09:42 - 21/12/2016

Βρες τα με τους Αγίους για να συντριβούν οι δυνάμεις της ύλης και του σκότους.

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

«Αὔριό σου ἔχω μία ἔκπληξη, ἔλα καὶ θὰ δεῖς».

Ὁ φίλος μου μὲ καλοῦσε νὰ μεταναστεύσω ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας στὸ ἄλλο ἄκρο της, νὰ ἀφήσω τὴν Κυριακάτικη βολή μου καὶ νὰ ἐκκλησιασθῶ στὴν δικιά του γειτονιά.

Τοῦ τηλεφωνῶ πάλι, δὲν ὑπῆρχε τότε ἡ ἄνεση τῶν κινητῶν, ἦταν ἀρχὲς δεκαετίας τοῦ 90.

«Ἄφησε τὶς ἐκπλήξεις καὶ πές μου ἂν ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος, τοῦ λέω» καὶ αὐτὸς μὲ ἀνταπαντάει: »

Ἔρχου καὶ ἴδε».

Πρωὶ-πρωὶ τῆς Κυριακῆς βρέθηκα ἀνάμεσα στὸ Ἐκκλησίασμα ἑνὸς ταπεινοῦ ἱεροῦ ναοῦ στὶς δυτικὲς περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς.

Ὁ χῶρος εὐωδίαζε λιβάνι καὶ κατάνυξη, ἀλλὰ στὰ αὐτιά μου ἐρχόταν κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Θρόνου, ἦταν μία καλλικέλαδη ψαλμωδία ποὺ γλύκαινε τὸ μέσα μου δίχως νὰ ἔχω ὀπτικὴ ἐπαφή, λὲς καὶ ὁ ψάλτης ἀνέβηκε στὴν θέση τοῦ Δεσπότη.

Ἀναμέρισα στὸ πλῆθος καὶ ἀντίκρισα ἕναν Ἀρχιερέα νὰ ψέλνει ὑπερκόσμια.

Δὲν τὸν γνώριζά , μου ἦταν ἄγνωστος, ὅμως κάπου στὸ μέσο τοῦ κόσμου γνώρισα τὸν φίλο μου.

Ἡ Θεία Λειτουργία τελείωσε μὲ ἀρχιερατικὸ κήρυγμα.

Μετὰ τὸ ἀντίδωρο συνάντησα τὸν φίλο μου.

«Καλὰ ποῦ εἶναι ἡ ἔκπληξη;»

τὸν ρώτησα καὶ αὐτός….μου ἀπάντησε:

«Για νὰ δεῖς τὸν Μητροπολίτη Πατρὼν πρέπει νὰ πᾶς στὴν Πάτρα, σήμερα ἡ Πάτρα ἦρθε ἐδῶ».

Κατάλαβα ὅτι ὁ καλλικέλαδος ἀρχιερέας ἦταν ὁ τότε Μητροπολίτης Πατρὼν καὶ νῦν μακαριστὸς κυρὸς Νικόδημος.

Μέχρι νὰ τὸ συναισθανθῶ ὁ φίλος μὲ ὁδήγησε στὸν ἁπλὸ βοηθητικὸ χῶρο τῆς κουζίνας τοῦ ἱεροῦ ναοῦ γιὰ νὰ μὲ κεράσει καφὲ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἐπιτρόπου τῆς Ἐκκλησίας.

Τὰ ἄτομα ἐλάχιστα γιατί τὸ Κυριακάτικο πρωινὸ ἦταν ἡλιόλουστο καὶ ὄμορφο γιὰ βόλτα καὶ γὶ αὐτὸ εἶχαν φύγει οἱ περισσότεροι.

Ἀπὸ ὑποχρέωση κάθησα καὶ ἐγὼ γιὰ τὸν φίλο μου ἂν καὶ βιαζόμουν.

Ὅμως σὲ λίγο ἄνοιξε ἡ πόρτα τῆς κουζίνας καὶ μπῆκε ὁ ὑπεύθυνος ἱερέας τοῦ Ναοῦ μαζὶ μὲ τὸν Δεσπότη.

Οἱ ἐλάχιστοι στὰ δάκτυλα παρευρισκόμενοι σηκωθήκαμε, πήραμε τὴν εὐλογία του καὶ ψάχναμε νὰ βροῦμε τὴν καλλίτερη καρέκλα γιὰ νὰ καθίσει ὁ Δέσποτας.

Ἕνας Παππούλης μειλίχιος καὶ ἁπλὸς , ταπεινὸς καὶ καθημερινὸς ποὺ δὲν ἐμοίαζε μὲ Δεσπότη ἀλλὰ ὅμως ἦταν, βρέθηκε ἀνάμεσά μας.

Φαινόταν κουρασμένος ἀπὸ τὸν κόπο τῶν χρόνων τῆς σεβάσμιας ἡλικίας του, δὲν μιλοῦσε καὶ ὁ λόγος πηγαινοερχόταν ἀνάμεσα στοὺς ὑπόλοιπους που περίμεναν μὲ προσδοκία νὰ ἀκούσουν «λόγο Ἀρχιερέα».

Καὶ αὐτὸς ἦρθε.

Τότε σιγήσαμε ὅλοι ἀπὸ σεβασμό.

«Τί πιστεύεται παιδιά μου, ἡ ἕνωση τῶν δύο Γερμανιῶν θὰ κάνει καλὸ στὴν Ἑλλάδα μας;»

Τί ξαφνικὸ ἦταν αὐτὸ ἀναρωτήθηκα:

Ὁ Δεσπότης νὰ ἀσχολεῖται μὲ γεωπολιτικὰ θέματα;

Ἀπὸ ποῦ καὶ ἕως ποῦ ὁρμώμενος νὰ κάνει τέτοια ἐρώτηση;

Οὐδεὶς ἀπάντησε γιατί πιστεύω αἰφνιδιασθήκαμε ὅλοι, ἀλλὰ καὶ κανεὶς δὲν ρώτησε γιατί οἱ μετέπειτα ἐπεξηγήσεις ἐκ μέρους τοῦ ἦταν καταιγιστικές.

«Σᾶς ἔκανα αὐτὴ τὴν ἐρώτηση γιατί τὸ ἀπόγευμα χθὲς στὸν ἡμερήσιο τύπο ἔπεσε στὴν προσοχή μου κείμενο ποὺ ἀναφερόταν στὰ ὀφέλη τῆς ἕνωσης τῶν δύο Γερμανιῶν γιὰ τὴν Εὐρώπη, μπορῶ νὰ σᾶς ἐξομολογηθῶ ὅτι προβληματίσθηκα ἀμέσως μόλις τὸ διάβασα, καὶ θὰ σᾶς ἐξηγήσω τὸ γιατί» .

Τότε ἔβγαλε ἕνα κιτρινισμένο χαρτὶ καὶ εἶπε σὲ κάποιον νὰ τὸ διαβάσει.

Αὐτὰ ποὺ ἀκούσαμε ἦταν ἀνατριχιαστικὰ καὶ συγκινητικά.

Ἦταν τὸ διάγγελμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρύσανθου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ ἡμερομηνία 6 Ἀπριλίου τοῦ 1941 τὶς ἡμέρες ποὺ μᾶς ἐπιτέθηκε ἡ Χιτλερικὴ Γερμανία.

