Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

23:50 - 10/06/2018

Ο βασιλιάς «ΞΥΠΝΗΣΕ»! Η ρομφαία είναι ήδη «ΕΞΩ» απ’το θηκάρι… «κυκλοφορεί» ανάμεσά μας!!! ΕΛΛΗΝΕΣ… ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΛΙΠΟΨΥΧΕΙΤΕ !!!

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Η Aγία Tράπεζα της Αγίας Σοφίας και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς

Σύμφωνα με την παράδοση πριν ο Μωάμεθ ο Β΄ καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος διέταξε να μεταφέρουν την Αγία Τράπεζα και όλα τα κειμήλια της Αγίας Σοφίας μακριά από την Πόλη για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. αγια τραπεζα αγια σοφιά

Τρία καράβια Ενετικά ξεκίνησαν από την Πόλη γεμάτα με όλα αυτά τα κειμήλια, όπως λέει και ο θρύλος, αλλά το τρίτο από αυτά που μετέφερε την Αγία Τράπεζα βυθίστηκε στα νερά του Βοσπόρου στην περιοχή του Μαρμαρά.

Από τότε μέχρι σήμερα στο σημείο εκείνο που είναι βυθισμένη η Αγία Τράπεζα τα νερά της θάλασσας είναι πάντοτε ήρεμα και γαλήνια, ασχέτως με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην γύρω περιοχή. Το φαινόμενο μαρτυρούν και σύγχρονοι Τούρκοι επιστήμονες, που έχουν κάνει κατά καιρούς απόπειρες να ανακαλύψουν που οφείλεται αυτό το περίεργο φαινόμενο, αλλά λόγω της λασπώδους σύστασης του βυθού, επέστησαν άκαρπες.

Στο βιβλίο του Δωροθέου Μονεμβασίας με τίτλο «Βίβλος Χρονική» (1781) διαβάζουμε: «Οι Ενετοί την υπερθαύμαστον και εξάκουστον Αγίαν Τράπεζαν της Αγίας Σοφίας, την πολύτιμον και ωραιότατην, έβγαλαν από τον Ναό και έβαλαν εις το καράβι, και καθώς έκαναν άρμενα και επήγαιναν προς Βενετία, ω, του θαύματος! Πλησίον της νήσου του Μαρμαρά άνοιξε το καράβι και έπεσεν εις την θάλασσαν η Αγία Τράπεζα και εβούλησε και είναι εκεί ως σήμερον, και τούτο είναι φανερόν και το μαρτυρούν οι πάντες, διότι όλον το μέρος εκείνο, όταν κάμνει φουρτούνα, η θάλασσα όλη κάμνει κύματα φοβερά, εις δε τον τόπο όπου είναι η Αγία Τράπεζα είναι γαλήνη και δεν ταράσσεται η θάλασσα. Και υπαγαίνουν τινές εκεί με περάματα, και λαμβάνουν από την θάλασσαν εκείνην, όπου είναι η Αγία Τράπεζα και μυρίζει θαυμασιώματα μυρωδίαν, από το άγιον μύρον όπου έχει και των άλλων αρωμάτων».

Ο πατέρας της Ελληνικής λαογραφίας, Νικόλαος Πολίτης, γράφει για το περιστατικό: «Την ημέρα που πάρθηκεν η Πόλη έβαλαν σ’ ένα καράβι την Αγία Τράπεζα, να την πάνε στην Φραγκιά, για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Εκεί όμως στην θάλασσα του Μαρμαρά, άνοιξε το καράβι και η Αγία Τράπεζα εβούλιαξε στον πάτο. Στο μέρος εκείνο η θάλασσα είναι λάδι, όση θαλασσοταραχή και αν είναι γύρω. Και το γνωρίζουν το μέρος αυτό από τη γαλήνη που είναι πάντα εκεί και από την ευωδία που βγαίνει. Πολλοί μάλιστα αξιώθηκαν να την ιδούν στα βάθη της θάλασσας.»

Θα μπορούσε να είναι άλλος ένας μύθος που κατάφερε να επιβιώσει τόσους αιώνες μέσα στις καρδιές των Ελλήνων μαζί με τον κρυφό πόθο της επιστροφής της Κωνσταντινούπολης και πάλι σε Ελληνικά χέρια. Αυτός ο κρυφός πόθος εξάλλου μεγάλωσε, και θα μεγαλώνει, αμέτρητες γενιές Ελλήνων.

