Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Τι συμβαίνει με την περιουσία κάποιου όταν γίνεται μοναχός