Αὐτὸ τὸ κείμενο φρόντισα καὶ τὸ βρῆκα μεταγενέστερα καὶ τὸ παραθέτω αὐτολεξεί:

«Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ ἕτερος ἐχθρός, ἡ Χιτλερικὴ Γερμανία, ἀδίκως καὶ ἀνανδρως ἐπιτίθεται κατὰ τῆς ἱερᾶς ἠμῶν Χώρας… Αἳ δυνάμεις τῆς ὕλης καὶ τοῦ σκότους συνώμοσαν κατὰ τῆς δυνάμεως τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ φωτός.

Ἀλλ” ὁ μέγας Θεός, ὅστις εἶναι Πνεῦμα, Φῶς καὶ Ζωή, δὲν θὰ ἐπιτρέψη τὴν Βασιλείαν τοῦ σκότους… θὰ συντρίψει καὶ τὸν ἐκ Γερμανίας Ἑκατόχειρα Τυφυέα (sic), καὶ θὰ ἀνατείλη καὶ πάλιν… τὸν ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης καὶ Ἀληθείας…»

Ὅταν τελείωσε ἡ ἀνάγνωση ἀντίκρισα τὸν Δεσπότη νὰ δακρύζει καὶ τότε μᾶς εἶπε συγκινημένος:

«ἐκείνη τὴν χρονιὰ τοῦ 1941 ἤμουν ἀρχιδιάκονος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρύσανθου, ἐγὼ μετέφερα καὶ παρέδωσα στὰ τυπογραφεῖα τῶν τότε ἐφημερίδων αὐτὸ τὸ Διάγγελμα».

Παγώσαμε ὅλοι μας γιατί ὁ Σεβασμιότατος μᾶς πῆγε πίσω στὴν ζωντανὴ ἱστορία τῆς Πατρίδας .

Ποῦ νὰ ξέρω ὅμως τότε, ὅτι μὲ τὰ λεγόμενά του θὰ μᾶς περιέγραφε καὶ κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας σχεδὸν μετὰ ἀπὸ εἴκοσι καὶ χρόνια;

Ὁ σεβαστὸς ΓΕΡΟΝΤΑΣ δὲν μᾶς ἄφησε νὰ συνέλθουμε ἀπὸ τὴν ἔκπληξη καὶ συνέχισε μὲ ἄλλες ἱστορικὲς προσωπικὲς ἐμπειρίες του.

«Αὐτὸ τὸ κείμενο-διάγγελμα , παιδιά μου, εἶναι διαχρονικὸ γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ τὸ ἔχω βιώσει γιὰ τὰ καλὰ στὴν ζωή μου καὶ ξέρω τί σημαίνει ἡ ἔννοια- οἱ δυνάμεις τῆς ὕλης καὶ τοῦ σκότους- ὅταν καὶ σὰν στρατιωτικὸς ἱερέας στὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου εἶδα ἀδέλφια νὰ σφάζονται ἀναμεταξύ τους, δίχως νὰ γνωρίζουν ὅτι ἐξυπηρετοῦσαν τὰ ὕπουλα σχέδια αὐτῶν τῶν καταχθονίων δυνάμεων καὶ μάλιστα σὲ βάρος τοῦ καλοῦ της κοινῆς πατρίδας τους.

Μάλιστα ἀπὸ τὰ μέρη ποὺ πέρασε ὁ Πατρο-Κοσμᾶς στὴν Μακεδονία ἀντίκρισα μὲ ὀδύνη ρημαγμένες Ἐκκλησίες, τραγικὲς συνέπειες τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.

Ξέρετε πόσες φορὲς ἔδεσε μὲ τὴν οὐρὰ τοῦ ὁ ἐξωαποδῶ τὴν πατρίδα μας γιὰ νὰ τὴν καταστρέψει ἀλλὰ ὅμως δὲν τὸ ἐπέτρεπε ὁ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;»

Κάποιος τὸν διέκοψε: «Σεβασμιότατε ζήσατε δύσκολες στιγμές, ἐμεῖς εἶναι δυνατὸν νὰ ζήσουμε ποτὲ τέτοιες;» –

«Ποῦ ξέρεις παιδί μου;

Αὐτὸ τὸ ξέρει Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ποὺ πάντα ὅτι δίνει τὸ κάνει γιὰ νὰ μᾶς διαπαιδαγωγήσει καὶ μάλιστα ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες ἰδιαιτέρως καθότι μᾶς ἀπέστειλε ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ὄχι μόνο μὲ Ἑλληνικὴ Παιδεία ἀλλὰ καὶ μὲ Ἑλληνικὰ ὀνόματα γιὰ νὰ μᾶς διδάξουν, ὅπως τὸν ἀγαπημένο φίλο μου τὸν ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ».

Αὐτὴ τὴν φορὰ τὸν διέκοψα ἐγὼ γιὰ νὰ μᾶς ἐξηγήσει πὼς αἰσθάνεται τόσο οἰκεῖο τὸν ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟ.

«Μὰ παιδί μου ἂν θέλεις νὰ δώσεις λύσεις στὰ προβλήματά σου , βρὲς τὰ πρῶτα μὲ τοὺς ΑΓΙΟΥΣ, ἔτσι ἁπλὰ ὅπως σου τὸ λέω, νὰ τοὺς πιάσεις φίλους».

Ἡ ὥρα εἶχε περάσει καὶ ὁ Μητροπολίτης Πατρὼν Κύρος Νικόδημος σηκώθηκε γιὰ νὰ ἀναχωρήσει ἀφοῦ μᾶς εὐλόγησε.

Βοήθησα καὶ ἐγὼ νὰ μεταφερθοῦν οἱ ἀποσκευὲς μὲ τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφια μέχρι τὸ αὐτοκίνητο.

Ὅταν ἄνοιξα τὴν πόρτα τοῦ αὐτοκινήτου γιὰ νὰ εἰσέλθει, ἔσκυψα γιὰ νὰ πάρω τὴν εὐχή του καὶ τοῦ εἶπα:

«ὅλα ὅσα μᾶς εἴπατε ἦταν συγκλονιστικά, ὅμως ἀναρωτιέμαι καὶ πάλι πῶς μποροῦμε νὰ κάνουμε τοὺς ΑΓΙΟΥΣ φίλους μας;»

Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἦταν ἀκαριαία:

«δὲν χρειάζεται νὰ προσπαθήσεις καθόλου ἀρκεῖ νὰ βιώνεις ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ταπεινὰ καὶ ἁπλὰ τὶς ἡμέρες σου γιατί θὰ ἔρθουνε ἐποχὲς ποὺ κανένας δὲν θὰ μιλάει καθαρὰ καὶ μὲ εἰλικρίνεια ἐπειδὴ θὰ φοβοῦνται τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους καὶ τῆς ὕλης ποὺ ἀκούσατε στὸ κείμενο τοῦ διαγγέλματος ποὺ σᾶς ἔδωσα, τότε σὲ ἐκείνη τὴν συγκυρία οἱ ΑΓΙΟΙ θὰ εἶναι οἱ μόνοι πραγματικοὶ φίλοι καὶ ἡ ζωντανὴ παρηγοριά σας καὶ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι θὰ ἀποζητᾶτε τὴν φιλία τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ φιλία γιατί ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ποὺ εἶναι Πνεῦμα , Φῶς καὶ Ζωή.

