in

Τό Αρχισχέδιον τής Ρωσσίας αστραπιαίου πρώτου πλήγματος όλων τών επισυνόριων εχθρών τής

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Τό Αρχισχέδιον τής Ρωσσίας αστραπιαίου πρώτου πλήγματος όλων τών επισυνόριων εχθρών τής

Εάν δέν υπήρχε αυτόν θά μάς εξαφάνιζαν από προσώπου γής οί νεοταξίτες από καιρού άν καί επειδή δέν μάς ανέχονται είς τόν «πλανήτη» τούς τό σχέδιον εξόντωσης μάς προχωρεί μέ κάπως αργότερους ρυθμούς καί σύνθετους, διά νά μήν τό συνειδητοποιούμε.

Δέν μάς εξαφανίζουν αποτόμως άπαξ διά παντός ακόμη διότι μάς χρειάζονται εναντίον τής Ρωσσίας καί επειδή είμαστε αναλώσιμοι διά τούς Εβραιομερικανούς όπως είναι αναλώσιμοι οί Τζιηχατιστές είς τόν ψευδομωαμεθανιστή μαμωνόπιστον Ερτογάν.

Συχνά δέν προλαβαίνω νά σάς τά λέγω καί επαληθεύομαι, κάποιοι τά καταλάβουν κάποιοι όχι.

Τίς προάλλες σάς είπα δέν έχει λογική νά μάς ζητούν τούς νήσους καί συνάμα νά μάς εξοπλίζουν μέ Ραφάλε, μέσω Μακρόν τού πρώην συνεργάτη τραπεζίτη τών Ρόθτσιηλντ μέ τά ανάκτορα έν Κερκύρει. Από τά σχόλια κατάλαβα ότι κάποιοι αντιλήφθησαν τί εννοούσα. Σέ εκείνον καί ακόμη έναν άρθρον ισχυρίστηκα ότι μάς εξοπλίζουν επειδή έχωμεν καί τούς ικανότερους πολεμοαεροπόρους καί μάς θέλουν έν αναμονεί εναντίον τής Ρωσσίας. Εχθές ανάγνωσα ότι η Ρωσσία διαμαρτυρήθηκε διά τόν εξοπλισμόν τής Ελλάδος μέ Ραφάλε.

Καί ερωτώ μήπως απειλείται άμεσα η Ρωσσία από τήν Ελλάδα; Όχι! Απειλείται όμως εμμέσως ώς μέλος τού ΝΑΤΟ! Ό Πομπέο ήρθε δύο φορές έν Ελλάδι διά νά απειλείσει τίς Ρωσσία καί Κίνα! Από πού τό έπραξε; Από μία νατοϊκή χώρα μέ τόν πρωθυπουργόν μαριονέττα νά ίσταται παρά τώ πλευρώ τού! Δηλαδή τούς έλεγε τόν βλέπετε αυτόν τόν κ@ρ@γκι@ζ@ παρ’ εμού; Τόν ελέγχω πλήρως! Άρα τέ ελέγχει καί τά Ραφάλε καί τούς ικανότερους πολεμαεροπόρους τής χώρας ταύτης! Ό Πομπέο βρυχύται εξ’ Ελλάδι μέ αστραπιαία επίθεση κατά τής Ρωσσίας μέ Ραφάλε! Στέλνωντας ανησυχητικόν καί δή ανασφαλοποιητικόν μήνυμαν πρός τήν Ρωσσία, εξού καί Ρωσσίδα καλλονή δήλωσε ότι ποτέ δέν είπαμε ότι θέλουμε νά είμαστε μονοπωλιακή χώρα διανομής ενέργειας έν Ευρώπει! Τό έπειασες;….

Όταν μία χώρα εξοπλίζεται (όχι αυτοεξοπλίζεται ή καί αυτόν μαζύν) από τόν συνασπισμόν οπού ανήκει καί συνάμα από κλάδους άλλους τού ίδιου συνασπισμού γενοκτονείται μέ υπογεννητικότητα, αντικατάσταση πληθυσμού, εμβόλια, χρεοκοπία, είναι αναλώσιμη καί θά χρησιμοποιηθεί έν πολέμω υπέρ τών αφεντικών τής. Θέλετε επιβεβαίωση; Νομίζω ότι είναι ό Υπ/Αμύνης Ν. Παναγιωτόπουλος ός δήλωσε τήν προηγούμενη φορά είς τόν Πομπέο ότι θά θυσιαστούμε διά χάριν τούς! Δηλαδή εναντίον τής Ρωσσίας! Η Τουρκία τούς είναι επίσης ελεγχόμενη, άς τό αναλύσουμε.

Η Αμερική ωρύεται δήθεν περί τών S-400 τών Τούρκων αλλά τσιμουδιά περί τών πυραύλων ΑΙ-35 μέ βεληνηκές 1200 χιλ. οπού κατασκευάζει η Ουκρανία διά τήν Τουρκία! Πώς γίνεται νά ανησυχεί τό ΝΑΤΟ διά τό αντιεροπορικόν σύνστημα S-300 καί όχι διά τούς ουκρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους; Ποίον από τά δύο όπλα είναι απειλητικότερον διά τό ΝΑΤΟ εάν τώ όντι δέν ελέγεται η Τουρκία από τήν Εβραιοαμερική;!….

