01:44 - 12/11/2020

Τί μάς διδάσκει η δράση τών Βιανδάλων. Μέρος 3 (ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠ’ ΌΛΟΥΣ)

Τί μάς διδάσκει η δράση τών Βιανδάλων. Μέρος 3  (ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠ’ ΌΛΟΥΣ)

Λοιπόν από τά Μέρη 1 καί 2 περιΗγηθήκαμε από τούς Βιανδάλους καί τούς Βίκινγξ είς τούς Οθωμανούς καί Νεοθωμανούς, τώρα ήρθε η σειρά τών Χαζζάρων Ιουδαίων.

Κάθονται σέ κάτι κάστρα εκεί είς τήν Πενσυλβανία καί από τήν πολλή αμαρτία, ανομαλία, ασέλγεια, σατανισμόν, αιματοχυσία, πώληση ανθρώπινου πόνου μελετάνε πώς θά σέ ξεκάνουν Χριστιανέ ή ο,τιδήποτε άλλον διά νά μήν είσαι συνεχώς εμπόδιον τούς.

Μέ τήν ασύρματη αθόρυβη πολεμική πολυμηχανή τούς σ’ έφεραν πολλά μίλια πειό κοντά είς τήν πολύμορφη εμβέλεια τών παντός είδους, βεληνηκούς καί μορφής διατηλέφακων όπλων «τούς»….

Εσύ ξυπνάς καί τρέχεις πώς καί πώς διά τό ημεροκάματον καί «αυτοί» πώς θά εξεκάνουν διαπαντός από τήν ζωήν τόν καθένα από εσένα.

Κάποτε σού είπα έναν μεγάλον ΣΤΟΠ είς τήν τεχνολογία τούς αλλά μέ χλεύασες. Δέν πειράζει πάλαι σ’ αγαπώ!

Περιορισμός τεχνολογίας έστω καί αυτής οπού έρχεται είς τήν μάζα τής κοινωνίας καί χρήσης τής ΜΟΝΟΝ έκ τού ΒΕΒΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΣ έκ τού Στρατού θά ήταν χάρμαν οφθαλμών από τό Τρίτον Μάτι/Ομμάτιον!

Πρώτα πρώτα, λές πάντοτε ΟΧΙ σ’ «αυτούς», «τούς» έχεις μάθει μήν τούς «καλό»μάθεις άλλον! περισσότερον!

Μάθε νά είσαι πρωτόγονος, ένας πρωτόγονος στρατός δισεκατομμυρίων θά έριχνε τήν αυτοκρατορία «τούς» ώς χάρτινος πύργος καί δή εάν έχεις εννοείται τήν μέση τεχνολογία είς τόν στρατόν!

Σού λέγω αγάπα τήν πρωτόγονη ζωή καί μάθε καί τήν σύγχρονη κοινωνική, τότε θά έχεις δύο διαφορετικά τεράστια όπλα.

Ταυτόχρονα άμα γίνει αυτόν, θά συρρικώνουμε τήν δουλεία οπού μάς επιβάλλουν μέ απάτες καί όρους επί απάτων όπως η σιώνα κορώνα κοροϊδοκελάηδα!

Όταν θ’ απαγορεύσου σ’ έναν κάτι επειδή δέν δέχθηκε τό εμβόλιον καί αυτός γελάει επειδή είναι Γενναίον Ελληνικόν Παλληκάρι τρέξε όλοι μαζύν καί σπάσε τούς από τό δέρσιμον καί γέλα μέ τόν εύστροφον μάγκα! Τότε θά εκλείψει ώς χάρτινος πύργος η κορώνα σιώνα αντί εσύ!

Κάθονται εκεί είς τήν Πενσυλβανία, μαγοποιούν καί ό αρχηγός «τών» ό πατέρας τών ραββίνων οπού Ενσταύρωσαν Τόν Χριστόν ζητεί επίμονα Ενσταύρωση ήτοι Ευγενοκτονία τών Χριστιανών.

Κάνε προσευχή, Κοινώνησε, ταπεινώθου, σού λέγω γνωρίζω καί μέ επιστημονικά εύμέτρα καί έρευνα ότι αί ενέργειαι ταύται καταδιαλύουσι πάσα άλλη ενέργεια, πάσα άλλη ενέργεια καλή ώς κοσμική, ουδέτερη, κακή, ανάμεικτη, καταδιαλύεται μέ Τήν Τριάδα Τών Ενεργειών Αυτών.

Η Μετάνοια μεταστρέφει πάσα αρνητική ενέργεια ακόμη καί εάν είναι θετική μέσα από τά ευαρνητικά πρός Τόν Θεόν δαιμόνια.

Η Εξομολόγηση εξαφανίζει τά λιμνάζοντα ενεργειακά κέντρα καί ενέργειες τής ψυχής καί τής σύνεσης. Ακόμη καί εάν αποθάνεις μετά τήν Εξομολόγηση, έχεις λάβει λέμβον μετάβασης ψυχής ευλογημένης ενέργειας.

Έλευσον είς τήν θέσιν ‘τών», τά έχουν όλα μά όλα, εκτός από τήν εξαφάνιση σού. Είσαι τό εμπόδιον «τούς» διά τήν πλήρην ήσυχη απόλαυση όλης τής Γής. Δέν δύνονται νά τό κάνουν ενόσω υπάρχεις εσύ, μήν τούς κάνεις τό χαττήρι νά εξαφανιστείς!

Έλευσον είς τήν θέσιν «τών» τί θά σκεπτώσουν εάν ευρίσκεσο είς εκείνη τήν κορυφή;

Τήν κορυφή οπού ανέβασε ό διάβολος Τόν Χριστόν διά νά Τού πάρει τήν ψυχήν χαρίζοντας Τού τόν κόσμον. Νά τού δώσει όλην τήν μάτην καί τήν ανακύκλωσιν διά νά Τού πάρει όλην τήν άκτιστην αιωνιότητα τών Ουρανών.

Φύγε οπίσω μού σατανά τού είπε καί μήν εκπειράζεις Τόν Κύριον καί Θεόν σού καί «αυτός» ό μή όν εξού καί τόν γράφω εντός εισαγωγικών, εξέπεσε ακόμη περισσότερον πάρακατω από τήν πρώτη φορά όταν βλασφήμησε ώς άγγελος οπού ήταν. Βλασφήμησε τά Θεία Διαγγέλματα. Τήν Θεία Άχραντη Άκτιστη Αξία!

Αργότερα Ό Χριστός απάντησε πρός τά τέκνα τού σατανά τί θά ωφεληθείτε εάν κερδίσετε τόν κόσμον όλον καί χάσετε τίς ψυχές σάς; Δηλαδή, αυτόν οπού προσπάθησε νά Τού κάνει ό σατανάς χαρίζοντας Τού όλα τά βασίλεια τής Γής διά νά Τού πάρει τήν πολύτιμη Άκτιστη Ψυχή! τρελλός ήταν ό σατανάς; Νά κρατήσει τό τίποτε καί νά μήν τό ανταλλάξει μέ τό πάν; Αλλά ναί τρελλός ήταν διότι έπρεπε νά γνωρίζεις ή μάλλον εφαρμόζει τήν Αλήθεια ότι δέν δύνησαι νά λάβεις Τήν Άκτιστη Ψυχή, αλλά τόσον αρρωστημένος είναι οπού τά αυτονόητα τά καταλάβει αλλά δέν δύναται ένεκα εθισμού είς τήν πανασθαίνεια νά τό παραδεχθεί!

Πάντοτε ελπίζει, πάντοτε πολεμάει καί πάντοτε χάνει είτε κερδίσει είτε χάσει. Από αμαρτία σ’ αμαρτία άλλον τί δέν εξεύρει καί δέν θέλει νά πράξει, πώς κατάντησε; Γιάξ! Ίαξ!

Εσύ επέμενε, μείνε, παρέμεινε Χριστιανός διότι αυτή η ιδιότητα καταργεί τόν θάνατον πρίν τόν θάνατον αμέσως άμα τώ θανάτι ώς μεταθάνατος ζών είς αιώναν άπειρον ευλογίας!

Οί χαμένοι δέν έχουν νά χάσουν τίποτε περισσότερον γινόμενοι καί αυτογινόμενοι περισσότερον χαμένοι. Δέν φοβάται ό μουσκεμένος τήν βροχή, ούτε ό ολοκαυτωμένος ψυχικώς τήν φωτιά!

Εσύ πάλαι, δέν φοβάσαι ώς μουσκευμένος μέ Αγίω Πνεύματι τήν πυρά τών Τριών Παίδων έν τή καμίνω! Δέν διαβρώνει η πυρά τήν υγρασία αλλά η υγρασία τήν πυρά τής λάβας από τήν κόλλαση.

Ξεκόλλα, εσύ νίκησες τόν θάνατον καί θά φοβηθείς επειδή αυτοί θέλουν νά νικήσουν εσένα!

Νίκη «τούς» καί τό γνωρίζουν είναι η ήττα τής ψυχής σού, μία ήττα άνευ θεραπείας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (3)

  1. Καποιοσ 11/12/2020 @ 2:54 ΠΜ

    ΆΣΧΕΤΟ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ.
    ΜΑΛΛΩΝ ΡΊΞΑΝΕ ΤΟ
    ΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠ

  2. imikritrompeta 11/12/2020 @ 12:36 ΜΜ

    Κάποτε ένας φιλόσοφος είπε σκότωσε τον παπά και δεν θα υπάρχει αμαρτία.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*