Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

22:36 - 16/02/2019

ΤΟ ΕΛΚΙΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Επιμελείται ο Παναγιώτης Αποστόλου

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Γ΄ Τμήμα) θα συζητηθεί η προσφυγή του πολιτικού φορέα ΕΛ.ΚΙ.Σ (Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας) διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου κ. Ιωάννη Μαλταμπέ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νικολάου Τόσκα και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη), για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες!

Στην προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 8200/0-297647 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών “Έκδοσης Νέου Τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών”, ΦΕΚ υπ’ αρ. Τεύχος Β΄1476/27.4.2018!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Εμείς, το Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, βάσει των θεμελιωδών αρχών μας όπως: Ο σεβασμός του ανθρώπου ως προσωπικότητα και όχι στην αριθμοποίησή του ως νούμερο αιτούμαστε δια του παρόντος την ακύρωση της Αριθμ. 8200/0-297647 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών “Έκδοσης Νέου Τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών”, ΦΕΚ υπ’ αρ. Τεύχος Β΄1476/27.4.2018 “Ο νέος τύπος ηλεκτρονικών αστυνομικών ταυτοτήτων”, που είναι αντίθετη με τις θεμελιώδεις αρχές μας που προσβάλλουν και παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου και της ελευθερίας του καθώς και με πλειάδα συνταγματικών διατάξεων ήτοι:

1) Στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 8

2) Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

3)Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομοθεσία.

4) Στο Σύνταγμα της Ελλάδας ‘Άρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία).

Εν προκειμένω τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο «RFID chip» των νέων ταυτοτήτων, χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκατάθεση των πολιτών, αποτελούν προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο του κάθε πολίτη, ενώ αποθηκεύεται και ελέγχεται κάθε συναλλαγή του είτε με τις δημόσιες είτε με τις ιδιωτικές υπηρεσίες.

Με κάθε χρήση της θα αφήνονται ηλεκτρονικά αποτυπώματα σε δεκάδες βάσεις δεδομένων που θα συνδέονται μεταξύ τους και θα μπορούν να αποστέλλουν κάθε στιγμή την πληθώρα των στοιχείων που διαθέτουν σε μία τεράστια κοινή βάση δεδομένων του συστήματος λόγω της υπάρξεως σε αυτή μικροτσίπ προηγμένης τεχνολογίας RFID και λόγω της σχεδιαζόμενης από την πολιτεία ενοποίησης όλων των υφιστάμενων σήμερα κωδικών για εμάς, ήτοι Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμού Δημοτολογίου, σ΄ ένα και μοναδικό για κάθε άνθρωπο ισόβιο κωδικό αριθμό, δια του οποίου θα αναγνωριζόμαστε τελικά παγκοσμίως.

Επιπροσθέτως, με την ηλεκτρονική ταυτότητα, λόγω του «RFID chip» που εμπεριέχει, είναι εφικτός ο εντοπισμός και η γνώση του ακριβούς γεωγραφικού στίγματος του κατόχου της ταυτότητας, ακόμα και εάν αυτός βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο. Ο εντοπισμός αυτός των πολιτών μέσω του «RFID chip» των ταυτοτήτων έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το Σύνταγμα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΣΔΑ, την Οικουμενική διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α) Στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 8 – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.
 3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

Στην προκείμενη περίπτωση στην προσβαλλόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8200/0-297647 των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών “Έκδοσης Νέου Τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών”, ΦΕΚ υπ’ αρ. Τεύχος Β΄1476/27.4.2018 “Ο νέος τύπος ηλεκτρονικών αστυνομικών ταυτοτήτων”, δυνάμει του Άρθρου  3 “Τύπος Δελτίου Ταυτότητας παρ. 3 θα περιλαμβάνονται, εκτός των έως τώρα γνωστών δεδομένων, μεταξύ των άλλων, μητρώο κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ομάδα αίματος και rhesus (προαιρετικά), κ.λπ. στοιχεία που εμπίπτουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η δημοσίευσή τους αντίκεινται στο άρθρο 8 Άρθρο 8 – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Β) Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» εγγυάται ιδιαίτερα το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιοκτησίας.

Εν προκειμένω με τα Νέα Δελτία Αστυνομικής Tαυτότητας προσβάλλονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά αναφέρονται στα κατωτέρω Άρθρα (1), (5), (8), (9), (10) ήτοι:

Άρθρο 1- Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Άρθρο 5- Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια.

Άρθρο 8-  Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Άρθρο 9 – Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.

Άρθρο 10 – Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Ελευθερία έκφρασης.             Η νέα Αστυνομική ταυτότητα, προσβάλλοντας τα ως άνω δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί αδιαμφισβήτητα  το πιο επικίνδυνο μέσο για την απώλεια της προσωπικής μας ελευθερίας, δεδομένου ότι δίνει τη δυνατότητα χειραγώγησης του λαού μέσα από τη συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών. Η ζωή και το μέλλον μας θα κινδυνεύουν κάθε στιγμή όχι μόνο από ένα λάθος αλλά και από τις όποιες ιδιοτελείς και κακόβουλες ενέργειες αφ΄ενός άγνωστου αριθμού διαβαθμισμένων χρηστών του συστήματος και διαχειριστών των παραπάνω πληροφοριών τόσο του εθνικού όσο και του παγκόσμιου δικτύου και αφετέρου αγνώστου αριθμού “χάκερς” που θα μπορούν να τις υποκλέψουν και να τις διοχετεύουν οπουδήποτε.

Γ) Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομοθεσία και εν προκειμένω στα ακόλουθα άρθρα αναφέρονται:

Άρθρο 1 Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

Άρθρο 2 Κάθε άνθρωπος είναι υποκείμενο όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, όπως το φύλο, η γλώσσα, η θρησκεία, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή, η περιουσία, η γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Επίσης δεν είναι επιτρεπτό να γίνεται καμία διάκριση λόγω του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, είτε για χώρα μη ανεξάρτητη, υπό εποπτεία ή υπό οποιονδήποτε άλλο περιορισμό κυριαρχίας.

Άρθρο 3 Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

Άρθρο 12 1. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψής του. 2. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

Άρθρο 13 1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους. 2. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και τη δική του, και να επιστρέφει στη χώρα του.

Άρθρο 18. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την  ελευθερία για αλλαγή θρησκείας ή πίστης, όπως και την ελευθερία, μόνο ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά,  να  εκδηλώνει τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις του με τη διδασκαλία, την πρακτική, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. Τα ως άνω άρθρα που αφορούν στην ελευθερία, στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα του ανθρώπου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη Νέα Ηλεκτρονική Ταυτότητα που αποσκοπεί στην κατάργηση του ανθρώπου ως προσωπικότητας που πλάστηκε για να δρα ελεύθερα καθώς και στην κατάφωρη καταστρατήγηση των ατομικών ελευθεριών και της ιδιωτικότητας με την κατάργηση του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής και τη νομιμοποίηση του φακελώματος.

Δ) Σύνταγμα της Ελλάδας Άρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

 1. Kαθ΄ ένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
 2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
 3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

Το δικαίωμα του άρθρου 5 του Συντάγματος, αφορά στην προσωπική ελευθερία και αναλύεται σε δύο ειδικότερα δικαιώματα: Στο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και στο δικαίωμα της κυρίως προσωπικής ελευθερίας εν στενή εννοία. Το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας κατοχυρώνεται ειδικότερα κυρίως από το άρθρο 5 παρ. 1 το οποίο προβλέπει ότι: Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήδη. Προσωπικότητα είναι η ιδιότητα του ανθρώπου ως προσώπου ως έλλογου δηλαδή και εξατομικευμένου όντος.

Το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας κατοχυρώνεται κυρίως από το άρθρο 3 παρ, 2 και 3 το οποίο προβλέπει ότι: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων . Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. 3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται παρά μόνον όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

Μέσα στο πλαίσιο εξάλλου της προσωπικής ελευθερίας εντάσσεται και το δικαίωμα του ατόμου για προστασία της υγείας του και της γενετικής του ταυτότητας, το δικαίωμα δηλαδή το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος.

Το δελτίο ταυτότητας αποτελεί δηλώσιμο έγγραφο που βεβαιώνει τα αναγκαία στοιχεία του εικονιζόμενου σ’ αυτό προσώπου, τα αναγκαία για την αποφυγή πλαστοπροσωπίας. Η προστασία εξάλλου της ιδιωτικότητας του ατόμου επιβάλλει την κατά το δυνατό περιορισμένη καταγραφή προσωπικών δεδομένων, εκείνων µόνο που είναι κατάλληλα και απαραίτητα για το λειτουργικό σκοπό της αναγνώρισης και ταυτοποίησης του προσώπου. Οι νέες ταυτότητες που παραβιάζουν ρητά το Άρθρο 5 του Συντάγματος της Ελλάδας περί Ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της προσωπικής ελευθερίας ανοίγουν διάπλατα το δρόμο για το ¨χάραγμα”, την επιβολή να χαραχθούν τα δεδομένα στο δεξί χέρι ή το μέτωπο με τον ισχυρισμό της πιθανής απώλειας ή υποκλοπής με κυρώσεις σε όσους αρνηθούν την συμμετοχή όπως οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, στέρηση δυνατότητας συναλλαγών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παροχής μισθού και συντάξεων γεγονός που παραπέμπει στο σφράγισμα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (κεφ. ΙΓ΄ “Αποκαλύψεως” Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, στιχ. 16-18) το οποίο συνδέεται με την παγκόσμια δικτατορία.

ΖΗΤΑΜΕ:

Η αίτησή μας να εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ διότι:.

 1. A) Με τις νέες ταυτότητες προσβάλλεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας καθώς δυσανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, προσβάλλονται τα θεμελίωση ανθρώπινα δικαιώματα της προσωπικής ελευθερίας και της ελευθερίας κινήσεων των πολιτών.
 2. B) Οι νέες ταυτότητες θίγουν άμεσα και τη θρησκευτική συνείδηση και πίστη τον ορθοδόξων χριστιανών κατά παράβαση του Συντάγματος και των διεθνών νομοθετικών κανόνων, καθώς θίγονται οι αρχές και οι δοξασίες μιας θρησκείας χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας τάξεις και ασφάλειας.

Ζητάμε, να ακυρωθεί το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ: 8200/0-297647 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα “Έκδοση Νέου Τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών” (ΦΕΚ Β΄1476/29.4.2018).

Να καταδικαστεί το Ελληνικό Δημόσιο στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αντίκλητό μας στην Αθήνα ορίζουμε τον Ιωάννη Μαλταμπέ του Αχιλλέα, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 15305). Αθήνα 26.06.2018

Επίσης όπως μας ενημέρωσαν από το ΕΛ.ΚΙ.Σ έχουν καταθέσει ψηφίσματα στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το σχετικό θέμα!!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΕΛΚΙΣ προσκαλεί Κλήρο και Λαό στην ομολογιακή εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας, την Κυριακή στις 17:00μμ, 17/02/2019,στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, οδός Καραΐσκου 104, Πειραιάς, στην αίθουσα του 2ου ορόφου, δίπλα στο δημαρχείο. Θα είναι μεγάλη ευλογία να σας έχουμε κοντά μας, δια να μας ενισχύσετε πνευματικά με την παρουσία σας, σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που διέρχεται η πατρίδα μας.

Εκ μέρους της Διοίκησης ΕΛΚΙΣ – Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπακάλης Δημήτριος

 Μην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (2)

 1. Μάρκος Βήτα 02/17/2019 @ 1:59 ΠΜ

  Βγάλτε τώρα μια νέα ταυτότητα πριν έρθει η κάρτα του πολίτη. Έτσι ότι κι αν συμβεί, δε θα χρειαστεί να βγάλετε την νέα ταυτότητα. Θα έχετε την παλιά για δεκαετίες.

 2. Sir Μητσος εξ Αγγλίας 02/17/2019 @ 9:47 ΠΜ

  Και η εκκλησία συναινεί με την σιωπή και την απραγία της κάνοντας πλάτες για οτι συμβαίνει.
  Αλλα θα ήταν ευλογία να τούς έχετε κοντά σας και να σας ενισχυσουν πνευματικά .τελικα ο Έλληνας χρειάζεται πολυ ξύλο για να στρώσει χαρακτήρα.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*