in

Πέσμου τί πιστεύεις νά σού πώ τί νά κάνεις!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Πέσμου τί πιστεύεις νά σού πώ τί νά κάνεις!

Ό τίτλος κάλλιστα μπορεί νά είναι: «πέσμου τί πιστεύεις νά σού πώ τί Θά κάμεις»….

Ήταν ένας τσοπάνης, ένας βοσκός, ένας ποιμένας αλλά όχι βοκόλος διότι δέν είχε αγελάδες, βούς, κατσέλλες, είχεν άλλα αζά αίγια καί προβάτια δηλαδή κουέλλες…..

Έμενε εκεί αψηλά στά βουνά καί μύριζε τό θυμάρι, τό δρουμπίν, τόν αέραν…

Ήταν αγράμματος βλάχος, κυπραίος, έφτανε καί λίγον πόντιος γι’ αυτό έλεγε καί ανέκδοτα…..

Πήγε ένας νά τόν συμβουλευτεί. 

Τού λέγει ό τσοπάνης «τί πιστεύεις;» Τί εννοεί τού λαλεί; «Τί πιστεύεις, θρησκευτικώς καί τ’ άλλα, εσχατολογικώς, γενικώς»…..

Τού λέγει αυτός: «Γκουρού μού, διδάσκαλε, σίφου, μάστερ, διαχειριστή ζωής καί συναισθημάτων, τσοπάνη αγράμματε, εγώ είμαι ανύμφευτος καί δέν πιστεύω σέ θεούς καί διαβόλους, ούτε έχω θρησκεία, ούτε μέ ενδιαφέρει, τίποτε, ό,τι έρθη άς έρθη αλλά θέλω όσον ζήσω νά ζήσω καλά».

Γκουρού: «τότε δέν έχεις νά φοβηθείς τίποτε, νά βάλεις τό μικροψήγμα ή εμφύτευμα πώς διάολο τό λένε, αφού δέν έχεις νά χάσεις τίποτε, άντε τό πολύ νά πεθάνεις μία ώρα αρχύτερα. Νά πάς μέ τά νερά τούς, δέν έχεις νά χάσεις τίποτε: ‘ ούτε σκυλί ούτε παιδί πίσω σού που λένε καί στή Κύπρον’, ό,τι σού πούν νά κάνεις κάμε καί βάλε ό,τι εμβόλια καί εμφυτεύματα σού δώσουν γιά νά τά έχεις καλά μαζύ τούς, ή μήπως έχεις ενδοιασμούς σ’ αυτά;»…..

«Όχι τσοπάνη μού, τί ενδοιασμούς νά έχω; Εγώ θέλω νά έχω ήσυχη τή κεφαλή μού καί νά μήν μέ κατατρέχουν»….

Πάει ό δεύτερος….

«Σίφου μού εγώ πιστεύω σέ ψυχή καί σέ Χριστόν καί φοβάμαι μήπως χάσουμε χάσουμε τίς ψυχές μάς εγώ καί η οικογένεια μού. Τί νά κάνουμε μέ τά νέα δεδομένα νά δεχθούμε τά εμβόλια καί τά εμφυτεύματα ή όχι; Πρέπει νά επιβιώσουμε σωματικώς αλλά προπαντώς δέν θέλουμε νά χάσουμε τίς ψυχές μάς»…..

Τσοπάνης: «Εσύ γιά κανένα λόγον δέν πρέπει νά βάλεις μικροψήγμα καί εμφύτευμα, εμβόλιον καί σφράγισμα, ούτε η οικογένεια σάς. Γιά εσάς η ζωή αρχίζει μετά τόν θάνατο σάς, δέν υπάρχει άλλος τρόπος υπό τών παρόντων δεδομένων νά σώσετε τίς ψυχές σάς καί δή νά μήν μείνετε ασυγχώρητοι από Τόν Θεόν, παρά μόνον νά μήν δεχθείτε κανένα χάραγμα καί νά μήν υπολογίσετε ούτε σαρκοεπιβίωση ούτε θανατό!»….

Ευχαριστώ σίφου μού είπε ό Χριστιανός καί υποχώρησε….

Παεί ό τρίτος….

«Εγώ διδάσκαλε θέλω νά βγώ από τό σπήλαιο!»….

Γκουρού: «Γέλασε, καί ερώτησε ποίον σπήλαιον;»…..