Η τεχνολογία τών Ουκρανών είναι παρόμοια μέ τών Ρώσσων, αφού είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα ούνα αντίληψη ούνα προϋπηρεσία σέ σκέψη αυτοί οί δύο! Η Ουκρανία μισεί τήν Ρωσσία καί είναι φίλη μέ τήν Αμερική, συνεπώς ανέλαβε νά εξοπλίσει συνεταίρα τούς Τουρκία! Μέ αυτόν τό κόλπον φαίνεται ότι δήθεν η Αμερική δέν εξοπλίζει τήν Τουρκία ενώ τήν παρεξοπλίζει κάτω από τά ρουθούνια τής αδαούς μάζας κάθε χώρας! Συνάμα ερευνούν τούς S-400 τών Τούρκων καί δέν αποκλείεται νά τούς αποδέσμευσαν από τόν μυστικόν έλεγχον τής Ρωσσίας μέσω ειδικών αισθητήρων! Τούς μετάφεραν είς τή Σινώπη περί δοκιμής εάν εγκλωβίζουν επαρκώς τά ρωσσικά αεροπλάνα καί εάν παρεμβάλουν αποτελεσματικώς μέ ηλεκτρονικά παράσιτα τά έν πλώ καί έν πτήσει πολεμικά οχήματα τής Ρωσσίας! Νά διατί θύμωσε η Ρωσσία πειάστηκε έν ύπνω καί οί συντηρητικοί ανάγνωσα εχθές ότι τά έχουν μέ τόν Μπούτιν διά τήν ανοχή τού είς τόν Ερτογάν ός σκάβει τόν λάκκον τής Ρωσσίας!

Η Ρωσσία δέν είναι ολιγότερον φοβική από τήν Ελλάδα έναντι τής Τουρκίας λόγω Ελλήσποντων Στενών! Δυστάζει νά επέμβει είς τήν Αρμενία διά νά μην δυσαρεστήσει τήν Τουρκία καί οία σχέση διατηρεί ακόμη μέ τούς Αζέρους καί ελπίζει είς τόν τροχόν τής τύχης!

Τό ΝΑΤΟ τρομοκράτησε Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσσία καί άλλους. Πρώτος στόχος τής Ρωσσίας τά πέριξ τής Τουρκίας έν καιρώ πολέμου. Τήν Γερμανία τήν υπαπειλεί μέ κατακλείσιμον τής στόμφιγγας μεθανίου! Δι’ αυτού βιάζονται νά απεμπολίσουν τήν Δυτική καί έν μέρει τήν Ανατολική Ευρώπει ενεργειακώς οί νατοϊκοί από τήν Ρωσσία πρίν τόν μεγάλον πόλεμον καί συνάμα εξετάζουν τά ωφέλη τής νεοταξίας σέ περίπτωσης γενικής γενοκτονίας τής Ευρώπης από λαχόν κλείσιμον τών αγωγών ενέργειας έκ τής Ρωσσίας. Άν τούς κλείσει οί Ευρωπαίοι δέν θά επαναδεχθούν σύνδεση μαζύν τούς, θά νοιώθουν πλήρην ανασφάλεια έναντι τών Ρώσσων έστω καί άν οί νατοϊκοί θά πταίνε διά αυτήν τήν παράμετρον ένεκα μεγάλου πολέμου. Ό,τι βολεύει δηλαδή τήν νεοταξία νά συνδέσουν τήν Ευρώπη μέ εβραϊκά πετρέλαια τής Ανατολικής Μεσογείου. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται καί τά «ιδικά» μάς άμεσα ή έμμεσα. Θυμίζω ότι ό Κκίσσινκγερ είπε ότι θά δοθούν 10% είς τήν Τουρκία πρίν 10 έτη τουλάχιστον, προφανώς διά τόν βρώμικον ρόλον οπού ήδη διαδραματίζει καί άν λάχει καί θυμώσει η Ρωσσία τό φίδι δαγκώνει πρώτον όχι τόν ηθικόν αυτουργόν αλλά οίον βάλει τό χέρι είς τήν τρύπα τού…

Συνεπώς η Ρωσσία θά κτυπήσει πρωτίστως τήν Τουρκία καί χώρες εχθρικές τού Καυκάσου καί τής Μέσης Ανατολής καί αμέσως μετά χώρες παραμεθώριες τής Ευρώπης ή σέ συνδοιασμόν…