Όμως, σύμφωνα με ντόπιους Τούρκους της Κωνσταντινούπολης, το σημείο αυτό είναι υπαρκτό και τα τελευταία χρόνια μετακινείται πλησιάζοντας την Πόλη. Σύμφωνα με προφητεία η Αγία Τράπεζα θα μεταφερθεί και πάλι μέσα στον Ναό για να τελειώσει η θεία λειτουργία που διεκόπη όταν εισέβαλαν στην Πόλη οι Τούρκοι.

 

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ υπήρξε ο τελευταίος αυτοκράτορας τού Βυζαντίου, ο οποίος με το φρόνημα και την αυτοθυσία του, σημάδεψε χαρακτηριστικά το γεγονός τής πτώσης. Ο αυλικός του Γεώργιος Φραντζής διηγείται με απλότητα τον θάνατο τού τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα: «Ο βασιλεύς ουν απαγορεύσας εαυτόν, ιστάμενος βαστάζων σπάθην και ασπίδα, είπε λόγον λύπης άξιον «ουκ έστι τις των χριστιανών του λαβείν την κεφαλήν μου απ΄ εμού;» ην γαρ μονώτατος απολειφθείς. τότε εις των Τούρκων δους αυτώ κατά πρόσωπον και πλήξας, και αυτός τω Τούρκω ετέραν εχαρίσατο” των όπισθεν δ΄ετέρος καιρίαν δους πληγήν, έπεσε κατά γης” ου γαρ ήδεισαν ότι ο βασιλεύς εστιν, αλλ΄ως κοινόν στρατιώτην τούτον θανατώσαντες αφήκαν».Σύμφωνα με την περιγραφή του Φραντζή, οι κατακτητές, μετά το τέλος του αγώνα, αναζήτησαν το σώμα του αυτοκράτορα: «πλείονας κεφάλας των αναιρεθέντων έπλυναν, ει τύχοι και την βασιλικήν γνωρίσωσι, και ουκ ηδυνήθησαν γνωρίσαι αυτήν, ει μη το τεθνεώς πτώμα τού Βασιλέως ευρόντες ο εγνώρισαν εκ των βασιλικών περικνημίδων, ή και πεδίλων ένθα, χρυσοί αετοί ήσαν γεγραμμένοι, ως έθος υπήρχε τοις βασιλεύσι».

Η αναγνώριση του νεκρού αυτοκράτορα συνοδεύθηκε από την εντολή τού σουλτάνου Μωάμεθ Β’ να ταφεί με τις αρμόζουσες βασιλικές τιμές, χωρίς όμως να ανακοινωθεί και ο τόπος της ταφής. Οι μυστικοί πόθοι τού λαού συνέδεσαν τον θρύλο τού μαρμαρωμένου βασιλιά, με την ελπίδα για την απελευθέρωση και την αποκατάσταση τής αυτοκρατορίας.

Πολλοί νομίζουν ότι λέγοντας «μαρμαρωμένος βασιλιάς» εννοούμε τον τελευταίο Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Όμως, η προφητεία μιλάει ξεκάθαρα για τον Ιωάννη Βατάτζη κι όχι για τον Κωνσταντίνο, που σύμφωνα με τον Φραντζή, σκοτώθηκε μαχόμενος των Τούρκων στην αποφράδα μέρα της Πόλης και το πτώμα του αναγνωρίστηκε απ’τις χρυσές περικνημίδες του με τους δικέφαλους αετούς.