«Τού Πλάτωνα καί τού Σωκράτη!»…..

«Γκουρού γέλασε καί είπε: «καί πού νά πάς;»…..

«Δέν ξέρω, πάντως έξω από τό σπήλαιον!»…..

Σιφού: «Ποίον είναι τό σπήλαιον καί ποίον δέν είναι τό σπήλαιον;».

«Δέν ξέρω, μπορείς νά μού πείς;»…..

«Τσοπάνης: «Γιά νά μπορέσω νά σού πώς νά βγείς από τό σπήλαιον πρέπει νά μάθω άν είσαι σέ σπήλαιον καί σέ ποίον σπήλαιον!»….

«Δέν ξέρω, θέλω νά βγώ από τό σπήλαιον»….

Γκουρού: «Καί άτε καί βγήκες πού θά πάς; Υπάρχει περίπτωση νά πρέπει νά μπείς σέ σπήλαιον!»…..

«Τί εννοείς;»…..

Σιφού: «Εννοώ πώς άν πιστεύεις σέ ψυχή καί δέν θέλεις νά βάλεις τό χάραγμα θά πρέπει νά μπείς σέ σπήλαιο νά μήν σέ βρούν καί νά ζήσεις σάν πρωτόγονος σέ κατακόμβες. Εάν πάλαι είσαι άθεος ή δέν φοβάσαι τό χάραγμα τότε θά βγείς από τό σπήλαιο καί θά δεχθείς τό χάραγμα νά ησυχάσει η κεφαλή σού. Πρόσεξε η επιλογή είναι δική σού! Υπάρχει περίπτωση νά βγείς από τό ένα σπήλαιο καί μπείς σέ άλλο σπήλαιο, γι’ αυτό σ’ ερώτησα τί σπήλαιο προτιμάς;»….

«Σίφου, δέν κατάλαβα πλήρως τί εννοείς;»…..

Διδάσκαλος: «Υπάρχει τό σπήλαιο τής κατακόμβης γιά τούς Χριστιανούς καί τό σπήλαιο τού μάτριξ διά τούς δεχόμενους τό χάραγμα ή όπως άλλο τό λένε αυτό τό ηλεκτρονικό μαραφέττι καί σφραγίδα επί μετώπου ή δεξιάς χειρός, εσύ ποίο σπήλαιο προτιμάς;…..

«Δέν ξέρω, δέν μπορώ νά αποφασίσω!»…..

Γκουρού: «Κοίτταξε, τό σπήλαιο τού Σωκράτη είναι τό σπήλαιο τής άγνοιας. Όμως δέν διευκρίνισε ποία άγνοια άν καί έχω κάποια ιδέα. Εντούτοις τό σημαντικό γιά εσένα είναι νά τραβήξεις τόν δρόμο σού, ποίος είναι ό δρόμος σού;»…..

Δέν ξέρω τσοπάνη μού, σκέφτομαι, εσύ τί λές; Ποίο δρόμο ν’ ακολουθήσω;»…..

Σιφού: «Αυτόν πού θέλεις καί νά μήν ενοχλείς τούς άλλους!»….

«Δέν θέλω, δέν έχω δρόμο»…..

Μάστερ: «Σέ κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί νά επιλέξεις σπήλαιο, ή τού μάτριξ ή τού πρωτόγονου; Όταν έρθη η πείνα καί η κακοπέραση καί ό εξευτελισμός εσύ τί θά σκεφτείς τή ψυχή ή τό σώμα; Τή πείνα ή τή ψυχή;»….

«Δέν ξέρω μάστορα μού, τί θά σκεφτώ λές;»….

Γκουρού: «Εγώ πιστεύω θά ακολούθησεις τό στομάχι καί όχι τήν ψυχή. δέν σού λέω τί είναι τό σωστό αλλά τί διαβλέπω καί τί ψυχολογώ ότι θά ακολουθήσεις»….

«Λές;»…..

Τσοπάνης: «Θέλεις νά τό σκεφτείς μέχρι νά μιλήσω καί μέ τόν τέταρτον επισκέπτη;»…..

«Ναί, νά τό σκεφτώ λίγο!»…..

Τέταρτος επισκέπτης…..