Ὅταν τὸ κατορθώσετε αὐτὸ θὰ λυθοῦν καὶ τὰ προβλήματα τῆς πατρίδας καὶ θὰ ἀνατείλει ὁ Νοητὸς ἥλιος τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀλήθειας.

Γιὰ αὐτό σου τονίζω ἂν ἐπιθυμεῖς νὰ δώσεις ἀληθινὲς λύσεις στὴν ζωὴ ΒΡΕΣ ΤΑ ,ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ».

ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ.

Το κείμενο αυτό γράφτηκε και δημοσιεύτηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 2013.

Σήμερα που μείναμε από λύσεις γιατί οι ίδιοι εχθροί μας έβαλαν σε ατέρμονα αδιέξοδα για να βγούμε από αυτά πρέπει σαν πρόσωπα μυρωμένα με την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και σαν Έθνος να ¨τα βρούμε με τους ΑΓΙΟΥΣ μας¨ για να συντριβούν οι δυνάμεις της ύλης και του σκότους της άχαρης παγκοσμιοποίησης.

Με πίστη και ελπίδα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

pentapostagma

Loading...

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (58)

 1. Εξαιρετικό…και ελπιδοφόρο!

 2. …Μὰ παιδί μου ἂν θέλεις νὰ δώσεις λύσεις στὰ προβλήματά σου , βρὲς τὰ πρῶτα μὲ τον ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ, ἔτσι ἁπλὰ ὅπως σου τὸ λέω…..

 3. ΟΜΟΛΟΓΩ..
  ΤΑ ΒΡΗΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ …
  ΞΕΡΩ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΘΑ ΓΕΛΑΣΟΥΝ.. ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΑΠΑΣ …ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΗΚΑ…. ΕΝΑΘΑ ΠΩ… ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ…ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ… ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ… ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ… ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ,ΤΗΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ , ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ … ΑΥΤΑ…. ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΙΑ…

 4. Τι λες ρε Κωστα !! Εδω σημερα εχουμε ‘κυβερνητες’,..εχουμε ‘καθηγητες’…’πενεπιστημονες’…’πολιτικαρες μ..εζεα’.., εχουμε ‘ψυχολο..ψυχιατρους’…εχουμε……αυθεντιες !!!!!!!! ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ; τσσστσσσσ…Τι μας περασες; ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΑ…ΚΑΙ ΟΟΟΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ !!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΙ..ΕΜΕΙΣ!!!! Ακου.., ΑΓΙΟΙ!!! Ε.., τωρα αν συμβει και κατι απο αυτα που ειπε ο γεροντας ,ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ (σαν λαγοι) ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΟΙ ΛΕΓΑΜΕΝΟΙ !!! ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥ; ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ; !!!!!!!

  • Ολο το θρησκευτικο οικοδομημα ειναι ενα ψεμα που αλλοιωσε τα εγκεφαλικα σας κυτταρα και κατεστησε τον εγκεφαλο σας ανικανο να λειτουργησει.

  • Εφραίμ ο Σύρος
   Μίσησε φορέματα μαλακά (των Ελλήνων), μίσησε βαψίματα όμορφα, μίσησε ομορφιά και τα συνοδεύοντα αυτά δαιμονικά άσματα, κιθάρες και αυλούς, τους κρότους των χορών και τις άτακτες φωνές. Δεν γνωρίζεις, άθλιε, πως όλα τούτα σπορά του διαβόλου είναι;… Ποιά γραφή επαινεί τους αυλίζοντες, τους κιθαρίζοντες, τους γελώντες, τους χορεύοντες και τους αγαπώντες τον κόσμο κι όλα τα του κόσμου;… Ας τιμήσωμε τις εορτές του Κυρίου με αυλούς και με κιθάρες ως χριστιανοί και όχι ως Έλληνες με δάφνες και άνθη η με κάτι άλλο που θα μοιάζη με ελληνικό.

  • Οι ανθελληνες ΑΓΙΟΙ.. Αγίου Κοσμά Αιτωλού. Αδελφοί μου, έμαθα πως με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθε Έλληνες,
   δεν είσθε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί…

 5. ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΑΤΑ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩ,ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΜΙΣΟΥΣ.
  ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΟΛΩΝ,ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ.
  ΑΓΩΝΑΣ ΑΔΕΛΦΙΑ,ΝΑ ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΓΩ ΜΑΣ!!!
  ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝΑ.
  ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ.

  • Βρε καλα το καταλαβα εγω οτι εισαι ψυχοπαθης.Εδω υπαρχει ενα επιστημονικο αρθρο που θα σε βοηθησει να ξεπερασεις την τρελα σου,και να αγαπησεις τον εαυτο σου. http://www.tlife.gr/relationships/48/relationships-loveurself/0-22792 Ενα μικρο αποσπασμα για να φτιαχτεις [Οι περισσότεροι από το μεγάλωμα, από την αγωγή, από την ανατροφή που έχουμε δεχθεί είμαστε ενοχικοί, δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, θεωρούμε πως ό, τι μας συμβεί μας αξίζει κι ότι πρώτα αγαπάμε τους άλλους, δηλαδή να αγαπάμε τον πλησίον μας χωρίς όμως να αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο τον εαυτό μας. Ο καλός Χριστός που έκανε μια βαθιά τομή για τη φιλοσοφία της εποχής είπε να αγαπάμε και τους άλλους όσο αγαπάμε τον εαυτό μας. Θεώρησε δηλαδή αξιωματική αλήθεια ότι πρώτα από όλα πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας”.]

   • ΑΝΩΝΥΜΕ ΕΝΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ,ΚΑΙ ΒΑΛΤΟ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΜΟΥ!!!
    ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΜΙΛΩ ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ.
    ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΝ ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ.
    ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΝΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ.

    • 2 ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4.1 [Σου παραγγέλλω επίσημα ενώπιον του Θεού και του Χριστού Ιησού, ο οποίος μέλλει να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς]..Αλλα μαλλον εσυ θα την γλυτωσεις γιατι ο ΧρΙστος ειπε για κατι τυπους σαν και σενα.[Μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι] οι ηλιθιοι δηλαδη,εκτος αν πιστευεις στην ερμηνεια της ορθοδοξης εκκλησιας.Η ουσια ειναι μια,και μονο που εισαι νεοπαγανιστης, εχεις λιγο μυαλο ,και μαλλον θα γλυτωσεις την κριση του Χριστου.Αλλα και αν γλυτωσεις την κριση, το τρελαδικο δεν το γλυτωνεις,για αυτο ελα απο το ιατρειο μου, εχω κατι χαπακια που δεν εχουν δοκιμαστει σε “ανθρωπο” να τα φας να δουμε τι θα απογινεις.

    • Εσυ δεν παιζεις με τα λογια αλλα με τις λεξεις. Ο Χρ”Ε”ιστος με εψιλον ειναι ο Χριστος του ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ.Οσον αφορα για τα δηθεν “μαθηματα” που μου παρεδωσες,αυτα σκεπαστηκαν απο τα σεντονια της αληθειας,εκθετοντας την νοημοσυνη σου ανεπανορθωτα.Οσον αφορα το εγω σου καλα κανεις και το πατας,δουλος γεννηθηκες δουλος θα πεθανεις.Πας ομοιοτητα με ελληνα επιφανειακη.

  • Δεν μου λες croif 101 fm stereo,εκει στο νεοπαγανιστικο κινημα που βολοδερνεις,ο καθε ενας χωριστα μισει τον εαυτο του,αλλα ολοι μαζι αγαπιοσαστε? Για πες μου που συναθροιζεστε να ερθω να σας μαζεψω.Υπαρχει φωλιααααα.

  • Μεγαλε πες μου που εισαι να ερθω να πατησω εγω το αρρωστο εγω σου.

  • [οι δυνατοί έχουν την τάση να διαχωρίζονται ενώ οι αδύνατοι ΝΑ ενώνονται».
   Η ηθική των «δούλων» είναι λοιπόν μία ηθική μαζική. Οι αδύνατοι αποτελούν μία μάζα, επί της όποίας βασιλεύει ή πειθαρχία των θεολόγων. Αλλά συγχρόνως με την υποταγή του, ό αδύνατος λυπάται γι’ αυτήν. Η θρησκεία του εκφράζει την αρρώστια του και συνάμα την διαμαρτυρία του εναντίον του εαυτού του.Αυτό το αντιφατικό ένστικτο, πού σε τελευταία ανάλυση δεν είναι παρά μία ασυνείδητη άρνηση του εαυτoύ του, μία μετάφραση τής «μεταμελείας του εαυτού του» δημιουργεί την «επιθυμία τής απελευθερώσεως», ή ακριβέστερα, να βρει έναν αποδιοπομπαίο τράγο γι’ αυτήν την επιθυμία. Και ό αποδιοπομπαίος τράγος έχει υποδειχθεί, ήδη από πριν. Θα είναι ό δυνατός άνθρωπος, αυτός πού είναι πραγματικά «απελευθερωμένος», γιατί ή προσωπικότητα του δεν υποτάχθηκε ποτέ, δεν αλλοτριώθηκε ποτέ αυτός πού ζει στον δικό του ρυθμό. Ο ενεργών και όχι ενεργούμενος.]

   • ΕΙΣΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ.
    ΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ.Ο ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ!!
    ΣΤΟ ΖΗΤΗΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ,ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑ,ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ?
    ΛΥΠΑΜΑΙ ΦΙΛΕ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ ΝΩΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΝ!!!
    ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΡΑΓΜΑ!!!
    ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΠΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!!!
    ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΕ ΩΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ,ΔΕΝ ΤΟΝ ΞΕΡΩ.
    ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΞΑΝΑΠΩ,ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΝ ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ.
    ΛΥΠΑΜΑΙ.

    • 2 ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4.1 [Σου παραγγέλλω επίσημα ενώπιον του Θεού και του Χριστού Ιησού, ο οποίος μέλλει να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς]

    • Επειδη ανεφερες τον Νωε,σε διαβεβαιωνω οτι ολα τα νερα τα ετοιμασμενα δια την κριση του ΧρΙστου ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΠΑΝΩ ΣΟΥ με αποτελεσμα να σκυλοπνιγεις μονο εσυ, και να απαλλαγει η ορθοδοξη εκκλησια απο τον νεοπαγανισμο σου.

    • Εσυ δεν ομολογεις τον Χριστο.Διοτι ο Χριστος ειναι ο ΓΙΑΧΒΕ της παλαιας διαθηκης το δευτερο προσωπο της Τριαδας και τον οποιο εσυ αποκαλεις ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΟ.Συνεπως ειτε εσεις εκει στο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ σας κινημα εχετε γραψει δικια σας Αγια Γραφη ,ειτε εχεις ΛΑΛΗΣΕΙ,οποτε ελα απο το ιατρειο μου να σε περιποιηθω καταλληλα.

    • Η θρησκεια σου εκαψε τον κεντρικο σου επεξεργαστη και μολυνε με ψυχοπνευματικους ιους τα προβληματικα σου Windows με αποτελεσμα να σερνεσαι παλινδρομωντας απο την μια ανοησια στην αλλη.Η θεραπεια ειναι μια.ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.http://www.dimseferiadis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=64

     • Για εσας που το παιζεται γιατροι και προφεσορια.[θυμωνω και νευριαζω μονο με αυτους που υπολογιζω,κι οχι με εκεινους που αξιζει να αγνοω].

     • θυμωνεις δεν θυμωνεις, τα ιδια φαρμακα θα παρεις και εσυ με τον croif 101 fm stereo,ο οποιος εκπεμπει σε μεγαλη αποσταση τα ψυχοπνευματικα μικροβια του νεοπαγανισμου που σου εκαψε τα εγκεφαλικα σου κυτταρα με αποτελεσμα να παλινδρομεις μεσα στο αρχετυπικο πλανο των μαυρων μαγων και να μην μπορεις να αρθρωσεις ουτε ενα επιχειρημα για την δηθεν αληθεια του ισχυρισμου σου, οποια και αν ειναι αυτη.

     • ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΟ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΕΝΟΧΛΩ!!
      ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ,ΚΑΙ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙΣ!!!
      ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΣΕ ΕΝΟΧΛΟΥΝ,ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ!!!
      ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΔΕΝ Σ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ,ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΖΟΥΝ,ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΣΕ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟ ΒΑΘΜΟ,ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ.
      ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ,ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΙΣΤΕΙΣ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΤΡΙΞ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΣΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΒΓΩ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ,ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΥΧΕΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
      ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΨΕΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΟΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΛΗΘΙΝΟΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΘΕΙΣ,ΑΦΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΣΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΣΙΑ!!!
      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ,ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΕΙΞΕΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ.
      ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΝΟΧΛΕΙ,ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΛΟΙΔΩΡΗΜΑΤΟΣ,ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΣΜΟΥ!!!
      ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΕΝΤΟΝΙΑ,ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ!!!!
      ΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!

  • Οι ανθελληνες ΑΓΙΟΙ ..Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Έμαθα πως με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είσθενε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας.

  • Ο Θεόφιλος Αντιοχείας ..Πλάτων δε, ο δοκών Ελλήνων σοφώτερος γεγενήσθαι, εις πόσην φλυαρίαν εχώρησεν..(Οι Έλληνες σοφοί) ουχί και περί σεμνότητος πειρώμενοι γράφειν ασελγείας … εδίδαξαν επιτελείσθαι…Πολλοί λοιπόν απ’ τους (Έλληνες) συγγραφείς εμιμήθησαν (τους Εβραίους) και ηθέλησαν να συντάξουν διήγησιν περί τούτων και λαμβάνοντας από εδώ (από την Βίβλο) τις αφορμές είτε περί της κτίσεως του κόσμου είτε περί της φύσεως του ανθρώπου δεν διετύπωσαν ούτε καν ένα σπινθήρα άξιο της αλήθειας. Φαίνεται δε, ότι τα υπό των φιλοσόφων η συγγραφέων και ποιητών λεγόμενα είναι αξιόπιστα εξ απόψεως εκφραστικού καλλωπισμού· αλλ’ ο λόγος τους δεικνύεται μωρός και κενός, καθ’ όσον η φλυαρία τους είναι άφθονη, δεν ευρίσκεται δε σ’ αυτά η τυχόν υπάρχουσα αλήθεια» (Β, 12)…

 6. ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΕΓΑΛΕ ΒΑΡΔΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥΛΟΥΣ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΒΡΩ ΓΙΑΤΙ Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΜΑΛΛΟΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΣΤΩΝ ΞΕΡΕΙΣ ΒΑΡΔΑΚΑ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΡΧΟΝΤΕ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΑΗ ΒΑΡΔΑΚΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΕΡΜΙΝΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΟΥ ΓΚΡΕΜΙΖΑΝ ΠΕΡΙΚΑΛΕΙΣ ΝΑΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΑΠΕΙΡΟΥ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΕΙΡΑ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΛΩ ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙΤΗΡΙΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΟΥ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ Η ΟΡΘΟΔΞΙΑ ΑΛΑΞΕ ΕΧΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΕΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΚΑΠΟΙ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟ ΤΙ ΕΧΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  • Βουλοστο μπασταρδε με της συκοφαντιες σου, δες μαλακα πρωτα οι αρχαιοι Ελληνες οι ιδιοι ποσους ναους κατεστρεψαν 200 χρονια προ του Κυριου , να τα λες ολα ομως τσοχλανι

   • [Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2).]

   • [Αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος Αύγουστοι, προς Ευτυχιανό, έπαρχο του πραιτωρίου Ανατολής, 10 Ιουλίου 398, Θεοδοσιανός κώδικας 16.10.16:«Εάν υπάρχουν ακόμη ναοί σε επαρχιακές περιοχές, να καταστραφούν χωρίς φασαρία ή οχλαγωγία. Γιατί μόνο όταν θα έχουν γκρεμισθεί και εξαλειφθεί από προσώπου γης, θα έχει καταστραφεί η υλική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η δεισιδαιμονία». ..Αυτοκράτορες Αύγουστοι Θεοδόσιος (Β’) και Βαλεντινιανός, 14 Νοεμβρίου 435 μ.Χ., Θεοδοσιανός κώδικας 16. 10. 25: «Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, αν βρίσκονται ακόμα άθικτοι, να καταστραφούν. Οποιος παραβλέψει αυτόν τον νόμο θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου»….Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, Ιουστινιάνειος κώδικας 1.11.10: «Επειδή έχουν συλληφθεί μερικοί που διακατέχονται από την πλάνη των ανόσιων και μιαρών Ελλήνων…. αν επιμείνουν, θα υποβληθούν στην εσχάτη των ποινών».Καταστροφείς των ναων ήταν το μακρύ χέρι της Εκκλησίας, η ίδια η αυτοκρατορία, οι ίδιοι οι αυτοκράτορες, άγιοι της Εκκλησίας μας κάποιοι απ’ αυτούς, που από το 319 έως το 529 εξέδωσαν δεκάδες νόμους διατάσσοντας τον θάνατο των “ειδωλολατρών”ελληνων.]Εσεις οι χριστιανοι οι παραποιητες της ιστοριας δεν εχετε ΦΙΛΟΤΙΜΟ διοτι αυτη η λεξη ειναι ελληνικη και εσεις δεν ειστε ελληνες.Ειστε το χειροτερο ανθρωπινο ειδος, αυτο που δεν τιμα τους προγονους του.Ετσι οπως εχετε καταντησει, αυτο που σας χρειαζεται ειναι η νεα ταξη πραγματων ψευτοελληνες, να ισοπεδωσει τα εθνη και τις φυλες και να γινει ολος ο κοσμος μια πατριδα,ουτος η αλλος εχετε χασει την εθνικη σας ταυτοτητα.Αλλα μαλλον πριν σας σαρωσει η νεα ταξη θα σας κανουν εμετο και θα σας ξερασουν οι νεες γενιες αυτες που λενε [ρε με τι ασχολεισαι τωρα] Η [η θρησκεια ειναι ενα μεσο χειραγωγησης] Σε λιγο θα ειστε καταλοιπα του παρελθοντος και η θεση σας θα ειναι στο μουσειο να κρατατε με το ενα χερι την παραμυθα σας και με το αλλο να ξύνετε τα απαυτα σας και να διαλογιζεστε, μα τι δεν πηγε καλα? Ματια εχετε αλλα δεν βλεπετε,στομα εχετε αλλα ψευδεστε,μυαλο, σιγα μην εχετε και μυαλο, αυτο που εχετε ειναι απιστευτο θρασος,φανατισμο,και αδειο κεφαλι.

   • Απο τον αρχαιο ελληνικο πολιτισμο που μεγαλουργησε με τους φιλοσοφους τους επιστημονες κτλ εξαιρειται ο χριστιανισμος ο οποιος εγινε η ταφοπλακα του ελληνισμου.

   • ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Γιατί ο Θεός των χριστιανών είναι ένας ανθέλληνας (ΓΙΑΧΒΕ) που είχε διατάξει τους Εβραίους να καταστρέψουν την πατρίδα μου!!Γιατί είναι τιμή μου να είμαι απόγονος του Μέγα Αλεξάνδρου του Λεωνίδα του Σωκράτη του Αριστοτέλη του Πλάτωνα και τόσων άλλων μεγάλων Ελλήνων και ντροπή να θεωρούμαι απόγονος του μαστροπού Αβραάμ και του αιμομίκτη Λώτ!!Γιατί είμαι περήφανος για την Ελληνική γραμματεία και αηδιασμένος από την Βίβλο!!Γιατί θέλω οι ξένοι να με θεωρούν απόγονο των μεγάλων Ελλήνων προγόνων μου και όχι των αγράμματων βαρβάρων Ιουδαοχριστιανών!!Δεν δύναμαι να είμαι χριστιανός γιατί αυτοί έσφαξαν τους προγόνους μου για να επιβάλουν την ιουδαϊκή αίρεση!!Γιατί κατέστρεψαν την περισσότερη Ελληνική γραμματεία!!Γιατι κατέστρεψαν όλα τα έργα τέχνης των προγόνων μου!!Γιατί βεβήλωσαν τους ιερούς ναούς των προγόνων μου!!Γιατί μέσα στους χριστιανικούς κανόνες υβρίζουν τους Έλληνες!!

   • ΓΕΩΡΓΙΕ Συμφωνω μαζι σου αλλα εισαι απαραδεκτος. Οταν βριζεις πρεπει να το κανεις σωστα.ΟΧΙ [τσοχλανι] ΑΛΛΑ τσοΓλανι.Απορω πως εγραψες σωστα το μαλακας.

   • ΕΣΥ ΝΑ ΠΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ΤΑ ΒΟΥΛΩΣΤΟ Κ.Λ.Π. ΞΕΧΑΣΕΣΕΤΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗΒΜΑΣ ΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΑΡΙΟ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΕΣΥ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΜΕΤΑΝΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΣ ΤΟΥΡΛΟΚΟΛΙΑΣΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΒΡΕ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩΩ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΞΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΕ ΑΠΕΙΡΑ ΗΛΙΘΙΕ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΙ ΑΝ ΑΥΡΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΗΤΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΟ Π.Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΘΗΒΑ ΤΟΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΟΙ ΝΟΤΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΧΘΗΚΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΟΠΟΙΝ ΕΔΕΙΧΝΕ ΑΣΕΒΕΙΑ ΣΕ ΘΕΟΥΣ ΟΙ ΘΕΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΕ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣ ΟΧΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ

    • ΕΠΙΣΗΣ ΡΕ ΑΠΕΙΡΑ ΗΛΙΘΙΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ -ΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑΝ ΗΤΑΝ ΡΕΜΑΛΙΑ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΡΝΟΚΟΛΙΑΣΜΑ ΚΟΝΩΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΛΛΑ ΕΤΕ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ Η ΟΧΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΣΑΝ ΚΙ ΕΣΕΝΑ

   • Οι ανθελληνες ΑΓΙΟΙ ..Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος,Το γένος των Ελλήνων είναι άξιον περιφρονήσεως και ταλανισμού, όχι διότι του έλειψαν οι Ηράκλειτοι, οι Πυθαγόρες, οι Πλάτωνες και οι Αριστοτέλεις και οι τοιούτοι άλλοι μετεωρολέσχαι (= ανοητολογούντες ), αλλά διατί έλειψαν οι Αθανάσιοι, οι Βασίλειοι, οι Κύριλλοι.

   • ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΜΑΣ» ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Ο δολοφόνος Ελλήνων «Μέγας Θεοδόσιος» των εβραιοχριστιανών, έκανε με βία αίματος το 379 νέα χρον. Καίσαρος, τον «Χριστιανισμό» επίσημη θρησκεία του Βυζαντινού κράτους. Κυνήγησε τους οπαδούς της «Θεογονίας» γνήσιους Έλληνες σαν εχθρούς του κράτους του και σαν εγκληματίες. Έκλεισε κατά προτροπή της Β΄ Οικουμενικής συνόδου των χριστιανών, τους αρχαίους ναούς της «Θεογονίας» και στην θέση τους, αφού τους τροποποίησε έδωσε αυτούς στους ορθοδόξους για τις τελετουργίες τους.Οι εβραίοχριστιανοί φανατίστηκαν πάρα πολύ από τους αρχηγούς των, Μητροπολιτών και Ιερέων και βάλθηκαν να καταστρέφουν ότι θύμιζε «Έλληνες το γένος και Ελληνικό πολιτισμό».Καταστράφηκαν «έργα τέχνης», αγάλματα θεών, ζωγραφιές θεών, ψηφιδωτά αγάλματα, σκεπάσθηκαν από Έλληνες για να μην καταστραφούν από τους «χριστιανούς» και αυτά, αρχαίοι ναοί μετατράπηκαν σε χριστιανικές εκκλησίες και 98% των αρχαίων συγγραμμάτων κάηκαν στην πυρά. – Έκαναν σφαγές στους γνήσιους Έλληνες οπαδούς της «Θεογονίας» στην Ελληνιστική Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.Δύο διαμαρτυρίες πού έγιναν για αυτή την σφαγή των Ελλήνων της «Θεογονίας» στην Αλεξάνδρεια πνίγηκαν στο αίμα των γνησίων Ελλήνων οπαδών της «Θεογονίας». Στην Αντιόχεια εβραιοχριστιανοί μισθοφόροι (μη Έλληνες) έσφαξαν μέσα στην πόλη όποιον θεωρείτο ότι δεν ήταν χριστιανός αλλά ενεργό μέλος της θρησκείας της «Θεογονίας». – Στην Θεσσαλονίκη σφάγιασαν οι «Χριστιανοί», πάνω από 7000 Έλληνες οπαδούς της «Θεογονίας» μέσα στον ιππόδρομο. Στην θέση αυτή αργότερα, οι Χριστιανοί για να μην θυμάται κανένας τα εγκλήματά τους, έκτισαν τον ναό του Αγίου Δημητρίου. Κάτω αυτού του ναού, βρίσκονται σήμερα τα αρχαία λουτρά και τα δώματα των αθλητών του ιπποδρόμου.Η Γενοκτονία 270.000 Ελλήνων το 961 από τους βυζαντινούς κατακτητές! ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΛΑΚΩΝΩΝ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΤΟΣ1345 ….ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ…….ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΤΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ»…..ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ Επιστήμονες λογαριάζουν την εξαφάνιση (θανάτωση) 20-30 εκατομμύρια γνησίων Ελλήνων της Θεογονίας, από το 314 μέχρι τώρα, κατά αρχάς με τον Ιουστινιανό, τον Θεοδόσιο και μετά, παραδίδοντας τους γνήσιους Έλληνες, στους μογγόλους τούρκους με την ρήση «καλύτερα τούρκου φέσι παρά τιάρα παπική» και «ου φονεύσεις».Ψαλμοί στην εκκλησία των εβραιολατρών χριστιανών, των καταραμένων μητροπολιτών, την «Κυριακή ορθοδοξίας», κατά Ελλήνων εθνικών»! η εβραιοχριστιανική Εκκλησία πάντα έκανε εγκλήματα κατά ΕΛΛΗΝΩΝ και μάλλον θα συνεχίζει να κάνει, μέχρι να την εξαφανίσουμε σαν ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ…

 7. ΕΓΩ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ,ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ,ΕΙΤΕ ΕΜΕΙΣ ΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ.
  ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΒΟΗΘΑ ΠΑΝΑΓΙΑ?
  ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΕΩΣ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΜΑΣ!!!
  ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ?ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΠΟΤΕ,ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ Ο ΑΙΩΝΙΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ,ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΟΛΟΥΣ.
  ΙΧΝ

  • Αποκαλεις τον Χριστο ΧρΕιστο γιατι εισαι μελος ενος νεοπαγανιστικου κινηματος που απορριπτει ολοκληρη την παλαια διαθηκη και διαδιδει οτι ο Χριστος ειναι ελληνας και η Παναγια ελληνιδα.Το δελφικο Ε τοποθετειται στον τιτλο Χριστος αποδεσμευοντας τον απο το χρισμα.Η θεση αυτου του κινηματος ειναι συγκαταβατικη ως προς την αρχαια ελληνικη «θρησκεια» και τα κειμενα των χριστιανικων ελληνικων γραφων. ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο δικο του μηνυμα [croif101 7 Οκτωβρίου 2016 @ 21:39 ΕΙΠΑΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ,[οι ολυμπιοι] ΑΛΛΑ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!!! Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ,ΚΑΙ ΡΗΤΗ,ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ] …[croif101 11 Σεπτεμβρίου 2016 @ 17:52 ΤΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΟΤΑΝ ΑΣΠΑΖΕΣΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!!! ]…[ http://katohika.gr/diethni/minima/ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ!!]…[croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 17:59 Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΣ].. Στην ερωτηση μου αν ειναι χριστιανος ορθοδοξος ο κροιφ απαντησε [croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 18:10 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.]..

  • Μεγαλε γκουγκλαρισα το [ΙΧΝ] που γραφεις στο τελος και βρηκα αυτο [υδατοδιαλυτά λιπάσματα υψηλής θρεπτικής αξίας ]..Βρε καλα το καταλαβα οτι εχεις κοπρια μεσα στο κεφαλι σου.Δεν αποκλειεται να εισαι και κοπριτης.

   • ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ!!!
    ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ,ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΑΣ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ???
    ΧΑΧΑΧΑ!!! ΑΓΟΡΙ ΑΧ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΣ ΜΟΝΟΝ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΛΛΑΣ,ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ,ΔΛΔ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΧΡΕΙΣΤΟΥ!!!
    ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΒΕΒΑΙΑ Η ΟΤΙ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙΣ ΓΟΛΓΟΘΑ!!!
    ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΥΤΟ!!!
    ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ!!!
    ΑΝΩΝΥΜΕ,ΑΡΟΝ ΤΟ ΚΡΕΒΒΑΤΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ!!!

