Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Λέσβος: Kαι ξαφνικά, …μηδενικές ροές μεταναστών και προσφύγων