Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
21:48 - 08/05/2022

Πανδημία ψεύδους: Η τρύπα τού όζοντος, ο άνθρακας, διά την πυρηνική έκρηξη είσαι βέβαιος ότι γνωρίζεις τήν Αλήθεια…

Πανδημία ψεύδους: Η τρύπα τού όζοντος, ο άνθρακας, διά την πυρηνική έκρηξη είσαι βέβαιος ότι γνωρίζεις τήν Αλήθεια…

Δέν θά μέ αντιληφθείς εάν δέν έχεις Προπαιδεία σωστών συνωμοσιολόγων, όχι των βαλτών διά νά προξενούν σύγχυση ή τών ενσφαλμένων, θά ωμιλήσω σεμνά, σταράτα, λακωνικά καί εννοείται σέ αυτούς μέ τήν Προπαιδεία Μύησης…

Η τρύπα τού όζοντος μία τρύπα ψεύδους…

Ό άνθρακας καί τά καυσαέρια, ένας μύθος απάτης, απεναντίας λιπάζουν τά χωράφια, σταματούν τούς ιούς, βλαπτικές ηλιακές ακτίνες, είμαστε άνθρακας όλα τά ζωντανά καί μάς τρέφει, & προωθεί τήν ανάπτυξη. Τό διοξείδιον τού άνθρακα από καπνόν τσιγάρου αναθάλλει τά φυτά μετά από μαρασμόν από τά αεροψακάσματα, τό παράκανα, σάς είπα αρκετά τά οποία υποτίθεται ότι γνωρίζετε.

Η πυρηνική ή ατομική έκρηξη;….

Βεβαίως δέν θέλουμε νά πέσει επάνω είς τά κεφάλια μάς ή νά είμαστε σέ εμβέλεια βλάβης τής όταν εκραγεί, ΑΛΛΑ ό μύθος ότι βλάπτει επ’ άπειρον είναι ακόμη έναν ψεύδος!…

Ψεύδος ότι είς τήν Χοιροσίμα-[διατί Χιροσίμα καί όχι Χοιροσίμα αφού εκεί τούς άρεσε πολύ η χοιροβοσκία και χοιροφαγία, χαχαχα] και τήν Ναγκασάκυ-[διατί τό Ναγκασάκι;] γεννόνται περισσότερα παραφύσικα παιδιά από οιονδήποτε άλλον μέρος τής Γής όπως και ψεύδος ότι είς τόν Άψινθον-Τσέρνομπιλ Ουκρανίας γεννούνται παιδιά μέ περισσότερα παραφύσικα στοιχεία, απεναντίας, μέ τά εμβόλια καί τίς σκοπίμως ή από συμφέρον βλαπτικές συνσκευασμένες τροφές & φυτοφάρμακα βλάπτονται τά γονίδια τών παιδιών καί τών ενήλικων περισσότερον από περιοχές όπου κάποτε διέρρευσε Ραδιενέργεια!

Λοιπόν, Τολμώ νά σάς ειπώ ότι ειδικώς μετά τήν πάροδον αρκετών μηνών ή κάποιων ετών, δέν έχω χρόνον νά τό μελετήσω τώρα άμεσα, η Ραδιενέργεια όχι μόνον δέν βλάπτει, αλλά είναι καί ευεργετική!

Πρώτον σκοτώνει ιούς, παράσιτα, λοιμώξεις εδάφους, ζώων, ανθρώπων, φυτών, φλεγμονές….

Ανανεώνει τό έδαφος, τόν αέρα, τό ύδωρ… καί τό αποστειρώνει από βλαπτικά μικρόβια όταν είναι η ποσότητα τής σέ επίπεδα μή επικύνδινα καί αυτά τά επίπεδα δέν είναι αυτά όπου λένε αυτοί οί «κάποιοι» διότι αυτοί οί «κάποιοι» μόνον ψεύδη επί σκοπού λένε. Π.χ. λέγανε ότι τά επιτρεπτά επίπεδα χοληστερίνης είναι τά τάδε, τώρα τελευταίως τά άλλαξαν μέ μείωση βαθμού & συνάμα ιατροί εκτός τού συνστήματος μάς λένε ότι εξαρτάται από τόν σωματότυπον τού κάθε ανθρώπου & αυτόν είναι έκτοτες Αληθινόν διά κάθε τί διά τόν κάθε άνθρωπον. Παραδείγματος χάριν κάποιον τόν βλάπτουν έναν πακκέττον τσιγάρα ή τό χοιρινόν κρέας καί άλλους ουδέτερη επίδραση καί σ’ άλλους θετική καί σ’ άλλους ανάμεικτη αναλόγως άλλων συνδοιασμών συμπεριλαμβανομένης τής διάθεσης, τού τόπου, χρόνου, εποχής καί ούτω καθεξής αλείπτως διά τό κάθε τί… Νά διατί ποτέ δέν έχουμε έναν συγκεκριμμένον μέτρον είς τήν φύση & τίς επιδράσεις τής αλλά ισχύει η σοφία της ευφυούς χυμικής αναρχίας μέ όλα τα νοήματα τού όρου, ναί όλα συμπεριλαμβανομένων καί αυτών όπου σκέπτεσαι εσύ υπό τήν προϋπόθεση ότι είναι ορθά!!!!

Εάν & αφού τώ όντι γνωρίζουμε ότι ό άνθραξ όχι μόνον δέν βλάπτει αλλά ωφελεί, & αφού η πυρηνική σχάση είναι υπερέκρηξη άνθρακος, τότε & αυτός ό άνρθαξ Ωφελεί, απλά Πραγματάκια!

Καί, τό κόκκαλον ενώ ωφελεί τόν σκύλλον καί μπορεί νά τό διαλύσει ό στόμαχος τού, όχι όμως ενός μαλθακομαθημένου κοριτσόπουλου, μπορεί νά τό ανέχεται ό στόμαχος ενός σκληροτράχηλου εκπαιδευμένου σέ παμφαγία επιβίωση ανθρώπου, & αφού τά φύλλα όπου κάποια ζώα δέν δηλητηριάζονται από τήν βρώση τούς, σέ ανθρώπους ή άλλα ζώα είναι άμεσα θανατηφόρα μέ τό δηλητήριον τούς διότι δέν διαθέτουν τούς κατάλληλους στόμαχους, χυμικές εκκρίσεις χολής, καί κατάλληλα κύτταρα ή καί γονίδια & αφού γνωρίζουμε ότι η λήψη μικρής δόσης κάποιων δηλητηριών δημιουργεί ανοσία είς τούς ανθρώπους εκείνους σέ μεγαλύτερες ποσότητες όπου σέ άλλους είναι άμεσα αυτοστιγμεί θανατηφόρες, τότε μάθετε νά Σκέπτεσθε!!!!

Η πυρηνική έκρηξη μετά τήν άμεση καταστροφή τής είναι μία παγκόσμια ή τοπική βροχή άνθρακα! Φέρνει κακόν αλλά καί καλόν… όπως πολλά άλλα πράγματα!

Άλλωστε η ζωή είναι προϊόν έκρηξης πυρυνικής σχάσης άνθρακα η οποία μεταλλαγή μετά τήν μεταλλαγή καί κόπαση μετά τήν κόπαση-καταλάγιαση καί χρόνω σύν τώ χρόνω διά τής μεταλλάξεως προέκυψε η Πανδημία Ζωής επί τής Γής καί αρχιπταίκτης & συνάμα αρχιευεργέτης ό Ήλιος μάς, νά διατί κάποιες θεότητες είναι τής καταστροφής καί τής αναγέννησης  συνταυτοχρονως-[άλλωστε Ό Θεός δίδει ζωή καί αποπαίρνει ζωή] σέ Ινδία, Αίγυπτον καί αλλού, ή θεοποίησαν έξ’ αρχής αυτές τίς ιδιότητες & ιδιοτροπίες τής Φύσης είτε τίς μυθοψευδοθεοποίησαν διά νά τίς μαθαίνουν μέ ευλάβεια οί ανθρώποι, ή αφού μυθοσοφοποιήθηκαν μετά μέ «μωαμεθανική» αγραμματοσοφία θεοποιήθηκαν!…

Τέλος καί αυτός ό μύθος, η πυρηνική σχάση είναι καταιγίδα άνθρακα καί ανανέωσης τής ζωής, παρόλη τήν καταστροφή όπου προξενεί όταν εκραγεί καί διά κάποιον χρονικόν διάστημα μετά τήν σχάση & βεβαίως μετά τήν καταστροφή τού περιβάλλοντος καί τής ιδιομορφίας τού, εκεί όπου εκρηγνύεται!…

Έξ’ άλλου βάσει κάποιων προφυτειών μάς παλαιών, μετά τόν πυρηνικόν πόλεμον η Γή διά Θεού θά είναι ευφορότερη από ποτέ, μήπως διά αυτόν «πταίει» ή καί μαζύν μέ τήν εκ Θεού ευλογία καί άλλους φυσικούς παράγοντες “συμπταίει” η πυρηνική ενέργεια ή καί ραδινέργεια μεγάλης ποσότητος; Βεβαίως, σκέψου καί Διαντιλήφθου τήν Αληθεία καί τήν προπαγάνδα όπου σού φύτεψαν ώς μόνον βλάβη από την Ραδιοσχάση ενώ μετά ή καί άμεσα μακρυά από τήν εμβέλεια καταστροφής τής είναι Ευεργετική! Άλλωστε, ό Ήλιος συνεχώς-[συνεπώς = μέ συνέπεια = σύν+έπεια/έπος! Καί συν+εχώς – συν+επώς] στέλλει ραδιενέργεια αλλά αυτή σέ μερικά δευτερόλεπτα καί παράλληλα μέ τήν πάροδον τού χρόνου είναι Ευεργεσία σέ συγκεκριμμένη απόσταση, διεργασίες μέσω Διαστήματος καί άλλων χυμικών/χημικών παραγόντων!-[θά έρθει ώρα όπου θά σού τό αναφέρουν ειδικοί ιθύνοντες επιστήμονες, καί άν τό πιστέψεις επειδή σού τό είπαν αυτοί καί όχι επειδη είναι αλήθεια, δέν τό συνειδητοποίησες ψυχικώς]….

Καλή Σκέψη νά έχετε, Σκέψη όχι επιβολή φοιτείας-φυτείας-φητείας Τηλε+Όρασης καί Τηλε+Ακρόασης τών αρχιψεύστων καί παραπλανητών εχθρών σάς-μάς!…

Τρισκύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!

Παναγιώτης Δίας

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. Αστραπόγιαννος 05/08/2022 @ 11:16 ΜΜ

  Κάποιος να σε μαζέψει!

  • Αμα δεν ξερεις να διαβαζεις αναγνωθεις θα πεθανεις νεος η θα γινεις ενας βρογχος αυτοματος στα χαμηλα επιπεδα λειτουργικοτητας της ανθρωπινης μνημης που ελεγχει πληρως η τεχνητη νοημοσυνη

 2. Καλά το πήγες, αλλά έχω μόνο μια διαφωνία. Η πυρηνική σχάση, είναι επικίνδυνο πράμα και δεν γίνεται με άνθρακα φίλε μου. Γίνεται με κάτι που θεωρητικά είναι ραδιενεργό. Αντίθετα στην σύντηξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί υδρογόνο, ήλιο κλπ. Όσο για τον άνθρακα έχουμε ίδια άποψη. Δηλητηρίαση τροφική; αντίδοτο ενεργός άνθρακας. Φίλτραρισμα νερού; χαλίκια και ενεργός άνθρακας. Και βέβαια να προσθέσουμε και την αξία του χαλκού σε όλα αυτά…. Ευχαριστώ

 3. Καλησπέρα σε όλους.
  Εύγε Πάνο!..τοποθέτησες της γνώσεις σε όσο το δυνατόν ορθή θέση.
  Έτσι για να μπαίνουν τα πράγματα στην αληθινή διάσταση τους.🙂

 4. Όσο για την ραδιενέργεια που ανέφερες να θυμίσω μόνο, ότι κανείς από τους εφευρέτες της, δεν πέθανε από καρκίνο! Ζεύγος κιουρι και μπεκερελ. Και να φανταστούμε ότι πρώτη φορά ούτε ξέραν, ούτε είχαν λάβει μέτρα προστασίας. Και για την εποχή, χύμα τελείως… Σίγουρα κάτι έπαιξε. Με τόσα πειράματα, θα είχαν καρκινιασει και δεν θα προλαβαιναν για Νόμπελ φυσικής…..

 5. ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ Έγραψες μεγάλε. Τι δουλειά κάνεις? Σκαβς?

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*