Καταφέραμε νά γίνουμε στόχοι τής Ρωσσίας από ανάγκη τής διά αναχαίτηση τών νατοϊκών απειλών. Δέν έχουμε κανέναν πλεονέκτημα στρατηγικώς πλέον, υπηρετούμε εχθρούς καί εμμέσως οί εχθροί έκαναν τούς πιθανούς φίλους συνεχθρούς μάς. Οί νατοϊκοί θέλουν εί δυνατόν όλα τά όπλα τής Ελλάδος καί τής Τουρκίας νά χρησιμοποιηθούν εναντίον τής Ρωσσίας. Τό ΝΑΤΟ δέν είναι εγκεφαλικά νεκρόν αλλά εγκεφαλικά ανώτερον καί δολιότερον από ποτέ…. Είμαστε δύο χώρες Ελλήνων προτεκτοράτα τά οποία προσπαθούν νά αναπνεύσουν μέσα από τίς ασφυκτικές πνικτικές πιέσεις τών αναθεματισμένων τών συμμάχων μάς…

Διαβάστε τό δημοσίευμα καί κρίνετε εάν δέν είμαστε προτεκτοράτο τού Πομπέο, Εβραιοαμερικής, Ρόθτσιηλντ, ΝΑΤΟ:

Αδιανόητο: Η Ελλάδα εμπάργκο στήν Ρωσσία γιά τήν Ουκρανία & τό Κίεβο έδωσε κινητήρες γιά πυραύλους κούζ στήν Τουρκία!

Συγκεκριμένα η ουκρανική εταιρία SE Ivchenko-Progress ανέπτυξε τον κινητήρα πυραύλων ΑΙ-35, κατόπιν σχετικής απαίτησης της Τουρκίας και συμφωνίας του Κιέβου.

Η ανάπτυξη του AI-35 εντάσσεται στο τουρκικό πρόγραμμα Gezgin , ανάπτυξης συμβατικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς (1.200 χιλιόμετρα είναι ο στόχος για την ακτίνα δράσης) για διπλή χρήση: Και από επίγειους εκτοξευτές και από θαλάσσιες πλατφόρμες!

Τα βλήματα cruise θα τοποθετηθούν στις νέες φρεγάτες TF-2000 που ναυπηγούνται τώρα και θα εισέλθουν σε υπηρεσία το 2025, αλλά πρώτοι θα παραλάβουν τα νέα βλήματα οι τουρκικές Μοίρες βαρέως πυροβολικού που μαζί με τις βαλλιστικές συστοιχίες θα σχηματίσουν το ισχυρότερο πυραυλικό οπλοστάσιο της Ευρώπης, πλην Ρωσίας.

Από ελληνικής πλευράς δεν έχει υπάρξει ούτε μία διαμαρτυρία στην Ουκρανία, την οποία όχι απλώς έχει υποστηρίξει η Αθήνα, αλλά έχει απαγορεύσει και σε όλους τους Ελληνες εξαγωγείς διαφόρων προϊόντων, κυρίως γεωργικών, να εξάγουν στην Ρωσία, προκειμένου να στηριχθεί η Ουκρανία και να πιστεί η Ρωσία να επιστρέψει την (ανέκαθεν ρωσική έτσι ή αλλιώς) Κριμαία στην Ουκρανία. Παράλογο;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

24 points
Upvote Downvote

2 Comments

Leave a Reply
 1. .. θα πρέπει να” ξυπησει “πρωτα από τον υπνον τον βαθυν… χειμερεια ναρκη… η αρκούδα μας κοιματε σας παρακαλωσας..” βληματα” μη μου την εξυπνατε… “ενα σχεδιον εχει “… αρκουδα εν υαλοπωλειο” .. οδοστρωτηρας… ντασφιντανια.

 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ,ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΩ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ!!!
  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΤΕΧΕΙ(ΚΑΙ ΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ),ΚΑΤΕΧΕΙ ΜΑΣΤΕΡ!!!
  ΤΙ ΛΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΑΝΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ?
  ΕΧΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΟΥΝ!!!ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΗ,ΘΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ,ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΒΟ,ΤΟΥ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕΣΑ ΜΑΣ,ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,ΤΙ ΦΟΒΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ,ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟΝ!!!
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΑΚΡΥΑ Η ΒΑΛΙΤΣΑ,ΗΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ,ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ,,ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ,ΕΚΕΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΣΚΟΥΡΥΝΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΣ ΣΥΝΕΤΛΕΙΑΣ!!!
  ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ,ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ!!!ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ Σ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,ΕΧΟΥΝ ΑΓΝΟΙΑ,ΠΕΡΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ!!!
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΔΕΝ Θ ΑΦΗΣΕΙ,ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΑΠΙΟΥΣ,ΤΟΥΣ ΜΙΑΡΟΥΣ,ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΝΟΥΣ!!!ΠΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ,ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ,ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ!!!ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Η ΧΡΙΣΤΟΝ Η ΜΑΜΜΩΝΑ!!!ΤΕΛΟΣ
  ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ,ΣΥΝΤΟΜΑ,ΚΑΙ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ!!!ΑΛΛΑ
  ΙΣΧΝ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συνεχίζει τις προκλήσεις στην Κύπρο η Τουρκία: Στις 11 ανοίγουν την παραλία της Αμμοχώστου

Ραχήλ Μακρή: Πατσαβούρι που μού εμποδίζει τήν αναπνοή η μάσκα! Μάθε όμως γιατί τό λέγει!