«Χαίρε Σιφού μού, εγώ δέν πιστεύω σέ Χριστό, πιστεύω σέ άλλους θεούς καί κάποτε σέ κανένα, βασικά αλλάζω δέν έχω σταθερή θρησκευτική πεποίθηση ή δόγμα, αλλά θέλω νά μήν είμαι υποχείριον τού μάτριξ τούς! Ούτε εμβόλια, ούτε χαράγματα, ούτε σφραγίδες, τίποτε απ’ αυτά δέν θέλω νά βάλουμε εγώ καί η οικογένεια μού!»…..

Μάστορας: «Τότε νά μήν βάλεις αλλά νά ξέρεις ότι πρέπει νά ζήσεις έξω στή φύση, κατατρεγμένος όπως τούς Χριστιανούς, πρέπει νά εύρεις επειγόντως σπήλαιο νά τρυπώσεις τό κεφάλι σού από κάτω»….

«Σίφου μού, δέν τούς θέλω τούς Χριστιανούς τούς απεχθάνομαι, είναι υποκριτές καί μιλάνε γιά μετά θάνατον ζωή καί άλλα κουρουφέξαλα καί τούς αντιπαθώ!»….

«Γκουρού: «Όπως νομίζεις, εσύ τήν δουλειά σού καί εκείνοι τήν δουλειά τούς, θά ζήσετε στή φύση έξω, ό καθένας μέ τή παρέα τού. Καλύτερα νά μήν τσακώνεστε εκεί έξω, αποφεύγετε ό ένας τόν άλλον γιά νά μήν σάς κάνουν τσακωτούς σάν βλάκες. Ό καθένας έσω τού δηλαδή στό στίτι τού δηλαδή στό σπήλαιο τού»…..

«Εντάξει μάστορα μού, θά φύγω έξω στά όρη καί θά τούς αποφεύγω τούς συγχαμένους, ούτε νερό δέν θά πίνουμε από αυτούς τούς απεχθάνομαι, προτιμώ νά πεθάνω. Εκτός καί άν τούς σκοτώνω;»….

«Όχι νά μήν τούς σκοτώσεις! Θά σού άρεσε τώρα εδώ που ζητάς συμβουλή νά σέ σκότωνε κάποιος;»….

«Όχι Γκουρού μού….»…..

«Τότε μήν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα!»…..

Έρχεται ξανά ό τρίτος….

«Τσοπάνη μού αποφάσισα!»…..

«Σιφού: «Τί αποφάσισες;»…..

«Νά πράξω ό,τι πράξεις καί εσύ νομίζω ότι είσαι ό πλέον σοφός καί θά ακολουθούσα τόν δρόμο σού!»…..

Διδάσκαλος: «Ό δρόμος μού δέν είναι ό δρόμος μού καί μπορεί ό δρόμος μού νά μήν σέ θέλει! Δέν σημαίνει ότι είμαι ό σοφότερος ή αυτόν που θά κάνω είναι έξυπνο ή τό πλέον σοφό!»…..

«Εντάξει Διδάσκαλε μού, εγώ θέλω νά ακούσω τί θά κάνεις εσύ καί γιατί θά τό κάνεις, πέσμου σέ παρακαλώ γιά νά μέ βοηθήσεις νά αποφασίσω!»….

Τσοπάνης: «Θά σού πώ επειδή μού τό ζήτησες σάν βοήθεια. Εδώ πάνω μέ τά αιγοπρόβατα έμαθα πώς έχω ψυχή, τό γνώριζα καί πρίν αλλά εδώ στά αψηλα τή συνάντησα. Βγήκα από τό σπήλαιο τού πολιτισμού καί μπήκα στό σπήλαιο νά εκείνου εκεί τού βουνού. Μόλις που διακρίνεται η μπούκκα! Εγώ ήρθα εδώ γιά νά συνηθίσω νά ζώ σ’ αυτό τό σπήλαιο τού πρωτόγονου, όχι τού πολιτισμού οπού ούτως ή άλλως ήταν πάντοτε χαλαρό καί χλιαρό πολυσπήλαιο τού μάτριξ. Τώρα που θά σφίξουν τά κολάνια τού μάτριξ τών πόλεων καί θά γίνει μάτριξ φρίκης μιά χαρά θά μέ βολεύει εδώ πάνω»….

«Σίφου μού, τό κάνεις γιά τή ψυχή ή γιά τό σώμα;»…..

