21:32 - 22/10/2016

VERSUS PAGANUS

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

10445510_853989997955225_7114229656408873594_n1« Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια φυσική επιθυμία για  γνώση » διεκήρυττε ο Αριστοτέλης.
Και αυτή η επιθυμία για γνώση όχι μόνο του εαυτού μας αλλά και του κόσμου που μας περιβάλλει αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα δημιουργίας πολιτισμού και καλλιέργειας της λογικής μας ικανότητας. Ωστόσο, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής ερχόμαστε αντιμέτωποι και με  ημιμαθείς αλλά  και με αμαθείς ανθρώπους. Υπό αυτήν την έννοια γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Οι λόγοι που μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα είναι πολλοί, ο κυριότερος είναι ότι η ημιμάθεια παρέχει μια διαστρεβλωμένη προσέγγιση της γνώσης που αποπροσανατολίζει, κάνει πιο δύσκολη την κατάκτησή της, απαιτεί επανατοποθέτηση του ατόμου απέναντι σ’ αυτή , κάτι που δεν είναι βέβαια εύκολο, ιδιαίτερα όταν λείπει η αυτογνωσία , χαρακτηριστικό κι αυτό της ημιμάθειας.

Υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, χειρόγραφα, περγαμηνές, κώδικες και εικόνες ανυπολόγιστης πνευματικής, ιστορικής και θρησκευτικής αξίας που σώζονται από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, το Άγιον Όρος, την Μονή του Σινά, το Βατικανό και άλλες βιβλιοθήκες της Ευρώπης, αλλά και από τους Πατέρες της Εκκλησίας και Άγιους του Χριστιανισμού όπως ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρινός, ο Άγιος Ιουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος, η Αγία Αικατερίνη και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ώστε να μην παραπλανάται ο κόσμος έχοντας λανθασμένες αντιλήψεις, αλλά και να αποκαλυφθεί η αλήθεια όσον αφορά τον ρόλο και την προσφορά των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν πολυθεϊστές ή ειδωλολάτρες, αλλά γνώστες και οπαδοί του Ενός αληθινού Θεού.

 Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, στο έργο του «Στρωματείς Ε 13, 84.2.2» αναφέρει:
«ουκ οίμαι δύνασθαι σαφέστερον υπό Ελλήνων προσμαρτυρήσεσθαι τον σωτήρα ημών»

Απόστολος Παύλος (Στρωματείς, βιβλ. 6, κεφ. 5, 4)
«Λάβετε τις Ελληνικές βίβλους. Γνωρίστε τη Σίβυλλα η οποία αποκαλύπτει τον Ένα Θεό»
Η προτροπή του αυτή όμως αποσιωπήθηκε και ουδέποτε το κήρυγμά του αυτό συμπεριελήφθη στις Πράξεις των Αποστόλων εντός της Καινής Διαθήκης.

Ο Άγιος Ιουστίνος μας λέγει επίσης, ότι:
«Με ενέργεια φαύλων δαιμόνων, θάνατος ορίστηκε εναντίων αυτών που διάβαζαν βιβλία του Υστάσπη, ή της Σίβυλλας, ή των προφητών , ώστε να αποτρέψουν εξαιτίας του φόβου τούς ανθρώπους, σπουδάζοντας, να λάβουν γνώση των καλών, αλλά και για να τους επιβληθούν υπηρετώντας τους, πράγμα το οποίο στο τέλος δεν μπόρεσαν να καταφέρουν. Διότι εμείς όχι μόνον άφοβα τα διαβάζουμε, αλλά και εσάς παροτρύνουμε να τα μελετήσετε, επειδή γνωρίζουμε καλά ότι θα φανούν σε όλους σας ευάρεστα.»  (Ιουστίνος, Απολογία Α΄, κεφ. 44, 12)

Ο Άγιος Αθανάσιος, ήταν διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Έχοντας δίπλα του ένα μεγάλο μέρος της γνώσης της ανθρωπότητας, κατάφερε να συλλέξει και να διασώσει ένα μεγάλο μέρος των προφητειών των Ελλήνων σοφών και των Ελληνικών μαντείων.
Σε απόσπασμά του από το «Εξηγητικόν περί του εν Αθήναις ναού», βρίσκουμε αναφορές του σχετικά με τις μαρτυρίες των Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων περί της ελεύσεως του Χριστού.
(Άγιος Αθανάσιος, De decretis Nicaenae synodi, 40,18,4. Πηγή TLG)

ΑΠΟΛΛΩΝ:
Ο χρησμός του Απόλλωνος, ο οποίος απηγγέλθη στους επτά Έλληνες σοφούς στον ναό του αγνώστου Θεού των Αθηνών.
«Ὅσα μέν πρὸς ἀρετήν καί κόσμον ὀρώρετε ποιεῖν, ποιεῖτε. ἐγώ γάρ ἐφετμεύω τρισένα ὑψιμέδοντα. οὗ λόγος ἄφθεγκτος ἐν ἀδείω κόρη ἔγκυμος ἔσται, ὥσπερ πυροφόρον τόξον ἅπαντα κόσμον ζωγρήσας, πατρί, προσάξει δῶρον. Μαρία δέ τό όνομα αὐτῆς.»
Μετάφραση:
«Όσα σχετικά με την αρετή και την κοσμιότητα παρακινείτε να κάνουν, πράττετε και σεις. Διότι εγώ προφητεύω κυβερνήτη με τριπλή υπόσταση εις μίαν. Του οποίου ο ανείπωτος Λόγος θα κυοφορηθεί εις ανυποψίαστη κόρη, όπως ακριβώς το πυρφόρο τόξο, αφού αιχμαλωτίσει όλον γενικώς τον κόσμο, θα τον προσφέρει ως δώρο εις τον Πατέρα. Μαρία σε το όνομα αυτής»

Υπάρχει στα χειρόγραφα:
α. Vat. Gr., 1198, φ. 65β
β. Σινά 327, φ.236α
γ. Διονυσίου 281, φ. 103α
δ. Σινά 1189, φ. 6β

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:
«Ακάματος φύσις Θεού γεννήσεται ουκ έχουσα αρχήν. Εξ αυτού δε ο πανσθενής ουσιούται Λόγος»
Μετάφραση:
«Ακατάβλητος φύσις Θεού θα γεννηθεί που δεν έχει αρχήν. Από αυτόν λοιπόν αποκτά ουσία ο παντοδύναμος Λόγος.»

Υπάρχει στα χειρόγραφα
α. Σινά 327, φ. 235α.
β. Vat. Gr. 1198, φ. 66α
γ. Διονυσίου 281, φ. 103α
δ. Διονυσίου 167, φ. 151α
ε. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7
στ. Ιβήρων 386, φ. 174α

ΠΛΑΤΩΝΑΣ:
«ὁ παλαιός νέος, καί ὁ νέος ἀρχαῖος, ὁ πατήρ μόνος, καί ὁ μόνος πατήρ, τό ἕν τρία καί τά τρία ἕν. ἄσαρκον σαρκικόν. γῆ τέτοκε τόν οὐράνιον βασιλέα»
Μετάφραση:
«Ο παλαιός νέος και ο νέος αρχαίος. Ο Πατέρας μοναδικός, και ο μοναδικός Πατέρας. Το ένα τρία, και τα τρία ένα. Άσαρκο, ένσαρκο. Η γη γέννησε τον ουράνιο βασιλέα».

Υπάρχει στα χειρόγραφα
α. Διονυσίου 167, φ. 151α
β. Vat. Gr. 1198, φ. 66β
γ. Ιβήρων 386, φ. 174α
δ. Σινά 1189, φ. 7β
ε. Διονυσίου 281, φ. 103α
στ. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7
ζ. Σινά 327, φ. 235β

Λουκιανός:
«ο μεν γαρ σταυρός ανδρείας σημείον»
(55.13.91)

ΣΟΛΩΝ: – Αποδίδεται από τον Μέγα Αθανάσιο στον Σόλωνα
«Οὗτος ἐστιν ἀπό οὐρανῶν βεβηκώς, φλογός ὑποβαλών ἀθάνατον πῦρ. ὅν τρέμει οὐρανός γῆ τε <καί> θάλασσα, τάρτατοι καί βύθιοι δαίμονες, αὐτοπάτωρ τρισόλβιος.»
Μετάφραση:
«Αυτός είναι ο όποιος ήλθε από τους ουρανούς, αφού υπέταξε το αθάνατο πυρ της φλογός. Αυτόν τρέμει ο ουρανός, η γη και ή θάλασσα, οι τάρταροι και οι υποχθόνιοι δαίμονες, τρισμακάριος ο ίδιος ο Πατέρας»

Υπάρχει στα χειρόγραφα
α. Vat. Gr., 1198, φ. 66α
β. Σινά 327, φ.235β
γ. Διονυσίου 281, φ. 103α
δ. Διονυσίου 167, φ. 151α
ε. Richard Bentleii Epistola, σελ. 7
στ. Σινά 1189, φ. 7α
ζ. Ιβήρων 386, φ. 176α

ΑΠΟΛΛΩΝ:
Ο χρησμός του Απόλλωνος, τον οποίο η Αγία Αικατερίνη εξέφερε προς τους πενήντα σοφούς ρήτορες, καταγράφεται σε χειρόγραφο από την Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά· στο χειρόγραφο αυτό αναφέρεται ότι απηγγέλθη από το Μαντείο των Δελφών.
Μεταφρασμένο:
Ένας ουράνιος με πιέζει, το φως, και αυτός είναι ο παθών θεός, και δεν υπέφερε η θεότητά του, διότι είναι συγχρόνως και τα δύο, θνητός και μη θνητός, ο ίδιος Θεός και άνθρωπος, φέρει τα πάντα από τον Πατέρα και έχει τα πάντα από την μητέρα. Την ζωή όμως από τον Πατέρα, έχοντας την σωματική δύναμη από μητέρα θνητή, (θα υποστεί) τον σταυρό, την ταφή, την ύβρη. Από τα βλέφαρά του κάποτε θα κυλήσουν δάκρυα θερμά. Πέντε χιλιάδες άνδρες θα χορτάσει από πέντε άρτους, διότι ήθελε να εξουσιάσει ως Θεός. Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε σε ξύλο, αυτός που εξέπνευσε και από τον τάφο έλκει πολλούς στον ουρανό.
(Σινά, κώδιξ 327, 15ος αι., φφ. 235β.)

Σίβυλλα η Ερυθραία: χρησμός-ακροστιχίδα ΙΧΘΥΣ
Υπάρχει στα χειρόγραφα:
α. Vat. Gr 743φ 59α
β. Σινά 42φ.287α

Ιδρώσει γαρ χθών, κρίσεως σημείον ότ΄ έσται
Ηξει δ’ ουρανόθεν βασιλεύες αιώσιν, ο μέλλων
Σάρκα παρών πάσαν κρίναι και κόσμον άπαντα.
Όψονται δε θεόν μέροπες πιστοί και άπιστοι
Ύψιστον μετά των αγίων επί τέρμα χρόνοιο,
Σαρκοφόρον ψυχάς τα’ ανδρών επί βήματι κρινεί.

Χέρσος ότ’ αν πότε κόσμος όλος και άκανθα γένηται
Ρίψωσοι τα’ είδωλα βροτοί και πλούτον άπαντα,
Εκκαύση δε το πυρ γην, ουρανόν ηδέ θάλασσαν,
Ιχνεύων, ρήξη τε πύλας ειρκτής αΐδαο.
Σάρξ τότε πάσα νεκρών, ες ελευθέριον φάος ήξει
Τους αγίους ανόμους τε το πυρ αιώσιν ελέγξει
Οππόσα τις πράξας έλαθεν, τότε πάντα λαλήσει.
Στήθεα γαρ ζοφόεντα Θεός φωστήρσιν ανοίξει.

Θρήνος τ’ εκ πάντων έσται και βρυγμός οδόντων
Εκλείψει σέλας ηελίου, άστρων τε χορείσει,
Ουρανόν ειλίξει, μήνης δε τε φέγγος ολείται,
Υψώσει δε φάραγγας, ολεί δ΄ υψώματα βουνών.

Ύψος δ’ ουκέτι λυγρόν εν ανθρώποισι φανείται
Ίσα τα’ όρη πεδίοις έσται και πάσα θάλασσα
Ουκ εις πλουν έξει γη γαρ φρυχθείσα κεραυνώ
Συν πηγαίς ποταμοί τε καχλάζοντες λείψουσιν.

Σάλπιξ δ’ ουρανόθεν φωνήν πολύθρηνον αφήσει,
Ωρύουσα μύσος μελεόν και πήματα κόσμου.
Ταρταρόεν δε χάος τότε δείξει γαία χανούσα.
Ηξουσι δ’ επί βήμα Θεού βασιλήες άπαντες.
Ρεύσει δ’ ουρανόθεν ποταμός πυρός ηδέ γε θείου.

Σήμα δε τοι τότε πάσι βροτοίς αριδείκετον, οίον
Το ξύλον εν πιστοίς το κέρας το ποθούμενον έσται
Ανδρών ευσεβίων ζωή, πρόσκομμα δε κόσμου
Ύδασι φωτίζον πιστούς εν δώδεκα πληγαίς.
Ράβδος ποιμαίνουσα σιδηρείη γε κρατήσει.
Ούτος ο νυν προγραφείς εν ακροστιχίοις Θεός ημών,
Σωτήρ, αθάνατος βασιλεύς, ο παθών ενέχ΄ ημών.

ΕΡΜΗΣ (Τρισμέγιστος):
” Ούτος ο Σοφός ήκμασε προ του Φαραώ. Εκέκλητο σε τρισμέγιστος, διότι περί τριάδος εφθέξατο, είπων εν τριάδι μιαν είναι θεότητα.”
(λεξικό του Σουίδα, λημ. Ερμής)

”Στην κατακόρυφη ράβδο του Ερμή πάνω από τα φτερά της ψυχής, υπάρχει πάντοτε το κωνάριον, το ανώτατο σημείο της κατακόρυφης πορείας του πνεύματος στο πίσω μέρος του εγκεφάλου.”
(Α.Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Επιστολαί 5 παρ.1)

Προσευχή του Ερμή (Ποιμάνδρης)
Άγιος ο Θεός και πατέρας των όλων.
Άγιος ο Θεός που η θέλησή του εκπληρώνεται από τις ίδιες του τις δυνάμεις.
Άγιος ο Θεός που θέλει να είναι γνωστός και αναγνωρίζεται από εκείνους που τον λατρεύουν.
Άγιος είσαι εσύ που με τον λόγο δημιούργησες τα όντα.
Άγιος είσαι εσύ του οποίου την εικόνα αναπαράγει η φύση.
Άγιος είσαι εσύ που δεν σε δημιούργησε η φύση.
Άγιος είσαι εσύ ο ισχυρότερος κάθε άλλης δύναμης.
Άγιος είσαι εσύ ο μέγιστος των υπέροχων.
Άγιος είσαι εσύ ο υπεράνω κάθε επαίνου…

Αφού πήραμε μία μικρή γεύση από την πραγματική σχέση του Χρ(ε)ιστού με τον Ελληνισμό, ας  πάρουμε και μια μικρή γεύση για την σχέση του Χρ(ε)ιστού με τους Εβραίους.

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΗΤΑΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ, (ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ) ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΟ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΤΙΒΕΡΑΔΙΑ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η ΣΕΠΦΩΡΙΣ (ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ 90%. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΗΤΑΝ Η ΙΟΥΔΑΙΑ (ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΚΥΡΙΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΟΝΤΟ Η ΣΑΜΑΡΕΙΑ,Η ΠΕΡΑΙΑ ΚΑΙ Η ΔΕΚΑΠΟΛΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ, ΣΥΡΟΙ, ΠΑΛΑΙΣΤΗΝΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ.ΟΜΩΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ CHRONICON PASCHALE (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ) ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΔΙΟΦΑΝΗΣ,ΣΩΣΘΕΝΗΣ,ΑΝΔΡΩΝ,ΖΗΝΩΝ ΑΛΦΑΙΟΣ,ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΜΑΡΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΑΜΠΕΡΗ.
ΤΟ ΡΗΜΑ «ΜΑΙΡΩ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΛΑΜΠΩ»

● Οι Εβραίοι αποκαλούσαν τον Χρ(ε)ιστό περιφρονητικά Ναζωραίο γιατί στην Εβραϊκή γλώσσα η λέξη «ναζωραίος» σημαίνει «ξένος, άλλου αίματος» Γι’ αυτό και την βόρεια περιοχή της Παλαιστίνης όπου ήταν η Γαλιλαία την ονόμαζαν στα εβραϊκά Ναζαρέτ, δηλαδή ξένη περιοχή προς αυτούς.
(το όνομα Γαλιλαία είναι Ελληνικό και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις γα = γη και λιλαίομαι = επιθυμώ, δηλαδή επιθυμητή γη)

● Το Μέγα Σάββατο ακούμε τον ψαλμό του Ιωσήφ από Αριμαθαία προς τον Πιλάτο που του λέει: «Δώσε μου το σώμα του Ιησού να το ενταφιάσω, γιατί ξένος είναι εδώ και δεν έχει πού την κεφαλή κλίνει» και τον θρήνο της Παναγίας που έκλαιγε κάτω από το σταυρό και έλεγε: «Ώ άνομοι Ιουδαίοι, πώς σταυρώνετε έναν ξένο…!!!»

● Οι ίδιοι οι Εβραίοι δεν θεωρούν τον Χρ(ε)ιστό Εβραίο.
”Προφήτης εκ Γαλιλαίας ουκ εγήγερται”
(Ιωαν. ζ’ 19-35 41-43)

● Το Ιερό βιβλίο των Εβραίων, Ταλμούδ, γράφει:
Ο Ιησούς είναι στην κόλαση και βράζει μέσα σε περριτώματα (Gittin 57a)
Η Παναγία ήταν κομμώτρια και είχε σεξουαλικές σχέσεις με πολλύς άνδρες. (Shabbath 1046)
Επίσης μέσα στο Ταλμούδ ο Χρ(ε)ιστός αναφέρεται ως:
mamzer = νόθος και ben Shada = γιος πόρνης

● Τον Θεό των Εβραίων, τον Ιαχβέ (Ιεχωβά) – ο Χριστός αποκαλεί νεκρό Θεό!!!
«…και Μωυσής εμήνυσεν επί της βάτου, ως λέγει Κύριον τον Θεόν Αβραάμ και τον Θεόν Ισαάκ και τον Θεόν Ιακώβ. 38 Θεός δε ουκ εστί νεκρών, αλλά ζώντων»
(Κατά Λουκάν, 20/37)

● Αμφισβητεί, ότι είναι από τη γενιά του Δαυΐδ:
«Δαυΐδ αυτόν Κύριον καλεί και πως υιός αυτού εστίν;»
(Κατά Λουκάν, 20/ 44)

● O Χρ(ε)ιστός είπε ”Θεόν ουδείς εωρακε πωποτε” (Ιωαν.α,18).
Αυτό σημαίνει ότι ούτε ο Μωυσής είδε τον Θεό στο όρος Σινά, ούτε ο Ιακώβ ο οποίος δηλώνει ”ΕΙΔΟΝ ΓΑΡ ΘΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ KAI EΠΑΛΑΙΟΝ MET’AYTOY ΕΩΣ ΠΡΩΙΑΝ”

Λέει ο Χρ(ε)ιστός στους Εβραίους: ”ΥΜΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ,ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΙΕΙΝ,ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ΗΝ ΑΠ’ΑΡΧΗΣ” (ΙΩΑΝ.Η 42-44).
(Εννόει βέβαια τον ΓΙΑΧΒΕ, αφού αυτός είναι ο θεός των Εβραίων).

● Όταν οι Εβραίοι παρέδωσαν τον Χρ(ε)ιστό στον Πιλάτο, αυτός τους λέει να Τον πάρουν και να Τον δικάσουν με το νόμο τους, ξέροντας πολύ καλά, ότι οι Εβραίοι είχαν το δικαίωμα να δικάζουν μόνο τους ομοφύλους τους, κανέναν άλλον. Και οι Εβραίοι του απάντησαν…δεν μας επιτρέπεται να τον  σκοτώσουμε.
Ξέρουμε όμως πολύ καλά, ότι εκείνη την εποχή οι Εβραίοι είχαν δικαίωμα να εκτελέσουν έναν άνθρωπο (με λιθοβολισμό) μόνο της φυλής τους όπως είπαμε. Κανένας Έλλην, κανένας Ρωμαίος δεν είχαν φόβο Ιουδαϊκού δικαστηρίου, διότι οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήσαν πολίτες της Ρώμης.

● Η επιγραφή που τοποθετήθηκε επάνω στον Σταύρο ”ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΙΟΥΔΑΙΩΝ” ήταν γραμμένη στα ΛΑΤΙΝΙΚΑ, στα ΕΒΡΑΙΚΑ (ΑΡΑΜΑΙΚΑ) και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Σύμφωνα με τους Ρωμαϊκούς νόμους, έπρεπε η επιγραφή να γραφεί, 1ον στην γλώσσα τους, (Λατινικά) στην γλώσσα της περιοχής που γινόταν η Σταύρωση ( Εβραϊκά-Αραμαϊκά) και στην γλώσσα καταγωγής του Εσταυρωμένου (Ελληνικά)

● Ο Χριστός ποτέ δεν είχε φοιτήσει στα πνευματικά τους σχολεία, όπως συνηθίζονταν στους Εβραίους εκείνης της εποχής υποχρεωτικά για όλους, που προορίζονταν να γίνουν ραβίνοι.
« Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. 15 εθαύμαζαν οι Ιουδαίοι λέγοντες: πως ούτως γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς;  απεκρίθη ουν αυτοίς ο Ιησούς και είπεν: Η εμή διδαχή ουκ εστίν εμή, αλλά του πέμψαντός με».
(Κατά Ιωάννην, 7/ 14-15)

● Ο Χρ(ε)ιστός κηρύτει για την ανάσταση των νεκρών και την αθάνατη ψυχή, πράγμα που οι Εβραίοι δεν το πιστεύουν και τις διδαχές αυτές τις θεωρούσαν Ελληνικής προέλευσης και γι’αυτό έλεγαν για τον Χρ(ε)ιστό: ”εις την διασποράν των Ελλήνων πορευεσθαι και διδάσκειν τους Ελληνας”
(Ιωαν. ζ, 35)

● Ο Χρ(ε)ιστός λέει στου Εβραίους:
«Δια τούτο λέγω υμίν ότι αρθήσεται αφυμών η βασιλεία του Θεού και δοθήσεται έθνει ποιούντι τους καρπούς αυτής»
(Ματθ. κα΄ 43).

●Όταν ο Ιησούς Χριστός πληροφορήθηκε ότι ήλθαν για να Τον επισκεφθούν Έλληνες, είπε την περίφημη φράση: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου» (Ιω. 12,20-30).
Στην συνέχεια υπήρχε η εξής φράσις που ορισμένοι επιτήδειοι φρόντισαν επί αιώνες να απαλείψουν και η οποία έχει ως εξής: «μόνη γαρ η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμη»
Το κείμενο ευρέθη και μάλιστα δύο φορές και υπάρχει στους ακόλουθους εκκλησιαστικούς ή ιστορικούς συγγραφείς:
α) Στον Ευσέβιο Καισαρείας: «Ευαγγελική προπαρασκευή» (Praeparatio evangelica, Book 8 chapter 14section 66 line 7).
β) Στον Φίλωνα τον Ιουδαίο : De providentia, Fragment 2 section 66 line 9.

Θεωρούμε ότι ο Χρ(ε)ιστός δημιούργησε τον Χριστιανισμό.
Ο Χρ(ε)ιστός είπε μόνο ”ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΛΘΕΙΝ” και είπε στους μαθητές του να κάνουν ότι έκανε και αυτός, δηλαδή να πάνε σε κάθε γωνιά του πλανήτη και να κάνουν γνωστά τα λόγια του Χρ(ε)ιστού.
Οι θρησκείες όλες, όπως και ο Χριστιανισμός, είναι δημιουργήματα των ανθρώπων.
Ποτέ δεν είπε ο Χρ(ε)ιστός να κάνουμε Θρησκείες και να αλληλοσκοτωνόμαστε με πρόσχημα αυτές.(π.χ. Σταυροφορίες)
Ο Χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους όταν οι πρώτοι αλλόφυλοι αυτοκράτορες τον επέβαλαν δια της βίας όπως οι Ισπανοεβραίοι Θεοδόσιος και Ιουστινιανός αφού πρώτα πέταξαν έξω όλα τα Ελληνικά στοιχεία και μετέτρεψαν τον Ελληνοκεντρικό Χριστιανισμό του Χρ(ε)ιστού σε μια άλλη θρησκεία τον Εβραιοχριστιανισμό.
Ιδίως ο Θεοδόσιος ήταν εκείνος που ανέλαβε με εξαίρετον ζήλο την Ιουδαιοποίηση του Χριστιανισμού και την διάδοση της άποψης ότι ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ και ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ δεν μπορούν να συνηπάρξουν. Και με τις οικουμενικές συνόδους που οι ίδιοι έκαναν, επέβαλαν τα βιβλία της παλαιάς διαθήκης ως ιερά βιβλία του Χριστιανισμού και αφαίρεσαν όλα τα Ελληνικά.

Απόστολος Παύλος (προς Γαλάτες επιστολή):
Αποτάσει την παλαιά Διαθήκη.

Πείτε μου, εσείς που θέλετε να είστε κάτω από τον νόμο, τον νόμο δεν τον ακούτε;
Επειδή, είναι γραμμένο ότι, ο Αβραάμ γέννησε δύο γιους· έναν από τη δούλη, και έναν από την ελεύθερη·
αλλά, ο μεν γιος τής δούλης γεννήθηκε κατά σάρκα· ενώ ο γιος τής ελεύθερης, διαμέσου τής υπόσχεσης.
Τα οποία είναι με αλληγορική σημασία· επειδή, αυτές είναι οι δύο διαθήκες· η μία μεν από το βουνό Σινά, αυτή που γεννάει για δουλεία, η οποία είναι η Άγαρ.
(Επειδή, το Άγαρ είναι το βουνό Σινά στην Αραβία, και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ· είναι, μάλιστα, για δουλεία μαζί με τα παιδιά της).
Ενώ η άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, η οποία είναι μητέρα όλων μας.
Επειδή, είναι γραμμένο: «Να ευφρανθείς εσύ στείρα, που δεν γεννάς, βγάλε μια φωνή και φώναξε δυνατά εσύ που δεν έχεις ωδίνες· επειδή, τα παιδιά τής ερήμου είναι περισσότερα, παρά τα παιδιά εκείνης που έχει τον άνδρα».
Κι εμείς, αδελφοί, όπως και ο Ισαάκ, είμαστε παιδιά τής υπόσχεσης.
Αλλά, όπως τότε αυτός που γεννήθηκε κατά σάρκα καταδίωκε αυτόν που γεννήθηκε κατά πνεύμα, έτσι και τώρα.
Αλλά, τι λέει η γραφή; «Βγάλε έξω τη δούλη και τον γιο της· επειδή, ο γιος τής δούλης δεν θα κληρονομήσει μαζί με τον γιο τής ελεύθερης».
Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά τής δούλης, αλλά τής ελεύθερης.

Ο ΧΡ(Ε)ΙΣΤΟΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΚΥΡΗΞΕ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΕΒΡΑΙΟ, ΟΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ.

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (18)

 1. ΟΥΚ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΕΙΝ!
  Ού ποτε δουλική κεφαλή ιθεία πέφυκεν, άλλ’ αιει σκολιή καυχένα λοξόν έχει!!Στα Λαηνά του Σουφλιού, είναι ένας τσοπάνος που φτιάνει θαυμάσιες γκλίτσες. Σε μία απο αυτές παρίστανε τον Τούρκο να κόβει το κεφάλι ενός Έλληνα. Ο Έλληνας στέκει όρθιος, και με χωρίς κεφάλι που είναι. Κι όταν ρωτήσαν τον τσοπάνο γιατί στέκει όρθιος, αφού είναι χωρίς κεφάλι, αποκρίθηκε – Γιατί είναι Έλληνας….!

 2. Τα λες πολύ σωστα φιλε μου ALEXANDER αλλα κανεις ένα μεγαλο λαθος…ο Ιησους δεν είναι άλλος ενας Χρειστος…είναι ο Θεος επι της γης…αυτος που πηρε ανθρωπινη υποσταση για να μπορεσει να γινει συμβατος με το matrix και να μπει μεσα χωρις να το συντριψει για να σωσει εμας….

  • ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΠΟΤΕ ΝΑ ΜΕ ΣΩΣΕΙ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΩ ΕΓΩ!!!
   ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΣΥ????ΓΙΑΤ!!!? Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΌΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠ-ΆΡΧΕΙ! ΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΆΡΧΕΤΑΙ!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΎ!
   ΘΕΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΗΜΑΣΤΕ ΕΜΕΊΣ!!!!ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΤΑΛΈΝΤΟ ΑΥΤΌ!ΚΙ ΑΥΤΌ ΔΊΔΑΞΕ και η ΕΛΛΑΔΑ!! ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!!!!!

  • Σωστα του τα λες Κωστα…Αλλα αστον…Δεν τον βλεπεις..?
   Προτιμαει την υπερηφάνεια και την “Ελευθερια” του Εωσφορου.
   Alexander,ετσι πληροφοριακα,η υπερηφανεια ηταν η Αιτια που εξεπεσε ο Εωσφορος απο τον Παραδεισο…
   Αν τωρα πιστευεις οτι μπορεις να γινεις κι εσυ “Θεος” δικαιωμα σου…Απλα εχε τον Νου σου,γιατι αυτο ειναι το “τυρακι” της Νεας Ταξης στις μερες μας….
   Y.Γ>”Ο δρομος για την Κολαση,ειναι ΓΕΜΑΤΟΣ “Αγαθες” Προθεσεις…”

 3. ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΕ ΚΑΜΜΕΝΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ COPY PASTE ΠΑΝΤΟΥ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΤΟ ΑΝΕΥ ΟΥΣΙΑΣ ΓΑΜΩΤΟ!
  ΕΓΚΛΕΖΙΚΑ ΚΑΙ HUMANITY GOOD BYE ΚΑΙ GOOD BYE ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑ ΚΑΛΑΒΡΕΖΙΚΑ!
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΔΕΙΡΩ ΡΕ!

 4. ρε φευγατε τι σχεση εχει ο χριστιανισμος με τον ελληνισμο?

 5. δεν νομιζω οτι ο κρονος εχει καποια σχεση με τον Χριστο.

  • Το κωλοδακτυλο αντιχτοιχει στον Κρονο και οταν βασικα κανουμε κωλοδακτυλο σε καποιον ειναι μια μορφη “μαγειας” που προβλεπει και την θεια δικη απο τον νομο=Κρονο. Οι Ορθοδοξοι κανουν τον σταυρο τους εχοντας ενωμενα τρια δαχτυλα. 1) Τον δικτη που αντιστοιχει στον πλανητη Δια = ο Υιος. 2) Τον αντιχειρα που αντιστοιχει στον πλανητη Αφροδιτη = Αγιο Πνευμα (για αυτο μονο το θεμα θα μπορουσα να γραψω τουλαχιστον ενα βιβλιο αλλα βαριεμαι τωρα να επεκταθω). 3) Το κωλοδακτυλο που αντιστοιχει στον πλανητη Κρονο = Πατερας. Το τι σημαινει αυτο και σε σχεση με την επικληση επι της ουσιας του Κρονου απο οσους κανουν τον σταυρο τους the Orthodox way το αφηνω στην φαντασια σας. Απλα θα συμβουλευα να μην γαματε τα μυαλα σας με την Ελληνικη μυθολογια χωρις μαλιστα να μελετατε τις αντηληψεις των αρχαιων στις οποιες αναφερθηκα μερικως στο προηγουμενο μου μηνυμα που ελπιζω να περασε. Αυτα που σας λενε οι ΟΕΑδες και οι Εψιλον και γενικα ολοι ανεξερετως οι Ελληνοκεντρικοι ειναι μαλακιες οι οποιες δεν εχουν καμια σχεση με τις αντιληψεις των αρχαιων. Επι του προκειμενου να παραθεσω και τον Ορφικο υμνο του Κρονου ο οποιος και θα μπορουσε βασικα να βοηθησει ορισμενους να καταλαβουν την σχεση του Ελ και μετεποιτα Γιαχβε της Π.Δ με τον Κρονο των Ορφικων και τoν Ελ της Φοινικικης παραδοσης που ηταν και ο αρχων του συμβουλιου των θεων: Ορφικός ύμνος Κρόνου: Εσύ πού πάντοτε θάλλεις, καί είσαι ό πατέρας των μακαρίων θεών καί των ανθρώπων, πολυμήχανε, αμόλυντε, μεγαλοδύναμε, Ισχυρέ Τιτάν
   εσύ εξαντλείς τα πάντα καί αντιθέτως συ ό ίδιος τα επαυξάνεις· έχεις δεσμούς αδιάρρηκτους εις τον άπέραντον κόσμον ώ Κρόνε, πατερά του αιώνος (του χρόνου) (δηλαδη ο πατερας και των αστρολογικων κυκλων και συνεπως και του Αιωνα των Ιχθυων >> https://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys και του HE IS AQUARIUS = 888), Κρόνε με τα πολλά ονόματα, πού είσαι το βλαστάρι της γης καί του ουρανού με τα πολλά αστέρια·
   είσαι ή γέννησις (ή αρχή), καί ή φθορά της Φύσεως (της φυσικής καταστάσεως), σύζυγος της Ρέας, Ο σεβαστός Προμηθεύς, πού κατοικείς εις όλα τα μέρη του κόσμου, ό αρχηγός του γένους (των ανθρώπων), πού ή σκέψις σου είναι αγκαθωτή (πού αγκυλώνει), είσαι ό κράτιστος· άκουσε την ίκετευτικήν φωνήν μας, καί είθε να μας στέλλης πάντοτε άψογον τέλος βίου ευτυχισμένου. >> Ἀιθαλής, μακάρων τε θεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, ποικιλόβουλ᾽, ἀμίαντε, μεγασθενές, ἄλκιμε Τιτάν, ὃς δαπανᾶις μὲν ἅπαντα καὶ αὔξεις ἔμπαλιν αὐτός, δεσμοὺς ἀρρήκτους ὃς ἔχεις κατ᾽ ἀπείρονα κόσμον, αἰῶνος Κρόνε παγγενέτωρ, Κρόνε ποικιλόμυθε, Γαίης τε βλάστημα καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος, γέννα, φυή, μείωσι, Ῥέας πόσι, σεμνὲ Προμηθεῦ, ὃς ναίεις κατὰ πάντα μέρη κόσμοιο, γενάρχα, ἀγκυλομῆτα, φέριστε· κλύων ἱκετηρίδα φωνὴν πέμποις εὔολβον βιότου τέλος αἰὲν ἄμεμπτον. >> Υ.Γ Δεν προκειται να επανελθω καθως πρεπει να επικεντρωθω σε αυτο που γραφω στα Αγγλικα και βασικα λαθος μου που προσπαθησα να γραφω ακομα και σχολια στα Ελληνικα.

 6. KI AYTO COPY PASTE TO EKANEΣ; ΧΑΑΧΑΧΧΑΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

 7. Ο Κρόνος σύμφωνα με τα των αρχαίων, θεωρείται εκπεσών, φέρων το χάος…
  Αν για σένα αυτός είναι ο θεός σου, τότε δεν έχεις καμία διαφορά με τους σατανιστές.
  Δεν είναι τυχαίο, που πολλοί σημερινοί, σκοτεινοί κύκλοι, αρχαίας δαιμονολατρίας αλλά και σατανιστές, αποκαλούν τον άρχοντά τους, Saturnus η και Saturn.
  (Ψάξου και θ ανακαλύψεις την απάτη και την παραπλάνηση!)

  • Ειναι αυτονοητο μεσα απο την Ελληνικη παραδοση οτι ο Κρονος ειναι ο πατερας του Αιωνα και αρα και των αστρολογικων κυκλων και αυτος ειναι βασικα και ο Ελ ο ενας Θεος της Π.Δ και ο Ελ των Φοινικων και ο ενας Θεοος των Χαλδαιων (και οχι μονο του Πυθαγορα) που θεωρουσαν οτι ειναι ο πατερας του Ωρομασδη-Δια που ενσαρκωνετε μεσα απο τον Μιθρα-Απολλωνα-Ωρο-Χριστο. Ειναι αλλωστε προφανης η σχεση του Κρονου των Ορφικων με τον Ελ και της Π.Δ και των Φοινικων και τον Κρονο των Χαλδαιων που ειναι προφανες οτι ηταν δασκλαοι και του Πυθαγορα απο την παραδοση των οποιων εφερε και την πενταλφα και την Γεματρια αλλα πιθανοτητα ακομα και το Πυθαγορειο θεωρημα το οποιο ηταν γνωστο στους Βαβυλωνιους τουλαχιστον μια χιλιετια πριν τον Πυθαγορα. Θα μπορουσαμε φυσικα να μιλησουμε για τον εκπεσοντα Αιωνα ετσι οπως εκφραζετε και μεσα απο τον Ιαλνταμπαωθ αλλα ειναι ανοφελη η οποιαδηποτε προσπαθεια επικοινωνιας με τις ψυχωσεις που σας εχουν εμφυτεψει οι αρχαιοκαπηλοι απατεωνες και δεν προκειται ποτε να βγει ακρη αμα πρωτα δεν καταλαβουν ΟΛΟΙ οι αρχαιοκαπηλοι και οι δεκτες τους οτι δεν γνωριζουν τιποτα και οτι η γνωση επι της ουσιας και η κατανοηση σε οτι αφορα αυτα τα θεματα απλα επιβεβαιωνετε στα αρχαια κειμενα και δεν προερχεται απο αυτα αλλα απο την προσωπικη εμπειρια και μεσα απο την επικοινωνια με αγγελους του Κυριου των δυναμεων.

   Ορφικός ύμνος Κρόνου: Εσύ πού πάντοτε θάλλεις, καί είσαι ό πατέρας των μακαρίων θεών καί των ανθρώπων, πολυμήχανε, αμόλυντε, μεγαλοδύναμε, Ισχυρέ Τιτάν
   εσύ εξαντλείς τα πάντα καί αντιθέτως συ ό ίδιος τα επαυξάνεις· έχεις δεσμούς αδιάρρηκτους εις τον άπέραντον κόσμον ώ Κρόνε, πατερά του αιώνος (δηλαδη ο πατερας και των αστρολογικων κυκλων και συνεπως και του Αιωνα των Ιχθυων >> https://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys και του HE IS AQUARIUS = 888), Κρόνε με τα πολλά ονόματα, πού είσαι το βλαστάρι της γης καί του ουρανού με τα πολλά αστέρια·
   είσαι ή γέννησις (ή αρχή), καί ή φθορά της Φύσεως (της φυσικής καταστάσεως), σύζυγος της Ρέας, Ο σεβαστός Προμηθεύς, πού κατοικείς εις όλα τα μέρη του κόσμου, ό αρχηγός του γένους (των ανθρώπων), πού ή σκέψις σου είναι αγκαθωτή (πού αγκυλώνει), είσαι ό κράτιστος· άκουσε την ίκετευτικήν φωνήν μας, καί είθε να μας στέλλης πάντοτε άψογον τέλος βίου ευτυχισμένου. >> Ἀιθαλής, μακάρων τε θεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, ποικιλόβουλ᾽, ἀμίαντε, μεγασθενές, ἄλκιμε Τιτάν, ὃς δαπανᾶις μὲν ἅπαντα καὶ αὔξεις ἔμπαλιν αὐτός, δεσμοὺς ἀρρήκτους ὃς ἔχεις κατ᾽ ἀπείρονα κόσμον, αἰῶνος Κρόνε παγγενέτωρ, Κρόνε ποικιλόμυθε, Γαίης τε βλάστημα καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος, γέννα, φυή, μείωσι, Ῥέας πόσι, σεμνὲ Προμηθεῦ, ὃς ναίεις κατὰ πάντα μέρη κόσμοιο, γενάρχα, ἀγκυλομῆτα, φέριστε· κλύων ἱκετηρίδα φωνὴν πέμποις εὔολβον βιότου τέλος αἰὲν ἄμεμπτον. >> Υ.Γ Δεν προκειται να επανελθω καθως πρεπει να επικεντρωθω σε αυτο που γραφω στα Αγγλικα και βασικα λαθος μου που προσπαθησα να γραφω ακομα και σχολια στα Ελληνικα. Υ.Γ Το καλυτερο λοιπον που μπορει να κανει ο ΟΕΑ και τα υπολοιπα ζομπι που μιλανε και για τον Ορφεα μεσα στο καταφανεστατα δαιμονικο τους παραληρημα ειναι να απευυθυνθουν σε καποιον ψυχιατρο να τους δωσει χαπια, υποθετα και ενεσεις καθως δεν υπαρχει βασικα θεραπεια για αυτο το φαινομενο και ουτε εξορκιστης μπορει να βοηθησει σε αυτες τις περιπτωσεις και ειναι προφανες σε αυτους που βλεπουν οτι ολο αυτο το σκηνικο με τους αρχαιοβλακες εχει εξελιχθει στο χειροτερο ειδος ειδωλολατριας που ξεπερανει κατα πολυ την ανοησια που εσπειρε η αρχαια θρησκεια. Να πω επισης οτι συμφωνα με την Ελληνικη παραδοση η γηινη Ανδρομεδα προυπηρξε του αστερισμου της Ανδρομεδας. Τρεχα γυρευε δηλαδη. Μιλαμε για το τερμα της βλακειας και της γελοιοτητας και ο ζουρλμανδιας για ολους τους “Ελληνοκεντρικους” δεν ειναι μακρια.

   • Τέλος ο Ιουδαίοχριστιανισμός 12/17/2016 @ Δεκέμβριος 17, 2016 4:36 μμ

    Με τις βλακείες που έγραψες κόντεψα να πνιγώ
    ήρεμα λίγο με την βλακεία που σας δέρνει.
    τελικά θα πρέπει να αποφασίσετε για τον αν οι προγονοί μας οι… Ελληνες ήταν Ειδωλολάτρες ή γιατί δεν ήταν χριστιανοί δεν ήταν Έλληνες ξέρεις εσυ
    κάντε όλοι μαζί ενα χριστιανοσυμβούλιο να βγάλετε μια κοινή γνώμη , γιατι μας ζαλίσατε τον έρωτα με τις ”Παλμικές” μπούρδες

 8. ΑΜΠΛΑ ΟΥΜΠΛΑ ΑΜΠΛΑ ΟΥΜΠΛΑ ΑΜΠΛΑ ΟΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ!

  ΜΠΛΑΜΠΑΟΥΜΠΛΑ ΜΠΛΑΜΠΑΟΥΜΠΛΑ ΜΠΛΑΜΠΑ ΟΥ ΜΠΑ ΜΠΑ!

  ΟΥΜΠΑΛΑ ΟΥΜΠΑΛΑ ΟΥΜ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΑΜΠΕ ΛΑΛΕ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ!!!

 9. Καλά μην σκάσεις κιόλας και σε χάσουμε απο ράτσα…

 10. Τέλος ο Ιουδαίοχριστιανισμός 12/17/2016 @ Δεκέμβριος 17, 2016 4:26 μμ

  καλά το έχετε κάψει τελείως τώρα έτσι? αναγούλα σκέτη
  τρεχετε να προλάβετε και τα τελευταία ζωντανά που την κάνουν απο το μαντρί σας, γράφοντας μαλακίες

  • Μηπως να εδινες την δικη σου πληροφορια αντι να βαζεις την ταμπλεα μπροστα και να προσβαλεις ..μηπως αν εχεις επιχειρηματα να μας δειξεις σε ολους τι ειναι το σωστο και τι λαθος ;

   • Τέλος ο Ιουδαίοχριστιανισμός 12/17/2016 @ Δεκέμβριος 17, 2016 6:14 μμ

    τη να πρώτο πει κανείς για τις και πόσο ποια να ασχοληθεί με τις 100αδες ασυναρτησίες
    ας πάρω ένα παραδειγμα
    1.ΕΝ αρχή ήν ο λόγος
    Πρώτη αιτία ήν το ΕΝ. 2. Ο Θεός είναι δυαδικός, Διάς/Ζευς. 3. Η δημιουργια είναι η τριπλή υπόσταση. Πατήρ,πνεύμα και Υιός. (Διας,Απόλλων, Αθηνα). 4. Η τελειότητα. (1+2+3=4) ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ το είπε ο πυθαγόρας. Για την διατήρηση απαιτούνται 12 θεοί. Μάθετε την ελληνική θρησκεία με τι τελειότητα τα ερμηνεύει και τα είπε.
    ΕΝ αρχή ήν ο λόγος. Ο νούς είναι λόγος, Πλάτωνας.
    ΅Η μονάς δημιούργησε τα 13 σύμπαντα και τους θεούς. Πυθαγόρας. Θεογόνία Ησιοδου: Εν αρχή ήν ο λόγος. Λόγος είναι η αρχή που δημιούργησε τους ουρανούς και την γή. Σε τρείς ημέρες. ο Αριθμός 3 είναι η δημιουργία. Οχι 7 που είπαν οι χριστιανοί και άλλοι. ΤΟ 3 είναι ο αριθμός της δημιουργίας. Πυθαγόρας.
    Ο λόγος είναι αριθμός. Ιάμβλιχος. Επομένως οι πάντες συμφωνούν οτι πάνω απο όλους είναι ο αριθμός ΕΝ. οχι ο ένας θεός. Λάθος ερμηνεύσατε όλοι τα λόγια των ελλήνων και αντιγράψατε λάθος την θεωρία των ελλήνων.

    2. από τον ραββίνο Marcus Eli Ravage
    Πώς το καταφέραμε; Σχεδόν κατά λάθος. Περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν, στην μακρινή Παλαιστίνη, η θρησκεία μας είχε παραπέσει στην παρακμή και στον υλισμό. Έμποροι-χρηματιστές είχαν στην κατοχή τους τον ναό. Διεφθαρμένοι, εγωιστές ιερείς επέβαλλαν πρόστιμα στον λαό μας και πάχαιναν. Τότε ένας νεαρός ιδεαλιστής-πατριώτης ήρθε στην επιφάνεια και περιόδευσε τη χώρα καλώντας για μια αναγέννηση της πίστεως. Δεν είχε καμία πρόθεση να ιδρύσει κάποια νέα εκκλησία. Όπως όλοι οι προφήτες πριν από αυτόν, ο μόνος του στόχος ήταν να εξαγνίσει και να αναζωογονήσει την παλιά θρησκεία. Επιτέθηκε στους ιερείς και απομάκρυνε τους εμπόρους-χρηματιστές από τον ναό. Αυτό τον έφερε σε σύγκρουση με την καθιερωμένη τάξη και τα στηρίγματά της. Οι Ρωμαϊκές αρχές, που είχαν υπό την κατοχή τους τη χώρα, φοβούμενοι την επιθετική του επαναστατικότητα και εκλαμβάνοντάς την ως μια πολιτική προσπάθεια απομακρύνσεώς τους, τον συνέλαβαν, τον πέρασαν από δίκη και τον καταδίκασαν σε θάνατο δια της σταυρώσεως, έναν συνηθισμένο τρόπο εκτέλεσης της εποχής εκείνης.
    Οι ακόλουθοι του Ιησού της Ναζαρέτ, κυρίως σκλάβοι και φτωχές γυναίκες, μέσα στο πένθος και την απογοήτευσή τους, στράφηκαν μακριά από τον κόσμο και μετασχηματίστηκαν σε μια αδελφότητα αποτελούμενη από ειρηνιστές μη-αντιδρώντες, μοιράζοντας την μνήμη του εσταυρωμένου ηγέτη τους και διαβιώνοντας μαζί κατά τρόπο κομμουνιστικό. Δεν ήταν παρά μια νέα αίρεση στην Ιουδαία, δίχως δύναμη και σημασία, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία.
    Μόνο μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, η νέα αυτή πίστη απέκτησε σημασία. Τότε, ένας πατριώτης Εβραίος ονομαζόμενος Παύλος ή Σαούλ συνέλαβε την ιδέα να ταπεινώσει την Ρωμαϊκή ισχύ καταστρέφοντας το ηθικό των στρατιωτών της με δόγματα αγάπης και μη-αντίστασης, κηρυγμένα από την μικρή αίρεση των Εβραίων Χριστιανών.

    http://autochthonesellhnes.blogspot.gr/2014/01/blog-post_14.html?spref=fb

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*