Αγιος Ιωάννης ο Βατατζής

Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Άγιος Ιωάννης Δούκας Βατάτζης ο Ελεήμων, ο Αυτοκράτορας Νικαίας, ο οποίος βρέθηκε παντελώς άφθαρτος στον τάφο του στην Μικρασία, τόσο ο ίδιος, όσο και τα βασιλικά του ενδύματα και ο οποίος είναι πράγματι «μαρμαρωμένος» σε σημείο κρυφό από τα μάτια των Τούρκων και φυλάσσεται κεκρυμμένο, σε μυστικό σπήλαιο το οποίο γνωρίζει μόνο ένα μυστικό τάγμα Ελλήνων κρυπτοχριστιανών, που φυλάσσουν το ιερό μυστικό για αιώνες, αναμένοντας την «έγερση του μαρμαρωμένου» αλλά που δεν έχει φτάσει ακόμη ο καιρός που θα γίνει γνωστό…

Η Αυτοκτρατορία της Νίκαιας

Ο Βατάτζης υπήρξε ο κυριότερος συντελεστής της αποκατάστασης του Βυζαντίου. Αν οι Φράγκοι έφυγαν από την Πόλη το 1261, αυτό οφείλεται σ’ αυτόν. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος επωφελήθηκε από τα αποτελέσματα της πολιτικής του Βατάτζη. Ο Ιωάννης Βατάτζης προετοίμασε το έδαφος κι έκανε δυνατή την αποκατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας!

Ο Ιωάννης αν και πέθανε το 1254, δηλαδή, 200χρ. πριν την Άλωση της Πόλης, ονομάστηκε «Πατέρας των Ελλήνων».

Ο Ιωάννης Βατάτζης στέφεται από την Παναγία σε υπέρπυρον

Αρχικά, τάφηκε σ’ ένα μικρό μοναστήρι στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Η ιστορία του όμως δε σταματά με την ταφή του. Επτά χρόνια μετά το θάνατό του ανοίχτηκε ο τάφος του, αφού πολλές μαρτυρίες για θαύματα άρχισαν να υπάρχουν και τότε όλοι βρέθηκαν μπροστά στο μεγαλύτερο θαύμα. Ο βασιλιάς αν και επτά χρόνια νεκρός, έμοιαζε κοιμώμενος. Το χρώμα του ήταν ροδαλό και τα ρούχα του άφθαρτα. Δεν έμοιαζε νεκρός, αλλά μάλλον, «μαρμαρωμένος». Από τότε και μετά το σώμα του Ιωάννη Βατάτζη εξαφανίστηκε…

Το σώμα όμως του Ιωάννη είναι σε κατάσταση στάσης, κάτι που θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε με την χειμερία νάρκη που πέφτουν τον χειμώνα οι αρκούδες. Είναι ζωντανός αλλά με αδρανοποιημένες όλες τις σωματικές του λειτουργίες, ξαπλωμένος και κρατά στο χέρι του μία βυζαντινή ρομφαία.
Η ρομφαία είναι μέσα στο θηκάρι της, αλλά κάθε χρόνο το χέρι του Ιωάννη τραβά μέρος του ξίφους έξω…

Ο πόλεμος της Τουρκίας με την Ρωσία και τις «μεγάλες δυνάμεις», πλησιάζει όλο και πιο κοντά μας. Η καταστροφή της Τουρκίας είναι κάτι που είχε προφητευθεί αιώνες πριν αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια φάνηκαν οι «ρωγμές» της. Η κατάρρευση της σε οικονομικό επίπεδο είναι γεγονός, μιλώντας με αριθμούς, με μόνη σωτηρία της τα πετρέλαια του Αιγαίου. Οι κραυγές πολέμου πλήθυναν και οι προκλήσεις της εντάθηκαν απέναντι σε όλες της γειτονικές της χώρες. Όλοι μιλούν για επερχόμενο θερμό επεισόδιο αλλά και για την εμπλοκή τρίτων χωρών με μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή μας. Αυτά όμως τα προφήτευσαν πολλά χρόνια πριν και θα εκπληρωθούν …όπως τόσα άλλα που πολύ εύστοχα προείπαν οι Άγιοι μας.

Η τόσο προκλητική όσο ποτέ άλλοτε «επιθετικότητα» των Τούρκων…ίσως κάτι «μαρτυρά»…

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ – Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

Ο κάποτε Βασιλιάς, μέσα από τα αλλεπάλληλα θαύματά του, έγινε άγιος από την εκκλησία μας και τιμάται στις 4 Νοεμβρίου ως Άγιος Ιωάννης Βατάτζης ο Ελεήμων εξαιτίας του φιλεύσπλαχνου χαρακτήρα του και της βοήθειας που πρόσφερε στους φτωχούς και η μνήμη του τιμάται και εορτάζεται στο βυζαντινό Διδυμότειχο, επάνω στην Εκκλησιά του Χριστού Σωτήρα του κάστρου, όπου και υπάρχει σαν θησαυρός η φορητή εικόνα του Αγίου, δημιούργημα της λαϊκής τέχνης του 1958, που πάνω της έχει γραμμένο και το Απολυτίκιό του: «Τον λαμπρόν Βασιλέα και των πιστών μέγα καύχημα και των νυμφαίων το κλέος, Ιωάννην τιμήσωμεν, εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, την μνήμην επιτελούντες αυτού, συμφώνως ανακράζοντες. Δόξα τω σε Δοξάσαντι, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα των ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα».
Εκκλησιά του Χριστού Σωτήρα, Διδυμότειχο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ γράφει: «Τότε άγγελος εξ ουρανού καταβήσεται δια νεύσεως Θεού, έχων εν τη χερί αυτού σκήπτρον και ξίφος του Αγιωτάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, και τον ειρηνικόν στέψει βασιλέα. Ος και αυτόν μέσον πάντων εστίν εν τω πολέμω, δώσει δε αυτώ το σκήπτρον και το ξίφος, και το όνομα αυτού Ελεήμονα καλέσει»! Αυτό είναι όμως το προσωνύμιο του Αγίου Ιωάννου Γ΄ Δούκα Βατάτζη του Ελεήμονος, Αυτοκράτορος Νικαίας!

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΡΑΣΙΟΥ έρχεται να επιβεβαιώσει όλες τις άλλες προφητείες αφού λέγει: «Και τότε εξυπνήσει ο Άγιος Βασιλεύς, ο εν αρχή μεν του ονόματος αυτού το ι, και εν δε τω τέλει σ,έχων,α σημαίνουσι σωτηρίαν…»
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «ο ημέτερος Πατισάχ θα επέλθη και θα καταλάβη το βασίλειον των απίστων. Θα λάβη προσέτι εις την κατοχήν του το κόκκινον μήλο και θα το έχει υποχείριον. Αν δε επί επτά έτη το ξίφος των Χριστιανών δεν ανελκυσθή, θα μείνει κύριος αυτών μέχρι του δωδεκάτου έτους.Θα οικοδομήση οικίας, θα φυτεύσει αμπέλους, θα περιφράξει κήπους και θα γεννήση υιούς. Αλλά μετά το δωδέκατον έτος από της χειρώσεως του κόκκινου μήλου, το ξίφος των Χριστιανών θα γυμνωθεί και θα διώξει τους Τούρκους.»

Η προφητεία αύτη δημοσιεύθη πρώτη φορά το 1545 και έπειτα το 1548.

Ομοίως και το δημοσίευμα του 1634 και 1657.

Αν σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, μάθετε πως «θαύματα» γίνονται ακόμη στις μέρες μας… Αρκεί να πιστέψεις! Και στις δύσκολες στιγμές που περνά ο Έλληνας στις μέρες μας, μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει…!

Ο Ιωάννης Βατάτζης δεν έβγαζε από το νου του το μεγάλο ποθούμενο, την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους και την ανασύσταση της Ελληνοχριστιανικής Αυτοκρατορίας…

«Όταν το ξίφος αποχωριστεί της θήκης του τότε θα ‘ρθει η ώρα που προφήτευαν οι Άγιοι για την επιστροφή της Πόλης στους Έλληνες!»
Όσο κι αν δυσπιστήσετε…μία τελευταία «εμπιστευτική» πληροφορία είναι ότι «η ρομφαία είναι πλέον «έξω» από την θήκη της» «Κυκλοφορεί ήδη ανάμεσά μας» !!!

Όχι φυσικά με την μορφή που ίσως «φαντάζεστε» στο μυαλό σας, αλλά υπό τη μορφή που έχει ορίσει ο Θεός… κανείς δεν μπορεί να τον «αναγνωρίσει» παρά μόνον οι «δικοί του»…
Ο καιρός γαρ «νύν» … και είδομεν τι μέλλει γενέσθαι!
«Το 2019 θα είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά… αλλά μην κιοτέψετε!»
ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΛΙΠΟΨΥΧΕΙΤΕ!!!
Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΩΝ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΤΗ. ΑΜΗΝ!

Απολυτίκιον Αγίου Βασιλέως Ιωάννη Γ’ Δούκα Βατάτζη του Ελεήμονος

 

makeleio.grΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
"Το katohika.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το katohika.gr , ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους." Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Ειτε ειναι Ψεμα ειτε ειναι αληθεια !Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και τι κρυβεται πισω απο καθε πληροφορια που αλλοι δεν μπορουν να δουν! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (18)

 1. Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ 06/11/2018 @ 12:00 ΠΜ

  εδω εχουμε καταντησει με την υπογεννητικότητα τις εκτρωσεις και τα οδικα ατυχηματα να ειμαστε μια χωρα χωρις νεο αιμα και χωρις μελλον
  .Ποιοι θα παρουν την Κωσταντινουπολη;Τα παιδια των λαθρο των ρομα  των Αλβανων και των “ομογενων απο το πρωην κουμουνιστικο μπλοκ;Η μηπως τα λεβεντοπαιδα οι αναρχοαπλητοι και οι αριστεροπαπαρες 

  • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 06/11/2018 @ 1:33 ΠΜ

   Την Πόλη φίλε μου δεν θα την πάρουμε στρατιωτικά. Η Πόλις θα παρθεί “πολιτισμικά” και θρησκευτικά. Ούτε θα σφάξουμε Τούρκους. Πολλοί θα αλλάξουν πίστη, άλλοι κρυπτοχριστιανοί θα φανερωθούν, άλλοι θα φύγουν από μόνοι τους και άλλοι θα διωχθούν, αλλά όχι από εμάς. Όταν το καθεστώς των στενών γίνει η αιτία του πολέμου, τότε οι μεγάλες δυνάμεις θα δώσουν τη διοίκηση της Πόλης στους Έλληνες. Γιατί; Διότι οι Τούρκοι είναι μπαμπέσιδες και επειδή καμία μεγάλη δύναμη δεν μπορεί να ελέγχει τα στενά από μόνη της, θα αναγκαστούν να τη δώσουν στην Ελλάδα ως πιο αξιόπιστο και ειρηνικό κράτος που σέβεται τις διεθνής συνθήκες αλλά και ως κληρονομικό δικαίωμα.

   • ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, ΠΟΤΕ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ;
    ΤΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ(;) ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ. ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟ ΚΛΠ.
    ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΧΛΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΥΠΑΤΖΗ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΧΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΧΡΥΣΩΣΟΥΝ ΤΟ ΧΑΠΙ.

    • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 06/11/2018 @ 2:29 ΜΜ

     Θα αναγκαστούν, δεν θα έχουν άλλη λύση.

     • ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ Ο ΥΨΙΣΤΟΣ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΚΔΟΥΛΕΥΣΗ;
      ΕΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΑΘΟ;
      ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΛΛΑ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ ΑΣΕΒΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΛΕΜΕ ΑΚΟΜΑ

   • ΑΕΡΑΚΗΣ 06/11/2018 @ 2:39 ΜΜ

    Μετά την γενοκτονία των Σουμερίων με κατάληψη της Μεσοποταμίας από του Σημίτες Ασσυρο-Βαβυλώνιους, οι Πέρσες αν και «κατέλαβαν» την Μεσοποταμία οι «βαβυλώνιοι» με διαφθορά τους έπεισαν να κατευθυνθούν εναντίον των Ελλήνων. Η Σύσταση της Ελληνικής Μακεδονικής Αυτοκρατορίας με τον Μέγα Αλέξανδρο Ελευθερωτή μετά από εκστρατεία ελευθέρωσε τον Περσικό λαό καθώς και όλους τους Ελληνικούς και Ελληνογενείς λαούς της Ευρασίας καθιερώνοντας την κοινή Ελληνική ως επίσημη γλώσσα των λαών. Η Μακεδονική Αυτοκρατορία μετά τον θάνατο (αναφερόμενο και ως δολοφονία) του μεγάλου Αλεξάνδρου δέχτηκε πισώπλατα κτυπήματα από τους Ρωμαίους. Η Ρωμαϊκή Κατοχή παρά την προσπάθεια καθιέρωσης της βαρβαρικής λατινικής γλώσσας έπεσε στο κενό αφού η Ελληνική γλώσσα κατόρθωσε να παραμείνει lingua Franca του γνωστού Ρωμαϊκού Κόσμου ιδία της Ανατολής με την λατινική να καταντά νεκρή γλώσσα. Η προσπάθεια κτυπημάτων συνεχίστηκε σε όλη την Ρωμαϊκή κατοχή από τους Φραγκο-Γερμανούς ουραλοαλταϊκούς Έρουλους, Βάνδαλους Ούννους όπως και τους Οθωμανούς που έθεσαν κατά περιόδους υπό την απόλυτη κατοχή τους τα «ράκη» της Ελληνικής Μακεδονικής Αυτοκρατορίας. Παρόλο ότι οι Οθωμανοί, οι Φράγκοι, οι Γερμανοί και άλλοι προσπάθησαν να κλέψουν και να σφετεριστούν τον πολιτισμό των Ελλήνων για να γίνουν Χαλίφηδες στην θέση του Χαλίφη και κληρονόμοι και συνεχιστές της Ελληνικής Μακεδονικής Αυτοκρατορίας εξαφανίζοντας κάθε τι που μπορούσε να συνδεθεί με τον Ελληνικό Πολιτισμό τελικά δεν το κατόρθωσαν. Αναμενόμενο Είναι η Ανασύσταση της Ελληνικής Μακεδονικής Αυτοκρατορίας ως Ελληνικής Μακεδονικής Ένωσης όλων των Ελεύθερων Ελλήνων και Ελληνογενών λαών καταρχήν στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου … και με καθιέρωση ως επίσημης κυρίαρχης γλώσσας της Ελληνικής. Αν η Ανασύσταση της Ελληνικής Μακεδονικής Ένωσης σήμερα φαίνεται παράλογη σκεφθείτε πόσο παράλογη ήταν η φαντασίωση σύστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από μόλις πενήντα χρόνια. …

    • ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΠΑΛΙ; ΤΗΝ ΕΥΡΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΣ ΣΥΝΟΡΑ; ΤΟ ΑΠΛΩΜΕΝΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΔΑΝΕΙΚΑ; ΤΑ ΠΡΟΤΟΓΕΝΗ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΠΩΣ;

  • Γιωργος 06/11/2018 @ 3:07 ΠΜ

   ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΙΣΤΗ = ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ , ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟ ,ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ…Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΟΡΕΙ…!!!

 2. ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ 06/11/2018 @ 12:11 ΠΜ

  ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ…ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΤΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ( ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ )

 3. ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ!

 4. ΙΑΣΟΝΑΣ 06/11/2018 @ 9:02 ΠΜ

  ΟΛΥΜΠΙΟΙ ταρακουνιστε λιγο την Κων-πολι και εξαφανηστε την πολλοι οι βαρβαροι .

 5. Ο ΤΡΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 06/11/2018 @ 10:22 ΠΜ

  Ποια Κωνσταντινούπολη και πράσινα άλογα? Είναι καλύτερα να αποφασίσουμε να δούμε την πραγματικότητα και να βρούμε τρόπο να διασώσουμε ότι έχει απομείνει, από το να παραμυθιαζόμαστε με διάφορους σωτήρες και προφητείες που ίσως είναι φαντασίες κάποιων που μπορεί να είναι και βαλτοί! Οι μισοί Έλληνες περιμένουν τον Βατάντζη , οι άλλοι μισοί τους Ελ και τους Ανδρομέδιους και οι υπόλοιποι είτε είναι βολεμένοι κι ευχαριστημένοι με την επικρατούσα βοθροκατάσταση , ή έχουν πέσει στην απελπισία ! Η κατάσταση των νεοελλήνων χρήζει ιατρού!!!

  • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 06/11/2018 @ 2:31 ΜΜ

   Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει, όσο πρωτεύουσά της είναι η Αθήνα.

 6. κοιταχτε λιγο στο τωρα και ολα τα αλλα θα ερθουν ..

  εδω τι γινεται ??

  στην Ελλαδα τι γινεται.

  στο τωρα κοιταχτε //

 7. ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΛΟΥ 06/11/2018 @ 10:52 ΠΜ

  ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ. ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΣ ΤΟΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΑΘΕΟΙ, ΚΙΝΑΙΔΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΘΑ ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ. ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ. ΒΕΒΑΙΑ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.

 8. Ο ΤΡΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 06/11/2018 @ 4:25 ΜΜ

  ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΛΟΥ…….Αν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι δημιουργός αυτής της επαίσχυντης ανθρώπινης ιστορίας, γεμάτη μισος πολέμους , πείνα ,δυστυχία Και μόνιμο σφαγιασμό αθώων!

 9. Ο ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

  Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε συγκεκριμένα δημοσιεύματα από μερικές εφημερίδες διαδικτυακές, αλλά και μία που βγαίνει στα περίπτερα, τα οποία αναφέρονται στον προφητευόμενο βασιλέα. Στα άρθρα αυτά έχουν επινοήσει μια φανταστική ιστορία για να φτιάξουν μια προπαγάνδα και να μπερδέψουν τον λαό. Αυτή η φανταστική ιστορία και άσχετη με τα όσα είπαν οι προφήτες έχει να κάνει με τον Μυστρά, με τον Πούτιν (ας μην ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έχει ανάψει την επτάφωτη λυχνία των εβραίων – και επίσης ας μην ξεχνάμε ότι ο πατριάρχης της Ρωσίας είναι οικουμενιστής σαν τον Βαρθολομαίο, άρα παναιρετικός), με κάποιον εξαδάκτυλο και δεν συμμαζεύεται η πλάνη.

  Αυτές οι ιστορίες είναι εκ του πονηρού και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Οι προφήτες μίλησαν πολύ συγκεκριμένα για τον προφητευόμενο “φίλο του Κυρίου”, όπως χαρακτηριστικά λέει μία προφητεία, όπως επίσης έδωσαν και σημεία αναγνώρισης του βασιλέα.
  Αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος είναι ότι αυτές οι ιστορίες άρχισαν να καλλιεργούνται από το εβραιοκρατούμενο μασονικό σύστημα όταν ο προφητευόμενος έκανε γνωστό στον ελληνικό λαό του ποιος είναι και τι κηρύττει.

  Φυσικά, αυτός που αναφέρθηκαν οι προφήτες της Ορθοδοξίας είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την νέα τάξη πραγμάτων, γιατί απλά κηρύσσεται το Ευαγγέλιο και ο κόσμος αφυπνίζεται.
  ΜΗΝ ακούτε λοιπόν τις ιστορίες αυτές, αλλά ανατρέξτε στις προφητείες για να μελετήσετε και να έχετε άποψη.

  Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει κάποιος να αναλογιστεί είναι τα λόγια που λέει αυτός που είναι σταλμένος από τον Θεό, και όχι το πρόσωπο.

  Ζούμε στις έσχατες εποχές, όπου η αποστασία έχει γιγαντωθεί, όπου οι ιεράρχες δυστυχώς έχουν θεό το χρήμα και δεν ακολουθούν τις Αποστολικές οδηγίες, ούτε και το Ευαγγέλιο, και ο απεσταλμένος αυτός είναι ο έσχατος εργάτης του Ευαγγελίου. Έρχεται προδρομικά της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, που την διακηρύσσει και επικείμενη.

  Ας μην ξεχνάει ο ελληνικός λαός ότι τις προφητείες τις γνωρίζουν και όσοι πρόδωσαν, όσοι διαστρέβλωσαν, όσοι θέλουν να φτιάξουν την νέα τάξη. Δεν θέλουν να αφήσουν να δει ο λαός τον απεσταλμένο του Θεού, γιατί θα τους χαλάσουν τα σχέδια. Γι αυτό έντεχνα διαστρεβλώνουν, δημιουργούν φανταστικές ιστορίες και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο.

  Ας δούμε τι είπαν οι προφήτες για τον προφητευόμενο:

  ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ του Αγίου Ανδρέου δια Χριστόν σαλού
  “…Εν γαρ ταις εσχάταις ημέραις αναστήσει Κύριος ο Θεός βασιλέα από πενίας και πορεύσεται εν δικαιοσύνη πολλή…”

  ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων
  “… και απέλθετε επί τα δεξιά τα μέρη της Επταλόφου και εκεί ευρήσετε άνθρωπον επί δύο κίονας ιστάμενον εν κατηφεία πολλή (έσται λαμπρός το είδος, δίκαιος, ελεήμων, φορών πενιχρά, τη όψει αυστηρός και τη γνώμη πραϋς)• έχοντα επί τον δεξιόν αυτού πόδα καλάμου ήλον και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αυτόν βασιλέα, και δώσουσι αυτώ εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν λέγοντες αυτώ• ανδρίζου Ιωάννη και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου …”

  ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Αγίου Ταρασίου Κων/πόλεως
  “…Τούτου γενομένου εγερθήσεται πόλεμος εμφύλιος, και απολεσθήσεται πας ο λαός ο άπιστος. Και τότε εξυπνήσει ο άγιος βασιλεύς ο εν αρχή του ονόματος αυτού Ι και εν τω τέλει Σ”

  ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Επιγραφή εις τον τάφον του Μ. Κων/ντίνου
  “…στήτε στήτε μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον, τούτον έξετε Δεσπότην, φίλος γαρ εμού υπάρχει• και αυτόν παραλαβόντες, θέλημα εμόν πληρούτε…”

  Ανωνύμου παράφρασις των του βασιλέως Λέοντος Χρησμών
  “…Περί του θρυλουμένου πτωχού και εκλεκτού βασιλέως, του γνωστού και αγνώστου, του κατοικούντος εν τη άκρα της Βυζαντίδος… Ο αληθινός βασιλεύς… ον εδίωξαν της οικίας αυτού οι άνθρωποι… Προσκαλείται γαρ σε του ποιμαίνειν λαόν περιούσιον• και εκ δευτέρου αυτώ είπη• έξελθε ο κεκρυμμένος, μηκέτι κρύπτου, πολλοί σε ζητούσι… … εν αις εγκεχάρακται εντολαί δύο• εκδικήσαι και εθνοποιήσαι χρηστά και ασέβειαν εκδιώξαι και τους σοδομιτικά έργα ποιούντας πυρικαύστους ποιήσαι ωσαύτως και τους κακούς ιερείς εκ του ιερού διώξαι και τους αξίους εις το θείον αποκαταστήσαι… ”
  “…Έχει δε ούτος σημεία. Ο όνυξ του μεγάλου δακτύλου του δεξιού ποδός τήλωμα έχων… και σταυρούς προφυρούς έχων επί τας δύο ωμοπλάτας… το δε όνομα του βασιλέως κεκρυμμένον εν τοις έθνεσι…”
  “… Και ευρήσει τον άγιον αυτού, τον ηλειμμένον παρ’ουδενός βλεπόμενον και παρά μηδενός γνωριζόμενον… ο τοις πάσι σκοτεινός και αφανής, τω δε Θεώ και εαυτώ φανερός• εκ μοίρας δουκικής και εκ γένους βασιλικού καταγόμενος… και άγιος τω Κυρίω…”
  ***

  Ο πόλεμος είναι οικονομικός, πολιτιστικός, πνευματικός, θεσμικός, αλλά ΔΕΝ είναι με όπλα και σφαίρες. Όλοι περιμένετε να γίνει ένας πόλεμος στο μέλλον και στο τώρα σας είστε νεκροί, και με την πατρίδα πουλημένη στα ξένα έθνη.
  Αυτός που αναφέρεται στις προφητείες είναι ήδη ανάμεσά μας και κηρύττει τον Λόγο του Ευαγγελίου, αφυπνίζοντας τους Έλληνες.

  Τα ψέμματα τελείωσαν.
  Η ερμηνεία των προφητειών έχει δοθεί στον ουρανό του διαδικτύου, όπου όλος ο πλανήτης βλέπει.

  Όταν εσείς Έλληνες ταπεινωθείτε και αδελφωθείτε, τότε θα βοηθήσει και ο Θεός. “Ό,τι σπείρεις θερίσεις”, λέει το Ευαγγέλιο.

  https://www.youtube.com/watch?v=9e3TRIAuWSo

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*