Γκουρού: «Γιά τή ψυχή, τό σώμα είναι μάτριξ, σπήλαιο που πρέπει νά βγείς!»…..

«Ευχαριστώ Σιφού μού τό ίδιο θά κάνω καί εγώ, είχα άγνοια καί θεωρώ γνώση τήν γνώμη σού. Δέν έχει σημασία νά βγείς από τό σπήλαιο τής άγνοιας αλλά από ποίον σπήλαιο άγνοιας νά βγείς. Κατάλαβα ότι βρισκόμαστε μέσα σέ πολλά σπήλαια καί σημασία όχι νά βγούμε έξω από όλα ή έξω απ’ όλα πρίν εκείνου που φυλακίζει τή ψυχή, αλλά νά βγείς από τό σπήλαιο που φυλακίζει αιωνίως τή ψυχή στό σώμα!»….

Σιφού: «Νάσαι καλά παιδί μού, ήθελες νά βγείς από τό σπήλαιο σού καί βγήκες!»…..

Σηκώνεται πάνω ό τέταρτος καί διαμαρτύρεται: «Είσαι Χριστιανός; Γιατί δέν μού τόπες καί συμβουλεύομαι από έναν από εσάς που απεχθάνομαι; Είσαι ανέντιμος!»…..

Σιφού: «Τότε κάνε τό αντίστροφο έξ’ όσων σού είπα! Γιά νά νοιώθεις καλά μέ τόν εαυτόν σού ότι δέν έκανες πράξη τά λόγια ενός Χριστιανού!»…..

«Όχι ούτε αυτό θά πράξω!»….

Τσοπάνης: «Τότε κάνε ό,τι σού δόξει καί μήν μέ ξανά ερωτήσεις. Ό δρόμος τού καθενός είναι δική τού υπόθεση, είναι ό δικός τού δρόμος, δέν έχεις κανένα δικαίωμα νά τού επιβάλεις τί νά κάνει. Μπορείς νά ακούσεις, νά δεχθείς, νά απορρίψεις, αλλά δέν έχεις τό δικαίωμα νά επιβάλεις σέ κανένα νά λέγει ό,τι πιστεύει, νά ακολουθεί ό,τι πιστεύει καί νά πράττει ό,τι πιστεύει…. Σού είπα τί νά κάνεις μέ βάση τά δεδομένα τών πεποιθήσεων σού, δέν έχω νά πώ σ’ εσένα τίποτε άλλο σ’ εσένα»…..

 Ξανά ό δεύτερος επισκέπτης: «Σιφού νά μείνω εδώ μαζύ σού, νά φέρω καί τήν οικογένεια μού;»….

Διδάσκαλος τσοπάνης: «Ελάτε, υπάρχει ένα σπήλαιο πλησίον, καλώς ορίσατε»…..

Μία Τετραπιθανότητα….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ  

Report

What do you think?

18 points
Upvote Downvote

3 Comments

Leave a Reply
  1. το θεμα ειναι οχι οτι πως θα επιβιωσουμε εμεις στα εσχατα τοσο..αλλα το πως θα επιβιωσουν τα παιδια μας ..Αυτα δυστυχως θα δεχτουν και την μεγαλυτερη ψυχολογικη πιεση στα χρονια που ερχονται και με ολα αυτα που θα συμβουν ..θα σου λενε ”μαμα/μπαμπα πειναω”και δεν θα χεις να τους δωσεις τιποτα να φαν και θα παρακαλανε και θα τα δεις να πεθαινουν απο την πεινα ..πολυ φοβαμαι οτι ιδιαιτερα οσοι ειμαστε γονεις ακομα με πολυ μικρα παιδια ..καποια στιγμη θα παρουμε την δυσκολη αποφαση να τα σκοτωσουμε για να μην υποφερουν αλλο ..Ερχονται καιροι που θα χρειαστει να παρουμε και τετοιες αποφασεις και θα υπαρχει διλημμα φοβερο ..να φονευσεις τα παιδια σου για να σωσεις την ψυχη τους και να βαλεις τελος στις ταλαιπωριες τους στα μαυρα χρονια που ερχονται η να τα αφησεις να ζησουν παιρνωντας το μικροψυγμα και καταδικαζοντας τα εις αιωνεια σκλαβια..πραγματα που μονο στις ταινιες βλεπουμε..μεχ ..Ηθε ο Θεος να βαλει το χερι του το Αγιασμενο να αποφυγουμε το μικροψυγμα και οτι ταλαιπωριες και πειρασμους φερνει.

  2. Πρίν από λίγα λεπτά στό αυτοκίνητο θυμήθηκα έναν φίλον δάσκαλον τού ταέ κβό ντό που είχε τίς ίδιες σκέψεις περίπου μ’ εσένα καί είχαμε πεί νά ξανά συναντηθούμε γιά καφέ γιά νά συζητήσουμε αυτά τά θέματα. Σκεφτώμουν αυτά ανοίγω εδωμέσα καί βλέπω τό σχόλιον σού!
    Μού έχει τύχει κατ’ επανάληψη νά λέω πρέπει νά βάλω έναν άρθρον γιά τό τάδε θέμα μέ αυτή τήν εξήγηση, ανοίγω καί τό έχει βάλει άλλος. Καί νά λέγω ό τάδε συνερευνητής θά γράψει γι’ αυτό τό θέμα, ανοίγω καί βλέπω άρθρον τού μέ αυτόν τό θέμα.
    Ακριβώς τώρα στό αυτοκίνητο προβληματιζώμουν γιά τά παιδιά….
    Απ’ ο,τι μάς είπαν αυτοί που βλέπουν όσοι αρνηθούν τό μικροψήγμα καί βγούν στά όρη, μέ τή προσευχή ολομερίς, θά απελπίζονται ότι θά πεθάνουν τής πείνας καί αιφνίς καθώς περιφέρονται θά συναντούν τρόφιμα γιά μία δύο ημέρες καί ανά πάλιν. Θά περνούν οί αστυνομικοί καί οί στρατιώτες τού Αντίχριστου από δίπλα τούς καί θά λένε, ήρθε τό τέλος μάς πειάσανε καί θά τούς προσπερνούν “ώς νά μήν τούς είδαν” καί τώ όντι δέν θά τούς βλέπουν. Εάν στό βάλουν μέ τό ζόρι δέν μετράει χρειάζεται η θέληση σού. Άν σέ σκοτώσουν δέν είναι αυτοκτονία. Συνεπώς, άν βάλουν στά παιδιά μέ τό ζόρι τό μικροψήγμα δέν μετράει καί εφ’ όσον αντιδράσουν συνειδητώς καί δέν θέλουν νά τό δεχθούν. Δέν ξέρω γιά τά νεογέννητα που θά έχουν βάλει οικειοθελώς οί γονείς τούς, άν λόγω αμαρτίαις γονέων πληρώνουσι τέκνα θά μετράει. Ίσως εκείνη τήν ώρα καί κάθε φορά οπού θά τό βάζει κάποιος οικειοθελώς τού φεύγει η ψυχή καί είναι μόνον ρομπότ ψευδάνθρωπος. Εννοείται, άν συμβαίνει αυτόν η ψυχή τού θά πηγαίνει ολόϊσια στήν κόλαση ενώ τού βρέφους νά πηγαίνει στόν παράδεισο ή έστω στόν Άδη γιά αναμονή. Θά τό μελετήσω. Πάντως τό βέβαιον είναι διά τήν απώλεια ψυχής όσων οικειοθελώς τό δεχθούν. Είναι όπως τόν βιασμόν, άλλον νά βιαστεί ένας ενήλικας ή έναν παιδί καί άλλον οικειοθελώς καί έν επιγνώσει τού. Εξού καί λέγεται ότι θά αφήσει τούς ανθρώπους νά τό βάλουν τά πρώτα 3 καί ήμισυ έτη, απαγορεύωντας τούς τήν αγοραπωλησία καί τήν μισθοπληρωμή αφού δέν θά υφίσταται μετρητόν χρήμαν. Ύστερα θά σκυλιάσει μέ όσους δέν τό βάλουν καί όσους σκοτώσει θά τούς κάνει Μάρτυρες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΒΙΝΤΕΟ Φωτιά Μοριάς: Προφανώς έκαψαν μόνοι τούς τόν καταυλισμόν γιά νά τούς μεταφέρουν στήν ενδοχώρα, ή….(Δέστε πώς ανάβουν εστίες πυρός αυτοστιγμεί)………..

ΤΩΡΑ: «Κόλαση» και πάλι η Μόρια