Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

12:10 - 12/01/2022

Το μίσος του θεού των Εβραίων, Γιαχβέ, κατά των Ελλήνων

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Διαβάζουμε στα εβραϊκά κείμενα που τον 4ο αιώνα έγιναν με τρόπο εγκληματικό ιερά για τους Χριστιανούς :

 

Ιεζεκιήλ. 25:16 τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐκτείνω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐξολοθρεύσω Κρῆτας καὶ ἀπολῶ τοὺς καταλοίπους τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν·

 

Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: “Δείτε, εγώ θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στους Κρήτες, και θα αποκόψω τούς Χερεθαίους, και θα αφανίσω το υπόλοιπο των λιμανιών τής θάλασσας”.

Σοφονίας. 2:5 οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν· λόγος Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς, Χαναὰν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας.

 

Σοφονίας. 2:6 καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων.

 

Ο λόγος τού Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, γη των Φιλισταίων και θα σε αφανίσω, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να κατοικεί. Και η Κρήτη θα είναι κατοικίες και σπηλιές βοσκών, και μάντρες προβάτων.

 

Σχόλιο : Οι Φιλισταίοι ήταν Έλληνες σύμφωνα ακόμη και με Εβραίους Ραβίνους.

 

Ζαχαρίας. 9,6 ..καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων.

 

Ζαχαρίας. 9,7 καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν..

 

Ζαχαρίας. 9,13 διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ·

 

Θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλισταίων. Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους, και τα βδελύγματα τους από μέσα από τα δόντια τους…

Θα πατήσω σαν τόξο μου τον Ιούδα. Το τόξο θα το γεμίσω με τον Εφραΐμ, και θα ξεσηκώσω τους γιους σου, Σιών, εναντίον των γιων σου, Ελλάδα και θα σε χειρισθώ ως ρομφαίαν πολεμιστού» .

 

Σχόλιο : Επομένως αυτός ο ψευτο-θεός των Εβραίων και των γραφών τους, που όπως έχει αποδειχθεί είναι ο Σατανάς, μιλάει καθαρά για πόλεμο εναντίον των Ελλήνων.

Γιατί “άραγε”..τέτοιο μίσος για τους Έλληνες ;

 

Ζαχ. 9,14 καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ.

 

Ο Κυριος (Γιαχβέ) θα επέλθει εναντίον αυτών των εχθρών και τα βέλη του θα εξακοντισθούν ως αστραπές. Ο Κυριος ο

παντοκράτωρ θα σαλπίσει με σάλπιγγα και θα βαδίσει εναντίων αυτών προκαλώντας αναταραχή με την απειλή του.

 

Ζαχ. 9,15 Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς, καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης

καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον.

 

ο Κύριος ο παντοκράτωρ, θα υπερασπίσει αυτούς( τους Ιουδαίους) και θα εξοντώσουν τους εχθρούς. Θα τους καταχώσουν με τους λίθους της σφεντόνης τους, θα τους καταπιούν, όπως πίνουν τον οίνον και θα γεμίσουν όπως οι φιάλες και το θυσιαστήριο.

 

Ο Χριστός από την άλλη, που δεν ήρθε από το Γιαχβέ, αλλά από τον Άρρητο Πατέρα της Αλήθειας, τον πραγματικό Δημιουργό, που είναι μόνο Φως και που δεν γνώριζαν οι Εβραίοι, αλλά αντίθετα γνώριζαν οι Αρχαίοι Έλληνες σοφοί, είπε όταν έγινε η συνάντηση Του μαζί τους (με τους Έλληνες) :

 

«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του Ανθρώπου.» (Κατά Ιωάννην -12,23). Βέβαια το αρχικό κείμενο περιείχε και κάποια ακόμη λόγια, τα οποία οι εντεταλμένοι ανθέλληνες μασόνοι ιερείς, που κατασκεύασαν τον Εβραιοχριστιανισμό – Ορθοδοξία, εξαφάνισαν επίσης από παντού. Έγραφε το κείμενο: Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου.» (Το παρακάτω λείπει) « Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.»

 

Δηλαδή : Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο γιος του ανθρώπου. Διότι η Ελλάς είναι η μόνη που γεννά ανθρώπους,(είναι) φυτό ουράνιο και θεϊκό βλάστημα (βλαστός) κι αυτό είναι εξακριβωμένο. (Η Ελλάς) γεννώντας το λογισμό (συλλογισμό) έκανε κτήμα της την Επιστήμη.

 

Το παραπάνω βρέθηκε σε χειρόγραφο του Ευσεβίου του Παμφίλου, Επισκόπου Καισαρείας, 265μ.Χ. εκκλησιαστικού ιστορικού, από τον καθηγητή Ε.Πρόκο το 1974 στις βιβλιοθήκες του Βατικανού.

 

Οι εγκάθετοι μασόνοι ιεράρχες, υπηρέτες του σκότους, που έκαναν τις παραποιήσεις των γραφών, όπως είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, φρόντισαν στο σύνολο των κειμένων, που τον 4ο μ.Χ. αιώνα, έδωσαν το όνομα “Καινή διαθήκη” να προσθέσουν πολλά εδάφια, τα οποία να είναι αντίθετα με την απλή νοοτροπία της αγάπης του Χριστού. Οι εμβόλιμες αυτές προσθήκες, έχουν μέσα τους, το μισάνθρωπο πνεύμα του τιμωρού θεού των Εβραίων, του Γιαχβέ και ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.

 

Σε αυτά τα χωρία “πάτησαν” πολλοί λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, είτε άθεοι, είτε σκεπτικιστές, είτε ακόμη και Χριστιανοί και ρώτησαν : “Πως γίνεται ο Θεός της αγάπης να μιλάει με τέτοιο τρόπο και να δίνει τέτοιες μισάνθρωπες οδηγίες ; Από τους εκπροσώπους της (εβραίο)χριστιανικής εκκλησίας, γράφτηκαν σελίδες επί σελίδων για να δικαιολογήσουν τα .. αδικαιολόγητα, δίχως να καταφέρουν να πείσουν για την ορθότητα των απαντήσεων τους.

 

Ένα τέτοιο χωρίο συναντάμε στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ 7: 26-29

 

26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν ῾Ελληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.

 

Και η γυναίκα ήταν Ελληνίδα, Συροφοινίκισσα στο γένος. Και τον παρακαλούσε να βγάλει το δαιμόνιο από τη θυγατέρα της.

 

27 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.

 

Και εκείνος (ο Χριστός) της έλεγε: «Άφησε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι καλό να λάβει κανείς τον άρτο των παιδιών και να τον ρίξει στα σκυλάκια».

 

28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε· καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.

 

Εκείνη αποκρίθηκε και του λέει: «Κύριε, και τα σκυλάκια κάτω από το τραπέζι τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών».

 

29 καὶ εἶπεν αὐτῇ· διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε· ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρός σου.

 

Και τότε της είπε: «Γι’ αυτόν το λόγο που είπες, πήγαινε. το δαιμόνιο έχει εξέλθει από τη θυγατέρα σου».

 

Σχόλιο : Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο Χριστός φαίνεται να υποτιμά την Ελληνίδα γυναίκα. Όταν μάλιστα αυτή εξευτελίζεται τελείως, μόνο τότε φαίνεται να θεραπεύει την κόρη της. Στο Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, βρίσκουμε την ίδια ιστορία στην οποία μάλιστα, δήθεν λέει ο Χριστός όταν του ζητάει βοήθεια η Ελληνίδα πως «οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ισραήλ.» Δηλαδή «Δεν στάλθηκα (για άλλον), παρά μόνο στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου Ισραήλ».

 

Πόσο τυχαίο το βρίσκεται που στο ίδιο χωρίο :

 

α) Υποτιμάται η Ελληνίδα, την οποία οι μασόνοι ιεράρχες που όρισαν τα εβραϊκά κείμενα που μιλούν για το Σατανά ως ιερά, ονομάζουν σκυλί, δια μέσω λόγων που τόλμησαν να προσθέσουν στο στόμα του Χριστού.

 

β) Εξυμνούνται οι Εβραίοι (οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ισραήλ. )

 

Ενώ εδώ συμβαίνουν τα παραπάνω, σε πολλά περισσότερα σημεία ο Χριστός επιτιμά συνεχώς και με κάθε ευκαιρία τους Εβραίους που πίστευαν στο Γιαχβέ, που είναι ο Σατανάς, λέγοντάς τους πως δεν γνωρίζουν τον Θεό, τον Πατέρα που Τον έστειλε. Όπως είδαμε δε πιο πάνω, επαινεί και υμνεί τους Έλληνες.

 

Πως εξηγούνται αυτές οι αντιφάσεις μέσα στην “Αγία Γραφή”;

 

Ρωτήστε, να σας πουν οι ιεράρχες της μαύρης μασονίας, που παραποίησαν τα κείμενα και έγραψαν τον 4ο αιώνα την “Αγία Γραφή” κατά το δοκούν. Ενώνοντας, όπως είχαν εντολή από σκοτεινά κέντρα εξουσίας, τα λόγια και τη νοοτροπία του θεού των Εβραίων, Γιαχβέ, που είναι ο Σατανάς και ο δημιουργός του κόσμου αυτού, με αυτή του Ιησού Χριστού, που ήρθε από τον φωτεινό τέλειο κόσμο του Αγαθού Δημιουργού, για να μας θυμίσει ότι δεν ανήκουμε στον κόσμο του Γιαχβέ και των υποτακτικών του και να μας δώσει, τον τρόπο να επιστρέψουμε στα δικά Του φωτεινά σύμπαντα (βασιλεία των ουρανών).

 

Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη Έλληνες που δέχονται το σκοτεινό μισάνθρωπο Γιαχβέ, ως τον Θεό και Δημιουργό των πάντων, που έστειλε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο μας. Μάλλον ξέχασαν πως είναι Έλληνες και έγιναν εβραιο-προσκυνημένοι δούλοι του Γιαχβέ και των ιερατείων του.

Ο Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα, το ναι ναι και το ου ου.

 

Έλληνας και Γιαχβέ, δεν πάνε μαζί.

 

Χριστός και Γιαχβέ δεν πάνε μαζί.

 

ο Χριστός (και όχι ο Εβραιοχριστιανισμός- Ορθοδοξία της μαύρης μασόνιας που κατέστρεψε κάθε ελληνική και πραγματική χριστιανική γνώση) και το ανυπότακτο ελληνικό ελεύθερο πνεύμα ήταν και θα είναι ένα.

Ιησούς Χριστός Νικά

 

ΕΛ Hunter 888

 

el.gr

 Μην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (13)

 1. Λίγο κάπου το χάνουμε. Ο Θεός των εβραίων όπως τον λέτε επάνω είναι ο ίδιος Θεός της Καινής Διαθήκης, μη μπερδευόμαστε. Είναι Θεός όλης της οικουμένης, όχι των εβραίων και μόνο. Αυτός με έναν λόγο έπλασε την κτίση όλοκληρη, τη γη, την θάλασσα, τα ζώα, τα φυτά και τέλος τον άνθρωπο. Επέλεξε τον Εβραϊκό λαό για την επαγγελία του, ο οποίο όμως τον πρόδωσε και τον σταύρωσε γιατί δεν τον πίστεψε. Τον Ελληνικό όμως λαό τον επέλεξε για την διατήρηση της κληρονομίας του, ως τον πλέον αγαπημένο Του.

 2. ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 01/12/2022 @ 1:19 ΜΜ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΒΙΒΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ. ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΠΙΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΙΤΙΣΤΕΣ.

 3. ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 01/12/2022 @ 1:26 ΜΜ

  ΕΠΙΣΗΣ Ο ΟΡΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟ-ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ “ΜΙΑΡΟΥ” ΕΒΡΑΙΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΑΣΑΝ.

 4. ΠάνοςΓέριμου 01/12/2022 @ 2:07 ΜΜ

  Εκδικητικός ήταν καί ό Δίας, τό ποίος είχε δίκαιον άλλο πράγμα, μπορεί νά ήταν οί ίδιοι! Ό Δίας όπως καί ό Ιαχά εκδικούντο Έλληνες καί Ιουδαίους, ασπούμε ό δεύτερος τούς Σοδομίτες. Αδύνατος δέν λέγει ότι ήταν. Ό Χριστός επίσης τάσσει κόλλαση καί πύρ εξώτερον σ’ όσους είναι αμαρτωλοί καί ό νοών νοείτο….

 5. ΠάνοςΓέριμου 01/12/2022 @ 2:21 ΜΜ

  Τό κείμενον κατηγορεί μέ τόν ίδιον τρόπον που κατηγορούν οί παγανισταί Τόν Χριστόν ώς βαλτόν τών Εβραίων καί τούς δίνει ερείσματα ή καί αποπνέει από τέτοια λόγια. Εάν τά όσα γράφει η Παλαιά Διαθήκη είναι εμβόλιμα τότε δέν προφυτεύτηκε η γέννηση Τού Χριστού κατά τόν συγγραφέα ή ήταν σατανιστής ό Ησαϊας καί συνάμα προφύτευσε καί Τόν Χριστόν; Δέν συνάδουν! Η σφοδρότητα τού κειμένου έχει έναν τύπον μίσους καί ανησυχίας όπως αυτήν τών παγανιστών κατά Χριστού καί Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή τών όσων

 6. ΠάνοςΓέριμου 01/12/2022 @ 2:24 ΜΜ

  κατηγορεί τό άρθρον. Δέν μπορεί νά αποδεκτεί ό συγγραφέας ότι Ό Θεός εκδικείται έν δικαίω ήτοι αποδίδει δικαιοσύνη, είτε πρίν είτε μετά θάνατον καί πάντοτε μετά θάνατον, ενώ πρίν παραδειγματικώς που μπορεί καί νά αποβεί σωτηριακή η εκδίκηση. Δέν κατανοεί ότι τά πάντα συνέμβαιναν πάντοτε καί ότι Ό Θεός δέν εξεχωρίζει έθνη. Τήν Ελλάδα πάντοτε πρώτοι κατάστρεφαν οί εμφύλιοι συμσπαραγμοί καί ό συγγραφέας αναφέρεται είς τόν Ιαχά, δηλ, άν κάποιος γράψει ότι Ό Χριστός είπε εναντίον τών Ελλήνων θά πιστέ

 7. ΠάνοςΓέριμου 01/12/2022 @ 2:27 ΜΜ

  ψει ότι τά είπε τώρα ή σε΄1000 έτη; Αφού λέγει είναι εμβόλιμα τότε πώς τά είπε Ό Ιαχά; Φάσκει καί αντιφάσκει καί τά ίδια λένε οί παγανισταί! Τελικά τά είπε Ό Ιαχά, οί εβρραίοι, είναι εμβόλιμα, τί απόλα λέγει καί λέγουν οί παγανισταί, άς αποφασίσουν νά λένε τά ίδια πάντοτε! Τούς ίδιους Έλληνες που δέν πίστευαν ασπούμε είς Τόν Ιαχά που είναι οί Φιλισταίοι πειρατές καί τώρα Μωαμεθανοί, άν δέν πίστευαν είς Τόν Χριστόν είναι καλοί ή κακοί όπως καί άλλοι Έλληνες, τελικά τά κριτήρια τού είναι αγχωτικά,

 8. ΠάνοςΓέριμου 01/12/2022 @ 2:29 ΜΜ

  βεβιασμένα καί συγχυτικά! Οί Φιλισταίοι αυτοί τώρα κάνουν παρέα μέ τούς άλλους Έλληνες τούς Τούρκους, καί ό νοών νοείτο ότι πρέπει νά ταξινομούντε τά κριτήρια που ό καθένας κρίνει τί είναι καλόν καί τί κακόν! Ασπούμε ό,τι είναι ελληνικόν είναι καλόν ή ό,τι είναι δίκαιον είναι καλόν;…

 9. Traveler (ΜΑΝΤΗΣ) 01/12/2022 @ 2:33 ΜΜ

  Πολυ καλο το κειμενο αλλα ενας κουκος δεν φερνει την ανοιξη…

 10. ΠάνοςΓέριμου 01/12/2022 @ 2:34 ΜΜ

  Η εικόνα εξωφύλλου είναι παλαιά τών παγανιστών

 11. Αθανάσιος 01/12/2022 @ 5:33 ΜΜ

  1ον : Ό Θεός είναι ένας,είναι παντού καί είναι ό ίδιος γιά όλα τά σύμπαντα καί γιά όλα μετά τα φυσικά. Δέν είναι Θεός τού δικού μάς ηλιακού συστήματος, ούτε της Γής, πόσο μάλλον να είναι Θεός κάποιου συγκεκριμένου έθνους καί μόνο.
  2ον : Δέν υπάρχει μόνο Μαύρο ή μόνο Άσπρο. Υπάρχει καί τό Γκρί ! Όταν πάσχει κανείς από αχρωματοψία δέν είναι σέ θέση να εξηγήσει σέ άλλων ποιό χρώμα είναι πιό.
  Αχρωματοψία – αδιακρισία δέν έχουν μεγάλη διαφορά .

 12. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 01/12/2022 @ 5:40 ΜΜ

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*