας; Ας υποθέσουμε πως ολόκληρος ο κόσμος σας φαίνεται να τραντάζεται συθέμελα. Κρατηθείτε γερά, αφήστε τον να κουνιέται, και όταν τελειώσει το κούνημα, η εικόνα θα έχει ξανά συναρμολογηθεί σε κάτι που θα πλησιάζει πολύ περισσότερο αυτό που επιθυμείτε.

Το παραπάνω σημείο είναι πολύ ζωτικής σημασίας και μάλλον λεπτό. Δεν καταλαβαίνετε πως η ενασχόλησή μ’ αυτές τις δυσκολίες είναι από μόνη της μία αρνητική σκέψη που μπορεί να χάλασε την δίαιτά σας; Φυσικά, το φάρμακο δεν είναι να αρνηθείτε ότι ο κόσμος σας κουνιέται, αλλά να αρνηθείτε να θεωρήσετε τα φαινόμενα πραγματικότητα. (Μην κρίνετε από τα φαινόμενα αλλά βασισμένοι στην αντικειμενική σας κρίση).

Μια τελευταία προειδοποίηση: Μην πείτε σε κανέναν άλλο ότι κάνετε την δίαιτα ή ότι σκοπεύετε να την κάνετε. Κρατήστε αυτό το καταπληκτικό σχέδιο αυστηρά για τον εαυτό σας. Να θυμάστε πως η ψυχή σας πρέπει να είναι το μυστικό καταφύγιο του Υψίστου.

Όταν τελειώσετε με επιτυχία τις εφτά ημέρες και εξασφαλίσετε τ’ αποτελέσματα, αφήστε να περάσει ένα λογικό διάστημα για να εγκαθιδρύσετε την καινούρια νοοτροπία και μετά πείτε την ιστορία σ’ όποιον νομίζετε πως μπορεί να βοηθήσει.

Και, τέλος, θυμηθείτε πως τίποτα απ’ όσα λέει ή κάνει κάποιος άλλος δεν μπορεί να χαλάσει τη δίαιτα σας. Μόνο η δική σας αντίδραση στη συμπεριφορά του άλλου μπορεί να τη χαλάσει.

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

3 thoughts on “Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ

  1. Ανώνυμος says:

    Είναι πολύ δύσκολο… Απο τη δευτερη ημερα όλα θα αρχισουν να δυσκολεύουν. Την πέμπτη δε ημέρα εγω προσωπικά γονάτισα. Όλα πήγαιναν στραβά από το κακό στο χειρότερο βλέπεις διαταράσεις την ισορροπία κ τιμωρήσε γι αυτό. Οποιος το καταφέρει αλλάζει ζωή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *