Νόμιμο σκάνδαλο: 3.7 εκατομμύρια για ιστοσελίδα της αρχιεπισκοπής μέσω ΕΣΠΑ

Το ποσό των 3.737.000 ευρώ ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη ιστοσελίδας-πλατφόρμας για την οργάνωση του Εθελοντισμού. Σύμφωνα με εύστοχο σχόλιο στο Twitter, προφανώς αυτό το site θα κάνει… παπάδες!

Το σκανδαλώδες αυτό έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή τηλεματικού κέντρου αξίας 594.327,40 ευρώ καθώς και υποέργα για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας οργάνωσης με προϋπολογισμό 2.680.380,09 ευρώ. Σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή σκοπός του έργου είναι η «μετουσίωση της εθελοντικής προσφοράς σε προνοιακό έργο».

Η εκκλησία και ακόμα περισσότερο η Αρχιεπισκοπή καλά θα έκανε να σταματούσε να προκαλεί το κοινό αίσθημα και να ασχοληθεί με την διευκόλυνση της ζωής των πιστών της. Τα σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν άλλωστε να βοηθήσουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αντί να ξοδεύονται για την «διαχείριση» της φιλανθρωπίας που βασίζεται στον εθελοντισμό. Ίσως θα ήταν καλύτερο να αφήσει τα χρήματα που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για την υλοποίηση πρακτικών έργων υποδομής.

thepressproject.gr


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

*Ειδική επεξεργασία ΔΙΠΛΗΣ ΝΑΝΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ στα σφαιρίδια καθαρώς χημικού χαλκού, στην οποία οφείλει το ιδιαίτερο χρώμα του το Black Knight

*Εμπεριέχει αρχαίο κρύσταλλο της Ελληνικής γης [εξαιρετικά δυσεύρετος στο εμπόριο]

**ΝΕΑ κεραία Lakhovsky στο εμπρός μέρος με επικάλυψη χρυσού 24 καρατίων

*Η επικάλυψη καθαρού χρυσού 24 καρατίων στην εμπρός κεραία, αλλάζει την πόλωση της οργονοενέργειας ώστε να γίνεται ιδιαίτερα δυσάρεστη στα αλλότρια DNA τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσα μας καθώς και στα ανόργανα όντα.

*Στην βάση του υπάρχει ακόμη μια κεραία MWO Πολύ-Κυματικού Ταλαντωτή Lakhovsky, όπως σε όλα τα προϊόντα οργονιτών του orgonodrome, κατ’ αποκλειστικότητα.

ΤΙΜΗ 115.00€ + 0 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ + Για Αττική 0 μεταφορικά- Για Επαρχία 0€

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

7 thoughts on “Νόμιμο σκάνδαλο: 3.7 εκατομμύρια για ιστοσελίδα της αρχιεπισκοπής μέσω ΕΣΠΑ

 1. tasos says:

  Το προφητικόν χάρισμα εις την Εκκλησίαν
  Τον τερματισμόν του προφητισμού του αναφερομένου εις το πρόσωπον του Χριστού επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Χριστός λέγων: «πάντες γαρ οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν» (Ματθαίου ια’ 13).

  Φαίνεται, ότι εκ των λόγων τούτων κυρίως προήλθεν η εσφαλμένη αντίληψις ότι δεν υπάρχουν μετά Χριστόν Προφήται. Ίσως δε και από την επίπληξιν του Κυρίου προς τους μαθητάς φλεγομένους να πληροφορηθούν πότε θα αποκαταστήσει την βασιλείαν τω Ισραήλ. Η σχετική στιχομυθία έχει ως εξής: «… Επηρώτων αυτόν λέγοντες· Κύριε, ει εν τω χρόνω τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν τω Ισραήλ; Είπε δε προς αυτούς· ουχ υμών εστί γνώναι χρόνους ή καιρούς ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λήψεσθε δύναμιν επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ υμάς» (Πραξ. α’ 6- 8).

  Αλλά, όταν τους αποκαλύπτει το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος τους διαβεβαιοί «Εάν τας εντολάς μου τηρήσητε… πέμψω υμίν το Πνεύμα της Αληθείας (Ιωάν. ιδ’ 15- 16 και ιε’ 26 και ιστ’ 7). Το Πνεύμα της Αληθείας… ελέγξει τον κόσμος περί αμαρτίας… περί δικαιοσύνης (ιστ’ 10)… οδηγήσει υμάς εις πάσαν αλήθειαν… και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν» (Ιωάν. ιστ’ 13).

  Εδόθη λοιπόν μετά την Πεντηκοστήν υπό του Αγίου Πνεύματος το προφητικόν χάρισμα εις την Εκκλησίαν. Τούτο επιβεβαιοί και ο Απόστολος Παύλος «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισί, το δε αυτό Πνεύμα (Α’ Κορινθ. ιβ’ 4)… Ω μεν γαρ δια του Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, … άλλω δε προφητεία» (Α’ Κορινθ. ιβ’ 8- 10).

  Ο Απόστολος Πέτρος «τούτο πρώτον γινώσκοντες, ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ’ υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άγιοι Θεού άνθρωποι» (Β’ Πέτρου α’ 20- 21).

  ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου, Δευτέρα έκδοσις, Θες/νικη 1972, Το προφητικόν χάρισμα εις την Εκκλησίαν, σ. 24, 25

 2. . says:

  234 διαφορετικά σχίσματα και αιρέσεις, της μίας εκκλησίας του χριστού..το που κατάντησαν τον θεμέλιο λίθο του έθνους!

 3. ΕΛΛΗΝ says:

  Προχευχή για τους Εχθρούς μου
  Κύριε του ελέους και της αγαθότητος παράσχου ειρήνη και αγάπη στους μισούντας και λοιδορούντας με και όσους με διαβάλλουν από μίσος και κακία. Δώσε μετάνοια και έλεος ώστε να κατανοήσουν τα πάθη της ψυχής τους. Αξιωσέ τους να σ’αγαπήσουν όπως σ’ αγαπώ και να ζήσουν στην αιώνια Βασιλεία σου ως φώτα για να δοξάσουν αιώνια το Αγιον Όνομά Σου.
  Κύριε Παντοκράτορ, Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ελέησέ τους κατά το μέγα έλεος Σου για τη σωτηρία της ψυχής τους. Παράσχου σ’ αυτούς ειρήνη και γαλήνη στην ψυχή τους ώστε να παύσει κάθε δαιμονική επίθεση, υμνώντας το Πανάγιον Ονομά Σου.
  Π. Δαμιανός

  Προσευχή για τη Μεταστροφή του Κόσμου

  Πατέρα Πολυεύσπλαχνε,
  κάνε αυτοί που ακούνε με τ’ αυτιά τους
  αλλά ποτέ δεν καταλαβαίνουν,
  ν’ ακούσουν αυτή τη φορά τη Φωνή Σου
  και να καταλάβουν ότι είσαι Εσύ,
  ο Άγιος των Αγίων.

  Άνοιξε τα μάτια αυτών
  που βλέπουν με τα μάτια τους,
  αλλά ποτέ δεν διακρίνουν,
  να δουν αυτή τη φορά με τα μάτια τους
  το Άγιο Σου Πρόσωπο και τη Δόξα Σου,

  Βάλε το Δάχτυλό Σου στην καρδιά τους,
  για να μπορέσει η καρδιά τους να ανοίξει
  και να αντιληφθεί την Πιστότητά Σου,

  Προσεύχομαι και Σου ζητώ όλα αυτά
  Δίκαιε Πατέρα, ώστε όλα τα έθνη
  να μεταστραφούν και να θεραπευθούν
  μέσω των Πληγών του Αγαπημένου Σου Υιού,
  Ιησού Χριστού.

  Αμήν.

 4. ELLHNAS !!!!! says:

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Εις το όνομα του πατρός και του υιού και του Αγίου Πνεύματος και της Υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας του Θεού Μαρίας.
  Επιστολή προς την εκκλησία της Ελλάδος που έχουν στα χέρια τους την εξουσία και την βασιλεία της φωτογραφίας αυτής.
  Κύριοι μην πλανάστε και αν έχετε το βασίλειο σας ο καθένας εδώ στη Γη εν ονόματι του Ιησού Χριστού.
  Όλοι γνωρίζουμε πως ούτε μάγοι, ούτε πόρνοι ,ούτε ψεύτες, ούτε συκοφάντες ούτε κίναιδοι… δεν είναι αναγνωρισμένοι από την εκκλησία του Ιησού Χριστού στη γη ως του σώματός του λαού πνεύμα.
  Εμείς οι διαμαρτυρόμενοι εκκλησία του Αγίου Άθωνα της βασιλεύουσας Ορθοδοξίας ιερομόναχοι των Ελλήνων …δεν είναι εγκριμένοι οι νόμοι σας… μετά την αφαίρεση της Αγίας Τριάδος από το Σύνταγμα των βαπτισμένων χριστιανών.
  Σας ελέγχουμε δια την σιωπήν σας και διά την αναισθησία σας εις στο έγκλημα που τελείται εδώ στη γη των Ελλήνων Αγίων παιδιών του Θεού.

  Την πόρνη ο Θεός συγχώρεσε, μα την μετανοημένη.
  Και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών…
  Εσείς οφείλετε στην εκκλησία μου εις στο σώμα μου… ή στα κλήματα μου… λέγει η Φωνή μου στην καρδιά του σώματος του λαού.

  Άγιος εστί να είσαι το γάργαρο νερό του παραδείσου, αυτό που εσείς κλέβετε από τα χείλη των μικρών παιδιών και τα ποτίζετε ξύδι και χολή.

  Συγχωρεμένα τα πάντα ό,τι και να κάνετε διότι αγάπη είναι ο Θεός.. και συγχωρός.
  Μα υπάρχει μία αμαρτία που δεν συγχωρείται με τίποτα.
  Την παιδεραστία και την βλασφημία της Παναγίας μητέρας του Θεού.

  Καλύτερα να δέσετε μία μυλόπετρα στο λαιμό σας και να πέσετε στη θάλασσα να πνιγείτε εσείς που ευλογήσατε την κορώνα του βασιλιά της Βουλής των Ελλήνων να αφαιρέσει το στέμμα από τον υιό του Θεού τη βασιλεία για να είστε εσείς ο καθένας σας από μόνος του βασιλιάς.
  Εσείς που μέσα στα Άγια τοις αγίοις εμάς των Ελλήνων Ορθοδόξων χριστιανών ονομάζετε το Κοράνι και πως ένας είναι ο Θεός αυτός του πνεύματος του Πέτρου Πάπα Σατανά και του νταβατζή βαρθολομαίου Ιμάμη την καρδιά να κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια… Στο πνεύμα πως η γυναίκα ποτέ δεν αναστήθηκε αλλά κράτησε τον Χριστό μέσα στην κόλασή του.
  Εσείς που ούτε δεύτερο μανδύα πρέπει να έχετε μετανοείτε και χαρίστε τα του λαού στον λαό, πριν το κάνει αυτό ο ίδιος ο Χριστός.
  Μπροστά στα μάτια των ανθρώπων….και των γυναικών που δολοφονήθηκαν από τους νόμους της Σαρία και τα μάτια των αγνών μικρών αγγέλων που είχαν γεννηθεί στη γη και υπηρετούν τον βασιλέα των βασιλέων με αυτόν που έχει την πύρινη Ρομφαία εδώ στη Γη,
  μετανοείτε και εφαρμόστε τον νόμο εδώ και τώρα.

  Τώρα που έρχονται οι ουράνιες δυνάμεις του Ιησού Χριστού μαζί με τον Χριστό τους μπροστάρη θέλω να δω πόσο περήφανος θα είναι για τον ελληνικό μας τον στρατό.

  Τάδε έφη Ιωάννης βασιλεύς των Αγίων Πατέρων και το μπάσταρδων παιδιών της εκκλησίας όλων των σχισμάτων και αιρέσεων των ομοφυλοφίλων παιδεραστών δεσποτάδων που η ευχή τους είναι φωτιά των Σοδόμων στων Ελλήνων τη γη.

  Θέλετε να δείτε άπιστοι για να πιστέψετε…
  Πιστέψτε με…θα δείτε φωτιές από τον ουρανό να πέφτει επάνω στα κεφάλια σας.

  Ευαγγέλιο του Ιωάννου….. γραμμένο τυπωμένο εν έτι 0987654321-123456789…..

 5. ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΨΥΧΗ. says:

  ΚΑΙ 170.000.000 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΟ 2017 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΗΜΗΣΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ; KAI 1.800 AΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ; ΕΔΩ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ. ΕΔΩ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΤΕ ΠΟΙΑ Η ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ.

  • - says:

   ανθρωπε μου αυτοι εχουν τοση σχεση με τον χριστο οσο το λαδι με το ξυδι αλλα φταιει ο Χριστοδουλος που του την χαρισε αυτον τον αθλιο που παριστανει τον αρχιεπισκοπο οταν τον ειχαν πιασει με τα χερια στον μπεζαχτα οταν ηταν Θηβων αλλα και ολοι οι μαλακες που τον εξελεξαν στον β΄γυρο -δεν εξαιρουνται οι (μακδονομεχοι) που κανουν πλατες στους ανθελληνες Μπουταρηδες , ετσι για να μην νομιζουν οτι ξεχνουμε ,και εσεις πανηβλακες που ακομη τους σεβεστε αυτα τα αρχιλαμογια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *