Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

15:12 - 02/09/2023

Οἱ 13 Τοῦ Θεοῦ….. ποὺ ἀψήφισαν τὴν τεχνητὴ βιολογία…. καὶ ὁ Συγκρητισμὸς καὶ Ἀλληλοσυγκρητισμὸς τῶν 12…

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Οἱ 13 Τοῦ Θεοῦ….. ποὺ ἀψήφισαν τὴν τεχνητὴ βιολογία…. καὶ ὁ Συγκρητισμὸς καὶ Ἀλληλοσυγκρητισμὸς τῶν 12… 

Μία φορὰ σὲ ἕναν πλαντὴ τοῦ ἑπόμενου Σύμπαντος, ἦρθε ἕναν σύνστημα ἄρνησης Τοῦ Θεοῦ, ποὺ γιὰ νὰ ἐπιβιώσεις ἔπρεπε νὰ πληρώσεις τὸ μικρὸ ἀντίτιμο μικρῆς ποσότητας χρήματος [ὄχι τὸ ἀκριβὸ αἷμα, ἀφοῦ γιὰ νὰ σώσουν τὸ αἷμα τους πληρώνουν τὸ μικρὸ ἀντίτιμο χρήματος] γιὰ μία βιομετρικὴ ταυτότητα, δηλαδὴ μία ταυτότητα ποὺ νὰ μετράει τὰ πάντα στοὺς βίους τους, ἀπὸ τὸ χρῆμα, τὴν ὁμάδα αἵματος, τὶς ἀσθένειες, τὸ ποινικὸ μητρῶο, τὰ φρονήματα, τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ ψυχῆς τὲ καὶ σώματος καὶ ἄλλα….

Πῆραν ὅλοι ἐκτὸς ἀπὸ 13 τὴν παραβιολογικὴ ἢ καὶ μεταβιολογικὴ ἢ καὶ τεχνητῆς βιολογίας ταυτότητα στὴν τζέπη, μετὰ ἀφοῦ μὲ σήματα μετάβαλουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὑποπαραμετάνθρωπους, τοὺς ἔβαλαν τὴν ταυτότητα στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο.

Αὐτοὶ οἱ 13 πῆγαν ἐνώπιον Τοῦ Θεοῦ. Γνώριζαν ὁ καθένας τον καθένα ἄλλον καὶ ἐξεπλάγησαν. Ὅ,τι ἔλεγε ὁ καθένας στὸν Θεάνθρωπο Χριστὸ δὲν τὸ ἄκουε ἄλλος.

Λέγει ἕνας, μὰ Χριστέ μου, αὐτὸς εἶναι Νεομηρολογίτης Χριστιανός.

Λέγει ἄλλος, μὰ Χριστέ μου αὐτὸς εἶναι Παλαιοημερολογίτης Χριστιανός.

Λέγει, μὰ αὐτός, εἶναι Μάρτυρας Ἰεχωβᾶ.

Λέγει, μὰ αὐτὸς εἶναι Μωαμεθανός.

Λέγει, μὰ αὐτὸς εἶναι Χριστιανός.

Λέγει, μὰ αὐτὸς εἶναι Ἀναρχικός.

Λέγει, μὰ αὐτὸς εἶναι Εὐαγγελιστὴς Χριστιανός.

Λέγει, μὰ αὐτός, ἦταν ἄσωτος.

Καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς ὁ καθένας κατηγοροῦσε ὅλους τοὺς ἄλλους ἐκτὸς ἀπὸ 1 στοὺς 13 !

Ἐσὺ τί λέγεις λέγει σὲ αὐτὸν τὸν ἀμείλικτο ἕναν Ὁ Χριστός.

Ἐγὼ Κύριε τί νὰ πώ, δὲν πῆρα τὴν ταυτότητα τεχνητῆς βιολογίας καὶ δὲν δέχθηκα νὰ μοῦ βάλουν μικροψήγμα καὶ χάραγμα γιὰ διάφορους λόγους Ἀξιοπρέπειας, συμπεριλαμβανομένου καὶ Ἐσένα Τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὸ αἷμα ποὺ ἔδωσες ἀρνούμενος τὴν τότε κυβέρνηση ἐξουσίας πωλειτικὴς καὶ θρησκοπωλειτικής, τίποτε ἄλλον δὲν ξέρω Κύριε!

Λέγει Ὁ Χριστός, ἐσεῖς οἱ 12, ἀπὸ συμφέρον περισσότερο καὶ ὄχι ἀπὸ ἀγάπη δὲν μ’ ἀρνηθήκατε καὶ κοιτάξατε ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θρίαμβον μου τοὺς τύπους, καθότι στὴν δοκιμασία αὐτὴ ἀρνῆστε τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν ἐκείνων ποὺ ἔσφαλλαν σὲ κάτι ἢ σὲ πολλὰ ἀλλὰ βάσταξαν στὸ σημαντικότερο. Ἐσεῖς βαστάξατε ἐπίσης ἀλλά τον πλησίον σας δὲν τὸν ἀγαπᾶτε, διυλίζεται τὸν κώνωπα, βλέπετε τὸ ξυλάριον στὸ μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σας ἀλλὰ τὴν δοκὸν στὸ μάτι σας ἀγνοεῖτε ἢ ὑποκριτικὰ προσποιεῖστε ὅτι δὲν βλέπετε, διατηρεῖτε κακία, δὲν παραχωρεῖτε ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ συγχώρεση, λησμονεῖτε ὅτι οὐδεὶς ἀναμάρτητος, ὁρκίζεστε στὸ δῶρον καὶ ὄχι στὸν Βωμὸ ποὺ Εἶμαι Ἐγώ, ψευδαγιάζετε σκανδαλωδῶς Ἐμένα διὰ τοῦ δώρου καὶ ὄχι τὸ δῶρον σᾶς διὰ μέσῳ Ἐμοῦ. Κρίνατε καὶ μετρήσατε καὶ ὅπως κρίνατε καὶ μετρήσατε θὰ μετρηθεῖτε, παραθέτωντας Ἐγὼ τὰ κρίματα, τὰ κακά, τὶς ἁμαρτίες σας.

Παρεμβαίνει ὁ εἰς καὶ μόνος καὶ λέγει: δὲν πειράζει Κύριε ὅτί ὅλοι μὲ εἶπαν ἀναρχικό, ἄλλωστε εἶμαι καὶ ἐὰν δὲν ἤμοὺν δὲν θὰ ἤμοὺν μὰζὺ μ’ Ἐσέναν Τὸν Συνάναρχον Πὰτρὸς Υιόν, σὲ παρακαλῶ Κύριε ἢ καὶ οἱ 13 στὴν Κόλλαση ἢ καὶ οἱ 13 στὸν Παράδεισο, ἢ ἔστῶ αὐτοὶ οἱ 12 στὸν Παράδεισο καὶ ἐγὼ στὴν Κόλλαση, ἄλλὼς πὼς προσβάλλεται ἡ Ἀναρχικότητα μου. Συγχώρεσε τοὺς Κύριε εἶχαν ἔκ τοτὲ τὴν χείριστη ἐντύπωση γιὰ ἐμένα καὶ εἶχαν δίκαιο, εἶμαι ἕνᾶς ἄχρηστος ἀντιδραστικὸς κακότροπος ἀναρχικός. Ἄλλωστε Κύριε σὲ τί εἶμαι καλύτερος ἀπὸ αὐτούς; Σὲ τίποτε….. «Ἀπολογηθεῖς ὁ Ἀναρχικός»…..

Λέγει Ὁ Χρὶστὸς πρὸς τὸὺς 12: σωθήκατε ἐκ τῆς Πίστεως, τῆς Καλοσύνης καὶ τῆς Ἀγάπης αὐτοῦ τοῦ Ἔσχατου, τὸῦ Πρώτου στὶς τάξεις τῶν Ἁγίων Μαρτύρων μοῦ στὴν ἐπὸχὴ τῆς ὕψιστης δοκιμασίας μὲ τὸν διάβολον. Καὶ ὁἱ Μάρτυρες μὸῦ αὐτοὶ μεγαλύτεροι τῶν ἄλλών, καθότι ἔζησαν καὶ βίωσαν τὰ χειρότερα σὲ δοκιμασίες, πειρασμούς, λογισμούς, ἀσέβειες, ὅλὼν τῶν ἐπόχῶν.

Ἂὐτὸς ὁ δέκατος τρίτος Πὰῦλος Μεγαλοϋψιστοληστὴς Παῦλα Εὖ+Θεία ὁ ἕνΑς ἢ πολλοί…..

Μάθε τὴν Τέχνη τοῦ Λήστῆ, σὲ μία στιγμὴ μπορεῖ νὰ ἁρπάξεις ὅλά ὅσα οἱ ἄλλοὶ σὲ μία ζῶὴ εἶχαν καὶ σὲ μία στίγμὴ ἔχασαν ἢ πέταξαν…. Κάποιοι τὸ κάνουν στὴν Οἰκονομία, ἐσὺ κάνε το στὴν Οἰκονομία ψυχῆς, ἐκεῖ πιὸ ἀμύθητα τὰ ζάμπλουτα ἀμοιβαία ὄλβια ἀγαλλιάσεως πλούτη…. Νὰ γιατί βλέπω Ἀλῆτες νὰ σωφρονίζονται καὶ νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ χριστιανικότεροι πολλῶν διαχρονικῶν Χριστιανῶν, ἐπειδὴ γνωρίζουν τὴν Τέχνη τῆς Ἁρπαγῆς καὶ τὴν ἐφαρμόζουν μετέπειτα εἰς τὰ Ἅγια τοῖς Ἁγίοις ! Ὥστε σὲ κάθε ἐμπειρία ὑπάρχει ἡ πεῖρα γιὰ τὸν δρόμον πρὸς Τὸν Θεόν….. Τὰδ’ ἔφη ψυχοτρόπα προσευχή….. 

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*