    • Ο Λογος μπορει να ειναι προς τον Θεο,ο ΔΙΚΟΣ σου ο λογος ομως ειναι προς την ανοησια. Οι παρωπιδες που φορας εσυ ειναι extra large οι οποιες παρεχουν τελεια καλυψη στα τεραστια αλογισια ματια σου με το κενο χαζοχαρουμενο βλεμμα, κουσουρι που απεκτησες απο την ενασχοληση σου με την σαπια θεολογια του ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ.Και τα μυαλα σου στα καγκελα…σιγα μην εχεις και μυαλο ..τελος παντων. Η περιπτωση σου ειναι μοναδικη στα ιστορικα χρονικα,καθοτι φαινεται να εχεις πολλα κοινα με τους πιθηκους,τοσα ωστε η θεωρια της εξελιξης βρισκει απολυτη εφαρμογη επανω σου.Δεν ξερω αν ο Θεος γελαει με τα χαλια σου η εχει εκνευριστει.Το πολυ πολυ να σε πεταξει στα σκουπιδια,η να γινει κατακλυσμος και ολα τα νερα να πεσουν πανω σου.

    • ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Γιατί είναι τιμή μου να είμαι απόγονος του Μέγα Αλεξάνδρου του Λεωνίδα του Σωκράτη του Αριστοτέλη του Πλάτωνα και τόσων άλλων μεγάλων Ελλήνων και ντροπή να θεωρούμαι απόγονος του μαστροπού Αβραάμ και του αιμομίκτη Λώτ!!Γιατί είμαι περήφανος για την Ελληνική γραμματεία και αηδιασμένος από την Βίβλο!!Γιατί θέλω οι ξένοι να με θεωρούν απόγονο των μεγάλων Ελλήνων προγόνων μου και όχι των αγράμματων βαρβάρων Ιουδαοχριστιανών!!Δεν δύναμαι να είμαι χριστιανός γιατί αυτοί έσφαξαν τους προγόνους μου για να επιβάλουν την ιουδαϊκή αίρεση!!Γιατί κατέστρεψαν την περισσότερη Ελληνική γραμματεία!!Γιατι κατέστρεψαν όλα τα έργα τέχνης των προγόνων μου!!Γιατί βεβήλωσαν τους ιερούς ναούς των προγόνων μου!!Γιατί μέσα στους χριστιανικούς κανόνες υβρίζουν τους Έλληνες!

    • ΣΕ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΚΡΟΙΦ .ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΘΡΑΣΟΣ,ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑ ΑΦΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.[ΧρΕιστιανος] Σε λιγο θα γελασουν μεχρι και οι πετρες μαζι σου.Εγω δεν πιστευω οτι υπαρχουν τοσο ανοητοι ανθρωποι.Μαλλον πουλας τρελα.Στην περιπτωση ομως που δεν με δουλευεις,ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ,ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.Αλλοι κανουν δωρεα οργανων,ΕΣΥ ΧΑΡΙΣΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΟΥ ωστε μετα θανατον [δικο σου] να μαθουμε τι δεν πηγε καλα. ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ. ΣΟΒΑΡΟΛΟΓΩ.

  • Μέγας Βασίλειος Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν κατα-βροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ. Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης (βλ. Ησαΐας Θ΄11) την σοφιστική του λόγου δύναμη η οποία τα πάντα χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι πιστευσάντων.» – Βασίλειος Καισαρείας, εις Προφήτην Ησαϊα 9.230.8 «Προσταγή: Μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθανολογημάτων… τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν.» – Βασίλειος ο Μέγας, (330-379 μ.Χ.) εις τον Προφήτην Ησαΐαν Προοίμιον 7.196.3

 8. ΚΡΟΙΦ εσεις οι ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ τους Αγιους της Ορθοδοξιας???

  • ΒΡΕ ΒΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ!!!!
   ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ Η ΛΕΞΗ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ?
   ΤΩΡΑ ΒΕΒΑΙΑ ΕΓΩ ΚΑΚΩΣ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΚΑ ΤΟ ΣΑΛΙΟ ΜΟΥ ΧΑΛΩ,ΔΛΔ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ,ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ ΒΡΟΝΤΑ!!!

 9. Θεόφιλος Αντιοχείας ..Των προφητών μεταγενέστεροι γενόμενοι οι ( Έλληνες) ποιηταί και φιλόσοφοι έκλεψαν εκ των Αγίων Γραφών» (Οι Έλληνες ήσαν ) άθλιοι και δυσσεβέστατοι και ανόητοι… και φιλοσοφήσαντες ματαίως»

 10. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στο έργο του «Προτρεπτικός προς Έλληνας «Άνδρες ανάξιους του ονόματος του άνδρα, απατηλούς , που με της μουσικής το πρόσχημα διέφθειραν τη ζωή» (3,1). [Αναφέρεται στον Ορφέα, τον Πίνδαρο και τον Αρίωνα.] «Ας εγκαταλείψουν τον Ελικώνα και τον Κιθαιρώνα, κι ας κατοικήσουν τη Σιών» «Ας περιοδεύσουμε τώρα σύντομα και ας καταλύσουμε τους αγώνες κι αυτά τα επιτάφια πανηγύρια, τα Ίσθμια και τα Νέμεα και τα Πύθια κι επάνω απ’ όλα τα Ολύμπια »«Από που, ω Πλάτων, υπαινίσσεσαι την αλήθεια ; Από που η άφθονη χορηγία των λόγων μαντεύει την θεοσέβεια; Σοφώτερα, λέγει, είναι από αυτούς τα γένη των βαρβάρων. Γνωρίζω τους διδασκάλους σου, έστω κι αν θέλης να τους κρύψης· έμαθες την γεωμετρία απ’ τους Αιγυπτίους, την αστρονομία απ’ τους Βαβυλώνιους, έλαβες τις σπουδαίες επωδές απ’ τους Θράκες, πολλά σε δίδαξαν οι Ασσύριοι , ενώ τους αληθινούς νόμους και την δοξασία περί του Θεού τα χρωστάς στους Εβραίους» «Εγώ δεν αρνούμαι, (πιστεύω) ότι ο Πλάτων, αφού έμαθε τις φράσεις του “Φαίδρου” από κάποιους Εβραίους και ακόμη αφού ήλθε σε επαφή με τα λόγια των προφητών, παρέθεσε τα (δικά του) λόγια…» «Πως πραγματικά να μην είναι μικρός αυτός που λέει, ότι δεν υπάρχει (θεία) πρόνοια η ότι τα πάντα αποτελούνται από άτομα και κενό, και που λέει ακόμη τις ηλιθιότητες και φλυαρίες της έξω (=ελληνικής ) θεωρούμενης σοφίας; Αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινά μωρός και οι θεωρίες αυτές είναι αληθινά μωρές. Και αν εξετάσης με μια και μόνη ματιά κάθε ελληνική και βαρβαρική φιλοσοφία, θα πης, ότι στα σημεία που διαφωνεί προς τη διδασκαλία του Χριστού είναι μωρία.»

 11. Γεώργιος Σχολάριος..«Τους γουν δυσσεβείς και αλάστορας (=καταραμένους) τούτους Ελληνιστάς … πυρί και σιδήρω και ύδατι και πάσι τρόποις εξαγάγετε της παρούσης ζωής… Ράβδιζε, είργε (=φυλάκιζε), είτα γλώσσαν αφαίρει, είτα χείρα απότεμνε· αν και ούτως μένη κακός, θαλάττης πέμπε βυθώ.»

  • ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ Η ΚΟΥΦΑΛΑ Ο ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΕΧΜΕΤ Ο ΠΑΛΑΟΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΚΑΝΗ ΤΙΠΟΤΕ

 12. Στα λειτουργικά βιβλία τα ψαλλόμενα και αναγιγνωσκόμενα στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Ελλάδος κείμενα, στους ύμνους, στις ωδές, στις παρακλήσεις, στα τροπάρια ο Ελληνισμός χαρακτηρίζεται «μωρία», « αγνωσία», «πλάνη», « απιστία», «λυμαντική βλάβη», «πλάνου δυναστεία», « αρχεκάκου παγίς», «άκανθα αγνωσίας », «πολύθεος απάτη », «εσπέρα αθεΐας», «σκότος πλάνης», « ύλη δυσσεβείας», «πλάνη διαβόλου», «θάλασσα πλανών»· και οι άνθρωποι του Ελληνορρωμαϊκού κόσμου «αγέλαι εθνών » κ.λπ.:
  • Ωδή γ, σελ. 21: «Σοφία και γνώσει αληθεί οι μάρτυρες πληρούμενοι, ελληνικήν σοφίαν εμώραναν, τον σοφιστήν τε κακίας ώλεσαν, και στερρώς αθλήσαντες, επαξίως έλαβον τους της νίκης στεφάνους γηθόμενοι.» ( Από την «Παρακλητική» η «Οκτώηχο», όπως και τα επόμενα.)• «Διδάσκαλον κτησάμενοι την σοφίαν, ένδοξοι, την του Πατρός εν Πνεύματι των Ελλήνων απεμωράνατε την σοφίαν, θεόπται αξιάγαστοι .» (Πέμπτη πρωί.)• Εις τον Όρθρον, σελ. 231: «Οι άσοφοι φιλοσόφους κατήσχυναν, τους ρήτορας αλιείς επεστόμισαν και γεγόνασι των εθνών σοφοί διδάσκαλοι, φωτίσαντες τα πέρατα φωτί της θείας γνώσεως, δι’ αυτών διδόν ημίν το μέγα έλεος.»• «Σοφούς και ρήτορας ως μωρούς απελέγξαντες τη γνώσει, παμμακάριστοι Απόστολοι.» («Τριώδιον», Πέμπτη της Β εβδομάδος, ωδή θ, σελ. 171.)• «Ρήτορας πολυφθόγγους ως ιχθύας αφώνους ορώμεν επί σοι, Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκείν ισχύσασα.» (Σάββατο της Β εβδομάδος Τριωδίου, Γ Στάσις, σελ. 310.)• «Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα .» (Σάββατο Ακαθίστου Ύμνου, Γ Στάσις, σελ. 310.)• «Χαίρε, ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί, χαίρε, ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί» (ομοίως).• «Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα…» (ομοίως).
  • «Χαίρε, Ελλήνων ο καθαιρέτης.» («Υμνολόγιον το χαρμόσυνον», Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, 23 Απριλίου.)• «Χαίρε, ότι κατηργήθησαν των Ελλήνων ραψωδοί.» ( Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, 30 Νοεμβρίου.)• «Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριε,… εξήρανας την μωρίαν Ελλήνων και το ψεύδος…» (Μηναίον, Μικρός Εσπερινός , σελ. 203.)
  • «Ψευδείς μεν εξέκλιναν Ελλήνων ύθλους (= φληναφήματα), πειθώ δε την τύραννον ανθρώποις μόνην είλκοντο…» (30 Ιανουαρίου, των Τριών Ιεραρχών, Κανών του Όρθρου, ωδή ζ, σελ. 252.)
  • «Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων θεαρχικώ σθένει απεμώρανας …» («Μηναίον» Μαρτίου, εις τον Κανόνα, ωδή δ, σελ. 84.)• «Σταθηράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς ανδρείως κατήσχυνας…» («Μηναίον» Μαΐου, ωδή ζ, σελ. 104.)• «Σοφία Θεού Ιουστίνος, ο σοφός κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανε φιλοσοφίαν εν χάριτι…» («Μηναίον» Ιουνίου, 1 του μηνός, Ιουστίνου μάρτυρος, του φιλοσόφου, εις τον Κανόνα, ωδή ζ, σελ. 8.)• «Σοφίαν ευράμενος την ενυπόστατον, απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν…» («Μηναίον» Αυγούστου, 23 του μηνός, Λούπου μάρτυρος, εις τον Κανόνα, ωδή α, σελ. 134.)• «Σοφίας της σεμνής, ιερώτατοι κλάδοι,… σοφίαν απεμώραναν των Ελλήνων εν χάριτι…» («Μηναίον» Σεπτεμβρίου, 17 του μηνός, Πίστεως- Ελπίδος- Αγάπης και Σοφίας μητρός αυτών, εις το Κοντάκιον, σελ. 117.)• «Οι των Ελλήνων σοφοί, ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασιν…» (22 Σεπτεμβρίου, Φωκά ιερομάρτυρος, ωδή ε, σελ. 137.)• «Σοφώτατα της Ελληνικής κατεφρόνησας σοφίας, ένδοξε…» (2 Οκτωβρίου, Κυπριανού, ωδή η, σελ. 15.)• «Καταπτύσας των Στωικών φιλοσόφων, των απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο …» (3 Οκτωβρίου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, εις το Δοξαστικόν Εσπερινού, σελ. 16.)
  • «Των γαρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος μυθολογίαν και την Στωϊκήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραξε…» (18 Νοεμβρίου, Πλάτωνος και Ρωμανού μαρτύρων, εις το Δοξαστικόν Εσπερινού, σελ. 122.)

 13. Η ανθρωποτητα ειναι ετοιμη για το επομενο βημα της εξελιξης και αυτο φαινεται και απο τις Αμερικανικες εκλογες. Περιπου το 50% των Αμερικανων ψηφισαν τους Σατανιστες και τους ανωμαλους και αρα ειμαστε ετοιμοι να ταξιδεψουμε 2000 χρονια πισω στον χρονο στην προχριστιανικη εποχη για να σκοτωσουμε τον Ιησου και να υμνησουμε τους αρχαιους “θεους” >> http://www.advocate.com/arts-entertainment/2016/8/25/20-gay-greek-gods. Ολα πανε καλα και με αυτο το πλευρο να κοιμαστε. Καλα Χριστουγεννα για τους Χριστιανους και τους φιλους του Ιησου και καλη τυχη στους υπολοιπους.

 14. κάνει θέλετε να γράψουμε ένα μικρό παραμυθάκι διδακτική ιστοριούλα για ένα καλό και όμορφο παλικαράκι απο τότε που γεννήθηκε και η καρδούλα του και τα ματάκια του το ξέρουν για το πόσο άγια και σοφά είναι τα λόγια του σεβαστού άγιου γέροντα, ή θα μας ταράξουν στο ξύλο τα ταγκαλάκια όπως έλεγε ο άγιος παϊσιος ε;;

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*