Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ «Παλαιοί Θεοί»: Ευλογία ή Κατάρα για την Ανθρωπότητα;